Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Filius & investments SE
IČO: 29261082

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 1. 2011
Obchodní firma
od 19. 4. 2011

Filius & investments SE

od 4. 1. 2011 do 19. 4. 2011

Uruto SE

Sídlo
od 19. 4. 2011 do 16. 6. 2016
Praha, K dolům , PSČ 143 00
od 4. 1. 2011 do 19. 4. 2011
Brno, Elgartova , PSČ 614 00
IČO
od 4. 1. 2011

29261082

DIČ

CZ29261082

Identifikátor datové schránky:q7wxb4c
Právní forma
od 4. 1. 2011
Evropská společnost
Spisová značka369 H, Městský soud v Praze
Předmět činnosti
od 4. 1. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 30. 3. 2016
- 1.Zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše .........................................24 842 800,- Kč upsáním nových akcií o částku......................................................................7 820 000,- Kč na částku .....................................................................................................32 662 800,- Kč Není připuštěno upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu Společnosti, neboť akcie budou upsány předem určenými zájemci. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení důvěryhodnosti a kredibility Společnosti u zahraničních obchodních partnerů, nutné pro možnost zúčastnit se investičně zajímavých výběrových řízení. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude nově upsáno 7 (slovy: sedm) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé, a 20 (slovy: dv acet) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé. Akcie nejsou kótované. 3.Upsání nových akcií bude nabídnuto těmto zájemcům: a)panu Jaromíru Hejdukovi, narozenému 18.07.1938, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18, budou nabídnuty k upsání 5 (slovy: pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé a 14 (slovy: čtrnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden ti síc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 714 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set čtrnáct tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jm enovité hodnotě, b)paní Aleně Hejdukové, narozené 05.07.1947, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18, budou nabídnuty k upsání 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) ka ždé, 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 6 (slovy: šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 106 0 00,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šest tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. 4.Schvaluje předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního kapitálu, který je tvořen následujícími nemovitými věcmi: A. spoluvlastnickým podílem ve výši 7/10 (slovy: sedm desetin) na pozemku parc. č. 2933 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 555 a stavba bez č.p./č.e. (garáž), a spoluvlastnickým podílem ve výši 7/10 (slovy: sedm desetin) na pozemku parc. č. 2934 (zahrada), část obce Modřany, katastrální území Modřany a obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 1451 pro katastrální území Modřany, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s tím, že hodnota nepeněžité ho vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 4984-51/16 ze dne 18.03.2016 vyhotoveného Hanou Moulíkovou, se sídlem Klatovy, Obytce 41, IČ: 468 41 695; DIČ: CZ535325081, znalcem v oboru ekonomika a činí 4 842 000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set čtyřice t dva tisíc korun českých), spoluvlastnickým podílem ve výši (slovy: jedna polovina) na pozemku parc. č. 258 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 96 a spoluvlastnickým podílem ve výši (slovy: jedna polovina) na pozemku parc. č. 259 (zahrada), část obce Točn á, katastrální území Točná a obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 39 pro katastrální území Točná, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 4 984-51/16 ze dne 18.03.2016 vyhotoveného Hanou Moulíkovou, se sídlem Klatovy, Obytce 41, IČ: 468 41 695; DIČ: CZ535325081, znalcem v oboru ekonomika, a činí 872 000,- Kč (slovy: osm set sedmdesát dva tisíc korun českých), jejichž vlastníkem je Jaromír Hejduk, narozený 18.07.1938, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18 a za které bude vydáno 5 (slovy: pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) kus akcie o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé a 14 (slovy: čtrnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: je den tisíc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 5 714 000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set čtrnáct tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven j ejí jmenovité hodnotě; B. bytovou jednotkou č. 658/1, vymezenou v budově č.p. 658, postavenou na pozemku parc. č. 1857/46 (zastavěná plocha a nádvoří), spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem o velikosti 6540/105504 (slovy: šest tisíc pět set čtyřicet/jedno sto pět tisíc pět s et čtyři) na společných částech budovy č.p. 658 a pozemku parc. č. 1857/46 (zastavěná plocha a nádvoří), část obce Kamýk, katastrální území Kamýk a obec Praha, zapsáno na listech vlastnictví č. 6377 a č. 1619, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s tím, že hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 4984-51/16 ze dne 18.03.2016 vyhotoveného Hanou Moulíkovou, se sídlem Klatovy, Obytce 41, IČ: 468 41 695; DIČ: CZ535325081, znalcem v oboru ekonom ika, a činí 2 106 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šest tisíc korun českých), jejímž vlastníkem je Alena Hejduková, narozená 05.07.1947, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nesvadbova 555/18 a za kterou bude vydáno 2 (slovy: dva) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé, 1 (slovy: jeden) k us akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 6 (slovy: šest) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každé, celkem tedy akcie o jmenovité hodnotě 2 106 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto šest tisíc korun českých); všechny akcie jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě.
od 15. 6. 2012 do 16. 7. 2012
- 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Filius & investments SE z částky 18,342.800,- Kč o částku 6,500.000,- Kč na celkovou částku 24,842.800,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akc ie mohou být upsány výlučně nepeněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Filius & investments SE bude upsáno: - jeden kus kmenové akcie znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, - šest kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, panu Jaromíru Hejdukovi, nar. 18.07.1938, r.č. xxxx, trvale bytem Praha 4-Modřany, Nesvadbova 555/18. 4. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Představenstvo společnosti, resp. člen představenstva, odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení v alné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta třicet dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. Akcie obchodní společnosti Filius & investments SE budou upsány v sídle obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, na adrese Praha, K dolům 200/13, PSČ 143 00, každý pracovní den od 10,00 do 16,00 hodin. 7. Nové akcie budou splaceny ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcem, panem Jaromírem Hejdukem, nar. 18.07.1938, trvale bytem Praha 4-Modřany, Nesvadbova 555/18. 8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti v katastrálním území Dobříš, a to pozemky parc. č. 1400/47 - orná půda, parc. č. 1400/48 - orná půda, parc.č. 1400/49 - orná půda a parc. č. 1400/50 - orná půda, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Střed očeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 4696 pro katastrální území a obec Dobříš. 9. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 2624 28/2012 vyhotoveným dne 5.2.2012 znalcem Ing. Tomášem Moláčkem, ustanoveným pro tento účel na základě usnesení vydaného dne 19.12.2011 Městským soudem v Praze pod č.j. 2Nc 6042/2011-7 , které nabylo právní moci dne 13.01.2012 a činí 6,500.000,- Kč. 10. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení vkladatele, pana Jaromíra Hejduka, nar. 18.07.1938, v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, spolu s předáním předmětných ne movitostí. 11. Za nepeněžitý vklad bude panu Jaromíru Hejdukovi, nar. 18.07.1939 vydán: - jeden kus kmenové akcie znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, - šest kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč 12. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 13. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 14. Veřejný úpis se nepřipouští.
od 24. 8. 2011 do 23. 9. 2011
- 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Filius & investments SE z částky ve výši 3,019.800,- Kč, o částku ve výši 15,323.000,- Kč, na částku ve výši 18,342.800,- Kč, a to nepeněžitým vkladem s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýše ní základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Filius & investments SE bude upsáno: - 15 kusů kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, - 1 kus kmenové akcie znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 323.000,- Kč 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez využití přednostního práva předem určenému zájemci, panu Jaromíru Hejdukovi, nar. 18.7.1938, r.č. xxxx, trvale bytem Praha 4-Modřany, Nesvadbova 555/18. 4. Akcie obchodní společnosti Filius & investments SE budou upsány v sídle obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, na adrese Praha, K dolům 200/13, PSČ 143 00, každý pracovní den od 10,00 do 18,00 hodin. 5. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a t o uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnost i valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta třiceti dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 7. Nové akcie budou splaceny ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcem, panem Jaromírem Hejdukem, r.č. xxxx, kterým jsou tyto nemovitosti, resp. podíl na nemovitostech: a) podíl ve výši 30 % na budově č.p. 555 (bydlení), v části obce Modřany, postavené na pozemku parc.č. 2933, a podíl ve výši 30 % na pozemcích parc.č. 2933 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2934 - zahrada, v katastrálním území Modřany, všech zapsanýc h u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1451 pro katastrální území Modřany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, b) budova č.p. 200 (bydlení), v části obce Modřany, postavená na pozemku parc.č. 3133, pozemek parc.č. 3133 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 3134 - zahrada, v katastrálním území Modřany, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Pra hu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 995 pro katastrální území Modřany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, c) budova č.p. 686 (bydlení), v Sezimově Ústí, postavená na pozemku parc.č. St. 1685, pozemek parc.č. St. 1685 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc.č. 199/51 - ostatní plocha, v katastrálním území Sezimovo Ústí, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ji hočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 5283 pro katastrální území a obec Sezimovo Ústí, okres Tábor, d) podíl ve výši jedné poloviny na budově č.e. 96 (rod. rekr.), v části obce Točná, postavené na pozemku parc.č. 258, a podíl ve výši jedné poloviny na pozemcích parc.č. 258 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 259 - zahrada, v katastrálním území Točná, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 39 pro katastrální území Točná, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 3144-44/2011 vyhotoveným dne 4.8.2011 znalcem Ing. Janem Doležalem, IČ 14935422, ustanoveným na základě usnesení vydaného dne 22.6.2011 Městským soudem v Praze pod č.j. 2Nc 5205/2011-21, kter é nabylo právní moci dne 28.6.2011 a činí 15,323.000,- Kč. 8. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení vkladatele, pana Jaromíra Hejduka, r.č. xxxx, v souladu s ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku obchodní společnosti Filius & investments SE, IČ 29261082, spolu s předáním předmětných nem ovitostí. 9. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 10. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 11. Veřejný úpis se nepřipouští.
Kapitál
od 30. 3. 2016
Základní kapitál 32 662 800 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 7. 2012 do 30. 3. 2016
Základní kapitál 24 842 800 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 10. 2011 do 16. 7. 2012
Základní kapitál 18 342 800 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 4. 2011 do 4. 10. 2011
Základní kapitál 3 019 800 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 1. 2011 do 19. 4. 2011
Základní kapitál 3 019 800 Kč, splaceno 30 %.
od 30. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 28.
od 30. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 2.
od 30. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 43.
od 30. 3. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 3.
od 16. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 251 650, počet akcií: 12.
od 16. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 300 000, počet akcií: 1.
od 16. 3. 2016 do 30. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 21.
od 16. 3. 2016 do 30. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 1.
od 16. 3. 2016 do 30. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 23.
od 16. 7. 2012 do 16. 3. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 21.
od 16. 7. 2012 do 16. 3. 2016
Kmenové akcie na majitele 500 000, počet akcií: 1.
od 4. 10. 2011 do 16. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15.
od 4. 10. 2011 do 16. 3. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 4. 1. 2011 do 16. 3. 2016
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 12.
od 4. 1. 2011 do 16. 3. 2016
jmenovitá hodnota 1 akcie v EUR je 10.000,- EUR
Statutární orgán
od 10. 10. 2016
JAROMÍR HEJDUK - člen představenstva
Praha - Modřany, Nesvadbova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 9. 9. 2016
od 16. 6. 2016 do 10. 10. 2016
ALENA HEJDUKOVÁ - člen představenstva
Praha - Modřany, Nesvadbova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 5. 4. 2011 - 9. 9. 2016
od 19. 4. 2011 do 19. 4. 2011
Alena Hejduková - člen představenstva
Praha - Modřany, Nesvadbova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 5. 4. 2011
od 19. 4. 2011 do 16. 6. 2016
Alena Hejduková - člen představenstva
Praha - Modřany, Nesvadbova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 5. 4. 2011
od 4. 1. 2011 do 19. 4. 2011
Ing Jaroslav Galba - člen představenstva
Brno, Sirotkova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 4. 1. 2011 - 5. 4. 2011
od 4. 1. 2011
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva.
Dozorčí rada
od 16. 6. 2016
MILAN HEJDUK - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Písková, PSČ 143 00
den vzniku členství: 5. 4. 2011
od 19. 4. 2011 do 16. 6. 2016
Milan Hejduk - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Písková, PSČ 143 00
den vzniku členství: 5. 4. 2011
od 4. 1. 2011 do 19. 4. 2011
Ing. Michal Studnička - člen dozorčí rady
Brno, Husovická, PSČ 614 00
den vzniku členství: 4. 1. 2011 - 5. 4. 2011
Akcionáři
od 4. 1. 2011 do 19. 4. 2011
REVESA, SE, IČO: 29184631
Brno - Husovice, Elgartova, PSČ 614 00
Hodnocení firmy
+22
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Jak dosáhnout na vyšší rodičovský příspěvek? Projděte si, co udělat

21. 5. 2019 | Co se děje | Jiří Hovorka | 31 komentářů

Jak dosáhnout na vyšší rodičovský příspěvek? Projděte si, co udělat

Vláda se definitivně shodla na zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2020. Těšit se můžou i některé rodiny, které s jeho čerpáním začaly dřív. Jak na to?

Očkování proti spalničkám: Dorazila monovakcína, přispějí už všechny pojišťovny

21. 5. 2019 | Co se děje | Petra Jaroměřská

Očkování proti spalničkám: Dorazila monovakcína, přispějí už všechny pojišťovny

S epidemií bojuje celá Evropa. Zájem o očkování v Česku roste, takzvaná trojvakcína rychle zmizela z trhu.

Spoření na penzi má být pro všechny. Ve hře je státní fond i progresivní daň

20. 5. 2019 | Rozhovor | Ondřej Tůma | 36 komentářů

Spoření na penzi má být pro všechny. Ve hře je státní fond i progresivní daň

Jak posílit takzvaný třetí pilíř a motivovat lidi, aby si víc spořili nad rámec státního důchodu? Proč v komisi chybí zástupce penzijních fondů? A kde najít zdroje na výplatu penzí v budoucnu? O tom je druhý díl rozhovoru s Danuší Nerudovou, předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody.

Investice na pár kliků. Je to snadné a vyděláte, lákají banky

20. 5. 2019 | Co se děje | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Investice na pár kliků. Je to snadné a vyděláte, lákají banky

Štve vás úrok na spořicím účtu? Zkuste podílové fondy. Do jejich přímého prodeje se pouští stále víc bank, nově s ním přichází Air Bank.

Reforma důchodů? Mission impossible, říká šéfka komise

18. 5. 2019 | Rozhovor | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Reforma důchodů? Mission impossible, říká šéfka komise

„Nerada bych se dožila toho, že by se mě děti za patnáct let zeptaly, proč jsem odmítla možnost pokusit se zlepšit náš důchodový systém. Je strašně jednoduché stát opodál a kritizovat,“ vysvětluje rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, proč přijala nabídku vést novou důchodovou komisi.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Expobank CZ 2 655,30 Kč
Česká spořitelna 2 698,00 Kč
ČSOB 2 695,70 Kč
Sberbank CZ 2 719,00 Kč
Komerční banka 2 719,81 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 760,90 Kč
Raiffeisenbank 2 773,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 301 129 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-25
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-25
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-37
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-58
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-68
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

Vít Samek: „Nejsme rozvoz rohlíků, my zachraňujeme životy“

„Zavolejte sanitku!“ Dovolat se akutní zdravotnické pomoci považujeme dlouhá desetiletí...více

Zdravím z noční. #8 Epilepsie

Zdravím z noční. #8 Epilepsie

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Patnáct let Světozoru, patnáct ikonických filmů

Patnáct let Světozoru, patnáct ikonických filmů

Přehlídkou Patnáct kino Světozor oslaví patnácté narozeniny své novodobé éry. Od 24. do...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rod. dovolená vs rod. příspěvek
Poradna > Sociální poradna > Rodičovská dovolená > Rod. dovolená vs rod. příspěvek

Otázka: Dobrý den. U zaměstnavatele jsem si nahlásila, že na rodičovské dovolené chci být do 3 let věku dítěte. Zaměstnavatel souhlasil. Rodičovský příspěvek bych si chtěla vybrat co nejrychleji a být poté na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services