Vysoká, a. s., IČO: 45359288 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Vysoká, a. s. Údaje byly staženy 7. 8. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 45359288. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 45359288 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 1. 5. 1992

Vysoká, a. s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 30. 4. 2002 do 14. 9. 2016
Dobřany, Vysoká čp. 1035, PSČ 334 41
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
Dobřany - Vysoká,
IČO
od 1. 5. 1992

45359288

DIČ

CZ45359288

Identifikátor datové schránky:25fgzbh
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka250 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 4. 7. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 21. 10. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 10. 2009 do 4. 7. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 30. 4. 2002
- zemědělská činnost
od 30. 4. 2002 do 21. 10. 2009
- poskytování prací a služeb mechanizačními prostředky
od 30. 4. 2002 do 21. 10. 2009
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 30. 4. 2002 do 21. 10. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 9. 6. 1995 do 21. 10. 2009
- provozování čerpací stanice s palivy a mazivy
od 9. 6. 1995 do 21. 10. 2009
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu
od 10. 5. 1993 do 21. 10. 2009
- výroba krmiv a krmných směsí
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
- výroba a prodej masa a ostatních zemědělských a potravinářských výrobků
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
- poskytování prací a služeb mechanizačními prostředky a dopravou
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
- výstavba účelových zařízení k zabezpečení činnosti společnosti
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
- obchodní činnost
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
- výroba a prodej hnojiv a kompostů
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
- aplikace tekuté kejdy
Ostatní skutečnosti
od 19. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 8. 2014 do 4. 5. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 8. 2014 do 4. 5. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 22. 12. 2012 do 14. 2. 2013
- Jediný akcionář rozhodl notářským zápisem ze dne 12. listopadu 2012, sp. zn. N 424/2012 NZ 383/2012 o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 60.000.000,- Kč o 40.000.000,- Kč na částku 100.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisov aných akcií: 40 kusů akcií, jmenovitá hodnota jedné akcie:1.000.000,- Kč, druh akcie: Kmenová, forma akcie: Na jméno, podoba akcie:Listinná, emisní kurs jedné akcie: 1.000.000,- Kč. Důvod zvýšení základního kapitálu: Posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti. Přednostní práva stávajících akcionářů: Jediný akcionář společnosti se svého přednostního práva na úpis akcií vzdal. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému záemci, společnosti ZETEN spol. s r.o., s e sídlem Blovice,Husova 276, PSČ 336 01, IČ 483 61 330, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3612. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátku běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií: Místo: Vysoká čp. 1035, Lhůta: Jeden (1) měsíc. Způsob oznámení počátku lhůty: Představenstvo společnosti prokazatelně doručí buď osobně předáním proti podpisů nebo doporučeným dopisem předem určenému zájemci výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií spolu s návrhem této smlouvy, lhůta pro uzavření smlouv y o úpisu ajkcií začne běžet doručením této výzvy. Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je roven její jmenovité hodnotě. Účet u bynky a lhůta, v níž je upisovatel, který nesplácí emisní kurz akcií započtením své pohledávky, povinen splatit nejméně30 % emisního kursu upsaných akcií: č.účtu: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1xxxx, lhůta: 15 (patnáct) dnů ode dne úpisu. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu se započtením pohledávek. Valná hromada schvaluje možnost započtení peněžitých pohledávek akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií: Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek věřitele, společnosti ZETEN Blovice spol. s r.o., se sídlem Husova 276, 336 01, Blovice, IČ 483 61 330, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, proti pohledávce společnosti vůči němu na splacení emisního kursu jím u psaných akcií, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení, maximálně do výše emisního kursu upsaných akcií ve výši 40.000.000,- Kč. Důvodem pro souhlas se započtením je existence peněžitých pohledávek akcionáře vůči společnosti z obchodního styku a nedostatek finančních prostředků ve společnosti k uspokojení pohledávek a je v důležitém zájmu společnosti, neboť společnost nemá zdroje k finančnímu plnění svých závazků a jejich plnění by značně ztížilo pozici společnosti. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem a společností bude uzavřena do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři a předem určenému zájemci návrh smlouvy o zapoičtení při uzavření smlouvy o úpisu akcií. Bude-li p ohledávka ke dni uzavření smlouvy o započtení nižší než částka emisního kursu upsaných akcií, je upisovatel povinen doplatit rozdíl mezi započtenou a upsanou částkou v penězích na účet společnosti uvedený v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Společnost může činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až poté, co bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ale ne dříve, než bude zapsáno snížení základního kapitálu a upisování akcií musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 11. 2012 do 22. 12. 2012
- Jediný akcionář rozhodl notářským zápisem ze dne 12. listopadu 2012, sp. zn. N 424/2012 NZ 383/2012 o snížení základního kapitálu. Rozsah snížení: Z částky 100.000.000,- Kč o 40.000.000,- Kč na částku 60.000.000,- Kč. Důvod snížení: Částečné pokrytí ztrát z minulých let a zúčtování snížení základního kapitálu proti ztrátám evidovaným v účetnictví ke dni 31. prosince 2011 v rozsahu dle účetní závěrky k tomuto dni a zprávy auditora PKM AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Národní třída 43/365, Praha 1, zpracované prostřednictvím odpovědného auditora Ing. Luboše Marka k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2011, když k 31. prosinci 2012 činí podle rozvahy účetní závěrky (součet řádků 084 a 085) celková výše ztráty spol ečnosti 139 410 tisíc korun českých. Způsob provedení: Snížením jmenovité hodnoty každé akcie o 40 %, tedy snížením jmenovité hodnoty každé akcie o nominální hodnotě 7.000,- Kč na částku 4.200,- Kč, snížením jmenovité hodnoty každé akcie o nominální hodnotě 70.000,- Kč na částku 42.000,- Kč a snížením jmenovité hodnoty každé akcie o nominální hodnotě 100.000,- Kč na částku 60.000,- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na všech akciích společnosti tak, že po právní moci usnesení o zápisu snížení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve společnost bez zbytečného odkladu způsobem určeným pro svolání valné hromady - tedy písemnou výzvou odeslanou na adresy akcionářů dle seznamu akcionářů své akcionáře k předložení listinných akcií ve lhůtě je dnoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy k vyznačení změny jmenovité hodnoty akcií.
od 6. 8. 2012
- Rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Návrh hlavního akcionáře společnosti ZETEN spol. s r.o., IČ 483 61 330, se sídlem Husova 276, Blovice: 1) Hlavním akcionářem společnosti Vysoká, a.s., se sídlem Dobřany, Vysoká čp. 1035, PSČ 334 41, IČ 453 59 288, zapsané v odd. B, vložce č. 250 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni (dále jen Společnost) je ZETEN spol. s r.o., IČ 483 61 330 , se sídlem Husova 276, Blovice, zapsaná v odd. C, vložce č. 3612 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni (dále jen Hlavní akcionář). Tato skutečnost byla představenstvu společnosti doložena předložením jednotlivých listinných akcií a zápise m v seznamu akcionářů při doručení žádosti o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, na jeho osobu. Hlavní akcionář v této souvislosti předložil společnosti c elkem 925 ks listinných akcií na jméno série A o jmenovité hodnotě 70.000,- Kč/1ks akcie, celkem 413 ks listinných akcií na jméno série B o jmenovité hodnotě 7.000,- Kč/1ks akcie a celkem 3000 ks listinných akcií na jméno série C o jmenovité hodnotě 10.00 0,- Kč/1ks akcie, tedy celkem akcie v celkové jmenovité hodnotě 97.641.000,- Kč, přičemž toto množství představuje 97,641% základního kapitálu společnosti. Skutečnost, že společnost ZETEN spol. s r.o. je hlavním akcionářem je osvědčena i tím, že tento akc ionář je zapsán v seznamu akcionářů v rozsahu těchto akcií i při prezenci na valné hromadě. 2) Valná hromada rozhoduje v souladu s usnesením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., ochodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník) o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, které nevlastní Hlavní akcionář na os obu tohoto Hlavního akcioáře, s tím, že vlastnické právo přejde v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na Hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 3) Výše protiplnění, určené podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku, činí 121,96 Kč (jedno sto dvacet jedna korun českých devadesát šest haléřů) na 1.000,- Kč nominální hodnoty akcie. Toto protiplnění navýšené o úrok v souladu s ust. § 183m odst. 2 obcho dního zákoníku bude vyplácet původním vlastníkům vykoupených účastnických cenných papírů nebo zástavním věřitelům v případě, že bude prokázáno zastavení cenného papíru, společnost Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4 (dále jen Banka) a t o bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 (patnáct) dnů poté, kdy budou listinné cenné papíry předány společnosti Vysoká, a.s. podle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Dosavadní vlastníci předloží listinné akcie společnosti Vysoká, a .s. v každý pracovní den od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod., ve lhůtě do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce od přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti na Hlavního akcionáře, případně v dodatečné lhůtě určené společností, která nesmí být kratší než 14 dnů, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.
od 15. 5. 2008 do 9. 12. 2008
- Rozhodnutí valné hromady ze dne 9. dubna 2008 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 70.000.000,-- Kč o 30.000.000,-- Kč na 100.000.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: - počet akcií: 3.000 kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Důvod zvýšení základního kapitálu: Posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti. Přednostní práva stávajících akcionářů: Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - místo: Vysoká čp. 1035 - lhůta: šest (6) měsíců počínaje pátým kalendářním dnem po doručení oznámení o přednostním právu akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady - na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 70.000,-- Kč připadá právo upsat 3 nově emitované akcie, na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 7.000,-- Kč připadá právo upsat podíl 0,3 na nově emitované akcii s tím, že upsat lze pouze celé akcie - způsob oznámení počátku lhůty: písemně na adresu akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií - místo: Vysoká čp. 1035 - lhůta: šest (6) měsíců - způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou adresovanou předem určeným zájemcům k uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž převzetí bude potvrzeno každým předem určeným zájemcem - emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel, který nesplácí emisní kurz akcií započtením své pohledávky, povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií: - č. účtu: Komerční banka a.s., č.ú. 2816-361/0100 - lhůta: 15 (patnáct) dnů ode dne úpisu Možnost započtení peněžité pohledávky akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií: - akcionář Zemědělská společnost Komorno, a.s. se sídlem Chocenice, 336 01 Blovice, IČ 252 05 773, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Maňovická zemědělská, a.s. se sídlem Maňovice 21, 335 01 Nepomuk, IČ 252 27 432, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Zemědělské družstvo Merklín se sídlem 334 52 Merklín u Přeštic, IČ 117862, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Alimex Nezvěstice a.s. se sídlem 332 04 Nezvěstice 9, IČ 251 96 049, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář V - farma s.r.o. se sídlem Vstiš 157, 334 41 Dobřany, IČ 453 51 180, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Fink, výroba krmných směsí spol. s r.o. se sídlem 332 04 Nezvěstice 29, IČ 483 60 058, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Zeten Blovice spol. s r.o. se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice, IČ 483 61 330, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Via Avena spol. s r.o. se sídlem Luční ulice 812, 336 01 Blovice, IČ 477 19 672, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jim upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Důvodem pro souhlas se započtením je existence peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti z obchodního styku a nedostatek finančních prostředků ve společnosti k uspokojení jejich pohledávek a je v důležitém zájmu společnosti, neboť společnost nemá z droje k finančnímu plnění svých závazků a jejich plnění by značně ztížilo pozici společnosti. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem a společností bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh smlouvy o z apočtení při úpisu akcií nebo při uzavření smlouvy o úpisu akcií. Bude-li pohledávka ke dni uzavření smlouvy o započtení nižší než částka emisního kurzu upsaných akcií, je akcionář povinen doplatit rozdíl mezi započtenou a upsanou částkou v penězích na úč et společnosti uvedeným v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
od 11. 2. 2008 do 15. 5. 2008
- Rozhodnutí valné hromady ze dne 27.12.2007 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 70.000.000,-- Kč o 30.000.000,-- Kč na 100.000.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: - počet akcií: 3.000 kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč Důvod zvýšení základního kapitálu: Posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti. Přednostní práva stávajících akcionářů: Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - místo: Vysoká čp. 1035 - lhůta: dva (2) týdny počínaje pátým kalendářním dnem po doručení oznámení o přednostním právu akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady - na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 70.000,-- Kč připadá právo upsat 3 nově emitované akcie, na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 7.000,-- Kč připadá právo upsat podíl 0,3 na nově emitované akcii s tím, že upsat lze pouze celé akcie - způsob oznámení počátku lhůty: písemně na adresu akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií - místo: Vysoká čp. 1035 - lhůta: 2 (dva) týdny - způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou adresovanou předem určeným zájemcům k uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž převzetí bude potvrzeno každým předem určeným zájemcem - emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel, který nesplácí emisní kurz akcií započtením své pohledávky, povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií: - č. účtu: Komerční banka a.s., č.ú. 2816-361/0100 - lhůta: 15 (patnáct) dnů ode dne úpisu Možnost započtení peněžité pohledávky akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií: - akcionář Zemědělská společnost Komorno, a.s. se sídlem Chocenice, 336 01 Blovice, IČ 252 05 773, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Maňovická zemědělská, a.s. se sídlem Maňovice 21, 335 01 Nepomuk, IČ 252 27 432, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Zemědělské družstvo Merklín se sídlem 334 52 Merklín u Přeštic, IČ 117862 , který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Alimex Nezvěstice a.s. se sídlem 332 04 Nezvěstice 9, IČ 251 96 049, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář V - farma s.r.o. se sídlem Vstiš 157, 334 41 Dobřany, IČ 453 51 180, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Fink, výroba krmných směsí spol. s r.o. se sídlem 332 04 Nezvěstice 29, IČ 483 60 058, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Zeten Blovice spol. s r.o. se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice, IČ 483 61 330, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Via Avena spol. s r.o. se sídlem Luční ulice 812, 336 01 Blovice, IČ 477 19 672, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jim upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Důvodem pro souhlas se započtením je existence peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti z obchodního styku a nedostatek finančních prostředků ve společnosti k uspokojení jejich pohledávek a je v důležitém zájmu společnosti, neboť společnost nemá z droje k finančnímu plnění svých závazků a jejich plnění by značně ztížilo pozici společnosti. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem a společností bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh smlouvy o z apočtení při úpisu akcií nebo při uzavření smlouvy o úpisu akcií. Bude-li pohledávka ke dni uzavření smlouvy o započtení nižší než částka emisního kurzu upsaných akcií, je akcionář povinen doplatit rozdíl mezi započtenou a upsanou částkou v penězích na úč et společnosti uvedeným v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
od 15. 1. 2008 do 11. 2. 2008
- Rozhodnutí valné hromady ze dne 27.12.2007 o snížení základního kapitálu: Rozsah snížení: Z částky 100.000.000,-- Kč o 30.000.000,-- Kč na částku 70.000.000,-- Kč. Důvod snížení: Částečné pokrytí ztrát z minulých let a zúčtování snížení základního kapitálu proti ztrátám evidovaným v účetnictví ke dni 31.10.2007 v rozsahu dle zvláštní zprávy auditora Ing. Luboše Marka celkem ve výši 104.115.957,-- Kč Způsob provedení: Snížením jmenovité hodnoty každé akcie o nominální hodnotě 10.000,-- Kč na částku 7.000,-- Kč a snížením jmenovité hodnoty každé akcie o nominální hodnotě. 100.000,-- Kč na částku 70.000,-- Kč. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na všech akciích společnosti tak, že po právní moci usnesení o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve společnost bez zbytečného odkladu způsobem určeným pro svolání valné hromady - tedy písemnou výzvou odeslanou na adresy akcionářů dle seznamu akcionářů své akcionáře k předložení listinných akcií ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení písemné výzvy k vyznačení změny jmenovité hodnoty akcií. Rozhodnutí valné hromady ze dne 27.12.2007 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 70.000.000,-- Kč o 30.000.000,-- Kč na 100.000.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: - počet akcií: 3.000 kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 10.000,- Kč Důvod zvýšení základního kapitálu: Posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti. Přednostní práva stávajících akcionářů: Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii nebo podíl a jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - místo: Vysoká čp. 1035 - lhůta: dva (2) týdny počínaje pátým kalendářním dnem po doručení oznámení o přednostním právu akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady - na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 70.000,-- Kč připadá právo upsat 3 nově emitované akcie, na jednu dosavadní akcii společnosti o nominální hodnotě 7.000,-- Kč připadá právo upsat podíl 0,3 na nově emitované akcii s tím, že upsat lze pouze celé akcie - způsob oznámení počátku lhůty: písemně na adresu akcionáře zapsanou v seznamu akcionářů - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) - druh akcie: kmenová - forma akcie: na jméno - podoba akcie: listinná - emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu: Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií - místo: Vysoká čp. 1035 - lhůta: 2 (dva) týdny - způsob oznámení o počátku lhůty: písemnou výzvou adresovanou předem určeným zájemcům k uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž převzetí bude potvrzeno každým předem určeným zájemcem - emisní kurs jedné akcie: 10.000,-- Kč Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel, který nesplácí emisní kurz akcií započtením své pohledávky, povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu upsaných akcií: - č. účtu: Komerční banka a.s., č.ú. 2816-361/0100 - lhůta: 15 (patnáct) dnů ode dne úpisu Možnost započtení peněžité pohledávky akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií: - akcionář Zemědělská společnost Komorno, a.s. se sídlem Chocenice, 336 01 Blovice, IČ 252 05 773, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Maňovická zemědělská, a.s. se sídlem Maňovice 21, 335 01 Nepomuk, IČ 252 27 432, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Zemědělské družstvo Merklín se sídlem 334 52 Merklín u Přeštic, IČ 117862 , který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Alimex Nezvěstice a.s. se sídlem 332 04 Nezvěstice 9, IČ 251 96 049, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář V - farma s.r.o. se sídlem Vstiš 157, 334 41 Dobřany, IČ 453 51 180, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Fink, výroba krmných směsí spol. s r.o. se sídlem 332 04 Nezvěstice 29, IČ 483 60 058, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Zeten Blovice spol. s r.o. se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice, IČ 483 61 330, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení - akcionář Via Avena spol. s r.o. se sídlem Luční ulice 812, 336 01 Blovice, IČ 477 19 672, který má vůči společnosti pohledávky z obchodního styku, a to až do výše těchto pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek těchto akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jim upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Důvodem pro souhlas se započtením je existence peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti z obchodního styku a nedostatek finančních prostředků ve společnosti k uspokojení jejich pohledávek a je v důležitém zájmu společnosti, neboť společnost nemá z droje k finančnímu plnění svých závazků a jejich plnění by značně ztížilo pozici společnosti. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem a společností bude uzavřena do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh smlouvy o z apočtení při úpisu akcií nebo při uzavření smlouvy o úpisu akcií. Bude-li pohledávka ke dni uzavření smlouvy o započtení nižší než částka emisního kurzu upsaných akcií, je akcionář povinen doplatit rozdíl mezi započtenou a upsanou částkou v penězích na úč et společnosti uvedeným v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
- Základní jmění: 80 730 000,- Kčs, slovy osmdesátmilionůsedmsettřicettisíckorun československých. Splaceno zakladateli v plné výši, přičemž toto je představováno nepeněžitými vklady v celkové hodnotě uvedené v zakladatelské smlouvě. Ocenění základního jmění je obsaženo v účetní závěrce, ověřené dne 28. 4. 1992 auditorem ing. Karlem Metalem.
Kapitál
od 19. 8. 2014
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 000 000 Kč.
od 14. 2. 2013 do 19. 8. 2014
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 22. 12. 2012 do 14. 2. 2013
Základní kapitál 60 000 000 Kč
od 9. 12. 2008 do 22. 12. 2012
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 11. 2. 2008 do 9. 12. 2008
Základní kapitál 70 000 000 Kč
od 10. 5. 1993 do 11. 2. 2008
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
Základní kapitál 80 730 000 Kč
od 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 100.
od 14. 2. 2013 do 19. 8. 2014
Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 40.
od 22. 12. 2012 do 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 42 000, počet akcií: 956.
od 22. 12. 2012 do 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 4 200, počet akcií: 40.
od 22. 12. 2012 do 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 60 000, počet akcií: 328.
od 24. 8. 2011 do 22. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 24. 8. 2011 do 22. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 328.
od 9. 12. 2008 do 24. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 000.
od 11. 2. 2008 do 24. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 440.
od 11. 2. 2008 do 22. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 956.
od 10. 5. 1993 do 11. 2. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 956.
od 10. 5. 1993 do 11. 2. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 440.
od 1. 5. 1992 do 10. 5. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 8 073.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 4. 5. 2016
VLADIMÍR ČESAL - Předseda představenstva
Letiny - Chocenický Újezd, , PSČ 336 01
den vzniku členství: 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 1. 5. 2016
od 4. 5. 2016
Ing. JARMILA SÝKOROVÁ - Místopředseda představenstva
Přeštice - Žerovice, , PSČ 334 01
den vzniku členství: 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 1. 5. 2016
od 19. 8. 2014 do 4. 5. 2016
VLADIMÍR ČESAL - předseda představenstva
Letiny - Chocenický Újezd, , PSČ 336 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 1. 5. 2016
od 19. 8. 2014 do 4. 5. 2016
VÁCLAV KŮS - člen představenstva
Nezbavětice, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 1. 5. 2016
od 19. 8. 2014 do 4. 5. 2016
Ing. JARMILA SÝKOROVÁ - Místopředseda představenstva
Přeštice - Žerovice, , PSČ 334 01
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 24. 8. 2013 do 19. 8. 2014
VLADIMÍR ČESAL - předseda představenstva
Letiny - Chocenický Újezd, , PSČ 336 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011
od 24. 8. 2013 do 19. 8. 2014
VÁCLAV KŮS - člen představenstva
Nezbavětice, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 30. 6. 2011
od 24. 8. 2011 do 24. 8. 2013
Vladimír Česal - předseda představenstva
Chocenický Újezd, 25, PSČ 336 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011
od 24. 8. 2011 do 24. 8. 2013
Václav Kůs - člen představenstva
Nezbavětice, 11, PSČ 332 04
den vzniku členství: 30. 6. 2011
od 24. 8. 2011 do 4. 7. 2014
Ing. Jindřich Bezděk - místopředseda představenstva
Plzeň, Na Výsluní, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 5. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 5. 6. 2014
od 29. 6. 2009 do 24. 8. 2011
Vladimír Česal - předseda představenstva
Chocenický Újezd, 25, PSČ 336 01
den vzniku členství: 9. 6. 2009 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 9. 6. 2009 - 30. 6. 2011
od 29. 6. 2009 do 24. 8. 2011
Ing. Jindřich Bezděk - místopředseda představenstva
Plzeň, Na Výsluní 954/47, PSČ 326 00
den vzniku členství: 9. 6. 2009 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 9. 6. 2009 - 30. 6. 2011
od 29. 6. 2009 do 24. 8. 2011
Václav Kůs - člen představenstva
Nezbavětice, 11, PSČ 332 04
den vzniku členství: 9. 6. 2009 - 30. 6. 2011
od 29. 6. 2009 do 24. 8. 2011
Ing. Václav Mašát - člen představenstva
Skašov, 78, PSČ 336 01
den vzniku členství: 9. 6. 2009 - 30. 6. 2011
od 29. 6. 2009 do 24. 8. 2011
Ing. Jaroslav Šíma - člen představenstva
Spálené Poříčí, Rodáků 324
den vzniku členství: 9. 6. 2009 - 30. 6. 2011
od 7. 6. 2007 do 29. 6. 2009
Vladimír Česal - předseda představenstva
Chocenický Újezd, 25, PSČ 336 01
den vzniku členství: 26. 9. 2003 - 26. 9. 2008
den vzniku funkce: 2. 5. 2007 - 26. 9. 2008
od 7. 6. 2007 do 29. 6. 2009
Ing. Jindřich Bezděk - místopředseda představenstva
Plzeň, Na Výsluní 47, PSČ 326 00
den vzniku členství: 2. 5. 2007 - 9. 6. 2009
den vzniku funkce: 2. 5. 2007 - 9. 6. 2009
od 6. 1. 2004 do 7. 6. 2007
ing. Jiří Tirman - předseda představenstva
Plzeň, Slovanské údolí 101, PSČ 318 02
den vzniku členství: 26. 9. 2003 - 2. 5. 2007
den vzniku funkce: 26. 9. 2003 - 2. 5. 2007
od 6. 1. 2004 do 7. 6. 2007
Vladimír Česal - místopředseda představenstva
Chocenický Újezd, 25, PSČ 336 01
den vzniku členství: 26. 9. 2003
den vzniku funkce: 26. 9. 2003 - 2. 5. 2007
od 6. 1. 2004 do 29. 6. 2009
Václav Kůs - člen představenstva
Nezbavětice, 11, PSČ 332 04
den vzniku členství: 23. 4. 2003 - 23. 4. 2008
od 6. 1. 2004 do 29. 6. 2009
ing. Václav Mašát - člen představenstva
Skašov, 78, PSČ 336 01
den vzniku členství: 23. 4. 2003 - 23. 4. 2008
od 6. 1. 2004 do 29. 6. 2009
ing. Jaroslav Šíma - člen představenstva
Spálené Poříčí, ul. Rodáků 324
den vzniku členství: 23. 4. 2003 - 23. 4. 2008
od 30. 4. 2002 do 6. 1. 2004
ing. Jiří Tirman - člen
Plzeň, Slovanské údolí 101
den vzniku členství: 12. 6. 1998 - 22. 4. 2003
od 8. 3. 1999 do 6. 1. 2004
ing. Václav Mašát - místopředseda
Skašov, 78
den vzniku členství: 12. 6. 1998 - 22. 4. 2003
den vzniku funkce: 12. 6. 1998 - 22. 4. 2003
od 8. 3. 1999 do 6. 1. 2004
Ing. Karel Metal - člen
Soběkury, 123
den vzniku členství: 12. 6. 1998 - 22. 4. 2003
od 8. 3. 1999 do 6. 1. 2004
Karel Švarc - člen
Přeštice, Palackého 853
den vzniku členství: 12. 6. 1998 - 22. 4. 2003
od 31. 8. 1995 do 8. 3. 1999
Jan Číž - člen představenstva
Žerovice, 32
od 1. 5. 1992 do 31. 8. 1995
ing. Vladimír Major - člen
Přeštice, Hlávkova 1101
od 1. 5. 1992 do 8. 3. 1999
Jan Kouba - místopředseda
Stod, Domažlická 279
od 1. 5. 1992 do 8. 3. 1999
ing. Václav Mašát - člen
Skašov, 78
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
ing. Václav Procházka - člen
Plzeň-Černice, K Brdci 1
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
ing. Jiří Tirman - člen a ředitel společ.
Plzeň, Slovanské údolí 101
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
ing. Petr Havel - člen a náměstek ředitele
Dolní Lukavice, 126
od 1. 5. 1992 do 6. 1. 2004
ing. Zdeněk Pašek - předseda
Řenče, č. Plevňov 12
den vzniku členství: 12. 6. 1998 - 22. 4. 2003
den vzniku funkce: 12. 6. 1998 - 22. 4. 2003
od 1. 5. 1992 do 6. 1. 2004
ing. Pavel Raška - člen
Mileč, 3
den vzniku členství: 12. 6. 1998 - 22. 4. 2003
od 1. 5. 1992 do 6. 1. 2004
ing. Jaroslav Šíma - člen
Spálené Poříčí, ul. Rodáků 324
den vzniku členství: 12. 6. 1998 - 22. 4. 2003
od 30. 4. 2002
Způsob jednání: a) jednání: jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. b) podepisování: osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo ředitel společnosti, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo ředitel společnosti.
Dozorčí rada
od 4. 5. 2016
RENÁTA BROŽÍKOVÁ - Člen dozorčí rady
Nezvěstice, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 1. 5. 2016
od 22. 12. 2012 do 4. 5. 2016
Renáta Brožíková
Nezvěstice, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 1. 5. 2016
od 22. 11. 2012 do 22. 12. 2012
Renáta Brožíková
Nezvěstice, , PSČ 332 04
od 22. 11. 2012 do 19. 8. 2014
Eva Holá - člen dozorčí rady
Dobřany, Husova, PSČ 334 41
den vzniku členství: 16. 10. 2012 - 30. 6. 2014
od 25. 1. 2012 do 22. 11. 2012
Renáta Brožíková - člen dozorčí rady
Nezvěstice, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 29. 6. 2012
od 24. 8. 2011 do 25. 1. 2012
Jan Skřivan - člen dozorčí rady
Blovice, 5. května 680, PSČ 336 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 12. 2011
od 24. 8. 2011 do 19. 8. 2014
Ing. Václav Valenta - předseda dozorčí rady
Horšice - Újezd, , PSČ 334 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 29. 6. 2009 do 24. 8. 2011
Ing. Pavel Raška - předseda dozorčí rady
Mileč, 55, PSČ 335 01
den vzniku členství: 9. 6. 2009 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 9. 6. 2009 - 30. 6. 2011
od 29. 6. 2009 do 24. 8. 2011
Jan Skřivan - člen dozorčí rady
Blovice, 5. května 680, PSČ 336 01
den vzniku členství: 9. 6. 2009 - 30. 6. 2011
od 20. 9. 2008 do 29. 6. 2009
Jan Skřivan - člen dozorčí rady
Blovice, 5. května 680, PSČ 336 01
den vzniku členství: 22. 7. 2008 - 9. 6. 2009
od 16. 11. 2007 do 22. 11. 2012
Václava Kalinová - člen dozorčí rady
Přeštice, Tylova 985, PSČ 334 01
den vzniku členství: 5. 10. 2007 - 16. 10. 2012
od 7. 6. 2007 do 20. 9. 2008
Bc. Miroslav Kůs - člen dozorčí rady
Plzeň, Kotíkovská 1248/61, PSČ 323 00
den vzniku členství: 2. 5. 2007 - 22. 7. 2008
od 7. 6. 2007 do 29. 6. 2009
Ing. Pavel Raška - předseda dozorčí rady
Mileč, 55, PSČ 325 01
den vzniku členství: 23. 4. 2003 - 23. 4. 2008
den vzniku funkce: 2. 5. 2007 - 23. 4. 2008
od 2. 5. 2006 do 16. 11. 2007
Josef Štáhl - člen dozorčí rady
Horní Lukavice, 134, PSČ 334 01
den vzniku členství: 6. 12. 2005 - 5. 10. 2007
od 22. 7. 2005 do 7. 6. 2007
ing. Jindřich Bezděk - předseda
Plzeň, Na Výsluní 47, PSČ 326 00
den vzniku členství: 14. 6. 2005 - 2. 5. 2007
den vzniku funkce: 14. 6. 2005 - 2. 5. 2007
od 6. 1. 2004 do 22. 7. 2005
ing. Karel Metal - předseda
Soběkury, 123, PSČ 334 01
den vzniku členství: 23. 4. 2003 - 1. 6. 2005
den vzniku funkce: 12. 5. 2003 - 1. 6. 2005
od 6. 1. 2004 do 7. 6. 2007
ing. Pavel Raška - místopředseda
Mileč, 55, PSČ 325 01
den vzniku členství: 23. 4. 2003
den vzniku funkce: 12. 5. 2003 - 2. 5. 2007
od 30. 4. 2002 do 2. 5. 2006
Václav Kalina - člen
Dobřany, Habrmanova 524
den vzniku členství: 16. 11. 2000 - 6. 12. 2005
od 8. 3. 1999 do 6. 1. 2004
Jan Číž - člen
Žerovice, 32
den vzniku členství: 12. 6. 1998 - 22. 4. 2003
od 8. 3. 1999 do 6. 1. 2004
Vladimír Česal - člen
Chocenecký Újezd, 25
den vzniku členství: 12. 6. 1998 - 22. 4. 2003
od 1. 5. 1992 do 8. 3. 1999
ing. Karel Metal - člen
Soběkury, 123
od 1. 5. 1992 do 8. 3. 1999
ing. Jaroslav Augustin, CSc. - člen
Kasejovice, 14
od 1. 5. 1992 do 30. 4. 2002
Ludmila Parmová - člen
Dobřany, 288
Akcionáři
od 19. 8. 2014
ZETEN spol. s r.o., IČO: 48361330
Blovice, Husova, PSČ 336 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+77

+
-
Miluše Bittnerová
+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-110

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-117

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-160

+
-
Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-173

+
-

A tohle už jste četli?

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Konec otravného volání. Stopka na telemarketing definitivně prošla

Konec otravného volání. Stopka na telemarketing definitivně prošla

Firmy budou moci volat jen lidem, kteří s tím předem výslovně souhlasili. Podle dosavadních pravidel to bylo obráceně.

Dejte zaměstnancům peníze na kartu. Ať se netopíte v účtování nákladů

Dejte zaměstnancům peníze na kartu. Ať se netopíte v účtování nákladů

Startup Fidoo zbavuje zaměstnance papírového vyúčtování nákladů. Starosti ubudou i účetním a šéfům, kteří výdaje schvalují. „Firmy potřebují řešit byznys, ne se brodit tunami papírů,“ říká v rozhovoru Petr Herzmann, spolumajitel a CEO Fidoo.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 681 295 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Amerika na to kápla: svět zachrání jedině elektrická macho kára

Amerika na to kápla: svět zachrání jedině elektrická macho kára

Nezakazujte ropu. Stačí přece dělat elektroauta sexy. Už jsou tady.

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services