Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

MWD Invest, a.s., Kroměříž, IČO: 29453291 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MWD Invest, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 29453291. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 29453291 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES

Prověřte si

Prověřit exekuce Reputace firmy Rizikovost společnosti
Datum vzniku a zápisu
24. 9. 2012
Obchodní firma
Malonexa style a.s.
zapsáno 24. 9. 2012 vymazáno 12. 8. 2015
MWD Invest, a.s.
zapsáno 12. 8. 2015
Firmy na stejné adrese
Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
zapsáno 24. 9. 2012 vymazáno 21. 1. 2013
Přátelství 133/4, 736 01 Havířov - Životice
zapsáno 21. 1. 2013 vymazáno 12. 8. 2015
Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 12. 8. 2015 vymazáno 29. 1. 2021
Sídlo Kraj: Zlínský kraj
Okres: Kroměříž
Obec: Kroměříž
Část obce: Kroměříž
Ulice: Tovačovského
Adresní místo: Tovačovského 318/18
IČO
29453291
zapsáno 24. 9. 2012
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 24. 9. 2012
Spisová značka
B 10332/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 24. 9. 2012 vymazáno 15. 3. 2021
B 8523/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 15. 3. 2021

Poslední změny a události

30. 6. 2021
Změna funkce: Ing. Václav Brabec z skutečný majitel na nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
30. 6. 2021
Vymazán skutečný majitel Mgr. Marcel Zachveja, Ph.D. LL.M.
15. 3. 2021
Změna spisové značky z B 10332/KSOS na B 8523/KSBR
29. 1. 2021
Změna sídla z Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava na Tovačovského 318/18, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
22. 1. 2021
Zapsán člen statutárního orgánu Mgr. Vladimír Kubík, jako člen představenstva

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 24. 9. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 24. 9. 2012
Základní kapitál
2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 24. 9. 2012 vymazáno 20. 12. 2019
10 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 20. 12. 2019
Akcie
20 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 24. 9. 2012 vymazáno 13. 10. 2014
20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 13. 10. 2014
80 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 20. 12. 2019
Ostatní skutečnosti
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnost MWD Invest, a.s. ze dne 16.12.2019 I. Základní kapitál obchodní společnosti MWD Invest, a.s., se sídlem Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 294 53 291, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10332 (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku 8,000.000,-- Kč, slovy: osm-milionů korun českých, ze současné výše 2,000.000,-- Kč. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit 10,000.000,- Kč. Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 80 ks, slovy: osmdesáti kusů, akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. III.Jediný akcionář společnosti se vzdává svého přednostního práva na upsání nových akcií ve smyslu § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je: obchodní společnost JET invest s.r.o., se sídlem Kojetínská 3881/84, 767 01 Kroměříž, identifikační číslo 27701654, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 53121, která upíše svým peněžitým vkladem 80 ks, slovy: osmdesát kusů, akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč na jednu akcii. IV.Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti t.j. Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo 294 52 066. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí čtyřicet (40) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Návrh smlouvy o upsání akcií statutární orgán doručí předem určenému zájemci nejpozději do deseti (10) dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchodních korporacích. V.Emisní kurz každé jedné upisované akcie znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč činí 600.000,-- kč, slovy: šest-set-tisíc korun českých. Celkový emisní kurz upsaných akcií činí 48,000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet-osm-milionů korun českých. Rozdíl mezi emisním kurzem akcie a její jmenovitou hodnotou tvoří emisní ážio. VI.Připouští se možnost započtení pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci obchodní společnosti JET invest s.r.o. na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu proti pohledávce předem určeného zájemce obchodní společnosti JET invest s.r.o. vůči Společnosti, a to Pohledávky obchodní společnosti JET invest s.r.o. vůči Společnosti vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 19.4.2017, uzavřené mezi Ing. Igorem Weissem, nar. 14.3.1974, bytem Rohová 1108/10, Havířov-Bludovice, 73601, jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, na základě které byla Společnosti poskytnuta zápůjčka ve výši 53.000.000,- Kč. Pohledávka z této smlouvy o zápůjčce byla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 1.4.2019 mezi panem Ing. Igorem Weissem, jako postupitelem, a obchodní společností JET invest s.r.o., jako postupníkem, postoupena na obchodní společnost JET invest s.r.o., která se tak stala věřitelem této pohledávky. Celková výše pohledávky vůči Společnosti z výše uvedeného titulu činí 55,790.520,55, slovy: padesát-pět-milionů-sedm-set-devadesát-tisíc-pět-set-dvacet korun českých padesát pět haléřů, přičemž částka 53,000.000,-- Kč, slovy: padesát-tři-milionů korun českých, představuje jistinu pohledávky a částka 2,790.520,55, slovy: dva-miliony-sedm-set-devadesát-tisíc-pět-set-dvacet korun českých padesát pět haléřů, její příslušenství. K započtení je tato pohledávka navrhována v částce 48,000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet-osm-milionů korun českých. Stav a existence pohledávky byly potvrzeny auditorem FRH AUDIT s.r.o. (osvědčení KAČR č. 562) ve Zprávě auditora ze dne 12.12.2019. VII.Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce, v její části činící 48,000.000,-- Kč, slovy: čtyřicet-osm-milionů korun českých, a to uzavřením Dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení úhrnného emisního kurzu akcií činí třicet (30) kalendářních dnů a počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100%) úhrnného emisního kurzu akcií. Dohoda o započtení výše uvedených pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude upisovateli doručen představenstvem Společnosti dopisem nebo mu bude osobně předán, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. VIII.Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. IX.V souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady v souvislosti s tímto zvýšení základního kapitálu a s ohledem na skutečnost, že valná hromada vyslovuje souhlas s možností započtení vzájemných pohledávek předem určeného zájemce a Společnosti, schvaluje návrh smlouvy o započtení pohledávky Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu proti pohledávce předem určeného zájemce vůči Společnosti výše v tomto rozhodnutí specifikované. Schválený návrh smlouvy o započtení pohledávek tvoří přílohu notářského zápisu. X.Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Společnosti a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění článku 4.4 stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto: S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100.
zapsáno 17. 12. 2019 vymazáno 20. 12. 2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 13. 10. 2014
U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou společnost Malocarne build a.s., se sídlem Rodinná 1019/6, Bludovice, 736 01 Havířov, identifikační číslo: 294 52 066, a to na základě projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 14.11.2014.
zapsáno 12. 1. 2015

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Jaroslava Lýková
V Rybníkách, 747 92 Háj ve Slezsku - Chabičov
Den vzniku členstvi: 24. 9. 2012
Den zániku členstvi: 21. 12. 2012
zapsáno 24. 9. 2012 vymazáno 21. 1. 2013
Předseda představenstva
Radslav Masný
Přátelství, 736 01 Havířov - Životice
Den vzniku funkce: 21. 12. 2012
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 21. 1. 2013 vymazáno 13. 10. 2014
Místopředseda představenstva
Robert Labuda
Rodinná, 736 01 Havířov - Bludovice
Den vzniku funkce: 21. 12. 2012
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 21. 1. 2013 vymazáno 13. 10. 2014
Člen představenstva
Michaela Soročinová
Nádražní, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 21. 1. 2013 vymazáno 13. 10. 2014
Předseda představenstva
Radslav Masný
Přátelství, 736 01 Havířov - Životice
Den vzniku funkce: 30. 6. 2014
Den zániku funkce: 31. 8. 2016
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
Den zániku členstvi: 31. 8. 2016
zapsáno 13. 10. 2014 vymazáno 1. 9. 2016
Místopředseda představenstva
Robert Labuda
Rodinná, 736 01 Havířov - Bludovice
Den vzniku funkce: 30. 6. 2014
Den zániku funkce: 31. 8. 2016
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 13. 10. 2014 vymazáno 1. 9. 2016
Člen představenstva
Michaela Sikorová
Nádražní, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
Den zániku členstvi: 21. 1. 2021
zapsáno 13. 10. 2014 vymazáno 22. 1. 2021
Člen představenstva
Mgr. Robert Labuda
Rodinná, 736 01 Havířov - Bludovice
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
Den zániku členstvi: 21. 1. 2021
zapsáno 1. 9. 2016 vymazáno 22. 1. 2021
Člen představenstva
Mgr. Vladimír Kubík
Trávník, 767 01 Kroměříž - Trávník
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2021
zapsáno 22. 1. 2021
Počet členů
3
zapsáno 13. 10. 2014 vymazáno 1. 9. 2016
2
zapsáno 1. 9. 2016 vymazáno 22. 1. 2021
1
zapsáno 22. 1. 2021
Způsob jednání
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
zapsáno 24. 9. 2012 vymazáno 21. 1. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to všichni členové společně.
zapsáno 21. 1. 2013 vymazáno 13. 10. 2014
Za společnost jednají společně všichni členové představenstva.
zapsáno 13. 10. 2014 vymazáno 1. 9. 2016
Společnost zastupují členové představenstva vždy společně.
zapsáno 1. 9. 2016 vymazáno 22. 1. 2021
Společnost zastupuje člen představenstva v plném rozsahu samostatně.
zapsáno 22. 1. 2021

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Jana Strakošová
Husova, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Den vzniku členstvi: 24. 9. 2012
Den zániku členstvi: 21. 12. 2012
zapsáno 24. 9. 2012 vymazáno 21. 1. 2013
Člen dozorčí rady
Gabriela Bártková
Nová Horka, 742 13 Studénka - Nová Horka
Den vzniku členstvi: 24. 9. 2012
Den zániku členstvi: 21. 12. 2012
zapsáno 24. 9. 2012 vymazáno 21. 1. 2013
Člen dozorčí rady
Jana Svršková
Na Jízdárně, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
Den vzniku členstvi: 24. 9. 2012
Den zániku členstvi: 21. 12. 2012
zapsáno 24. 9. 2012 vymazáno 21. 1. 2013
Předseda dozorčí rady
Monika Černá
Předvrší, 725 26 Ostrava - Krásné Pole
Den vzniku funkce: 21. 12. 2012
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 21. 1. 2013 vymazáno 13. 10. 2014
Místopředseda dozorčí rady
Šárka Hanzelková
Libhošť, 742 57 Libhošť - Libhošť
Den vzniku funkce: 21. 12. 2012
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 21. 1. 2013 vymazáno 13. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Radka Otáhalíková
Ukrajinská, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 21. 12. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 21. 1. 2013 vymazáno 13. 10. 2014
Člen dozorčí rady
Šárka Hanzelková
Libhošť, 742 57 Libhošť - Libhošť
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
Den zániku členstvi: 31. 8. 2016
zapsáno 13. 10. 2014 vymazáno 1. 9. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Igor Weiss
Rohová, 736 01 Havířov - Bludovice
Den vzniku členstvi: 31. 8. 2016
Den zániku členstvi: 25. 7. 2018
zapsáno 1. 9. 2016 vymazáno 26. 7. 2018
Člen dozorčí rady
Radka Otáhalíková
Ukrajinská, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 25. 7. 2018
Den zániku členstvi: 21. 1. 2021
zapsáno 26. 7. 2018 vymazáno 22. 1. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Václav Brabec
Čelakovského, 736 01 Havířov - Podlesí
Den vzniku členstvi: 21. 1. 2021
zapsáno 22. 1. 2021
Počet členů
1
zapsáno 13. 10. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
ZAKFIRM a.s., IČO: 27824365
28. října 1610/95, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 24. 9. 2012 vymazáno 21. 1. 2013

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Malocarne build a.s., IČO: 29452066
Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 17. 3. 2015 vymazáno 12. 8. 2015
Jediný akcionář
MWD Group, a.s., IČO: 29452066
Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
zapsáno 12. 8. 2015 vymazáno 31. 3. 2020

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Mgr. Marcel Zachveja, Ph.D. LL.M.
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 9. 2019
zapsáno 9. 9. 2019 vymazáno 30. 6. 2021
Skutečný majitel
Ing. Václav Brabec
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 9. 9. 2019
zapsáno 9. 9. 2019 vymazáno 30. 6. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Václav Brabec
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 20. 12. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Nepřímý podíl:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 30. 6. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

šlechtic, podnikatel

-828
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-1029
-
+
Radim Jančura

Radim Jančura

podnikatel a majitel Student Agency

-364
-
+
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

podnikatel a uhlobaron

-671
-
+
Šárka Grossová

Šárka Grossová

manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-287
-
+
Milan Jančík

Milan Jančík

podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-450
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Spořící účet plně online

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.