Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

KERI a.s.
IČO: 28981901

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 11. 2009
Obchodní firma
od 1. 7. 2015

KERI a.s.

od 19. 12. 2014 do 1. 7. 2015

Keri Holding, a.s.

od 2. 11. 2009 do 19. 12. 2014

POSTUMUS, a.s.

Sídlo
od 2. 11. 2009 do 5. 2. 2015
Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
IČO
od 2. 11. 2009

28981901

Identifikátor datové schránky:zp6fkd3
Právní forma
od 2. 11. 2009
Akciová společnost
Spisová značka3398 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 30. 6. 2015
- obráběčství
od 30. 6. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 2. 11. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 16. 11. 2018
- Dne 13. 11.2018 přijala valná hromada společnosti toto usnesení: a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti ve výši 4 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) se zvyšuje o částku 597 700,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 4 000 000,- Kč na částku 4.597.700,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 2,- Kč, všechny upisované akcie budou akciemi druhu C (tj. kmenovými akciemi) ve formě na jméno a budou vydány jako (listinné) cenné papíry. Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude 298.850 kusů. b. Vyloučení přednostního práva na upisování akcií Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově upisovaných akcií v plném rozsahu zvýšení pro všechny akcionáře Společnosti, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je zlepšení jejího hospodaření. c. Úpis akcií vybraným zájemcem Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci Ing. Petrovi Jurčovi, datum narození 15. 03. 1973, bydliště Žďár, Doubrava 254, PSČ 29811 (Vybraný zájemce). Vybraný zájemce je oprávněn upsat celkem 298.850 kusů akcií Společnos ti o jmenovité hodnotě 2,- Kč, každá ve formě na jméno, druh C, které budou vydány jako (listinné) cenné papíry. Emisní kurz nově upisovaných akcií činí za jednu akcii částku 8,6748 Kč zvýšenou o částku odpovídající úrokové míře 10% p.a. naběhlé v období ode dne konání valné hromady do dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozděj i do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlo uva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. d. Splacení emisního kurzu akcií Celý emisní kurz upsaných akcií je Vybraný zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurz nově upisovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávky Vybraného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Vybranému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku Vybr aného zájemce vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Vybraným zájemcem jako věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 30.06.2018, na základě které byla Vybraným zájemcem poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši stanovené ve Smlouvě o zápůjčce, a nyní existuje závazek Společnosti vrátit Vybranému zájemci peněžité prostředky v celkové výši jistiny 2.500.000,- Kč společně s úrokem ve výši 10% p.a. Valná hromada tímto současně schvaluje ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích návrh Smlouvy o započtení pohledávky Vybraného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Vybranému zájemci na splacení emisního kurzu , ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky na tuto valnou hromadu. Smlouva o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi Vybraným zájemcem a Společností uzavřena smlouva o u psání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě smlouvy o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií. Představenstvo Společnosti je povinno Vybranému zájemci doručit finální návrh znění Smlouvy o započtení do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. e. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení celé jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. f. Změna stanov Společnosti Valná hromada schvaluje, že s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti změní takto: Ustanovení Části I "Základní ustanovení", článku 4. "Základní kapitál společnosti" stanov se změní a nadále bude znít takto: "4. Základní kapitál společnosti 4.1 Základní kapitál společnosti je 4.597.700 Kč (čtyři miliony pět set devadesát sedm tisíc sedm set korun českých)." Ustanovení Části I "Základní ustanovení", článku 5. "Akcie" odstavce 5.1 stanov se změní a nadále bude znít takto: "5.1 Základní kapitál společnosti je rozdělen na: -400.000 kusů akcií A znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 2 Kč (dvě koruny české) každá, vydané v listinné podobě; -1.000.000 kusů akcií B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 2 Kč (dvě koruny české) každá, vydané v listinné podobě; -898.850 kusů akcií C znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 2 Kč (dvě koruny české) každá, vydané v listinné podobě."
od 30. 6. 2015
- Na společnost Keri Holding, a.s., se sídlem Koňský trh 615, 511 01 Turnov, identifikační číslo 289 81 901 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti KERI, s.r.o., se sídlem Koňský trh 615, 511 01 Turnov, identifikační číslo 601 12 999.
Kapitál
od 16. 11. 2018
Základní kapitál 4 597 700 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 6. 2015 do 16. 11. 2018
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 11. 2009 do 30. 6. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno 2, počet akcií: 898 850 v listinné podobě.
od 16. 11. 2018
akcie typu C
od 30. 6. 2015
Akcie na jméno 2, počet akcií: 400 000 v listinné podobě.
od 30. 6. 2015
akcie typu A
od 30. 6. 2015
Akcie na jméno 2, počet akcií: 1 000 000 v listinné podobě.
od 30. 6. 2015
akcie typu B
od 30. 6. 2015 do 16. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno 2, počet akcií: 600 000 v listinné podobě.
od 30. 6. 2015 do 16. 11. 2018
akcie typu C
od 19. 12. 2014 do 30. 6. 2015
Akcie na jméno 1, počet akcií: 400 000 v listinné podobě.
od 19. 12. 2014 do 30. 6. 2015
akcie typu A
od 19. 12. 2014 do 30. 6. 2015
Akcie na jméno 1, počet akcií: 1 000 000 v listinné podobě.
od 19. 12. 2014 do 30. 6. 2015
akcie typu B
od 19. 12. 2014 do 30. 6. 2015
Akcie na jméno 1, počet akcií: 600 000 v listinné podobě.
od 19. 12. 2014 do 30. 6. 2015
akcie typu C
od 2. 11. 2009 do 19. 12. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 8. 1. 2020
RADIM STACH - Předseda představenstva
Studénka - Butovice, Budovatelská, PSČ 742 13
den vzniku členství: 9. 12. 2019
den vzniku funkce: 9. 12. 2019
od 8. 1. 2020
Ing. VLADIMÍR PAVALA - Člen představenstva
Poniklá, , PSČ 512 42
den vzniku členství: 9. 12. 2019
od 8. 1. 2020
JAN GREGOR - Člen představenstva
Čistá, , PSČ 294 23
den vzniku členství: 9. 12. 2019
od 1. 8. 2018
PILORIDES GROUP, s.r.o., IČO: 24835820 - Člen představenstva
Praha - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 6. 2018
den vzniku funkce: 1. 6. 2018
od 30. 11. 2016 do 1. 8. 2018
MARTIN PĚNČÍK - člen představenstva
Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Zámecký vrch, PSČ 463 11
den vzniku členství: 1. 10. 2016 - 19. 5. 2018
od 13. 1. 2016 do 30. 11. 2016
PETR LANDSGESELL - člen představenstva
Žehuň, , PSČ 289 05
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 30. 9. 2016
od 13. 1. 2016 do 8. 1. 2020
JAN GREGOR - člen představenstva
Čistá, , PSČ 294 23
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 9. 12. 2019
od 13. 4. 2015 do 13. 1. 2016
Ing. TOMÁŠ JELÍNEK - člen představenstva
Zvěstov - Hlohov, , PSČ 257 06
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 1. 1. 2016
od 5. 2. 2015 do 13. 1. 2016
PAVEL HLINOVSKÝ - Člen představenstva
Turnov, Březová, PSČ 511 01
den vzniku členství: 9. 12. 2014 - 1. 1. 2016
den vzniku funkce: 9. 12. 2014
od 19. 12. 2014 do 8. 1. 2020
RADIM STACH - předseda představenstva
Studénka - Butovice, Budovatelská, PSČ 742 13
den vzniku členství: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
den vzniku funkce: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
od 19. 12. 2014 do 8. 1. 2020
Ing. VLADIMÍR PAVALA - člen představenstva
Poniklá, , PSČ 512 42
den vzniku členství: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
den vzniku funkce: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
od 2. 11. 2009 do 19. 12. 2014
Petra Janáková - člen představenstva
Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, PSČ 142 00
den vzniku členství: 2. 11. 2009 - 12. 6. 2012
od 19. 12. 2014
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně, s výjimkou následujících případů: a.nabývání a zcizování podílů nebo jiné účasti ve třetích osobách nebo nabývání a zcizování závodů či jejich částí; b.přijímání rozhodnutí jako akcionáře či společníka jiné společnosti; c.poskytování záruk, vydávání směnek, s výjimkou záruk odběratelům z běžného obchodního styku; d.uzavírání smluv se spojenými osobami; e.uzavírání leasingových smluv, úvěrových smluv, smluv o zápůjčce, vydávání dluhopisů; f.poskytování úvěrů, zápůjček nebo finanční asistence s výjimkou úvěrů a zápůjček zaměstnanců schválených v rozpočtu nebo podnikatelském plánu; g.uzavírání jiných smluv nebo jednání s jednorázovým plněním nad 500.000 Kč (bez DPH) nebo opakovaným plněním nad 500.000 Kč (bez DPH) za rok s výjimkou smluv uzavřených v běžném obchodním styku; h.vytváření a rušení organizačních složek závodu, poboček a odštěpných závodů společnosti; i.uzavírání nebo měnění pojistných smluv společnosti kromě uzavírání a změn předem odsouhlasených v podnikatelském plánu společnosti a mimo pojistných smluv, ke kterým je společnost vázána na základě podepsané smlouvy s odběratelem; j.nabývání, zatěžování nebo zcizování majetku společnosti v hodnotě přesahující 40.000,- Kč, ledaže se jedná o nákup a prodej zboží v běžném obchodním styku; ve kterých jednají vždy předseda představenstva a jeden z členů představenstva společně.
od 2. 11. 2009 do 19. 12. 2014
(1) Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.
Dozorčí rada
od 8. 1. 2020
Ing. ROMAN SLÁDEK - Člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Pod Parukářkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 12. 2019
od 8. 1. 2020
Ing. MIROSLAV HANKO - Člen dozorčí rady
Říčany, Šípková, PSČ 251 01
den vzniku členství: 9. 12. 2019
od 8. 1. 2020
MARTIN MIKULÁŠ - Člen dozorčí rady
TOPOĹČANY, P.O. Hviezdoslava, PSČ 955 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 12. 2019
od 8. 1. 2020
PAVEL HLINOVSKÝ - Člen dozorčí rady
Turnov, Nad Farářstvím, PSČ 511 01
den vzniku členství: 9. 12. 2019
od 9. 8. 2019 do 8. 1. 2020
PAVEL HLINOVSKÝ - Člen dozorčí rady
Turnov, Nad Farářstvím, PSČ 511 01
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 9. 12. 2019
od 9. 2. 2016 do 9. 8. 2019
PAVEL HLINOVSKÝ - Člen dozorčí rady
Turnov, Březová, PSČ 511 01
den vzniku členství: 1. 1. 2016
od 5. 2. 2015 do 8. 1. 2020
Ing. ROMAN SLÁDEK - Člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Pod Parukářkou, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
den vzniku funkce: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
od 5. 2. 2015 do 8. 1. 2020
Ing. MIROSLAV HANKO - Člen dozorčí rady
Říčany, Šípková, PSČ 251 01
den vzniku členství: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
den vzniku funkce: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
od 5. 2. 2015 do 8. 1. 2020
MARTIN MIKULÁŠ - Člen dozorčí rady
Topoľčany, P.O. Hviezdoslava, PSČ 955 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
den vzniku funkce: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
od 9. 8. 2013 do 19. 12. 2014
Ing. VÍTĚZSLAV HRUŠKA - předseda dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, 5. května, PSČ 381 01
den vzniku členství: 2. 11. 2009 - 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 2. 11. 2009 - 9. 12. 2014
od 14. 6. 2013 do 19. 12. 2014
Bc. MICHAEL ZWIENER - člen dozorčí rady
Jeseník, Klicperova, PSČ 790 01
den vzniku členství: 2. 11. 2009 - 9. 12. 2014
od 12. 6. 2013 do 19. 12. 2014
Ing. VILÉM DOSTÁL - člen dozorčí rady
Lidice, Josefa Štemberky, PSČ 273 54
den vzniku členství: 2. 11. 2009 - 9. 12. 2014
od 2. 11. 2009 do 12. 6. 2013
Ing. Vilém Dostál - člen dozorčí rady
Lidice, Josefa Štemberky 98, PSČ 273 54
den vzniku členství: 2. 11. 2009
od 2. 11. 2009 do 14. 6. 2013
Bc. Michael Zwiener - člen dozorčí rady
Jeseník, Klicperova 952/5, PSČ 790 01
den vzniku členství: 2. 11. 2009
od 2. 11. 2009 do 9. 8. 2013
Ing. Vítězslav Hruška - předseda dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, 5.května 234, PSČ 381 01
den vzniku členství: 2. 11. 2009
den vzniku funkce: 2. 11. 2009
Akcionáři
od 2. 11. 2009 do 19. 12. 2014
PLATINUM RIVER, s.r.o., IČO: 28378288
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Spořitelna pomůže dodavatelům. Faktury proplatí do 24 hodin

31. 3. 2020 | | Jiří Hovorka

Spořitelna pomůže dodavatelům. Faktury proplatí do 24 hodin

Česká spořitelna pomůže v době koronavirové krize svým dodavatelům s hotovostí. Od dubna jim výrazně urychlí proplácení faktur.

Zákaz prodeje se prodlužuje. Pro roušky jsou dvě výjimky

30. 3. 2020 | | Petr Kučera

Zákaz prodeje se prodlužuje. Pro roušky jsou dvě výjimky

Vláda podle očekávání prodloužila zákaz maloobchodního prodeje a služeb v provozovnách do soboty 11. dubna, původně měl skončit 1. dubna ráno. Pokračují i omezení volného pohybu.

Zálohy na silniční daň i mýto stačí zaplatit později

30. 3. 2020 | | Petr Kučera

Zálohy na silniční daň i mýto stačí zaplatit později

Ministryně financí Alena Schillerová se na Twitteru pochlubila další úlevou pro podnikatele.

Odložíme firmám platbu nájemného, shodla se vláda

30. 3. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Odložíme firmám platbu nájemného, shodla se vláda

Vláda schválila návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, aby všechny provozovny uzavřené kvůli koronaviru mohly odložit platbu nájemného o šest měsíců. Odloženou částku by pak splácely v dalším období po dobu až 24 měsíců.

Ošetřovné pro OSVČ. Známe podmínky, čeká se na formulář

30. 3. 2020 | | Petr Kučera | 13 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ. Známe podmínky, čeká se na formulář

Příjem žádostí má začít 1. dubna. Podnikatel mimo jiné nesmí mít nedoplatky vůči státu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 555,00 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
Czech Exchange 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 750,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 750,00 Kč
Expobank CZ 2 811,90 Kč
Komerční banka 2 812,52 Kč
Česká spořitelna 2 837,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 871,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 916 764 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+3
+
-
2.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+2
+
-
3.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+2
+
-
4.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-1
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-186
+
-

Články na Heroine.cz

Proč Korejky nemají dokonalou pleť a další kosmetické mýty

Proč Korejky nemají dokonalou pleť a další kosmetické mýty

Týden předtím, než se oficiálně začalo mluvit o pandemii, jsem se sešla s doktorkou farmacie...více

Chci vidět děti. Jak řešit rodičovské konflikty v době nouzového stavu?

Chci vidět děti. Jak řešit rodičovské konflikty v době nouzového stavu?

Období nucené izolace a nouzového stavu je zvlášť těžké pro všechny, kdo zrovna řeší partnerské...více

Princezny se zachrání samy. Nezávislé videohry boří stereotypy

Princezny se zachrání samy. Nezávislé videohry boří stereotypy

Přibývá videoher, v nichž ženy hrají hlavní roli. Mění se nejen, kdo ve videohrách vystupuje,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rodičovský příspěvek
Poradna > Sociální poradna > Rodičovská dovolená > Rodičovský příspěvek

Otázka: Dobrý den, Mám 10 měsíční dceru, ale má ji v péči bývalý partner. Se současným čekáme miminko. Momentálně na ni bývalý partner pobírá rodičovský příspěvek. Jak to bude až se nám narodí dítě? Bude moct...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services