Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Danone a.s.
IČO: 45272972

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 14. 4. 1994

Danone a.s.

od 1. 5. 1992 do 14. 4. 1994

Benešovská mlékárna, a.s.

Sídlo
od 14. 6. 2007 do 1. 10. 2019
Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00
od 1. 5. 1992 do 14. 6. 2007
Benešov, Konopišťská 905
IČO
od 1. 5. 1992

45272972

DIČ

CZ45272972

Identifikátor datové schránky:rtadm8a
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1514 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 7. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 7. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 22. 8. 2001
- mlékárenství
od 28. 8. 1995 do 30. 7. 2014
- silniční motorová doprava
od 29. 3. 1993
- hostinská činnost
od 29. 3. 1993 do 30. 7. 2014
- výroba potravin a nápojů
od 29. 3. 1993 do 30. 7. 2014
- obchodní činnost
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 3. výroba poživatin pro zvláštní skupiny obyvatel,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 4. zpracování vedlejších produktů, vznikajících při výrobní činnosti,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 5. výroba krmiv a krmných komponentů na bázi mléčné suroviny,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 6. výroba a opravy jednoúčelových strojů a zařízení, technologických linek a náhradních dílů pro potravinářskou výrobu,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 7. obchodní činnost,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 8. odbytová činnost,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 9. opravy strojně-technologického zařízení, energetických rozvodů a zdrojů,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 10. opravy dopravních a manipulačních prostředků,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 11. montáže a opravy měřící a automatizační techniky,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 12. provozování stavební činnosti,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 13. poskytování služeb výpočetní techniky,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 14. metrologie a cejchování nádob,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 15. neveřejná silniční doprava nákladů a osob,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 16. poskytování prací a služeb,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 17. evidenční a statistické informace pro odvětvový informační systém,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 18. propagace, marketing a průzkum trhu,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 19. výroba zahuštěných šťáv a nealkoholických nápojů,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 20. zpracování potravinářských produktů sušením.
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 1. Nákup zemědělských produktů a potřebných surovin k mlékárenské výrobě,
od 1. 5. 1992 do 29. 3. 1993
- 2. výroba mlékárenských výrobků a výrobků, jejichž součástí je mléko v různých modifikacích nebo látky, získané z mléka,
Ostatní skutečnosti
od 30. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 7. 2014
- Na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 24. ledna 2014 mezi společností jako prodávajícím a Schreiber Czech Republic s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 01893556, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským sou dem v Praze, sp. zn. C 213091 jako kupujícím byla s účinností od 31. ledna 2014 na Schreiber Czech Republic s.r.o. převedena část obchodního závodu společnosti sestávající ze souboru jmění vztahující se k mlékárenskému závodu na adrese Konopišťská 905, 25 6 01 Benešov.
od 30. 7. 2014 do 23. 10. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 30. 7. 2014 do 23. 10. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 29. 9. 2008
- Jediný akcionář rozhodl dne 22.8.2008 v působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku o změně podoby 323457 kmenových akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100,-Kč ze zaknihované na podobu listinnou.
od 9. 4. 2008 do 12. 8. 2008
- Valná hromada společnosti Danone a.s., se sídlem Benešov, Konopišťská 905, IČ: 45272972, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1514 (dále jen "Společnost"), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Produits Laitiers Frais Est Europe société par actions simplifiée, se sídlem 17 boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Paříži pod. č. B 444 219 125 R CS PARIS (dále jen "hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti vlastníkem 317.969 kusů nekótovaných kmenových akcií, ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100,- Kč, SIN 770930003429, vydaných Společností, které představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 98,30% (akcie vydané Společností dále jen jako "Akcie"). Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta zaknihovaných cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů (dále jen "výpis z registru emitenta"), který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti a (ii) výpisu z majetkového účtu hlavního akcionáře vyhotoveného Střediskem cenných papírů ke dni 19.7.2005, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady jakož i k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti vlastníkem 317.969 kusů Akcií představujících podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 98,30%, a že tedy hlav ní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonávat práva výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti, tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníkem budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 5.289,- Kč (slovy: pět tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých) za jednu Akcii (dále jen "protiplnění"). Navrže ná výše protiplnění je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, resp. její přiměřenost, doložena znaleckým posudkem č. 67-1/2005 vypracovaným znaleckým ústavem, společností TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 209 6/4, PSČ 110 00, IČ: 63998581 (dále jen "znalecký posudek"), v jehož výrokové části se uvádí: "Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Produits Laitiers Frais Est Europe société par actions simplifiée k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti Danone a.s. ve výši 5.289,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií". Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil na základě výnosové metody diskontovaných pe něžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, v takovém případě hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník Ak cií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění, resp. částka odpovídající hodnotě zastavených Akcií, bude poskytnuta oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku hlavním akcionářem prostřednictvím společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ: 00001350 (dále jen "Banka"). Protiplnění bude oprávněným osobám zaplaceno prostřednictvím Banky bez zbytečného odkladu po dni zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, a to formou poštovních poukázek na jejich adresu uvedenou ve výpisu z registru emitenta. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta obsahujícího též identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k Akciím, a to ke dni účinnosti přechodu Akcií na hlavního akcionáře, a předá jej bez zbytečného o dkladu, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 30. 6. 2004 do 3. 1. 2005
- Řádná valná hromada společnosti Danone a.s. konaná dne 13.5.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Danone a.s. z původní částky 323.457.000 Kč (slovy: třistadvacettřimilionůčtyřistapadesátsedmtisíc korun českých)na částku 32.345.700,- Kč (slovy: třicetdvamilonůtřistačtyřicetpěttísícsedmset korun českých), a to 318.097 (slovy: třistaosmnáctisícidevadesátisedmi) hlasy přítomných akcionářů.
od 30. 6. 2004 do 3. 1. 2005
- Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je překapitalizace společnosti Danone a.s., t.j. přebytek volných finančních zdrojů, které má společnost Danone a.s. k dispozici a které nepotřebuje pro své podnikání. Snížení základního kapitálu bude prove deno snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze stávající jmenovité hodnoty 1000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých) každé akcie na jmenovitou hodnotu 100 Kč (slovy: jednosto korun českých) každé akcie.
od 30. 6. 2004 do 3. 1. 2005
- S částkou ve výši 291.111.300 Kč (dvěstědevadesátjednamilionůstojedenácttisíctřista korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že se rozdělí a vyplatí jednotlivým akcionářům, a to v poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů (tj. v poměru, v jakém se podílí na zákla dním kapitálu společnosti).
od 17. 7. 2002
- Valná hromada schvaluje změnu druhu akcií a to tak, že stávající zaměstananecké akcie vydané v litinné podobě se mění na akcie kmenové v zaknihované podobě. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku. Po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo doporučeným dopisem vyzve akcionáře, aby ve stanovené lhůtě odevzdali společnosti listinné akcie a zajistí registraci zaknihovaných akcií. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k zajištění veškerých úkonů směřujících k provedení výměny listinných zaměstnaneckých akcií za akcie kmenové v zaknihované podobě.
od 1. 10. 2001 do 23. 9. 2002
- Valná hromada rozhoduje z důvodu nesplnění povinnosti stanovené v § 161a Obchodního zákoníku prodat do 12 měsíců po jejich nabytí zaměstnanecké akcie, o snížení základního kapitálu ze stávající výše 324.311.000,-Kč o 854.000,-Kč na hodnotu základního kapitálu 323.457.000,-Kč. Ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastních 854 ks zaměstnaneckých akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč; snížení základního kapitálu bude provedeno zničením těchto akcií.
od 1. 10. 2001 do 23. 9. 2002
- Vzledem k tomu, že tato operace je účetního hlediska naprosto neutrální (tyto akcie nebyly společností prodány zaměstnancům), nevzniká žádná částka, se kterou by bylo třeba ve smyslu §211 odst. 1) písm. a)Obchodního zákoníku nakládat.
od 6. 1. 1999 do 27. 12. 1999
- Valná hromada společnosti dne 30.6.1998 rozhodla o snížení základního jmění společnosti o 4.329.000,- Kč tak, že ke snížení základního jmění použije 4.329 ks zaměstnaneckých akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Důvodem snížení základního jmění je povinnost snížit základní jmění podle § 161 b) odst. 4 obchodního zákoníku, neboť společnost neprodala zaměstnancům 4.329 ks zaměstnaneckých akcií v termínu do 12 měsíců ode dne jejich nabytí, jak jí ukládá ustanovení § 161 a) obchodního zákoníku.
od 1. 6. 1998
- Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím písemným souhlasem představenstva.
od 1. 5. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Benešovská mlékárna, s.p..
Kapitál
od 3. 1. 2005
Základní kapitál 32 345 700 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 9. 2002 do 3. 1. 2005
Základní kapitál 323 457 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 12. 1999 do 23. 9. 2002
Základní kapitál 324 311 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 6. 1998 do 27. 12. 1999
Základní kapitál 328 640 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 9. 1996 do 1. 6. 1998
Základní kapitál 328 640 000 Kč
od 9. 12. 1994 do 17. 9. 1996
Základní kapitál 311 000 000 Kč
od 31. 5. 1994 do 9. 12. 1994
Základní kapitál 249 184 000 Kč
od 28. 6. 1993 do 31. 5. 1994
Základní kapitál 194 936 000 Kč
od 3. 11. 1992 do 28. 6. 1993
Základní kapitál 145 956 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
Základní kapitál 116 272 000 Kč
od 29. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 323 457 v listinné podobě.
od 3. 1. 2005 do 29. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 323 457.
od 3. 1. 2005 do 29. 9. 2008
v zaknihované podobě
od 23. 9. 2002 do 3. 1. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 323 457.
od 23. 9. 2002 do 3. 1. 2005
v zaknihované podobě
od 27. 12. 1999 do 23. 9. 2002
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 1 509.
od 17. 9. 1996 do 23. 9. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 322 802.
od 9. 12. 1994 do 17. 9. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 305 162.
od 31. 5. 1994 do 9. 12. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 243 346.
od 14. 4. 1994 do 31. 5. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 189 098.
od 14. 4. 1994 do 27. 12. 1999
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 5 838.
od 28. 6. 1993 do 14. 4. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 194 936.
od 3. 11. 1992 do 28. 6. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 145 956.
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
Akcie na jméno err, počet akcií: 116 272.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 23. 10. 2015
PAOLO MARIA TAFURI - člen představenstva
Budapest, Gesztenyefa u. 7, Maďarská republika
den vzniku členství: 15. 7. 2015
od 30. 7. 2014 do 23. 10. 2015
KOEN BURGHOUTS - předseda představenstva
Praha - Nebušice, Dubová, PSČ 164 00
den vzniku členství: 1. 9. 2013 - 14. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 9. 2013 - 14. 7. 2015
od 30. 7. 2014 do 23. 10. 2015
-
od 13. 11. 2013 do 30. 7. 2014
PAOLO MARIA TAFURI - člen představenstva
Budapest, Gesztenyefa u. 7, PSČ 108 2, Maďarská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 27. 6. 2014
od 29. 10. 2013 do 30. 7. 2014
KOEN BURGHOUTS - předseda představenstva
Langnau am Albis, Lenzwiesenweg 8, PSČ 813 5, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 1. 9. 2013
den vzniku funkce: 1. 9. 2013
od 13. 10. 2013 do 30. 7. 2014
Ing. JAROSLAV DUFEK - člen představenstva
Praha 6 - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku funkce: 15. 5. 2007
od 22. 7. 2013 do 13. 11. 2013
PAOLO MARIA TARUFI - člen představenstva
Budapest, Gesztenyefa u. 7, PSČ 108 2, Maďarská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2013 - 27. 6. 2014
od 3. 5. 2012 do 30. 7. 2014
Mgr. Lenka Jochman Slunská - místopředseda představenstva
Slaný - Kvíček, Ve stráni, PSČ 274 01
den vzniku členství: 8. 3. 2012 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 9. 3. 2012 - 27. 6. 2014
od 24. 10. 2011 do 29. 10. 2013
Jean-Luc Pierre Percy - předseda představenstva
Waterloo, Avenue ľAvocat, PSČ 141 0, Belgické království
den vzniku členství: 30. 8. 2011 - 1. 9. 2013
den vzniku funkce: 30. 8. 2011 - 1. 9. 2013
od 21. 6. 2011 do 22. 7. 2013
Jan Žák - člen představenstva
Černošice, Vrážská, PSČ 252 28
den vzniku členství: 2. 5. 2011 - 1. 7. 2013
od 7. 1. 2011 do 21. 6. 2011
Krzysztof Tomasz Chmura - člen představenstva
Varšava, Uczniowska 22A, PSČ 031 12, Polská republika
den vzniku členství: 29. 11. 2010 - 2. 5. 2011
od 7. 9. 2010 do 24. 10. 2011
Thibaut Helleputte - předseda představenstva
Linkebeek, Rue de Hetres, PSČ 163 0, Belgické království
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 30. 8. 2011
den vzniku funkce: 1. 9. 2010 - 30. 8. 2011
od 20. 6. 2007 do 13. 10. 2013
Ing. Jaroslav Dufek - člen představenstva
Praha 6, Naardenská 669/21
den vzniku funkce: 15. 5. 2007
od 4. 10. 2006 do 3. 5. 2012
Yves Louis Jean Pellegrino - místopředseda představenstva
Boissy sous St Yon, Rue Joliot Curie 17, PSČ 917 90, Francouzská republika
den vzniku členství: 9. 5. 2006 - 8. 3. 2012
den vzniku funkce: 9. 5. 2006 - 8. 3. 2012
od 21. 9. 2006 do 7. 1. 2011
Benoit Alexandre Otton Zolnai - člen představenstva
Praha 2, Nad Petruskou 2280/3, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 29. 11. 2010
od 10. 7. 2006 do 7. 9. 2010
Gilles Francois Rabouille - předseda představenstva
Mareil-Marly, rue des Saules 2, Francouzská republika
den vzniku členství: 9. 5. 2006 - 1. 9. 2010
den vzniku funkce: 9. 5. 2006 - 1. 9. 2010
od 10. 9. 2005 do 21. 9. 2006
Frédéric Duverger - člen představenstva
Bonave 69640, Ville sur Jarnioux, Francouzská republika
den vzniku funkce: 13. 5. 2005 - 1. 9. 2006
od 10. 9. 2005 do 20. 6. 2007
Steve Knight - člen představenstva
Praha 6, Zborovská 62
den vzniku funkce: 13. 5. 2005 - 15. 5. 2007
od 1. 12. 2003 do 10. 9. 2005
Olivier Klein - člen
Praha 1 - Josefov, Elišky Krásnohorské 7
den vzniku členství: 14. 11. 2002
od 9. 4. 2003 do 10. 9. 2005
Ing. Miloš Medřický - člen představenstva
Říčany, Strašín 181
den vzniku funkce: 14. 11. 2002 - 13. 5. 2005
od 9. 4. 2003 do 10. 7. 2006
Damien Leclerc - předseda představenstva
Praha 5, Wolfova 1
den vzniku funkce: 14. 11. 2002 - 9. 5. 2006
od 9. 4. 2003 do 10. 7. 2006
- Trvale bytem : 10, rue de l'Esperance, 91400, Orsay, Francouzská republika
od 9. 4. 2003 do 4. 10. 2006
Yves Legros - místopředseda představenstva
Praha 6, Pevnostní 14/931
den vzniku funkce: 14. 11. 2002 - 9. 5. 2006
od 9. 4. 2003 do 4. 10. 2006
- bytem trvale 4, rue de l´Abbée Pouchard, 94160 Saint Mandé, Francouzská republika
od 17. 7. 2002 do 9. 4. 2003
Jan Klaas Van Timmeren - člen představenstva
Praha 4, Na Dlouhé Mezi 9
den vzniku funkce: 18. 6. 2001 - 14. 11. 2002
od 17. 7. 2002 do 9. 4. 2003
- Trvale bytem: Kortenburglanan 12, 3491 HR DOORN, Nizozemí
od 18. 7. 2001 do 9. 4. 2003
Damien Leclerc - člen představenstva
Praha 5, Wolfova 1
den vzniku funkce: 12. 6. 2000
od 18. 7. 2001 do 9. 4. 2003
- Trvale bytem : 10, rue de l'Esperance, 91400, Orsay, Francouzská republika
od 18. 7. 2001 do 9. 4. 2003
Thierry Zurcher - člen představenstva
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 25
den vzniku funkce: 12. 6. 2000 - 14. 11. 2002
od 18. 7. 2001 do 9. 4. 2003
- Trvale bytem: Alleé Edmond Delefour, 91070 Bondouele
od 1. 6. 1998 do 1. 6. 1998
Gunter Mauerhofer - předseda představenstva
Benešov, Hodějovského 736
od 1. 6. 1998 do 1. 6. 1998
Patric Sauvageot - člen představenstva
Praha 5, Na Hřebenkách 30
od 1. 6. 1998 do 18. 7. 2001
Patrick Sauvageot - člen představenstva
Praha 5, Na Hřebenkách 30
od 1. 6. 1998 do 9. 4. 2003
Gunther Mauerhofer - předseda představenstva
Benešov, Hodějovského 736
od 28. 8. 1995 do 18. 7. 2001
JUDr. Otakar Švorčík - člen představenstva
Praha 2, Římská 19, PSČ 120 00
od 31. 5. 1994 do 1. 6. 1998
Gunter Mauerhofer - předseda představenstva
Praha 1, Týnský dvůr 10
od 31. 5. 1994 do 1. 6. 1998
Ing. Martin Záveský - člen představenstva
Litoměřice, Lidická 15
od 29. 3. 1993 do 31. 5. 1994
Gunther Mauerhofer - člen představenstva
Praha 1, Týnský dvůr 10
od 3. 11. 1992 do 29. 3. 1993
Gunther Mauerhofer - člen představenstva
Praha 6, U Andělky 21
od 3. 11. 1992 do 29. 3. 1993
- nar. 21.4.1936
od 3. 11. 1992 do 31. 5. 1994
Ing. Václav Spůra - člen představenstva
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 57
od 3. 11. 1992 do 31. 5. 1994
- r.č. xxxx
od 3. 11. 1992 do 28. 8. 1995
Ing. Josef Tichý - člen představenstva
Praha 4, Návršní 4
od 3. 11. 1992 do 28. 8. 1995
- r.č. xxxx
od 3. 11. 1992 do 1. 6. 1998
Jacques Vincent - člen představenstva
Praha 6, U Andělky 21
od 3. 11. 1992 do 1. 6. 1998
- nar. 9.4.1946
od 3. 11. 1992 do 18. 7. 2001
Max Berger - člen představenstva
Praha 1, Opletalova 45
od 3. 11. 1992 do 18. 7. 2001
- nar. 2.7.1950
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
Ing. Josef Tichý - člen představenstva
Praha 4, Návršní 4
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
- r.č. xxxx
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
Ing. Bedřich Štechr - člen představenstva
Praha 5, Zdíkovská 2771/67
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
- r.č. xxxx
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
Ing. Jarmila Beranová - člen představenstva
Neveklov, 273
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
- r.č. xxxx
od 30. 7. 2014
Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány členové představenstva samostatně.
od 9. 4. 2003 do 30. 7. 2014
Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány samostatně předseda představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele nebo společně dva členové představenstva.
od 31. 5. 1994 do 9. 4. 2003
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány předseda představenstva nebo společně dva členové předdstavenstva nebo společně jeden člen představenstva a generální ředitel, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo za ni podepisují společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva a generální ředitel. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 3. 11. 1992 do 31. 5. 1994
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost: Za společnost podepisují společně generální ředitel a jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně zmocněn představenstvem, nebo společně dva členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 13. 10. 2016
MARIÁN JÁNOŠ
Praha - Nové Město, Myslíkova, PSČ 110 00
od 30. 5. 2016 do 13. 10. 2016
RADEK PLACHÝ
Lysá nad Labem, Rybízová, PSČ 289 22
od 30. 5. 2016 do 13. 10. 2016
- Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.
Dozorčí rada
od 23. 10. 2015
ZSUZSANNA KOVACS - člen dozorčí rady
Budapest, Nagyszeben street 24/A, Maďarská republika
den vzniku členství: 15. 7. 2015
od 30. 7. 2014 do 23. 10. 2015
PAOLO MARIA TAFURI - člen dozorčí rady
Budapest, Gesztenyefa u. 7, Maďarská republika
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 14. 7. 2015
od 29. 10. 2013 do 30. 7. 2014
KATEŘINA TUMPACHOVÁ - člen dozorčí rady
Libiš, Na Stráni, PSČ 277 11
den vzniku členství: 31. 8. 2013 - 27. 6. 2014
od 29. 10. 2013 do 30. 7. 2014
KAMILA TOUŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Přecechtělova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 31. 8. 2013 - 27. 6. 2014
od 12. 6. 2012 do 29. 10. 2013
Emilia Hristova Foteva - člen dozorčí rady
Praha 4 - Braník, V Malých domech I, PSČ 147 00
den vzniku členství: 16. 4. 2012 - 31. 8. 2013
od 18. 11. 2009 do 12. 6. 2012
Ing. Rudolf Rázek - člen dozorčí rady
Praha 3, Slezská 128, PSČ 130 00
den vzniku členství: 30. 7. 2009 - 16. 4. 2012
od 18. 11. 2009 do 29. 10. 2013
Miloš Štafen - člen dozorčí rady
Úvaly, Kollárova 1174, PSČ 250 82
den vzniku členství: 30. 7. 2009 - 31. 8. 2013
od 18. 11. 2009 do 30. 7. 2014
Eduard Bermann - člen dozorčí rady
Benešov, Sokola Tůmy 2169, PSČ 256 01
den vzniku členství: 30. 7. 2009 - 27. 6. 2014
od 18. 11. 2009 do 30. 7. 2014
Michal Teichmann - člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Záveská 836/6, PSČ 102 00
den vzniku členství: 14. 9. 2009 - 27. 6. 2014
od 18. 11. 2009 do 30. 7. 2014
Petr Pacholík - člen dozorčí rady
Vlašim, Riegrova 553, PSČ 258 01
den vzniku členství: 14. 9. 2009 - 27. 6. 2014
od 8. 1. 2009 do 30. 7. 2014
JUDr. Otakar Švorčík - člen dozorčí rady
Praha 2, Římská 19, PSČ 120 00
den vzniku členství: 1. 6. 2008 - 27. 6. 2014
od 10. 9. 2005 do 8. 1. 2009
Aleš Novák - člen dozorčí rady
Praha 3, Fibichova 4/1526
den vzniku funkce: 16. 5. 2005 - 1. 6. 2008
od 5. 11. 2003 do 10. 9. 2005
René Adam - člen
Mnichov, Tsingtauer Str. 97, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 6. 2003
od 5. 11. 2003 do 18. 11. 2009
Miloslav Svoboda - člen
Benešov, Ulrychova 1214, PSČ 256 01
den vzniku členství: 15. 4. 2003 - 15. 4. 2008
od 21. 6. 2003 do 18. 11. 2009
Felix Martin Garcia - člen dozorčí rady:
Escoles Pies, 21 3 1, 08017 Barcelona, Španělské království
den vzniku funkce: 14. 11. 2002 - 14. 11. 2007
od 9. 4. 2003 do 18. 11. 2009
Miloš Štafen - člen dozorčí rady
Úvaly, Kollárova 1174, PSČ 250 82
den vzniku funkce: 14. 11. 2002 - 14. 11. 2007
od 8. 3. 2003 do 21. 6. 2003
ing. Pavel Lhotka - člen
Praha 9, Gen. Janouška 892, PSČ 198 00
den vzniku členství: 12. 6. 2000
od 8. 3. 2003 do 5. 11. 2003
Thierry Angles d´Auriac - člen
Saint-Cloud, 3, Avenue Eugine, PSČ 920 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 18. 6. 2001 - 23. 6. 2003
od 8. 3. 2003 do 18. 11. 2009
Eduard Bermann - člen
Benešov, Hodějovského 736, PSČ 256 01
den vzniku členství: 12. 6. 2000 - 12. 6. 2005
od 28. 8. 1995 do 5. 11. 2003
Lubomír Vaškovic - člen dozorčí rady
Votice, Jiráskova 497
od 3. 11. 1992 do 28. 8. 1995
Jaroslav Sychra - člen dozorčí rady
Benešov, Vlašimská 1793
od 3. 11. 1992 do 28. 8. 1995
- nar. 30.3.1947
od 3. 11. 1992 do 8. 3. 2003
Pavel Navrátil - člen dozorčí rady
Trhový Štěpánov, 325
od 3. 11. 1992 do 8. 3. 2003
- nar. 21.7.1953
od 3. 11. 1992 do 8. 3. 2003
Heiner Haslinger - člen dozorčí rady
8000 Munchen 82, Movestrasse 56
od 3. 11. 1992 do 8. 3. 2003
- nar. 4.12.1928
od 3. 11. 1992 do 9. 4. 2003
Henri Giraud - člen dozorčí rady
Paris, 35 rue Rousselet
od 3. 11. 1992 do 9. 4. 2003
- nar. 18.5.1938
od 3. 11. 1992 do 10. 9. 2005
Roger Thomas - člen dozorčí rady
Paris 4, 40, rue Pierre Larousse
od 3. 11. 1992 do 10. 9. 2005
- nar. 15.5.1933
od 3. 11. 1992 do 18. 11. 2009
Ing. Jarmila Beranová - člen dozorčí rady
Neveklov, 273
od 3. 11. 1992 do 18. 11. 2009
- r.č. xxxx
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
Ing. Jiří Sernický - člen dozorčí rady
Praha 10, Mládežnická 3063
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
- r.č. xxxx
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
Vlasta Radvanová - člen dozorčí rady
Benešov, Na Spořilově 1378
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
- r.č. xxxx
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
Jaroslav Franěk - člen dozorčí rady
Benešov, Tyršova 217
od 1. 5. 1992 do 3. 11. 1992
- r.č. xxxx
Akcionáři
od 12. 8. 2008
PRODUITS LAITIERS FRAIS EST EUROPE socété par actions simplifiée
Paříž, boulevard Hausmann 17, PSČ 75009, Francouzská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 645,00 Kč
Czech Exchange 2 650,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 655,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
Česká spořitelna 2 728,00 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 765,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-2
+
-
2.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

-6
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-62
+
-
4.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-63
+
-
5.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-71
+
-

Články na Heroine.cz

Feministkám Fifinka nevadí. To jen konzervativní pravice zkouší vyprovokovat kulturní válku

Feministkám Fifinka nevadí. To jen konzervativní pravice zkouší vyprovokovat kulturní válku

„Tak už je to tady. Feministky se utrhly ze řetězu a dělají lidem ze života peklo. Jako...více

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výrobce nedokáže opravit reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výrobce nedokáže opravit reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se poradil, než budu situaci eskalovat dále. Notebook české značky byl velmi poruchový, dvě uznané reklamace během záruční doby, jedna vedla k výměně celého kusu. Teď, zhruba 2 měsíce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services