Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík Cinemart, a.s.
IČO: 45272514

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 14. 9. 1995

Cinemart, a.s.

od 1. 5. 1992 do 14. 9. 1995

Lucernafilm, a.s.

Adresa sídla
od 1. 5. 1992 do 24. 12. 2002
Praha 1, Národní tř. 28
IČO
od 1. 5. 1992

45272514

DIČ

CZ45272514

Identifikátor datové schránky:wbtdevi
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1445 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 3. 2014
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 30. 10. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 9. 1994 do 12. 9. 1997
- vnitrostátní zasílatelství
od 5. 9. 1994 do 30. 10. 2010
- výroba a šíření audiovizuálních děl
od 5. 9. 1994 do 30. 10. 2010
- pronájem nebytových prostor
od 14. 12. 1993 do 5. 9. 1994
- šíření audiovizuálních záznamů
od 14. 12. 1993 do 12. 9. 1997
- skladovací služby
od 14. 12. 1993 do 12. 9. 1997
- mezinárodní zasilatelství
od 14. 12. 1993 do 12. 9. 1997
- opravy a údržba audiovizuálních záznamů
od 14. 12. 1993 do 12. 9. 1997
- silniční motorová doprava
od 14. 12. 1993 do 12. 9. 1997
- ubytovací služby
od 14. 12. 1993 do 30. 10. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 12. 1993 do 30. 10. 2010
- zprostředkování v reklamě
od 14. 12. 1993 do 30. 10. 2010
- vydavatelská činnost
od 14. 12. 1993 do 30. 10. 2010
- poradenství v audiovizuálním oboru
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- a) nákup, půjčování a prodej filmů a z nich pořízených videozáznamů a videozáznamů určených k hromadnému šíření uskutečňování představení pro veřejnost v kinech, klubech a dalších společenských shromažďovacích prostorách, sloužících k sledování reprodukovaných programů
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- b) nákup, půjčování a prodej filmů a videozáznamů podle písm. a) určených k reprodukci v televizním přenosu
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- c) nákup, půjčování a prodej filmů a videozáznamů podle písm. a) k neveřejné reprodukci
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- d) obchodní činnost s technickými zařízeními a nosiči k zaznamenávání a reprodukci obrazu a zvuku a s odbornou literaturou
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- e) obchodní činnost s propagačními předměty
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- f) vydávání periodických a neperiodických publikací v oboru audiovizuálních médií a jejich prodej
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- g) poskytování služeb pro distribuci audiovizuálních záznamů jako skladování a spedice kopií, údržba a opravy kopií, předklad, titulkování, dabing, rozmnožování audiovizuálních záznamů, zprostředkování styku s odběrateli, reklama, publicita, informační krytí
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- h) poradenství a odborné vzdělávání v audiovizuálním oboru
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- i) projektové práce všech stupňů vč. komplexního vypracování projektových dokumentací staveb a souborů staveb
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- l) dodávky, montáže, kompletace, servis a kontrola audiovizuálních technických zařízení
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- m) výroba, dodávky, montáže pomítacích ploch, čalounické a truhlářské práce
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- n) ubytovací služba ve vlastním zařízení
Ostatní skutečnosti
od 31. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 4
od 21. 3. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 21. 3. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 21. 3. 2014 do 31. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 13. 2. 2014
- Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 19. 12. 2013 učiněným ve formě notářského zápisu byla schválena přeměna společnosti Cinemart, a. s., IČO: 452 72 514, se sídlem v Praze 1, Národní 60/28, PSČ 110 00, zapsané u Městského soud u v Praze, oddíl B, vložka 1445, jejím rozdělením ve formě odštěpení se vznikem jedné nové obchodní společnosti, CMArt Reality, a. s., a to ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1, písm. b) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a dr užstev, ve znění pozdějších předpisů. Na nově vzniklou společnost CMArt Reality, a. s. přešla odštěpovaná část jmění společnosti Cinemart, a. s. vymezená v projektu rozdělení a oceněná posudkem znalce, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vymezených v projektu rozdělení.
od 23. 4. 2013 do 21. 3. 2014
- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 1. 3. 2013 Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem ve smyslu § 183i ObchZ obchodní společnosti Cinemart, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 28, PSČ: 111 21, IČO: 45272514 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1445 (dále jako společnost) je Prof. Ing. A leš Tříska, nar. 2. 3. 1944, bytem Nad Šárkou 122, 160 00 Praha 6 (dále jako „hlavní akcionář“) který je vlastníkem 64 302 ks akcií společnosti na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 9 8,73 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen 98,73 % podíl na hlasovacích právech. Rozhodnutí o přechodu akcií Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku, že všechny ostatní akcie společnosti, tj. akcie, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Určení výše protiplnění Valná hromada určuje, že výše protiplnění za 1 ks akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 2.250,- Kč (slovy: dvatisíce dvěstěpadesát korun českých). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 609-55/12 ze dne 14. prosin ce 2012 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc, znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na cenné papíry a oceňování podniků, Růženec 31b, 644 00 Brno. Určení výše protiplnění za 1 ks akcie společnosti bylo ve znalec kém posudku určeno 2.217,- Kč (slovy: dva tisíce dvěstěsedmnáct korun českých) a cena určená rozhodnutím valné hromady je tedy vyšší, než cena stanovená posudkem. Lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 (slovy: devíti) do 14.00 (slovy: čtrnácti) hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyt o akcie do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností, která nesmí být kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění před áním akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku a úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Lhůta pr o poskytnutí protiplnění se určuje tak, že obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s., 60717068, Křenová 72, 602 00 Brno, poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) d nů, od předání akcií společnosti. Pro poskytnutí protiplnění k zastaveným akciím platí ustanovení § 183 m odst. 4 obchodního zákoníku. Výplata protiplnění bude provedena na náklady hlavního akcionáře.
od 1. 5. 1992 do 11. 9. 2000
- Toto základní jmění je rozděleno na 65.131 akcií na majitele po 1000 Kčs jmenovité hodnoty a na 1 akcii se zvláštními právy státu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty.
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 2013
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládáného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Lucernafilm.
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 2013
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku české republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Lucernafilm ve smyslu § 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992 do 11. 10. 2013
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 26.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 13. 2. 2014
Základní kapitál 45 000 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 13. 2. 2014
Základní kapitál 65 132 000 Kč
od 31. 7. 2014
Akcie na jméno 45 000, počet akcií: 1 000.
od 31. 7. 2014
Převoditelnost akcie je omezená, kdy k převodu akcie je třeba mimo zákonem stanovených předpokladů i předchozího souhlasu valné hromady společnosti.
od 13. 2. 2014 do 31. 7. 2014
Akcie na jméno 45 000 000, počet akcií: 1.
od 13. 2. 2014 do 31. 7. 2014
Převoditelnost akcie je omezená, kdy k převodu akcie je třeba mimo zákonem stanovených předpokladů i předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti.
od 11. 10. 2013 do 13. 2. 2014
Akcie na jméno 65 132 000, počet akcií: 1.
od 11. 10. 2013 do 13. 2. 2014
Převoditelnost akcie je omezená, kdy k převodu akcie je třeba mimo zákonem stanovených předpokladů i předchozího písemného souhlasu představenstva společnosti.
od 25. 1. 2010 do 11. 10. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 65 132.
od 24. 12. 2002 do 25. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 65 132.
od 24. 12. 2002 do 25. 1. 2010
v zaknihované podobě
od 30. 4. 2002 do 24. 12. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 65 132.
od 11. 9. 2000 do 30. 4. 2002
Akcie se zvláštními právy err, počet akcií: 1.
od 11. 9. 2000 do 30. 4. 2002
(akcie se zvláštními právy státu)
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 65 131.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 24. 5. 2019
Prof. Ing. ALEŠ TŘÍSKA, DrSc. - předseda představenstva
Praha - Dejvice, Nad Šárkou, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 4. 2019
den vzniku funkce: 2. 4. 2019
od 24. 5. 2019
Prof.Mgr. ALEŠ DANIELIS - člen představenstva
Praha - Holešovice, U smaltovny, PSČ 170 00
den vzniku členství: 2. 4. 2019
od 24. 5. 2019
Ing. MAREK JENÍČEK - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Italská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 2. 4. 2019
od 4. 11. 2015 do 24. 5. 2019
Prof. Ing. ALEŠ TŘÍSKA, DrSc. - předseda představenstva
Praha - Dejvice, Nad Šárkou, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 2. 4. 2019
den vzniku funkce: 29. 6. 2011 - 2. 4. 2049
od 31. 7. 2014 do 24. 5. 2019
Prof.Mgr. ALEŠ DANIELIS - člen představenstva
Praha - Holešovice, U smaltovny, PSČ 170 00
den vzniku členství: 18. 3. 2014 - 2. 4. 2019
od 21. 3. 2014 do 31. 7. 2014
ALEŠ DANIELIS - člen představenstva
Praha 7 - Holešovice, U smaltovny, PSČ 170 00
den vzniku členství: 18. 3. 2014
od 21. 3. 2014 do 24. 5. 2019
Ing. MAREK JENÍČEK - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Italská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 18. 3. 2014 - 2. 4. 2019
od 15. 2. 2014 do 21. 3. 2014
JAN JÍRA - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, Národní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 18. 3. 2014
od 9. 8. 2011 do 25. 7. 2013
Zdeněk Svěrák - člen představenstva
Praha 5, Zdíkovská 55, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 26. 6. 2013
od 9. 8. 2011 do 15. 2. 2014
Jan Jíra - člen představenstva
Praha 1, Národní 28, PSČ 110 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 18. 3. 2014
od 9. 8. 2011 do 4. 11. 2015
Prof. Ing. Aleš Tříska, DrSc. - předseda představenstva
Praha 6, Nad Šárkou 122, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011
den vzniku funkce: 29. 6. 2011
od 4. 9. 2006 do 9. 8. 2011
Prof. Ing. Aleš Tříska, DrSc. - předseda představenstva
Praha 6, Nad Šárkou 122, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 29. 6. 2011
den vzniku funkce: 31. 5. 2006 - 29. 6. 2011
od 4. 9. 2006 do 9. 8. 2011
Zdeněk Svěrák - člen představenstva
Praha 5, Zdíkovská 55, PSČ 150 00
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 29. 6. 2011
od 4. 9. 2006 do 9. 8. 2011
Jan Jíra - člen představenstva
Praha 1, Národní 28, PSČ 110 00
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 29. 6. 2011
od 29. 7. 2004 do 4. 9. 2006
Prof.ing. Aleš Tříska, DrSc - předseda představenstva
Praha 6, Nad Šárkou 122
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 31. 5. 2006
od 30. 4. 2002 do 29. 7. 2004
Prof.ing. Aleš Tříska, DrSc - člen představenstva
Praha 6, Nad Šárkou 122
den vzniku funkce: 22. 6. 2001
od 30. 4. 2002 do 4. 9. 2006
Jan Jíra - člen představenstva
Praha 1, Národní tř. 28
den vzniku funkce: 22. 6. 2001
od 30. 4. 2002 do 4. 9. 2006
Zdeněk Svěrák - člen představenstva
Praha 5, Zdíkovská 55
den vzniku funkce: 22. 6. 2001
od 12. 6. 1995 do 30. 4. 2002
Zdeněk Svěrák - člen představenstva
Praha 5, Zdíkovská 55
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 22. 6. 2001
od 14. 12. 1993 do 12. 6. 1995
ing. Martin Klaus - člen představenstva
Praha 1, Václavské nám. 10
od 14. 12. 1993 do 12. 6. 1995
JUDr. Zdeněk Kozák - člen představenstva
Praha 4, Hrdličkova 2189
od 14. 12. 1993 do 12. 6. 1995
Aleš Danielis - člen představenstva
Praha 1, Biskupský dvůr 6
od 14. 12. 1993 do 30. 4. 2002
Prof.ing. Aleš Tříska, DrSc - člen představenstva
Praha 6, Nad Šárkou 122
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 22. 6. 2001
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
Norbert Auerbach - člen představenstva
Praha 9, Doubecká 23
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
Zdeněk Svěrák - člen představenstva
Praha 5, Zdíkovská 55
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
Jan Jíra - člen představenstva
Praha 1, Národní tř. 28
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 22. 6. 2001
od 21. 3. 2014
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 30. 10. 2010 do 21. 3. 2014
Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva spolu s nejméně jedním z členů představenstva.
od 29. 7. 2004 do 30. 10. 2010
Jménem společnosti jedná, podepisuje a zavazuje ji v celém rozsahu jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně zmocněn. Činí tak způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis .
od 12. 6. 1995 do 29. 7. 2004
Způsob jednání za společnost : Jménem společnosti jedná, podepisuje a zavazuje ji v celém rozsahu jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně zmocněn. Činí tak způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis . Tímto jednáním je pověřen člen představenstva, ředitel společnosti Jan Jíra.
od 14. 12. 1993 do 12. 6. 1995
Zastupování a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná, podepisuje a jí zavazuje v celém jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Činí tak způsobem, že k návzu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Tímto jednáním je pověřen člen představenstva, ředitel společnosti Jan Jíra a jeho nepřítomnosti člen představenstva - ředitel distribuce Aleš Danielis.
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 15. 2. 2014 do 21. 3. 2014
JAN JÍRA
Praha 1 - Nové Město, Národní, PSČ 110 00
od 29. 7. 2004
Ing. Cyril Šmelhaus
Praha 5, Na Bluku 430
od 29. 7. 2004 do 15. 2. 2014
Jan Jíra
Praha 1, Národní 28
od 29. 7. 2004
K zastupování a podepisování jsou prokuristé oprávněni samostatně. Prokurista se při jednání za společnost podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 24. 5. 2019
Ing. Mgr. VOJTĚCH TŘÍSKA - předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Krohova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 4. 2019
den vzniku funkce: 2. 4. 2019
od 24. 5. 2019
Ing. ADINA HRUŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Jarníkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 2. 4. 2019
od 24. 5. 2019
JAN JÍRA - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Národní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 2. 4. 2019
od 24. 5. 2019
MgA. IRENA KOBOSILOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, U Výstaviště, PSČ 170 00
den vzniku členství: 2. 4. 2019
od 31. 7. 2014 do 24. 5. 2019
MgA. IRENA KOBOSILOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, U Výstaviště, PSČ 170 00
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 2. 4. 2019
od 21. 3. 2014 do 24. 5. 2019
JAN JÍRA - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Národní, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 3. 2014 - 2. 4. 2019
od 15. 2. 2014 do 24. 5. 2019
Ing. Mgr. VOJTĚCH TŘÍSKA - předseda dozorčí rady
Praha - Dejvice, Krohova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 2. 4. 2019
den vzniku funkce: 15. 7. 2011 - 2. 4. 2019
od 9. 8. 2011 do 15. 2. 2014
Ing. Mgr. Vojtěch Tříska - předseda dozorčí rady
Praha 6, Krohova 2233, PSČ 160 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011
den vzniku funkce: 15. 7. 2011
od 9. 8. 2011 do 21. 3. 2014
Ing. Petr Vajda - člen dozorčí rady
Praha 5, U Teplárny 9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 18. 3. 2014
od 9. 8. 2011 do 24. 5. 2019
Ing. Adina Hrušková - člen dozorčí rady
Praha 4, Jarníkova 1885, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 2. 4. 2019
od 4. 9. 2006 do 9. 8. 2011
Ing. Adina Hrušková - člen dozorčí rady
Praha 4, Jarníkova 1885, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 29. 6. 2011
od 4. 9. 2006 do 9. 8. 2011
Ing. Petr Vajda - člen dozorčí rady
Praha 5, U Teplárny 9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 29. 6. 2011
od 4. 9. 2006 do 9. 8. 2011
Ing. Mgr. Vojtěch Tříska - člen dozorčí rady
Praha 6, Krohova 2233, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 29. 6. 2011
od 30. 4. 2002 do 4. 9. 2006
Ing. Petr Vajda - člen
Praha 5, U Teplárny 9
den vzniku funkce: 22. 6. 2001
od 30. 4. 2002 do 4. 9. 2006
Vojtěch Tříska - člen
Praha 6, Krohová 2233
den vzniku funkce: 22. 6. 2001
od 30. 4. 2002 do 4. 9. 2006
Ing. Adina Hrušková - člen
Praha 4, Jarníkova 1885
den vzniku funkce: 22. 6. 2001
od 11. 9. 2000 do 30. 4. 2002
Ing. Petr Vajda - člen
Praha 5, U Teplárny 9
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 22. 6. 2001
od 11. 9. 2000 do 30. 4. 2002
Vojtěch Tříska - člen
Praha 6, Krohová 2233
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 22. 6. 2001
od 12. 9. 1997 do 11. 9. 2000
Vojtěch Tříska - člen
Praha 6, Španielova 1317
od 12. 6. 1995 do 12. 9. 1997
Peter Schmid - člen
Vídeň - Rakousko, Messenhausergasse 10/24
od 14. 12. 1993 do 12. 6. 1995
Josef Havránek - člen
Praha 5, Plzeňská 170
od 14. 12. 1993 do 11. 9. 2000
ing. Petr Vajda - člen
Praha 5, U Malvazinky 18
od 14. 12. 1993 do 30. 4. 2002
Richard Fiala - člen
Praha 5, F.Šrámka 2
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
PhDr. František Malina
Praha 4, Urbánkova 3368
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- r.č. xxxx
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
JUDr. Pavel Doucha
Cheb, Kamenná 20
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- r.č. xxxx
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
Aleš Danielis
Praha 1, Biskupský dvůr 6
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1993
- r.č. xxxx
Akcionáři
od 11. 10. 2013 do 13. 10. 2014
Aleš Tříska
Praha 6 - Dejvice, Nad Šárkou, PSČ 160 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 9 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 684,70 Kč
ČSOB 2 684,70 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Komerční banka 2 694,39 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 745,75 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 755,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+15
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+3
+
-
3.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

-5
+
-
4.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-59
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-153
+
-

Články na Heroine.cz

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Malířka a její zloděj. Neuvěřitelný příběh o umění (a) odpuštění

Mezinárodně úspěšný dokument Benjamina Reea o případu krádeže obrazů z norské galerie,...více

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

Co vám zvedá náladu v době pandemie? Čtyři inspirativní ženy prozrazují, jak o sebe pečují

I v době pandemie se snažíme dělat si alespoň malé radosti. Jak to vypadá u vás? Relaxujete?...více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

Restorativní justice je pojem, který veřejnost - a ani naše trestní právo - zatím příliš...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services