Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Leo Express Global a.s.
IČO: 29016002

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu8. 1. 2010
Obchodní firma
od 1. 1. 2018

Leo Express Global a.s.

od 15. 8. 2011 do 15. 8. 2011

LEo Express a.s.

od 15. 8. 2011 do 1. 1. 2018

LEO Express a.s.

od 17. 9. 2010 do 15. 8. 2011

RAPID Express a.s.

od 8. 1. 2010 do 17. 9. 2010

ARETUSA, a.s.

Sídlo
od 15. 8. 2011 do 26. 6. 2014
Praha 5, Kutvirtova , PSČ 150 00
od 17. 9. 2010 do 15. 8. 2011
Praha 3, Seifertova , PSČ 130 00
od 8. 1. 2010 do 17. 9. 2010
Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
IČO
od 8. 1. 2010

29016002

Identifikátor datové schránky:5r2izx7
Právní forma
od 8. 1. 2010
Akciová společnost
Spisová značka15847 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 2. 2013
- provozování drážní dopravy
od 27. 2. 2013
- hostinská činnost
od 8. 2. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 5. 3. 2010 do 5. 3. 2010
- provozování dráhy drážní dopravy
od 5. 3. 2010 do 27. 2. 2013
- provozování drážní dopravy
od 8. 1. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 11. 12. 2017 do 24. 5. 2018
- Základní kapitál společnosti LEO Express a.s. ve výši 122 227 000,- Kč se zvyšuje o částku ve výši 1 234 670,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě třicet čtyři tisíc šest set sedmdesát korun českých) na částku 123 461 670,- Kč s tím, že upisování akcií nad an i pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: 123 467 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmen ovité hodnotě každé akcie 10,- Kč. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři se svého přednostního prá va na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdávají. Všech 123 467 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč upíší předem určení zájemci: a) Richard Tolmach, nar. 1. 10. 1949, bydliště Ille-sur-Tet, 3 Impasse Frances Comte, Francouzská republika, když tento upíše 38 226 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 142,04 Kč za jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 38 226 ks nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 382 260 Kč, ale bude se rovnat částce ve výši 5 431 828 Kč, přičemž částka ve výši 5 049 568 Kč, která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio. Vyslovuje se souhlas s tím, aby na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií ve výši 5 431 828 Kč b yla započtena v plném rozsahu pohledávka Richarda Tolmacha z titulu smlouvy o úvěru ze dne 1. srpna 2017 ve výši 200 000 EUR navýšenou o příslušenství a zároveň další pohledávky Richarda Tolmacha ve výší 259 524,11 Kč z titulu poskytnutých poradenských sl užeb za období leden 2016 až září 2017; b) Gimbel Family Trust, když tento upíše 85 241 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 142,04 Kč za jednu akcii, te dy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 85 241 ks nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 852 410 Kč, ale bude se rovnat částce ve výši 12 112 688,77 Kč přičemž částka ve výši 11 260 277,77 Kč, která přesahuje jmenovitou hodno tu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio. Vyslovuje se souhlas s tím, aby na pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií ve výši 12 112 688,77 Kč byla započtena v plném rozsahu pohledávka Gimbel Family Trust z titulu Conv ertible Promissory Note ze dne 9. května 2016 ve výši 500 000 USD s příslušenstvím, přičemž společnost LEO Express a.s. převzala tento dluh od společnosti LEO Express Transportation Inc. dne 6. 12. 2017. Nové akcie společnosti budou určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi určeným zájemcem a společností v sídle společnosti na adrese: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva společnosti určenému zájemci osobně nebo na adresu bydliště uvedenou v tomto usnesení. Dohody o započtení, jež budou předloženy valné hromadě ke schválení, musí být uzavřeny ve lhůtě do 30, (slovy: třiceti), dnů ode dne uzavření smluv o úpisu akcií. Nedojde-li k zániku pohledávek na zaplacení emisního kurzu jejich započtením, jsou upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne upsání nov ých akcií, a to na bankovní účet společnosti č.ú. 5070xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s.
od 26. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 3. 2011 do 21. 4. 2011
- Jediný akcionář se tímto v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upsání všech nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu dle níže uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti. (a) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 120,227.000,- Kč (slovy: sto dvacet milionů dvě stě dvacet sedm tisíc korun českých) z původní výše 2.000.000, Kč na novou výši 122,227.000,- Kč. Upisování akcií nad částku nav rhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. (b) Zvýšení základního kapitálu se provede úpisem nových akcií o následující specifikaci: - počet upisovaných akcií: 131 ks - jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 120 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč 2 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč 2 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč 7 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč - druh a forma všech upisovaných akcií : kmenové akcie na majitele - podoba všech upisovaných akcií: listinná (c)Upisování nových akcií bude probíhat bez přednostního práva stávajícího jediného akcionáře. Veškeré akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, tj. společnosti RAPID Express B.V, se sídlem Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Nizozemské kr álovství, ev. číslo 51444550. (d) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 45 dní a počíná běžet ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Písemný návrh smlouvy o úpisu akcií doručí představenstvo společnosti předem určenému zájemci n ejpozději do 15 dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to spolu s oznámením o počátku běhu lhůty k úpisu akcií. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti RAPID Express a.s.: Praha 3, Žižkov, Seifertova 823/9, PSČ 130 00. Emisní kurs akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti se rovná jmenovité hodnotě těchto akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. (e) Celý emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen započtením s pohledávkou předem určeného zájemce, vzniklou na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi předem určeným zájemcem, tj. společností RAPID Express B.V, se sídlem Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, ev. číslo 51444550 jako věřitelem a společností RAPID Express a.s. jako dlužníkem dne 13.12.2010; z uvedené smlouvy o půjčce vyplývá závazek společnosti RAPID Express a.s. k navrácení půjčky ve výši 6,499,820,- CHF (slov y: šest milionů čtyři sta devadesát devět tisíc osm set dvacet švýcarských franků) s příslušenstvím; Jediný akcionář společnosti tímto zároveň vyslovuje souhlas se vzájemným zápočtem pohledávek dle výše uvedeného. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o upsání akcií, na základě které předem určený zájemce upíše akcie dle tohoto rozhodnutí. Návrh dohody o započtení pohledávek doručí představenstvo společnosti předem ur čenému zájemci nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, přičemž společnost a předem určený zájemce uzavřou tuto dohodu nejpozději do 45 dnů od předání návrhu dohody o započtení předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena p řed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 24. 5. 2018
Základní kapitál 123 461 670 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 4. 2011 do 24. 5. 2018
Základní kapitál 122 227 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 1. 2010 do 21. 4. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno 10, počet akcií: 12 346 167.
od 26. 6. 2014 do 24. 5. 2018
Kmenové akcie na jméno 10, počet akcií: 12 222 700.
od 18. 7. 2013 do 26. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 120.
od 18. 7. 2013 do 26. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 22.
od 18. 7. 2013 do 26. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 18. 7. 2013 do 26. 6. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 7.
od 21. 4. 2011 do 18. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 120.
od 21. 4. 2011 do 18. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 22.
od 21. 4. 2011 do 18. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 21. 4. 2011 do 18. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7.
od 8. 1. 2010 do 21. 4. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 2. 8. 2015
LEOŠ NOVOTNÝ - předseda představenstva
Praha - Žižkov, Řehořova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 8. 2010
den vzniku funkce: 4. 8. 2010
od 1. 8. 2015
PETER KÖHLER - místopředseda představenstva
Praha - Vinohrady, Ondříčkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 10. 2012
den vzniku funkce: 2. 12. 2014
od 13. 1. 2015 do 1. 8. 2015
PETER KÖHLER - místopředseda představenstva
Praha - Vinohrady, Ondříčkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 10. 2012
den vzniku funkce: 2. 12. 2014
od 23. 11. 2013 do 8. 2. 2019
MICHAL MIKLENDA - člen představenstva
Vracov, Vlkošská, PSČ 696 42
den vzniku členství: 2. 10. 2013 - 30. 12. 2018
od 20. 11. 2013 do 23. 11. 2013
MICHAL MIKLENDA - člen představenstva
Vracov, Vlkošská, PSČ 696 42
den vzniku členství: 2. 10. 2013
od 27. 2. 2013 do 13. 1. 2015
PETER KÖHLER - člen představenstva
Praha 3 - Vinohrady, Ondříčkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 10. 2012
od 17. 9. 2012 do 20. 11. 2013
Ing. Jan Paroubek - člen představenstva
Ctiboř, , PSČ 258 01
den vzniku členství: 13. 12. 2011 - 2. 10. 2013
od 15. 8. 2011 do 17. 9. 2012
Ing. Radomír Surák, MBA - člen představenstva
Bílovec, Ostravská, PSČ 743 01
den vzniku členství: 26. 7. 2011 - 13. 12. 2011
od 15. 8. 2011 do 18. 7. 2013
Ing. Viktor König - místopředseda představenstva
Plzeň, Břidlicová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 4. 8. 2010 - 5. 4. 2013
den vzniku funkce: 2. 8. 2011 - 5. 4. 2013
od 17. 9. 2010 do 15. 8. 2011
Ing. Viktor König - člen představenstva
Plzeň, Břidlicová, PSČ 326 00
den vzniku členství: 4. 8. 2010
od 17. 9. 2010 do 2. 8. 2015
Leoš Novotný - předseda představenstva
Praha 3, Řehořova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 8. 2010
den vzniku funkce: 4. 8. 2010
od 8. 2. 2010 do 17. 9. 2010
Mgr. Josef Němeček - předseda představenstva
Uherské Hradiště, Na Zápovědi 769, PSČ 686 05
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 4. 8. 2010
den vzniku funkce: 25. 1. 2010 - 4. 8. 2010
od 8. 2. 2010 do 15. 8. 2011
Vladimír Trtík - člen představenstva
Praha 5, Suchý vršek 2098/51, PSČ 158 00
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 25. 7. 2011
od 8. 1. 2010 do 8. 2. 2010
Petra Janáková - člen představenstva
Praha 4 - Krč, Hurbanova 1305/11, PSČ 142 00
den vzniku členství: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
den vzniku funkce: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
od 13. 1. 2015
Představenstvo (resp. jeho členové) zastupuje společnost tak, že za společnost jedná buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 27. 2. 2013 do 13. 1. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 15. 8. 2011 do 27. 2. 2013
(1) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.
od 8. 1. 2010 do 15. 8. 2011
(1) Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. (2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.
Prokura
od 9. 9. 2016 do 21. 3. 2018
ROBIN ŠVAŘÍČEK
Třebíč - Nové Dvory, Gen. Fanty, PSČ 674 01
od 9. 9. 2016 do 21. 3. 2018
RADEK MÁCA
Jindřichův Hradec - Otín, , PSČ 377 01
od 9. 9. 2016 do 21. 3. 2018
Funkce prokuristů vznikla ke dni 25. 7. 2016. Usnesením představenstva společnosti LEO Express a.s. jsou prokuristé oprávněni zastupovat a podepisovat za společnost LEO Express a.s. vždy pouze oba společně a nejsou oprávněni zcizovat nemovité věci a zatěž ovat je.
Dozorčí rada
od 17. 12. 2017
Mgr. Ing. HANA TOVÁRKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Jundrov, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 8. 6. 2016
od 30. 3. 2017
Mgr. JOSEF NĚMEČEK - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Na Zápovědi, PSČ 686 01
den vzniku členství: 22. 2. 2017
od 25. 7. 2016 do 17. 12. 2017
Mgr. Ing. HANA TOVÁRKOVÁ - člen dozorčí rady
Brno - Jundrov, Jasanová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 8. 6. 2016
od 10. 8. 2015 do 30. 3. 2017
Ing LEOŠ NOVOTNÝ - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Františka Kretze, PSČ 686 05
den vzniku členství: 4. 8. 2010 - 22. 2. 2017
den vzniku funkce: 4. 8. 2010 - 22. 2. 2017
od 13. 1. 2015
RICHARD TOLMACH - člen dozorčí rady
Ille-sur-Tet, 3 Impasse Frances Comte, Francouzská republika
den vzniku členství: 2. 12. 2014
od 4. 9. 2014 do 13. 1. 2015
LUKÁŠ PŘIBYL - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram II, Q. M. Vyskočila, PSČ 261 01
den vzniku členství: 21. 11. 2013 - 2. 12. 2014
od 20. 1. 2014 do 4. 9. 2014
LUKÁŠ PŘIBYL - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Doubravická, PSČ 149 00
den vzniku členství: 21. 11. 2013
od 27. 3. 2013
HAYDN TURNER ABBOTT - člen dozorčí rady
Fetcham, 54 The Mount, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 15. 10. 2012
od 27. 2. 2013 do 20. 1. 2014
VOJTĚCH BROUČEK - člen dozorčí rady
Praha 9 - Koloděje, U Floriána, PSČ 190 16
den vzniku členství: 15. 10. 2012
od 15. 8. 2011 do 27. 2. 2013
Ing. Radek Miškeřík - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Štěpnická, PSČ 686 06
den vzniku členství: 4. 8. 2010 - 14. 10. 2012
od 17. 9. 2010 do 15. 8. 2011
Ing. Radek Miškeřík - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Štěpnická, PSČ 686 06
den vzniku členství: 4. 8. 2010
od 17. 9. 2010 do 27. 2. 2013
Mgr. Josef Němeček - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Na Zápovědi, PSČ 686 01
den vzniku členství: 4. 8. 2010 - 14. 10. 2012
od 17. 9. 2010 do 10. 8. 2015
Ing Leoš Novotný - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05
den vzniku členství: 4. 8. 2010
den vzniku funkce: 4. 8. 2010
od 5. 3. 2010 do 17. 9. 2010
Leoš Novotný - předseda dozorčí rady
Praha 3, Řehořova 18, PSČ 130 00
den vzniku členství: 26. 2. 2010 - 4. 8. 2010
den vzniku funkce: 26. 2. 2010 - 4. 8. 2010
od 5. 3. 2010 do 17. 9. 2010
Bohumila Novotná - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05
den vzniku členství: 26. 2. 2010 - 4. 8. 2010
od 8. 2. 2010 do 5. 3. 2010
Bohumila Novotná - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 26. 1. 2010
den vzniku funkce: 25. 1. 2010 - 26. 1. 2010
od 8. 2. 2010 do 5. 3. 2010
Leoš Novotný - člen dozorčí rady
Praha 3, Řehořova 18, PSČ 130 00
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 26. 2. 2010
od 8. 2. 2010 do 17. 9. 2010
Veronika Novotná - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 4. 8. 2010
od 8. 1. 2010 do 8. 2. 2010
Ing. Vítězslav Hruška - předseda dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, 5. května 234, PSČ 381 01
den vzniku členství: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
den vzniku funkce: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
od 8. 1. 2010 do 8. 2. 2010
Ing. Vilém Dostál - člen dozorčí rady
Lidice, Josefa Štemberky 98, PSČ 273 54
den vzniku členství: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
od 8. 1. 2010 do 8. 2. 2010
Bc. Michael Zwiener - člen dozorčí rady
Jeseník, Klicperova 952/5, PSČ 790 01
den vzniku členství: 8. 1. 2010 - 25. 1. 2010
Akcionáři
od 5. 3. 2010 do 4. 5. 2011
AAKON Capital s.r.o., IČO: 28882920
Praha 1 - Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00
od 8. 1. 2010 do 5. 3. 2010
PLATINUM RIVER, s.r.o., IČO: 28378288
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
Hodnocení firmy
-13
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Nový zákon o realitním zprostředkování schválili po poslancích také senátoři. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 621,00 Kč
Komerční banka 2 625,13 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 678,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+21
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-2
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-24
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-33
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-130
+
-

Články na Heroine.cz

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

A žila sama šťastně až do smrti. Párování přeceňujeme, říká psycholog

Když Emma Watson nedávno řekla, že je ve svých skoro třicíti spokojená i bez vztahu, vyvolalo...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Urologie

Poslední otvor. Ten nejmenší a nejcitlivější. Otvor zásadní. Cystoskopie, endoskopické...více

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Šest filmů z kohoutku podle Apoleny Rychlíkové

Někdo chodí do kina, někdo krade. Jiný má telku. A někdo si pustí film z Aerovodu. Zeptali...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: pozemky
Poradna > Realitní poradna > pozemky

Otázka: Dobrý den. Soused se v roce 2011 rozhodl prodat nějaké pozemky zemědělskému družstvu. Teď, v roce 2019 nám prodal domek s pergolou,kde jsme teprve teď zjistili, že i pozemek pod pergolou a vybudovaná příjezdová...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services