Příbramská uzenina a.s.
IČO: 45147744

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 7. 3. 2011

Příbramská uzenina a.s.

od 11. 10. 1993 do 7. 3. 2011

Masokombinát Příbram, a.s.

od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993

Masokombinár Příbram a.s.

Sídlo
od 1. 5. 1992 do 19. 9. 2016
Příbram 1, Jinecká 315 , PSČ 261 01
IČO
od 1. 5. 1992

45147744

Identifikátor datové schránky:acae4nc
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1531 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 11. 2009
- řeznictví a uzenářství
od 13. 11. 2009
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 13. 11. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 6. 2002
- hostinská činnost
od 24. 2. 1999 do 13. 11. 2009
- obstaravatelská činnst
od 11. 10. 1993 do 13. 11. 2009
- - řeznictví a uzenářství
od 11. 10. 1993 do 13. 11. 2009
- - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
od 11. 10. 1993 do 13. 11. 2009
- a prodej v rámci živnosti volné
od 11. 10. 1993 do 13. 11. 2009
- - silniční motorová doprava
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
- nákup jatečných zvířat a surovin pro masnou výrobu,
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
- sběr žlaz a jiných tkání z poražených jatečných zvířat,
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
- zpracování vedlejších jatečných produktů,
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
- výroba výrobků z masa,
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
- výroba a zpradování živočišných tuků,
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
- mrazírenská a skladovací činnost,
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
- obchodní činnost.
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
- porážky jatečných zvířat,
Ostatní skutečnosti
od 5. 9. 2005 do 5. 12. 2005
- Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 29.7.2005 v sídle společnosti Valná hromada určuje, že pan Zdeněk Mezera, r. č. xxxx, bytem Písek, Otakara Jeremiáše 2239, PSČ: 397 01, který vlastní celkem: 97.612 kusů kmenových akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.005,- Kč, přičemž na každou z těch to akcií připadá 1 hlas na valné hromadě; celková jmenovitá hodnota těchto akcií činí 98.100.060,- Kč a je s nimi spojeno 97.612 hlasů na valné hromadě (jemnovitá hodnota těchto akcií činí 94,35% základního kapitálu společnosti, a s těmito akciemi je spol eno 97.612 hlasů na valné hromadě společnosti, je s nimi spojen 94,35 % podíl na hlasovacích právech společnosti), je hlavním akcionářem společnosti. Hlavní akcionář společnosti fyzicky předložil při presenci na mimořádné valné hromadě společnosti konané dne 29.7.2005, což osvědčuje presenční listina z konání mimořádné valné hromady. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodn ota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 27.7.2005 a platným zněním stanov společnosti ze dne 1.10.2004. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn z platných stanov společnosti ze dne 1.10.2004. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že pan Zdeněk Mezera, r. č. xxxx, bytem Písek, Otakara Jeremiáše 2239, PSČ: 397 01, je hlavním akcionářem ve smyslu § 183i odstavec 1) obchodního zákoníku. Rozhoduje se o přechodu vlastnictví všech akcií společnosti ve vlastnictví menšinových akcionářů (tj. všech akcionářů společnosti s výjimkou hlavního akcionáře) na hlavního akcionáře - pana Zdeňka Mezeru, r. č. xxxx, bytem Písek, Otakara Jeremiáše 2239, PSČ: 397 01. V souladu se znaleckým posudkem soudní znalkyně paní Ing. Ivany Heřboltové, CSc., ze dne 11.7.2005, pořadové číslo znaleckého deníku 215-30/05, se určuje podle § 183i odstavec 6) obchodního zákoníku výše protiplnění za přechod vlastnického práva k akciím společnosti od hlavního akcionáře následovně: 84,- Kč za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.005,--Kč. Menšinoví akcionáři předloží listinné akcie společnosti ve lhůtě do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva jejich akcií na hlavního akcionáře. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k ak ciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář je povinen poskytnout oprávněným osobám peněžité protiplnění za přechod vlastnického práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu poté, co dosavadní vlastníci akcií předají akcie společnosti , nejpozději však ve lhůtě do jednoho měsíc e od předání těchto akcií společnosti.
od 26. 2. 2001 do 26. 9. 2001
- Usnesení valné hromady ze dne 19.6.1997: Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění o 1 906 tis. Kč upsáním nových 1 906 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě, neveřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcií byl stanoven na 1 000,- Kč. Upisování akcií nad částku 1 906 tis. Kč se nepřipouští. Schvaluje se upisování akcií předem určeným zájemcem a to výhradně nepeněžitým vkladem a to pozemky zapsanými na LV 101 pro obec a k.ú. Příbram a KÚ Příbram.
od 16. 10. 1997 do 26. 2. 2001
- Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 19.6.1997 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o 1906000,-Kč ze stávajícího základního jmění ve výši 101547000,-Kč na 103453000,-Kč a to formou emise 1906 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000,-Kč v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelných s emisním kursem akcie 1000,-kč, které bude splaceno předem určeným zájemcem výhradně nepeněžitým vkladem, a to pozemky zapsanými na LV 101 pro obec a k.ú. Příbram u KŮ Příbram.
od 1. 5. 1992 do 9. 5. 2007
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992 do 9. 5. 2007
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992 do 9. 5. 2007
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmnotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném provatizačním projektu státního podniku Masokombi- nát Příbram , s.p.
Kapitál
od 20. 9. 2004
Základní kapitál 103 970 265 Kč
od 26. 9. 2001 do 20. 9. 2004
Základní kapitál 103 453 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 26. 9. 2001
Základní kapitál 101 547 000 Kč
od 22. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 22. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 11. 12. 2005 do 22. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 11. 12. 2005 do 22. 5. 2014
v listinné podobě
od 11. 12. 2005 do 22. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 20. 9. 2004 do 11. 12. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 103 453.
od 20. 9. 2004 do 11. 12. 2005
v listinné podobě
od 26. 9. 2001 do 20. 9. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 103 453.
od 26. 9. 2001 do 20. 9. 2004
v listinné podobě
od 1. 5. 1992 do 26. 9. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 101 547.
od 1. 5. 1992 do 26. 9. 2001
v listinné podobě
Statutární orgán
od 1. 12. 2016
PAVEL ŽALUD - člen představenstva
Braňany, , PSČ 435 22
den vzniku členství: 3. 12. 2012
od 19. 9. 2016
VÁCLAV MEZERA - místopředseda představenstva
Kluky, , PSČ 398 19
den vzniku členství: 7. 7. 2004
den vzniku funkce: 16. 7. 2012
od 19. 9. 2016
JOSEF POLÁNEK - člen představenstva
Mirotice, Ke Struhám, PSČ 398 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011
od 19. 9. 2016
JAN RATAJ - člen představenstva
Strašice, , PSČ 387 16
den vzniku členství: 12. 11. 2012
od 19. 9. 2016
JAROSLAV STEKLÝ - člen představenstva
Litoměřice - Předměstí, Heydukova, PSČ 412 01
den vzniku členství: 3. 12. 2012
od 19. 9. 2016
PETR BOČEK - člen představenstva
Lásenice, , PSČ 378 01
den vzniku členství: 18. 7. 2013
od 19. 9. 2016
Ing. JOZEF MÁDER - člen představenstva
Příbram - Příbram III, Mixova, PSČ 261 01
den vzniku členství: 9. 3. 2015
od 19. 9. 2016 do 1. 12. 2016
PAVEL ŽALUD - člen představenstva
Chomutov, Kamenný vrch, PSČ 430 04
den vzniku členství: 3. 12. 2012
od 28. 3. 2015 do 19. 9. 2016
Ing. JOZEF MÁDER - člen představenstva
Příbram - Příbram III, Mixova, PSČ 261 01
den vzniku členství: 9. 3. 2015
od 29. 7. 2013 do 19. 9. 2016
PETR BOČEK - člen představenstva
Lásenice, , PSČ 378 01
den vzniku členství: 18. 7. 2013
od 28. 2. 2013 do 29. 7. 2013
MIROSLAV ČERNÍK - člen představenstva
Bohušovice nad Ohří, Okružní, PSČ 411 56
den vzniku funkce: 18. 2. 2013
od 19. 12. 2012 do 28. 2. 2013
LUKÁŠ ČADEK - člen představenstva
Písek - Budějovické Předměstí, třída Přátelství, PSČ 397 01
den vzniku členství: 3. 12. 2012 - 18. 2. 2013
od 19. 12. 2012 do 19. 9. 2016
JAROSLAV STEKLÝ - člen představenstva
Litoměřice - Předměstí, Heydukova, PSČ 412 01
den vzniku členství: 3. 12. 2012
od 19. 12. 2012 do 19. 9. 2016
PAVEL ŽALUD - člen představenstva
Chomutov, Kamenný vrch, PSČ 430 04
den vzniku členství: 3. 12. 2012
od 19. 11. 2012 do 19. 9. 2016
Jan Rataj - člen představenstva
Strašice, , PSČ 387 16
den vzniku členství: 12. 11. 2012
od 9. 10. 2012 do 19. 12. 2012
Michal Nedvěd - člen představenstva
Praha 5, Přecechtělova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012 - 3. 12. 2012
od 26. 7. 2012 do 10. 1. 2014
Ing. Tomáš Hrouda - předseda představenstva
Písek, Okružní, PSČ 397 01
den vzniku členství: 16. 7. 2012 - 3. 1. 2014
den vzniku funkce: 16. 7. 2012 - 3. 1. 2014
od 26. 7. 2012 do 19. 9. 2016
Václav Mezera - místopředseda představenstva
Kluky, , PSČ 398 19
den vzniku členství: 7. 7. 2004
den vzniku funkce: 16. 7. 2012
od 26. 7. 2012 do 19. 9. 2016
Josef Polánek - člen představenstva
Mirotice, Ke Struhám, PSČ 398 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011
od 21. 3. 2012 do 26. 7. 2012
Václav Mezera - předseda představenstva
Kluky, , PSČ 398 19
den vzniku členství: 7. 7. 2004
den vzniku funkce: 14. 3. 2012 - 16. 7. 2012
od 21. 3. 2012 do 26. 7. 2012
Josef Polánek - místopředseda představenstva
Mirotice, Ke Struhám, PSČ 398 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 16. 7. 2012
den vzniku funkce: 14. 3. 2012 - 16. 7. 2012
od 21. 3. 2012 do 26. 7. 2012
Jan Matoušek - člen představenstva
Praha 3, Seifertova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 14. 3. 2012 - 16. 7. 2012
od 21. 3. 2012 do 19. 11. 2012
Ing. Josef Široký - člen představenstva
Plzeň, Spojovací, PSČ 326 00
den vzniku členství: 14. 3. 2012 - 12. 11. 2012
od 21. 3. 2012 do 19. 12. 2012
Bc. Josef Vomáčka - člen představenstva
Příbram - Příbram VI - Březové Hory, U Prokopa, PSČ 261 01
den vzniku členství: 14. 3. 2012 - 3. 12. 2012
od 27. 10. 2011 do 21. 3. 2012
Roman Schindler - předseda představenstva
Praha 6 - Suchdol, Návazná, PSČ 165 00
den vzniku členství: 21. 10. 2011 - 24. 2. 2012
den vzniku funkce: 24. 10. 2011 - 24. 2. 2012
od 21. 4. 2011 do 9. 10. 2012
Ing. Robert Němec - člen představenstva
Písek, Pažoutova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 18. 4. 2011 - 10. 9. 2012
od 29. 3. 2011 do 18. 10. 2011
Ing. Michal Jedlička - předseda představenstva
Praha 1, Na Příkopě, PSČ 110 00
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 29. 9. 2011
den vzniku funkce: 25. 3. 2011 - 29. 9. 2011
od 29. 3. 2011 do 21. 3. 2012
Václav Mezera - místopředseda představenstva
Kluky, , PSČ 398 19
den vzniku funkce: 25. 3. 2011
od 29. 3. 2011 do 21. 3. 2012
Josef Polánek - člen představenstva
Mirotice, Ke Struhám, PSČ 398 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011
od 29. 3. 2011 do 21. 3. 2012
Marcela Budínská - člen představenstva
Drozdov, , PSČ 267 61
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 14. 3. 2012
od 29. 3. 2011 do 21. 3. 2012
Marcel Myslík - člen představenstva
Příbram, Drkolnovská, PSČ 261 01
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 14. 3. 2012
od 29. 3. 2011 do 19. 12. 2012
Václav Hrudka - člen představenstva
Mirovice, Za Tržištěm, PSČ 398 06
den vzniku členství: 25. 3. 2011 - 3. 12. 2012
od 22. 11. 2010 do 7. 3. 2011
Bc. Josef Vomáčka - místopředseda představenstva
Příbram - Příbram VI - Březové Hory, U Prokopa, PSČ 261 01
den vzniku členství: 10. 11. 2010 - 25. 2. 2011
den vzniku funkce: 10. 11. 2010 - 25. 2. 2011
od 22. 11. 2010 do 21. 4. 2011
Miloslava Pazlarová - člen představenstva
Příbram - Příbram VII, Okružní, PSČ 261 01
den vzniku členství: 1. 8. 2010 - 18. 4. 2011
od 12. 8. 2010 do 22. 11. 2010
Miloslava Pazlarová - místopředseda představenstva
Příbram - Příbram VII, Okružní, PSČ 261 01
den vzniku členství: 1. 8. 2010
den vzniku funkce: 1. 8. 2010 - 10. 11. 2010
od 17. 6. 2010 do 22. 11. 2010
Tomáš Matějka - člen představenstva
Dobříš, Bedřicha Smetany, PSČ 263 01
den vzniku členství: 17. 5. 2010 - 10. 11. 2010
od 17. 12. 2009 do 12. 8. 2010
Ing. Petra Máchová - místopředseda představenstva
Ouběnice, 54, PSČ 263 01
den vzniku členství: 1. 12. 2009 - 31. 7. 2010
den vzniku funkce: 1. 12. 2009 - 31. 7. 2010
od 6. 5. 2008 do 13. 11. 2009
Ing. Petr Kasal - místopředseda představenstva
Obořiště, 138, PSČ 262 12
den vzniku členství: 22. 4. 2008 - 31. 10. 2009
den vzniku funkce: 22. 4. 2008 - 31. 10. 2009
od 11. 12. 2007 do 11. 12. 2007
Martina Zítková - člen představenstva
Příbram III, Brodská 99, PSČ 261 05
den vzniku funkce: 3. 12. 2007
od 11. 12. 2007 do 17. 6. 2010
Martina Zítková - člen představenstva
Příbram VIII, Brodská 99, PSČ 261 05
den vzniku funkce: 3. 12. 2007
od 6. 8. 2007 do 11. 12. 2007
Hana Řimnáčová - člen představenstva
Ražice, Štětice 15, PSČ 398 22
den vzniku funkce: 26. 7. 2007 - 3. 12. 2007
od 6. 8. 2007 do 6. 5. 2008
Helena Zborníková - místopředseda představenstva
Písek, Budovatelská 1894, PSČ 397 01
den vzniku funkce: 26. 7. 2007 - 28. 1. 2008
od 6. 8. 2007 do 29. 3. 2011
Václav Mezera - předseda představenstva
Kluky u Písku, 28, PSČ 398 19
den vzniku funkce: 26. 7. 2007 - 25. 3. 2011
od 16. 1. 2007 do 6. 8. 2007
Hana Řimnáčová - předseda představenstva
Ražice-Štětice, 15, PSČ 398 22
den vzniku funkce: 12. 1. 2007 - 25. 7. 2007
od 23. 8. 2006 do 6. 8. 2007
Helena Zborníková - člen představenstva
Písek, Budovatelská 1584, PSČ 397 01
den vzniku členství: 1. 7. 2006
den vzniku funkce: 1. 7. 2006 - 25. 7. 2007
od 3. 4. 2006 do 11. 7. 2006
Ing. Ladislav Hruška - člen představenstva
Ústí nad Labem, Jana Zajíce 2767/3, PSČ 400 11
den vzniku členství: 23. 3. 2006 - 8. 6. 2006
od 3. 4. 2006 do 16. 1. 2007
RNDr. Vladimír Bretšnajdr - předseda představenstva
Litoměřice, Meruňková 22, PSČ 412 01
den vzniku členství: 23. 3. 2006 - 11. 1. 2007
den vzniku funkce: 31. 3. 2006 - 11. 1. 2007
od 3. 4. 2006 do 16. 1. 2007
Ing. Miroslav Polák - člen představenstva
Litoměřice, Sadová 451/9, PSČ 412 01
den vzniku členství: 23. 3. 2006 - 11. 1. 2007
od 3. 4. 2006 do 16. 1. 2007
Hana Řimnáčová - člen představenstva
Písek, Ražice - Štětice 15, PSČ 397 01
den vzniku členství: 31. 3. 2006
od 31. 1. 2006 do 3. 4. 2006
Hana Řimnáčová - předseda představenstva
Ražice-Štětice, 15, PSČ 398 22
den vzniku členství: 12. 10. 2004
den vzniku funkce: 5. 1. 2006 - 30. 3. 2006
od 20. 7. 2005 do 13. 10. 2005
Ing. Antonín Prokop - člen představenstva
Senomaty, 62, PSČ 270 31
den vzniku členství: 20. 11. 2001 - 5. 10. 2005
den vzniku funkce: 15. 7. 2005 - 5. 10. 2005
od 20. 7. 2005 do 6. 8. 2007
Václav Mezera - místopředseda představenstva
Kluky, 28, PSČ 398 19
den vzniku členství: 7. 7. 2004
den vzniku funkce: 15. 7. 2005 - 25. 7. 2007
od 28. 12. 2004 do 31. 1. 2006
Hana Řimnáčová - člen
Ražice-Štětice, 15
den vzniku členství: 12. 10. 2004
od 4. 10. 2004 do 20. 7. 2005
Václav Mezera - člen představenstva
Kluky, 28
den vzniku členství: 7. 7. 2004
od 4. 10. 2004 do 31. 1. 2006
Petra Adámková - předseda představenstva
Příbram III, Milínská 123
den vzniku členství: 7. 7. 2004 - 4. 1. 2006
od 19. 6. 2002 do 4. 10. 2004
Ing. Vojtěch Španvirt - předseda
Milevsko, 5. května 1201
den vzniku funkce: 20. 11. 2001
od 19. 6. 2002 do 4. 10. 2004
Petra Adámková - člen
Příbram III, Milínská 123
den vzniku členství: 20. 11. 2001
od 19. 6. 2002 do 28. 12. 2004
Marcela Budínská - člen
Drozdov, 87
den vzniku členství: 8. 2. 2002 - 11. 10. 2004
od 19. 6. 2002 do 20. 7. 2005
Ing. Antonín Prokop - místopředseda
Senomaty, 62
den vzniku funkce: 20. 11. 2001 - 14. 7. 2005
od 22. 3. 2002 do 19. 6. 2002
Ing. Vojtěch Španvirt - místopředseda
Milevsko, 5. května 1201
den vzniku členství: 23. 4. 2001
den vzniku funkce: 23. 4. 2001 - 20. 11. 2001
od 22. 3. 2002 do 19. 6. 2002
Ing. Jiří Štván - člen
Drahenice, 60
den vzniku členství: 23. 4. 2001 - 11. 12. 2001
od 22. 3. 2002 do 19. 6. 2002
Ing. Antonín Prokop - člen
Senomaty, 62
den vzniku členství: 23. 4. 2001 - 20. 11. 2001
od 22. 3. 2002 do 3. 4. 2006
Josef Polánek - člen
Mirotice, 51
den vzniku členství: 23. 4. 2001 - 23. 3. 2006
od 5. 4. 2001 do 22. 3. 2002
Jiří Jedlička - člen představenstva
Písek - Budějovické předměstí, Harantova 1502/7
od 5. 4. 2001 do 22. 3. 2002
Ing. Tomáš Hrouda - člen představenstva
Písek, Okružní 293
od 3. 10. 2000 do 7. 2. 2001
Ing. Milan Soukup - člen představenstva
Halže, Lipová 218/2
od 23. 12. 1999 do 23. 12. 1999
Štěpán Filip - člen představenstva
Milín, Zavržice 30
od 23. 12. 1999 do 3. 10. 2000
Karel Pauch - místopředseda představenstva
Písek, Vinařického 418
od 23. 12. 1999 do 5. 4. 2001
Štěpán Štilip - člen představenstva
Milín, Zavržice 30
od 23. 12. 1999 do 22. 3. 2002
Ing. Pavel Sklenář - předseda představenstva
Koněprusy, 81
od 16. 10. 1997 do 23. 12. 1999
ing. Veronika Herelová - Člen představenstva
Dobříš, Lípová 1293, PSČ 263 01
od 11. 12. 1996 do 16. 10. 1997
ing. Jan Franců - Člen představenstva
Bernartice, V zahrádce 302, PSČ 398 43
od 11. 12. 1996 do 23. 12. 1999
ing. Miloslav Brodacký - místopředseda představenstva
Písek, Dobrovského ll53
od 11. 12. 1996 do 23. 12. 1999
Zdeněk Mezera - předseda představenstva
Písek, Jeremiášova 2239
od 26. 9. 1995 do 11. 12. 1996
RNDr Tomáš Růžička - člen představenstva
Písek, Družstvení 237
od 26. 9. 1995 do 11. 12. 1996
ing. Josef Dušek - člen představenstva
Písek, Podolí I čp. 7
od 26. 9. 1995 do 11. 12. 1996
ing. Miloslav Brodacký - člen představenstva
Písek, Dobrovského ll53
od 26. 9. 1995 do 11. 12. 1996
Zdeněk Mezera - člen představenstva
Písek, Jeremiášova 2239
od 11. 10. 1993 do 26. 9. 1995
ing. Josef Měšťánek, CSc. - člen představenstva
Kouřim, Dobropolská 475
od 11. 10. 1993 do 26. 9. 1995
ing. Jaroslava Vlková - člen představenstva
Praha 4, K děrám l76
od 11. 10. 1993 do 26. 9. 1995
ing. Václav Vojík - člen představenstva
Písek, Jabloňského 386
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
ing. Petr Matula - Člen představenstva
, Krásná Hora 229, PSČ 262 56
od 1. 5. 1992 do 26. 9. 1995
ing. Petr Toufar - Člen představenstva
Sedlčany, Na severním sídl. I/645, PSČ 264 01
od 1. 5. 1992 do 11. 12. 1996
ing. Petr Chytil - Člen představenstva
Příbram, V. Slunná 298, PSČ 261 01
od 7. 3. 2011
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 22. 3. 2002 do 7. 3. 2011
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda představenstva, nebo v celém rozsahu samostatně místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a to tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 23. 12. 1999 do 22. 3. 2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně předseda představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, a to tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 11. 12. 1996 do 23. 12. 1999
Společnost zastupuje v celém rozsahu předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
od 1. 5. 1992 do 11. 12. 1996
Za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva , anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva , anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 20. 7. 2005 do 31. 1. 2006
Hana Řimnáčová
Ražice-Štětice, 15, PSČ 398 22
od 4. 10. 2004 do 20. 7. 2005
Václav Mezera
Kluky, 28
od 4. 10. 2004 do 20. 7. 2005
- den vzniku funkce: 7.7.2004
od 19. 6. 2002 do 4. 10. 2004
Petra Adámková
Příbram III, Milínská 123
od 19. 6. 2002 do 9. 5. 2007
Prokurista je oprávněn jednat a podepisovat se jménem společnosti samostatně a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem prokura.
Dozorčí rada
od 19. 9. 2016
ZDENĚK MEZERA - předseda dozorčí rady
Písek - Budějovické Předměstí, Otakara Jeremiáše, PSČ 397 01
od 19. 9. 2016
ing. ALEXANDRA MEZEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Točná, Ke Spálence, PSČ 143 00
den vzniku členství: 19. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 4. 2007
od 19. 9. 2016
VÁCLAV MEZERA - člen dozorčí rady
Kluky, , PSČ 398 19
den vzniku členství: 15. 6. 2011
od 21. 6. 2011 do 19. 9. 2016
Václav Mezera - člen dozorčí rady
Kluky, , PSČ 398 19
den vzniku členství: 15. 6. 2011
od 7. 3. 2011 do 21. 6. 2011
Bc. Josef Vomáčka - člen dozorčí rady
Příbram VI - Březové Hory, U Prokopa, PSČ 261 01
den vzniku členství: 25. 2. 2011 - 15. 6. 2011
den vzniku funkce: 25. 2. 2011 - 15. 6. 2011
od 6. 8. 2007 do 19. 9. 2016
ing. Alexandra Mezerová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Točná, Ke Spálence 18/180, PSČ 143 00
den vzniku členství: 19. 4. 2007
den vzniku funkce: 19. 4. 2007
od 26. 4. 2007 do 22. 11. 2010
Ing. Tomáš Hrouda - člen dozorčí rady
Písek, Okružní 293, PSČ 397 01
den vzniku členství: 19. 4. 2007 - 10. 11. 2010
od 23. 8. 2006 do 26. 4. 2007
RNDr. Tomáš Růžička - člen dozorčí rady
Písek, Družstevní 237, PSČ 397 01
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 18. 4. 2007
den vzniku funkce: 1. 7. 2006 - 18. 4. 2007
od 23. 8. 2006 do 26. 4. 2007
JUDr. Michal Krišlo - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Šalounova 1940/4, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 7. 2006 - 18. 4. 2007
den vzniku funkce: 1. 7. 2006 - 18. 4. 2007
od 5. 12. 2003 do 11. 7. 2006
Jiří Jedlička - člen
Čimelice, Cerhonice čp. 88, PSČ 398 04
den vzniku členství: 23. 4. 2001 - 20. 6. 2006
od 22. 3. 2002 do 5. 12. 2003
Jiří Jedlička - člen
Písek - Budějovické předměstí, Harantova 1502/7
den vzniku členství: 23. 4. 2001
od 22. 3. 2002 do 11. 7. 2006
Ing. Tomáš Hrouda - člen
Písek - Hradiště, Okružní 293
den vzniku členství: 23. 4. 2001 - 20. 6. 2006
od 7. 2. 2001 do 22. 3. 2002
Ing. Alexandra Mezerová - člen dozorčí rady
Praha 8, Vosmíkových 16
od 23. 12. 1999 do 3. 10. 2000
Karel Pěchota - člen dozorčí rady
Příbram VII, 28. října 95
od 23. 12. 1999 do 22. 3. 2002
Ing. Veronika Herelová - člen dozorčí rady
Dobříš, Lípová 1293
od 23. 12. 1999 do 19. 9. 2016
Zdeněk Mezera - předseda dozorčí rady
Písek, Jeremiášova 2239
od 16. 10. 1997 do 23. 12. 1999
Karel Pauch - člen dozorčí rady
Písek, Vinařického 418, PSČ 397 01
od 11. 12. 1996 do 23. 12. 1999
ing. Vlastimila Brodacká - člen dozorčí rady
Písek, Dobrovského 1153
od 11. 12. 1996 do 23. 12. 1999
Antonín Černohorský - člen
Sádek, 18
od 11. 12. 1996 do 23. 12. 1999
- zvolen zaměstnanci
od 26. 9. 1995 do 11. 12. 1996
ing. Jan Růžička - člen dozorčí rady
Písek, Smetanovo nám. l534
od 26. 9. 1995 do 16. 10. 1997
Václav Fousek - člen dozorčí rady
Protivín, 437
od 11. 10. 1993 do 26. 9. 1995
ing. Jan Poplštein - člen
p.Obecnice,okr.Příbram, Sádek čp. lO
od 11. 10. 1993 do 26. 9. 1995
ing. Miloslav Sádlo - člen
Příbram III., Průběžná l56
od 11. 10. 1993 do 11. 12. 1996
ing. Hana Kratochvílová - člen
okr. Příbram, Jince č. 139
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
ing. Miloslav Šnobl
Příbram, U Prokopa 480, PSČ 261 01
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
Bohumil Peterka
Příbram V, Družstevní 284, PSČ 261 05
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 1993
Jaromír Dvořák
Příčovy, 5
Akcionáři
od 5. 12. 2005 do 9. 1. 2006
Zdeněk Mezera
Písek, Otakara Jeremiáše 2239, PSČ 397 01
Hodnocení firmy
-26
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

17. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 4 komentáře

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Ten vozům pomohl projít emisními testy. Když to prasklo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

16. 3. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 8 komentářů

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

Kolapsy zpestřená stagnace Prahy je jedním z nejvíc fascinujících příběhů porevolučního Česka.

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

16. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 17 komentářů

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

Dokážeme přetavit aktuální úspěchy našeho hospodářství v dlouhodobý růst životní úrovně? A jak ještě víc dupnout na plyn a dohnat vyspělejší evropské státy?

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

16. 3. 2018 | FINMARKET | Radim Zelený

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

Totální hypotéka je produkt portálu Hypotecnikalkulacka.cz. S tímto předhypotečním úvěrem můžete získat neomezenou částku a mít v kapse peníze už před nalezením té pravé nemovitosti. Líp tak můžete čelit prodejci nebo realitnímu makléři, který vám nutí zcela zaručeně nejvýhodnější hypotéku od banky, se kterou spolupracuje, nebo svého známého poradce.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+9
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-17
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-31
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-223
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-271
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 619,00 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
Oberbank 2 636,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,70 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přesčasy v třísměnném provozu
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Přesčasy v třísměnném provozu

Otázka: Dobrý den, na dotaz viz. níže mně bylo odpovězeno také viz. níže. Zákoník práce jsem četl několikrát. Vím kde ho najít a co v něm hledat. Bohužel výklad zákona se občas chápe trochu jinak. Můžete mi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.