Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Vykáň, a.s., Vykáň, IČO: 46356193 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Vykáň, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 46356193. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46356193 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
23. 3. 1993
Obchodní firma
Vykáň, a.s
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 25. 10. 2018
Vykáň, a.s.
zapsáno 25. 10. 2018
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Vykáň, okres, Nymburk, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 10. 1. 1997
Vykáň 38, Kounice, 289 15 Vykáň 38, Kounice
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 4. 11. 2016
Sídlo Kraj: Středočeský kraj
Okres: Nymburk
Obec: Vykáň
Část obce: Vykáň
Adresní místo: Vykáň 38
IČO
46356193
zapsáno 23. 3. 1993
DIČ
Identifikátor datové schránky
4wdgy69
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 23. 3. 1993
Spisová značka
B 1900/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 23. 3. 1993
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

27. 6. 2023
Zapsán skutečný majitel Vladimír Pokorný, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
27. 6. 2023
Zapsán skutečný majitel Tomáš Pokorný, jako přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
27. 6. 2023
Změna funkce: Ing. Luboš Pokorný, MBA z přímý skutečný majitel na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
17. 2. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Tomáš Pokorný
17. 2. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Luboš Pokorný

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Vykáň, a.s., IČO: 46356193: vizualizace vztahů osob a společností

Vykáň, a.s., IČO: 46356193

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Hostinská činnost
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 23. 12. 2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 23. 12. 2009
Montáže a opravy technologických zařízení pro zemědělskou výrobu, s výjimkou elektrických částí.
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 23. 12. 2009
Natěračské práce
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 23. 12. 2009
Rostlinná a živočišná výroba
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 23. 12. 2009
Silniční motorová doprava
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 23. 12. 2009
Truhlářství
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 23. 12. 2009
Zednictví
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 23. 12. 2009
Výroba a opravy zemědělských strojů.
zapsáno 8. 6. 1994 vymazáno 23. 12. 2009
Opravy motorových vozidel.
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 23. 12. 2009
Opravy ostatních dopravních prostředků.
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 23. 12. 2009
Malířství, lakýrnictví a natěračství
zapsáno 23. 12. 2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
zapsáno 23. 12. 2009
Opravy silničních vozidel
zapsáno 23. 12. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
zapsáno 23. 12. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 23. 12. 2009
Zednictví
zapsáno 23. 12. 2009
Základní kapitál
23 390 000 Kč
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 8. 6. 1994
21 690 000 Kč
zapsáno 8. 6. 1994
Akcie
2339 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 8. 6. 1994
2169 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 8. 6. 1994 vymazáno 2. 7. 2014
2169 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 2. 7. 2014 vymazáno 25. 10. 2018
2169 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč Převod akcií na osobu odlišnou od osoby blízké akcionáři /dle § 22 zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníků/ je ve smyslu § 272 zákona o obchodních korporacích podmíněn předchozím písemným souhlasem představenstva.
zapsáno 25. 10. 2018
Ostatní skutečnosti
Právní forma : akciová společnost
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 8. 6. 1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 13. 8. 2015
Valná hromada společnosti přijala dne 21.11.2017 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v tomto znění: Valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích: 1. určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Vykáň, a.s, IČO 463 56 193, se sídlem č.p. 38, 289 15 Vykáň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1900 (dále jen Společnost), je v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích Ing. Luboš Pokorný, nar. 27.05.1970, bytem Pražská 45, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady (dále jen Hlavní akcionář), který je vlastníkem 2.069 ks (slovy: dva tisíce šedesát devět kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterými je spojeno celkem 2.069 (slovy: dva tisíce šedesát devět) hlasů na valné hromadě, tj. který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 20.9.2017 představenstvu společnosti s tím, že hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede společnost. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 20.690.000,- Kč (slovy: dvacet milionů šest set devadesát tisíc korun českých), což představuje podíl 95,39 % (slovy: devadesát pět celých a třicet devět setin procent) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. Pan Ing. Luboš Pokorný je tedy jako hlavní akcionář oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastenských cenných papírů vydaných Společností na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. 2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za kus, v listinné podobě ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na Ing. Luboše Pokorného, nar. 27.05.1970, bytem Pražská 45, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady. Vlastnické právo k akciím Společnosti ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu akcií). 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 10.172,- Kč (slovy: deset tisíc sto sedmdesát dva korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 (deset tisíc korun českých) v listinné podobě vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 194-19/2017 ze dne 27.8.2017 vypracovaným znalkyní Ing. Lenkou Tůmovou, znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace oceňování podniků, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze, dne 29.6.2010, pod č. spr. 4117/2009, bytem Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha 8. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 30.6.2017 a znalcem potvrzen ke dni 27.8.2017 (Znalecký posudek tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171, jakožto pověřené osobě dle § 378 zákona o obchodních korporacích. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Česká spořitelna, a.s. 4. schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích dosavadním vlastníkům akcií, osobou odlišnou od Hlavního akcionáře, tj. Pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, tj. Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je bankou s bankovní licencí udělenou Českou národní bankou, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo - ve smyslu ust. § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akcionářů, na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti. 5. informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 21.11.2017, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložen k nahlédnutí v sídle společnosti, a to vždy od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 12.00 hodin. 6. určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své listinné akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti na adrese č.p. 38, 289 15 Vykáň v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle Společnosti na adrese č.p. 38, 289 15 Vykáň v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích, tj. prohlásí akcie za neplatné. 7. konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3 zákona o obchodních korporacích předá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost v souladu s § 387 odst. 4 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
zapsáno 21. 11. 2017

Statutární orgán - představenstvo

Člen
Vladimír Hamták
Kounice, Kounice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Člen
Karel Březina
Mstětická, Čelákovice
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Člen
Jaroslava Rašovcová
Smrkovská, Mukařov, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Člen
Josef Němec
Rokycanova, Český Brod
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Člen
Jiří Veselý
Vykáň, Vykáň, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Člen
Josef Miltner
Černíky, Černíky, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Člen
Ing. Petr Veselý
Kounice, Kounice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Člen
Ing. Jan Jakubec
Plzeňská, Praha 5
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Člen
Ing. Vladimír Nešpůrek
Máchova, 1526, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Nešpůrek
Kounice 15, Kounice 15
Lysá n.L.
zapsáno 1. 2. 1996 vymazáno 1. 2. 1996
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Jakubec
Plzeňská, Praha 5
zapsáno 1. 2. 1996 vymazáno 10. 1. 1997
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Nešpůrek
Kounice 15, Kounice 15
zapsáno 1. 2. 1996 vymazáno 10. 1. 1997
Místopředseda představenstva
Vladislava Toušová
Stratov 121, Stratov 121
zapsáno 1. 2. 1996 vymazáno 10. 1. 1997
Člen představenstva
Stanislav Ježek
U Křížku, Lysá nad Labem
zapsáno 1. 2. 1996 vymazáno 10. 1. 1997
Člen představenstva
ing. Pavel Touš
Stratov 121, Stratov 121
zapsáno 1. 2. 1996 vymazáno 10. 1. 1997
Místopředseda představenstva
ing. Dalibor Vítek
Malkovského, Praha 9
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 13. 3. 1997
Předseda představenstva
ing. Tomáš Reichl
Rooseweltova, Praha 6
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 16. 2. 1999
Člen představenstva
ing. Vladimír Nešpůrek
Kounice 15, Kounice 15
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 16. 2. 1999
Člen představenstva
ing. Miroslav Amsler
Učitelská, Praha 8
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 16. 2. 1999
Člen představenstva
Jiří Veselý
Vykáň 129, Vykáň 129
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 16. 2. 1999
Místopředseda představenstva
ing. Dalimil Vítek
Malkovského, Praha 9
zapsáno 13. 3. 1997 vymazáno 16. 2. 1999
Člen představenstva
Václava Říhová
Polní, 288 02 Nymburk
zapsáno 16. 2. 1999 vymazáno 24. 1. 2000
Člen představenstva
Simona Pokorná
Palackého, 290 01 Poděbrady
zapsáno 16. 2. 1999 vymazáno 24. 1. 2000
Předseda představenstva
Vladimír Pokorný
Jandova, 290 01 Poděbrady
zapsáno 16. 2. 1999 vymazáno 1. 8. 2007
Místopředseda představenstva
ing. Luboš Pokorný
Jandova, 290 01 Poděbrady
zapsáno 16. 2. 1999 vymazáno 1. 8. 2007
Člen představenstva
Tomáš Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady
zapsáno 16. 2. 1999 vymazáno 10. 2. 2010
Předseda představenstva
Vladimír Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
zapsáno 1. 8. 2007 vymazáno 10. 2. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Luboš Pokorný
Pražská, 290 01 Poděbrady - Poděbrady I
zapsáno 1. 8. 2007 vymazáno 10. 2. 2010
Předseda představenstva
Vladimír Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku funkce: 30. 9. 1998
Den zániku funkce: 20. 11. 2000
Den vzniku členstvi: 30. 9. 1998
Den zániku členstvi: 20. 11. 2000
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Luboš Pokorný
Pražská, 290 01 Poděbrady - Poděbrady I
Den vzniku funkce: 30. 9. 1998
Den zániku funkce: 20. 11. 2000
Den vzniku členstvi: 30. 9. 1998
Den zániku členstvi: 20. 11. 2000
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Člen představenstva
Tomáš Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 30. 9. 1998
Den zániku členstvi: 20. 11. 2000
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Předseda představenstva
Vladimír Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku funkce: 20. 11. 2000
Den zániku funkce: 30. 6. 2004
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2000
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Luboš Pokorný
Pražská, 290 01 Poděbrady - Poděbrady I
Den vzniku funkce: 20. 11. 2000
Den zániku funkce: 30. 6. 2004
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2000
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Člen představenstva
Tomáš Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2000
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Předseda představenstva
Vladimír Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku funkce: 1. 7. 2004
Den zániku funkce: 29. 6. 2009
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2004
Den zániku členstvi: 29. 6. 2009
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Luboš Pokorný
Pražská, 290 01 Poděbrady - Poděbrady I
Den vzniku funkce: 1. 7. 2004
Den zániku funkce: 29. 6. 2009
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2004
Den zániku členstvi: 29. 6. 2009
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Člen představenstva
Tomáš Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2004
Den zániku členstvi: 29. 6. 2009
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Místopředseda představenstva
Ing. Luboš Pokorný
Pražská, 290 01 Poděbrady - Poděbrady I
Den vzniku funkce: 29. 6. 2009
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2009
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 13. 8. 2015
Předseda představenstva
Vladimír Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku funkce: 29. 6. 2009
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2009
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 13. 8. 2015
Člen představenstva
Tomáš Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2009
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 13. 8. 2015
Předseda představenstva
Vladimír Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 13. 8. 2015 vymazáno 4. 2. 2017
Místopředseda představenstva
Ing. Luboš Pokorný
Pražská, 290 01 Poděbrady - Poděbrady I
Den vzniku funkce: 30. 6. 2014
Den zániku funkce: 30. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
Den zániku členstvi: 30. 6. 2019
zapsáno 13. 8. 2015 vymazáno 17. 2. 2022
Člen představenstva
Tomáš Pokorný
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 13. 8. 2015 vymazáno 20. 5. 2018
Předseda představenstva
Vladimír Pokorný
Na Chmelnici, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku funkce: 30. 6. 2014
Den zániku funkce: 30. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
Den zániku členstvi: 30. 6. 2019
zapsáno 4. 2. 2017 vymazáno 17. 2. 2022
Člen představenstva
Tomáš Pokorný
Na Zámostí, 290 01 Poděbrady - Poděbrady I
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
Den zániku členstvi: 30. 6. 2019
zapsáno 20. 5. 2018 vymazáno 17. 2. 2022
Předseda představenstva
Vladimír Pokorný
Na Chmelnici, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku funkce: 1. 7. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2019
zapsáno 17. 2. 2022
Místopředseda představenstva
Ing. Luboš Pokorný
Pražská, 290 01 Poděbrady - Poděbrady I
Den vzniku funkce: 1. 7. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2019
zapsáno 17. 2. 2022
Člen představenstva
Tomáš Pokorný
Na Zámostí, 290 01 Poděbrady - Poděbrady I
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2019
zapsáno 17. 2. 2022
Počet členů
3
zapsáno 13. 8. 2015
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost : Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva Ing. Jan Jakubec, místopředseda a ředitel Ing. Vladimír Nešpůrek a pověřený člen představenstva Josef Němec. Podepisování za společnost se děje tak, že k uvedení jména a sídla společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda a ředitel společnosti a pověřený člen představenstva.
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 8. 6. 1994
Za společnost jedná představenstvo. Podepisuje samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva a ředitel společnosti, pokud je současně členem představenstva. Pověřený člen představenstva pode- pisuje na základě plné moci.
zapsáno 8. 6. 1994 vymazáno 1. 2. 1996
Za společnost jedná představenstvo. Podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, nebo pověřený pracovník na základě plné moci.
zapsáno 1. 2. 1996 vymazáno 10. 1. 1997
Za společnost jedná navenek předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, případně člen představenstva pověřený k tomu písemnou plnou mocí. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, či společně místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování se děje tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 24. 1. 2000
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti, připojí svůj podpis samostatně vždy jeden z členů představenstva.
zapsáno 24. 1. 2000

Dozorčí rada

Člen
Anna Musilová
Pod Homolkou 167/23, Praha 5 Motol, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 8. 6. 1994
Člen
Anna Kadeřávková
Vykáň 5, Vykaň, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Člen
Ing. František Pospíšil
Levského 3206, Praha -Modřany, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Člen
Josef Bendl
Vykáň 14, Vykaň, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996
Člen
Miroslav Drábek
Kounice, 289 15 Kounice
zapsáno 8. 6. 1994 vymazáno 1. 2. 1996
Předseda
JUDr. Jiří Teryngl
U plynárny, Praha 4
zapsáno 1. 2. 1996 vymazáno 10. 1. 1997
Člen
Jiří Veselý
Vykáň 129, Vykáň 129
zapsáno 1. 2. 1996 vymazáno 10. 1. 1997
Člen
JUDr. Michaela Strnadová
Žižkovo nám., Třeboň
zapsáno 1. 2. 1996 vymazáno 10. 1. 1997
Předseda
JUDr. Jiří Vostárek
Sartoriova, Praha 6
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 13. 3. 1997
Člen dozorčí rady
ing. Bořivoj Frýbert
Kroftova, Praha 5
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 16. 2. 1999
Člen dozorčí rady
ing. Petr Veselý
Kounice 120, Kounice 120
zapsáno 10. 1. 1997 vymazáno 16. 2. 1999
Předseda
JUDr. Josef Vostárek
Sartoriova, Praha 6
zapsáno 13. 3. 1997 vymazáno 16. 2. 1999
Předseda
JUDr. Zdeněk Černý
Hořátevská, 288 02 Nymburk
Den zániku funkce: 30. 6. 2006
Den zániku členstvi: 30. 6. 2006
zapsáno 16. 2. 1999 vymazáno 4. 9. 2006
Člen
Josef Kubín
Jandova, 290 01 Poděbrady
zapsáno 16. 2. 1999 vymazáno 10. 2. 2010
Člen
Růžena Pokorná
Jandova, 290 01 Poděbrady
zapsáno 16. 2. 1999 vymazáno 1. 8. 2007
Předseda dozorčí rady
Miloš Papírník
Sadová, 288 02 Nymburk
Den vzniku funkce: 30. 6. 2006
Den zániku funkce: 29. 6. 2009
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2006
Den zániku členstvi: 29. 6. 2009
zapsáno 4. 9. 2006 vymazáno 10. 2. 2010
Člen
Růžena Pokorná
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
zapsáno 1. 8. 2007 vymazáno 10. 2. 2010
Člen dozorčí rady
Josef Kubín
Jandova, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 30. 9. 1998
Den zániku členstvi: 20. 11. 2000
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Člen dozorčí rady
Růžena Pokorná
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 30. 9. 1998
Den zániku členstvi: 20. 11. 2000
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Člen dozorčí rady
Josef Kubín
Jandova, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2000
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Člen dozorčí rady
Růžena Pokorná
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 20. 11. 2000
Den zániku členstvi: 30. 6. 2004
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Člen dozorčí rady
Josef Kubín
Jandova, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2004
Den zániku členstvi: 29. 6. 2009
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Člen dozorčí rady
Růžena Pokorná
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2004
Den zániku členstvi: 29. 6. 2009
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 10. 2. 2010
Předseda dozorčí rady
Miloš Papírník
Sadová, 288 02 Nymburk
Den vzniku funkce: 29. 6. 2009
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2009
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 13. 8. 2015
Člen dozorčí rady
Josef Kubín
Jandova, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2009
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 13. 8. 2015
Člen dozorčí rady
Růžena Pokorná
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2009
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 10. 2. 2010 vymazáno 13. 8. 2015
Předseda dozorčí rady
Miloš Papírník
Sadová, 288 02 Nymburk - Nymburk
Den vzniku funkce: 24. 6. 2015
Den zániku funkce: 30. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
Den zániku členstvi: 30. 6. 2019
zapsáno 13. 8. 2015 vymazáno 17. 2. 2022
Člen dozorčí rady
Růžena Pokorná
Palackého, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 13. 8. 2015 vymazáno 3. 2. 2017
Člen dozorčí rady
Radek Holub
Revoluční, 281 51 Velký Osek - Velký Osek
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2015
zapsáno 13. 8. 2015 vymazáno 6. 10. 2018
Člen dozorčí rady
Růžena Pokorná
Na Chmelnici, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2014
Den zániku členstvi: 30. 6. 2019
zapsáno 3. 2. 2017 vymazáno 17. 2. 2022
Člen dozorčí rady
Radek Holub
Dr. Horákové, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 24. 6. 2015
Den zániku členstvi: 30. 6. 2019
zapsáno 6. 10. 2018 vymazáno 17. 2. 2022
Člen dozorčí rady
Žaneta Pokorná
Na Zámostí, 290 01 Poděbrady - Poděbrady I
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2019
zapsáno 17. 2. 2022
Člen dozorčí rady
Růžena Pokorná
Na Chmelnici, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2019
zapsáno 17. 2. 2022
Předseda dozorčí rady
Radek Holub
Dr. Horákové, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku funkce: 1. 7. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2019
zapsáno 17. 2. 2022
člen: Ing. František Pospíšil, Leveského 3206 Praha - Modřany. člen Josef Procházka Černíky 8
zapsáno 23. 3. 1993 vymazáno 1. 2. 1996

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Ing. Luboš Pokorný
Pražská, 290 01 Poděbrady - Poděbrady I
zapsáno 2. 10. 2018 vymazáno 21. 9. 2019

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Ing. Luboš Pokorný, MBA
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 100%.
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 12. 10. 2018
zapsáno 12. 10. 2018 vymazáno 27. 6. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Luboš Pokorný, MBA
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 6. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 1/3
zapsáno 27. 6. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Tomáš Pokorný
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 6. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 1/3
zapsáno 27. 6. 2023
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Vladimír Pokorný
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 6. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl - velikost podílu: 1/3
zapsáno 27. 6. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav Beck

Jaroslav Beck

hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

-152
-
+
Vít Bárta

Vít Bárta

podnikatel, bývalý politik

23
-
+
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-360
-
+
Václav Kočka

Václav Kočka

podnikatel, Matějská pouť

-274
-
+
Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

podnikatel a uhlobaron

-263
-
+
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

zpěvačka

-42
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.