Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Liberec Business Park a.s.
IČO: 29255961

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 12. 2010
Obchodní firma
od 9. 12. 2015

Liberec Business Park a.s.

od 9. 2. 2012 do 9. 12. 2015

Energy Export a.s.

od 2. 12. 2010 do 9. 2. 2012

Reality Ostašov a.s.

Sídlo
od 4. 3. 2011 do 26. 1. 2015
Praha 9, Poděbradská , PSČ 190 00
od 2. 12. 2010 do 4. 3. 2011
Brno, Masarykova , PSČ 602 00
IČO
od 2. 12. 2010

29255961

Identifikátor datové schránky:qh4wcyu
Právní forma
od 2. 12. 2010
Akciová společnost
Spisová značka2497 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 2. 12. 2010
- obráběčství
od 2. 12. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 12. 2010
- slévárenství, modelářství
Předmět činnosti
od 2. 12. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 8. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 8. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 8. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 9. 2014 do 21. 1. 2015
- Valná hromada rozhodla dne 3. 9. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti a převedení části finančních prostředků do disponibilních zdrojů společnosti. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 235.000.000,- Kč o částku 117.500.000,- Kč na výslednou výši 117.500.000,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech 235 kusů akcií o 50 %. Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno vydáním nových akcií na jméno o snížené jmenovité hodnotě. Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to tak, že: část ve výši 98.137.640,70 Kč bude použita k úhradě dosažené ztráty společnosti za rok 2013 a v minulých letech zbývající část ve výši 19.362.359,30 Kč bude převedena na účet Ostatní kapitálové fondy. Lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcioná ře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výše stanovené lhůtě pro předložení akcií.
od 27. 12. 2010 do 3. 1. 2011
- Mimořádná valná hromada na svém zasedání dne 22.12.2010 přijala rozhodnutí: 1. Valná hromada společnosti Reality Ostašov a. s., se sídlem v Brně, Brno-město, Masarykova 427/31, okres Brno-město, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 6269 (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z původní výše 2,000.000 Kč (slovy: dva milióny korun českých) upsáním nových akcií o částku 233,000.000 Kč (slovy: dvě stě třicet tři milióny korun českých) s tím, že nová výše základního kapitálu společnosti bude činit po jeho zvýšení celkem 235,000.000 Kč (slovy: dvě stě třicet pět miliónů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude společností vydáno 233 ks (slovy: dvě stě třicet tři kusů) nekótovaných kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých). 3. Všechny nově vydávané akcie budou společností nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je současný akcionář, a to společnost Česká železářská společnost s. r. o., se sídlem v Brně, Masarykova č. o. 31, č. p. 427, PSČ 660 85, IČ 607 36 763, za psaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 17949. 4. Místem pro upsání akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti Reality Ostašov a. s. v Brně, Masarykova 427/31, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 15 (slovy: patnáct) dnů a počne běžet ode dne doručení písemné výzvy p ředstavenstva, obsahující oznámení počátku běhu lhůty pro upsání akcií, emisní kurs upisovaných akcií a návrh smlouvy o upsání akcií, předem určenému zájemci. 5.Všechny nové akcie budou upsány společností Česká železářská společnost s. r. o. jako předem určeným zájemcem v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností Česká železářská společnost s. r. o. a R eality Ostašov a. s. v průběhu lhůty pro upsání akcií. 6. Emisní kurs nově vydávaných akcií činí 1,000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) a bude splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce před podáním návrhu n a zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad předem určeného zájemce - společnosti Česká železářská společnost s. r. o. byl oceněn znaleckým posudkem č. 28500-578/2010 vypracovaným dne 20. 12. 2010 znaleckým ústavem QUALIF ORM, a. s., se sídlem v Brně, Rašínova 2, PSČ 602 00, IČ: 494 50 263, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C vložce 1138. Znalecký ústav QUALIFORM a. s. byl za účelem vypracování uvedeného posudku jmenován usnesením Krajs kého soudu v Brně ze dne 02. 12. 2010, č.j. 18 Nc 6666/2010-37, které nabylo právní moci dne 06. 12. 2010 a usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 09. 12. 2010, č.j. 35 Nc 6682/2010-14, které nabylo právní moci dne 13. 12. 2010. 7. Předem určený zájemce - společnost Česká železářská společnost s. r. o. splatí emisní kurs všech nově vydávaných akcií nepeněžitým vkladem - svými nemovitostmi, jejichž cena byla stanovena uvedeným znaleckým posudkem a činí 233,000.000 Kč (slovy: dvě s tě třicet tři milióny korun českých) s tím, že za níže uvedený nepeněžitý vklad bude společností Reality Ostašov a. s. vydáno upisovateli 233 ks (slovy: dvě stě třicet tři kusů) kmenových nekótovaných listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hod notě 1,000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých), přičemž nebude emisního ážia. 8. Česká železářská společnost s. r. o. splatí emisní kurs upisovaných akcií těmito nemovitostmi: A) Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5 pro kat. území 682209 Růžodol I, obec 563889 Liberec, okres CZ0513 Liberec: Nemovitosti Pozemky Parcelní číslo Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany pč 841/4, 348m2, Ostatní plocha Manipulační plocha pč 841/6, 383m2, Ostatní plocha Manipulační plocha pč 982, 549m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 984, 831m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/1, 11952m2 Zastavěná plocha a nádvoří Společný dvůr pč 986/2, 447m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/3, 397m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/4, 1537m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/5, 1794m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/6, 1398m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/7, 5122m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/8, 991m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/9, 1010m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/10, 6081m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/11, 1445m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/12, 2505m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 986/13, 925m2, Zastavěná plocha a nádvoří Společný dvůr Nově vzniklá p.č. 987/1 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1271-399/2010 ze dne 13.12.2010 vypracovaného GEODET CZ s.r.o. o nové výměře 27 932 m2, Nově Ostatní plocha (dříve Zastavěná plocha a nádvoří) Nově Jiná plocha (dříve Společný dvůr) pč 987/2, 597m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 988, 426m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 989, 216m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 990, 291m2 ,Zastavěná plocha a nádvoří pč 991/1, 2139m2 Ostatní plocha Manipulační plocha pč 991/2, 11076 m2,Ostatní plocha Jiná plocha pč 991/3, 205m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 991/6, 2093 m2,Zastavěná plocha a nádvoří pč 991/7, 407m2, Ostatní plocha Manipulační plocha pč 991/10, 580 m2,Zastavěná plocha a nádvoří pč 991/11, 233m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 992, 2257 m2, Ostatní plocha Dráha pč 1005/1, 145m2, Zahrada Zem.půdní fond pč 1407/2, 628 m2, Ostatní plocha Jiná plocha pč 1407/3, 1040 m2, Ostatní plocha Jiná plocha pč 1407/4, 1206m2, Zastavěná plocha a nádvoří pč 1407/5, 1669 m2,Ostatní plocha Jiná plocha Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochr. Na parcele Bez čp/če Prům.obj. na pč 982 Bez čp/če Prům.obj. na pč 984 Bez čp/če Jiná st. na pč 986/2 Bez čp/če Jiná st. na pč 986/3 Bez čp/če Garáž na pč 986/4 Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/5 Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/6 Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/7 Bez čp/če Jiná st. na pč 986/8 Bez čp/če Jiná st. na pč 986/9 Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/10 Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/11 Bez čp/če Prům.obj. na pč 986/12 Bez čp/če Prům.obj. na pč 987/2 Bez čp/če Prům.obj. na pč 988 Bez čp/če Prům.obj. na pč 989 Bez čp/če Prům.obj. na pč 990 Bez čp/če Jiná st. na pč 991/3 Bez čp/če Prům.obj. na pč 991/6 Bez čp/če Prům.obj. na pč 991/10 Bez čp/če Prům.obj. na pč 991/11 Bez čp/če Obč.vyb. na pč 1407/4 a budova nezapsaná v katastru nemovitostí - čistička odpadních vod vč. technologií a provozních příslušenství ležící na pozemku parc.č. 983/1 v kat.území 682209 Růžodol I, obec 563889 Liberec, okres CZ0513 Liberec. a budova nezapsaná v katastru nemovitostí - (údržba a sklad modelů) ležící na parcele č. 987/1 v kat. území 682209 Růžodol I, obec 563889 Liberec, okres CZ0513 Liberec. B) Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 77, pro kat. území 682489 Horní Suchá u Liberce, obec 563889 Liberec, okres CZ0513 Liberec: Nemovitosti Pozemky Parcelní číslo Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany pč 334, 21m2, Vodní plocha Zamokřená plocha pč 335, 28m2, Vodní plocha Vodní nádrž umělá oba pozemky včetně přívodních kanálů C) Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10, pro kat. území 682471 Ostašov u Liberce, obec 563889 Liberec, okres CZ0513 Liberec: Nemovitosti Pozemky Parcelní číslo Výměra m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany pč 175, 530m2, Vodní plocha Vodní nádrž umělá pč 176/1, 901m2, Vodní plocha Vodní nádrž umělá. 9. Schvaluje se jak předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce, tak jeho ocenění znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce.
Kapitál
od 21. 1. 2015
Základní kapitál 117 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 2. 2012 do 21. 1. 2015
Základní kapitál 235 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 1. 2011 do 9. 2. 2012
Základní kapitál 235 000 000 Kč
od 2. 12. 2010 do 3. 1. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 21. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 235.
od 8. 9. 2014 do 21. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 235.
od 3. 1. 2011 do 3. 1. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 233.
od 3. 1. 2011 do 8. 9. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 233.
od 2. 12. 2010 do 2. 12. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 2. 12. 2010 do 8. 9. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 8. 9. 2014
PETR KUBÁN - jediný člen představenstva
Košťálov, , PSČ 512 02
den vzniku členství: 28. 11. 2013
od 8. 9. 2014
-
od 4. 12. 2013 do 8. 9. 2014
PETR KUBÁN - předseda
Košťálov, , PSČ 512 02
den vzniku členství: 28. 11. 2013
den vzniku funkce: 28. 11. 2013
od 4. 12. 2013 do 8. 9. 2014
TOMÁŠ LEBEDA - člen
Turnov, Komenského, PSČ 511 01
den vzniku členství: 28. 11. 2013 - 3. 9. 2014
od 17. 9. 2013 do 4. 12. 2013
JIŘÍ FOLWARCZNÝ - předseda představenstva
Albrechtice, Na Zámostí, PSČ 735 43
den vzniku členství: 27. 8. 2013 - 28. 11. 2013
den vzniku funkce: 27. 8. 2013 - 28. 11. 2013
od 17. 9. 2013 do 4. 12. 2013
TOMÁŠ MILICH - člen
Staré Město, Pod Křížovou, PSČ 738 01
den vzniku členství: 27. 8. 2013 - 28. 11. 2013
od 17. 9. 2013 do 4. 12. 2013
AGNES ŠMÝROVÁ - člen
Ostrava - Moravská Ostrava, Josefa Brabce, PSČ 702 00
den vzniku členství: 27. 8. 2013 - 28. 11. 2013
od 4. 2. 2011 do 17. 9. 2013
Petr Jindra - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, 28. Pluku, PSČ 100 00
den vzniku členství: 31. 1. 2011 - 27. 8. 2013
den vzniku funkce: 31. 1. 2011 - 27. 8. 2013
od 4. 2. 2011 do 17. 9. 2013
Jiří Stránský - člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, Ruská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 31. 1. 2011 - 27. 8. 2013
od 4. 2. 2011 do 17. 9. 2013
Antonín Chlupatý - člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, Volyňská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 31. 1. 2011 - 27. 8. 2013
od 2. 12. 2010 do 4. 2. 2011
JUDr. Eva Složilová - předseda představenstva
Brno, Kunzova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 2. 12. 2010 - 30. 1. 2011
den vzniku funkce: 2. 12. 2010 - 30. 1. 2011
od 2. 12. 2010 do 4. 2. 2011
JUDr. Jan Juračka - člen představenstva
Znojmo, Tovární
den vzniku členství: 2. 12. 2010 - 30. 1. 2011
od 2. 12. 2010 do 4. 2. 2011
Ing. Marcel Mičian - člen představenstva
Doubravice nad Svitavou, Zázmolí, PSČ 679 11
den vzniku členství: 2. 12. 2010 - 30. 1. 2011
od 8. 9. 2014
Společnost zastupuje jediný člen představenstva.
od 4. 3. 2011 do 8. 9. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva.
od 2. 12. 2010 do 4. 3. 2011
Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo. Navenek jménem společnosti jednají dva členové představenstva (tzn.předseda a člen nebo dva členové). Představenstvo může písemně zmocnit ředitele společnosti, některého člena představenstva nebo jinou třetí osobu k jednání za společnost. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě, přiopojí své podpisy předseda představenstva a člen představenstva nebo dva členové představenstva. Představenstvo může písemně zmocnit ředitele společnosti, některého člena představenstva nebo jinou tře tí osobu k jednání a tedy i podepisování za společnost.
Dozorčí rada
od 8. 9. 2014
PETR MAŤÁTKO - člen
Semily, Kapitána Jaroše, PSČ 513 01
den vzniku členství: 28. 11. 2013
od 4. 12. 2013 do 8. 9. 2014
PETR MAŤÁTKO - předseda
Semily, Kapitána Jaroše, PSČ 513 01
den vzniku členství: 28. 11. 2013
den vzniku funkce: 28. 11. 2013
od 4. 12. 2013 do 8. 9. 2014
MILAN PROCHÁZKA - člen
Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice, Mošnova, PSČ 460 14
den vzniku členství: 28. 11. 2013 - 3. 9. 2014
od 4. 12. 2013 do 8. 9. 2014
PATRIK FILINGER - člen
Bozkov, , PSČ 512 13
den vzniku členství: 28. 11. 2013 - 3. 9. 2014
od 17. 9. 2013 do 4. 12. 2013
RADIM VAŠKO - předseda dozorčí rady
Havířov - Město, Moskevská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 8. 2013 - 28. 11. 2013
den vzniku funkce: 27. 8. 2013 - 28. 11. 2013
od 17. 9. 2013 do 4. 12. 2013
MILAN SLAMEČKA - člen
Šenov, Řadová, PSČ 739 34
den vzniku členství: 27. 8. 2013 - 28. 11. 2013
od 17. 9. 2013 do 4. 12. 2013
SIMONA FOLWARCZNÁ - člen
Albrechtice, Na Zámostí, PSČ 735 43
den vzniku členství: 27. 8. 2013 - 28. 11. 2013
od 27. 6. 2013 do 17. 9. 2013
TOMÁŠ DANIEL - předseda dozorčí rady
Kamenický Šenov, Trtíkova, PSČ 471 14
den vzniku členství: 31. 1. 2011 - 27. 8. 2013
den vzniku funkce: 31. 1. 2011 - 27. 8. 2013
od 4. 2. 2011 do 27. 6. 2013
Tomáš Daniel - předseda dozorčí rady
Kamenický Šenov, Trtíkova, PSČ 471 14
den vzniku členství: 31. 1. 2011 - 27. 8. 2013
den vzniku funkce: 31. 1. 2011 - 27. 8. 2013
od 4. 2. 2011 do 17. 9. 2013
Peter Herich - člen dozorčí rady
Praha 10 - Dubeč, Netlucká, PSČ 107 00
den vzniku členství: 31. 1. 2011 - 27. 8. 2013
od 4. 2. 2011 do 17. 9. 2013
Zuzana Herichová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Dubeč, Netlucká, PSČ 107 00
den vzniku členství: 31. 1. 2011 - 27. 8. 2013
od 2. 12. 2010 do 4. 2. 2011
Marie Nečasová - předseda dozorčí rady
Brno, Krausova, PSČ 618 00
den vzniku členství: 2. 12. 2010 - 30. 1. 2011
den vzniku funkce: 2. 12. 2010 - 30. 1. 2011
od 2. 12. 2010 do 4. 2. 2011
Hana Knaiflová - člen dozorčí rady
Brno, Švermova, PSČ 625 00
den vzniku členství: 2. 12. 2010 - 30. 1. 2011
od 2. 12. 2010 do 4. 2. 2011
Ing. Iveta Horáková - člen dozorčí rady
Holešov, Plačkov, PSČ 769 01
den vzniku členství: 2. 12. 2010 - 30. 1. 2011
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

28. 1. 2020 | | Veronika Hejná

Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

Zpřísnění míří hlavně proti neaktivním společnostem, které existují jenom formálně.

Nemocenská 2020. Spočítejte si, kolik dostanete

28. 1. 2020 | | Monika Veselíková

Nemocenská 2020. Spočítejte si, kolik dostanete

Náhradu mzdy i nemocenskou vám spočítá naše kalkulačka. A máme i aktuální přehled pravidel. Pro zaměstnance i podnikatele.

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

25. 1. 2020 | | Monika Veselíková

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

Podnikatelé si letos připlatí 144 korun. Novou výši minimální zálohy musí zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 593,00 Kč
Expobank CZ 2 594,60 Kč
Komerční banka 2 600,44 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 651,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 593 637 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+90
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-50
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-53
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-75
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-111
+
-

Články na Heroine.cz

Zálohované výživné podle Maláčové: nejslabším nepomůže

Zálohované výživné podle Maláčové: nejslabším nepomůže

Zálohované výživné je téma, které se v parlamentu periodicky objevuje už od roku 2001....více

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Málo známá Charlotte Salomon. 784 maleb, smrt v Osvětimi a odvaha k naději

Příběh židovské malířky Charlotte Salomon je tak krutý a barvitý, jak jen byla první polovina...více

Tři billboardy za Reykjavíkem

Tři billboardy za Reykjavíkem

Do českých kin přichází Island. A kdo nemůže do kina, ať si Island klidně pustí do obýváku.více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: příjem z prodeje bytu
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > příjem z prodeje bytu

Otázka: Dobrý den,v roce 2019 jsem darem v přímé linii dostala byt.Ten jsem ještě ten rok prodala,rozdíl dle znaleckého posudku v době daru a pak prodeje činil 100tis.kč jako příjem dle par.10.Provize realitce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services