Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

IMOLA Company a.s.
IČO: 29258138

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 12. 2010
Obchodní firma
od 13. 5. 2011

IMOLA Company a.s.

od 13. 12. 2010 do 13. 5. 2011

Formigine Royal a.s.

Sídlo
od 21. 1. 2014 do 14. 11. 2019
Praha, Drahobejlova , PSČ 190 00
od 13. 5. 2011 do 21. 1. 2014
Praha, Lisabonská , PSČ 190 00
od 13. 12. 2010 do 13. 5. 2011
Třebíč, Jiráskova , PSČ 674 01
IČO
od 13. 12. 2010

29258138

Identifikátor datové schránky:74twq2x
Právní forma
od 13. 12. 2010
Akciová společnost
Spisová značka17207 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 6. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 13. 12. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 13. 9. 2018
- Na společnost IMOLA Company a.s., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha, IČ 292 58 138, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 17207, přešla v důsledku odštěpení sloučením část jmění rozdělované spol ečnosti IMOLA s.r.o., se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1097/27, IČ 254 15 646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166487, jak je uvedena v Projektu rozdělení.
od 3. 12. 2013 do 11. 12. 2013
- Valná hromada dne 28.11.2013 přijala toto usnesení: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18.960.000,-Kč (slovy: osmnáct miliónů devět set šedesát tisíc korun českých) - tedy z částky 93 462 000,- Kč (slovy: devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun český ch) na částku 112.422.000,-Kč (slovy: sto dvanáct miliónů čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých) - s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním - 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých, 9 kusů (slovy:devíti kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jeden sto tisíc korun č eských) a 6 kusů (slovy: šesti kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). c) Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání předmětných nemovitostí klíčových pro chod společnosti do jejího vlastnictví. Z tohoto důvodu nejso u uváděny údaje uvedené v § 204a odst 2 a) ObchZ. d) Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem - společnost D.S.K. spol. s r.o., se sídlem Praha - Libeň, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 482 93 547 a to nepeněžitým vkladem specifikovaných pod písme nem h) tohoto rozhodnutí. e) Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením představenstva společnosti s návrhem smlouvy na upsání akcií. f) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně čtrná cti dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. g) Valná hromada určuje, že akcie budou splaceny nejpozději ve lhůtě šedesáti dnů od dne upsání akcií společnosti. h) Valná hromada schvaluje splacení upisováních akcií nepeněžitými vklady, které byly oceněny znaleckými posudky Ing. Zdeňkem Teuflem, znalcem ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze 2Nc 5709/2013- 10 a to: - nemovitosti evidované na listu 504 pro k.ú. Újezdeček, Obec Újezdeček, okres Teplice budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/15, budova bez č.p./č.e. (garáž) na pozemku p.č. 671/16, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/1 7, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/20, budova bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku p.č. 671/22, pozemek p.č. 671/15 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 605 m2, pozemek p.č. 671/16 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 785 m2, pozemek p. č. 671/17 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 278 m, pozemek p.č. 671/20 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 1032 m2, pozemek p.č. 671/21 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 184 m2, pozemek p.č. 671/22 zastavěná plocha a nádvoří o vým. 1031 m2, pozemek p.č. 67 1/15 ostatní plocha o vým. 18117 m2 oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2242/12/13 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti D.S.K. spol. s r.o., se sídlem Praha - Libeň, Lisabon ská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 482 93 547 vydáno 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých, 9 kusů (slovy:devět kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jeden sto tisíc korun českých) a 6 kusů (slovy: šest kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovitě hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že emisní kurs každé akcie je r oven její jmenovité hodnotě. Schvaluje se hospodárnost nepeněžitého vkladu pro společnost.
od 17. 6. 2011 do 23. 6. 2011
- Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 7.6.2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 91.462.000,-Kč (slovy: devadesát jedna miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých) - tedy z částky 2.000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) na částku 93.462.000, -Kč (slovy:devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých) - s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním - 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité ho dnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, dále 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč , 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000 ,-Kč , dále 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč. b)Valná hromada rozhoduje, že se vylučuje přednostní právo akcionářů k upsaní nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je zejména získání předmětných nemovitostí klíčových pro chod společnosti do jejího vlastnictví. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst 2 a) Obc. Z. c) Valná hromada rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány na základě Dohody akcionářů podle § 205 ObchZ - akcionář společností IMOLA s.r.o., se sídlem Praha 9, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 254 15 646 a společností NABASO spol. s r .o. , se sídlem Teplice, Dr. Vrbenského 919/6, PSČ 415 01, IČ 627 42 442 a to nepeněžitými vklady specifikovaných pod písmenem f) tohoto rozhodnutí. d) Valná hromada určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti nejpozději do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným oznámením představenstva společnosti. e) Valná hromada určuje, že akcie budou splaceny ve lhůtě šedesáti dnů od dne upsání akcií společnosti. f) Valná hromada schvaluje splacení upisováních akcií těmito nepeněžitými vklady, které byly oceněny znaleckými posudky Ing. Zdeňka Teufla,- znalce ustanoveným Usnesením Městského soudu v Praze. - nemovitosti evidované na listu 53 k.ú.a obec Újezdeček, okres Teplice, budova bez čp/če způsob využití jiná st na p.č. 598/2, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 598/3, budova be čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/23, budova bez čpˇč e způsob využití jiná st. na p.č. 671/24, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/29, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 671/38, p.č. 585/1 ost. pl. o vým. 11897 m2, p.č. 585/2 ost. pl. o vým. 2897 m2, p.č. 585/4 ost. pl. o vým. 79 m2, p.č. 594/2 ost. pl. o vým. 174 m2, p.č. 598/1 ost. pl. o vým. 5639 m2, p.č. 598/2 zast., pl. a nádvoří o vým. 654 m2, p.č. 598/3 zast. pl. a nádvoří o vým. 152 m2, p.č.599/2 ost. pl. o vým. 339 m2, p.č. 599/7 ost. pl. o vým. 754 m2, p.č. 600/1 trv alý travní porost o vým. 12966 m2, p.č. 601 ost. pl. o vým. 470 m2, p.č. 671/1 ost. pl. o vým, 61452 m2, p.č. 671/14 ost. pl. o vým. 105 m2, p.č. 671/18 zast. pl. a nádvoří o vým. 35 m2, p.č. 671/19 zast. pl. a nádvoří o vým. 68 m2, p.č. 671/23 zast. pl. a nádvoří o vým. 124 m2, p.č. 671/24 zast. pl. a nádvoří o vým. 640 m2, p.č. 671/25 ost. pl. o vým. 256 m2, p.č. 671/26 zast. pl. a nádvoří o vým. 465 m2, p.č. 671/27 zast. pl. a nádvoří o vým. 323 m2, p.č. 671/28 ost. pl. o vým. 52 m2, p.č. 671/29 zast. pl. a nádvoří o vým. 65 m2, p.č. 671/30 ost. pl. o vým. 182 m2, p.č. 671/31 ost. pl. o vým. 393 m2, p.č. 671/32 ost. pl. o vým. 346 m2, p.č. 671/33 ost. pl. o vým. 233 m2, p.č. 671/34 ost. pl. o vým. 113 m2, p.č. 671/35 ost. pl. o vým. 227 m2, p.č. 671/3 6 ost. pl. o vým. 381 m2, p.č. 671/38 zast. pl. a nádvoří o vým. 248 m2, p.č. 671/39 ost. pl. o vým. 570 m2, p.č. 671/40 ost. pl. o vým. 15 m2, p.č. 671/45 ost. pl. o vým. 3351 m2, p.č. 671/49 ost. pl. o vým. 4031 m2, p.č. 671/51 lesní pozemek o vým. 643 m2, p.č. 671/52 lesní pozemek o vým. 1969 m2, p.č. 671/53 lesní pozemek o vým. 159 m2, p.č. 671/54 lesní pozemek o vým. 347 m2, p.č. 671/55 lesní pozemek o vým. 1008 m2, p.č. 671/60 ost.pl. o vým. 24 m2, p.č. 671/109 ost. pl. o vým. 11819 m2, p.č. 671/110 ost. pl. o vým. 172 m2, a nemovitosti evidované na listu 616 k.ú. Dubí-Pozorka,okres Teplice, budova bez čp/če způsob využití jiná st. na p.č. 723/3, budova bez čp/če způsob využití prům.obj na p.č. 723/4, p.č. 723/1 ost. pl. o vým. 18996 m2, p.č. 723/3 zast. pl. a nádvoří o vým. 4215 m2, p.č. 723/4 zast. pl. a nádvoří o vým. 1047 m2, p.č. 723/5 lesní pozemek o vým. 445 m2, p.č. 723/6 lesní pozemek o vým. 201 m2, p.č. 723/7 lesní pozemek o vým. 424 m2, p.č. 723/8 lesní pozemek o vým. 1096 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2203/13/11 a nemovitosti evidované na listu 7375 k.ú. obec a okres Teplice, budova č.p. 422 způsob využití bydlení na p.č. 873/1, p.č. 873/1 zast. pl. a nádvoří o vým. 478 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, číslo posudku 2204/14/11 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti IMOLA s.r.o., se sídlem Praha 9, Lisabonská 2394/4, PSČ 190 00, IČ 254 15 646 vydáno 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč s tím, že emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. - nemovitosti evidované na listu 7980 k.ú.,obec a okres Teplice ? budova Teplice, č.p. 451 způsob využití bydlení na p.č. 816, p.č. 816 zast. pl a nádvoří o vým. 173 m2, oceněné a popsané znaleckým posudkem vypracovaným Ing. Zdeňkem Teuflem, čísl o posudku 2205/15/11 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli společnosti NABASO spol. s r.o. , se sídlem Teplice, Dr. Vrbenského 919/6, PSČ 415 01, IČ 627 42 442 vydáno 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.0 00,-Kč, dále 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 40.000,-Kč , 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,-Kč s tím, že emisní kur s každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. - g) Valná hromada rozhodla, že § 6 stanov se nahrazuje tímto zněním: - § 6 - Základní kapitál a akcie - 1. Základní kapitál společnosti činí 93.462.000,-Kč (slovy: devadesát tři miliónů čtyři sta šedesát dva tisíc korun českých). - 2. Základní kapitál je rozdělen na 7 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, dále 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akci e 40.000,-Kč , 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 2.000,-Kč , dále 84 kusů kmenových akcií na majitele každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, 3 kusy kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, 1 kus kme nové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč, 10 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč . - 3. Základní kapitál společnosti splacen z 100%. - 4. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 1.000 Kč připadá jeden hlas. - 5. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku. - 6. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jest liže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listů a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo je takové výzvě povinno vyhovět do třiceti dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry ne bo nové hromadné listiny budou akcionáři k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. - 7. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcii se řídí ustanovením § 177, §182 a § 213d zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník).
Kapitál
od 11. 12. 2013
Základní kapitál 112 422 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 6. 2011 do 11. 12. 2013
Základní kapitál 93 462 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 1. 2011 do 23. 6. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 12. 2010 do 19. 1. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 11. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 18 v listinné podobě.
od 11. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 9 v listinné podobě.
od 11. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 6 v listinné podobě.
od 3. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 84 v listinné podobě.
od 3. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 3 v listinné podobě.
od 3. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 3. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno 200 000, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7 v listinné podobě.
od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 23. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 23. 6. 2011 do 3. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 84 v listinné podobě.
od 23. 6. 2011 do 3. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 3 v listinné podobě.
od 23. 6. 2011 do 3. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 23. 6. 2011 do 3. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 13. 12. 2010 do 23. 6. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
Statutární orgán
od 21. 10. 2014
STANISLAV PERMAN - člen představenstva
Teplice, Dr. Vrbenského, PSČ 415 01
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 10. 8. 2014 do 21. 10. 2014
STANISLAV PERMAN - předseda představenstva
Teplice, Dr. Vrbenského, PSČ 415 01
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 27. 4. 2011 - 28. 5. 2014
od 13. 5. 2011 do 10. 8. 2014
Stanislav Perman - předseda představenstva
Teplice, Dr. Vrbenského, PSČ 415 01
den vzniku členství: 27. 4. 2011
den vzniku funkce: 27. 4. 2011
od 13. 5. 2011 do 21. 10. 2014
Pavel Pešula - místopředseda představenstva
Teplice, Duchcovská, PSČ 415 03
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 27. 4. 2011 - 28. 5. 2014
od 13. 5. 2011 do 21. 10. 2014
Lukáš Paťha - člen představenstva
Modlany, , PSČ 417 13
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 5. 2014
od 13. 12. 2010 do 13. 5. 2011
Monika Tomášová - předseda představenstva
Studenec, , PSČ 675 02
den vzniku členství: 13. 12. 2010 - 26. 4. 2011
den vzniku funkce: 13. 12. 2010 - 26. 4. 2011
od 13. 12. 2010 do 13. 5. 2011
JUDr. Nicol Bednáříková - místopředseda představenstva
Třebíč, Mánesova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 13. 12. 2010 - 26. 4. 2011
den vzniku funkce: 13. 12. 2010 - 26. 4. 2011
od 13. 12. 2010 do 13. 5. 2011
Ing. Luděk Horník - člen představenstva
Radkovice u Hrotovic, , PSČ 675 59
den vzniku členství: 13. 12. 2010 - 26. 4. 2011
od 21. 10. 2014
Jménem společnosti jedná za představenstvo jediný člen představenstva samostatně.
od 13. 12. 2010 do 21. 10. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek společnosti ve všech věcech společnosti předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 21. 10. 2014
PETR PERMAN - člen dozorčí rady
Teplice, Dr. Vrbenského, PSČ 415 01
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 13. 5. 2011 do 21. 10. 2014
Veronika Permanová - předseda dozorčí rady
Teplice, Dr. Vrbenského, PSČ 415 01
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 27. 4. 2011 - 28. 5. 2014
od 13. 5. 2011 do 21. 10. 2014
Petr Perman - člen dozorčí rady
Teplice, Dr. Vrbenského, PSČ 415 01
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 5. 2014
od 13. 5. 2011 do 21. 10. 2014
Jiří Drbal - člen dozorčí rady
Jeníkov - Oldřichov, , PSČ 417 24
den vzniku členství: 27. 4. 2011 - 28. 5. 2014
od 13. 12. 2010 do 13. 5. 2011
Marie Tomášová - předseda dozorčí rady
Studenec, , PSČ 675 02
den vzniku členství: 13. 12. 2010 - 26. 4. 2011
den vzniku funkce: 13. 12. 2010 - 26. 4. 2011
od 13. 12. 2010 do 13. 5. 2011
Martin Bednářík - člen dozorčí rady
Třebíč, Mánesova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 13. 12. 2010 - 26. 4. 2011
od 13. 12. 2010 do 13. 5. 2011
Zdeňka Strnadová - člen dozorčí rady
Třebíč, Jiráskova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 13. 12. 2010 - 26. 4. 2011
Hodnocení firmy
-6
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 700,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 764,70 Kč
ČSOB 2 764,70 Kč
Expobank CZ 2 769,70 Kč
Komerční banka 2 769,91 Kč
Česká spořitelna 2 790,00 Kč
Raiffeisenbank 2 814,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 827,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+4
+
-
2.David Černý

David Černý

- výtvarník

-1
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-1
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-1
+
-
5.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-9
+
-

Články na Heroine.cz

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Život v uzavřené církevní komunitě není pro každého, ale opustit společenství a změnit...více

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Balet je náročná disciplína. Monika Souza se mu naplno věnovala šestnáct let. Pak se rozhodla...více

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Už léta se na mě odevšad hrnou dobré rady o tom, jak mám mít v bytě minimalistický pořádek,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services