Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

LARM a.s.
IČO: 46678166

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 1. 5. 1992

LARM a.s.

Sídlo
od 23. 2. 2010 do 14. 10. 2015
Netolice, Triumf 413, PSČ 384 11
od 1. 5. 1992 do 23. 2. 2010
Netolice, Triumf 413
IČO
od 1. 5. 1992

46678166

DIČ

CZ46678166

Identifikátor datové schránky:a7aqzzd
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka498 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 14. 10. 2015
- zprostředkování zaměstnání v rozsahu rozhodnutí Úřadu práce České republiky generálního ředitelství ze dne 4. září 2015, č.j. MPSV-UP/25983/15/ÚPČR/4
od 3. 2. 2009
- Obráběčství
od 3. 2. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 7. 1997 do 3. 2. 2009
- leštění kovů
od 11. 12. 1996 do 31. 7. 1997
- broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů
od 11. 12. 1996 do 3. 2. 2009
- vývoj, výroba, prodej přístrojů pro měření a regulaci
od 11. 12. 1996 do 3. 2. 2009
- Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 8. 1996 do 3. 2. 2009
- Kovoobráběčství
od 9. 6. 1994 do 11. 12. 1996
- 4. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 9. 1993 do 11. 12. 1996
- 1. vývoj, výroba, prodej přístrojů pro měření a regulaci
od 30. 9. 1993 do 11. 12. 1996
- 2. kovoobrábění
od 30. 9. 1993 do 11. 12. 1996
- 3. broušení a leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů
od 1. 5. 1992 do 30. 9. 1993
- - vývoj, výroba, montáž, odbyt a servis optoelektronických snímačů, především délek a úhlů, příslušenství k optoelektronickým snímačům, vyhodnocovací elektroniky, prvků regulačních systémů a speciální techniky - vývoj, výroba a odbyt optických rotačních a lineárních odměřovacích elementů a přířezů z plochého skla - obchodní a poradenská činnost včetně zahraničně obchodní činnosti
Ostatní skutečnosti
od 11. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
od 11. 4. 2014 do 13. 2. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 11. 4. 2014 do 13. 2. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 2
od 9. 4. 2008 do 19. 11. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti LARM a.s., se sídlem Netolice, Triumf 413, PSČ 384 11, IČ 46678166, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 498 (dále jen ,,společnost"), 1/ určuje: Hlavním akcionářem společnosti LARM a.s. je pan Čestmír Velíšek, RČ xxxx, bytem Losiná 45, 332 04 p. Nezvěstice (dále jen ,,hlavní akcionář"), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolá ní mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 14. 1. 2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valn é hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 32.931 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cen ných papírů podle ust. § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2/ schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obch odního rejstříku (dále jen ,,den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3/ konstatuje a osvědčuje: Hlavní akcionář společnosti poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 1.020,- Kč (jeden tisíc dvacet korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydanou společnost í LARM a.s., se sídlem v Netolicích, Triumf 413, PSČ 384 11, IČ 46678166, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 498. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 22/2007 ze dne 27. 12. 2007, který vypracovala Ing. Jitka Čočková - znalkyně z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a podniku a také rozhodnutím České národní banky (dle § 183i odst. 5 obchodního zákon íku). Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 22/2007 (závěru) je uvedeno následující: ,,Výše protiplnění při uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů (akcií) společnosti LARM, a.s. se sídlem Netolice, Triumf 413, IČO 46678166, na základě podkladů a informací, které mám k dispozici, k datu ocenění, tzn. 30.09.2007, po zaokrouhlení činí 1.017,- Kč (slovy: jeden tisíc sedmnáct korun českých) za jednu kmenovou akcii, znějící na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč)? Jak vy plývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena výnosovou metodou dle plánu LARM a.s., a to z důvodu, že základním zdrojem hodnoty akcií jsou pro akcionáře výnosy. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář, společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČO 648 32 341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1004, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo na mimořádní valné hromadě společnosti osvědčeno potvrzením společnosti WEST BROKERS a.s . ze dne 20.2.2008. Pan Čestmír Velíšek, RČ xxxx, bytem Losiná 45, 332 04 p. Nezvěstice, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c/ zákona č. 513/1991 Sb., ObchZák v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (a kcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., Obch. Zák v platném znění. Notářský zápis NZ 24/2008, N 21/2008 ze dne 29.2.2008, který osvědčuje přijetí výše uvedeného usnesení je k nahlédnutí v sídle společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČO 648 32 341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v o ddílu B, vložce 1004, která dosavadním akcionářům respektive zástavním věřitelům vyplatí protiplnění do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti WEST BROKERS a.s., se sídlem Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČO 648 32 341, zapsané v obchodní m rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1004, tel. 377237510, a to v jejím sídle, v pracovní dny od 9.00 hod. do 15.00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 ObchZák. Společnost WEST BROKERS a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vla stník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi nám a zástavním věřitelem určuje jinak).
od 20. 3. 2008 do 9. 4. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti LARM a.s., se sídlem Netolice, Triumf 413, PSČ 384 11, IČ 46678166, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 498 (dále jen ?společnost?), 1/ určuje: Hlavním akcionářem společnosti LARM a.s. je pan Čestmír Velíšek, RČ xxxx, bytem Losiná 45, 332 04 p. Nezvěstice (dále jen ?hlavní akcionář?), který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolán í mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 14. 1. 2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 32.931 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenn ých papírů podle ust. § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2/ schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obch odního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu?). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3/ konstatuje a osvědčuje: Hlavní akcionář společnosti poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 1.020,- Kč (jeden tisíc dvacet korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydanou společnost í LARM a.s., se sídlem v Netolicích, Triumf 413, PSČ 384 11, IČ 46678166, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 498. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 22/2007 ze dne 27. 12. 2007, který vypracovala Ing. Jitka Čočková - znalkyně z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a podniku a také rozhodnutím České národní banky (dle § 183i odst. 5 obchodního zákon íku).
od 28. 11. 1995
- Mimořádná valná hromada konaná dne 20.10.1995 přijala změny stanov společnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného o průběhu uvedené valné hromady.
od 1. 5. 1992
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku LARM.
od 1. 5. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku LARM.
od 1. 5. 1992
- V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992 do 28. 5. 1993
- Den zápisu: 1.5.1992 Právní forma společnosti: akciová společnost Dozorčí rada společnosti: Ing. Ivan Lubomírský, Praha 1, Jungmanova 7 Ing. Miroslav Klimeš, Praha 4, Daškova 3080 Bronislav Jedlička, Prachatice, Černohorská 259
od 1. 5. 1992 do 30. 9. 1993
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 36 345 akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 1. 5. 1992 do 30. 9. 1993
- Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Kapitál
od 30. 4. 1992
Základní kapitál 36 345 000 Kč
od 11. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 35.
od 11. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 345 000, počet akcií: 1.
od 23. 2. 2010 do 11. 4. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 35.
od 23. 2. 2010 do 11. 4. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 18. 12. 2002 do 23. 2. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 36 345.
od 18. 12. 2002 do 23. 2. 2010
v listinné podobě
od 25. 10. 2001 do 18. 12. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 36 345.
od 25. 10. 2001 do 18. 12. 2002
v zaknihované podobě
od 30. 9. 1993 do 25. 10. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 36 345.
Statutární orgán
od 9. 2. 2017
Mgr. TOMÁŠ FREMR - člen představenstva
Blovice, Pod Rybníčkem, PSČ 336 01
den vzniku členství: 19. 1. 2015
od 13. 2. 2015 do 9. 2. 2017
Mgr. TOMÁŠ FREMR - člen představenstva
Blovice, Pod rybníčkem, PSČ 336 01
den vzniku členství: 19. 1. 2015
od 23. 2. 2010 do 23. 2. 2010
Vladimír Jelínek - člen představenstva
Netolice - Petrův Dvůr, 55, PSČ 384 11
den vzniku členství: 8. 2. 2010
od 23. 2. 2010 do 23. 2. 2010
Ing Vladimír Jelínek - člen představenstva
Netolice - Petrův Dvůr, 55, PSČ 384 11
den vzniku členství: 8. 2. 2010
od 23. 2. 2010 do 13. 2. 2015
Ing Vladimír Jelínek - předseda představenstva
Netolice - Petrův Dvůr, 55, PSČ 384 11
den vzniku členství: 8. 2. 2010 - 13. 1. 2015
den vzniku funkce: 8. 2. 2010 - 13. 1. 2015
od 19. 11. 2009 do 23. 2. 2010
Ing. Anna Beránková - předseda dozorčí rady
Hromnice - Chotiná, 43, PSČ 330 04
den vzniku členství: 25. 6. 2009 - 8. 2. 2010
den vzniku funkce: 25. 6. 2009 - 8. 2. 2010
od 1. 10. 2008 do 19. 11. 2009
Ing. Anna Beránková - předseda představenstva
Hromnice, Chotiná 43, PSČ 330 04
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 25. 6. 2009
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 25. 6. 2009
od 1. 10. 2008 do 23. 2. 2010
JUDr. Milena Nováková - člen představenstva
Český Krumlov, Rooseveltova 30, PSČ 381 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 8. 2. 2010
od 1. 8. 2006 do 23. 2. 2010
Ing. Vladimír Jelínek - místopředseda představenstva
Netolice, Petrův Dvůr 55, PSČ 384 11
den vzniku členství: 29. 6. 2006
den vzniku funkce: 29. 6. 2006 - 8. 2. 2010
od 10. 9. 2003 do 1. 10. 2008
Ing. Anna Beránková - předseda představenstva
Hromnice, Chotinná 43, PSČ 330 04
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 6. 6. 2003 - 27. 6. 2008
od 10. 9. 2003 do 1. 10. 2008
JUDr. Milena Nováková - člen představenstva
Český Krumlov, Rooseweltova 30
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 27. 6. 2008
od 18. 12. 2002 do 10. 9. 2003
Ing. Anna Beránková - předseda představenstva
Hromnice, Chotinná 43, PSČ 330 04
den vzniku členství: 22. 5. 1998
den vzniku funkce: 25. 9. 2002
od 18. 12. 2002 do 10. 9. 2003
JUDr. Milena Nováková - člen představenstva
Český Krumlov, Rooseweltova 30
den vzniku členství: 25. 9. 2002
od 20. 9. 2002 do 18. 12. 2002
Ing. Aleš Šilhánek - člen představenstva
Slavkov u Brna, Tyršova 1109
den vzniku členství: 25. 6. 1993
od 1. 10. 1999 do 18. 12. 2002
Ing. Anna Beránková - člen představenstva
Hromnice, Chotinná 43, PSČ 330 04
den vzniku členství: 22. 5. 1998
od 19. 8. 1998 do 1. 10. 1999
Ing. Anna Beránková - člen představenstva
Plzeň, Strážnická 18
od 19. 8. 1996 do 19. 8. 1998
Magda Driáková - členka představenstva
Brno, Vlčnovská 14
od 28. 11. 1995 do 19. 8. 1998
Miloslava Nozarová - člen představenstva
Merklín, Na výhledech 315
od 28. 11. 1995 do 19. 8. 1998
Ing. Tomáš Hrbek - člen představenstva
Plzeň, Bzenecká 32
od 28. 11. 1995 do 20. 9. 2002
Ing. Aleš Šilhánek - předseda představenstva
Slavkov u Brna, Tyršova 1109
den vzniku členství: 18. 5. 2001
den vzniku funkce: 18. 5. 2001 - 6. 6. 2002
od 28. 11. 1995 do 1. 8. 2006
Ing. Vladimír Jelínek - místopředseda představenstva
Netolice, Petrův Dvůr 55
den vzniku členství: 18. 5. 2001 - 29. 6. 2006
den vzniku funkce: 18. 5. 2001
od 9. 6. 1994 do 28. 11. 1995
Ing. Bohumil Jarušek - člen představenstva
České Budějovice, Netolická 2
od 30. 9. 1993 do 26. 1. 1994
Ing. Milan Suchomel - člen představenstva
Praha 5, Nad Zámečkem 48
od 30. 9. 1993 do 28. 11. 1995
Jan Pekárek - místopředseda představenstva
Rudolfov, Pod lesem 616/1
od 30. 9. 1993 do 28. 11. 1995
Ing. Vladimír Jelínek - předseda představenstva
Netolice, Petrův Dvůr 55
od 30. 9. 1993 do 28. 11. 1995
Ing. Aleš Šilhánek - člen představenstva
Slavkov u Brna, Tyršova 1109
od 30. 9. 1993 do 19. 8. 1996
Vladimír Šmidák - člen představenstva
Brno, Urxova 10
od 28. 5. 1993 do 30. 9. 1993
Ing. Milan Suchomel - předseda
Praha 5, Nad Zámečkem 48
od 28. 5. 1993 do 30. 9. 1993
Marie Dvořáková - místopředsedkyně
Netolice, Tyršova 530
od 1. 5. 1992 do 28. 5. 1993
Jan Fiala - člen představenstva spol.
Lhenice, 92
od 1. 5. 1992 do 28. 5. 1993
Marie Dvořáková - člen představenstva spol.
Netolice, Tyršova 530
od 1. 5. 1992 do 28. 5. 1993
Ing. Milan Suchomel - člen představenstva spol.
Praha 5, Nad Zámečkem 48
od 1. 5. 1992 do 30. 9. 1993
Ing. Vladimír Jelínek - člen představenstva spol.
Netolice, Petrův Dvůr 55
od 11. 4. 2014
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoli člen představenstva.
od 23. 2. 2010 do 23. 2. 2010
Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě připojí svůj podpis všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představ enstvem písemně pověřen. Vedle statutárního orgánu mohou jednat a podepisovat za společnost zaměstnanci v souladu s vnitřním předpisem společnosti.
od 23. 2. 2010 do 11. 4. 2014
Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě připojí svůj podpis všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Vedle statutárního orgánu mohou jednat a podepisovat za společnost zaměstnanci v souladu s vnitřním předpisem společnosti.
od 25. 10. 2001 do 23. 2. 2010
Za společnost jednají a podepisují vůči třetím osobám, před soudem a před jiným orgánem a pod její firmou v celém rozsahu: a/ všichni členové představenstva nebo b/ společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo c/ společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva
od 31. 7. 1997 do 25. 10. 2001
Za společnost jednají a podepisují a/ všichni členové představenstva nebo b/ společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo c/ společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo d/ na základě pověření představenstvem - samostatně předseda představenstva - samostatně jeden člen představenstva (s výjimkou vztahu k majetkovému účtu v SCP a nakládání s ním) - samostatně předseda představenstva ve vztahu k majetkovému účtu v SCP a nakládání s ním.
od 28. 11. 1995 do 31. 7. 1997
Za společnost podepisují: a/ všichni členové představenstva nebo b/ společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo c/ společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva /s vyjímkou vztahu k majetkovému účtu SCP a nakládání s ním/ nebo d/ na základě pověření představenstvem - samostatně představenstvem jmenovaný generální ředitel společnosti, - samostatně předseda představenstva - samostatně jeden člen představenstva /s vyjímkou vztahu k majetkovému účtu v SCP a nakládání s ním/ nebo e/ samostatně předseda představenstva ve vztahu k majetkovému účtu v SCP a nakládání s ním
od 9. 6. 1994 do 28. 11. 1995
Za společnost podepisuje též samostatně představenstvem jmenovaný ředitel společnosti, samostatně předseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, kteří k tomu byli představenstvem pověřeni.
od 30. 9. 1993 do 9. 6. 1994
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj pod- pis: a/ všichni členové představenstva, nebo b/ společně předseda představenstva a jeden člen předsta- venstva, nebo c/ společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo d/ představenstvem jmenovaný ředitel společnosti
Dozorčí rada
od 13. 2. 2015
Ing. JOSEF VELÍŠEK - člen dozorčí rady
Plzeň - Vnitřní Město, Dřevěná, PSČ 301 00
den vzniku členství: 19. 1. 2015
od 13. 12. 2013 do 13. 2. 2015
TOMÁŠ FREMR - člen dozorčí rady
Blovice, Pod rybníčkem, PSČ 336 01
den vzniku členství: 8. 2. 2010 - 19. 1. 2015
od 24. 11. 2013 do 13. 2. 2015
Ing. JOSEF VELÍŠEK - předseda dozorčí rady
Plzeň - Vnitřní Město, Dřevěná, PSČ 301 00
den vzniku členství: 8. 2. 2010 - 19. 1. 2015
den vzniku funkce: 8. 2. 2010 - 19. 1. 2015
od 6. 9. 2011 do 11. 4. 2014
Ing. Josef Boubelík - člen dozorčí rady
Netolice, 9. května 559, PSČ 384 11
den vzniku členství: 19. 6. 2011 - 21. 3. 2014
od 23. 2. 2010 do 24. 11. 2013
Ing. Josef Velíšek - předseda dozorčí rady
Plzeň, Dřevěná 102/9, PSČ 301 00
den vzniku členství: 8. 2. 2010
den vzniku funkce: 8. 2. 2010
od 23. 2. 2010 do 13. 12. 2013
Tomáš Fremr - člen dozorčí rady
Blovice, Pod Rybníčkem 705, PSČ 336 01
den vzniku členství: 8. 2. 2010
od 19. 11. 2009 do 23. 2. 2010
Čestmír Velíšek - předseda dozorčí rady
Nezvěstice, Losiná, 45, PSČ 332 04
den vzniku členství: 25. 6. 2009 - 8. 2. 2010
den vzniku funkce: 25. 6. 2009 - 8. 2. 2010
od 1. 10. 2008 do 23. 2. 2010
Ing. Jaromír Menčík - člen dozorčí rady
Strakonice, Zahradní 862, PSČ 386 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 8. 2. 2010
od 1. 8. 2006 do 6. 9. 2011
Ing. Josef Boubelík - člen dozorčí rady
Netolice, 9. května 559, PSČ 384 11
den vzniku členství: 19. 6. 2006 - 19. 6. 2011
od 2. 9. 2004 do 19. 11. 2009
Čestmír Velíšek - předseda dozorčí rady
Chválenice, Losiná 45, PSČ 332 05
den vzniku členství: 4. 6. 2004 - 25. 6. 2009
den vzniku funkce: 4. 6. 2004 - 25. 6. 2009
od 10. 9. 2003 do 1. 10. 2008
Ing. Jaromír Menčík - člen dozorčí rady
Strakonice - Zahradní, 862
den vzniku členství: 6. 6. 2003 - 27. 6. 2008
od 3. 1. 2000 do 29. 4. 2003
Magda Driáková - člen dozorčí rady
Brno, Vlčnovská 14
den vzniku členství: 22. 5. 1998
od 3. 1. 2000 do 2. 9. 2004
Čestmír Velíšek - předseda dozorčí rady
Chválenice, Losiná 45, PSČ 332 05
den vzniku členství: 11. 6. 1999 - 4. 6. 2004
den vzniku funkce: 11. 6. 1999 - 4. 6. 2004
od 1. 10. 1999 do 3. 1. 2000
Čestmír Velíšek - člen dozorčí rady
Chválenice, Losiná 45, PSČ 332 05
od 19. 8. 1998 do 3. 1. 2000
Magda Driáková - předseda dozorčí rady
Brno, Vlčnovská 14
od 17. 4. 1997 do 19. 8. 1998
Ing. Anna Beránková - předsedkyně dozorčí rady
Plzeň, Strážnická 18
od 19. 8. 1996 do 1. 10. 1999
Ing. Petr Květoň - člen do příštího zasedání val.hrom.
Loučim, Chodská Lhota č. 22
od 28. 11. 1995 do 19. 8. 1996
Magda Driáková - předseda
Brno, Vlčnovská 14
od 28. 11. 1995 do 17. 4. 1997
Ing. Anna Beránková - člen
Plzeň, Strážnická 18
od 11. 10. 1994 do 28. 11. 1995
Veleslav Mařáček - člen
Netolice, Hornická 509
od 9. 6. 1994 do 11. 10. 1994
Veleslav Mařáček
Netolice, Hornická 509
od 9. 6. 1994 do 28. 11. 1995
Ing. Vladimír Prošek - předseda
Prachatice, Italská 770
od 30. 9. 1993 do 9. 6. 1994
Ing. Bohumil Jarušek - předseda
České Budějovice, Netolická 2
od 30. 9. 1993 do 9. 6. 1994
Ing. Vladimír Prošek - člen
Prachatice, Italská 770
od 28. 5. 1993 do 28. 5. 1993
Ing. Miroslav Klimeš - člen dozorčí rady
Praha 4, Daškova 3080
od 28. 5. 1993 do 30. 9. 1993
Ing. Vladimír Prošek - člen
Prachatice, Velké nám. 7
od 28. 5. 1993 do 30. 9. 1993
Ing. Miroslav Klimeš - předseda
Praha 4, Daškova 3080
od 28. 5. 1993 do 1. 8. 2006
Ing. Josef Boubelík - člen
Zvěřetice 11, p. Netolice,
den vzniku členství: 17. 5. 2001 - 19. 6. 2006
Akcionáři
od 7. 6. 2013 do 11. 4. 2014
ČESTMÍR VELÍŠEK
Losiná, , PSČ 332 04
od 1. 10. 2008 do 7. 6. 2013
Čestmír Velíšek
Chválenice, Losiná 45, PSČ 332 05
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 775,60 Kč
Komerční banka 2 792,79 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Česká spořitelna 2 808,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 846,60 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

+201
+
-
2.Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-53
+
-
3.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-62
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-182
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-277
+
-

Články na Heroine.cz

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services