Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.
IČO: 44520000

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 1. 1992
Obchodní firma
od 19. 6. 1997

BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.

od 31. 5. 1993 do 19. 6. 1997

BOHEMIA CRYSTAL, investiční fond a.s.

od 20. 1. 1992 do 31. 5. 1993

BOHEMIA CRYSTAL IPF, akciová společnost

Sídlo
od 16. 2. 1999 do 17. 10. 2001
Praha 2, Trojanova 5, PSČ 120 00
od 5. 6. 1996 do 16. 2. 1999
Praha 2, Šafaříkova 7, PSČ 120 00
od 20. 1. 1992 do 5. 6. 1996
Liberec, tř. l.máje 52, PSČ 461 74
IČO
od 20. 1. 1992

44520000

DIČ

CZ44520000

Identifikátor datové schránky:766c635
Právní forma
od 20. 1. 1992
Akciová společnost
Spisová značka4284 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 7. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 3. 2003 do 13. 7. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 14. 3. 2003 do 13. 7. 2010
- správa a údržba nemovitostí
od 14. 3. 2003 do 13. 7. 2010
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 14. 3. 2003 do 13. 7. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 3. 2003 do 13. 7. 2010
- zprostředkování obchodu
od 14. 3. 2003 do 13. 7. 2010
- zastavárenská činnost
od 19. 6. 1997 do 13. 7. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 6. 1997 do 13. 7. 2010
- realitní činnost
od 19. 6. 1997 do 13. 7. 2010
- činnost ekonomických a organizačních poradců
od 19. 6. 1997 do 13. 7. 2010
- zprostředkovatelská činnost v oblasti financování a investic
od 31. 5. 1993 do 19. 6. 1997
- kolektivní investování, tj. shromažďování peněžních pros- tředků a investičních bodů právnických a fyzických osob vy- dáváním akcií za účelem jejich použití na podnikání podle zák.č. 248/92 Sb. o investičních společnostech a investič- ních fondech, ke koupi cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí nebo vkladům podle smlouvy o tichém společenství či ukládání získaných prostředků na zvláštním účtu u banky.
od 20. 1. 1992 do 31. 5. 1993
- Předmětem podnikání je výkon funkce investičního privatizačního fondu spočívající v převzetí investičních bodů od majitelů investičních kuponů a nákupu akcií akciových společnosti sklářského průmyslu a akciových společností souvisejících průmyslových odvětví za investiční body převzaté do majitelů kuponů.
Ostatní skutečnosti
od 26. 1. 2016 do 16. 11. 2019
- Valná hromada společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ 14016, IČ: 44520000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4284 (není-li uvedeno jinak, dále jen "BOHEMIA CRYST AL GROUP, a.s." nebo "Společnost") přijala dne 22.1.2016 toto rozhodnutí: "Valná hromada se usnáší na následujících rozhodnutích: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. (dále jen "Společnost") je společnost Escondida, s.r.o., se sídlem Bulharská 2553/22, 612 00 Brno, IČ 045 91 674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90 747 (dále jen "hlavní akcionář" či "Escondida"). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 1 172 402 ks (jednoho milionu jednoho sta sedmdesáti dvou tisíc čtyř set dvou kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 800 Kč (osm set korun českých). Z uvedeného vyplývá, že společnost Escondida je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 937.921.600 Kč (devět set třicet sedm milionů devět set dvacet jeden tisíc šest set korun českých), což představuje podíl ve výši 97,84 % (d evadesát sedm celých osmdesát čtyři setiny procenta) na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 25 921 ks (dvacet pět tisíc devět set dvacet jeden kus) akcií, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. společnost Escondida, s.r.o., se sídlem Bulharská 2553/22, 612 00 Brno, IČO 045 91 674, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90747. K přechodu vlastnickéh o práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií"). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodníc h korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 67,37 Kč (šedesát sedm korun českých a třicet sedm haléřů) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 800 Kč (osm set korun českých), emitovano u společností BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 416-2095/2015 ze dne 15. 12. 2015, vypracovaným znalcem, kterým je společnost Equity Solutions Appraisals, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 573/12, PSČ 110 00, IČ: 28933362, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154031, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup majetkový a jako pomocnou metodu tržní kapitalizace. Výslednou hodnotu majetku znalec odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. majetkové metody na principu tržních hodnot a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akc ionáře. Právo na úrok nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE F INANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 3163/111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí až čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deset) dní, po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích týkajících se předložení účastnických cenných papírů Společnosti daného akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zás tavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. e) Informace o uložení usnesení - veřejné listiny Valná hromada informuje, že veřejná listina - stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dne ch od 10:00 do 12:00 hodin. Termín nahlédnutí je možné také dojednat předem na akciebcg@seznam.cz."
od 19. 6. 1997 do 17. 10. 2014
- Mimořádná valná hromada dne 24.5.1996 rozhodla o změně stanov společnosti.
od 19. 6. 1997 do 17. 10. 2014
- Rozhodnutím Ministerstva financí ČR ze dne 7.5.1997 bylo rozhodnuto o odejmutí povolení ke vzniku investičního fondu.
od 12. 9. 1996 do 17. 10. 2014
- Obchodní společnost BOHEMIA CRYSTAL, investiční fond a.s. se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B, vložky 4284.
od 7. 7. 1995 do 2. 6. 1998
- JUDr. Jiří C e h á k, bytem Generála Svobody 788, Nový Bor
od 7. 7. 1995 do 17. 10. 2014
- Valná hromada dne 24.3.1995 schválila změny stanov akciové společnosti a jejich úplné nové znění jako součást notářs- kého zápisu ze dne 24.3.1995 je založeno ve spise obchodní- ho rejstříku.
od 2. 6. 1995 do 7. 7. 1995
- JUDr. Jiří C e h á k, bytem Nový Bor, Svojsíkova 752
od 20. 2. 1995 do 7. 7. 1995
- Valná hromada dne 6.10.1993 schválila změny stanov akciové společnosti a jejich úplné nové znění je založeno ve spise obchodního rejstříku.
od 18. 3. 1994 do 2. 6. 1995
- Ing. Jaroslav L y s, Liberec 14, Konopná 636
od 18. 3. 1994 do 2. 6. 1995
- JUDr. Slávka V i e w e g h o v á, Sázava, Pod čihadlem 386
od 18. 3. 1994 do 2. 6. 1995
- Jiří Z e m a n, Nový Bor, Sadová 749
od 18. 3. 1994 do 2. 6. 1998
- Dozorčí rada společnosti:
od 18. 3. 1994 do 2. 6. 1998
- Ing. Jaroslav N o v o t n ý, Světlá n.S., Na bradlích 946
od 18. 3. 1994 do 2. 6. 1998
- Ing. Hubert V r c h o v e c k ý, Liberec, U obrázku 386
od 25. 8. 1993 do 18. 3. 1994
- Dozorčí rada společnosti : Ing. František Arnošt , bytem Brigádníků 62, Nový Bor
od 25. 8. 1993 do 18. 3. 1994
- Ing. Radim Nešpor , bytem Kodaňská 48, Praha 10 - Vršovice
od 25. 8. 1993 do 20. 2. 1995
- Valná hromada dne 10.6.1993 schválila změny stanov akciové společnosti, změna stanov jako součást notářského zápisu z 10.6.1993 je založena ve spise obchodního rejstříku.
od 25. 8. 1993 do 2. 6. 1995
- Základní jmění : 883 716 000,-- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 1 104 645 akcií na majitele o jmenovité hodnotě 800,-- Kč.
od 25. 8. 1993 do 2. 6. 1995
- Ing. Zdeněk Fiala , bytem Máchova 450/45, Liberec 7
od 31. 5. 1993 do 25. 8. 1993
- Základní jmění : 29 500 000,-- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 295 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč.
od 31. 5. 1993 do 20. 2. 1995
- Valná hromada dne 2.2.1993 schválila změny stanov akciové společnosti, a jejich úplné nové znění je založeno ve spise obchodního rejstříku.
od 31. 5. 1993 do 2. 6. 1995
- Jednání jménem společnosti : Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samos- tatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis dle vzoru zaneseného do obchodního rejstříku.
od 20. 1. 1992 do 31. 5. 1993
- Základní jmění společnosti činí l mil. Kčs. Je rozděleno na lOOO akcií znějících na majitele s jmenovitou hodnotou lOOO,-Kčs.
od 20. 1. 1992 do 31. 5. 1993
- Jednání statutárního orgánu: Členové představenstva za společnost jednají svým osobním prohlášením nebo tím, že k vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis dle vzoru zaneseného do obchodního rejstříku.
od 20. 1. 1992 do 25. 8. 1993
- Dozorčí rada společnosti: Ing. František A r n o š t , bytem Brigádníků 62, Nový Bor, Ing. Milan K o š e c k ý , bytem Gogolova 6, Trenčianské Teplice, Ing. Radim N e š p o r , bytem Kodaňská 48, Praha lO - Vršovice.
od 20. 1. 1992 do 16. 11. 2019
- Údaje o založení: BOHEMIA CRYSTAL IPF, akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelským plánem akciové společnosti SKLOEXPORT se sídlem v Liberci, tř. l.máje 52, ze dne 25.ll.l99l a se souhlasem ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne l6.l2.l99l č.j. 2O/88/9l.
Kapitál
od 13. 12. 2017
Základní kapitál 293 589 135 Kč
od 2. 6. 1995 do 13. 12. 2017
Základní kapitál 958 658 400 Kč
od 13. 12. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 198 323 v listinné podobě.
od 17. 10. 2014 do 13. 12. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 198 323 v listinné podobě.
od 31. 12. 2012 do 17. 10. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 198 323 v listinné podobě.
od 2. 6. 1995 do 31. 12. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 198 323.
Statutární orgán
od 16. 11. 2019
Ing. PAVEL ŠTĚRBÁK - předseda představenstva
Mníšek pod Brdy, Dobříšská, PSČ 252 10
den vzniku členství: 8. 8. 2019
den vzniku funkce: 8. 8. 2019
od 16. 11. 2019
Ing. JOSEF MATĚJO - člen představenstva
Říčany, Dobrovského, PSČ 251 01
den vzniku členství: 8. 8. 2019
od 16. 11. 2019
LADISLAV KIŠ - člen představenstva
Praha - Košíře, Vrchlického, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 8. 2019
od 30. 3. 2017 do 16. 11. 2019
Ing. PAVEL ŠTĚRBÁK - předseda představenstva
Mníšek pod Brdy, Dobříšská, PSČ 252 10
den vzniku členství: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2019
den vzniku funkce: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2019
od 30. 3. 2017 do 16. 11. 2019
LADISLAV KIŠ - člen představenstva
Praha - Košíře, Vrchlického, PSČ 150 00
den vzniku členství: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2019
od 17. 10. 2014 do 30. 3. 2017
Ing. PAVEL ŠTĚRBÁK - předseda představenstva
Praha - Zbraslav, Elišky Přemyslovny, PSČ 156 00
den vzniku členství: 7. 8. 2014
den vzniku funkce: 7. 8. 2014
od 17. 10. 2014 do 30. 3. 2017
LADISLAV KIŠ - člen představenstva
Milostín - Povlčín, , PSČ 270 04
den vzniku členství: 7. 8. 2014
od 17. 10. 2014 do 16. 11. 2019
Ing. JOSEF MATĚJO - člen představenstva
Říčany, Dobrovského, PSČ 251 01
den vzniku členství: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2019
od 25. 7. 2014 do 17. 10. 2014
LADISLAV KIŠ - člen představenstva
Milostín - Povlčín, , PSČ 270 04
den vzniku členství: 29. 7. 2011 - 7. 8. 2014
od 17. 10. 2011 do 25. 7. 2014
Ladislav Kiš - člen představenstva
Praha 6, Heleny Malířové, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 7. 2011
od 17. 10. 2011 do 17. 10. 2014
Ing. Pavel Štěrbák - člen představenstva
Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 398, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 7. 8. 2014
od 30. 7. 2009 do 17. 10. 2011
Ing. Pavel Štěrbák - člen představenstva
Praha 7, Sládkova 3, PSČ 170 00
den vzniku členství: 29. 6. 2009
od 30. 7. 2009 do 17. 10. 2014
Ing. Josef Matějo - člen představenstva
Říčany, Dobrovského 563, PSČ 251 01
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 7. 8. 2014
od 1. 8. 2006 do 17. 10. 2011
Ladislav Kiš - člen
Praha 6, Heleny Malířové 6, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 6. 2006 - 20. 6. 2011
od 8. 4. 2004 do 1. 8. 2006
Ing. Vladimír Maier - Předseda představenstva
Praha 10, Zvonková 3048
den vzniku členství: 10. 2. 2004 - 31. 3. 2006
den vzniku funkce: 10. 2. 2004 - 31. 3. 2006
od 8. 4. 2004 do 30. 7. 2009
Ing. Pavel Štěrbák - Člen
Praha 7, Sládkova 3
den vzniku členství: 10. 2. 2004 - 10. 5. 2009
od 8. 4. 2004 do 30. 7. 2009
Ing. Josef Matějo - Člen
Říčany, Dobrovského 563
den vzniku členství: 10. 2. 2004 - 10. 5. 2009
od 16. 2. 1999 do 8. 4. 2004
Ing. Vladimír Maier - člen
Praha lO, Zvonková 3048
od 16. 2. 1999 do 8. 4. 2004
Ing. Pavel Štěrbák - člen
Praha 7, Sládkova 3
od 16. 2. 1999 do 8. 4. 2004
Ing. Josef Matějo - člen
Říčany, Dobrovského 563
od 2. 6. 1998 do 16. 2. 1999
RNDr. Ladislav Mečíř - člen
Liberec, Dobiášova 855, PSČ 460 01
od 2. 6. 1998 do 16. 2. 1999
Lukáš Oliva - člen
Praha 10, 28. pluku 46, PSČ 100 00
od 2. 6. 1998 do 16. 2. 1999
Jiří Pohl - člen
Praha 3, Koněvova 239, PSČ 130 00
od 2. 6. 1995 do 2. 6. 1998
Ing. Jaroslav Lys - Člen představenstva
Liberec, Konopná 636
od 19. 4. 1994 do 2. 6. 1998
JUDr. Miloš Vorel - Člen představenstva
Liberec 1, Husova 47
od 18. 3. 1994 do 19. 4. 1994
Ing. Antonín Kajzr - Člen představenstva
Liberec 7, Kubelíkova 506
od 31. 5. 1993 do 18. 3. 1994
Ing. Hubert Vrchovecký - Člen představenstva
Liberec, U obrázků 845
od 31. 5. 1993 do 18. 3. 1994
Ing. Jiří Zeman - Člen představenstva
Nový Bor, Sadová 749
od 31. 5. 1993 do 2. 6. 1995
Ing. Jan Jánský - Místopředseda představenstva
Liberec, Franklinova 571
od 31. 5. 1993 do 2. 6. 1998
Mgr. Jindřich Kadlec - Předseda představenstva
Liberec, Lidická 132/7
od 20. 1. 1992 do 31. 5. 1993
Ing. Jindra Novotný - Člen představenstva
Nový Bor, Lázeňská 677
od 20. 1. 1992 do 31. 5. 1993
Ing. Jan Jánský - Člen představenstva
Liberec, Sněhurčina 7O6
od 20. 1. 1992 do 31. 5. 1993
Ing. Bohumil Kouba - Člen představenstva
Poděbrady, Sklářská ll26/III
od 20. 1. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Jaroslav Krčmář - Člen představenstva
Liberec, Lounská 495
od 20. 1. 1992 do 18. 3. 1994
Ing. Jindra Novotný - Člen představenstva
Nový Bor, Lázeňská 677
od 20. 1. 1992 do 18. 3. 1994
Ing. Jan Jánský - Člen představenstva
Liberec, Sněhurčina 7O6
od 20. 1. 1992 do 18. 3. 1994
Ing. Jaroslav Krčmář - Člen představenstva
Liberec, Lounská 495
od 20. 1. 1992 do 18. 3. 1994
Ing. Jaroslav Novotný - Člen představenstva
Světlá nad Sázavou, Na Bradlech 946
od 20. 1. 1992 do 18. 3. 1994
Ing. Bohumil Kouba - Člen představenstva
Poděbrady, Sklářská ll26/III
od 20. 1. 1992 do 18. 3. 1994
JUDr. Slávka Vieweghová - Člen představenstva
Sázava, Pod čihadlem 386
od 20. 1. 1992 do 18. 3. 1994
Ing. Jaroslav Novotný - Člen představenstva
Světlá nad Sázavou, Na Bradlech 946
od 20. 1. 1992 do 18. 3. 1994
JUDr. Slávka Vieweghová - Člen představenstva
Sázava, Pod čihadlem 386
od 17. 10. 2001
Jednání jménem společnosti: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem výslovně zmocněn.
od 2. 6. 1995 do 17. 10. 2001
Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předstawvenstvo a to buď spo- lečně všichni členové představenstva a nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost společně podepisují dva čle- nové představenstva nebo jeden člen, který k tomu byl před- stavenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 16. 11. 2019
MARTIN HORA - předseda dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Nechvalická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 8. 8. 2019
den vzniku funkce: 8. 8. 2019
od 16. 11. 2019
JAROSLAVA BETKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Řepy, Makovského, PSČ 163 00
den vzniku členství: 8. 8. 2019
od 17. 10. 2014 do 16. 11. 2019
MARTIN HORA - předseda dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Nechvalická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2019
den vzniku funkce: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2019
od 17. 10. 2014 do 16. 11. 2019
ing. JIŘÍ KAŠPAR - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Lannova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2019
od 17. 10. 2014 do 16. 11. 2019
JAROSLAVA BETKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Řepy, Makovského, PSČ 163 00
den vzniku členství: 7. 8. 2014 - 7. 8. 2019
od 26. 7. 2012 do 17. 10. 2014
Martin Hora
Praha 9, Nechvalická 1044, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 12. 7. 2012
od 26. 7. 2012 do 17. 10. 2014
Jaroslava Betková
Praha 6, Makovského 1143/7
den vzniku funkce: 12. 7. 2012
od 30. 7. 2009 do 26. 7. 2012
RNDr. Juraj Vronka - člen dozorčí rady
Praha 6, Mrkvičkova 1364/11, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 6. 2009
od 30. 7. 2009 do 26. 7. 2012
- Funkce člena dozorčí rady zanikla dle ustanovení § 38l obchodního zákoníku a v 3-měsíční lhůtě, která počala běžet dne 5.12.2008 prohlášením konkursu na společnost Porcela Plus a.s., IČ: 601 97 749 č.j. MSPH 93 INS 3718/2008-B-44, kde byl jmenovaný členem dozorčí rady.
od 30. 7. 2009 do 17. 10. 2014
Ing. Jiří Kašpar - člen dozorčí rady
Praha 1, Lannova 1540/6
den vzniku členství: 29. 6. 2009 - 7. 8. 2014
od 8. 4. 2004 do 1. 8. 2008
Ing. Oldřich Rutar - Předseda
Praha 10, Rezlerova 303
den vzniku funkce: 10. 2. 2004 - 26. 6. 2008
od 8. 4. 2004 do 30. 7. 2009
RNDr. Juraj Vronka - Člen
Průhonice - Praha - Východ, Na Michovkách 677
den vzniku členství: 10. 2. 2004 - 5. 3. 2009
od 8. 4. 2004 do 30. 7. 2009
Ing. Jiří Kašpar - Člen
Praha 1, Lannova 1540/6
den vzniku členství: 10. 2. 2004 - 10. 5. 2009
od 17. 10. 2001 do 8. 4. 2004
Ing. Jiří Kašpar - člen
Praha 1, Lannova 1540/6
od 16. 2. 1999 do 17. 10. 2001
Ing. Miloš Trnka - člen
Praha 8, Ratibořská 748
od 16. 2. 1999 do 8. 4. 2004
Ing. Oldřich Rutar - předseda
Praha 10, Rezlerova 303
od 16. 2. 1999 do 8. 4. 2004
RNDr. Juraj Vronka - člen
Praha 6, Mrkvičkova 1364
od 2. 6. 1998 do 16. 2. 1999
ing. Martin Mora
Liberec, Aloisina Výšina 5, PSČ 460 05
od 2. 6. 1998 do 16. 2. 1999
Jan Zeman
Praha 2, Římská 35, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 792,79 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+137
+
-
2.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+7
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-89
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-106
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-244
+
-

Články na Heroine.cz

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services