VÚKV a.s., IČO: 45274100 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti VÚKV a.s. Údaje byly staženy 10. 11. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 45274100. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45274100 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 11. 4. 1994

VÚKV a.s.

od 24. 6. 1993 do 11. 4. 1994

VUKV a.s.

od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993

VÚKV a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 22. 12. 2004 do 16. 10. 2015
Praha 5, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00
od 24. 6. 1993 do 22. 12. 2004
Praha 5, Kartouzská 4, PSČ 150 21
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
Praha 5, Kartouzská 4, PSČ 150 00
IČO
od 1. 5. 1992

45274100

DIČ

CZ45274100

Identifikátor datové schránky:cbggyzf
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1549 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 7. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 4. 1994 do 16. 7. 2015
- výzkumně-vývojová a konstrukční činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD, vozidel spe- ciálních, podsestav kolejových vozidel speciálních přeprav, kovových přepravních prostředků, kontejnérú a speciáních přístrojů
od 11. 4. 1994 do 16. 7. 2015
- projektové práce v oblasti dopravního strojírenství
od 11. 4. 1994 do 16. 7. 2015
- projektování systému pro potrubní přepravu
od 11. 4. 1994 do 16. 7. 2015
- výroba speciáních komponentů vozidel a speciání přístrojové techniky pro vozidla a jejich zkoušení
od 11. 4. 1994 do 16. 7. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 4. 1994 do 16. 7. 2015
- konzultační činnost v oblasti dopravního strojírenství
od 11. 4. 1994 do 16. 7. 2015
- poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku
od 11. 4. 1994 do 16. 7. 2015
- experimentání zkusebna vozidel pro dopravní strojírenství a zkušebna kontejnerů provoz rekreačního zařízení (bez stravování)
od 1. 5. 1992 do 11. 4. 1994
- výzkumně vývojová, technologická, výrobní a obchodní činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD vozidel specielních, podsestav kolejových vozidel, specielních přeprav, kovových přepravních prostředků, výkovku a výlistu ma- teriálu a speciálních přístrojů
od 1. 5. 1992 do 11. 4. 1994
- tvorba, vývoj a prodej výpočetních metod a programového vybavení pro obory řešené ústavem
od 1. 5. 1992 do 11. 4. 1994
- experimentílní zkušebna vozidel pro dopravní strojírenství a kon- tejnerů, certifikace výrobků
od 1. 5. 1992 do 11. 4. 1994
- odborná spolupráce s firmami a organizacemi v oblasti dopravního strojírenství
od 1. 5. 1992 do 11. 4. 1994
- zahraničně obchodní činnost
Předmět činnosti
od 16. 10. 2015
- nezávislá výzkumně vývojová činnost v oblasti kolejových vozidel osobní a nákladní dopravy, vozidel MHD, vozidel speciálních, podsestav kolejových vozidel speciálních přeprav, kovových přepravních prostředků, kontejnerů a speciálních přístrojů
Ostatní skutečnosti
od 24. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 6. 2014 do 17. 8. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 16. 10. 2006 do 19. 5. 2011
- Usnesení mimořádné valné hromady společnosti VÚKV a.s. (dále jen "Společnost"), konané dne 25.8.2005: 1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti je společnost ŠKODA HOLDING a.s., IČ: 261 63 632, se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, okres Plzeň-město, PSČ: 316 00, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle B, vložka 1029 (dál e jen hlavní akcionář), která vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 90 % základního kapitálu společnosti VÚKV a.s., konkrétně představuje podíl ve výši 96,36 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře b ylo osvědčeno předložením hromadných listin a jednotlivých akcií ke dni konání mimořádné vlané hromady a čestným prohlášením. z předložených hromadných listin a jednotlivých akcií vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 17 283 ks kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč znějící na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 96,36 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl., obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada Společnosti schvaluje podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům, tj. akciím všech min oritních akcionářů vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře (dále jen "ostatní akcie") na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné va lné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hla vního akcionáře. 3. Výše protiplnění. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1600,- Kč (slovy jedentisícšestset korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 písm.b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1943/2005, vypracovaným společností YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o. - se sídlem Praha 1, Václavské nám. 1, PSČ 110 00, IČ 256 14 274, zapsané v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soude v Praze oddíl C., vložka 54924 (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá: Hodnota akcií Společnosti pro účely doložení přiměřenosti navrhované ceny akcií Společnosti jejich hodnotě ve s myslu § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku jako výše protiplnění poskytnutého hlavním akcionářem v souladu s § 183i obchodního zákoníku činí 1.600,- Kč. Jak vyplývá ze znaleckého posudku byla hodnota akcií a výše protiplnění stanovena jak majetkový m tak výnosovým způsobem ocenění, přičemž vzhledem k charakteru podnikatelské činnosti a výhledu společnosti, je za přiměřený a odůvodněný výsledek považován výsledek výnosového ocenění. 4. Poskytnutí protiplnění. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či ak cií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, potom hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen způsobem určeným Stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři. Dosavadní vlastníci akcií ostatních akcií podle bodu 2. tohoto usnesení je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li je tito dosavadní vlastníci akcií do měsíce, bude stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dní. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 1. 5. 1992 do 19. 5. 2011
- Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uve- deného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaže- no ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výzkumný ústav kolejových vozidel Praha
od 1. 5. 1992 do 19. 5. 2011
- Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výzkumný ústav kolejových vozidel Praha
od 1. 5. 1992 do 19. 5. 2011
- V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Kapitál
od 24. 6. 1993
Základní kapitál 17 936 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
Základní kapitál 16 918 000 Kč
od 1. 8. 2019
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 17 936 v zaknihované podobě.
od 27. 9. 2016 do 1. 8. 2019
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 17 936 v zaknihované podobě.
od 27. 9. 2016 do 1. 8. 2019
S akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti dle platných stanov společnosti uložených ve sbírce listin rejstříkového soudu a právních předpisů České republiky.
od 24. 7. 2014 do 27. 9. 2016
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 17 936 v listinné podobě.
od 24. 7. 2014 do 27. 9. 2016
S akciemi společnosti jsou spojena práva a povinnosti dle platných stanov společnosti uložených ve sbírce listin rejstříkového soudu a právních předpisů České republiky.
od 11. 4. 1994 do 24. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 17 936.
od 24. 6. 1993 do 11. 4. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 17 936.
od 1. 5. 1992 do 24. 6. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 16 918.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 12. 6. 2021
Ing. VLADIMÍR MALÝ - člen představenstva
Praha - Libeň, Drahobejlova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 26. 4. 2021
od 10. 6. 2020
Ing. EUGEN ANDREAS MAROSCHIK - člen představenstva
Praha - Jinonice, Kloudova, PSČ 158 00
den vzniku členství: 2. 5. 2020
od 10. 6. 2020
Ing. ZDENĚK MALKOVSKÝ, Ph.D. - předseda představenstva
Praha - Hradčany, K Brusce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 5. 2020
den vzniku funkce: 4. 5. 2020
od 3. 6. 2020
Ing. JAROMÍR MOTYČKA - místopředseda představenstva
Ohrobec, Průběžná, PSČ 252 45
den vzniku členství: 2. 5. 2020
den vzniku funkce: 4. 5. 2020
od 3. 6. 2020 do 3. 6. 2020
Ing. EUGEN ANDREAS MAROSCHIK - člen představenstva
Praha - Jinonice, Kloudova, PSČ 158 00
den vzniku funkce: 2. 6. 2020
od 3. 6. 2020 do 10. 6. 2020
Ing. EUGEN ANDREAS MAROSCHIK - člen představenstva
Praha - Jinonice, Kloudova, PSČ 158 00
den vzniku funkce: 2. 5. 2020
od 3. 6. 2020 do 10. 6. 2020
Ing. ZDENĚK MALKOVSKÝ - předseda představenstva
Praha - Hradčany, K Brusce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 5. 2020
den vzniku funkce: 4. 5. 2020
od 16. 11. 2019
Ing. ZDENĚK SVÁTA - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Sedlecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 28. 9. 2019
od 30. 8. 2018 do 16. 11. 2019
Ing. ZDENĚK SVÁTA - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Sedlecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 27. 9. 2016 - 27. 9. 2019
od 3. 5. 2018 do 3. 6. 2020
Ing. PETR BRZEZINA - člen představenstva
Praha - Dubeč, Starodubečská, PSČ 107 00
den vzniku členství: 25. 4. 2018
den vzniku funkce: 25. 4. 2018 - 1. 5. 2020
od 3. 5. 2018 do 12. 6. 2021
Ing. VLADIMÍR MALÝ - člen představenstva
Praha - Libeň, Drahobejlova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 25. 4. 2018 - 25. 4. 2021
den vzniku funkce: 25. 4. 2018 - 25. 4. 2021
od 16. 6. 2017 do 3. 6. 2020
Ing. ZDENĚK MALKOVSKÝ, Ph.D. - předseda představenstva
Praha - Hradčany, K Brusce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 5. 2017 - 1. 6. 2020
den vzniku funkce: 2. 5. 2017
od 16. 6. 2017 do 3. 6. 2020
Ing. JAROMÍR MOTYČKA - místopředseda představenstva
Ohrobec, Průběžná, PSČ 252 45
den vzniku členství: 1. 5. 2017 - 1. 5. 2020
den vzniku funkce: 2. 5. 2017
od 9. 12. 2016 do 30. 8. 2018
Ing. ZDENĚK SVÁTA - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Sedlecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 27. 9. 2016
od 16. 10. 2015 do 9. 12. 2016
ZDENĚK SVÁTA - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Sedlecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013 - 1. 8. 2016
od 16. 10. 2015 do 16. 6. 2017
Ing. ZDENĚK MALKOVSKÝ - předseda představenstva
Praha - Hradčany, K Brusce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 5. 2014 - 1. 5. 2017
den vzniku funkce: 2. 5. 2014 - 1. 5. 2017
od 16. 10. 2015 do 16. 6. 2017
JAROMÍR MOTYČKA - místopředseda představenstva
Ohrobec, Průběžná, PSČ 252 45
den vzniku členství: 1. 5. 2014 - 1. 5. 2017
den vzniku funkce: 2. 5. 2014 - 1. 5. 2017
od 10. 6. 2014 do 16. 10. 2015
Ing. ZDENĚK MALKOVSKÝ - předseda představenstva
Praha - Hradčany, K Brusce, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 5. 2014
den vzniku funkce: 2. 5. 2014
od 10. 6. 2014 do 16. 10. 2015
JAROMÍR MOTYČKA - místopředseda představenstva
Ohrobec, Průběžná, PSČ 252 45
den vzniku členství: 1. 5. 2014
den vzniku funkce: 2. 5. 2014
od 6. 8. 2013 do 16. 10. 2015
ZDENĚK SVÁTA - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Sedlecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 8. 2013
od 19. 2. 2013 do 6. 8. 2013
PATRIK VOOK - člen představenstva
Plzeň - Jižní Předměstí, Kardinála Berana, PSČ 301 00
den vzniku členství: 1. 2. 2013 - 31. 5. 2013
od 19. 5. 2011 do 19. 5. 2011
Ing. Miloš Zelingr - místopředseda představenstva
Praha 6, Vondroušova 48/1209, PSČ 163 00
den vzniku členství: 15. 3. 2011
den vzniku funkce: 23. 3. 2011
od 19. 5. 2011 do 19. 5. 2011
Ing. Jaromír Motyčka - člen představenstva
Praha 12, Petržílkova 3306/23, PSČ 143 00
den vzniku členství: 15. 3. 2011
od 19. 5. 2011 do 19. 2. 2013
Ing. Jaromír Motyčka - člen představenstva
Ohrobec, Průběžná 421, PSČ 252 45
den vzniku členství: 15. 3. 2011 - 31. 1. 2013
od 19. 5. 2011 do 10. 6. 2014
Ing. Zdeněk Malkovský - předseda představenstva
Praha 6, K Brusce 7/280, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 3. 2011 - 1. 5. 2014
den vzniku funkce: 23. 3. 2011 - 1. 5. 2014
od 19. 5. 2011 do 10. 6. 2014
Ing. Miloš Zelingr - místopředseda představenstva
Praha 5, Milotická 458/16, PSČ 155 21
den vzniku členství: 15. 3. 2011 - 1. 5. 2014
den vzniku funkce: 23. 3. 2011 - 1. 5. 2014
od 23. 6. 2008 do 19. 5. 2011
Ing. Jaromír Motyčka - člen představenstva
Praha 12, Petržílkova 3306/23, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 1. 5. 2008
od 7. 5. 2008 do 19. 5. 2011
Ing. Zdeněk Malkovský - předseda představenstva
Praha 6, K Brusce 7/280, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 3. 2008 - 15. 3. 2011
den vzniku funkce: 11. 4. 2008 - 15. 3. 2011
od 7. 5. 2008 do 19. 5. 2011
Ing. Miloš Zelingr - místopředseda představenstva
Praha 6, Vondroušova 48/1209, PSČ 163 00
den vzniku členství: 20. 3. 2008 - 15. 3. 2011
den vzniku funkce: 11. 4. 2008 - 15. 3. 2011
od 1. 6. 2005 do 7. 5. 2008
Ing. Zdeněk Malkovský - předseda představenstva
Praha 6, K Brusce 7/280, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 20. 3. 2008
den vzniku funkce: 31. 3. 2005 - 20. 3. 2008
od 1. 6. 2005 do 7. 5. 2008
Ing. Miloš Zelingr - místopředseda představenstva
Praha 6, Vondroušova 48/1209, PSČ 163 00
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 20. 3. 2008
den vzniku funkce: 31. 3. 2005 - 20. 3. 2008
od 24. 11. 2004 do 1. 6. 2005
Ing. Pavel Novotný - předseda představenstva
Chřibská, Dolní Chřibská 289, PSČ 407 44
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 30. 3. 2005
den vzniku funkce: 8. 7. 2004 - 30. 3. 2005
od 24. 11. 2004 do 1. 6. 2005
Ing. Petr Valdhans - místopředseda představenstva
Plzeň, Slovanská alej 25, PSČ 326 00
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 30. 3. 2005
den vzniku funkce: 8. 7. 2004 - 30. 3. 2005
od 24. 11. 2004 do 1. 6. 2005
Ing. Miloslav Kepka, Csc. - člen představenstva
Zruč - Senec, Zahradní 313, PSČ 330 08
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 30. 3. 2005
od 1. 6. 2004 do 24. 11. 2004
Ing. Pavel Novotný - předseda představenstva
Chřibská, Dolní Chřibská 289, PSČ 407 44
den vzniku členství: 13. 2. 2004 - 25. 6. 2004
den vzniku funkce: 13. 2. 2004 - 25. 6. 2004
od 1. 6. 2004 do 24. 11. 2004
Dr. Joachim Frey - člen představenstva
Praha 5, Nad dálnicí 1323
den vzniku členství: 15. 5. 2001 - 25. 6. 2004
od 5. 6. 2002 do 1. 6. 2004
Dr. Joachim Frey - Předseda představenstva
Praha 5, Nad dálnicí 1323
den vzniku funkce: 15. 5. 2001 - 13. 2. 2004
od 5. 6. 2002 do 1. 6. 2004
Ing. Pavel Pavlousek, CSc - Místopředseda představenstva
Praha 1, Pod Bruskou 3, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 15. 5. 2001 - 15. 12. 2003
od 5. 6. 2002 do 24. 11. 2004
Mgr. Tomáš Květák - Člen představenstva
Praha 4, Pod Vyšehradem 104, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 15. 5. 2001
od 4. 9. 2001 do 5. 6. 2002
Ing. Pavel Pavlousek, CSc. - místopředseda představenstva
Praha 1, Pod Bruskou 3, PSČ 110 00
den vzniku členství: 6. 12. 2000 - 15. 5. 2001
den vzniku funkce: 6. 12. 2000 - 15. 5. 2001
od 4. 9. 2001 do 5. 6. 2002
Mgr. Tomáš Květák, r.č. xxxx - člen
Praha 4, Pod Vyšehradem 104/1, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 12. 2000 - 15. 5. 2001
od 29. 9. 2000 do 4. 9. 2001
Mgr. Tomáš Květák, r.č. xxxx - člen
Praha 4, Pod Vyšehradem 104/1
od 26. 4. 1999 do 29. 9. 2000
Mgr. Tomáš Květák, r.č. xxxx - člen
Kroměříž, 1. máje 281
od 26. 4. 1999 do 4. 9. 2001
Ing. Pavel Pavlousek, CSc. - předseda představenstva
Praha 1, Pod Bruskou 3
od 26. 4. 1999 do 4. 9. 2001
Ing. Zbyněk Pražák - člen
Ostrava, nám Msgre.Šrámka 5/1826
od 18. 2. 1998 do 26. 4. 1999
Ing. Pavel Pavlousek, SCs - člen představenstva
Praha 1, Pod Bruskou 3
od 18. 2. 1998 do 26. 4. 1999
Doc. Ing. Petr Wolf, CSc - předseda
Ostrava, Závišova 4
od 18. 2. 1998 do 26. 4. 1999
Dr. RNDr. Lubomír Smutný - člen
Ostrava, SPB 447
od 10. 7. 1997 do 18. 2. 1998
Ing. Viktor König - předseda
Plzeň, Břidlicová 33, PSČ 317 01
od 10. 7. 1997 do 18. 2. 1998
Ing, Fredinand Gottmann - člen
Praha 3, Jana Želivksého 2
od 10. 7. 1997 do 18. 2. 1998
Ing. Vladimír Dlouhý - člen
Praha 2, Čerchovská 5
od 10. 7. 1997 do 18. 2. 1998
Ing. Pavel Pavlousek, SCs - Místopředseda představenstva
Praha 1, Pod Bruskou 3
od 18. 11. 1996 do 10. 7. 1997
Ing. Viktor König - člen
Plzeň, Břidlicová 33, PSČ 317 01
od 18. 11. 1996 do 18. 2. 1998
Mgr. Petr Eliáš - člen
Nymburk, Hořátevská 2008
od 1. 2. 1996 do 10. 7. 1997
JUDr. Jiří Bainhofer - člen
Praha 5, Amforova 1894
od 11. 4. 1994 do 1. 2. 1996
Ing. Pavel Stejskal - člen
Praha 10, Vyžlovská 2242
od 11. 4. 1994 do 18. 11. 1996
Ing. Jiřina Vlková - člen
Praha 4, Pod višňovkou 1370
od 11. 4. 1994 do 18. 11. 1996
Ing. Zdenněk Malkovský - člen
Praha 6, K Brusce 7
od 11. 4. 1994 do 18. 11. 1996
Ing. Jiří Radosta - člen
Karlovy Vary, Chelčického 16
od 1. 5. 1992 do 11. 4. 1994
Ing. Michal Karel - Člen představenstva
Praha 5, Matoušova 14, PSČ 150 00
od 1. 5. 1992 do 11. 4. 1994
Ing. Libor Mareš - Člen představenstva
Praha 10, Černokostelecká 58, PSČ 100 00
od 1. 5. 1992 do 10. 7. 1997
Ing. Pavel Pavlousek, CSc. - Člen představenstva
Praha 1, Pod Bruskou 147/3, PSČ 110 00
od 24. 7. 2014
Za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně.
od 24. 11. 2004 do 24. 7. 2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobán, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. za představenstvo jedná jménem společnosti navenek předseda představenstva a další člen představenstva nebo místo předseda představenstva a další člen představenstva společně.
od 8. 8. 2002 do 24. 11. 2004
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy nejméně dva členové představenstva společně, nebo prokurista.
od 4. 9. 2001 do 8. 8. 2002
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva vždy společně.
od 26. 4. 1999 do 4. 9. 2001
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo kteříkoliv dva členové představenstva vždy společně.
od 18. 2. 1998 do 18. 2. 1998
Způsob jednání jménem společnosti d: jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva, a to buď : - předseda a místopředseda - předseda a jeden člen představenstva - místopředseda a jeden člen představentva, nebo jeden člen představentva, který je k tomu písemně zmocněn.
od 18. 2. 1998 do 26. 4. 1999
Způsob jednání jménem společnosti : Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva společně, nebo předseda představenstva samostatně, nebo dva zbývající členové představenstva vždy společně.
od 11. 4. 1994 do 18. 2. 1998
Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu nejméně dva členové předsta- venstva, a to buď předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
od 1. 5. 1992 do 11. 4. 1994
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenst- va, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka spo- lečnosti.
Prokura
od 4. 9. 2001 do 26. 2. 2003
Ing. Libor Mareš
Praha 10, Černokostelecká 58
od 11. 4. 1994 do 10. 7. 1997
Ing. Michal Karel
Praha 5, Matoušova 14
od 11. 4. 1994 do 7. 12. 2000
Ing. Libor Mareš
Praha 10, Černokostelecká 58
Dozorčí rada
od 6. 11. 2021
JUDr. STANISLAV KUBA - předseda dozorčí rady
Bošany, ČSA 615/70, PSČ 956 18, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 9. 2021
den vzniku funkce: 14. 9. 2021
od 12. 6. 2021 do 6. 11. 2021
Ing. LADISLAV CHVÁTAL - předseda dozorčí rady
Praha - Klánovice, Smidarská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 26. 4. 2021 - 13. 9. 2021
den vzniku funkce: 26. 4. 2021 - 13. 9. 2021
od 1. 8. 2019
doc. Ing. MICHAL KORECKÝ, Ph.D. - člen dozorčí rady
Přeštice, Dukelská, PSČ 334 01
den vzniku členství: 8. 6. 2019
od 6. 2. 2019
Ing. JAN ČAPEK, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha - Černý Most, Šedova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 2. 1. 2019
od 3. 5. 2018 do 6. 2. 2019
Ing. JAN ČAPEK, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha - Černý Most, Šedova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 1. 1. 2019
den vzniku funkce: 1. 1. 2016 - 1. 1. 2019
od 3. 5. 2018 do 1. 8. 2019
doc. Ing. MICHAL KORECKÝ, Ph.D. - člen dozorčí rady
Přeštice, Dukelská, PSČ 334 01
den vzniku členství: 7. 6. 2016 - 7. 6. 2019
den vzniku funkce: 25. 4. 2018 - 7. 6. 2019
od 3. 5. 2018 do 12. 6. 2021
Ing. LADISLAV CHVÁTAL - předseda dozorčí rady
Praha - Klánovice, Smidarská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 25. 4. 2018 - 25. 4. 2021
den vzniku funkce: 25. 4. 2018 - 25. 4. 2021
od 8. 9. 2016 do 3. 5. 2018
doc. Ing. MICHAL KORECKÝ, Ph.D. - předseda
Přeštice, Dukelská, PSČ 334 01
den vzniku členství: 7. 6. 2016
den vzniku funkce: 13. 6. 2016
od 8. 9. 2016 do 3. 5. 2018
Ing. VLADIMÍR MALÝ - místopředseda
Praha - Libeň, Drahobejlova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 7. 6. 2016 - 25. 4. 2018
den vzniku funkce: 13. 6. 2016 - 25. 4. 2018
od 26. 1. 2016 do 3. 5. 2018
Ing. JAN ČAPEK, Ph.D. - člen
Praha - Černý Most, Šedova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 1. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2016
od 16. 10. 2015 do 26. 1. 2016
Ing. RADEK WESTFÁL - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Famfulíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011
od 16. 10. 2015 do 8. 9. 2016
doc. Ing. MICHAL KORECKÝ, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Přeštice, Dukelská, PSČ 334 01
den vzniku členství: 1. 5. 2012 - 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 20. 6. 2012 - 1. 5. 2016
od 16. 10. 2015 do 8. 9. 2016
Ing. VLADIMÍR MALÝ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Drahobejlova, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 5. 2012 - 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 20. 6. 2012 - 1. 5. 2016
od 25. 8. 2013 do 16. 10. 2015
doc. Ing. MICHAL KORECKÝ, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Přeštice, Dukelská, PSČ 334 01
den vzniku členství: 1. 5. 2012
den vzniku funkce: 20. 6. 2012
od 6. 8. 2012 do 25. 8. 2013
doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Přeštice, Dukelská 783, PSČ 334 01
den vzniku členství: 1. 5. 2012
den vzniku funkce: 20. 6. 2012
od 6. 8. 2012 do 16. 10. 2015
Ing. Vladimír Malý - místopředseda dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Drahobejlova 61, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 5. 2012
den vzniku funkce: 20. 6. 2012
od 5. 10. 2011 do 5. 10. 2011
doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Hostivice, V Uličce 1459, PSČ 253 01
den vzniku členství: 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 1. 9. 2011
od 5. 10. 2011 do 6. 8. 2012
doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Přeštice, Dukelská 783, PSČ 334 01
den vzniku členství: 14. 7. 2008 - 1. 5. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2011 - 1. 5. 2012
od 5. 10. 2011 do 6. 8. 2012
Ing. Vladimír Malý - místopředseda dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Drahobejlova 61, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008 - 1. 5. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2011 - 1. 5. 2012
od 5. 10. 2011 do 16. 10. 2015
Ing. Radek Westfál - člen dozorčí rady
Praha 8, Famfulíkova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011
od 29. 12. 2008 do 5. 10. 2011
Ing. Tomáš Krsek - předseda dozorčí rady
Plzeň, Čermákova 52, PSČ 320 14
den vzniku členství: 8. 12. 2008 - 25. 5. 2011
den vzniku funkce: 9. 12. 2008 - 25. 5. 2011
od 23. 10. 2008 do 5. 10. 2011
doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. - místopředseda dozorčí rady
Hostivice, V Uličce 1459, PSČ 253 01
den vzniku členství: 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 17. 9. 2008 - 1. 9. 2011
od 22. 10. 2008 do 23. 10. 2008
doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Hostivice, V Uličce 1459, PSČ 253 01
den vzniku členství: 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 15. 9. 2008
od 22. 10. 2008 do 29. 12. 2008
Ing. Tomáš Krsek - předseda dozorčí rady
Plzeň, Čermákova 52, PSČ 320 14
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 12. 2008
den vzniku funkce: 15. 9. 2008 - 1. 12. 2008
od 22. 10. 2008 do 5. 10. 2011
Ing. Vladimír Malý - člen dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Drahobejlova 61, PSČ 190 00
den vzniku členství: 14. 7. 2008
od 14. 5. 2007 do 22. 10. 2008
Ing. Tomáš Krsek - člen dozorčí rady
Plzeň, Čermákova 52, PSČ 320 14
den vzniku členství: 1. 3. 2007
od 1. 6. 2006 do 14. 5. 2007
Ing. Zdeněk Majer - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Podhorská 681, PSČ 353 01
den vzniku členství: 4. 4. 2006 - 27. 11. 2006
od 6. 8. 2005 do 1. 6. 2006
Ing. Zdeněk Majer - člen dozorčí rady
Mariánské Lázně, Podhorská 681, PSČ 353 01
den vzniku členství: 1. 6. 2005 - 1. 6. 2005
od 1. 6. 2005 do 22. 10. 2008
Ing. Michal Korecký - místopředseda dozorčí rady
Hostivice, V Uličce 1459, PSČ 253 01
den vzniku členství: 25. 6. 2004
den vzniku funkce: 8. 7. 2004
od 24. 11. 2004 do 1. 6. 2005
Ing. Michal Korecký - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, U Čtyř domů 5, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 6. 2004
den vzniku funkce: 8. 7. 2004
od 24. 11. 2004 do 6. 8. 2005
Ing. Vlastimil Juppa - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Husova 605/5, PSČ 500 11
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 30. 4. 2005
od 24. 11. 2004 do 22. 10. 2008
Ing. Jiří Zapletal - předseda dozorčí rady
Velké Popovice, 357, PSČ 251 69
den vzniku členství: 25. 6. 2004 - 14. 7. 2008
den vzniku funkce: 14. 7. 2004 - 14. 7. 2008
od 1. 6. 2004 do 24. 11. 2004
Ing. Jiří Zapletal - předseda
Velké Popovice, 357, PSČ 251 69
den vzniku členství: 13. 2. 2004 - 25. 6. 2004
den vzniku funkce: 13. 2. 2004 - 25. 6. 2004
od 5. 6. 2002 do 1. 6. 2004
Dr. Michal Siedentop - Předseda
Albrecht-Altdorfer-Str. 17, 93073 Neutraubling,, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 15. 5. 2001 - 13. 2. 2004
od 5. 6. 2002 do 1. 6. 2005
Ing. Zbyněk Pražák - Člen
Ostrava, Msgr. Šrámka 1826/5, PSČ 702 00
den vzniku členství: 15. 5. 2001 - 23. 3. 2005
od 4. 9. 2001 do 5. 6. 2002
Ing. Zbyněk Pražák - člen
Ostrava, Msgr. Šrámka 1826/5, PSČ 702 00
den vzniku členství: 6. 12. 2000 - 15. 5. 2001
od 29. 9. 2000 do 29. 9. 2000
Mgr. Miroslav Opatřil - člen
Brno, Žilkova 42, PSČ 621 00
od 29. 9. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Petr Hylmar - předseda
Hradec Králové, E.Beneše 1532, PSČ 500 12
od 29. 9. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Jiří Bureš - člen
Olomouc, Pod lesem 30, PSČ 772 00
od 29. 9. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Miroslav Opatřil - člen
Brno, Žilkova 42, PSČ 621 00
od 29. 9. 2000 do 1. 6. 2005
JUDr. Petr Pour - člen
Praha 8 - Troja, Velká skála 7, PSČ 181 00
den vzniku členství: 21. 3. 2001 - 21. 3. 2005
od 5. 10. 1998 do 29. 9. 2000
Ing. Petr Hylmar - předseda
Hradec Králové, E.Beneše 1532, PSČ 500 12
od 28. 7. 1998 do 29. 9. 2000
Ing. Josef Chaloupek - člen
Zadní Třebáň 75,
od 18. 2. 1998 do 28. 7. 1998
Ing. Ferdinand Gottmann - člen
Praha 3, Želivského 2
od 18. 2. 1998 do 5. 10. 1998
Ing. Josef Spurný - předseda
Frenštát pod Radhoštěm, 6. května 51
od 18. 2. 1998 do 29. 9. 2000
JUDr. Petr Pour - člen
Praha 9, Vašátkova 1013
od 10. 7. 1997 do 18. 2. 1998
prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc - člen
Pardubice, K rozvodně 91
od 10. 7. 1997 do 18. 2. 1998
Doc.Ing. Jiří Pokorný, CSc - člen
Praha 4, Hráského 1927
od 1. 2. 1996 do 10. 7. 1997
Ing. Robert Husák - člen
Praha 6, Myslbekova 27
od 11. 4. 1994 do 1. 2. 1996
Ing. Jaroslav Žoha - člen
Praha 4, Táborská 29
od 11. 4. 1994 do 10. 7. 1997
Ing. Miroslav Brejcha - člen
Praha 3, Čajkovského 1
od 11. 4. 1994 do 18. 2. 1998
Ing. Vladimír Klomínek - člen
Praha 4, Za zelenou liškou 967 B
od 1. 5. 1992 do 11. 4. 1994
Ing. Zdeněk Malkovský
Praha 6, K Brusce 7, PSČ 160 00
od 1. 5. 1992 do 11. 4. 1994
Ing. Zuzana Fašánková
Praha 3, Přemyslova 14, PSČ 130 00
od 1. 5. 1992 do 11. 4. 1994
RNDr. Jan Hula
Bílovce, Jeremenkova 36/11
Akcionáři
od 6. 11. 2021
Skoda B.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemské království
od 9. 9. 2021 do 6. 11. 2021
Skoda B.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemské království
od 22. 8. 2020 do 9. 9. 2021
PPF IndustryCo B.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemské království
od 3. 5. 2018 do 22. 8. 2020
PPF Beer Topholdco B.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemské království
od 17. 8. 2017 do 3. 5. 2018
CEIL (CENTRAL EUROPE INDUSTRIES) LTD
3032 Limassol, City House, 6 Karaiskaki, Kyperská republika
od 13. 1. 2017 do 17. 8. 2017
FLEXAGON LIMITED
Limassol, City House, Karaiskakis 6, PSČ 303 2, Kyperská republika
od 21. 1. 2014 do 13. 1. 2017
CEIL (CENTRAL EUROPE INDUSTRIES) LTD
3032 Limassol, City House, Karaiskakis 6, Kyperská republika
od 6. 8. 2012 do 21. 1. 2014
SKODA INDUSTRY (EUROPE) LTD.
3032 Limassol, City House, Karaiskakis 6, Kyperská republika
od 19. 5. 2011 do 6. 8. 2012
SKODA INDUSTRY (EUROPE) LTD.
1066 Nicosia, Themistokli Dervi 3, Kyperská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

+191

+
-
Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+109

+
-
Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+72

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

-192

+
-
Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-391

+
-
Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-396

+
-

A tohle už jste četli?

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 je potřeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna. Kdo musí platit silniční daň a jaká jsou další pravidla? Tady je aktuální přehled a kalkulačka.

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně, dávky

Co chystá koalice ohledně daní, důchodů, sociálních dávek, podnikání, podpory bydlení nebo lepšího fungování úřadů? Prošli jsme čerstvě podepsané programové prohlášení.

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Vyplatí se vám paušální daň? Na změnu zbývá týden

Podnikatelé se mohou dobrovolně přihlásit do 10. ledna. Kdo se zapojil už loni, nemusí nic dělat – pokud se naopak nechce odhlásit.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 327 549 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

Vláda má důvěru, Fiala problém. Proč začíná připomínat Babiše?

„Vláda by měla šetřit na státu, ne na občanech,“ řekl ve svém projevu před hlasováním o důvěře vládě...

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

Láska na fakultě. Šedá zóna vztahů mezi učiteli a studenty je tikající bomba

„Spadla jsem do toho, ani nevím jak. A najednou v tom člověk byl a hrál tu hru, aniž si uvědomoval, že...

Partners Financial Services