Průmysl kamene a.s.
IČO: 46350888

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 8. 1992
Obchodní firma
od 1. 8. 1992

Průmysl kamene a.s.

Sídlo
od 1. 8. 1992 do 9. 3. 2002
Příbram, IV/1
IČO
od 1. 8. 1992

46350888

DIČ

CZ46350888

Identifikátor datové schránky:aaf7hdv
Právní forma
od 1. 8. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1657 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 9. 2014
- provádění trhacích prací
od 15. 9. 2014
- nákup a prodej výbušnin
od 25. 6. 2009
- Zámečnictví, nástrojářství
od 25. 6. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 27. 6. 2006
- hornická činnost (v rozsahu § 2 písm. b), c), d), e) a i) zák. č. 61/1988 Sb.) b) otvírka, příprava a dobývaní výhradních ložisek c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených pod písmeny b), c) a d) i) důlně měřičská činnost
od 27. 7. 2005 do 25. 6. 2009
- zprostředkování obchodu a služeb
od 27. 7. 2005 do 25. 6. 2009
- zasilatelství
od 24. 6. 2004 do 27. 6. 2006
- hornická činnost na povrchu v rozsahu: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen výhradní ložiska) b) otvírka,příprava a dobývaní výhradních ložisek c) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů,výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) i) důlně měřičská činnost
od 15. 12. 2001
- činnost prováděná hornickým způsobem ( v rozsahu § 3 písm a) zák. č. 61/1988 Sb.) a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
od 30. 12. 1993
- zpracování kamene
od 30. 12. 1993 do 24. 6. 2004
- hornická činnost na povrchu v rozsahu: a)vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen výhradní ložiska) b) otvírka,příprava a dobývaní výhradních ložisek c) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e)zřizování a provozování odvalů,výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d)
od 30. 12. 1993 do 27. 6. 2006
- automatizované zpracování dat
od 30. 12. 1993 do 27. 6. 2006
- ubytovací služby v rámci živnosti volné
od 30. 12. 1993 do 25. 6. 2009
- zámečnictví
od 30. 12. 1993 do 25. 6. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
od 30. 12. 1993 do 25. 6. 2009
- provádění zemních skrývkových a rekultivačních prací v rámci živnosti volné
od 30. 12. 1993 do 25. 6. 2009
- silniční motorová doprava
od 10. 10. 1992 do 27. 6. 2006
- výroba obrusků
od 1. 8. 1992 do 30. 12. 1993
- a) vyhledávání, těžba a zpracovávání přírodního kamene na kamenické výrobky
od 1. 8. 1992 do 30. 12. 1993
- b) speciální úprava kamene (kamenické práce umělecko-řemeslné a restaurátorské) z kameniva
Předmět činnosti
od 15. 9. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 15. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 15. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 15. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 9. 2004 do 25. 9. 2004
- den zániku funkce prokuristy: 30.6.2004
od 24. 6. 2004
- Valná hromada rozhodla dne 21.4.2004 o snížení základního kapitálu společnosti z 58 762 000,- Kč na 49 951 000,- Kč, to je o 8 811 000,- Kč (slovy: osmmilionůosmsettisícjedenácttisíckorun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je plnění povinnosti snížit základní kapitál, uložené zákonem v § 161b odst. 4 ObchZ. S částkou odpovídající snížení bude naloženo tím způsobem, že rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou pořízení bude zúčtován do výnosů společnosti. Rozsah snížení je 8 811 000,- Kč. Snížení základního kapitálu společnost se provede tím způsobem, že společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie ve svém majetku tak, že je zničí.
od 20. 10. 2000 do 15. 2. 2005
- "Valná hromada rozhodla o snížení základního jmění společnosti. Důvodem snížení základního jmění je vydání majetku (pozemků) restituentům a závazek snížit v dohodnutém rozsahu základní jmění z akcií, které FNM ČR jako zakladatel akciové společnosti má k tomu účelu v příslušné rezervě. Rozsah snížení základního jmění je o pevnou částku třimiliónyšestsetšedesátosmtisíc korun českých. Snížení se provede tím způsobem, že společnost použije ke snížení základního jmění vlastní akcie ve svém majetku, jež získala k tomuto účelu platným převodem za jednu korunu českou za jednu akcii od svého akcionáře, Fondu národního majetku ČR., tj. použije 3668 akcií společnosti,vedených jako zaknihované cenné papíry v příslušném registru Pod ISIN CZ 000508059 . Usnesení valné hromady o snížení základního jmění se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. Představenstvo je povinno oznámit snížení základního jmění do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění do obchodního rejstříku známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní nejméně dvakrát za sebou alespoň s třicetidenním odstupem. Věřitelé společnosti jsou oprávněni požadovat do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek bylo dostatečným způsobem zajištěno. Po uplynutí 90 dnů od posledního zveřejnění rozhodnutí může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud provede zápis, je-li prokázáno oznámení rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění a uspokojení pohledávek věřitelů nebo jejich zajištění. Po zápisu výše základního jmění podá představenstvo návrh nového prospektu cenného papíru a po jeho schválení návrh na zrušení akcií ve svém majetku. Zúčtování základního jmění a účetní hodnoty dotčeného majetku bude provedeno vůči rezervnímu fondu společnosti."
od 21. 10. 1998 do 15. 2. 2005
- Valná hromada konaná dne 20.8.1998 rozhodla o snížení základního jmění společnosti. Důvodem snížení základního jmění je vydání majetku ( pozemků ) restituentům a závazek snížit v dohodnutém rozsahu základní jmění z akcií, které FNM ČR jako zakladatel akciové společnosti má k tomu účelu v příslušné rezervě. Rozsah snížení základního jmění je o jpevnou částku čtyřimiliónytřistaosmdesátpěttisíckorun českých. Snížení se provede tím způsobem, že společnost použije ke snížení základního jmění vlastní akcie ve svém majetku, jež získá vzetím akcií z oběhu k tomuto účelu úplatným převodem za jednu korunu českou za jednu akcii od svého akcionáře, Fondu národního majetku ČR, po schválení vládou ČR, tj. použije 4 385 akcií společnosti, vedených jako zaknihované cenné papíry v příslušném registru pod ISIN CZ 0005080259. Představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního jmění do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění do obchodního rejstříku známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní nejméně dvakrát za sebou alespoň s třicetidenním odstupem. Věřitelé společnosti jsou právněni požadovat do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek bylo dostatečným způsobem zjištěno. Po uplynutí 90 dnů od posledního zveřejnění rozhodntí může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud provede zápis, je-li prokázáno oznámení rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění a uspokojení pohledávek věřitelů nebo jejich zajištění. Po zápisu výše základního jmění podá představenstvo návrh nového prospektu cenného papíru a po jeho schválení návrh na zrušení akcií ve svém majetku.
od 31. 10. 1997 do 15. 2. 2005
- "Valná hromada společnosti, konané dne 2. června 1997, rozhodla o snížení základního jmění společnosti. Důvodem snížení základního jmění je vydání majetku /pozemků/ restituentům a obcím a závazek snížit v dohodnutém rozsahu základní jmění z akcií, které FNM ČR jako zakladatel akciové společnosti má k tomu účelu v příslušné rezervě. Rozsah snížení základního jmění je o pevnou částku 12.814 tis.Kč, tj. 12.814 akcií společnosti, vedených jako zaknihované cenné papíry v příslušném registru pod ISIN CZ 0005080259. Snížení základního jmění se provede tím způsobem, že se vezme z oběhu uvedený počet akcií na základě návrhu společnosti za úplatu jedna koruna za jednu akcii. Kupní cena bude splatná do 14dnů po převodu akcií. Představenstvo společnosti podá příkaz k pozastavení práva nakládat s akciemi, ohledně nichž byl přijat návrh na vzetí akcií z oběhu. Usnesení valné hromady o snížení základního jmění se zapíše do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního jmění do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění do obchodního rejstříku známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku".
od 12. 12. 1994 do 15. 2. 2005
- valná hromada společnosti,konaná dne 15.června 1994,rozhodla o snížení základního jmění o 9 668 000,-Kč,slovy devětmilionůšestsetšedesátosmtisíc korun českých
od 1. 8. 1992
- Právní forma: akciová společnost
od 1. 8. 1992
- Představenstvo společnosti:
od 1. 8. 1992
- Dozorčí rada společnosti:
od 1. 8. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 2.7. 1992 bylo rozhodnuto o shválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 8. 1992 do 30. 12. 1993
- 1) Vlastimil Uhlíř, r.č. xxxx bytem Třešť, U vodojemu 1114/1
od 1. 8. 1992 do 30. 12. 1993
- 2) ing. Michael Lažan, r.č. xxxx bytem Praha 4, Baráškova 10
od 1. 8. 1992 do 30. 12. 1993
- 3) Miroslav Javorský, r.č. xxxx bytem Votice, Fučíkova 528
od 1. 8. 1992 do 30. 12. 1993
- 1) Josef Kocura, r.č. xxxx bytem Příbram VII.-229
od 1. 8. 1992 do 30. 12. 1993
- 2) Bohumil Kubáň, r.č. xxxx bytem Myslív, Štipoklasy 68
od 1. 8. 1992 do 30. 12. 1993
- 3) ing. Alena Zemanová, r.č. xxxx bytem Příbram III, Dlouhá 122
od 1. 8. 1992 do 30. 12. 1993
- Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně představen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 1. 8. 1992 do 30. 12. 1993
- Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 66.656.000,-Kčs (slovy: šedesátšestmilio nůšesstsetpadesáttisíckorunčeskoslovenských). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Průmysl kamene Příbram s.p. Tato základní jmění společnosti je rozděleno na 66.656 akcií na majitele po 1.000,-Kčs jmenovité hodnoty.
Kapitál
od 24. 2. 2005
Základní kapitál 49 951 000 Kč
od 22. 8. 2001 do 24. 2. 2005
Základní kapitál 58 762 000 Kč
od 23. 2. 2000 do 22. 8. 2001
Základní kapitál 62 430 000 Kč
od 10. 7. 1998 do 23. 2. 2000
Základní kapitál 66 815 000 Kč
od 5. 3. 1996 do 10. 7. 1998
Základní kapitál 79 629 000 Kč
od 8. 6. 1995 do 5. 3. 1996
Základní kapitál 76 124 000 Kč
od 29. 6. 1994 do 8. 6. 1995
Základní kapitál 85 792 000 Kč
od 30. 12. 1993 do 29. 6. 1994
Základní kapitál 83 277 000 Kč
od 6. 6. 2014
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 49 951.
od 6. 6. 2014
listinné
od 24. 2. 2005 do 6. 6. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 49 951.
od 24. 2. 2005 do 6. 6. 2014
listinné
od 4. 7. 2003 do 24. 2. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 58 762.
od 4. 7. 2003 do 24. 2. 2005
listinné
od 22. 8. 2001 do 4. 7. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 58 762.
od 22. 8. 2001 do 4. 7. 2003
zaknihované
od 23. 2. 2000 do 22. 8. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 62 430.
od 10. 7. 1998 do 23. 2. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 66 815.
od 5. 3. 1996 do 10. 7. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 79 629.
od 8. 6. 1995 do 5. 3. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 76 124.
od 29. 6. 1994 do 8. 6. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 85 792.
od 30. 12. 1993 do 29. 6. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 83 277.
Statutární orgán
od 24. 7. 2017
ALFRED BUCHEGGER - předseda představenstva
4343 Mitterkirchen, Wagra 3, Rakouská republika
den vzniku členství: 21. 6. 2017
den vzniku funkce: 21. 6. 2017
od 8. 8. 2013 do 5. 11. 2013
PAVEL DYNDA - člen představenstva
Teplá - Staré Sedlo, , PSČ 364 61
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 15. 10. 2013
od 8. 8. 2013 do 15. 9. 2014
Robert Dier - člen představenstva
4073 Wilhering, Am Hang, Rakouská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 5. 6. 2014
od 8. 8. 2013 do 24. 7. 2017
Alfred Buchegger - předseda představenstva
4343 Mitterkirchen, Wagra, Rakouská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 21. 6. 2017
den vzniku funkce: 25. 6. 2013 - 21. 6. 2017
od 10. 7. 2012 do 8. 8. 2013
August Föttinger - předseda představenstva
4175 Herzogsdorf, Stamering, Rakouská republika
den vzniku členství: 5. 6. 2012 - 25. 6. 2013
den vzniku funkce: 5. 6. 2012 - 25. 6. 2013
od 10. 7. 2012 do 8. 8. 2013
Miloslav Výborný - člen představenstva
Příbram III, Komenského náměstí, PSČ 261 01
den vzniku členství: 5. 6. 2012 - 25. 6. 2013
od 10. 7. 2012 do 8. 8. 2013
Mag. Alfred Buchegger - člen představenstva
4343 Mitterkirchen, Wagra, Rakouská republika
den vzniku členství: 5. 6. 2012 - 25. 6. 2013
od 27. 7. 2007 do 10. 7. 2012
August Föttinger - předseda
Příbram III., Komenského 215
den vzniku funkce: 12. 6. 2007 - 5. 6. 2012
od 27. 7. 2007 do 10. 7. 2012
- nar. 27.5.1949, bydliště: Stamering 24, 4173 St. Veit, Rakousko
od 27. 7. 2007 do 10. 7. 2012
Miloslav Výborný - člen představenstva
Příbram III., Komenského 215
den vzniku funkce: 12. 6. 2007 - 5. 6. 2012
od 27. 7. 2007 do 10. 7. 2012
Ing. Michael Lažan - člen
Praha 4, Bachova 10
den vzniku funkce: 12. 6. 2007 - 5. 6. 2012
od 27. 7. 2005 do 27. 7. 2007
Ing. Michael Lažan - člen
Praha 4, Bachova 10
den vzniku funkce: 26. 5. 1997
od 4. 12. 2002 do 27. 7. 2007
Miloslav Výborný - člen představenstva
Příbram III., Komenského 215
den vzniku funkce: 12. 6. 2002
od 9. 3. 2002 do 27. 7. 2007
August Föttinger - předseda
Příbram III., Komenského 215
den vzniku funkce: 26. 5. 1997
od 9. 3. 2002 do 27. 7. 2007
- nar. 27.5.1949, bydliště: Stamering 24, 4173 St. Veit, Rakousko
od 24. 2. 2000 do 4. 12. 2002
Anton Rosenthaler - člen představenstva
Příbram III., Komenského 215
den vzniku funkce: 24. 2. 2000
od 24. 2. 2000 do 4. 12. 2002
- bydliště: Dornacherstrasse 14, 4040 Linz, Rakousko
od 26. 5. 1997 do 9. 3. 2002
August Föttinger - předseda
Příbram III., Komenského 215
den vzniku funkce: 26. 5. 1997
od 26. 5. 1997 do 9. 3. 2002
- nar. 27.5.1949
od 26. 5. 1997 do 27. 7. 2005
Ing. Michael Lažan - člen (ředitel)
Praha 4, Bachova 10
den vzniku funkce: 26. 5. 1997
od 5. 3. 1996 do 26. 5. 1997
Marie Nekolná - člen
Trhové Dušníky 125
od 20. 3. 1995 do 5. 3. 1996
Vlastimil Uhlíř - člen
Třešť, U vodojemu 1114/1
od 20. 3. 1995 do 26. 5. 1997
Ing. Michael Lažan - člen (ředitel)
Praha 4, Baráškova 10
od 30. 12. 1993 do 20. 3. 1995
Vlastimil Uhlíř - člen (ředitel)
Třešť, U vodojemu 1114/1
od 30. 12. 1993 do 20. 3. 1995
Ing. Michael Lažan - člen (zástupce ředitele)
Praha 4, Baráškova 10
od 30. 12. 1993 do 26. 5. 1997
Robert Dier - člen
Příbram IV., A.Jiráska 189
od 30. 12. 1993 do 26. 5. 1997
August Föttinger - představenstvopředseda
Příbram III., Komenského 215
od 30. 12. 1993 do 24. 2. 2000
Anton Rosenthaler - člen
Příbram IV., A.Jiráska 189
od 30. 12. 1993 do 24. 2. 2000
- nar. 19.12.1925
od 15. 9. 2014
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.
od 26. 5. 1997 do 15. 9. 2014
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 30. 12. 1993 do 26. 5. 1997
Způsob jednání jménem společnosti : - navenek zastupuje společnost a představenstvo,pokud zákon nebo stanovy nevyžadují jednání představenstva,jeden člen představenstva, kterého představenstvo ze svého středu ustanoví a který bude současně vykonávat funkci ředitele popř. zástupce ředitele, jmenovaný představenstvem. Pokud zákon nebo stanovy vyžadují jednání představenstva,podepisuje za něj předseda s jedním dalším členem. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu se připojí podpis a funkce.
Prokura
od 2. 11. 2013
PETR KOLÍN
Sedlčany, Za Nemocnicí, PSČ 264 01
od 28. 12. 2012 do 8. 8. 2013
Ing. PAVEL DYNDA
Teplá - Staré Sedlo, , PSČ 364 61
od 17. 7. 2009
Ing. Alena Zemanová
Příbram III, Milínská 122, PSČ 261 01
od 13. 11. 2001 do 4. 12. 2002
Miloslav Výborný
Příbram III, Komenského náměstí čp. 215
od 29. 6. 1994 do 25. 9. 2004
Marie Nekolná
Příbram I., Trhové Dušníky 125, PSČ 261 01
od 28. 12. 2012
Prokurista je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně.
od 17. 7. 2009 do 28. 12. 2012
Prokurista je oprávněn jednat samostatně.
od 13. 11. 2001 do 25. 9. 2004
Způsob jednání prokuristy za společnost : - každý z prokuristů je oprávněn jednat za společnost samostatně. Každý prokurista se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti uvede své jméno a vlastnoruční podpis s dodat- kem "per procuram" nebo "pp".
od 29. 6. 1994 do 13. 11. 2001
Způsob jednání prokuristy za společnost : - prokurista podepisuje za společnost tak, že k obchodnímu jménu společnosti uvede své jméno a vlastnoruční podpis s dodatkem "per procuram" nebo "pp".
Dozorčí rada
od 15. 9. 2014
AUGUST FÖTTINGER - člen dozorčí rady
4175 Herzogsdorf, Stamering 24, Rakouská republika
den vzniku členství: 5. 6. 2014
od 15. 9. 2014
-
od 8. 8. 2013 do 15. 9. 2014
Helmut Eilmsteiner - předseda dozorčí rady
Windhaag bei Freistadt, Elmberg 8A, PSČ 426 3, Rakouská republika
den vzniku členství: 25. 6. 2013 - 5. 6. 2014
den vzniku funkce: 25. 6. 2013 - 5. 6. 2014
od 10. 7. 2012 do 8. 8. 2013
Robert Dier - předseda dozhorčí rady
4073 Wilhering, Am Hang, Rakouská republika
den vzniku členství: 5. 6. 2012 - 25. 6. 2013
den vzniku funkce: 7. 6. 2012 - 25. 6. 2013
od 10. 7. 2012 do 15. 9. 2014
Josef Smitka - člen dozorčí rady
Svéradice, , PSČ 341 01
den vzniku členství: 18. 5. 2012 - 5. 6. 2014
od 17. 7. 2009 do 15. 9. 2014
Miroslav Kryl - člen dozorčí rady
Háje, 208, PSČ 261 01
den vzniku funkce: 10. 6. 2009
od 27. 7. 2007 do 10. 7. 2012
Robert Dier - člen dozorčí rady
40 60 Leondig, Merhausstrasse 4, Rakouská republika
den vzniku funkce: 12. 6. 2007 - 5. 6. 2012
od 27. 7. 2007 do 10. 7. 2012
Pavel Kolín - člen
Příbram V - Zdaboř, Družstevní 280, PSČ 261 01
den vzniku funkce: 12. 6. 2007 - 18. 5. 2012
od 24. 6. 2004 do 17. 7. 2009
Ing. Alena Zemanová - člen
Příbram III, Milínská 122
den vzniku členství: 21. 4. 2004 - 10. 6. 2009
od 4. 12. 2002 do 27. 7. 2007
Herbert Traxler - člen
Plochwald 1, 4263 Windhaag, Rakouská republika
den vzniku funkce: 26. 5. 1997 - 12. 6. 2007
od 4. 12. 2002 do 27. 7. 2007
Pavel Kolín - člen
Příbram, V/280, PSČ 261 01
den vzniku funkce: 12. 6. 2002
od 9. 3. 2002 do 4. 12. 2002
Herbert Traxler - člen
Příbram III., Komenského nám. 215
den vzniku funkce: 26. 5. 1997
od 9. 3. 2002 do 4. 12. 2002
- nar. 4.3.1943, bydliště: 4263 Windhaag 21, Rakousko
od 9. 3. 2002 do 24. 6. 2004
Petr Sotona - člen
Blatná, Pod Vinicí 836, PSČ 388 01
den vzniku funkce: 6. 11. 2001 - 6. 4. 2004
od 24. 2. 2000 do 4. 12. 2002
Karel Polan - člen
Horažďovice, Šumavská 879
den vzniku funkce: 24. 2. 2000
od 21. 10. 1998 do 9. 3. 2002
Petr Sotona - člen
Blatná, Pod Vinicí 836, PSČ 388 01
den vzniku funkce: 21. 10. 1998 - 6. 11. 2001
od 26. 5. 1997 do 21. 10. 1998
Miloš Krupka - člen
Příbram IV - 189,
od 26. 5. 1997 do 24. 2. 2000
Jaroslav Mráz - člen
Malenice nad Volyňkou 24,
od 30. 12. 1993 do 26. 5. 1997
Ing. Alena Zemanová - člen
Příbram III. - 122,
od 30. 12. 1993 do 26. 5. 1997
Karel Kasa - člen
Milín, 120
od 30. 12. 1993 do 26. 5. 1997
Ronny Palme - člen
Votice, Sídliště II - 651
od 30. 12. 1993 do 26. 5. 1997
Ladislav Hrádek - člen
Blatná, Sídliště I. - 187
od 30. 12. 1993 do 26. 5. 1997
Bohumil Kubáň - člen
Myslív, Štipoklasy 68
od 30. 12. 1993 do 26. 5. 1997
Miroslav Javorský - člen
Votice, Fučíkova 528
od 30. 12. 1993 do 26. 5. 1997
Ing. Miroslav Šťastný - člen
Příbram VIII., Školní 71
od 30. 12. 1993 do 26. 5. 1997
Miloš Krupka - člen
Příbram V. - 189,
od 30. 12. 1993 do 9. 3. 2002
Herbert Traxler - člen
Příbram III., Komenského nám. 215
den vzniku funkce: 26. 5. 1997
od 30. 12. 1993 do 9. 3. 2002
- nar. 4.3.1943
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 7 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 2 komentáře

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 11 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem na světě. Na paty mu však stále více začíná šlapat Jack Ma. Jeho společnost Alibaba...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost zdatné rétoriky přitom představuje dovednost, která může pomoci s pokrokem v kariéře,...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace. Různé konopné produkty čím dál častěji prezentují také umělci. A nejen prezentují. Zakládají...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-43
+
-
2.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-161
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-245
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-250
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-285
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 656,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 700,00 Kč
ČSOB 2 702,00 Kč
Komerční banka 2 712,90 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 739,20 Kč
Raiffeisenbank 2 749,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.