Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

T-STRING Pardubice, a.s.
IČO: 45534586

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 14. 5. 1993

T-STRING Pardubice, a.s.

od 1. 5. 1992 do 14. 5. 1993

T-String, Pardubice, a.s.

Sídlo
IČO
od 1. 5. 1992

45534586

DIČ

CZ45534586

Identifikátor datové schránky:xvp86fw
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka612 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 27. 10. 2010
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 12. 4. 2006
- poskytování software
od 12. 4. 2006
- vázání a konečné zpracování knih
od 6. 12. 2002
- správa a údržba nemovitostí
od 6. 12. 2002
- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti
od 6. 12. 2002 do 12. 4. 2006
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimku výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
od 6. 12. 2002 do 12. 4. 2006
- výroba a zpracování paliv a maziv
od 6. 10. 1994
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 6. 10. 1994
- výroba kosmetických přípravků
od 6. 10. 1994
- planografické služby - rozmnožovna
od 6. 10. 1994
- pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla
od 6. 10. 1994
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 6. 10. 1994 do 6. 1. 1999
- laboratorní a analytická činnost ve stavebnictví
od 6. 10. 1994 do 12. 4. 2006
- poskztování software
od 6. 10. 1994 do 12. 4. 2006
- sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk
od 6. 10. 1994 do 12. 4. 2006
- pronájem motorových vozidel
od 16. 12. 1993
- ubytovací služby
od 16. 12. 1993
- pronájem nemovitostí
od 16. 12. 1993
- provozování odstavných ploch pro motorová vozidla
od 16. 12. 1993 do 12. 4. 2006
- půjčovna aut
od 14. 5. 1993
- projektová činnost v investiční výstavbě
od 14. 5. 1993
- provádění inženýrských staveb
od 14. 5. 1993
- provádění průmyslových staveb
od 14. 5. 1993
- provádění bytových a občanských staveb
od 14. 5. 1993
- inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví
od 14. 5. 1993
- automazizované zpracování dat
od 14. 5. 1993
- realitní kancelář, zprostřed. činnost v oblasti nemovitostí
od 14. 5. 1993
- výroba potravinářského zboží
od 14. 5. 1993
- konstruktérské práce ve stavebnictví a strojírenství
od 14. 5. 1993
- zámečnictví
od 14. 5. 1993 do 6. 1. 1999
- vydavatelství a nakladatelství
od 14. 5. 1993 do 12. 4. 2006
- výzkum a vývoj nových hmot, technologií a konstrukcí staveb nemající charakter živností uvedených v př. zák.č.455/91 Sb.
od 14. 5. 1993 do 12. 4. 2006
- hostinská činnost
od 1. 5. 1992 do 14. 5. 1993
- 1.Projektová a inženýrská činnost a dodavatelské zabezpečení staveb, výkony, práce a služby, zejména výzkum a vývoj nových hmot, technologií a konstrukcí staveb, zkušebnictví, expertizní, poradenská, zprostředkovatelská, konzultační a opravárenská činnost, geodetické, kartografické a stavebně montážní práce, účetní, úvěrové, finanční a obchodně tech- nické služby, propagační činnost, silniční doprava
od 1. 5. 1992 do 14. 5. 1993
- 2.Obchodní činnost, výchovu a výuku pracovníků pro staveb- nictví
od 1. 5. 1992 do 14. 5. 1993
- 3.Zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání
Ostatní skutečnosti
od 3. 7. 2019
- Valná hromada společnosti T-STRING Pardubice, a.s. v souladu s ust. § 375 a následující zákona o obchodních korporacích, rozhodla dne 28.6.2019 takto : 1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti T-STRING Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, IČO: 45534586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612 (dále jen Společnost) je společnost KOVOTERM služby Brno, a.s., IČO: 255 04 771, se sídlem Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2399 (dále též jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastn ické cenné papíry (dále také jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 11. 4. 2019 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni by l a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celk em 36907 ks (slovy: třicet šest tisíc devět set sedm kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií Společnosti vlas tněných Hlavním akcionářem představuje 94,77 % (devadesát čtyři celých sedmdesát sedm setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 94,77% (devadesát čtyři celých sedmdesát sedm setin procenta) (zaokrouhleno na dv ě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost KOVOTERM služby Brno, a.s., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od os tatních akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíc e od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému ok amžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 678,- Kč (slovy: šest set sedmdesát osm korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřeno st hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 3476-56/19 ze dne 15. 5. 2019, který vypracoval znalecký ústav Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 441 19 097, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, spisová značka C 4037 ve dená u Krajského soudu v Brně. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2018. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo č. 3476-56/19 je uvedeno následující: Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů činí výše protip lnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti T-STRING Pardubice, a. s., IČ: 455 34 586, při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. z č. 90/2012 Sb. Zákonu o obchodní ch společnostech a družstvech, na základě hodnoty Společnosti zjištěné výnosovou metodou ocenění, po zaokrouhlení na celé Kč, částku 678,-Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: šest set sedmdesát osm korun čes kých. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 2051 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené os oby. 4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 9.00 do 11.00 hodin. Termín nahléd nutí je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 466 714 420, + 420 466 714 423. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, po předložení protokolu o předání akcií ze strany akcionáře za účelem výplaty protiplnění a příkazu k úhradě podepsaného Společností. Akcionář Společnosti nejdříve odevzdá akcie Společnosti zaměstnancům Společnosti, panu Ing. Jindřichu Vondráčkovi, tel: +42 0 466 714 420 nebo paní Janě Kubátové, tel: + 420 466 714 423, kteří předložené akcie zkontrolují a protokol o předání akcií s ním vyplní a podepíší. Rovněž u nich akcionář obdrží příkaz k úhradě podepsaný Společností. Akcionářům Společnosti bude protipln ění vyplaceno na bankovní účet uvedený v protokolu o předání akcií nebo v hotovosti, a to u Pověřené osoby. Akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře, je povinen uvést požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, tj. převodem na uvedený bankovní účet nebo v hotovosti. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, panu Ing. Jindřichu Vondráčkovi nebo paní Janě Kubátové, se sídlem Masarykovo nám. 1484, 53 2 30 Pardubice, 7.p., č. dveří 714, 702, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 14.30 hodin. Zmocněnce společnosti je také možné kontaktovat na tel. č. +420 466 714 420, + 420 466 714 423. 7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší 14 (čtrnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práv a k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK). 8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 27. 1. 2006 do 13. 11. 2006
- Exekučním příkazem ze dne 16.12.2005, spis.zn. 071 EX 1866/05, Exekučního úřadu Praha 2, se sídlem Hradecká 3, Praha 3, vydán příkaz k provedení exekuce prodejem podniku společnosti T-STRING Pardubice, a.s.
od 14. 5. 1993 do 27. 10. 2010
- Právní poměry se řídí stanovami ze dne 27.4.1992 ve znění změny ze dne 22.9.1992.
od 1. 5. 1992 do 27. 10. 2010
- Založení společnosti: --------------------- Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o pomínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
od 1. 5. 1992 do 27. 10. 2010
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27. 4. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992 do 27. 10. 2010
- Výše základního jmění společnosti: --------------------------------- Základní jmění společnosti činí 38 944 000,-- Kčs (slo- vy: třicetosmmilionůdevětsetčtyřicetčtyřitisíce korun česko- slovenských). Zakladatel splatil 100% základního jmění společ- nosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dal- šího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto ajetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státní- ho podniku Pozemstav Pardubice, s.p. Základní jmění společnosti je rozděleno na 38 944 akcií na ma-
od 1. 5. 1992 do 27. 10. 2010
- jitele po 1000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
Kapitál
od 27. 10. 2010
Základní kapitál 38 944 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 5. 1992 do 27. 10. 2010
Základní kapitál 38 944 000 Kč
od 15. 1. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 38 944.
od 21. 8. 2012 do 15. 1. 2019
Akcie na majitele err, počet akcií: 38 944.
od 1. 5. 1992 do 21. 8. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 38 944.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 22. 9. 2018
Ing. KAREL VELECHOVSKÝ, Ph.D., MBA - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic, PSČ 530 02
den vzniku členství: 13. 6. 2018
den vzniku funkce: 13. 6. 2018
od 22. 9. 2018
Mgr. RADANA VELECHOVSKÁ - člen představenstva
Moravany, Severojižní, PSČ 533 72
den vzniku členství: 13. 6. 2018
den vzniku funkce: 13. 6. 2018
od 22. 9. 2018
Mgr. MARTIN ZAPLATÍLEK - člen představenstva
Moravské Bránice, , PSČ 664 64
den vzniku členství: 13. 6. 2018
den vzniku funkce: 13. 6. 2018
od 15. 8. 2013 do 22. 9. 2018
KAREL VELECHOVSKÝ - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic, PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 6. 2013 - 13. 6. 2018
den vzniku funkce: 18. 6. 2013 - 13. 6. 2018
od 15. 8. 2013 do 22. 9. 2018
RADANA VELECHOVSKÁ - člen představenstva
Moravany, Severojižní, PSČ 533 72
den vzniku členství: 18. 6. 2013 - 13. 6. 2018
od 15. 8. 2013 do 22. 9. 2018
MARTIN ZAPLATÍLEK - člen představenstva
Moravské Bránice, , PSČ 664 64
den vzniku členství: 18. 6. 2013 - 13. 6. 2018
od 24. 7. 2013 do 15. 8. 2013
Mgr. RADANA VELECHOVSKÁ - člen představenstva
Moravany, Severojižní, PSČ 533 72
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 18. 6. 2013
od 21. 8. 2012 do 24. 7. 2013
Mgr. Radana Velechovská - člen představenstva
Moravany, Severojižní 268, PSČ 533 72
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 18. 6. 2013
od 21. 8. 2012 do 15. 8. 2013
Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2613, PSČ 530 02
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 19. 6. 2012 - 18. 6. 2013
od 21. 8. 2012 do 15. 8. 2013
Ivan Tezgetárský - člen představenstva
Pardubice - Černá za Bory, Světlá, PSČ 533 01
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 18. 6. 2013
od 27. 10. 2010 do 21. 8. 2012
Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA - Předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2613, PSČ 530 02
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 19. 6. 2012
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 19. 6. 2012
od 27. 10. 2010 do 21. 8. 2012
Mgr. Radana Velechovská - 1.místopředseda představenstva
Moravany, Severojižní, PSČ 533 72
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 19. 6. 2012
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 19. 6. 2012
od 27. 10. 2010 do 21. 8. 2012
Ivan Tezgetárský - 2.místopředseda představenstva
Pardubice - Černá za Bory, Světlá, PSČ 533 01
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 19. 6. 2012
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 19. 6. 2012
od 27. 10. 2010 do 21. 8. 2012
Ing. Petr Brezovský, CSc. - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Masarykovo nám. 1484, PSČ 530 02
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 19. 6. 2012
od 27. 10. 2010 do 21. 8. 2012
Ing. Ivan Pivný - člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Lidická 367, PSČ 530 09
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 19. 6. 2012
od 19. 8. 2009 do 27. 10. 2010
Ing. Karel Velechovský, Ph.D., MBA - Předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2613, PSČ 530 02
den vzniku členství: 7. 8. 2009 - 17. 6. 2010
den vzniku funkce: 7. 8. 2009 - 17. 6. 2010
od 12. 4. 2006 do 27. 10. 2010
Ing. Petr Brezovský, CSc. - Místopředseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Masarykovo nám. 1484, PSČ 530 02
den vzniku členství: 9. 1. 2002 - 17. 6. 2010
den vzniku funkce: 9. 1. 2002 - 17. 6. 2010
od 6. 12. 2002 do 12. 4. 2006
Ing. Petr Brezovský, CSc. - Místopředseda představenstva
Pardubice, J. Janáčka čp. 952, PSČ 530 12
den vzniku členství: 9. 1. 2002
den vzniku funkce: 9. 1. 2002
od 6. 12. 2002 do 19. 8. 2009
Dr. Zdeněk Velechovský, CSc. - Předseda představenstva
Pardubice, Arnošta z Pardubic čp. 2613, PSČ 530 02
den vzniku členství: 9. 1. 2002 - 14. 6. 2009
den vzniku funkce: 9. 1. 2002 - 14. 6. 2009
od 6. 12. 2002 do 27. 10. 2010
Ing. Ivan Pivný - Člen představenstva
Pardubice, Lidická 367, PSČ 530 09
den vzniku členství: 9. 1. 2002 - 17. 6. 2010
od 6. 1. 1999 do 6. 12. 2002
Ing. Petr Brezovský, CSc. - Místopředseda představenstva
Pardubice, Josefa Janáčka 952, PSČ 530 12
od 6. 1. 1999 do 6. 12. 2002
Dr. Zdeněk Velechovský, CSc. - Předseda představenstva
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2613, PSČ 530 02
od 6. 1. 1999 do 6. 12. 2002
Ing. Jiří Macháně - Člen představenstva
Pardubice, J. Janáčka 952, PSČ 530 12
od 28. 3. 1997 do 6. 1. 1999
Ing. Lubomír Salavec - Místopředseda představenstva
Pardubice, Spojilská 1779, PSČ 530 03
od 28. 3. 1997 do 6. 1. 1999
Ing. Ivan Pivný - Člen představenstva
Pardubice, Lidická 367, PSČ 530 09
od 28. 3. 1997 do 6. 1. 1999
Ing. Petr Brezovský - Předseda představenstva
Pardubice, Josefa Janáčka 952, PSČ 530 12
od 26. 1. 1996 do 28. 3. 1997
Ing. Ladislav Forman - Člen představenstva
Pardubice, Bělehradská 379, PSČ 530 09
od 18. 7. 1995 do 28. 3. 1997
Ing. Lubomír Salavec - člen představenstva
Pardubice, Spojilská 1779, PSČ 530 03
od 19. 1. 1995 do 18. 7. 1995
Ing. Josef Jurčík - člen představenstva
Pardubice, Kpt.Bartoše 409
od 19. 1. 1995 do 28. 3. 1997
Ing. Petr Brezovský - člen představenstva
Pardubice, Josefa Janáčka 952
od 16. 12. 1993 do 19. 1. 1995
Ing. Jiří Vodehnal - člen představenstva
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2604
od 16. 12. 1993 do 19. 1. 1995
Jiří Svatoň - Člen představenstva
Hostovice, č. 19
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ing. Albert Kocian - člen představenstva
Pardubice, B. Němcové 1539
od 1. 5. 1992 do 16. 12. 1993
Ing. Jiří Vodehnal - člen představenstva
Pardubice, Karla IV 2604
od 1. 5. 1992 do 28. 3. 1997
Ing. Karel Valečka - člen představenstva
Pardubice, Rokycanova 2582
od 3. 7. 2019
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 21. 8. 2012 do 3. 7. 2019
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představen stva nebo společně dva členové představenstva.
od 27. 10. 2010 do 21. 8. 2012
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně tři členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně tři členové představenstva.
od 12. 4. 2006 do 27. 10. 2010
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.
od 1. 5. 1992 do 12. 4. 2006
Způsob jednání jménem společnosti: ---------------------------------- Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a ne- bo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl po- věřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 22. 9. 2018
Ing. VÁCLAV BALIHAR - předseda dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, kpt. Bartoše, PSČ 530 09
den vzniku členství: 13. 6. 2018
den vzniku funkce: 13. 6. 2018
od 22. 9. 2018
Ing. LUBOMÍR SALAVEC - člen dozorčí rady
Sezemice, Bezdíčkova, PSČ 533 04
den vzniku členství: 13. 6. 2018
den vzniku funkce: 13. 6. 2018
od 22. 9. 2018
JITKA DOSTÁLOVÁ - člen dozorčí rady
Sezemice, Větrná, PSČ 533 04
den vzniku členství: 13. 6. 2018
den vzniku funkce: 13. 6. 2018
od 10. 5. 2017 do 22. 9. 2018
Ing. MARKÉTA SYNKOVÁ - člen dozorčí rady
Barchov, , PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 2. 2017 - 13. 6. 2018
od 23. 9. 2016 do 10. 5. 2017
Ing. MARKÉTA SYNKOVÁ - člen dozorčí rady
Barchov, , PSČ 530 02
den vzniku členství: 29. 6. 2016 - 28. 2. 2017
od 15. 1. 2016 do 22. 9. 2018
Ing. LUBOMÍR SALAVEC - člen dozorčí rady
Sezemice, Bezdíčkova, PSČ 533 04
den vzniku členství: 19. 12. 2013 - 13. 6. 2018
od 4. 6. 2014 do 15. 1. 2016
Ing. LUBOMÍR SALAVEC - člen dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Spojilská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 19. 12. 2013
od 15. 8. 2013 do 4. 6. 2014
BOHUSLAV MENCL - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Na Kopci, PSČ 537 05
den vzniku členství: 18. 6. 2013 - 19. 12. 2013
od 15. 8. 2013 do 23. 9. 2016
JINDŘICH VONDRÁČEK - člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, Kosmonautů, PSČ 530 09
den vzniku členství: 18. 6. 2013 - 29. 6. 2016
od 15. 8. 2013 do 22. 9. 2018
VÁCLAV BALIHAR - předseda dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, kpt. Bartoše, PSČ 530 09
den vzniku členství: 18. 6. 2013 - 13. 6. 2018
den vzniku funkce: 18. 6. 2013 - 13. 6. 2018
od 21. 8. 2012 do 15. 8. 2013
Ing. Václav Balihar - předseda dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, kpt. Bartoše, PSČ 530 09
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 18. 6. 2013
den vzniku funkce: 19. 6. 2012 - 18. 6. 2013
od 21. 8. 2012 do 15. 8. 2013
Ing. Bohuslav Mencl - člen dozorčí rady
Chrudim, Na Kopci, PSČ 537 05
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 18. 6. 2013
od 21. 8. 2012 do 15. 8. 2013
Mgr. Martin Zaplatílek - člen dozorčí rady
Moravské Bránice, , PSČ 664 64
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 18. 6. 2013
od 27. 10. 2010 do 21. 8. 2012
Ing. Václav Balihar - předseda dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, kpt. Bartoše, PSČ 530 09
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 19. 6. 2012
den vzniku funkce: 23. 6. 2010 - 19. 6. 2012
od 27. 10. 2010 do 21. 8. 2012
Ing. Bohuslav Mencl - člen dozorčí rady
Chrudim, Na Kopci, PSČ 537 05
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 19. 6. 2012
od 27. 10. 2010 do 21. 8. 2012
Ing. Antonín Mozga - člen dozorčí rady
Pardubice, Bartoňova 827
od 7. 6. 2003 do 27. 10. 2010
Mgr. Radana Velechovská - Člen dozorčí rady
Moravany, Severojižní 268, PSČ 533 72
den vzniku členství: 7. 1. 2003 - 17. 6. 2010
od 6. 12. 2002 do 7. 6. 2003
Ing. Bohuslav Mencl - Člen dozorčí rady
Chrudim, ul. Na kopci 163, PSČ 537 02
den vzniku členství: 9. 1. 2002 - 7. 1. 2003
od 6. 12. 2002 do 27. 10. 2010
Ivan Tezgetárský - Předseda dozorčí rady
Pardubice - Černá za Bory, 55, PSČ 533 01
den vzniku členství: 9. 1. 2002 - 17. 6. 2010
den vzniku funkce: 9. 1. 2002 - 17. 6. 2010
od 6. 1. 1999 do 6. 12. 2002
Ivan Tezgetárský - Předseda dozorčí rady
Pardubice, Černá za Bory 55, PSČ 537 05
od 6. 1. 1999 do 6. 12. 2002
Ing. Bohuslav Mencl - Člen dozorčí rady
Chrudim, Na kopci 163, PSČ 537 02
od 16. 12. 1993 do 18. 7. 1995
Milan Bém
Hradec Králové, Havlíčkova 404
od 16. 12. 1993 do 18. 7. 1995
Ing. Zdeněk Kadlec, CSc.
Praha 4 - Kamýk, Zárubova 487/12
od 16. 12. 1993 do 18. 7. 1995
Ing. Lubomír Salavec
Pardubice, Spojilská 1779
od 16. 12. 1993 do 6. 1. 1999
Ing. Zdeněk Jež
Brno, Herčíkova 33
od 16. 12. 1993 do 6. 1. 1999
PhDr. Zdeněk Velechovský, CSc.
Pardubice, Arnošta z Pardubice 2613
od 16. 12. 1993 do 27. 10. 2010
Ing. Antonín Mozga
Pardubice, Bartoňova 827
od 14. 5. 1993 do 16. 12. 1993
Jiří Svatoň - člen
Hostovice, 19
od 14. 5. 1993 do 16. 12. 1993
Ing. Petr Anton, CSc. - člen
Praha 10, Hruškova 16
od 1. 5. 1992 do 14. 5. 1993
Ing. Petr Anton, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 10, Hruškova 16
od 1. 5. 1992 do 14. 5. 1993
JUDr. Zdeněk Klimpl - člen dozorčí rady
Pardubice, nám. Republiky 1
od 1. 5. 1992 do 14. 5. 1993
Ing. Vladimír Zářecký - člen dozorčí rady
Pardubice, Bratranců Veverkových 2558
Hodnocení firmy
+4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 650,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+6
+
-
2.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

+3
+
-
3.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-49
+
-
4.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-59
+
-
5.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-61
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výrobce nedokáže opravit reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výrobce nedokáže opravit reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se poradil, než budu situaci eskalovat dále. Notebook české značky byl velmi poruchový, dvě uznané reklamace během záruční doby, jedna vedla k výměně celého kusu. Teď, zhruba 2 měsíce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services