Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AGROSERVIS Přeštice a. s.
IČO: 46884378

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1993
Obchodní firma
od 22. 1. 2013

AGROSERVIS Přeštice a. s.

od 1. 1. 1993 do 22. 1. 2013

ACHP Sušice a. s.

Sídlo
od 1. 1. 1993 do 22. 1. 2013
Sušice, Pražská 250, PSČ 342 02
IČO
od 1. 1. 1993

46884378

Identifikátor datové schránky:btrcj4m
Právní forma
od 1. 1. 1993
Akciová společnost
Spisová značka299 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 23. 5. 2018
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 22. 1. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 1. 2013
- ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
od 22. 1. 2013 do 23. 5. 2018
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 20. 3. 2002 do 22. 1. 2013
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 20. 3. 2002 do 22. 1. 2013
- opravy silničních vozidel
od 20. 3. 2002 do 22. 1. 2013
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 20. 3. 2002 do 22. 1. 2013
- opravy pracovních strojů
od 20. 3. 2002 do 22. 1. 2013
- silniční motorová doprava nákladní
od 9. 9. 1999 do 25. 7. 2000
- ubytovací služby
od 17. 12. 1996 do 9. 9. 1999
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 17. 12. 1996 do 9. 9. 1999
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 17. 12. 1996 do 20. 3. 2002
- výroba jednoduchých výrobků z kovu a dřeva, textilií a plastů v režimu živnosti volné
od 1. 1. 1993 do 17. 12. 1996
- výroba jednoduchých výrobků z kovu a dřeva
od 1. 1. 1993 do 20. 3. 2002
- provádění prací a služeb souvisejících s výživou rostlin včetně zprostředkování leteckých služeb v zemědělství
od 1. 1. 1993 do 20. 3. 2002
- opravy motorových vozidel
od 1. 1. 1993 do 20. 3. 2002
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 1. 1. 1993 do 20. 3. 2002
- provádění nákladní silniční dopravy
od 1. 1. 1993 do 22. 1. 2013
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 27. 1. 2011 do 19. 7. 2011
- a) Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů při změně rozsahu podnikání a základní kapitál ve stávající výši je pro společnost nadbytečný. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zcela použita k efektivnímu snížení základního kapitálu, a to v k výplatě akcionářům, kteří na základě návrhu na vzetí akcií z oběhu uzavřou se společností smlouvu podle § 213c odst. 3 obch. zák. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun českých), tj. z dosavadní výše 5.000.000,-- Kč na částku 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno úplatným vzetím 30 kusů akcií z oběhu na základě uzavřené smlouvy o vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu a jejich následnou likvidací. Společnost zašle veřejný návrh smlouvy všem akcionářům společnosti na adresu jejich sídla nebo na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů společnosti. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen podle § 213c odst. 1 písm. b) o bchodního zákoníku, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. d) Výše úplaty a lhůta splatnosti kupní ceny: Výše kupní ceny akcií při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu bude činit na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíckorunčeských) částk u 295.000,-- Kč (dvě stě devadesát pět tisíc korun českých) a kupní cena bude splatná posledním dnem prvního měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Lhůta pro předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve akcionáře, který využil veřejné nabídky k uzavření smlouvy o vzetí akcií z oběhu, způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro sv olání valné hromady k předložení listinných akcií. Lhůta k předložení akcií, které společnost bere z oběhu činí 30 dní ode dne doručení výzvy k předložení akcií.
od 12. 7. 2006 do 14. 2. 2007
- Usnesení valné hromady ze dne 31. 5. 2006 o snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti jest změna podnikatelského záměru společnosti. S částkou, o kterou bude snížen základní kapitál společnosti, bude naloženo tak, že v důsledku úplatného vzetí akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu dle § 213 c) obch. zák. akcionářům bude společností akcionářům, kteří návrh přijmou, vypla cena za každou akcii o nominální hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě na jméno, ACHP Sušice a.s., částka 100.000,- Kč (stotisíc). Způsob snížení základního kapitálu společnosti stanoví se tak, že akcie společnosti budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu učiněného vůči akcionářům v souladu s § 213 c) obch. zák. a to úplatně za úplatu popsanou shora. Akcie vzaté z oběhu na zák ladě přijatého veřejného návrhu akcionářům, které se takto dostanou do držení společnosti, budou po zápisu skutečnosti snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničeny. Veřejný návrh smlouvy akcionářům směřující k vzetí akcií z oběhu uveřejněn v souladu s § 183 a obch. zák. způsobem v zákoně a stanovami určeným a bude učiněn nejpozději do třiceti dnů od zápisu rozhodnutí této valné hromady o snížení základního kapitálu d o obchodního rejstříku. Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené § 183 a) obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 213 c) odst. 3 obchodního zákoníku. Veřejný návrh smlouvy bude obsahovat zejména výši úplaty za akcie, které by měly být vzaty z oběhu, jak popsáno shora. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude určena na 40 dnů od uveřejnění oznámení o přijetí. Přijetí veřejného návrhu smlouvy, i případné odvolání přijetí veřejného návrhu smlouvy již akcionářům učiněné, bude akcionář povinen společnosti učinit písemně s úředně ověřeným podpisem. Kupní cena bude společnosti akcionáři, který veřejný návrh přijme, vyplacena dle dohody, nejpozději však do 30ti dnů od předložení akcií společnosti v důsledku přijetí návrhu akc ionářem, ne však dříve, než dojde k zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení akcií společnosti v důsledku přijetí veřejného návrhu smlouvy stanoví se v délce třiceti dnů (30) ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, pakliže veřejný návrh přijal, není oprávněn až do předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti v tomto případě postupuje dle § 214 ob chodního zákoníku. Rozsah snížení základního kapitálu stanoví se dle § 213 c) odst. 1 písm. b) pevnou částkou a to, že základní kapitál se sníží ze stávající výše 8.600.000,- Kč na novou výši 5.000.000,- Kč, tedy o pevnou výši 3.600.000,- Kč. Jestliže součet jmenovitých hod not akcií braných z oběhu přesáhne stanovenou částku, bude společnost postupovat dle § 183 a) odst. 6 písm. b) obchodního zákoníku.
od 25. 7. 2000 do 20. 3. 2001
- Usnesení valné hromady ze dne 29.5.2000 o snížení základního jmění 1. Důvodem snížení základního jmění je změna podnikatelského záměru společnosti 2. Rozsah snížení základního jmění činní 19.935.000,- Kč. Základní jmění společnosti ve výši 28.535.000,- Kč se tedy sníží na 8.600.000,- Kč. Nové základní jmění bude rozděleno na 86 ks akcií o nominální hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. 3. Způsob snížení základního jmění je určen tak, že snížení bude v souladu s ustanovením §213 obchodního zákoníku použito vlastních akcií společnosti, které má společnost ve svém majetku. Jedná se celkem o 3987 ks akcií ACHP Sušice, a.s. v nominální hodnotě 5.000,- Kč/ks, které společnost nabyla v rámci povinného odkupu, a které jsou k datu konání valné hromady v majetku společnosti.
Kapitál
od 19. 7. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 14. 2. 2007 do 19. 7. 2011
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 5 000 000 Kč.
od 20. 3. 2001 do 14. 2. 2007
Základní kapitál 8 600 000 Kč, splaceno 8 600 000 Kč.
od 17. 12. 1996 do 20. 3. 2001
Základní kapitál 28 535 000 Kč, splaceno 28 535 000 Kč.
od 1. 1. 1993 do 17. 12. 1996
Základní kapitál 28 535 000 Kč
od 19. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 14. 2. 2007 do 19. 7. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 14. 2. 2007 do 19. 7. 2011
v listinné podobě. Akcie mají omezení převoditelnosti.
od 20. 3. 2001 do 14. 2. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 86.
od 20. 3. 2001 do 14. 2. 2007
v listinné podobě. Akcie mají omezení převoditelnosti.
od 1. 1. 1993 do 20. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 707.
od 1. 1. 1993 do 20. 3. 2001
Akcie mají omezení převoditelnosti.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 23. 5. 2018
JIŘÍ VANĚK - předseda představenstva
Rokycany - Nové Město, Jeřabinová, PSČ 337 01
den vzniku členství: 15. 3. 2018
den vzniku funkce: 15. 3. 2018
od 23. 5. 2018
IVETA LENCOVÁ - člen představenstva
Plzeň - Východní Předměstí, Úslavská, PSČ 326 00
den vzniku členství: 15. 3. 2018
den vzniku funkce: 15. 3. 2018
od 1. 7. 2015 do 23. 5. 2018
PETR KOLDUŠEK - člen představenstva
Rokycany - Střed, Hradební, PSČ 337 01
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 15. 3. 2018
od 22. 1. 2013 do 1. 7. 2015
PETR KOLDUŠEK - člen představenstva
Rokycany - Plzeňské Předměstí, Plzeňská, PSČ 337 01
den vzniku členství: 27. 6. 2012
od 22. 1. 2013 do 23. 5. 2018
JIŘÍ VANĚK - předseda představenstva
Rokycany - Nové Město, Jeřabinová, PSČ 337 01
den vzniku členství: 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 27. 6. 2012
od 22. 1. 2013 do 23. 5. 2018
IVETA LENCOVÁ - místopředseda představenstva
Plzeň - Východní Předměstí, Úslavská, PSČ 326 00
den vzniku členství: 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 27. 6. 2012
od 21. 1. 2010 do 22. 1. 2013
Ing. Jiří Vaněk - předseda představenstva
Rokycany, Jeřabinová č.p. 290/II, PSČ 337 01
den vzniku členství: 20. 5. 2009 - 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 5. 2009 - 27. 6. 2012
od 21. 1. 2010 do 22. 1. 2013
Ing. Rudolf Kolerus - místopředseda představenstva
Malonice, čp. 10, PSČ 341 42
den vzniku členství: 20. 5. 2009 - 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 5. 2009 - 27. 6. 2012
od 21. 1. 2010 do 22. 1. 2013
Ing. Václav Tětek - člen představenstva
Zruč-Senec, Na Výsluní 545, PSČ 330 08
den vzniku členství: 20. 5. 2009 - 27. 6. 2012
od 14. 2. 2007 do 21. 1. 2010
Ing. Jiří Vaněk - předseda představenstva
Rokycany, Jeřabinová č.p. 290/II, PSČ 337 01
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 20. 5. 2009
den vzniku funkce: 31. 5. 2006 - 20. 5. 2009
od 14. 2. 2007 do 21. 1. 2010
Ing. Rudolf Kolerus - místopředseda představenstva
Malonice, čp. 10, PSČ 341 42
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 20. 5. 2009
den vzniku funkce: 31. 5. 2006 - 20. 5. 2009
od 14. 2. 2007 do 21. 1. 2010
Ing. Václav Tětek - člen představenstva
Zruč-Senec, Na Výsluní 545, PSČ 330 08
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 20. 5. 2009
od 20. 3. 2002 do 14. 2. 2007
ing. Jiří Vaněk - předseda představenstva
Rokycany, Jeřabinová č.p. 290/II, PSČ 337 01
den vzniku členství: 14. 11. 2000 - 31. 5. 2006
den vzniku funkce: 30. 11. 2000 - 31. 5. 2006
od 20. 3. 2001 do 20. 3. 2002
ing. Jiří Vaněk - předseda představenstva
Rokycany, Raisova č. p. 821/II, PSČ 337 01
od 20. 3. 2001 do 14. 2. 2007
ing. Rudolf Kolerus - místopředseda představenstva
Malonice, čp. 10, PSČ 341 42
den vzniku členství: 14. 11. 2000 - 31. 5. 2006
den vzniku funkce: 30. 11. 2000 - 31. 5. 2006
od 20. 3. 2001 do 14. 2. 2007
ing. Václav Tětek - člen představenstva
Plzeň, Partyzánská 18, PSČ 312 01
den vzniku členství: 14. 11. 2000 - 31. 5. 2006
od 7. 9. 1998 do 20. 3. 2001
ing. Milan Šujanec - člen představenstva
Plzeň, Jablonského 51, PSČ 301 45
od 17. 12. 1996 do 7. 9. 1998
ing. Petr Šmíd - člen představenstva
Horní Bříza, Komenského čp. 611
od 17. 12. 1996 do 20. 3. 2001
ing. Rudolf Kolerus - místopředseda představenstva
Malonice, čp. 10
od 17. 12. 1996 do 20. 3. 2001
ing. Jiří Vaněk - předseda představenstva
Rokycany, Raisova č. p. 821
od 1. 1. 1993 do 17. 12. 1996
ing. Karel Řáha - předseda představenstva
Sušice, čp. 1100/II
od 1. 1. 1993 do 17. 12. 1996
ing. Ladislav Michálek - člen představenstva
Rabí, čp. 141
od 1. 1. 1993 do 17. 12. 1996
ing. Rudolf Kolerus - člen představenstva
Malonice, čp. 10
od 23. 5. 2018
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně
od 17. 12. 1996 do 23. 5. 2018
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, b) podepisování - za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 1. 1993 do 17. 12. 1996
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech samostatně ředitel společnosti nebo předseda představenstva nebo jiná osoba písemně zmocněná ředitelem společnosti nebo předsedou představenstva, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně ředitel společnosti nebo předseda představenstva nebo jiná osoba písemně zmocněná ředitelem společnosti nebo předsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 23. 5. 2018
Ing. PAVLA KRAUSOVÁ - předseda dozorčí rady
Trnová, , PSČ 330 13
den vzniku členství: 15. 3. 2018
den vzniku funkce: 15. 3. 2018
od 22. 1. 2013 do 29. 9. 2016
KAREL VANĚK - člen dozorčí rady
Rokycany - Plzeňské Předměstí, Sokolská, PSČ 337 01
den vzniku členství: 27. 6. 2012
od 22. 1. 2013 do 23. 5. 2018
PAVLA KRAUSOVÁ - člen dozorčí rady
Trnová, , PSČ 330 13
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 27. 6. 2017
od 22. 1. 2013 do 23. 5. 2018
JAROSLAV DENK - předseda dozorčí rady
Všeruby, , PSČ 330 16
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 27. 6. 2017
den vzniku funkce: 27. 6. 2012 - 27. 6. 2017
od 21. 1. 2010 do 22. 1. 2013
Ing. Jaroslav Denk - předseda
Všeruby, 322, PSČ 330 10
den vzniku členství: 20. 5. 2009 - 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 5. 2009 - 27. 6. 2012
od 21. 1. 2010 do 22. 1. 2013
Mgr. Jitka Tětková - člen dozorčí rady
Zruč-Senec, Na Výsluní 545, PSČ 330 08
den vzniku členství: 20. 5. 2009 - 27. 6. 2012
od 21. 1. 2010 do 22. 1. 2013
Miroslava Jůnová - člen
Plzeň, Sokolovská 61, PSČ 323 12
den vzniku členství: 20. 5. 2009 - 27. 6. 2012
od 14. 2. 2007 do 21. 1. 2010
Ing. Jaroslav Denk - předseda
Všeruby, 322, PSČ 330 10
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 20. 5. 2009
den vzniku funkce: 10. 7. 2006 - 20. 5. 2009
od 14. 2. 2007 do 21. 1. 2010
Mgr. Jitka Tětková - člen dozorčí rady
Zruč-Senec, Na Výsluní 545, PSČ 330 08
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 20. 5. 2009
od 14. 2. 2007 do 21. 1. 2010
Miroslava Jůnová - člen
Plzeň, Sokolovská 61, PSČ 323 12
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 20. 5. 2009
od 18. 9. 2002 do 14. 2. 2007
Mgr. Jitka Tětková - člen dozorčí rady
Plzeň, Partyzánská 18, PSČ 312 00
den vzniku členství: 20. 6. 2002 - 31. 5. 2006
od 20. 3. 2001 do 18. 9. 2002
ing. Ladislava Vaňková - člen
Rokycany, Jeřabinová 290/II, PSČ 337 01
den vzniku členství: 14. 11. 2000 - 20. 6. 2002
od 20. 3. 2001 do 14. 2. 2007
ing. Jaroslav Denk - předseda
Všeruby, 322, PSČ 330 10
den vzniku členství: 14. 11. 2000 - 31. 5. 2006
den vzniku funkce: 1. 12. 2000 - 31. 5. 2006
od 20. 3. 2001 do 14. 2. 2007
Miroslava Jůnová - člen
Plzeň, Sokolovská 61, PSČ 323 12
den vzniku členství: 14. 11. 2000 - 31. 5. 2006
od 9. 9. 1999 do 20. 3. 2001
ing. Jaroslav Denk - předseda
Všeruby, 322
od 9. 9. 1999 do 20. 3. 2001
Ing. Václav Tětek - člen
Plzeň, Partizánksá 18
od 7. 9. 1998 do 20. 3. 2001
Jana Mikulová - člen
Plzeň, Thámova 5
od 17. 12. 1996 do 7. 9. 1998
František Turek - člen
Hrádek u Sušice, čp. 17
od 17. 12. 1996 do 9. 9. 1999
ing. František Trnka - člen
Kolinec, čp. 279
od 17. 12. 1996 do 9. 9. 1999
ing. Jaroslav Denk - předseda
Plzeň, Dobrovského č. p. 13
od 1. 1. 1993 do 17. 12. 1996
ing. Josef Pinkas - člen
Rabí, čp. 155
od 1. 1. 1993 do 17. 12. 1996
Marie Vojíková
Sušice, čp. 253/III
od 1. 1. 1993 do 17. 12. 1996
Marie Koutenková
Tedražice, čp. 47
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 650,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+15
+
-
2.Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-8
+
-
3.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-43
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-56
+
-
5.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-61
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výrobce nedokáže opravit reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výrobce nedokáže opravit reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se poradil, než budu situaci eskalovat dále. Notebook české značky byl velmi poruchový, dvě uznané reklamace během záruční doby, jedna vedla k výměně celého kusu. Teď, zhruba 2 měsíce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services