Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PREFA Grygov a.s.
IČO: 45192723 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 5. 1992
Datum zániku1. 4. 2020
StavVymazáno
Obchodní firma
od 6. 5. 1992 do 1. 4. 2020

PREFA Grygov a.s.

Sídlo
od 15. 11. 2016 do 1. 4. 2020
Grygov, V Podlesí 258, PSČ 783 73
od 9. 8. 2002 do 15. 11. 2016
Grygov, V Podlesí 258, PSČ 783 73
od 6. 5. 1992 do 9. 8. 2002
Grygov,
IČO
od 6. 5. 1992 do 1. 4. 2020

45192723

DIČ

CZ45192723

Identifikátor datové schránky:e3cfssn
Právní forma
od 6. 5. 1992 do 1. 4. 2020
Akciová společnost
Spisová značka433 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 24. 7. 2014 do 1. 4. 2020
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 18. 5. 2012 do 24. 7. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 18. 5. 2012 do 1. 4. 2020
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 5. 2012 do 1. 4. 2020
- zámečnictví, nástrojářství
od 9. 8. 2002 do 18. 5. 2012
- výroba železobetonových stavbních dílců, železobetonových tlakových trub, vyjma živností řemeslných
od 9. 8. 2002 do 18. 5. 2012
- výroba cementového zboží
od 9. 8. 2002 do 18. 5. 2012
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 9. 8. 2002 do 18. 5. 2012
- zámečnictví
od 9. 8. 2002 do 18. 5. 2012
- realitní činnost
od 9. 8. 2002 do 18. 5. 2012
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 6. 5. 1992 do 9. 8. 2002
- výroba železobetonových stavebních dílců, železobetonových tlakových trub, betonářského zboží, technologických zařízení a formací techniky zamečnických výrobků
od 6. 5. 1992 do 9. 8. 2002
- zemní práce, montáže stavebních dílců a tlakových trub
od 6. 5. 1992 do 9. 8. 2002
- přeprava materiálů a výrobků
od 6. 5. 1992 do 9. 8. 2002
- obchodní činnost a leasing
Ostatní skutečnosti
od 13. 11. 2019 do 1. 4. 2020
- Valná hromada společnosti PREFA Grygov a.s. přijala dne 12.11.2019 následující usnesení: a) Výpisem z obchodního rejstříku a výpisem ze seznamu akcionářů společnosti PREFA Grygov a.s., se sídlem V Podlesí 258, 783 73 Grygov, IČO: 45192723, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 433 (dále jen "Spole čnost"), bylo osvědčeno, a určuje se tedy, že CS-BETON s.r.o., společnost založená podle práva České republiky, se sídlem na adrese Velké Žernoseky 184, PSČ 41201, IČO: 47287586, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, o ddíl C, vložka 3257 (dále jen "Hlavní akcionář"), vlastní (i) 1 (slovy: jeden) kus hromadné listiny (akcie) na jméno, série H, číslo 00001, nahrazující 82 (slovy: osmdesát dva) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenov ité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) s pořadovými čísly B00001 až B00082, o celkové jmenovité hodnotě 82.000.000,- Kč (slovy: osmdesát dva miliónů korun českých), (ii) 1 (slovy: jeden) kus hromadné listiny (akcie) na jméno, série H, číslo 00002, nahrazující 19 (slovy: devatenáct) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s pořadovými čísly C00001 až C00019, o celkové jmenovité hodn otě 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milión devět set tisíc korun českých), (iii) 1 (slovy: jeden) kus hromadné listiny (akcie) na jméno, série H, číslo 00003, nahrazující 15 (slovy: patnáct) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podo bě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s pořadovými čísly D00001 až D00015, o celkové jmenovité hodnotě 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých), (iv) 1 (slovy: jeden) kus hromadné listiny (akcie) na jméno , série H, číslo 00004, nahrazující 736 (slovy: sedm set třicet šest) kusů kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s pořadovými čísly E00351 až E00440, E01339 až E0 1524, E02177 až E02220, E02293 až E02302, E02821 až E02838, E03844 až E03849, E04027 až E04032, E04072 až E04093, E04149 až E04260, E04930 až E04935, E05063 až E05080, E05134 až E05155, E05534 až E05577, E05718 až E05739, E06338 až E06359, E06365 až E0640 8, E06703 až E06747 a E07125 až E07143, o celkové jmenovité hodnotě 736.000,- Kč (slovy: sedm set třicet šest tisíc korun českých), tedy akcie o souhrnné jmenovité hodnotě odpovídající 84786/91193 (tj. cca 92,97%) podílu na základním kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 84786/91193 (tj. cca 92,97%) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Bylo tak osvědčeno, a určuje se tedy, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společno stech a družstvech, v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích"). b) Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen "Den přechodu"). Na Hlavního akcionář e tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. c) Dosavadní akcionáři Společnosti jsou povinni předat Společnosti akcie, které přešly na Hlavního akcionáře ke Dni přechodu, do 30 (slovy: třiceti) dnů ode Dne přechodu, případně v dodatečné lhůtě stanovené Společností ve smyslu § 387 odst. 2 zákona o ob chodních korporacích. Vrácené akcie předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Nepředají-li ostatní akcionáři Společnosti akcie Společnosti ani v dodatečné lhůtě, Společnost prohlásí nepředané akcie za neplatné. O prohlášení nepředaných a kcií za neplatné bude Společnost nad rámec postupu dle § 387 odst. 2 zákona o obchodních informacích rovněž informovat všechny akcionáře oznámením uveřejněným na internetových stránkách Společnosti (www.prefagrygov.cz) (dále jen "Internetové stránky Spole čnosti"). Za akcie prohlášené za neplatné vydá Společnost Hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty. d) Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 772,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát dva korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitovanou Společností. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem ze dne 14.10.2019, č. 12/2019, vypracovaným znalcem se specializací na oceňování podniků a cenn ých papírů doc. Ing. Tomášem Krabcem, MBA, Ph.D., trvale bytem Štorkánova 16, 150 00 Praha 5, IČO: 69464529, který ocenil hodnotu jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitované Spol ečností na částku nejvýše 614,- Kč (slovy: šest set čtrnáct korun českých). e) Právo na výplatu protiplnění a úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti vzniká dosavadním akcionářům Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře dnem předání akcií Společnosti, případně dnem prohlášení nepředaných akcií za neplatné. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění (včetně případného úroku obvyklého v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů, ode dne předání akcií Společn osti, případně ode dne prohlášení nepředaných akcií Společností za neplatné. Akcionáři, který nepředá akcie ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode Dne přechodu, nevzniká nárok na obvyklý úrok v době přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, a to za období počínající 31. (slovy: třicátým prvním) dnem ode Dne přechodu do dne, kdy akcionář akcie Společnosti předá, nebo do dne, kdy budou nepředané akcie prohlášeny Společností za neplatné. Pro vyloučení pochybností právo na obvyklý úrok akcionář i nevzniká také po dobu, po kterou je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti s výplatou protiplnění (tj. zejména s náležitým sdělením platebních údajů). f) Výplatou protiplnění dosavadním akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil společnost Česká spořitelna, a.s., banku se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen "Pověřená osoba"). g) Valná hromada schvaluje, že Pověřená osoba vyplatí protiplnění (včetně případného úroku obvyklého v době přechodu vlastnického práva k akciím) dosavadnímu akcionáři na bankovní účet akcionáře sdělený akcionářem při předání akcií Společnosti způsobem v podrobnostech uvedeným v pozvánce na tuto valnou hromadu. Nepředá-li akcionář akcie Společnosti spolu se sdělením platebních údajů ve stanovené lhůtě, a jeho akcie tedy budou Společností zneplatněny, vyplatí Pověřená osoba protiplnění včetně případného úr oku bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře, pokud se dotčený akcionář za tímto účelem dostaví na pobočku Pověřené osoby v České republice zvolenou dotčeným akcionářem (dále jen "Vybraná pobočka") v otevíracích hodinách takové pobočky nejpozděj i ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od prohlášení nepředaných akcií za neplatné (o čemž budou akcionáři Společnosti mj. informováni na Internetových stránkách Společnosti) a sdělí Pověřené osobě své platební údaje a prokáže svou totožnost odpovídající zápis u v seznamu akcionářů Společnosti ke Dni přechodu, popřípadě sdělí a doloží další nezbytné údaje, v souladu s pozvánkou na tuto valnou hromadu. Alternativně, za podmínek blíže určených v pozvánce na tuto valnou hromadu, může výplata za nepředané akcie v u rčitých případech proběhnout též na Vybrané pobočce v hotovosti, anebo mohou být platební údaje za tímto účelem dodatečně sděleny Společnosti korespondenčně. h) V případě, že ke Dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, je akcionář povinen zajistit, že Společnosti budou poskytnuty identifikační a platební údaje příslušného zástavního věřitele.
od 24. 7. 2014 do 1. 7. 2019
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 24. 7. 2014 do 1. 7. 2019
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 24. 7. 2014 do 1. 4. 2020
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 6. 5. 1992 do 1. 4. 2020
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32.
Kapitál
od 9. 8. 2002 do 1. 4. 2020
Základní kapitál 91 193 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 4. 1993 do 9. 8. 2002
Základní kapitál 91 193 000 Kč
od 6. 5. 1992 do 26. 4. 1993
Základní kapitál 73 920 000 Kč
od 11. 8. 2003 do 1. 4. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 82.
od 11. 8. 2003 do 1. 4. 2020
v listinné podobě
od 11. 8. 2003 do 1. 4. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 19.
od 11. 8. 2003 do 1. 4. 2020
v listinné podobě
od 11. 8. 2003 do 1. 4. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15.
od 11. 8. 2003 do 1. 4. 2020
v listinné podobě
od 11. 8. 2003 do 1. 4. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7 143.
od 11. 8. 2003 do 1. 4. 2020
v listinné podobě
od 23. 9. 2002 do 11. 8. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 91 193.
od 23. 9. 2002 do 11. 8. 2003
v listinné podobě
od 9. 8. 2002 do 23. 9. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 91 193.
od 9. 8. 2002 do 23. 9. 2002
v zaknihované podobě
od 26. 4. 1993 do 9. 8. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 91 193.
od 6. 5. 1992 do 26. 4. 1993
Akcie na majitele err, počet akcií: 73 920.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 21. 1. 2019 do 1. 4. 2020
JIŘÍ VEVERKA - předseda představenstva
Mohelnice, Jesenická, PSČ 789 85
den vzniku členství: 25. 5. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2019
od 21. 1. 2019 do 1. 4. 2020
VLADIMÍR ŠIPKA - člen představenstva
Mohelnice, Olomoucká, PSČ 789 85
den vzniku členství: 1. 1. 2019
od 15. 11. 2016 do 21. 1. 2019
Ing. JIŘÍ ŠTRÓBL - předseda představenstva
Praha - Libeň, Sokolovská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 6. 2011 - 31. 12. 2018
den vzniku funkce: 9. 6. 2011 - 31. 12. 2018
od 25. 3. 2013 do 21. 1. 2019
JIŘÍ VEVERKA - člen představenstva
Mohelnice, Jesenická, PSČ 789 85
den vzniku členství: 16. 11. 2012 - 25. 5. 2016
od 18. 5. 2012 do 25. 3. 2013
Ing. Jiří Kubíče - člen představenstva
Praha 4 - Podolí, Podolská, PSČ 147 00
den vzniku členství: 9. 6. 2011 - 15. 11. 2012
od 18. 5. 2012 do 15. 11. 2016
Ing. Jiří Štróbl - předseda představenstva
Praha 9 - Libeň, Sokolovská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 9. 6. 2011
den vzniku funkce: 9. 6. 2011
od 18. 5. 2012 do 1. 4. 2020
Markéta Melicharová - místopředseda představenstva
Lužec nad Vltavou, Vltavská, PSČ 277 06
den vzniku členství: 9. 6. 2011
den vzniku funkce: 9. 6. 2011
od 1. 10. 2010 do 18. 5. 2012
Ing. Jiří Kubíče - člen představenstva
Praha 4, Podolská, PSČ 147 00
den vzniku členství: 16. 3. 2010 - 9. 6. 2011
od 5. 3. 2010 do 1. 10. 2010
Ing. Petr Šír - člen představenstva
Beroun, Zahořanská 1477/2, PSČ 266 01
den vzniku členství: 11. 3. 2009 - 15. 3. 2010
od 5. 3. 2010 do 18. 5. 2012
Ing. Roman Žídek - místopředseda představenstva
Hodonín, Lesní 3294/11, PSČ 695 03
den vzniku členství: 11. 3. 2009 - 9. 6. 2011
den vzniku funkce: 23. 3. 2009 - 9. 6. 2011
od 31. 10. 2006 do 18. 5. 2012
Ing. Jiří Štróbl - předseda představenstva
Praha 9, Sokolovská 1253/232, PSČ 190 00
den vzniku členství: 7. 9. 2006 - 9. 6. 2011
den vzniku funkce: 7. 9. 2006 - 9. 6. 2011
od 18. 10. 2004 do 5. 3. 2010
Ing. Petr Štefaník - místopředseda představenstva
Hluk, Hlavní 14, PSČ 687 25
den vzniku členství: 25. 8. 2004 - 28. 11. 2007
den vzniku funkce: 25. 8. 2004 - 28. 11. 2007
od 11. 12. 2003 do 5. 3. 2010
Ing. Petr Šír - člen představenstva
Beroun, Zahořanská 1477/2, PSČ 266 01
den vzniku členství: 1. 10. 2003 - 1. 1. 2009
od 9. 11. 2001 do 11. 12. 2003
Ing. Eugeniusz Wantulok - člen představenstva
Olomouc, Foerstrova 12, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 30. 9. 2003
od 9. 11. 2001 do 18. 10. 2004
Ing. Pavel Vajčner - místopředseda představenstva
Olomouc, Tylova 2, PSČ 772 00
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 24. 8. 2004
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 24. 8. 2004
od 9. 11. 2001 do 31. 10. 2006
Ing. Jiří Kux - předseda představenstva
Brno, Moravské náměstí 14B, PSČ 602 00
den vzniku členství: 30. 5. 2001 - 30. 8. 2006
den vzniku funkce: 30. 5. 2001 - 30. 8. 2006
od 2. 1. 2001 do 9. 11. 2001
Dipl.Ing. Viktor Homola - místopředseda představenstva
68775 Ketsch, Gutenbergstrasse 61/A, Spolková republika Německo
od 2. 1. 2001 do 9. 11. 2001
- bytem v ČR: Praha 6, Komornická 14, PSČ 160 00
od 30. 8. 1999 do 2. 1. 2001
Ing. Václav Šimeček - místopředseda představenstva
Mokré Lazce, U kaplice 249, PSČ 747 62
od 30. 8. 1999 do 9. 11. 2001
Ing. Pavel Vajčner - předseda představenstva
Olomouc, Tylova 2, PSČ 772 00
od 30. 8. 1999 do 9. 11. 2001
Ing. Eugeniusz Wantulok - člen představenstva
Olomouc, Foerstrova 12, PSČ 779 00
od 22. 9. 1997 do 30. 8. 1999
Ing. Jan Procházka - předseda představenstva
Olomouc, Komenského 8, PSČ 772 00
od 22. 9. 1997 do 30. 8. 1999
Ing. Václav Šimeček - člen představenstva
Mokré Lazce, U kaplice 249, PSČ 747 62
od 22. 9. 1997 do 30. 8. 1999
Ing. Pavel Vajčner - člen představenstva
Olomouc, Tylova 2, PSČ 772 00
od 24. 9. 1996 do 22. 9. 1997
Dipl. Ing. Ludwig Schnurrer - člen představenstva
92637 Weiden, Esperantostrasse 16G, Spolková republika Německo
od 24. 9. 1996 do 22. 9. 1997
Ing. Pavel Vajčner - člen představenstva
Olomouc, Tylova 2
od 24. 9. 1996 do 22. 9. 1997
Ing. Miroslav Kořenek - člen představenstva
Olomouc, Na trati 15, PSČ 779 00
od 24. 9. 1996 do 22. 9. 1997
Ing. Pavel Reich - člen představenstva
Brno, Hvězdárenská 5, PSČ 602 00
od 24. 9. 1996 do 22. 9. 1997
Ing. Jan Procházka - člen představenstva
Olomouc, Komenského 8, PSČ 772 00
od 30. 11. 1993 do 24. 9. 1996
PhDr. František Kalabis, CSc. - člen představenstva
Olomouc, Dobrovského 15
od 30. 11. 1993 do 24. 9. 1996
Ing. Stanislav Lach - člen představenstva
Olomouc-Sv. Kopeček, B. Dvorského 41
od 26. 4. 1993 do 24. 9. 1996
Ing. Pavel Reich - člen představenstva
Brno, Hvězdárenská 5
od 6. 5. 1992 do 30. 11. 1993
JUDr. Milan Neoral - člen představenstva
Olomouc, Masarykova 26
od 6. 5. 1992 do 24. 9. 1996
Ing. Jan Procházka - člen představenstva
Olomouc, Komenského 8
od 6. 5. 1992 do 24. 9. 1996
Ing. Pavel Vajčner - člen představenstva
Olomouc, Tylova 2
od 24. 7. 2014 do 1. 4. 2020
Společnost zastupuje představenstvo tím způsobem, že v zastoupení společnosti jednají (společnost zastupují) předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva.
od 5. 3. 2010 do 24. 7. 2014
Jménem společnosti jednají předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva.
od 10. 12. 1997 do 5. 3. 2010
Jednání: Společnost zastupuje a jedná za ni vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to tím způsobem, že jedná předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva. Každý z členů představenstva je oprávněn jednat též samostatně, je-li k tomu písemně zmocněn všemi zbývajícími členy představenstva.
od 6. 5. 1992 do 10. 12. 1997
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Prokura
od 2. 1. 2001 do 9. 11. 2001
Ing. Jiří Kux
Brno, Moravské náměstí 14B, PSČ 602 00
od 2. 1. 2001 do 9. 11. 2001
Podepisování prokuristy: Prokurista podepisuje za společnost tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis spolu s dodatkem označujícím prokuru.
Dozorčí rada
od 1. 7. 2019 do 1. 4. 2020
Ing. JOSEF MATĚJKA - předseda dozorčí rady
Ústí nad Labem - Střekov, Rubensova, PSČ 400 03
den vzniku členství: 28. 6. 2019
den vzniku funkce: 28. 6. 2019
od 1. 7. 2019 do 1. 4. 2020
Ing. MAREK MATĚJKA - místopředseda dozorčí rady
Ústí nad Labem - Střekov, Rubensova, PSČ 400 03
den vzniku členství: 28. 6. 2019
den vzniku funkce: 28. 6. 2019
od 1. 7. 2019 do 1. 4. 2020
Mgr. PETRA ČOPOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Karlín, Rohanské nábřeží, PSČ 186 00
den vzniku členství: 28. 6. 2019
od 23. 5. 2018 do 1. 7. 2019
JAROSLAV BAREK - člen dozorčí rady
Grygov, V Podlesí, PSČ 783 73
den vzniku členství: 22. 3. 2007 - 28. 6. 2019
od 20. 6. 2017 do 1. 7. 2019
Ing. MAREK TLÁSKAL - člen dozorčí rady
Karlík, K Vodárnám, PSČ 252 29
den vzniku členství: 31. 5. 2017 - 21. 6. 2019
od 29. 11. 2016 do 20. 6. 2017
Mgr. PETR KROC - člen dozorčí rady
Beroun - Beroun-Město, K Zahrádkám, PSČ 266 01
den vzniku členství: 25. 5. 2016 - 31. 5. 2017
od 29. 11. 2016 do 1. 7. 2019
ALEXANDER JOSEF LUDWIG SCHNURRER - místopředseda dozorčí rady
Neustadt an der Waldnaab, Kaiser-Karl-Strasse 25, PSČ 926 60, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 25. 5. 2016 - 21. 6. 2019
den vzniku funkce: 25. 5. 2016 - 21. 6. 2019
od 15. 11. 2016 do 29. 11. 2016
Mgr. PETR KROC - místopředseda dozorčí rady
Beroun - Beroun-Město, K Zahrádkám, PSČ 266 01
den vzniku členství: 9. 6. 2011 - 25. 5. 2016
den vzniku funkce: 9. 6. 2011 - 25. 5. 2016
od 15. 11. 2016 do 23. 5. 2018
JAROSLAV BAREK - člen dozorčí rady
Grygov, K Nádraží, PSČ 783 73
den vzniku členství: 22. 3. 2007
od 15. 11. 2016 do 1. 7. 2019
Ing. ZDENĚK GÄRTNER - předseda dozorčí rady
Králův Dvůr - Zahořany, Luční, PSČ 267 01
den vzniku členství: 9. 6. 2011 - 28. 6. 2019
den vzniku funkce: 9. 6. 2011 - 28. 6. 2019
od 15. 11. 2016 do 1. 7. 2019
JAN NOVÁK - člen dozorčí rady
Grygov, K Nádraží, PSČ 783 73
den vzniku členství: 2. 2. 2010 - 28. 6. 2019
od 23. 7. 2014 do 15. 11. 2016
JAN NOVÁK - člen dozorčí rady
Grygov, K Nádraží, PSČ 783 73
den vzniku členství: 2. 2. 2010
od 18. 5. 2012 do 15. 11. 2016
Ing. Zdeněk Gärtner - předseda dozorčí rady
Králův Dvůr - Zahořany, Luční, PSČ 267 01
den vzniku členství: 9. 6. 2011
den vzniku funkce: 9. 6. 2011
od 18. 5. 2012 do 15. 11. 2016
Mgr. Petr Kroc - místopředseda dozorčí rady
Beroun, K Zahrádkám, PSČ 266 01
den vzniku členství: 9. 6. 2011
den vzniku funkce: 9. 6. 2011
od 18. 5. 2012 do 29. 11. 2016
Alexander Josef Ludwig Schnurrer - člen dozorčí rady
Neustadt an der Waldnaab, Kaiser-Karl-Strasse 25, 92660, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 6. 2011 - 25. 5. 2016
od 18. 5. 2012 do 1. 7. 2019
Dipl. Ing. Michael Goebel - člen dozorčí rady
Stuttgart, Robert-Leicht-Strasse 130,70569, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 9. 6. 2011 - 21. 6. 2019
od 5. 3. 2010 do 23. 7. 2014
Jan Novák - člen dozorčí rady
Olomouc, Starodružiníků 1029/3, PSČ 772 00
den vzniku členství: 2. 2. 2010
od 10. 1. 2008 do 18. 5. 2012
Mgr. Petr Kroc - místopředseda dozorčí rady
Beroun, K Zahrádkám 1684, PSČ 266 01
den vzniku členství: 1. 6. 2007 - 9. 6. 2011
den vzniku funkce: 1. 6. 2007 - 9. 6. 2011
od 10. 1. 2008 do 15. 11. 2016
Jaroslav Barek - člen dozorčí rady
Grygov, K Nádraží 344, PSČ 783 73
den vzniku členství: 22. 3. 2007
od 5. 12. 2007 do 18. 5. 2012
Ing. Zdeněk Gärtner - předseda dozorčí rady
Králův Dvůr - Zahořany, Luční 102, PSČ 067 01
den vzniku členství: 11. 6. 2003 - 9. 6. 2011
den vzniku funkce: 1. 6. 2007 - 9. 6. 2011
od 31. 12. 2004 do 5. 3. 2010
Jiří Škarabela - člen dozorčí rady
Grygov, Havlíčkova 95, PSČ 783 73
den vzniku členství: 15. 10. 2004 - 15. 1. 2010
od 11. 8. 2003 do 5. 12. 2007
Ing. Marek Novotný - předseda
Beroun, Zahořanská 171, PSČ 266 01
den vzniku členství: 11. 6. 2003 - 1. 6. 2007
den vzniku funkce: 11. 6. 2003 - 1. 6. 2007
od 11. 8. 2003 do 5. 12. 2007
Ing. Zdeněk Gärtner - místopředseda
Beroun, Branislavova 1416, PSČ 266 01
den vzniku členství: 11. 6. 2003
den vzniku funkce: 11. 6. 2003 - 1. 6. 2007
od 9. 8. 2002 do 11. 8. 2003
Ing. Václav Šimeček - předseda
Mokré Lazce, U Kaplice 249, PSČ 747 62
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 11. 6. 2003
den vzniku funkce: 21. 11. 2001 - 11. 6. 2003
od 9. 8. 2002 do 11. 8. 2003
Dipl. Ing. Michael Hampel - místopředseda
68723 Plankstadt, Paul-Bönner-Strasse 18, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 11. 6. 2003
den vzniku funkce: 21. 11. 2001 - 11. 6. 2003
od 9. 8. 2002 do 31. 12. 2004
Jan Kopřiva - člen
Majetín, č.p. 199, PSČ 751 03
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 17. 5. 2004
od 9. 8. 2002 do 5. 12. 2007
Milan Horák - člen
Grygov, č.p. 330, PSČ 783 73
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 21. 2. 2007
od 9. 8. 2002 do 18. 5. 2012
Dipl. Ing. Michael Goebel - člen
70569 Stuttgart, Robert-Leicht-Strasse 130, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 9. 6. 2011
od 9. 8. 2002 do 18. 5. 2012
Dipl. Ing. Ludwig Schnurrer - člen
92637 Weiden, Esperantostrasse 16 G, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 21. 11. 2001 - 18. 5. 2011
od 30. 8. 1999 do 9. 8. 2002
Dipl.Ing. Ludwig Schnurrer - místopředseda
92637 Weiden, Esperantostrasse 16 G, Spolková republika Německo
od 30. 8. 1999 do 9. 8. 2002
- nar. 21.8.1940
od 30. 8. 1999 do 9. 8. 2002
Ing. Pavel Reich - předseda
Brno, Hvězdárenská 5, PSČ 616 00
od 30. 8. 1999 do 9. 8. 2002
Milan Horák - člen
Grygov, 344, PSČ 783 73
od 29. 9. 1998 do 30. 8. 1999
Ing. Pavel Reich - člen
Brno, Hvězdárenská 5, PSČ 616 00
od 29. 9. 1998 do 9. 8. 2002
Dipl. Ing. Michael Goebel - člen
Robert-Leicht-Strasse 130, 70569 Stuttgart
od 22. 9. 1997 do 29. 9. 1998
Ing. Alexander Schaffrik - člen
94036 Passau, Hermann-Wösner-Str. 17, BRD
od 22. 9. 1997 do 29. 9. 1998
- nar. 13.11.1945
od 22. 9. 1997 do 29. 9. 1998
Ing. Miroslav Weber, CSc. - člen
Brno-Královo Pole, Srbská 2501/36, PSČ 612 00
od 22. 9. 1997 do 30. 8. 1999
Dipl.Ing. Ludwig Schnurrer - člen
92637 Weiden, Esperantostrasse 16 G, BRD
od 22. 9. 1997 do 30. 8. 1999
- nar. 21.8.1940
od 24. 9. 1996 do 22. 9. 1997
Ing. Miroslav Weber, CSc. - člen
Brno-Královo Pole, Srbská 2501/36, PSČ 612 00
od 24. 9. 1996 do 22. 9. 1997
Ing. Tomáš Petrle - člen
Olomouc, tř. Svornosti 31, PSČ 772 00
od 24. 9. 1996 do 30. 8. 1999
PhDr. Svatoslav Čermák - člen
Šternberk, Uničovská 91, PSČ 785 01
od 30. 11. 1993 do 24. 9. 1996
Ing. Miroslav Škach - člen
Olomouc, Družební 11
od 26. 4. 1993 do 30. 11. 1993
Vlastimil Voda - člen
Olomouc, Na chmelnici 17
od 26. 4. 1993 do 24. 9. 1996
ing. Miroslav Weber, CSc. - člen
Brno, Srbská 36
od 17. 9. 1992 do 24. 9. 1996
Jiří Hájek - člen
Olomouc, Karafiátova 16
od 6. 5. 1992 do 17. 9. 1992
Jiří Hájek - člen
Olomouc, Resslova 6
od 6. 5. 1992 do 30. 11. 1993
Ing. Zdeněk Bilík - člen
Olomouc, Růžová 49
od 6. 5. 1992 do 30. 11. 1993
Miluše Augustinová - člen
Olomouc, Nešporova 3
Akcionáři
od 16. 1. 2020 do 1. 4. 2020
CS-BETON s.r.o., IČO: 47287586
Velké Žernoseky, , PSČ 412 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

1. 8. 2020 | | Jiří Hovorka

Návod pro OSVČ: Jak vyplnit přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Možná už to máte dávno za sebou. Ale jestli jste si daně za loňský rok zatím nespočítali a doufáte, že je čas až do poloviny srpna, zbystřete. Přinejmenším přehled pro zdravotní pojišťovnu musíte podat do 3. srpna.

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

30. 7. 2020 | | Petr Kučera

Čas na daňové přiznání je tu. Odklad má háček

Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo zareagovat na další posun termínu pro daňové přiznání. Přehled zdravotním pojišťovnám je proto nutné podat o 14 dnů dřív, než končí lhůta pro samotné přiznání.

Daně potichu rostou. Schillerová nechce rozmrazit základní slevu

28. 7. 2020 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Daně potichu rostou. Schillerová nechce rozmrazit základní slevu

Průměrná mzda stoupla od roku 2008 o polovinu, daňová sleva na poplatníka přesto zůstává pořád stejná. Opozice tlačí na zvýšení, vláda ho odmítá. Podporu nenašlo ani rozšíření daňových úlev za poskytnuté dary.

Nový semafor pro okresy ukáže, kde čekat omezení kvůli viru

27. 7. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor pro okresy ukáže, kde čekat omezení kvůli viru

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti (takzvaný semafor) pro tuzemské okresy.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 645,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 695,20 Kč
ČSOB 2 695,20 Kč
Komerční banka 2 706,56 Kč
Expobank CZ 2 708,90 Kč
Česká spořitelna 2 724,00 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 755,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

+1
+
-
2.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

0
+
-
3.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-17
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-21
+
-
5.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-26
+
-

Články na Heroine.cz

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i...

Taylor Swift obléká svetry a vrací se ke kořenům. Folklore je soundtrack útěku do přírody i k sobě samé

Zážitek ze dne na den zastaveného světa a uzavřených hranic nejspíš poznamenal úplně každého....více

Prague Pride bude i letos. Průvod nahradí plavba na Vltavě a pomůže taky online vysílání

Prague Pride bude i letos. Průvod nahradí plavba na Vltavě a pomůže taky online vysílání

V pondělí 3. 8. odstartuje jubilejní desátý ročník festivalu Prague Pride s mottem „Pride...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services