Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO: 45193665 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Údaje byly staženy 3. 6. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 45193665. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45193665 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 4. 1992
Obchodní firma
od 30. 4. 1992

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 15. 2. 2013
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Část obce: Mariánské Hory
Ulice: 28. října
Adresní místo: 28. října 1235/169
PSČ: 70900
od 25. 7. 2003 do 15. 2. 2013
Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45
od 14. 3. 1994 do 25. 7. 2003
Ostrava, 28. října 169
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Ostrava 1, 28. října 169
IČO
od 30. 4. 1992

45193665

Identifikátor datové schránky:4xff9pv
Právní forma
od 30. 4. 1992
Akciová společnost
Spisová značka347 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 16. 3. 2009
- výroba elektřiny
od 16. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 29. 12. 2004
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 29. 12. 2004
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 29. 12. 2004 do 16. 3. 2009
- poskytování technických služeb
od 29. 12. 2004 do 16. 3. 2009
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 29. 12. 2004 do 16. 3. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 29. 12. 2004 do 16. 3. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 29. 12. 2004 do 16. 3. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti technických věd
od 3. 6. 2003
- ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 24. 11. 1997
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 24. 11. 1997 do 29. 12. 2004
- provozování vodovodů a kanalizací
od 24. 11. 1997 do 29. 12. 2004
- rozvod plynu
od 24. 11. 1997 do 29. 12. 2004
- výroba a rozvod tepla
od 24. 11. 1997 do 29. 12. 2004
- výroba a rozvod elektřiny
od 22. 9. 1993
- projektová činnost v IV
od 22. 9. 1993
- úřední měření
od 22. 9. 1993
- revize el. zařízení dle oprávnění IBP Ostrava ze dne 25.3.1991 ev.č. 1841/10.00/91-EZ-R-S
od 22. 9. 1993
- provádění inž. staveb, vč. sídlištních celků
od 22. 9. 1993
- silniční motorová doprava
od 22. 9. 1993
- vodoinstalatérství
od 22. 9. 1993
- kovoobrábění
od 22. 9. 1993
- výroba, opravy a montáž měřidel
od 22. 9. 1993
- výroba a rozvod teplé vody
od 22. 9. 1993
- stavební práce při stavbě a opravách vodovodů a kanalizací
od 22. 9. 1993
- čištění kanalizací a přípojek
od 22. 9. 1993 do 3. 6. 2003
- účetnictví a ekonomika kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 22. 9. 1993 do 29. 12. 2004
- výroba a rozvod pitné a užitkové vody
od 22. 9. 1993 do 29. 12. 2004
- čistící práce průmyslového charakteru včetně odvádění a čištění odpadních vod
od 22. 9. 1993 do 29. 12. 2004
- práce a služby měřících vozů pro analýzu vodovodních a kanalizačních sítí
od 22. 9. 1993 do 29. 12. 2004
- kontrola kanalizací televizní kamerou, zkoušky vodotěsnosti kanalizace
od 22. 9. 1993 do 29. 12. 2004
- vyhledávání poruch na vodovodních potrubích
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- jiná výroba kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- automatizované zpracování dat
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- mech. opravy na zakáz., nebo smluvně kromě příloh z. 455/91 Sb.
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- pronájem strojů a přístrojů
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- skladování
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- zprostředkování obchodu
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace
od 22. 9. 1993 do 16. 3. 2009
- pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb
od 30. 4. 1992 do 22. 9. 1993
- výroba a dodávky vody
od 30. 4. 1992 do 22. 9. 1993
- odvádění a čištění odpadních vod
od 30. 4. 1992 do 22. 9. 1993
- provoz vodohospodářských zařízení
od 30. 4. 1992 do 22. 9. 1993
- obchodní činnost včetně zahraničněobchodní činnosti
od 30. 4. 1992 do 22. 9. 1993
- provozování služeb
od 30. 4. 1992 do 22. 9. 1993
- projektová činnost dle zvláštního povolení
Ostatní skutečnosti
od 19. 8. 2019 do 1. 10. 2019
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.7.2019 takto: Řádná valná hromada společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 347 (dále jen Spo lečnost) v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obchodních korporacích): (1)určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost AQUALIA CZECH S.L., se sídlem Avenida del Camino de Santiago 40, Madrid, Španělské království, španělské daňové identifikační číslo B-85794931, zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu ve svazku 27 133, na straně 80, listu M-488820 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 13. června 2019) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisy z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitá řem cenných papírů, a.s. ze dne 13. června a ke dni 16. července 2019. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akci onáře v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích; (2)rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností k okamžiku plynutí dne, který následuje jeden měsíc po dni zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy k okamžiku uplynutí Dne ú činnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; (3)určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 1.260 Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě šedesát korun českých) za jednu akcii Společnosti (a to jak na jméno, tak na majit ele) o jmenovité hodnotě 375 Kč (slovy: tři sta sedmdesát pět korun českých), a dále určuje, že protiplnění (zvýšené o případné úroky) poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba bez zbytečného odkladu (a nejpozději do 30 dnů) po Dni účinnosti přec hodu, případně po dni kdy vlastník účastnických cenných papírů sdělí Hlavnímu akcionáři nebo pověřené osobě číslo svého bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění. Tato výše protiplnění byla určena v souladu s ustanovením § 376 zákona o obchodních korp oracích a její přiměřenost byla doložena znaleckým posudkem. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář pověřené osobě. Skutečnost, že Hlavní akcionář předal pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celk ové částce protiplnění pro všechny ostatní vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; a (4)schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokázán vzni k zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo, a to nejpozději do 30 dní po Dni účinnosti přechodu.
od 27. 6. 2017 do 6. 11. 2017
- Valná hromada rozhodla dne 25.5.2017 o snížení základního kapitálu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 451 93 665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 347 (dále jen společnost): 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2.161.515.625,- Kč, tedy z částky 3.458.425.000,- Kč na částku 1.296.909.375,- Kč. 2. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je zadluženost kvalifikovaného akcionáře, společnosti AQUALIA CZECH S. L., se sídlem Madrid, Avda del Camino de Santiago 40, Španělské království, registrační číslo: B 85794931, zapsané v obchodním rejst říku v Madridu na listu M 488820, který má potřebu peněžních prostředků a který tak požádal představenstvo o zařazení záležitosti "Přijetí usnesení o snížení základního kapitálu" na pořad valné hromady, přičemž podle akcionáře AQUALIA CZECH S. L. má spole čnost přebytek pracovního kapitálu, který podle akcionáře AQUALIA CZECH S. L. může být použit pro vyplacení částky odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částky 2.161.515.625,- Kč, akcionářům společnosti. 3. Účelem snížení základního kapitálu je uvolnění disponibilních prostředků společnosti pro akcionáře, a tedy snížení zadluženosti akcionáře AQUALIA CZECH S. L., který o zařazení záležitosti na pořad valné hromady požádal. 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč, tedy z částky 1.000,- Kč na částku 375,- Kč. 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2.161.515.625,- Kč bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena. 6. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.
od 9. 1. 2017 do 11. 1. 2017
- Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 251/2015-16, ze dne 05.05.2016, které nabylo právní moci dne 12.12.2016, bylo rozhodnuto o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 30. 07.2015, kterým bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti o částku 2.161.515.625,- Kč z částky 3.458.425.000,- Kč na částku 1.296.909.375,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč z částky 1.000,- Kč na částku 375,- Kč.
od 6. 8. 2015 do 18. 12. 2015
- Valná hromada společnosti konaná dne 30.07.2015 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti tímto usnesením : 1.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2,161,515,625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 3.458.425.000,- Kč (slovy: tři miliardy čtyři sta padesát osm mi lionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých) na částku 1,296,909,375,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát šest milionů devět set devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých). 2.Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je očekávaný přebytek pracovního kapitálu, který bude tímto rozdělen mezi akcionáře společnosti. 3.Účelem snížení základního kapitálu je refinancování pasiv a optimalizace kapitálové struktury společnosti, kdy při využití příznivých úrokových sazeb bude dosaženo uvolnění disponibilních prostředků společnosti pro její akcionáře. Tím dojde ke zvýšení p odílu cizího kapitálu na celkových zdrojích financování společnosti. 4.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých), tedy z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na částku 375,- Kč (slovy: tři sta s edmdesát pět korun českých). 5. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 2,161,515,625,- Kč, (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých) bude poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena. 6.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.
od 30. 7. 2014 do 25. 3. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 15
od 30. 7. 2014 do 25. 3. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 12
od 30. 7. 2014 do 25. 3. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 4. 1999 do 23. 9. 1999
- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 43.548.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 29. 4. 1999 do 23. 9. 1999
- Základní jmění se zvyšuje výlučně nepeněžitými vklady - infrastrukturním majetkem dle čl. 38 odst. 10 stanov společnosti, a to VD Slezská Harta - vodárenská část, dle "Rozhodnutí Ministerstva financí České republiky (dále jen MF ČR) o privatizaci majetku státu "č.j. 41/81090/97 ze dne 9.12.1997.
od 29. 4. 1999 do 23. 9. 1999
- V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 43.548 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Všechny akcie budou kmenové, znít na jméno a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů.
od 29. 4. 1999 do 23. 9. 1999
- Akcie budou upsány Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 (dále jen FNM ČR) a následně bezplatně vyemitovány městům a obcím, (viz příloha č. 1 tohoto usnesení) napojené na vybudované zařízení v poměru podle výše podílu na odběru vody vyjádřené počtem obyvatel obce nebo města, podle "Rozhodnutí MF ČR o privatizaci majetku státu", č.j. 41/81090/97 ze dne 9.12.1997.
od 29. 4. 1999 do 23. 9. 1999
- FNM ČR upíše akcie třetí pracovní den měsíce následujícího po měsíci, v němž nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápise rozhodnutí představenstva ze dne 17.12.1998, a to v sídle společnosti.
od 29. 4. 1999 do 23. 9. 1999
- Emisní kurs upisovaných akcií je stanoven ve výši 1.000,- Kč hodnoty nepeněžitého vkladu, specifikovaného v bodě 7 tohoto usnesení, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 29. 4. 1999 do 23. 9. 1999
- Nepeněžité vklady - nemovitosti - budou splaceny předáním prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. spolu s předáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodu práv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základě předávacího protokolu. Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsáním akcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídle společnosti, kde budou rovněž předány prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotné budou předány v místě, na kterém se nacházejí.
od 29. 4. 1999 do 23. 9. 1999
- Předmět vkladu jeho výše určené posudky znalců a hodnota dle privatizačního projektu schválená rozhodnutím MF ČR č.j. 4181090/97 ze dne 9.12.1997 jsou specifikovány v rozhodnutí představenstva ze dne 17.12.1998 v NZ 950/97, N 1002/98 pod bodem 7 rozhodnutí a přílohách 1,2 citovaného NZ.
od 29. 4. 1999 do 23. 9. 1999
- Představenstvo schvaluje uvedené hodnoty (ocenění) nepeněžitého vkladu, přičemž v ocenění předmětu vkladu schvaluje ocenění nejnižší, t.j. v celkové hodnotě 43.548.000,- Kč. Představenstvo schvaluje uvedený počet akcií, které budou za jednotlivé nepeněžité vklady bezplatně vyemitovány městům a obcím, jejichž soupis s vymezeným počtem akcií je uveden v příloze č.3 NZ 950/98, N 1002/98 ze dne 17.12.1998 osvědčujícího rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění tak, jak je uvedeno výše.
od 29. 4. 1999 do 26. 7. 2012
- Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 17.12.1998 rozhodlo ve smyslu § 38, odst. 10 stanov společnosti o zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady - infrastrukturním majetkem.
od 18. 1. 1999 do 24. 6. 1999
- Představenstvo společnosti rozhodlo dne 15.10.1998 o zvýšení základního jmění společnosti o 79,139.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 18. 1. 1999 do 24. 6. 1999
- Základní jmění bude zvýšeno výlučně nepeněžitými vklady, jejich předmětem může být pouze infrastrukturní majetek specifikovaný v čl. 38 odst. 10 stanov společnosti.
od 18. 1. 1999 do 24. 6. 1999
- V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 79.139 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč. Všechny akcie budou kmenové, veřejně obchodovatelné, znít na jméno a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů.
od 18. 1. 1999 do 24. 6. 1999
- Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, přičemž každý z nich může upsat nejvíce takový počet akcií, jaký je uveden v bodě 7 tohoto usnesení. Seznam upisovatelů s uvedením maximálního počtu upisovaných akcií: - Obec Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov 98 ks akcií - Obec Horní Domaslavice, 739 36 Horní Domaslavice 3.138 ks akcií - Obec Palkovice, čp. 295 ,739 41 Palkovice 3.634 ks akcií - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, čp. 247, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 2.986 ks akcí -Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 21.535 ks akcií - Obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice 135 ks akcií -Město Horní Suchá, Sportovní 3, 735 35 Horní Suchá 100 ks akcií -Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně 601 ks akcií -Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 323, 735 42 Těrlicko 2.225 ks akcií -Město Kopřivnice, Záhumenní 1151, 742 21 Kopřivnice 1.038 ks akcií -Město Bílovec, Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 90 ks akcií -Obec Vražné, čp. 37, 742 34 Vražné 5.456 ks akcií -Obec Olbramice, 742 83 Olbramice, okr. Nový Jičín 51 ks akcií -Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice 157 ks akcií -Město Příbor, Nám. Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor 117 ks akcií -Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 11 Nový Jičín 2.080 ks akcií -Město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava 11.722 ks akcií -Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice 58 ks akcií -Obec Ludgeřovice, Markvartovická 48, 747 14 Ludgeřovice 49 ks akcií -Obec Melč, 747 84 Melč 615 ks akcií -Město Kravaře ve Slezsku, Náměstí 43, 747 21 Kravaře ve Slezsku 11.713 ks akcií -Obec Markvartovice, Šilheřovická 49, 747 14 Ludgeřovice 3.513 ks akcií - Obec Vřesina, 21. dubna č. 1, 747 20 Vřesina 7.540 ks akcií - Obec Zbyslavice, čp. 81, 742 83 Zbyslavice 488 ks akcií
od 18. 1. 1999 do 24. 6. 1999
- Určení zájemci mohou akcie upisovat ve lhůtě tří pracovních dnů, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnosti od 9.00 hod do 14.00 hod.
od 18. 1. 1999 do 24. 6. 1999
- Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatele stejný, přičemž činí 2.100,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.
od 18. 1. 1999 do 24. 6. 1999
- Nepeněžité vklady - nemovitosti budou splaceny předáním prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. spolu s předáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodu práv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základě předávacího protokolu.
od 18. 1. 1999 do 24. 6. 1999
- Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsáním akcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídle společnosti, kde budou rovněž předány prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotné budou předány v místě, na kterém se nacházejí.
od 18. 1. 1999 do 24. 6. 1999
- Předmět vkladu jednotlivých vkladatelů, výše jejich ocenění určené posudkem znalce jsou specifikovány v rozhodnutí představenstva tak, jak je uvedeno shora v NZ sepsaném dne 15.10.1998 notářem Dr. Kawulokem č.j. NZ 464/98, N 499/98.
od 20. 2. 1998 do 9. 10. 1998
- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 103.707.000,-Kč, tj. z 3.232.031.000,-Kč na 3.335.738.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 20. 2. 1998 do 9. 10. 1998
- Základní jmění bude zvýšeno výlučně nepeněžitými vklady, jejichž předmětem může být pouze infrastrukturní majetek specifikovaný v čl. 38 odst. 10 stanov společnosti.
od 20. 2. 1998 do 9. 10. 1998
- V rámci zvýšení základního jmění bude upsáno 103.707 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč. Všechny akcie budou kmenové, znít na jméno a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů. Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, přičemž každý z nich může upsat nejvíce takový počet akcií, který je uveden níže a to vložením nepeněžitého vkladu specifikovaného v rozhodnutí představenstva oceněného příslušnými znaleckými posudky.
od 20. 2. 1998 do 9. 10. 1998
- Určení zájemci mohou akcie upisovat ve lhůtě tří pracovních dnů, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnosti od 9.00 hodin do 14.00 hodin.
od 20. 2. 1998 do 9. 10. 1998
- Emisní kurs upisovaných akcií je pro všechny upisovatele stejný, přičemž činí 2.000,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.
od 20. 2. 1998 do 9. 10. 1998
- Nepeněžité vklady - nemovitosti budou splaceny předáním prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitosti na základě předávacího protokolu. Ostatní nepeněžité vklady budou splaceny uzavřením smlouvy o převodu práv ke vkladu se společností a předáním vkladu na základě předávacího protokolu.
od 20. 2. 1998 do 9. 10. 1998
- Nepeněžité vklady je nutno splatit nejpozději před upsáním akcií. Smlouvy o převodu práv ke vkladu budou uzavřeny v sídle společnosti, kde budou rovněž předána prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Nepeněžité vklady samotné budou předány v místě, ve kterém se nacházejí.
od 20. 2. 1998 do 9. 10. 1998
- Seznam upisovatelů s uvedením maximálního počtu upisovaných akcií:   - Obec Metylovice, počet akcií 4.249 kusů - Město Třinec, počet akcií 7.139 kusů - Obec Vendryně, počet akcií 804 kusů - Obec Frýdlant nad Ostravicí, počet akcií 3.817 kusů - Město Frýdek-Místek, počet akcií 8.408 kusů - Obec Řepiště, počet akcií 1.213 kusů - Obec Dobrá, počet akcií 1.389 kusů - Obec Nošovice, počet akcií 3.246 kusů - Obec Vyšní Lhoty, počet akcií 1.121 kusů - Obec Morávka, počet akcií 271 kusů - Obec Sviadnov, počet akcií 285 kusů - Město Vítkov, počet akcií 1.389 kusů - Obec Skřípov, počet akcií 3.641 kusů - Obec Mokré Lazce, počet akcií 307 kusů - Obec Háj ve Slezsku, počet akcií 1.571 kusů - Obec Radkov, počet akcií 2.633 kusů - Město Opava, počet akcií 9.679 kusů - Město Hradec nad Moravicí, počet akcií 20.777 kusů - Obec Dolní Benešov, počet akcií 552 kusů - Obec Melč, počet akcií 2.231 kusů - Obec Těrlicko, počet akcií 17.793 kusů - Město Havířov, počet akcií 747 kusů - Obec Bartošovice, počet akcií 5.446 kusů - Město Příbor, počet akcií 3.527 kusů - Město Odry, počet akcií 946 kusů - Město Nový Jičín, počet akcií 526 kusů
od 30. 4. 1992
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32.
od 30. 4. 1992
- Den vzniku: 1. 5. 1992
Kapitál
od 6. 11. 2017
Základní kapitál 1 296 909 375 Kč, splaceno 1 296 909 375 Kč.
od 3. 5. 2017 do 6. 11. 2017
Základní kapitál 3 458 425 000 Kč, splaceno 1 296 909 375 Kč.
od 9. 1. 2017 do 3. 5. 2017
Základní kapitál 3 458 425 000 Kč
od 18. 12. 2015 do 9. 1. 2017
Základní kapitál 1 296 909 375 Kč
od 23. 9. 1999 do 18. 12. 2015
Základní kapitál 3 458 425 000 Kč
od 24. 6. 1999 do 23. 9. 1999
Základní kapitál 3 414 877 000 Kč
od 9. 10. 1998 do 24. 6. 1999
Základní kapitál 3 335 738 000 Kč
od 28. 3. 1996 do 9. 10. 1998
Základní kapitál 3 232 031 000 Kč
od 14. 3. 1994 do 28. 3. 1996
Základní kapitál 3 132 518 000 Kč
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Základní kapitál 3 534 057 000 Kč
od 6. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 037 040 v zaknihované podobě.
od 6. 11. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 421 385 v zaknihované podobě.
od 9. 1. 2017 do 6. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 037 040 v zaknihované podobě.
od 9. 1. 2017 do 6. 11. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 421 385 v zaknihované podobě.
od 18. 12. 2015 do 9. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 037 040 v zaknihované podobě.
od 18. 12. 2015 do 9. 1. 2017
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 421 385 v zaknihované podobě.
od 25. 3. 2015 do 18. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 037 040 v zaknihované podobě.
od 25. 3. 2015 do 18. 12. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 421 385 v zaknihované podobě.
od 23. 9. 1999 do 25. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 037 040.
od 24. 6. 1999 do 23. 9. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 993 492.
od 9. 10. 1998 do 24. 6. 1999
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 914 353.
od 9. 10. 1998 do 25. 3. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 421 385.
od 28. 3. 1996 do 9. 10. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 810 646.
od 14. 3. 1994 do 28. 3. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 711 133.
od 14. 3. 1994 do 9. 10. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 421 385.
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 3 534 057.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 29. 6. 2022
GUILLERMO MOYA GARCÍA - RENEDO - 1. místopředseda představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago, PSČ 282 23, Španělské království
den vzniku členství: 27. 5. 2020
den vzniku funkce: 3. 6. 2022
od 17. 6. 2022
LUIS FRANCISCO DE LOPE ALONSO - předseda představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago, PSČ 282 23, Španělské království
den vzniku členství: 24. 5. 2022
den vzniku funkce: 3. 6. 2022
od 17. 6. 2022
prof. Dr. Ing. MIROSLAV KYNCL - 2. místopředseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Anny Letenské, PSČ 725 25
den vzniku členství: 24. 5. 2022
den vzniku funkce: 3. 6. 2022
od 17. 6. 2022
LUIS CARRERO BOSCH - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago, PSČ 282 23, Španělské království
den vzniku členství: 24. 5. 2022
od 17. 6. 2022
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ OBLANCA - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago, PSČ 282 23, Španělské království
den vzniku členství: 24. 5. 2022
od 17. 6. 2022
ISIDORO ANTONIO MARBÁN FERNÁNDEZ - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago, PSČ 282 23, Španělské království
den vzniku členství: 24. 5. 2022
od 17. 6. 2022
prof. Ing. VLADIMÍR SLIVKA, CSc., dr.h.c. - člen představenstva
Ostrava - Poruba, V Zahradách, PSČ 708 00
den vzniku členství: 24. 5. 2022
od 17. 6. 2022
doc. Ing. IVETA VOZŇÁKOVÁ, Ph.D. - člen představenstva
Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova, PSČ 710 00
den vzniku členství: 24. 5. 2022
od 17. 6. 2022
prof. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. - člen představenstva
Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant, Boženy Němcové, PSČ 739 11
den vzniku členství: 24. 5. 2022
od 17. 6. 2022
Mgr. DALIBOR BÁRTA, Kateřinky - člen představenstva
Opava - Malé Hoštice, Janáčkova, PSČ 747 05
den vzniku členství: 24. 5. 2022
od 2. 7. 2020
FERNANDO FLORES GAVALA - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, PSČ 280 50, Španělské království
den vzniku členství: 7. 5. 2020
od 2. 7. 2020 do 29. 6. 2022
GUILLERMO MOYA GARCÍA-RENEDO - 2.místopředseda představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 27. 5. 2020
den vzniku funkce: 8. 6. 2020 - 3. 6. 2022
od 24. 10. 2019 do 2. 7. 2020
FERNANDO FLORES GAVALA - člen představenstva
28050 Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 6. 9. 2019 - 7. 5. 2020
od 17. 8. 2018 do 17. 6. 2022
LUIS CARRERO BOSCH - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, PSČ 280 50, Španělské království
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 8. 2018
LUIS CARREO BOSCH - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 22. 5. 2018
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
FELIX PARRA MEDIAVILLA - předseda představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
den vzniku funkce: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
LUIS FRANCISCO DE LOPE ALONSO - 1. místopředseda představenstva
Madrid, avenida Camino se Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
den vzniku funkce: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
prof. Dr. Ing. MIROSLAV KYNCL - 3. místopředseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Anny Letenské, PSČ 725 25
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
den vzniku funkce: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ OBLANCA - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
ISIDORO ANTONIO MARBÁN FERNÁNDEZ - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
FRANCISCO JOSÉ ARAQUE PADILLA - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
MARK MULLER AGUIRRE - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
Ing. VÁCLAV HOLEČEK - člen představenstva
Petřvald, Do Kopce, PSČ 735 41
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
Mgr. VĚRA PALKOVÁ - člen představenstva
Bohumín - Šunychl, Mlýnská, PSČ 735 81
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
Ing. LADISLAV ŠINCL - člen představenstva
Karviná - Mizerov, U Vrtu, PSČ 733 01
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
Ing. MIROSLAV ŠRÁMEK - člen představenstva
Nový Jičín, Slovanská, PSČ 741 01
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 12. 7. 2018 do 17. 6. 2022
Ing. ZDENĚK TREJBAL, Ph.D. - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Čkalovova, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 5. 4. 2018 do 12. 7. 2018
LUIS CARRERO BOSCH - člen představenstva
Madrid, avda. Camino de Santiago 40, PSČ 280 50, Španělské království
den vzniku členství: 20. 2. 2018 - 22. 5. 2018
od 27. 7. 2017 do 7. 2. 2018
KAZUSHIGE KATAMURA - člen představenstva
Londyn, 1 St. Martin´s Le Grand, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 25. 5. 2017 - 17. 1. 2018
od 10. 8. 2016 do 27. 7. 2017
TATSURO AMANO - člen představenstva
Tokio, 1-3, Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, Japonsko
den vzniku členství: 28. 7. 2016 - 25. 5. 2017
od 11. 7. 2016 do 2. 7. 2020
GUILLERMO MOYA GARCÍA-RENEDO - 2. místopředseda představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 26. 5. 2016 - 26. 5. 2020
den vzniku funkce: 26. 5. 2016 - 26. 5. 2020
od 15. 1. 2016 do 11. 7. 2016
GUILLERMO MOYA GARCÍA-RENEDO - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 25. 11. 2015 - 26. 5. 2016
od 8. 12. 2015 do 12. 7. 2018
prof. Dr. Ing. MIROSLAV KYNCL - 3. místopředseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Anny Letenské, PSČ 725 25
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
den vzniku funkce: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 8. 12. 2015 do 12. 7. 2018
Ing. VÁCLAV HOLEČEK - člen představenstva
Petřvald, Do Kopce, PSČ 735 41
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 8. 12. 2015 do 12. 7. 2018
Mgr. VĚRA PALKOVÁ - člen představenstva
Bohumín - Šunychl, Mlýnská, PSČ 735 81
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 8. 12. 2015 do 12. 7. 2018
Ing. LADISLAV ŠINCL - člen představenstva
Karviná - Mizerov, U Vrtu, PSČ 733 01
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 8. 12. 2015 do 12. 7. 2018
Ing. MIROSLAV ŠRÁMEK - člen představenstva
Nový Jičín, Slovanská, PSČ 741 01
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 8. 12. 2015 do 12. 7. 2018
Ing. ZDENĚK TREJBAL, Ph.D. - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Čkalovova, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 14. 10. 2015 do 24. 10. 2019
FERNANDO FLORES GAVALA - člen představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, PSČ 280 50, Španělské království
den vzniku členství: 3. 9. 2015 - 3. 9. 2019
od 23. 6. 2015 do 10. 8. 2016
MITSURU YASUHARA - člen představenstva
Tokio, 1-3 Marunouchi 1 - chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japonsko
den vzniku členství: 26. 5. 2015 - 28. 7. 2016
od 30. 7. 2014 do 23. 6. 2015
KATAMURA KAZUSHIGE - člen představenstva
Tokio - Chiyoda-Ku, Ohtemachi 1 - chome, Japonsko
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 21. 4. 2015
od 30. 7. 2014 do 14. 10. 2015
ÁLVARO PAZOS GUZMAN RODRÍGUEZ DE RIVERA - člen představenstva
Madrid, C/Ulises, Španělské království
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 30. 7. 2015
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
prof. Dr. Ing. MIROSLAV KYNCL - 3. místopředseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Anny Letenské, PSČ 725 25
den vzniku členství: 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 5. 2014
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
-
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
Ing. VÁCLAV HOLEČEK - člen představenstva
Petřvald, Do Kopce, PSČ 735 41
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
Mgr. VĚRA PALKOVÁ - člen představenstva
Bohumín - Šunychl, Mlýnská, PSČ 735 81
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
Ing. LADISLAV ŠINCL - člen představenstva
Karviná - Mizerov, U Vrtu, PSČ 733 01
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
Ing. MIROSLAV ŠRÁMEK - člen představenstva
Nový Jičín, Slovanská, PSČ 741 01
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
Ing. ZDENĚK TREJBAL, Ph.D. - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Čkalovova, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 30. 7. 2014 do 15. 1. 2016
RAFAEL PABLO PÉREZ FEITO - 2. místopředseda představenstva
Madrid, C/Ulises 18/6, Španělské království
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 25. 11. 2015
den vzniku funkce: 28. 5. 2014 - 25. 11. 2015
od 30. 7. 2014 do 15. 1. 2016
-
od 30. 7. 2014 do 7. 2. 2018
HIDEKI ANDO - člen představenstva
Madrid, plaza Manuel Gomez Moreno 2 P 10 B, Španělské království
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 17. 1. 2018
od 30. 7. 2014 do 12. 7. 2018
FELIX PARRA MEDIAVILLA - předseda představenstva
Madrid, Federico Salmón 13, Španělské království
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
den vzniku funkce: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 30. 7. 2014 do 12. 7. 2018
-
od 30. 7. 2014 do 12. 7. 2018
LUIS FRANCISCO DE LOPE ALONSO - 1. místopředseda představenstva
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, Španělské království
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
den vzniku funkce: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 30. 7. 2014 do 12. 7. 2018
-
od 30. 7. 2014 do 12. 7. 2018
ISIDORO ANTONIO MARBÁN FERNÁNDEZ - člen představenstva
Madrid, C/Ulises 6, Španělské království
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 30. 7. 2014 do 12. 7. 2018
JESÚS ROLDÁN ORTEGA - člen představenstva
Madrid, Federico Salmón 13, Španělské království
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 30. 7. 2014 do 12. 7. 2018
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ OBLANCA - člen představenstva
Madrid, Federico Salmón 13, Španělské království
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 2. 6. 2014 do 30. 7. 2014
HIDEKI ANDO - člen představenstva
Madrid, Plaza Manuel Gomez Moreno 2 P 10 B, Španělské království
den vzniku členství: 17. 9. 2013 - 28. 5. 2014
od 2. 6. 2014 do 30. 7. 2014
-
od 27. 12. 2013 do 2. 6. 2014
HIDEKI ANDO - člen představenstva
Tokio - Chiyoda - Ku, 2 - 1 Ohtemachi 1-chome, Japonsko
den vzniku členství: 17. 9. 2013 - 28. 5. 2014
od 27. 12. 2013 do 30. 7. 2014
KAZUSHIGE KATAMURA - člen představenstva
Tokio - Chiyoda - Ku, 2-1 Ohtemachi 1 - chome, Japonsko
den vzniku členství: 17. 9. 2013 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
MIROSLAV KYNCL - místopředseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Anny Letenské, PSČ 725 25
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
MIROSLAV ŠRÁMEK - člen představenstva
Nový Jičín, Slovanská, PSČ 741 01
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
VÁCLAV HOLEČEK - člen představenstva
Petřvald, Do Kopce, PSČ 735 41
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
LADISLAV ŠINCL - člen představenstva
Karviná - Mizerov, U Vrtu, PSČ 733 01
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
VĚRA PALKOVÁ - člen představenstva
Bohumín - Šunychl, Mlýnská, PSČ 735 81
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
ZDENĚK TREJBAL - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Čkalovova, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
LUIS FRANCISCO DE LOPE ALONSO
Madrid, avenida Camino de Santiago 40, PSČ 280 50, Španělské království
den vzniku členství: 17. 9. 2013 - 28. 5. 2014
od 31. 8. 2012 do 30. 7. 2014
Isidoro Antonio Marbán Fernández - člen představenstva
Madrid, C/Ulises, PSČ 280 043, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 26. 7. 2012 do 3. 1. 2014
Miguel Jurado Fernández - předseda představenstva
Madrid, C/Ulises, PSČ 280 043, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 19. 11. 2013
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 19. 11. 2013
od 26. 7. 2012 do 3. 1. 2014
Roberto Pérez Muňoz - místopředseda představenstva
Madrid, Ulises, PSČ 280 43, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 19. 11. 2013
od 26. 7. 2012 do 30. 7. 2014
Rafael Pérez Feito - místopředseda představenstva
Madrid, C/Ulises, PSČ 280 43, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 18. 6. 2012 do 31. 8. 2012
Isidoro Antonio Marbán Fernández - člen představenstva
Madrid - Las Rozas, Calle Esquolo, Letra Q, PSČ 282 32, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 18. 6. 2012 do 2. 6. 2014
Álvaro Guzman Pazos Rodríguez de Rivera - člen představenstva
Madrid, C/Ulises, PSČ 280 43, Španělské království
den vzniku členství: 21. 10. 2009 - 21. 1. 2014
od 12. 8. 2011 do 24. 10. 2013
José Manuel Burgos Pérez - člen představenstva
Madrid, Padre Damián, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 17. 9. 2013
od 17. 8. 2010 do 2. 6. 2014
Francisco Martin Monteagudo - člen představenstva
Madrid, Federico Salmón, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 22. 4. 2014
od 31. 5. 2010 do 17. 8. 2010
Francisco Matin Monteagudo - člen představenstva
Madrid, Federico Salmón, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010
od 31. 5. 2010 do 17. 8. 2010
Alicia Alcocer Koplowitz - člen představenstva
Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 20. 7. 2010
od 31. 5. 2010 do 17. 8. 2010
Esther Alcocer Koplowitz - člen představenstva
Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 20. 7. 2010
od 31. 5. 2010 do 12. 8. 2011
José Miguel Burgos Pérez - člen představenstva
Madrid, Padre Damián, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010
od 31. 5. 2010 do 18. 6. 2012
Isidoro Antonio Marbán Fernández - člen představenstva
Madrid - Las Rozas, Calle Esqulo, Letra Q n°2, , PSČ 282 32, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 31. 5. 2010 do 26. 7. 2012
Miguel Jurado Fernández - předseda představenstva
Madrid, Alcobendas - C/Gardenia, Soto de la Moraleja 52, , PSČ 282 23, Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 19. 11. 2013
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 19. 11. 2013
od 31. 5. 2010 do 26. 7. 2012
Roberto Pérez Muňoz - místopředseda představenstva
Madrid, C/Terral, Puzuelo de Alarcón 1 - 2°A - 28223, , Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 19. 11. 2013
od 31. 5. 2010 do 26. 7. 2012
Rafael Pérez Feito - místopředseda představenstva
Madrid - C/Sirio 44 - 1°C, 28007, , Španělské království
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 31. 5. 2010 do 24. 10. 2013
prof.Dr.Ing. Miroslav Kyncl - místopředseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Anny Letenské 1293/29A, PSČ 725 25
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 31. 5. 2010 do 24. 10. 2013
Ing. Miroslav Šrámek - člen představenstva
Nový Jičín, Slovanská 12, PSČ 741 01
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 31. 5. 2010 do 24. 10. 2013
Ing. Václav Holeček - člen představenstva
Petřvald, Do Kopce 1695, PSČ 735 41
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 31. 5. 2010 do 24. 10. 2013
Ing. Ladislav Šincl - člen představenstva
Karviná, Tovární, PSČ 735 06
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 31. 5. 2010 do 24. 10. 2013
Mgr. Věra Palková - člen představenstva
Bohumín - Šunychl, Mlýnská 1221, PSČ 735 81
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 31. 5. 2010 do 24. 10. 2013
Ing. Zdeněk Trejbal - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Čkalovova 862, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 21. 12. 2009 do 31. 5. 2010
Rafael Pérez Feito - místopředseda představenstva
Madrid - C/Sirio 44 - 1°C, 28007, , Španělské království
den vzniku členství: 20. 12. 2006 - 28. 4. 2010
den vzniku funkce: 27. 11. 2009 - 28. 4. 2010
od 12. 11. 2009 do 18. 6. 2012
Álvaro Guzmán Rodríguez de Rivera - člen představenstva
San Sebastián de los Reyes, Plaza Dolores Ibarruri escualera A 5°B, Španělské království
den vzniku členství: 21. 10. 2009 - 21. 1. 2014
od 16. 3. 2009 do 21. 12. 2009
Rafael Pérez Feito - člen představenstva
Madrid - C/Sirio 44 - 1°C, 28007, Španělsko
den vzniku členství: 20. 12. 2006
od 20. 2. 2007 do 16. 3. 2009
Roberto Pérez Feito - člen představenstva
Madrid - C/Sirio 44 - 1°C, 28007, Španělsko
den vzniku členství: 20. 12. 2006
od 20. 2. 2007 do 31. 5. 2010
Miguel Jurado Fernández - předseda představenstva
Madrid, Alcobendas - C/Gardenia, Soto de la Moraleja 52, 28109, Španělsko
od 20. 2. 2007 do 31. 5. 2010
Roberto Pérez Muňoz - místopředseda představenstva
Madrid, C/Terral, Puzuelo de Alarcón 1 - 2°A - 28223, Španělsko
den vzniku členství: 20. 12. 2006 - 28. 4. 2010
den vzniku funkce: 20. 12. 2006 - 28. 4. 2010
od 20. 2. 2007 do 31. 5. 2010
Isidoro Antonio Marbán Fernández - člen představenstva
Madrid - Las Rozas, Calle Esqulo, Letra Q n°2, 28223, Španělsko
den vzniku členství: 20. 12. 2006 - 28. 4. 2010
od 20. 2. 2007 do 31. 5. 2010
Mgr. Věra Palková - člen představenstva
Bohumín - Šunychl, Mlýnská 1221, PSČ 735 81
den vzniku členství: 20. 12. 2006 - 28. 4. 2010
od 20. 2. 2007 do 31. 5. 2010
Ing. Zdeněk Trejbal - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Čkalovova 862, PSČ 708 00
den vzniku členství: 20. 12. 2006 - 28. 4. 2010
od 7. 8. 2006 do 20. 2. 2007
Ing. Pavel Zumr - předseda představenstva
Brno, Kotlářská 45, PSČ 602 00
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 20. 12. 2006
den vzniku funkce: 13. 7. 2006 - 20. 12. 2006
od 7. 8. 2006 do 20. 2. 2007
Ing. Jakub Kožnárek - člen představenstva
Brno, Na Padělkách 20, PSČ 641 00
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 11. 10. 2006
od 7. 8. 2006 do 20. 2. 2007
Ing. Petr Vícha - člen představenstva
Bohumín - Pudlov, Na Chalupách 330, PSČ 735 51
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 20. 12. 2006
od 7. 8. 2006 do 25. 6. 2009
Francisco Jimenez Medina - místopředseda představenstva
Cádiz, Calle Santa Teresa de Jesús 10 - 1 A, Španělsko
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 20. 5. 2009
den vzniku funkce: 13. 7. 2006 - 20. 5. 2009
od 7. 8. 2006 do 31. 5. 2010
Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl - místopředseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Anny Letenské 1293/29A, PSČ 725 25
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 28. 4. 2010
den vzniku funkce: 13. 7. 2006 - 28. 4. 2010
od 7. 8. 2006 do 31. 5. 2010
Ing. Miroslav Šrámek - člen představenstva
Nový Jičín, Slovanská 12, PSČ 741 01
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 28. 4. 2010
od 7. 8. 2006 do 31. 5. 2010
Ing. Václav Holeček - člen představenstva
Petřvald, Do Kopce 1695, PSČ 735 41
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 28. 4. 2010
od 7. 8. 2006 do 31. 5. 2010
Ing. Ladislav Šincl - člen představenstva
Karviná, Tovární 2447/4, PSČ 735 06
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 28. 4. 2010
od 29. 12. 2004 do 7. 8. 2006
Ing. Pavel Zumr - předseda představenstva
Brno, Kotlářská 45, PSČ 602 00
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 13. 7. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2004 - 13. 7. 2006
od 29. 12. 2004 do 7. 8. 2006
Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl - místopředseda představenstva
Ostrava - Polanka nad Odrou, Anny Letenské 1292/29A
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
den vzniku funkce: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 29. 12. 2004 do 7. 8. 2006
Ing. Miroslav Šrámek - člen představenstva
Nový Jičín, Slovanská 12
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 29. 12. 2004 do 7. 8. 2006
Ing. Martin Štefunko - člen představenstva
Galanta, SNP 968/43, PSČ 924 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 3. 7. 2006
od 29. 12. 2004 do 7. 8. 2006
Ing. Jozef Janov - člen představenstva
Nová Lesná, Slávkovská 337, PSČ 059 86, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2004 - 3. 7. 2006
od 17. 4. 2004 do 29. 12. 2004
Ing. Pavel Zumr - člen představenstva
Brno, Kotlářská 45, PSČ 602 00
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 30. 6. 2004
od 17. 4. 2004 do 29. 12. 2004
Ing. Martin Štefunko - člen představenstva
Galanta, SNP 968/43, PSČ 924 00, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 30. 6. 2004
od 17. 4. 2004 do 29. 12. 2004
Ing. Jozef Janov - člen představenstva
Nová Lesná, Slávkovská 337, PSČ 059 86, Slovenská republika
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 30. 6. 2004
od 21. 10. 2003 do 17. 4. 2004
Helmut Grygarčík - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Pokorného 1551
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 27. 2. 2004
od 21. 10. 2003 do 17. 4. 2004
Peter Simpson - předseda představenstva
Praha - Horoměřice, K lesu 695
den vzniku funkce: 19. 6. 2003 - 27. 2. 2004
od 21. 10. 2003 do 17. 4. 2004
Jonathan David Forster - člen představenstva
Horoměřice, Boční 233/389, PSČ 252 62
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 27. 2. 2004
od 21. 10. 2003 do 29. 12. 2004
Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 584
den vzniku členství: 19. 6. 2003
den vzniku funkce: 19. 6. 2003
od 21. 10. 2003 do 29. 12. 2004
Ing. Miroslav Šrámek - člen představenstva
Nový Jičín - Žilina, Na výsluní 382
den vzniku členství: 19. 6. 2003
od 21. 10. 2003 do 29. 12. 2004
Ing. Petr Kajnar - člen představenstva
Ostrava, I. Sekaniny 1803/13
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 30. 6. 2004
od 21. 10. 2003 do 7. 8. 2006
Ing. Ladislav Šincl - člen představenstva
Karviná 6, Tovární 2447/4
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 21. 10. 2003 do 7. 8. 2006
Ing. Petr Vícha - místopředseda představenstva
Bohumín, Na Chalupách 330
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
den vzniku funkce: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 21. 10. 2003 do 7. 8. 2006
Ing. Václav Holeček - člen představenstva
Petřvald, Do Kopce 1695
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 18. 9. 2003 do 21. 10. 2003
Jonathan David Forster - člen představenstva
Horoměřice, Boční 233/389, PSČ 252 62
den vzniku členství: 16. 12. 2002 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 15. 8. 2003
Ing. Milan Vokatý, CSc. - člen představenstva
Praha - Řepy, Mrkvičkova 1367
den vzniku členství: 20. 6. 2001
od 25. 7. 2003 do 3. 9. 2003
Barrie Parnham - člen představenstva
Praha 3, Koldínová 4/1145
den vzniku členství: 17. 6. 1999 - 20. 6. 2001
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Doc.Dr.Ing. Miroslav Kyncl - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 584
den vzniku členství: 17. 6. 1999 - 19. 6. 2003
den vzniku funkce: 17. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Helmut Grygarčík - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Pokorného 1551
den vzniku členství: 17. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Ing. Miroslav Šrámek - člen představenstva
Nový Jičín - Žilina, Na výsluní 382
den vzniku členství: 17. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Ing. Ladislav Stuchlík - místopředseda představenstva
Ostrava - Hrabová, Obchodní ul. 2
den vzniku členství: 17. 6. 1999 - 19. 6. 2003
den vzniku funkce: 17. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Ing. Ladislav Šincl - člen představenstva
Karviná 6, Tovární 2447/4
den vzniku členství: 17. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Ing. Petr Vícha - člen představenstva
Bohumín, Na Chalupách 330
den vzniku členství: 17. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Ing. Václav Holeček - člen představenstva
Petřvald, Do Kopce 1695
den vzniku členství: 17. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Peter Simpson - předseda představenstva
Praha - Horoměřice, K lesu 695
den vzniku členství: 20. 6. 2001
den vzniku funkce: 20. 6. 2001 - 19. 6. 2003
od 15. 4. 2003 do 25. 7. 2003
Barrie Parnham - předseda představenstva
Praha 3, Koldínová 4/1145
od 15. 4. 2003 do 25. 7. 2003
Ing. Ladislav Stuchlík - místopředseda představenstva
Ostrava - Hrabová, Obchodní ul. 2
od 15. 4. 2003 do 25. 7. 2003
Ing. Ladislav Šincl - člen představenstva
Karviná 6, Tovární 2447/4
od 15. 4. 2003 do 25. 7. 2003
Ing. Petr Vícha - člen představenstva
Bohumín 5, Na Chalupách 330
od 15. 4. 2003 do 25. 7. 2003
Ing. Václav Holeček - člen představenstva
Petřvald, Do Kopce 1695
od 15. 4. 2003 do 25. 7. 2003
Mgr. Robert Pergl - člen představenstva
Beroun, Branislavova 1420
od 29. 4. 1999 do 15. 4. 2003
Ing. Oldřich Vagner - předseda představenstva
Opava, Dukelská 7
od 29. 4. 1999 do 15. 4. 2003
PhDr. Zdeněk Stolař - člen představenstva
Frýdek - Místek, Františka Čejky 434
od 24. 11. 1997 do 15. 4. 2003
Ing. Ivo Kotaba - místopředseda představenstva
Orlová-Lutyně, Květinová 893
od 24. 11. 1997 do 25. 7. 2003
Helmut Grygarčík - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Pokorného 1551
od 28. 3. 1996 do 29. 4. 1999
Ing. Oldřich Vagner - člen představenstva
Opava, Dukelská 7
od 28. 3. 1996 do 15. 4. 2003
Ing. Ivan Bárta - člen představenstva
Karviná-Nové Město, U Bažantnice 1114/10
od 23. 5. 1995 do 29. 4. 1999
Mgr. Pavel Vyvijal - předseda představenstva
Frýdek-Místek, Lískovec 233
od 3. 1. 1995 do 23. 5. 1995
Mgr. Pavel Vyvijal - člen představenstva
Frýdek-Místek, Lískovec 233
od 3. 1. 1995 do 24. 11. 1997
Ing. Ivo Kotaba - místopředseda představenstva
Orlová-Lutyně 941,
od 14. 3. 1994 do 3. 1. 1995
Ing. Martin Říman - místopředseda představenstva
Frýdek-Místek, J. Pěšiny 2573
od 14. 3. 1994 do 3. 1. 1995
Ing. Ivo Kotaba - člen představenstva
Orlová-Lutyně 941,
od 14. 3. 1994 do 23. 5. 1995
Ing. Vladimír Fuchs - předseda představenstva
Opava, Olomoucká 9
od 14. 3. 1994 do 28. 3. 1996
JUDr. Josef Skříček - člen představenstva
Karviná-Mizerov, Na kopci 32
od 14. 3. 1994 do 24. 11. 1997
Helmut Grygarčík - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Pokorného 1561
od 14. 3. 1994 do 15. 4. 2003
Ing. Albín Dobeš - člen představenstva
Ostrava-Krásné Pole, Družební 382
od 14. 3. 1994 do 15. 4. 2003
Ing. Petr Šváb - člen představenstva
Opava, Mostní 111
od 14. 3. 1994 do 25. 7. 2003
Dr.Ing. Miroslav Kyncl - místopředseda představenstva
Ostrava-Poruba, Hlavní třída 584
od 14. 3. 1994 do 25. 7. 2003
Ing. Miroslav Šrámek - člen představenstva
Nový Jičín-Žilina, Na výsluní 382
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Ing. Martin Říman - člen představenstva
Frýdek-Místek, J. Pešiny 2573
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Jan Coufal - člen představenstva
Karviná-Hranice, Mendelova 2939
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
RNDr. Josef Hřib - člen představenstva
Nový Jičín, Hřbitovní 30
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Ing. Vladimír Fuchs - člen představenstva
Opava, Olomoucká 9
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Ing. Petr Kainar - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Vietnamská 1491
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Anna Konderlová - člen představenstva
Bystřice 1004,
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Ing. Miroslav Kyncl - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Hlavní třída 584
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Ing. Jiří Benda - člen představenstva
Nový Jičín, Vančurova 20
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Ing. Miroslav Holeček - člen představenstva
Frýdek-Místek, Zahrada 2916
od 25. 3. 2015
Za společnost jednají navenek dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že kvytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis oprávněné osoby.
od 29. 12. 2004 do 25. 3. 2015
J e d n á n í : Za společnost jednají navenek dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis oprávněné osoby.
od 24. 11. 1997 do 29. 12. 2004
J e d n á n í : Za společnost jednají navenek společně dva členové představenstva, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
od 3. 1. 1995 do 24. 11. 1997
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v plném rozsahu předseda a jeden člen představenstva, v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen představenstva.
od 22. 9. 1993 do 3. 1. 1995
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v plném rozsahu předseda a jeden člen představenstva.
od 30. 4. 1992 do 22. 9. 1993
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 1. 6. 2023
Ing. TOMÁŠ NAVRÁTIL - člen dozorčí rady
Opava - Milostovice, 6. května, PSČ 746 01
den vzniku členství: 21. 5. 2023
od 1. 6. 2023
Ing. arch. JAN MALÍK - člen dozorčí rady
Příbor, Šmeralova, PSČ 742 58
den vzniku členství: 21. 5. 2023
od 1. 6. 2023
Ing. RENÉ CHROBOK - člen dozorčí rady
Havířov - Životice, Na Dolanech, PSČ 736 01
den vzniku členství: 21. 5. 2023
od 1. 6. 2023 do 1. 6. 2023
Ing. TOMÁŠ NAVRÁTIL - člen dozorčí rady
Opava - Milostovice, 6. května, PSČ 746 01
den vzniku funkce: 21. 5. 2023
od 1. 6. 2023 do 1. 6. 2023
Ing. arch. JAN MALÍK - člen dozorčí rady
Příbor, Šmeralova, PSČ 742 58
den vzniku funkce: 21. 5. 2023
od 1. 6. 2023 do 1. 6. 2023
Ing. RENÉ CHROBOK - člen dozorčí rady
Havířov - Životice, Na Dolanech, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 21. 5. 2023
od 1. 8. 2022
Ing. LENKA KOLÁŘOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Hlavní třída, PSČ 708 00
den vzniku členství: 25. 5. 2022
od 1. 8. 2022
Ing. ONDŘEJ NOVÁK - člen dozorčí rady
Dolní Benešov, Záhumenní, PSČ 747 22
den vzniku členství: 25. 5. 2022
od 1. 8. 2022
PETR ČERNOCH - člen dozorčí rady
Metylovice, , PSČ 739 49
den vzniku členství: 25. 5. 2022
od 17. 7. 2022 do 1. 8. 2022
Ing. MARKÉTA ROSMARINOVÁ - člen dozorčí rady
Paskov - Oprechtice, , PSČ 739 21
den vzniku členství: 24. 5. 2018 - 24. 5. 2022
od 29. 6. 2022
RNDr. LUKÁŠ ŽENATÝ, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká, PSČ 708 00
den vzniku členství: 24. 5. 2022
den vzniku funkce: 16. 6. 2022
od 20. 7. 2021
PEDRO MIŇARRO PERETE - místopředseda dozorčí rady
Ludgeřovice, K Vršku, PSČ 747 14
den vzniku členství: 26. 5. 2021
den vzniku funkce: 24. 6. 2021
od 14. 1. 2021 do 1. 8. 2022
Ing. ROMAN GÚBER - člen dozorčí rady
Bartošovice, , PSČ 742 54
den vzniku členství: 24. 5. 2018 - 24. 5. 2022
od 24. 4. 2020 do 1. 6. 2023
Ing. arch. JAN MALÍK - člen dozorčí rady
Příbor, Šmeralova, PSČ 742 58
den vzniku členství: 21. 5. 2019
od 27. 9. 2019 do 20. 7. 2021
PEDRO MIŇARO PERETE - místopředseda dozorčí rady
Valencia, Cheste, Literato Azorin 26, Španělské království
den vzniku členství: 25. 5. 2017 - 25. 5. 2021
den vzniku funkce: 19. 7. 2019 - 25. 5. 2021
od 19. 8. 2019
ANTONIO PARISI - člen dozorčí rady
Ostrava - Lhotka, Zřídelní, PSČ 725 28
den vzniku členství: 23. 7. 2019
od 19. 8. 2019 do 17. 5. 2022
prof. Ing. VLADIMÍR SLIVKA, CSc., dr.h.c. - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, V Zahradách, PSČ 708 00
den vzniku členství: 23. 7. 2019 - 29. 4. 2022
od 28. 6. 2019 do 24. 4. 2020
Ing. arch. JAN MALÍK - člen dozorčí rady
Příbor, npor. Loma, PSČ 742 58
den vzniku členství: 21. 5. 2019
od 28. 6. 2019 do 1. 6. 2023
Ing. TOMÁŠ NAVRÁTIL - člen dozorčí rady
Opava - Milostovice, 6. května, PSČ 746 01
den vzniku členství: 21. 5. 2019
od 28. 6. 2019 do 1. 6. 2023
Ing. RENÉ CHROBOK - člen dozorčí rady
Havířov - Životice, Na Dolanech, PSČ 736 01
den vzniku členství: 21. 5. 2019
od 11. 7. 2018 do 28. 6. 2019
Ing. PETR RYS, MBA - místopředseda dozorčí rady
Bruntál, Palackého nám., PSČ 792 01
den vzniku členství: 25. 5. 2017 - 20. 5. 2019
den vzniku funkce: 1. 6. 2018 - 20. 5. 2019
od 11. 7. 2018 do 14. 1. 2021
Ing. ROMAN GÚBER - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Pavlovova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 24. 5. 2018
od 11. 7. 2018 do 29. 6. 2022
RNDr. LUKÁŠ ŽENATÝ, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
den vzniku funkce: 1. 6. 2018 - 22. 5. 2022
od 11. 7. 2018 do 17. 7. 2022
Ing. MARKÉTA ROSMARINOVÁ - člen dozorčí rady
Havířov - Dolní Datyně, Josefa Kotase, PSČ 736 01
den vzniku členství: 24. 5. 2018
od 11. 7. 2018 do 1. 8. 2022
Ing. ZBYNĚK SKYBA - člen dozorčí rady
Štítina, Zahradní, PSČ 747 91
den vzniku členství: 24. 5. 2018 - 24. 5. 2022
od 11. 7. 2018 do 1. 8. 2022
Ing. LENKA KOLÁŘOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Hlavní třída, PSČ 708 00
den vzniku členství: 24. 5. 2018 - 24. 5. 2022
od 11. 7. 2018 do 1. 8. 2022
RAÚL MARTÍ SEGURA - člen dozorčí rady
Ostrava - Dubina, Jaroslava Misky, PSČ 700 30
den vzniku členství: 22. 5. 2018 - 22. 5. 2022
od 25. 8. 2017 do 11. 7. 2018
Bc. MARKÉTA ROSMARINOVÁ - člen dozorčí rady
Havířov - Dolní Datyně, Josefa Kotase, PSČ 736 01
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 27. 7. 2017 do 11. 7. 2018
Ing. PETR RYS, MBA - člen dozorčí rady
Bruntál, Palackého nám., PSČ 792 01
den vzniku členství: 25. 5. 2017
od 27. 7. 2017 do 28. 6. 2019
JUDr. KAREL SVOBODA - člen dozorčí rady
Bruntál, Jesenická, PSČ 792 01
den vzniku členství: 25. 5. 2017 - 20. 5. 2019
od 27. 7. 2017 do 27. 9. 2019
PEDRO MIŇARRO PERETE - člen dozorčí rady
Valencia, Cheste, Literato Azorin 26, Španělské království
den vzniku členství: 25. 5. 2017
od 3. 2. 2017 do 11. 7. 2018
RADIM VÝTISK - člen dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Družební, PSČ 725 26
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 11. 7. 2016 do 28. 6. 2019
JUDr. ŠTEFAN LANGER - člen dozorčí rady
Havířov - Podlesí, Slunečná, PSČ 736 01
den vzniku členství: 26. 5. 2016 - 20. 5. 2019
od 11. 7. 2016 do 28. 6. 2019
Ing. RADIM KŘUPALA - člen dozorčí rady
Opava - Kateřinky, Vrchní, PSČ 747 05
den vzniku členství: 26. 5. 2016 - 20. 5. 2019
od 8. 12. 2015 do 3. 2. 2017
RADIM VÝTISK - člen dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Družební, PSČ 725 26
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 8. 12. 2015 do 25. 8. 2017
Bc. MARKÉTA ROSMARINOVÁ - člen dozorčí rady
Horní Suchá, 6. srpna, PSČ 735 35
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 8. 12. 2015 do 11. 7. 2018
RNDr. LUKÁŠ ŽENATÝ, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
den vzniku funkce: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 8. 12. 2015 do 11. 7. 2018
Ing. EVA RICHTROVÁ - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Místek, Marie Majerové, PSČ 738 01
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
den vzniku funkce: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 8. 12. 2015 do 11. 7. 2018
DANUŠE HARUDOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Matěje Kopeckého, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 8. 12. 2015 do 11. 7. 2018
Ing. ZBYNĚK SKYBA - člen dozorčí rady
Štítina, Zahradní, PSČ 747 91
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 22. 5. 2018
od 8. 12. 2015 do 28. 6. 2019
Ing. BOHUSLAV MAJER - člen dozorčí rady
Příbor, Myslbekova, PSČ 742 58
den vzniku členství: 26. 5. 2015 - 21. 5. 2019
od 23. 6. 2015 do 24. 11. 2015
Bc. DANIEL PAWLAS - člen dozorčí rady
Havířov - Bludovice, Selská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 26. 5. 2015 - 17. 9. 2015
od 23. 6. 2015 do 8. 12. 2015
Ing. BOHUSLAV MAJER - člen dozorčí rady
Příbor, Myslbekova, PSČ 742 58
den vzniku členství: 26. 5. 2015
od 8. 5. 2015 do 23. 6. 2015
ALICE HEGYI - člen dozorčí rady
Havířov - Město, Česká, PSČ 736 01
den vzniku členství: 28. 5. 2012 - 26. 5. 2015
od 24. 2. 2015 do 8. 5. 2015
ALICE HEGYI - člen dozorčí rady
Havířov - Město, Česká, PSČ 736 01
den vzniku členství: 28. 5. 2012
od 30. 7. 2014 do 23. 6. 2015
Ing. MILAN STRAKOŠ - člen dozorčí rady
Příbor, Úzká, PSČ 742 58
den vzniku členství: 28. 5. 2014 - 26. 2. 2015
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
RNDr. LUKÁŠ ŽENATÝ, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 5. 2014
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
Ing. EVA RICHTROVÁ - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Místek, Marie Majerové, PSČ 738 01
den vzniku členství: 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 5. 2014
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
DANUŠE HARUDOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Matěje Kopeckého, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
RADIM VÝTISK - člen dozorčí rady
Ostrava - Krásné Pole, Družební, PSČ 725 26
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
Bc. MARKÉTA ROSMARINOVÁ - člen dozorčí rady
Horní Suchá, 6. srpna, PSČ 735 35
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 30. 7. 2014 do 8. 12. 2015
Ing. ZBYNĚK SKYBA - člen dozorčí rady
Štítina, Zahradní, PSČ 747 91
den vzniku členství: 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
LUKÁŠ ŽENATÝ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
EVA RICHTROVÁ - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek - Místek, Marie Majerové, PSČ 738 01
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
MILAN STRAKOŠ - člen dozorčí rady
Příbor, Úzká, PSČ 742 58
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
VLADIMÍR KUNDRÁT - člen dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant, U hráze, PSČ 739 11
den vzniku členství: 30. 3. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
ZBYNĚK SKYBA - člen dozorčí rady
Štítina, Zahradní, PSČ 747 91
den vzniku členství: 30. 3. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 30. 7. 2014
MARTIN KUBINA - člen dozorčí rady
Ostrava - Petřkovice, Za Obchodem, PSČ 725 29
den vzniku členství: 15. 1. 2010 - 28. 5. 2014
od 24. 10. 2013 do 24. 2. 2015
ALICE HEGYI - člen dozorčí rady
Havířov - Město, Slovanská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 28. 5. 2012
od 24. 10. 2013 do 11. 7. 2016
VÁCLAV KLUČKA - člen dozorčí rady
Opava - Kylešovice, Bílovecká, PSČ 747 06
den vzniku členství: 17. 5. 2012 - 17. 5. 2016
od 17. 6. 2013 do 27. 7. 2017
PETR RYS - člen dozorčí rady
Bruntál, Palackého nám., PSČ 792 01
den vzniku členství: 9. 5. 2013 - 9. 5. 2017
od 17. 6. 2013 do 27. 7. 2017
KAREL SVOBODA - člen dozorčí rady
Bruntál, Jesenická, PSČ 792 01
den vzniku členství: 9. 5. 2013 - 9. 5. 2017
od 17. 6. 2013 do 27. 7. 2017
PEDRO MIŇARRO PERETE - člen dozorčí rady
Valencia, Literato Azorin, PSČ 460 02, Španělské království
den vzniku členství: 9. 5. 2013 - 9. 5. 2017
od 25. 3. 2013 do 17. 6. 2013
PEDRO MIŇARRO PERETE - člen dozorčí rady
Valencie, Literato Azorin, PSČ 460 02, Španělské království
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 9. 5. 2013
od 25. 3. 2013 do 30. 7. 2014
MARKÉTA ROSMARINOVÁ - člen dozorčí rady
Horní Suchá, 6. srpna, PSČ 735 35
den vzniku členství: 7. 2. 2013 - 28. 5. 2014
od 15. 2. 2013 do 17. 6. 2013
KAREL SVOBODA - člen dozorčí rady
Bruntál, Jesenická, PSČ 792 01
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 9. 5. 2013
od 15. 2. 2013 do 17. 6. 2013
FRANTIŠEK STRUŠKA - člen dozorčí rady
Bruntál, Pionýrská, PSČ 792 01
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 9. 5. 2013
od 18. 6. 2012 do 24. 10. 2013
Ing. Václav Klučka - člen dozorčí rady
Opava, Bílovecká, PSČ 747 06
den vzniku členství: 17. 5. 2012
od 18. 6. 2012 do 24. 10. 2013
Alice Hegyi - člen dozorčí rady
Havířov - Město, Slovanská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 28. 5. 2012
od 28. 1. 2011 do 25. 3. 2013
Ing. Petr Knápek - člen dozorčí rady
Raškovice, 529, PSČ 739 04
den vzniku členství: 10. 2. 2009 - 10. 2. 2013
od 31. 5. 2010 do 7. 11. 2011
Ing. Miroslav Krajíček - člen dozorčí rady
Opava, Dostojevského 37, PSČ 746 01
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 20. 10. 2011
od 31. 5. 2010 do 24. 10. 2013
RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 31. 5. 2010 do 24. 10. 2013
Ing. Eva Richtrová - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek, M. Majerové 1913, PSČ 738 01
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
den vzniku funkce: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 31. 5. 2010 do 24. 10. 2013
Ing. Milan Strakoš - člen dozorčí rady
Příbor, Úzká 315, PSČ 742 58
den vzniku členství: 28. 4. 2010 - 28. 5. 2014
od 8. 4. 2010 do 24. 10. 2013
Ing. Vladimír Kundrát - člen dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí, U hráze 1010, PSČ 739 11
den vzniku členství: 30. 3. 2010 - 28. 5. 2014
od 8. 4. 2010 do 24. 10. 2013
Ing. Zbyněk Skyba - člen dozorčí rady
Štítina, Zahradní 1241, PSČ 747 91
den vzniku členství: 30. 3. 2010 - 28. 5. 2014
od 22. 1. 2010 do 24. 10. 2013
Ing. Martin Kubina - člen dozorčí rady
Ostrava - Petřkovice, Za obchodem 646, PSČ 725 29
den vzniku členství: 15. 1. 2010 - 28. 5. 2014
od 16. 3. 2009 do 28. 1. 2011
Ing. Petr Knápek - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Zimmlerova 2939/52, PSČ 700 30
den vzniku členství: 10. 2. 2009
od 19. 1. 2009 do 15. 2. 2013
Pedro Miňarro Perete - člen dozorčí rady
Cheste, Valencia, calle Literato Azorin 26, Španělské království
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 11. 1. 2013
od 19. 1. 2009 do 15. 2. 2013
Ing. František Struška - člen dozorčí rady
Bruntál, Pionýrská 22, PSČ 792 01
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 11. 1. 2013
od 19. 1. 2009 do 15. 2. 2013
JUDr. Karel Svoboda - člen dozorčí rady
Bruntál, Jesenická 794/14, PSČ 792 01
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 11. 1. 2013
od 30. 6. 2008 do 18. 6. 2012
František Chobot - člen dozorčí rady
Havířov - Město, Janáčkova 2, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 5. 2008 - 27. 5. 2012
od 20. 2. 2007 do 19. 1. 2009
Pedro Del Campo Novales - člen dozorčí rady
Córdoba - Avenida del Gran Capitán 20 - 3°B,, 14001, Španělsko
den vzniku členství: 20. 12. 2006 - 17. 12. 2008
od 20. 2. 2007 do 22. 1. 2010
Ing. Mária Cachlová - člen dozorčí rady
Karviná - Ráj, Borovského 831/24, PSČ 733 01
den vzniku členství: 29. 11. 2005 - 15. 1. 2010
od 20. 2. 2007 do 8. 4. 2010
Ing. Vladimír Kundrát - člen dozorčí rady
Frýdlant nad Ostravicí, U hráze 1010, PSČ 739 11
den vzniku členství: 28. 3. 2006 - 30. 3. 2010
od 20. 2. 2007 do 8. 4. 2010
Ing. Zbyněk Skyba - člen dozorčí rady
Štítina, Zahradní 1241, PSČ 747 91
den vzniku členství: 28. 3. 2006 - 30. 3. 2010
od 20. 2. 2007 do 31. 5. 2010
RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 127/14, PSČ 708 00
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 28. 4. 2010
den vzniku funkce: 20. 12. 2006 - 28. 4. 2010
od 20. 2. 2007 do 31. 5. 2010
Ing. Eva Richtrová - místopředseda dozorčí rady
Frýdek-Místek, M. Majerové 1913, PSČ 738 01
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 28. 4. 2010
den vzniku funkce: 20. 12. 2006 - 28. 4. 2010
od 7. 8. 2006 do 20. 2. 2007
Ing. Petr Vokřál - předseda dozorčí rady
Brno, Dolní Louky 244/10, PSČ 635 00
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 20. 10. 2006
den vzniku funkce: 13. 7. 2006 - 20. 10. 2006
od 7. 8. 2006 do 20. 2. 2007
RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 127/14, PSČ 708 00
den vzniku členství: 13. 7. 2006
den vzniku funkce: 13. 7. 2006 - 20. 12. 2006
od 7. 8. 2006 do 20. 2. 2007
Ing. Eva Richtrová - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, M.Majerové 1913, PSČ 738 01
den vzniku členství: 13. 7. 2006
od 7. 8. 2006 do 30. 6. 2008
PaedDr. Milada Halíková - člen dozorčí rady
Havířov - Město, Lipová 17/717, PSČ 736 01
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 27. 5. 2008
od 7. 8. 2006 do 31. 5. 2010
Ing. Miroslav Krajíček - člen dozorčí rady
Opava, Dostojevského 37, PSČ 746 01
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 28. 4. 2010
od 7. 8. 2006 do 31. 5. 2010
Ing. Milan Strakoš - člen dozorčí rady
Příbor, Úzká 315, PSČ 742 58
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 28. 4. 2010
od 21. 10. 2003 do 7. 8. 2006
Ing. Milan Strakoš - předseda
Příbor, Úzká 315
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
den vzniku funkce: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 21. 10. 2003 do 7. 8. 2006
Ing. Miroslav Krajíček - člen
Opava, Dostojevského 37
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 21. 10. 2003 do 7. 8. 2006
Ing. Pavel Smolka - člen
Vítkov, Budišovská 876
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 21. 10. 2003 do 7. 8. 2006
Ing. Eva Richtrová - člen
Frýdek - Místek, M. Majerové 1913
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 21. 10. 2003 do 7. 8. 2006
RNDr. Lukáš Ženatý - místopředseda
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 127
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
den vzniku funkce: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 21. 10. 2003 do 7. 8. 2006
PaedDr. Milada Halíková - člen
Havířov - Město, Lipová 17/717
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 13. 7. 2006
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
JUDr. Zdeněk Pohl - předseda
Havířov - Město, Hlavní třída 37
den vzniku členství: 19. 6. 1999 - 19. 6. 2003
den vzniku funkce: 19. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Ing. Milan Strakoš - místopředseda
Příbor, Úzká 350
den vzniku členství: 17. 6. 1999 - 19. 6. 2003
den vzniku funkce: 17. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Ing. Miroslav Krajíček - člen
Opava, Dostojevského 37
den vzniku členství: 19. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Ing. Pavel Smolka - člen
Vítkov, Budišovská 876
den vzniku členství: 19. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
Ing. Eva Richtrová - člen
Frýdek - Místek, M. Majerové 1913
den vzniku členství: 19. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 25. 7. 2003 do 21. 10. 2003
RNDr. Lukáš Ženatý - člen
Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 127
den vzniku členství: 19. 6. 1999 - 19. 6. 2003
od 15. 4. 2003 do 25. 7. 2003
Ing. Milan Strakoš - místopředseda
Příbor, Úzká 350
od 15. 4. 2003 do 25. 7. 2003
Ing. Miroslav Krajíček - člen
Opava, Dostojevského 37
od 15. 4. 2003 do 25. 7. 2003
Ing. Pavel Smolka - člen
Vítkov, Budišovská 876
od 15. 4. 2003 do 25. 7. 2003
Ing. Eva Richtrová - člen
Frýdek - Místek, M. Majerové 1913
od 15. 4. 2003 do 25. 7. 2003
RNDr. Lukáš Ženatý - člen
Ostrava - Zábřeh, Břenkova 13
od 8. 10. 2002 do 20. 2. 2007
Ing. Vladimír Kundrát - člen
Frýdlant nad Ostravicí, U hráze 1010
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 28. 3. 2006
od 8. 10. 2002 do 20. 2. 2007
Ing. Zbyněk Skyba - člen
Štítina, Zahradní 241
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 28. 3. 2006
od 17. 4. 1997 do 8. 3. 2002
Ing. Vladimír Kundrát - člen
Frýdlant n. O., U hráze 1010
od 17. 4. 1997 do 8. 3. 2002
Vítězslav Höger - člen
Morávka 242,
od 28. 3. 1996 do 15. 4. 2003
Ing. Josef Jelínek - člen
Ostrava-Poruba, Hlavní třída 564
od 28. 3. 1996 do 15. 4. 2003
Ing. Karel Bardoň - člen
Třinec-Ropice 165,
od 14. 3. 1994 do 28. 3. 1996
Ing. Petr Vondráček - člen
Třinec, Dolní Lištná 282
od 14. 3. 1994 do 28. 3. 1996
Ing. Rudolf Zahradník - člen
Ostrava, Živičná 12
od 14. 3. 1994 do 17. 4. 1997
Ing. Jan Švrček - člen
Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 102
od 14. 3. 1994 do 15. 4. 2003
Karel Houdek - člen
Šenov, Nad dolinou 1261
od 14. 3. 1994 do 15. 4. 2003
Ing. Josef Jiřík - člen
Kopřivnice, Lubima 150
od 14. 3. 1994 do 15. 4. 2003
PaedDr. Stanislava Suková - člen
Vítkov, Švermova 539
od 14. 3. 1994 do 25. 7. 2003
JUDr. Zdeněk Pohl - předseda
Havířov město, Hlavní třída 37
od 22. 9. 1993 do 14. 3. 1994
Ing. Petr Šváb - člen
Opava 5, Mostní 111
od 22. 9. 1993 do 20. 2. 2007
Ing. Mária Cachlová - člen
Karviná-Ráj, Borovského 831
den vzniku funkce: 27. 11. 2001
od 30. 4. 1992 do 22. 9. 1993
Antonín Bonczek - člen
Havířov-Bludovice, Mládežnická 7
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Ing. Tomáš Schenk - člen
Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves 312
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Ludmila Tichánková - člen
Nový Jičín, Suvorovova 525
od 30. 4. 1992 do 14. 3. 1994
Ilja Novotný - člen
Chlebičov, Větrná 19
od 30. 4. 1992 do 17. 4. 1997
Ing. Pavel Tyleček - člen
Frýdek-Místek, J. K. Tyla 209
Akcionáři
od 1. 10. 2019
AQUALIA CZECH S.L.
Madrid, Avenida del Camino de Santiago 40, Španělské království
Hodnocení firmy
-9
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-6

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-16

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-32

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-48

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-52

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-53

+
-

A tohle už jste četli?

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Podnikatelské účty mají novou konkurenci. Porovnali jsme nabídku

Nabídka podnikatelských účtů na trhu roste. Nově s ním v květnu přišla Air Bank. Čím chce zaujmout a jaké jsou další možnosti?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Nové MG4 – stylový elektromobil

@SubmitCaption

Špičková výbava, dojezd až 450 km, rychlonabíjení, bezpečnost, záruka 7 let nebo 150 000 km, skvělá cena od 780 000 Kč.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services