MWD Invest, a.s., IČO: 29453291 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MWD Invest, a.s. Údaje byly staženy 29. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 29453291. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 29453291 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 9. 2012
Obchodní firma
od 12. 8. 2015

MWD Invest, a.s.

od 24. 9. 2012 do 12. 8. 2015

Malonexa style a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 12. 8. 2015 do 29. 1. 2021
Ostrava, Stodolní , PSČ 702 00
od 21. 1. 2013 do 12. 8. 2015
Havířov, Přátelství , PSČ 736 01
od 24. 9. 2012 do 21. 1. 2013
Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Smetanovo náměstí , PSČ 702 00
IČO
od 24. 9. 2012

29453291

Identifikátor datové schránky:egdkj6z
Právní forma
od 24. 9. 2012
Akciová společnost
Spisová značka8523 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 24. 9. 2012
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 24. 9. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnost MWD Invest, a.s. ze dne 16.12.2019 I. Základní kapitál obchodní společnosti MWD Invest, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 294 53 291, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10332 (dále jen Společn ost) se zvyšuje o částku 8,000.000,-- Kč, slovy: osm-milionů korun českých, ze současné výše 2,000.000,-- Kč. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit 10,000.000,- Kč. Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou částku zvýšen í základního kapitálu se nepřipouští. II.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 80 ks, slovy: osmdesáti kusů, akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. N ové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. III.Jediný akcionář společnosti se vzdává svého přednostního práva na upsání nových akcií ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je: obcho dní společnost JET invest s.r.o., se sídlem Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž, identifikační číslo 27701654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 53121, která upíše svým peněžitým vkladem 80 ks, slovy: osmde sát kusů, akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na jednu akcii. IV.Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti t.j. Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 294 52 066. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí čtyřicet (40) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Návrh smlouvy o upsání akcií statutární orgán doručí předem určenému zájemci nejpozději do deseti (10) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nov é akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazo vací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání a kcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. V.Emisní kurz každé jedné upisované akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč činí 600.000,-- kč, slovy: šest-set-tisíc korun českých. Celkový emisní kurz upsaných akcií činí 48,000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet-osm-milionů korun českých. Rozdíl mezi emisním kurzem akcie a její jmenovitou hodnotou tvoří emisní ážio. VI.Připouští se možnost započtení pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci obchodní společnosti JET invest s.r.o. na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu proti pohledávce předem určeného záj emce obchodní společnosti JET invest s.r.o. vůči Společnosti, a to Pohledávky obchodní společnosti JET invest s.r.o. vůči Společnosti vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 19.4.2017, uzavřené mezi Ing. Igorem Weissem, nar. 14.3.1974, bytem Rohová 1108/10, Havířov-Bludovice, 73601, jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, na základě které byla Společnosti poskytnuta zápůjčka ve výši 53.000.000,- Kč. Pohledávka z této smlouvy o zápůjčce byla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 1.4.2019 mezi panem Ing. Igorem Weissem, jako postupitelem, a o bchodní společností JET invest s.r.o., jako postupníkem, postoupena na obchodní společnost JET invest s.r.o., která se tak stala věřitelem této pohledávky. Celková výše pohledávky vůči Společnosti z výše uvedeného titulu činí 55,790.520,55, slovy: pades át-pět-milionů-sedm-set-devadesát-tisíc-pět-set-dvacet korun českých padesát pět haléřů, přičemž částka 53,000.000,-- Kč, slovy: padesát-tři-milionů korun českých, představuje jistinu pohledávky a částka 2,790.520,55, slovy: dva-miliony-sedm-set-devades át-tisíc-pět-set-dvacet korun českých padesát pět haléřů, její příslušenství. K započtení je tato pohledávka navrhována v částce 48,000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet-osm-milionů korun českých. Stav a existence pohledávky byly potvrzeny auditorem FRH AUDIT s.r.o. (osvědčení KAČR č. 562) ve Zprávě auditora ze dne 12.12.2019. VII.Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce, v její části činící 48,000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet-osm-milionů korun českých, a to uzavřením Dohody o započtení pohledávek. Lhů ta pro splacení úhrnného emisního kurzu akcií činí třicet (30) kalendářních dnů a počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100%) úhrnného emisního kurzu akcií. Dohoda o započtení výše uvedených pohle dávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude upisovateli doručen představenstvem Společnosti dopisem nebo mu bude osobně předán, a to bez zbytečného odkladu po uzav ření smlouvy o úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. VIII.Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. IX.V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady v souvislosti s tímto zvýšení základního kapitálu a s ohledem na skutečnost, že valná hromada vyslovuje souhlas s možností započten í vzájemných pohledávek předem určeného zájemce a Společnosti, schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu proti pohl edávce předem určeného zájemce vůči Společnosti výše v tomto rozhodnutí specifikované. Schválený návrh smlouvy o započtení pohledávek tvoří přílohu notářského zápisu. X.Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Společno sti a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění článku 4.4 stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto: S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč je spojen jeden h las pro hlasování na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100.
od 12. 1. 2015
- U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou společnost Malocarne build a.s., se sídlem Rodinná 1019/6, Bludovice, 736 01 Havířov, identifikační číslo: 294 52 066, a to na základě projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 14.11.2014.
Kapitál
od 20. 12. 2019
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 9. 2012 do 20. 12. 2019
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 12. 2019
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 80 v listinné podobě.
od 13. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 24. 9. 2012 do 13. 10. 2014
Akcie na majitele 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 22. 1. 2021
Mgr. VLADIMÍR KUBÍK - člen představenstva
Kroměříž - Trávník, , PSČ 767 01
den vzniku členství: 21. 1. 2021
od 1. 9. 2016 do 22. 1. 2021
Mgr. ROBERT LABUDA - člen představenstva
Havířov - Bludovice, Rodinná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 21. 1. 2021
od 13. 10. 2014 do 1. 9. 2016
RADSLAV MASNÝ - předseda představenstva
Havířov - Životice, Přátelství, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 31. 8. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2014 - 31. 8. 2016
od 13. 10. 2014 do 1. 9. 2016
ROBERT LABUDA - místopředseda představenstva
Havířov - Bludovice, Rodinná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014 - 31. 8. 2016
od 13. 10. 2014 do 22. 1. 2021
MICHAELA SIKOROVÁ - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní, PSČ 702 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 21. 1. 2021
od 21. 1. 2013 do 13. 10. 2014
RADSLAV MASNÝ - předseda představenstva
Havířov - Životice, Přátelství, PSČ 736 01
den vzniku členství: 21. 12. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 21. 12. 2012 - 30. 6. 2014
od 21. 1. 2013 do 13. 10. 2014
ROBERT LABUDA - místopředseda představenstva
Havířov - Bludovice, Rodinná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 21. 12. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 21. 12. 2012 - 30. 6. 2014
od 21. 1. 2013 do 13. 10. 2014
MICHAELA SOROČINOVÁ - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní, PSČ 702 00
den vzniku členství: 21. 12. 2012 - 30. 6. 2014
od 24. 9. 2012 do 21. 1. 2013
Jaroslava Lýková - člen představenstva
Háj ve Slezsku - Chabičov, V Rybníkách, PSČ 747 92
den vzniku členství: 24. 9. 2012 - 21. 12. 2012
od 22. 1. 2021
Společnost zastupuje člen představenstva v plném rozsahu samostatně.
od 1. 9. 2016 do 22. 1. 2021
Společnost zastupují členové představenstva vždy společně.
od 13. 10. 2014 do 1. 9. 2016
Za společnost jednají společně všichni členové představenstva.
od 21. 1. 2013 do 13. 10. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to všichni členové společně.
od 24. 9. 2012 do 21. 1. 2013
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 22. 1. 2021
Ing. VÁCLAV BRABEC - člen dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Čelakovského, PSČ 736 01
den vzniku členství: 21. 1. 2021
od 26. 7. 2018 do 22. 1. 2021
RADKA OTÁHALÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Ukrajinská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 25. 7. 2018 - 21. 1. 2021
od 1. 9. 2016 do 26. 7. 2018
Ing. IGOR WEISS - člen dozorčí rady
Havířov - Bludovice, Rohová, PSČ 736 01
den vzniku členství: 31. 8. 2016 - 25. 7. 2018
od 13. 10. 2014 do 1. 9. 2016
ŠÁRKA HANZELKOVÁ - člen dozorčí rady
Libhošť, , PSČ 742 57
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 31. 8. 2016
od 21. 1. 2013 do 13. 10. 2014
MONIKA ČERNÁ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Předvrší, PSČ 725 26
den vzniku členství: 21. 12. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 21. 12. 2012 - 30. 6. 2014
od 21. 1. 2013 do 13. 10. 2014
ŠÁRKA HANZELKOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Libhošť, , PSČ 742 57
den vzniku členství: 21. 12. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 21. 12. 2012 - 30. 6. 2014
od 21. 1. 2013 do 13. 10. 2014
RADKA OTÁHALÍKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Ukrajinská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 21. 12. 2012 - 30. 6. 2014
od 24. 9. 2012 do 21. 1. 2013
Jana Strakošová - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Husova 1869/3, PSČ 702 00
den vzniku členství: 24. 9. 2012 - 21. 12. 2012
od 24. 9. 2012 do 21. 1. 2013
Gabriela Bártková - člen dozorčí rady
Studénka - Nová Horka, , PSČ 742 13
den vzniku členství: 24. 9. 2012 - 21. 12. 2012
od 24. 9. 2012 do 21. 1. 2013
Jana Svršková - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Na Jízdárně, PSČ 702 00
den vzniku členství: 24. 9. 2012 - 21. 12. 2012
Akcionáři
od 12. 8. 2015 do 31. 3. 2020
MWD Group, a.s., IČO: 29452066
Ostrava - Moravská Ostrava, Stodolní, PSČ 702 00
od 17. 3. 2015 do 12. 8. 2015
Malocarne build a.s., IČO: 29452066
Havířov - Bludovice, Rodinná, PSČ 736 01
od 24. 9. 2012 do 21. 1. 2013
ZAKFIRM a.s., IČO: 27824365
Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 966/22, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-2

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-3

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-10

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-12

+
-
Lukáš Konečný
+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-34

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Změny v práci na dohodu. Zpřísnění vyžene lidi do švarcsystému, varují kritici

Novela zákoníku práce má zlepšit ochranu dohodářů a přiblížit je zaměstnancům s pracovní smlouvou. Podle firem to ale hlavně zvýší papírování a náklady. Lidé by pak častěji pracovali načerno, tedy s menší ochranou než mají podle dosavadních dohod.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Novou výši minimální zálohy musí podnikatelé zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Recese zatím není, tvrdí ekonom. Firem, co vám nezaplatí, ale bude přibývat

Inflace je i v novém roce dvouciferná, ale na hlubokou recesi to podle Adama Bursíka, risk manažera Platební instituce Roger, nevypadá. Přesto by se prý firmy měly připravit na to, že jim přibude obchodních partnerů, kteří nezaplatí. Nebudou mít a ti větší ještě spíš nebudou chtít. Bude pro ně lacinější dlužit jiné firmě než bance.

Doporučujeme

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

OnlyFans mění pravidla pornoprůmyslu. Miliardový byznys zlákal i Čechy

Internetová firma Fenix International Limited vznikla teprve v roce 2016. Za dva roky pandemie dokázala...

Vysvědčení si zaslouží pozornost, nemusíme však chválit ani trestat, radí psycholožka

Vysvědčení si zaslouží pozornost, nemusíme však chválit ani trestat, radí psycholožka

Už na konci ledna přinesou děti ze školy hodnocení své půlroční školní práce. Pro někoho jde o den radostný,...

Partners Financial Services