Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Hermes International, a.s.
IČO: 45276404

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 5. 1992
Obchodní firma
od 24. 4. 1996

Hermes International, a.s.

od 17. 5. 1993 do 24. 4. 1996

Hermes Immobilien Praha a.s.

od 22. 5. 1992 do 17. 5. 1993

Hermes Immobilien ČSFR a.s.

Sídlo
od 19. 8. 1999 do 8. 6. 2002
Praha 3, Ježkova 9
od 5. 3. 1999 do 19. 8. 1999
Praha 9, Bělečská 72
od 14. 7. 1995 do 5. 3. 1999
Praha 5, Na Václavce 7
od 22. 5. 1992 do 14. 7. 1995
Praha 2, Mánesova 51
IČO
od 22. 5. 1992

45276404

DIČ

005

Identifikátor datové schránky:tfreebi
Právní forma
od 22. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1613 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 7. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 3. 1999 do 23. 7. 2014
- pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz bytových a nebytových prostor
od 24. 4. 1996 do 23. 7. 2014
- poradenská činnost v oblasti obchodu
od 24. 4. 1996 do 23. 7. 2014
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 24. 4. 1996 do 23. 7. 2014
- reklamní činnost
od 18. 8. 1992 do 23. 7. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjim- kou zboží uvedeného v příl. 1 - 3 zák. 455/91 Sb.
od 22. 5. 1992 do 23. 7. 2014
- realitní kancelář, marketing - průzkum a vyhodnocování trhu
Předmět činnosti
od 23. 7. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 14. 7. 2015 do 28. 8. 2015
- Valná hromada společnosti Hermes International, a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti Hermes International, a.s., a to peněžitým vkladem z částky 28.500.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set tisíc korun českých) o částku 10.000.000,-- Kč (slovy : deset miliónů korun českých) na částku 38.500.000,-- Kč (slovy: třicet osm miliónů pět set tisíc korun českých) za následujících podmínek: - 1)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 10 (slovy: deseti) kusů nových kmenových akcií vydaných jako cenné papíry na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), jejichž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Nově upisované akcie nebudou kotované . 2)Nepřipouští se v souladu s § 475 zákona o obchodních korporacích upisování nad i pod částku navrženého zvýšení základního kapitálu. 3)Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 474 zákona o obchodních korporacích přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 4)Stávající akcionáři se v plném rozsahu do tohoto notářského zápisu vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 475, písmeno c), zákona o obchodních korporacích. 5)Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích Nově upisované akcie budou upsány bez veřejné nabídky předem určenými zájemci. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: -spole čnosti E-Centrum a.s., se sídlem Praha - Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 13000, IČ 158 88 118, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 679, jejímž předmětem podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, bude nabídnuto k úpisu 5 (slovy: pět) kusů akcií; -paní Michaele Voráčkové, narozené 20. 2. 1989, bydliště Praha 9, Klánovice, Bělečská 72, bude nabídnuto k úpisu 5 (slovy: pět) kusů akcií; 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. 7) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. 8) Místem upisování je sídlo společnosti Hermes International, a.s., IČ: 452 76 404, na adrese Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 13000, v pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 hodin nebo jiné místo či čas dohodnuté mezi společností a upisovatelem. 9) Lhůta pro upisování akcií je 30 (slovy: třicet) dnů počínaje dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. 10) Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne konání valné hromady rozhodující o zvýšení základního kapitálu. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. 11) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 12) Účet u banky, na který upisovatelé splatí emisní kurz splatný v penězích je následující: č. účtu: 1164xxxx u Komerční banky, a.s.. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz splatný v penězích do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření úpisu akcií. 13) Určení zájemci uvedení výše, tj.: Určený zájemce společnost E-Centrum a.s., se sídlem Praha - Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 13000, IČ 158 88 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 679, splatí emisní kurz 5.000.000 Kč (slovy: pět miliónů korun česk ých) za 5 (slovy: pět) kusů akcií penězi bankovním převodem na výše uvedený účet společnosti Hermes International, a.s. Určený zájemce Michaela Voráčková, narozená 20. 2. 1989, bydliště Praha 9, Klánovice, Bělečská 72, splatí emisní kurz 5.000.000 Kč (slovy: pět miliónů korun českých) za 5 (slovy: pět) kusů akcií penězi bankovním převodem na výše uvedený účet společnosti H ermes International, a.s.
od 23. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 7. 2014 do 2. 8. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 23. 7. 2014 do 2. 8. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 23. 12. 2013
- Společnost Hermes International a.s. se jako nástupnická společnost vnitrostátní fúzí sloučením sloučila se zanikající obchodní společností ImProve a.s., IČ 261 51 243, se sídlem Ježkova 944/9, Žižkov, 130 00 Praha 3. Obchodní jmění zanikající společnosti ImProve a.s. přešlo na nástupnickou společnost Hermes International a.s.
od 6. 4. 2009 do 20. 5. 2009
- A) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 23.500.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionypětsettisíc korun českých) o částku 5.000.000,- Kč (slovy pětmilionů korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy čini t celkem 28.500.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůpětsettisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 kusů nových kmenových akcií na majitele v  listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcii, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie budou upsány stávajícími akcionáři bez veřejné výzvy k upisování akcií. Nepři pouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovateli v penězích. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti. Poté Mgr. Simona Pastrnková, r.č. xxxx, bytem Zádušní 2925, PSČ 276 01, Mělník, prohlásila, že se v souvislosti se shora uvedeným návrhem vzdává svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchod. zák. Pan Ing. Jiří Roček, jež jedná jako předseda představenstva jménem akcionáře - obchodní společnosti E-Centrum, a.s., sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ 158 88 118, prohlásil, že tato se také vzdává svého předsnostního práva na upisování akcií ve smyslu ust anovení § 204a odst. 7. obch. zák. B) Vzhledem k tomu, že oba akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdali, předsedající valné hromady navrhl, aby nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti byly upsány předem určenými zájemci, jmenovitě akcinářem Mgr. Simonou Pastrkovou, r.č. xxxx, bytem Zádušní 2925, 276 101, Mělník, a obchodní společností E-Centrum, a.s., sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ 158 88 118. Tyto akcie budou upsány ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení představenstva společnosti předem určeným zájemcům o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s tímto oznámením bude předem určeným zájmcům zaslán návrh smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitos ti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Praha 3, Ježkova 944/9. Emisní kurz akcií upisovancýh bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. Celý emisn í kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne upsání nových akcií.
od 26. 4. 2007 do 20. 5. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 11.dubna 2007 o zvýšení základního kapitálu a přijala toto usnesení: A) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 8.000.000,00 Kč (slovy: osmmilionů korun českých) o částku 15.500.000,- Kč (slovy: patnáctmilionůpětsettisíc korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy čini t celkem 23.500.000,- Kč (slovy: dvacettřimilionůpětsettisíc korun českých) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 15 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,00 Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcii a 5 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii, přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny akcie budou upsány stávajícími akcionáři bez veřejné výzvy k upisování akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovateli v penězích. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti. B) Vzhledem k tomu, že oba akcionáři se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdali, předsedající valné hromady navrhl, aby nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti byly upsány předem určenými zájemci, jmenovitě obchodní spole čností BBG Investment & Consulting AG, se sídlem 8004 Zürich, Stauffacherquai 44, Švýcarská konfederace a obchodní společností E - Centrum, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ: 158 88 118. Tyto akcie budou upsány ve lhůtě 15-ti dnů ode dne oznámení představenstva společnosti předem určeným zájemcům o nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Spolu s tímto oznámením bude předem určeným zájemců m zaslán návrh smlouvy o upsání akcií. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Praha 3, Ježkova 944/9. Emisní kurz akcií upiso vaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. Celý emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií. C) Z potvrzení auditora Ing. Libora Bosáka ze dne 4.4.2007, které je připojeno v příloze č. 7/ tohoto notářského zápisu je zřejmé, že obchodní společnost Hermes International, a.s., IČ: 452 76 404, eviduje ve svém účetnictví závazek vůči akcionáři ? obcho dní společnosti E ? Centrum a.s., IČ: 158 88 118, ve výši 13.000.000,00 Kč (slovy: třináctmilionů korun českých), a to z titulu smlouvy o půjčce ze dne 20.2.2007. Valné hromadě se navrhuje vyslovení souhlasu se započtením části z výše uvedené pohledávky věřitele E ? Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ: 158 88 118, ve výši 9,300.000,00 Kč (slovy: devětmilionůtřistatisíc korun českých) vůči obchodní společnosti Hermes International, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 944/9, IČ: 452 76 404, vzn iklé ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.2.2007, která má být započtena proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Důvodem navrhovaného započtení je snížení rozsahu závazků společnosti vůči akcionáři a vzájemnost pohledávek. K uzavření s mlouvy o započtení pohledávky mezi společností E - Centrum a.s. a společností je stanovena lhůta 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávky. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávky obchodní společnosti E ? Centrum a.s. do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání akcií.
od 20. 8. 1999 do 16. 2. 2000
- Jediný akcionář dne 2.7.1999 vykonávaje působnost valné hromady dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku rozhodl, že se zvyšuje základní jmění společnosti v dosavadní výši 1 000 000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o 7 000 000,-- Kč (slovy: sedm milion korun českých), tedy na celkovou částku 8 000 000,-- Kč (osm milionu korun českých) s tím, že upsání nad tuto částku se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 7 000 000,-- Kč bude kryt emisní nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány v listinné podobě v počtu 70 kusů, jako kmenové akcie v nominální hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), na majitele a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění se rovná jejich nominální hodnotě. Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitými vklady. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech. I. kolo: V prvním kole upisování má předností právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního jmění jediný akcionář, nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ustanovením § 156 a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro první kolo upisování akcií započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, kterým rozhodl o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 14 (čtrnáct) dnů. Emisní kurs akcií je splatný do 1 měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti Hermes International, a.s., číslo účtu 1164xxxx0, vedený u Komerční banky, pobočka Havlíčkova, Praha. Upisovacím místem je kancelář předsedy představenstva Ing. Jiřího Ročka, t.j. Praha 3, Ježkova 9. Upisování se uskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude u předsedy představenstva společnosti v pracovních dne od 9.00 do 15.00 hod. Představenstvo společnosti oznámí jedinému akcionáři vývěskou v sídle společnosti, den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. II. kolo: V případě, že v prvním kole upisování nebudou upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů, započne druhé kolo upisování akcií, a to po 7 (sedmi) dnech ode dne, kdy bude ukončeno 1. kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování bude trvat 7 (sedm) dnů. Ve druhém kole budou veškeré zbývající akcie upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku č. 513/95 Sb. v platném znění. Splacení výše emisního kursu akcií upsaných ve druhém kole, jakož i veškeré další náležitosti stanovené zákonem, budou předmětem výše uvedené dohody akcionářů.
od 17. 5. 1993 do 23. 7. 2014
- Změna společenské smlouvy ze dne 24.2.1993.
od 22. 5. 1992 do 23. 7. 2014
- Údaje o založení akciové společnosti: Alciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 4.3.1992. Zakladatelé Michal Voráček, bytem Praha 4, Petra Rezka 3, Josef Odermatt, bytem Švýcarsko, Luze- rnestrasse 18, 6353 Weggis, Miluše Pavlíčková, bytem Praha 10, Limuzská 39 a Václav Hyka, bytem Kněževes, Na staré silnici 110 schválili zakladatelskou smlouvou stanovy a ustanovili členy představenstva a dozorčí rady. Rozhodnutí zakladatelů o volbě orgánů společnosti bylo stvrzeno notářským zápisem ze dne 4.3.1992.
od 22. 5. 1992 do 23. 7. 2014
- Michal Voráček složil částku 570 000,- Kčs Josef Odermatt částku 310 000,- Kčs, Miluše Pavlíčková a Václav Hyka částku po 18 000,- Kčs
od 22. 5. 1992 do 23. 7. 2014
- Ze 100% upsaného základní jmění bylo 2 zakladateli splaceno 100% jejich podílu, t.j. 880 000,- Kčs, 2 zakladatelé splatili 30% svého podílu.
Kapitál
od 14. 7. 2015
Základní kapitál 38 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 5. 2009 do 14. 7. 2015
Základní kapitál 28 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 6. 2007 do 20. 5. 2009
Základní kapitál 23 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 2. 2000 do 29. 6. 2007
Základní kapitál 8 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 5. 1992 do 16. 2. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 14. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 38 v listinné podobě.
od 7. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 v listinné podobě.
od 7. 10. 2011
v listinné podobě
od 7. 10. 2011 do 14. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 28 v listinné podobě.
od 20. 5. 2009 do 7. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 29. 6. 2007 do 20. 5. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 15 v listinné podobě.
od 29. 6. 2007 do 7. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5 v listinné podobě.
od 16. 2. 2000 do 7. 10. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 70.
od 16. 2. 2000 do 7. 10. 2011
v listinné podobě
od 29. 5. 1997 do 7. 10. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 22. 5. 1992 do 29. 5. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 15. 4. 2020
Ing. JIŘÍ ROČEK - předseda představenstva
Praha - Podolí, Kubištova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 4. 2020
od 15. 4. 2020
Ing. HANA JURÁŠKOVÁ - člen představenstva
Praha - Nové Město, Lublaňská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 15. 4. 2020
od 23. 7. 2014 do 15. 4. 2020
Ing. JIŘÍ ROČEK - člen představenstva
Praha - Podolí, Kubištova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014
od 27. 6. 2013 do 23. 7. 2014
ing. JIŘÍ ROČEK - předseda představenstva
Praha 4 - Podolí, Kubištova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 7. 1999 - 26. 6. 2014
od 27. 10. 2010 do 23. 7. 2014
Miroslav Minařík - člen představenstva
Praha 3, Ježkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 27. 9. 2010 - 26. 6. 2014
od 5. 6. 2004 do 27. 10. 2010
ing. Jana Seifertová - člen
Praha 3, Baranova 21
den vzniku členství: 24. 9. 2003 - 27. 9. 2010
od 5. 6. 2004 do 27. 6. 2013
ing. Jiří Roček - předseda představenstva
Praha 4, Kubištova 1
den vzniku členství: 25. 7. 1999 - 26. 6. 2014
od 5. 6. 2004 do 23. 7. 2014
František Kvis - člen představenstva
Praha 3, Kubelíkova 62
den vzniku členství: 25. 7. 1999 - 26. 6. 2014
od 29. 5. 1997 do 5. 6. 2004
Ing. Pavel Čermák - člen představenstva
Praha 10, Morseova 253
den vzniku členství: 25. 7. 1999 - 24. 9. 2003
den vzniku funkce: 25. 7. 1999
od 29. 5. 1997 do 5. 6. 2004
ing. Jiří Roček - předseda představenstva
Praha 4, Kubištova 1
od 29. 5. 1997 do 5. 6. 2004
František Kvis - člen představenstva
Praha 3, Kubelíkova 62
od 14. 7. 1995 do 29. 5. 1997
ing. Pavel Čermák - Předseda představenstva
Praha 4, Nad svahem 1407/7
od 14. 7. 1995 do 29. 5. 1997
ing. Jiří Roček - člen představenstva
Praha 4, Kubištova 1
od 14. 7. 1995 do 29. 5. 1997
Eva Jirsová - člen představenstva
Praha 6, Národní obrany 15
od 22. 5. 1992 do 14. 7. 1995
Václav Hyka - Předseda představenstva
Kněževes, Na staré silnici 110
od 22. 5. 1992 do 14. 7. 1995
Miluše Pavlíčková - místopředseda představenstva
Praha 10, Limuzská 39
od 22. 5. 1992 do 14. 7. 1995
Eva Chábová - zapisovatel
Praha 6, Národní obrany 15
od 15. 4. 2020
Každý člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
od 23. 7. 2014 do 15. 4. 2020
Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech. Společnost přitom zastupuje vždy člen představenstva samostatně.
od 22. 5. 1992 do 23. 7. 2014
Společnost zastupuje představenstvo, kdy jeho jménem jedná před- seda představenstva, který se za společnost podepisuje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj pod- pis.
Dozorčí rada
od 2. 8. 2016
Ing. MICHAL VORÁČEK - člen dozorčí rady
Praha - Vršovice, Holandská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 2. 8. 2016
den vzniku funkce: 2. 8. 2016
od 22. 7. 2016 do 2. 8. 2016
VÁCLAV KROCZEK - člen dozorčí rady
Praha - Černý Most, Vybíralova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016 - 2. 8. 2016
od 23. 7. 2014 do 22. 7. 2016
MILAN KUTINA - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Lečkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 30. 6. 2016
od 23. 7. 2014 do 2. 8. 2016
JAN KUBÍČEK - předseda dozorčí rady
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 2. 8. 2016
den vzniku funkce: 26. 6. 2014 - 2. 8. 2016
od 23. 7. 2014 do 2. 8. 2016
PhDr. EVA JIRSOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Karlín, Jirsíkova, PSČ 186 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 2. 8. 2016
od 27. 6. 2013 do 23. 7. 2014
JAN KUBÍČEK - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 9. 2010 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 9. 2010 - 26. 6. 2014
od 27. 6. 2013 do 23. 7. 2014
Dr. EVA JIRSOVÁ - člen
Praha 8 - Karlín, Jirsíkova, PSČ 186 00
den vzniku členství: 24. 9. 2003 - 26. 6. 2014
od 14. 12. 2012 do 23. 7. 2014
MILAN KUTINA - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Lečkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 3. 9. 2012 - 26. 6. 2014
od 27. 10. 2010 do 14. 12. 2012
Ing. Jana Seifertová - člen dozorčí rady
Praha 3, Baranova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 27. 9. 2010 - 3. 9. 2012
od 27. 10. 2010 do 27. 6. 2013
Jan Kubíček - předseda dozorčí rady
Praha 1, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 9. 2010 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 9. 2010 - 26. 6. 2014
od 5. 6. 2004 do 27. 10. 2010
ing. Jiří Kučera - předseda
Praha 9, Na Samotě 323/1
den vzniku členství: 24. 9. 2003 - 27. 9. 2010
den vzniku funkce: 24. 9. 2003 - 27. 9. 2010
od 5. 6. 2004 do 27. 10. 2010
PhDr. Galina Tomíšková - člen
Praha 2, Záhřebská 20
den vzniku členství: 24. 9. 2003 - 27. 9. 2010
od 5. 6. 2004 do 27. 6. 2013
Dr. Eva Jirsová - člen
Praha 8, Jirsíkova 1/541
den vzniku členství: 24. 9. 2003 - 26. 6. 2014
od 16. 2. 2000 do 5. 6. 2004
JUDr. Jiří Křížek
Praha 9, Utěšilova 237
od 19. 8. 1999 do 16. 2. 2000
JUDr. Jiří Křížek
Praha 9, Rákosiho 237
od 19. 8. 1999 do 8. 6. 2002
Josef Řepka
Praha 8, Chvatěrubská 363/22
od 19. 8. 1999 do 5. 6. 2004
JUDr. Miroslav Šipovič
Praha 9 - Klánovice, Ke znaku 770
od 19. 8. 1999 do 5. 6. 2004
Pavel Gottwald
Praha 9 - Klánovice, V jehličíně 351
od 29. 5. 1997 do 19. 8. 1999
PhDr. Eva Jirsová
Praha 6, Buzulucká 1
od 29. 5. 1997 do 8. 6. 2002
Helena Majerová
Praha 4, Petra Rezka 3
od 22. 5. 1992 do 29. 5. 1997
Michal Voráček - předseda
Praha 4, Petra Rezka 3
od 22. 5. 1992 do 29. 5. 1997
Josef Odermatt - místopředseda
6353 Weggis, Švýcarsko, Luzernestrasse 18
od 22. 5. 1992 do 19. 8. 1999
Jiří Kučera - člen
Praha 9, Nad Krocínkou 317/48
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

12. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Pomoc pro organizátory kulturních akcí startuje. Tady jsou podmínky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury zveřejnilo takzvanou výzvu k dotačnímu programu nazvanému Covid – Kultura. Příjem žádostí začne 18. srpna prostřednictvím webu MPO a skončí o měsíc později, tedy 18. září.

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Czech Exchange 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 685,70 Kč
ČSOB 2 685,70 Kč
Komerční banka 2 686,77 Kč
Expobank CZ 2 690,40 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
Raiffeisenbank 2 734,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 745,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+26
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+3
+
-
3.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-89
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-90
+
-
5.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-93
+
-

Články na Heroine.cz

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Od viktoriánského hororu po neonoir. Seriál Penny Dreadful je zpět, jen už nemá kultovní potenciál

Na HBO je k vidění obnovený seriál Penny Dreadful. Šestákové historky se tentokrát odehrávají...více

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Lola: do kin jde emocemi nabitá road-movie o životě mladých trans lidí

Dnes do českých kin vstupuje belgické drama Lola o dívce, která se po smrti své matky...více

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Dítě jako zbraň. Co dělat, když partner při rozvodu sáhne ke křivým obviněním

Právní systém na spoustu situací v rozvodových sporech nabízí alespoň základní řešení,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Neuznaná reklamace mobilního telefonu
Poradna > Spotřebitelská poradna > Neuznaná reklamace mobilního telefonu

Otázka: Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu k lehce zapeklitému problému. V lednu 2020 jsem si v internetovém obchodě zakoupila chytrý telefon. Fungoval bez problémů do cca 22. 6. 2020, pak se najednou začal...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services