Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

LE PUCERON SE
IČO: 29037450

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 2. 2010
Obchodní firma
od 18. 2. 2010

LE PUCERON SE

Sídlo
IČO
od 18. 2. 2010

29037450

DIČ

CZ29037450

Identifikátor datové schránky:hitkt3a
Právní forma
od 18. 2. 2010
Evropská společnost
Spisová značka192 H, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 7. 2014
- nabývání, držení a zcizování majetkových účastí na jiných korporacích v tuzemsku či zahraničí
od 3. 7. 2014
- správa vlastního majetku
od 18. 2. 2010
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Ostatní skutečnosti
od 3. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 16. 3. 2011 do 23. 4. 2011
- Mimořádná valná hromada společnosti LE PUCERON SE přijala dne 2.3.2011 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti LE PUCERON SE bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 342.200,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ak cie budou upsány peněžitým vkladem. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 342.200,-- Kč. Akcie v plném rozsahu navrhovaného zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsána předem určeným zájemcem JUDr. Vladimírem Jaškem, Ph.D., LL. M., advokátem, se sídlem Praha 1, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00 (dále jen "upisovatel") bez využití přednostního práva, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Všichni akcionáři se prohlášením u činěným před notářem na valné hromadě před přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem vzdali přednostního práva na upisování akcií podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku tj. v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnos ti pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 342.200,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet dva tisíc dvě stě korun českých). Lhůta k upsání akcií činí 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření sm louvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k upsání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Praha 1, Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ: 110 00, doba upisování v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Emisní kurs akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě a bude činit 342.200,-- Kč. Upisovatel je povinen splatit celkový emis ní kurs upsaných akcií, tj. částku 342.200,-- Kč na zvláštní za tím účelem založený účet č. 2106xxxx, otevřený na jméno společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů od upsání akcií upisovatelem. 2. Základní kapitál společnosti LE PUCERON SE bude zvýšen upsáním nových akcií o částku 18.500.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 37 ks (slovy: třicet sedm kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Hodnota nepeněžitého vkladu musí odpovídat alespoň počtu a emisnímu kursu akcií, které za ně budou vydány. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu s polečnosti, důvodem je posílení finanční situace společnosti, hospodářské využití nepeněžitého vkladu společností ve vztahu k předmětu podnikání. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Jako předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu spo lečnosti se schvalují nemovitosti, a to bytová jednotka - byt č. 148/9 v budově č.p. 148 na pozemku p.č. 924 a k němu příslušející spoluvlastnický podíl 27655/105653 (slovy: dvacet sedm tisíc šest set padesát pět/jedno sto pět tisíc šest set padesát tři) společných částí budovy č.p. 148 na pozemku p.č. 924 a týž spoluvlastnický podíl pozemku p.č. 924 v Praze, k.ú. Nové Město, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 483 5 (byt) a č. 1278 (budova a pozemek) pro obec Praha, k.ú. Nové Město. Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena znaleckým posudkem č. 14-2984/2010-135-2011 znalce Ing. Stanislava Pika, nezávislého na společnosti, jmenovaného za tím účelem usnesením Měs tského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5088/2010-7 ze dne 29. 09. 2010, které nabylo právní moci dne 06. 10. 2010 částkou 18.500.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 37 ks kmenových akcií na majitel e v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč. Potvrzuje se, že akcionářům byla předložena písemná zpráva, ve které představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Akcie budou upsány předem určeným zájemcem Ing. Václavem Maršíkem, nar. 30 . 12. 1972, bydlištěm Mariánské Lázně, Hlavní třída 142/54, PSČ: 353 01, vlastníkem nemovitostí, které mají tvořit předmět nepeněžitého vkladu (dále zván jen "upisovatel"), a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností ve smyslu § 204 odst. 5 obch odního zákoníku. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, obsahující též oznámení o počátku běhu lhůty k u psání akcií, doručí společnost upisovateli ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti tj. Praha 1, Nové Město, V Jircháříc h 148/4, PSČ: 110 00, doba upisování v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře bude zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a b ude činit 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech akcií bude činit 18.500.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů pět set tisíc korun českých).
Kapitál
od 23. 4. 2011
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 2. 2010 do 23. 4. 2011
Základní kapitál 3 157 800 Kč
od 3. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 44.
od 23. 4. 2011 do 3. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 44.
od 18. 2. 2010 do 23. 4. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 5. 8. 2017
Ing. VÁCLAV MARŠÍK, Ph.D. - člen představenstva
Praha - Nové Město, V jirchářích, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 2. 2016
od 9. 5. 2017 do 5. 8. 2017
Ing. VÁCLAV MARŠÍK, Ph.D. - člen představenstva
Mariánské Lázně, Hlavní třída, PSČ 353 01
den vzniku členství: 25. 2. 2016
od 4. 5. 2017 do 4. 5. 2017
JUDr. ZDEŇKA MARŠÍKOVÁ NOCAROVÁ, Ph.D. - člen představenstva
Praha - Nové Město, V jirchářích, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014
od 4. 5. 2017 do 4. 5. 2017
- provedený výmaz na základě usnesení Vrchního soudu v Praze čj. 14 Cmo 130/2016
od 20. 11. 2015 do 31. 5. 2017
PETR STRÁNSKÝ - člen představenstva
Mariánské Lázně, Anglická, PSČ 353 01
den vzniku členství: 12. 11. 2015 - 25. 2. 2016
den vzniku funkce: 12. 11. 2015 - 25. 2. 2016
od 3. 7. 2014 do 20. 11. 2015
ZDEŇKA MARŠÍKOVÁ NOCAROVÁ - člen představenstva
Praha - Nové Město, V jirchářích, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 12. 11. 2015
od 15. 12. 2013 do 3. 7. 2014
JUDr. ZDEŇKA MARŠÍKOVÁ NOCAROVÁ, Ph.D. - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, V jirchářích, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 2. 2010 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 18. 2. 2010 - 26. 6. 2014
od 18. 2. 2010 do 15. 12. 2013
JUDr. Zdeňka Maršíková Nocarová, Ph.D. - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 2. 2010 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 18. 2. 2010 - 26. 6. 2014
od 18. 2. 2010
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 4. 5. 2017 do 4. 5. 2017
JUDr. VLADIMÍR JAŠEK, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Nad Závěrkou, PSČ 169 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014
od 4. 5. 2017 do 4. 5. 2017
- provedený výmaz na základě usnesení Vrchního soudu v Praze čj. 14 Cmo 130/2016
od 27. 7. 2014 do 20. 11. 2015
VLADIMÍR JAŠEK - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, V jirchářích, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 12. 11. 2015
od 3. 7. 2014 do 27. 7. 2014
VLADIMÍR JAŠEK - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rybáře, Klínovecká, PSČ 360 10
den vzniku členství: 26. 6. 2014
od 18. 2. 2010 do 3. 7. 2014
JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M. - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rybáře, Klínovecká 770/11, PSČ 360 10
den vzniku členství: 18. 2. 2010 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 18. 2. 2010 - 26. 6. 2014
Akcionáři
od 5. 8. 2017
VÁCLAV MARŠÍK
Praha - Nové Město, V jirchářích, PSČ 110 00
od 20. 11. 2015 do 5. 8. 2017
VÁCLAV MARŠÍK
Mariánské Lázně, Hlavní třída, PSČ 353 01
od 18. 2. 2010 do 1. 3. 2010
ARNAG SE, IČO: 28994558
Praha 1 - Nové Město, V Jirchářích 148/4, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 656,10 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 670,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 705,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+87
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-19
+
-
3.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-25
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-43
+
-
5.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-99
+
-

Články na Heroine.cz

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Jeho dokonalé tělo. Dočkáme se i mužského hnutí tělesné pozitivity?

Člověk stojí před zrcadlem a užírá se, že je moc tlustý, hubený, neforemný, má málo svalů...více

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Socioložka Kateřina Nedbálková. „Žena a zločin nejde dohromady.“

Kateřina Nedbálková umí psát vědecké texty, které uhranou i neakademiky. V ženských věznicích...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odpady
Poradna > Poradna při finanční tísni > Odpady

Otázka: Dobrý den. Dnes jsem obdržel dopis z magistrátu města s informací o poplatku za komunální odpad. Upozorňuji že to je první informace za celou dobu. A začíná dnem 25.04.2002 a končí 21.03.2019 a dle jejich...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services