Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Vojenský výzkumný ústav, s. p.
IČO: 29372259

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu27. 9. 2012
Obchodní firma
od 27. 9. 2012

Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Sídlo
od 27. 9. 2012 do 16. 12. 2015
Brno, Veslařská , PSČ 637 00
IČO
od 27. 9. 2012

29372259

Identifikátor datové schránky:n62kuhr
Právní forma
od 27. 9. 2012
Státní podnik
Spisová značka25718 A, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 18. 12. 2018
- VVÚ, s. p. na smluvním základě mimo činností uvedených v předmětu podnikání rovněž poskytuje Ministerstvu obrany a Generálnímu štábu Armády České republiky (dále jen MO a GŠ AČR), organizacím, podnikům a výzkumných institucím ČR odbornou podporu a služby v oblasti technických, organizačních a ekonomických činností spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním AČR. Mezi služby, činnosti a procesy spojené nebo související s vyzbrojováním zejména patří:
od 18. 12. 2018
- 1. Soustavné sledování tendencí světového rozvoje a vypracovávání prognóz dalšího vývoje vojenské vědy a techniky v oborech působnosti, provádění technických analýz, vypracování studií, technických podkladů a návrhů opatření pro potřeby vrcholových řídící ch orgánů a funkcionářů MO a GŠ AČR týkajících se všech fází životního cyklu vojenské techniky a materiálu.
od 18. 12. 2018
- 2. Návrh, zhotovení, oživení, odladění a zkoušky technického a programového vybavení laboratorních vzorků a demonstrátorů techniky a materiálu pro systémová rozhodnutí MO a GŠ AČR před zahájením procesu přezbrojování AČR novým typem vojenského materiálu a techniky, odborná, technická, organizační, konzultační a výkonná činnost před a při realizaci zadávacích řízení na dodávky výrobků a služeb pro MO.
od 18. 12. 2018
- 3. Provádění poradenských služeb pro otázky předmětů průmyslového vlastnictví podle potřeb orgánů MO, řešení problémů standardizace, kodifikace a katalogizace vojenské techniky, materiálu a jejich subsystémů, správa přidělených normalizačních a standardiz ačních oborů a technických normativních dokumentů v oblasti jejich tvorby, posuzování a novelizace (ČOS, STANAG, Mil-STD, AP a pod.), ediční činnost, vykonávání funkcí národních autorit k zajištění procesu plnění standardizačních dohod STANAG a kontaktu s národními autoritami ostatních členských států NATO na základě pověření ministra obrany, zastupování MO v rezortních i mimorezortních národních orgánech a institucích, orgánech NATO, EDA a poradenská činnost v této oblasti.
od 18. 12. 2018
- 4. Technická a expertizní činnost při haváriích a nehodách podle požadavků příslušných orgánů.
od 18. 12. 2018
- 5. Odborná příprava a výcvik chemických specialistů AČR, MV a organizací ČR a zahraničních klientů pro činnosti související s detekcí, identifikací, ochranou a likvidací následků použití nebo zneužití zbraní hromadného ničení.
od 18. 12. 2018
- 6. Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění po zdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblasti: - prodeje informací získaných na bázi smluvního řešení projektů výzkumu a vývoje v oborech působnosti, - provádění smluvních expertíz a zkoušek, odborná příprava a výcvik příslušníků zahraničních armád a pracovníků mezinárodních organizací pro činnosti související s detekcí, identifikací, ochranou a likvidací následků použití nebo zneužití zbraní hromad ného ničení, - prodeje funkčních vzorků a demonstrátorů, technického a programového vybavení, materiálu a technologií v oborech působnosti.
od 18. 12. 2018
- 7. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd nebo společenských věd.
od 18. 12. 2018
- 8. Přípravu a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.
od 18. 12. 2018
- 9. Projektování elektrických zařízení.
od 22. 1. 2014 do 18. 12. 2018
- 6. Provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem na základě Rozhodnutí o vydání povolení č. R. 130204359
od 22. 1. 2014 do 18. 12. 2018
- 7. Vývoj, výroba, opravy, úpravy, znehodnocování, ničení zbraní a přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva
od 22. 1. 2014 do 18. 12. 2018
- 8. Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 27. 9. 2012 do 18. 12. 2018
- 1. Základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oboru technických věd
od 27. 9. 2012 do 18. 12. 2018
- 2. Uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České republiky (dále jen AČR), zejména se zaměřením na oblasti rozvoje pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky a dalších o zbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů a Integrovaného záchranného systému České republiky výkonem činnosti průmyslové a obchodní povahy při zajišťování dodávek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajích z členství České republiky v NATO a EU.
od 27. 9. 2012 do 18. 12. 2018
- 3. Provádění výzkumných a experimentálních vývojových prací pro obranu a bezpečnost státu související s inovacemi vyšších řádů zejména pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky ve stěžejních v oblastech odborné působnosti, kterými jsou: (a) chemick á, biologická a radiační ochrana a související obory chemického zabezpečení vojsk, (b) senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání, (c) speciální kovové a nekovové materiály, technologie povrchových ochran, systémy jakosti a t echnologie logistiky.
od 27. 9. 2012 do 18. 12. 2018
- 4. Poskytování MO a GŠ AČR, organizacím, podnikům a výzkumným institucím ČR odborné podpory a služeb v oblasti technických, organizačních a ekonomických činností spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním AČR.
od 27. 9. 2012 do 18. 12. 2018
- 5. Plnění hlavního předmětu podnikání VVÚ, s.p. a související podnikatelské činnosti ústavu jsou zabezpečovány na základě živnostenských oprávnění, uvedených ve Výpisu z živnostenského rejstříku. Jde o následující předmět podnikání: Výroba, obchod a služb y neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v následujících oborech činnosti: - Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů; - Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí; - Výroba strojů a zařízení; - Zprostředkování obchodu a služeb; - Ubytovací služby; - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; - Pronájem a půjčování věcí movitých; - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; - Projektování elektrických zařízení; - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd; - Testování, měření, analýzy a kontroly; - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; - Předkladatelská a tlumočnická činnost; - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
Předmět činnosti
od 18. 12. 2018
- 10. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
od 18. 12. 2018
- 11. Poradenskou a konzultační činnost, zpracování studií a odborných posudků, testování, měření, analýzy a kontroly.
od 18. 12. 2018
- 12. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
od 18. 12. 2018
- 13. Zpracování návrhu katalogizačních dat.
od 18. 12. 2018
- 14. Výrobu nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické.
od 18. 12. 2018
- 15. Výrobu, instalaci, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, výrobu elektronických součástek, elektrických zařízení, výrobu a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na mal ém napětí.
od 18. 12. 2018
- 16. Výrobu, rozmnožování, distribuci, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů, výrobu nenahraných nosičů.
od 18. 12. 2018
- 17. Výrobu strojů a zařízení, obráběčství, zámečnictví, nástrojářství.
od 18. 12. 2018
- 18. Silniční motorovou dopravu - vnitrostátní příležitostnou osobní, mezinárodní příležitostnou osobní.
od 18. 12. 2018
- 19. Hostinskou činnost a ubytovací služby.
od 18. 12. 2018
- 20. Zprostředkování obchodu a služeb, pronájem a půjčování věcí movitých.
od 18. 12. 2018
- 21. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
od 18. 12. 2018
- 22. Překladatelskou a tlumočnickou činnost.
od 18. 12. 2018
- 23. Mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
od 18. 12. 2018
- Účel, pro který je podnik založen: 1. Vojenský výzkumný ústav, s. p. (dále jen VVÚ, s. p.) je v souladu s předpisy Evropských společenství, zejména s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 30. 12. 2006 a v so uladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, výzkumnou organizací. 2. Předmětem podnikání VVÚ, s. p. je základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oboru technických věd sloužící k uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České republiky (dále jen AČR), zejména se zaměřením na oblasti rozvoje pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky a ozbrojených bezpečnostních sborů, a integrovaného záchranného systému výkonem činnosti průmyslové a obchodní povahy při zajišťování dodáv ek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU. 3. Výsledky výzkumu a vývoje jsou šířeny prostřednictvím výuky nebo výcviku specialistů, publikování nebo převodu technologií s přednostní realizací dodávek a služeb podstatných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky. 4. Veškerý vytvořený zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky. 5. VVÚ, s. p. je multioborové pracoviště. Přednostně provádí výzkumné a experimentální vývojové práce pro obranu a bezpečnost státu související s inovacemi vyšších řádů zejména pozemní vojenské techniky, materiálu a logistiky ve stěžejních v oblastech odb orné působnosti, kterými jsou: (a) chemická, biologická a radiační ochrana a související obory chemického zabezpečení vojsk, (b) senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskování a klamání, (c) speciální kovové a nekovové materiály, technolog ie povrchových ochran, systémy jakosti a technologie logistiky.
Ostatní skutečnosti
od 27. 9. 2012
- Státní podnik byl založen zakládací listinou Ministerstva obrany, č.j. 452-2/2012-2697.
Kapitál
od 16. 12. 2015
Kmenové jmění 159 203 000 Kč.
od 12. 12. 2015
Kmenové jmění 189 275 000 Kč.
od 29. 8. 2014 do 29. 8. 2014
Kmenové jmění 199 Kč.
od 29. 8. 2014 do 29. 8. 2014
Kmenové jmění 159 Kč.
od 29. 8. 2014 do 12. 12. 2015
Kmenové jmění 199 Kč.
od 29. 8. 2014 do 16. 12. 2015
Kmenové jmění 159 Kč.
od 27. 9. 2012 do 29. 8. 2014
Kmenové jmění 1 500 000 Kč.
od 27. 9. 2012 do 29. 8. 2014
Kmenové jmění 1 500 000 Kč.
Statutární orgán
od 28. 11. 2018
Ing. PAVEL MUŽÁK - Zástupce ředitele
Spojil, Okružní, PSČ 530 02
den vzniku funkce: 1. 10. 2018
od 14. 9. 2018
Ing. PAVEL ČUDA, Ph.D. - ředitel
Brno - Bohunice, Moldavská, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 22. 8. 2018
od 17. 7. 2018 do 14. 9. 2018
Ing. JOSEF HRNČIŘÍK - ředitel z pověření
Vyškov - Křečkovice, Jabloňová, PSČ 682 01
den vzniku funkce: 15. 5. 2018 - 21. 8. 2018
od 16. 12. 2015 do 17. 7. 2018
RNDr. BOHUSLAV ŠAFÁŘ, CSc. - ředitel
Brno - Žabovřesky, Klímova, PSČ 616 00
den vzniku funkce: 27. 9. 2012 - 14. 5. 2018
od 27. 9. 2012 do 16. 12. 2015
RNDr. Bohuslav Šafář, CSc. - ředitel
Brno, Klímova, PSČ 616 00
den vzniku funkce: 27. 9. 2012
od 28. 11. 2018
Za podnik jedná a podepisuje ředitel, v době jeho nepřítomnosti zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho zástupce.
od 27. 9. 2012 do 28. 11. 2018
Jménem státního podniku je oprávněn jednat a podepisovat ředitel.
Dozorčí rada
od 17. 7. 2018
pplk. Ing. BOŘEK VALÍČEK - člen dozorčí rady
Znojmo, Aninská, PSČ 671 81
den vzniku členství: 11. 4. 2017
od 17. 7. 2018
plk. gšt. Ing. RADEK ČERNÝ, MSS - člen dozorčí rady
Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Vnější, PSČ 463 11
den vzniku členství: 7. 11. 2016
od 9. 3. 2016 do 17. 7. 2018
KAREL HULEJA - člen dozorčí rady
Olomouc - Hodolany, , PSČ 779 00
den vzniku členství: 20. 4. 2015 - 18. 5. 2016
od 16. 12. 2015
RNDr. MILAN ČEPERA, Ph.D. - člen dozorčí rady
Brno - Bystrc, Výhon, PSČ 635 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012
od 16. 12. 2015
PETR NAVRÁTIL - člen dozorčí rady
Dražovice, , PSČ 683 01
den vzniku členství: 16. 4. 2013
od 16. 12. 2015 do 17. 7. 2018
plk. gšt. Ing. ROBERT BIELENÝ - člen dozorčí rady
Šlapanice, Tyršova, PSČ 664 51
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 24. 1. 2017
od 16. 12. 2015 do 18. 12. 2018
Ing. VÁCLAV ABSOLON - člen dozorčí rady
Tábor, Budapešťská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 28. 9. 2018
od 16. 12. 2015 do 18. 12. 2018
plk. Ing. ANTONÍN KARMAZÍN - člen dozorčí rady
Jihlava - Horní Kosov, Rantířovská, PSČ 586 01
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 28. 9. 2018
od 12. 12. 2015 do 9. 3. 2016
KAREL HULEJA - člen dozorčí rady
Olomouc - Povel, Schweitzerova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 20. 4. 2015
od 29. 8. 2014 do 12. 12. 2015
BOHUSLAV DVOŘÁK
Hostivice, Řehníkova, PSČ 253 01
den vzniku funkce: 28. 2. 2014 - 1. 1. 2015
od 23. 8. 2013 do 16. 12. 2015
PETR NAVRÁTIL
Dražovice, , PSČ 683 01
den vzniku členství: 16. 4. 2013
od 27. 9. 2012 do 23. 8. 2013
Ing. Milan Šobr, CSc.
Brno, Ulrychova, PSČ 624 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 15. 4. 2013
od 27. 9. 2012 do 30. 7. 2014
Ing. Bohumil Hájek
Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská, PSČ 109 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 31. 12. 2013
od 27. 9. 2012 do 16. 12. 2015
Ing. Václav Absolon
Tábor, Budapešťská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 27. 9. 2012
od 27. 9. 2012 do 16. 12. 2015
plk. Ing. Antonín Karmazín
Jihlava, Rantířovská, PSČ 586 05
den vzniku členství: 27. 9. 2012
od 27. 9. 2012 do 16. 12. 2015
plk. gšt. Ing. Róbert Bielený
Brno, Ostružinová, PSČ 621 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012
od 27. 9. 2012 do 16. 12. 2015
RNDr. Milan Čepera, Ph.D.
Brno, Výhon, PSČ 635 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012
Nadační fond
od 18. 12. 2018
Ministerstvo obrany, IČO: 60162694
Praha - Hradčany, Tychonova, PSČ 160 00
od 18. 12. 2018
- Česká republika - Ministerstvo obrany
od 25. 4. 2015 do 18. 12. 2018
Ministerstvo obrany, IČO: 60162694
Praha - Hradčany, Tychonova, PSČ 160 00
od 27. 9. 2012 do 25. 4. 2015
Česká republika, Ministerstvo obrany, IČO: 60162694
Praha 6 - Hradčany, Tychonova, PSČ 160 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 31 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 16 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Česká spořitelna 2 637,00 Kč
Komerční banka 2 643,63 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Sberbank CZ 2 662,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-47
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-47
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-78
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-85
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-94
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

„Ani po patnácti letech praxe mě nepřestává překvapovat, jak moc lidé podceňují traumata...více

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

Třiadvacátá Ji.hlava je za dveřmi. Mezinárodní festival dokumentárních filmů nabídne premiéry...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Úřad práce
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Úřad práce

Otázka: Dobrý den, dostala jsem doporučenku od ÚP. Nakonec jsem nebyla přijata a jako důvod zaměstnavatel uvedl zdravotní nezpůsobilost. Jednalo se o fyzicky náročnější práci a zaměstnavatel zřejmě usoudil, že...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services