Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

RADIO UNITED GROUP a.s.
IČO: 29127599

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 11. 2012
Obchodní firma
od 22. 7. 2013

RADIO UNITED GROUP a.s.

od 14. 11. 2012 do 22. 7. 2013

RADIO UNITED a.s.

Sídlo
od 14. 11. 2012 do 14. 12. 2017
Praha 1, Na poříčí , PSČ 110 00
IČO
od 14. 11. 2012

29127599

Identifikátor datové schránky:h9gm28j
Právní forma
od 14. 11. 2012
Akciová společnost
Spisová značka18701 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 14. 11. 2012
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 14. 4. 2015 do 15. 5. 2015
- Jediný akcionář společnosti přijal dne 18. března 2015 v působnosti valné hromady následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 16.300.000,00 Kč (šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) na částku ve výši 18.300.000,00 Kč (osmnáct milionů tři sta tisíc ko run českých), nepeněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 163 (jedno sto šedesát tři) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenný papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír. 3. Jediný akcionář, nepeněžitý vklad: Veškeré nově upisované akcie budou upsány Jediným akcionářem, který emisní kurz akcií splatí nepeněžitým vkladem dle § 484 odst. 1, § 485 zákona o obchodních korporacích). Veškeré nově upisované akcie budou tedy upsány Jediným akcionářem, kterým je obcho dní společnost GES MEDIA ASSET, a.s., IČ 271 81 804, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9572. Jediný akcionář upíše všech 163 (jedno sto šedesát tři) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenný papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) (společně dále i jen Akcie). Jediný akcionář upíše Akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení, popis nepeněžitého vkladu a částku jeho ocenění. 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných Akcií činí 16.345.700,00 Kč (šestnáct milionů tři sta čtyřicet pět tisíc sedm set korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 45.700,00 Kč (čtyřicet pět tisíc sedm set korun českých) tvoří emisní ážio. 5. Lhůta pro upsání akcií Jediným akcionářem: Lhůta pro úpis Akcií Jediným akcionářem bude činit 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obcho dních korporacích, a bude doručen Jedinému akcionáři do 15 (patnácti) dnů ode dne sepsání tohoto notářského zápisu. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Jedinému akcionáři se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis Akcií. 6. Nepeněžitý vklad: Emisní kurz Akcií Jediného akcionáře bude splacen nepeněžitým vkladem, a to níže uvedenými podíly v obchodních společnostech, tak jak jsou popsány a specifikovány ve znaleckém posudku uvedeném v odst. 7 Ocenění nepeněžitého vkladu tohoto notářského zápisu , a to: - podíl Jediného akcionáře, obchodní společnosti GES MEDIA ASSET, a.s., v obchodní společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ 291 31 901, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202462, o velikosti 10 %, (deset procent), se kterým je spojen vklad do základního kapitálu o velikosti 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) (dále i jen Nepeněžitý vklad č. 1), - podíl Jediného akcionáře, obchodní společnosti GES MEDIA ASSET, a.s., v obchodní společnosti RADIO UNITED SERVICES s.r.o., IČ 291 31 863, se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, oddíl C, vložka 202501, o velikosti 10 % deset procent), se kterým je spojen vklad do základního kapitálu o velikosti 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) (dále i jen Nepeněžitý vklad č. 2). 7. Ocenění nepeněžitého vkladu: Nepeněžitý vklad č. 1 byl v souladu s ustanovením § 251 zákona o obchodních korporacích, oceněn znaleckým posudkem znalce - INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., zkráceně INFO 7, s.r.o., se sídlem Sbíhavá I 455/2, Liboc, 162 00 Praha 6, IČ 442 66 154, z e dne 25. 8. 2014 číslo 1777-30/2014 a cena byla stanovena na částku 15.223.700,-- Kč (patnáct miliónů dvě stě dvacet tři tisíc sedm set korun českých). Toto ocenění Nepeněžitého vkladu č. 1 se schvaluje a Jediný akcionář schvaluje, aby za tento Nepeněžit ý vklad č. 1 oceněný v částce 15.223.700,-- Kč (patnáct miliónů dvě stě dvacet tři tisíc sedm set korun českých) bylo vydáno 152 (jedno sto padesát dva) kusů nových kmenových akcií Společnosti vydaných jako cenný papír, znějících na jméno, o jmenovité hod notě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu nově upisovaných akcií na Nepeněžitý vklad č. 1, tj. částka ve výši 23.700,- Kč (dvacet tři tisíc sedm set korun českých) tvoří dle 249 zákona o ob chodních korporacích emisní ážio. Nepeněžitý vklad č. 2 byl v souladu s ustanovením § 251 zákona o obchodních korporacích, oceněný znaleckým posudkem znalce - INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., zkráceně INFO 7, s.r.o., se sídlem Sbíhavá I 455/2, Liboc, 162 00 Praha 6, IČ 442 66 154, z e dne 22. 8. 2014 číslo 1776-29/2014, na částku 1.122.000,-- Kč (jeden milion jedno sto dvacet dva tisíc korun českých). Toto ocenění Nepeněžitého vkladu č. 2 se schvaluje a Jediný akcionář schvaluje, aby za tento Nepeněžitý vklad č. 2 oceněný v částce 1. 122.000,-- Kč (jeden milion jedno sto dvacet dva tisíc korun českých) bylo vydáno 11 (jedenáct) kusů nových kmenových akcií Společnosti vydaných jako cenný papír, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc kor un českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 22.000,- Kč (dvacet dva tisíc korun českých) tvoří dle 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. Nepeněžitý vklad č. 1 a Nepeněžitý vklad č. 2 dále i jen společně jako Nepeněžitý vklad. 8. Místo a lhůta pro vnesení Nepeněžitého vkladu: Ke splacení emisního kursu akcií dojde vnesením Nepeněžitého vkladu okamžikem jeho předání Společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení emisního kursu Jediným akcionářem bude činit 15 (pa tnáct) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro splacení emisního kursu je adresa sídla Společnosti. Společnost vydá Upisovateli jím upsané a splacené akcie bez zbytečného odkladu po jejich splacení a poté, co nabude právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 28. 2. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 28. 2. 2014 do 15. 5. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 28. 2. 2014 do 15. 5. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
Kapitál
od 15. 5. 2015
Základní kapitál 18 300 000 Kč, splaceno err %.
od 23. 9. 2013 do 15. 5. 2015
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 11. 2012 do 23. 9. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 15. 5. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 183.
od 14. 11. 2012 do 15. 5. 2015
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 2. 11. 2018
JAN ČADEK - člen představenstva
Tuchoměřice, Ke Kovárně, PSČ 252 67
den vzniku členství: 17. 9. 2018
od 14. 12. 2017
LUBOŠ JETMAR - předseda představenstva
Říčany - Radošovice, Mozartova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 14. 11. 2017
den vzniku funkce: 14. 11. 2017
od 14. 12. 2017
Ing. JIŘÍ MAROUŠEK - člen představenstva
Praha - Střížkov, Vysočanská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 11. 2017
od 14. 12. 2017 do 2. 11. 2018
Mgr. VLADIMÍR FAIFR, MBA, CSc. - člen představenstva
Praha - Prosek, Bílinská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 11. 2017 - 17. 9. 2018
od 12. 6. 2015 do 14. 12. 2017
Mgr. VLADIMÍR FAIFR, MBA, CSc. - člen představenstva
Praha - Prosek, Bílinská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 11. 2012 - 14. 11. 2017
od 14. 4. 2015 do 12. 6. 2015
Mgr. VLADIMÍR FAIFR, MBA, CSc. - člen představenstva
Praha 9 - Prosek, Bílinská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 11. 2012
od 14. 4. 2015 do 14. 12. 2017
LUBOŠ JETMAR - předseda představenstva
Říčany - Radošovice, Mozartova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 14. 11. 2012 - 14. 11. 2017
den vzniku funkce: 14. 11. 2012 - 14. 11. 2017
od 14. 4. 2015 do 14. 12. 2017
Ing. JIŘÍ MAROUŠEK - člen představenstva
Praha - Střížkov, Vysočanská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 11. 2012 - 14. 11. 2017
od 14. 11. 2012 do 14. 4. 2015
Luboš Jetmar - předseda představenstva
Říčany - Radošovice, Mozartova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 14. 11. 2012
den vzniku funkce: 14. 11. 2012
od 14. 11. 2012 do 14. 4. 2015
Ing. Jiří Maroušek - člen představenstva
Praha 9 - Střížkov, Vysočanská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 11. 2012
od 14. 11. 2012 do 14. 4. 2015
Mgr. Vladimír Faifr, MBA, CSc. - člen představenstva
Praha 9 - Prosek, Bílinská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 11. 2012
od 14. 12. 2017
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 14. 11. 2012 do 14. 12. 2017
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 2. 11. 2018
Ing. PAVEL SMRČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Chodov, Petýrkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 17. 9. 2018
den vzniku funkce: 17. 9. 2018
od 2. 11. 2018
Ing. PETRA MARSCHALLOVÁ - člen dozorčí rady
Libochovice, Myslivecká, PSČ 411 17
den vzniku členství: 17. 9. 2018
od 2. 11. 2018
Ing. RADKA ZACHOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Pod kaštany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 9. 2018
od 23. 9. 2013 do 2. 11. 2018
PAVEL SMRČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Chodov, Petýrkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 17. 9. 2013 - 17. 9. 2018
den vzniku funkce: 17. 9. 2013 - 17. 9. 2018
od 23. 9. 2013 do 2. 11. 2018
PETRA MARSCHALLOVÁ - člen dozorčí rady
Libochovice, Myslivecká, PSČ 411 17
den vzniku členství: 17. 9. 2013 - 17. 9. 2018
od 23. 9. 2013 do 2. 11. 2018
RADKA ZACHOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Pod kaštany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 9. 2013 - 17. 9. 2018
od 14. 11. 2012 do 23. 9. 2013
Ing. Pavel Smrček - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Petýrkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 14. 11. 2012 - 17. 9. 2013
den vzniku funkce: 14. 11. 2012 - 17. 9. 2013
od 14. 11. 2012 do 23. 9. 2013
Ing. Petra Marschallová - člen dozorčí rady
Libochovice, Myslivecká, PSČ 411 17
den vzniku členství: 14. 11. 2012 - 17. 9. 2013
od 14. 11. 2012 do 23. 9. 2013
Ing. Radka Zachová - člen dozorčí rady
Praha 6 - Bubeneč, Pod kaštany, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 11. 2012 - 17. 9. 2013
Akcionáři
od 14. 11. 2012
GES MEDIA ASSET, a.s., IČO: 27181804
Praha 1 - Nové Město, Na poříčí, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 626,09 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 681,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+73
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-18
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-28
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-173
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-183
+
-

Články na Heroine.cz

Pouhý skvělý sex. Ženská touha v americké feministické literatuře

Pouhý skvělý sex. Ženská touha v americké feministické literatuře

Dvě americké autorky podávají precizně vystavěnou obžalobu nelítostného mechanismu, jehož...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Už zase. Už zase jsem byl povolán já – plešatá, vousatá, bývalá sestra – abych vám, ženám,...více

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příležitostný příjem
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Příležitostný příjem

Otázka: Dobrý den, jsem student, který je zaměstnaný na DPP, mám podepsáné růžové prohlášení a vydělávám pod 10 000 Kč měsíčně. Jako přivýdělek bych se chtěl účastnit experimentů (vyplňování dotazníků v rámci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services