Cukrovar Vrbátky a.s.
IČO: 46900187

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 5. 1992
Obchodní firma
od 1. 5. 1992

Cukrovar Vrbátky a.s.

Sídlo
od 6. 12. 2003 do 18. 1. 2018
Vrbátky, č.p. 65, PSČ 798 13
od 20. 11. 2001 do 6. 12. 2003
Vrbátky, č.p.65, PSČ 798 13
od 1. 9. 1997 do 20. 11. 2001
Vrbátky, č.p.65
od 1. 5. 1992 do 1. 9. 1997
Vrbátky,
IČO
od 1. 5. 1992

46900187

DIČ

CZ46900187

Identifikátor datové schránky:x9tdiqt
Právní forma
od 1. 5. 1992
Akciová společnost
Spisová značka821 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 11. 8. 2009
- Hostinská činnost
od 11. 8. 2009
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 11. 8. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 7. 2009
- Výroba elektřiny
od 13. 6. 2000 do 11. 8. 2009
- Výroba potravinářských výrobků
od 13. 6. 2000 do 11. 8. 2009
- Výroba nealkoholických nápojů
od 13. 6. 2000 do 11. 8. 2009
- Kontrola návaznosti měřidel
od 1. 9. 1997
- Provozování drážní dopravy na železniční dráze
od 1. 9. 1997
- Provozování dráhy-vlečky Cukrovaru Vrbátky
od 3. 8. 1995 do 11. 8. 2009
- Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 8. 1995 do 11. 8. 2009
- Zprostředkovatelská činnost
od 25. 8. 1993 do 3. 8. 1995
- Obchodní činnost
od 25. 8. 1993 do 11. 8. 2009
- Výroba cukru a jeho modifikací
od 25. 8. 1993 do 11. 8. 2009
- Provozování ubytovacího zařízení
od 25. 8. 1993 do 11. 8. 2009
- Práce jednoúčelovými stroji
od 25. 8. 1993 do 11. 8. 2009
- Silniční motorová doprava
od 25. 8. 1993 do 11. 8. 2009
- Hostinská činnost - provozování stravovacího zařízení
od 1. 5. 1992 do 25. 8. 1993
- a/ nákup zemědělských výrobků a surovin pro výrobu cukru a jeho modifikací b/ výroba cukru a jeho modifikace c/ výroba chemických a biochemických výrobků a zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobě cukru d/ agronomická, technologická a technická služba pro pěstitele cukrovky e/ obchodní činnost f/ výroba tepelné a elektrické energie g/ neveřejná silniční doprava nákladů h/ poskytování prací a služeb výpočetního střediska i/ provozování stravovacích, ubytovacích a sociálních zařízení
od 1. 5. 1992 do 25. 8. 1993
- j/ skladovací činnost k/ stavební činnost l/ opravárenská, servisní a montážní činnost, vývoj a doplňková výroba strojů, přístrojů, zařízení a náhradních dílů m/ plnění povinnosti zřizovatele středního odborného učiliště pro přípravu mládeže na dělnická povolání n/ provádění prací, výrob a služeb pro ostatní subjekty
Ostatní skutečnosti
od 10. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 7. 2014
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 10.6.2014
od 10. 7. 2014 do 30. 12. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 10. 7. 2014 do 30. 12. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 30. 7. 2009 do 10. 7. 2014
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 16.6.2009.
od 19. 2. 2008 do 22. 4. 2008
- Usnesení řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. ze dne 11.2.2008 o snížení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou úplatně vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, nejvýše však o 40.000.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je nabídka společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se sídlem v Němčicích nad Hanou, Masarykova č.p. 279, ident ifikační číslo 16193679 na prodej akcií emitovaných společností Cukrovar Vrbátky a.s. o celkové nominální hodnotě 25.831.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z obě hu na základě veřejného návrhu smlouvy za cenu 4.350,- Kč (slovy čtyři tisíce tři sta padesát korun českých) za jednu akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům, s nimiž bude uzavřena smlouva o prodeji akcií na základ ě veřejného návrhu smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby podalo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby zveřejnilo návrh smlouvy o prodeji akcií v Lidových novinách a v Obchodním věstníku.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu:
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 22 733 000 Kč.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Upsáno bude 22 733 kmenových akcií v nominální hodnotě jedné akcie 1000 Kč, znějících na majitele a v zaknihované podobě.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Akcionáři mohou přednostní právo k úpisu akcií vykonat ve lhůtě do 20 dnů od právní moci povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku, a to v sídle společnosti. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen na vývěsní tabuli v sídle společnosti.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Upsat lze pouze celé akcie s tím, že na jednu dosavadní akcii připadá 0,294 nové akcie.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Přednostní právo k úpisu akcií lze využít ke kmenovým akciím v celkovém počtu 22733 kusů, v nominální hodnotě 1000 Kč na jednu akcii, znějících na majitele a v zaknihované pdobě. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1000 Kč u jedné upisované akcie.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií je den právní moci povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty osobám, které již úpis akcií provedly s využitím přednostního práva, a to každé z těchto osob v poměru, jakým se na přednostním právu podílela.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Upisování akcií bez využití přednostního práva bude provedeno v sídle společnosti a ve lhůtě od 21. do 30. dne od právní moci povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Počátek této lhůty bude oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1000 Kč na jednu akcii.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Upisovatel je povinen splatit celou část emisního kursu upsaných akcií, kterou je povinen upisovatel zaplatit tj. 500,- Kč za jednu akcii, a to na účet číslo 170xxxx u Československé obchodní banky, a.s. obchodní síť IPB, pobočka Prostějov ve lhůtě do pěti dnů od svého úpisu akcií.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Připouští se upsání akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu. O konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Splacení upisovatelem nepodléhá část emisního kursu akcie ve výši 50%.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
- Část emisního kursu akcií nepodléhající splacení upisovatelem bude společností kryta ze zisku vykázaného v účetní závěrce za rok 2000 ve vlastním kapitálu společnosti.
od 13. 6. 2000 do 30. 7. 2009
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 16.5.2000.
od 11. 6. 1999 do 30. 7. 2009
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 29.4.1999.
od 28. 8. 1998 do 30. 7. 2009
- Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 16.6.1998.
od 1. 9. 1997 do 30. 7. 2009
- Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 25.6.1997.
od 6. 5. 1993
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Cukrovary Uherské Hradiště s.p. odštěp. závod Vrbátky.
od 1. 5. 1992
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 1. 5. 1992 do 6. 5. 1993
- Právní forma společnosti: akciová společnost
od 1. 5. 1992 do 6. 5. 1993
- Výše základního jmění společnosti činí 78.073.000,-Kčs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Cukrovary Uherské Hradiště s.p., o.z. Vrbátky
od 1. 5. 1992 do 6. 5. 1993
- Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 78.073 akcií na majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty.
od 1. 5. 1992 do 25. 8. 1993
- Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Kapitál
od 22. 4. 2008
Základní kapitál 66 547 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 3. 2002 do 22. 4. 2008
Základní kapitál 103 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 5. 1993 do 22. 3. 2002
Základní kapitál 77 267 000 Kč
od 22. 4. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 66 547.
od 22. 3. 2002 do 22. 4. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 103 000.
od 22. 3. 2002 do 22. 4. 2008
v zaknihované podobě
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 77 267.
od 20. 11. 2001 do 22. 3. 2002
v zaknihované podobě
od 6. 5. 1993 do 20. 11. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 77 267.
Statutární orgán
od 18. 1. 2018
Bc. MIROSLAV HOFSCHNEIDER - člen představenstva
Smržice, Mlýnská, PSČ 798 17
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 30. 12. 2017
Ing. TOMÁŠ KOVAŘÍK - člen představenstva
Olomouc - Chválkovice, Na zákopě, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 30. 12. 2017
JIŘÍ ZAPLETAL - člen představenstva
Vrbátky - Dubany, , PSČ 798 12
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 30. 12. 2017 do 18. 1. 2018
Bc. MIROSLAV HOFSCHNEIDER
Smržice, Mlýnská, PSČ 798 17
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 11. 8. 2017 do 30. 12. 2017
JIŘÍ ZAPLETAL - člen představenstva
Vrbátky - Dubany, , PSČ 798 12
den vzniku členství: 25. 6. 2017 - 1. 9. 2017
den vzniku funkce: 25. 6. 2017
od 10. 7. 2014
Ing. ZDENĚK KOVAŘÍK - Předseda představenstva
Olomouc - Chválkovice, Na zákopě, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 6. 2014
den vzniku funkce: 10. 6. 2014
od 10. 7. 2014
RNDr. MIROSLAV HOFSCHNEIDER - Místopředseda představenstva
Smržice, Mlýnská, PSČ 798 17
den vzniku členství: 10. 6. 2014
den vzniku funkce: 10. 6. 2014
od 10. 7. 2014 do 11. 8. 2017
Ing. VÁCLAV ŘEHÁK - Člen představenstva
Olomouc - Nové Sady, Trnkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 6. 2014 - 25. 6. 2017
od 30. 7. 2009 do 10. 7. 2014
Ing. Zdeněk Kovařík - předseda představenstva
Olomouc, Na Zákopě 16, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 10. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2009 - 10. 6. 2014
od 30. 7. 2009 do 10. 7. 2014
RNDr. Miroslav Hofschneider - místopředseda představenstva
Smržice, Mlýnská 523, PSČ 798 17
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 10. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2009 - 10. 6. 2014
od 30. 7. 2009 do 10. 7. 2014
Ing. Václav Řehák - člen představenstva
Olomouc, Trnkova 41, PSČ 779 00
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 10. 6. 2014
od 18. 9. 2004 do 30. 7. 2009
Ing. Zdeněk Kovařík - předseda představenstva
Olomouc, Na Zákopě 16
den vzniku funkce: 18. 5. 2004 - 16. 6. 2009
od 18. 9. 2004 do 30. 7. 2009
RNDr. Miroslav Hofschneider - místopředseda představenstva
Smržice, Mlýnská 523
den vzniku funkce: 18. 5. 2004 - 16. 6. 2009
od 18. 9. 2004 do 30. 7. 2009
Ing. Václav Řehák - člen představenstva
Olomouc, Trnkova 41
den vzniku funkce: 18. 5. 2004 - 16. 6. 2009
od 2. 4. 2003 do 18. 9. 2004
Ing. Václav Řehák - člen představenstva
Olomouc, Trnkova 41
od 11. 6. 1999 do 20. 11. 2001
Ing. Miloslav Kolomazník - místopředseda představenstva
Olomouc, Wellnerova 23
od 11. 6. 1999 do 20. 11. 2001
Ing. Leopold Klabal - člen představenstva
Prostějov, Dr.Horáka 7
od 11. 6. 1999 do 18. 9. 2004
ing. Zdeněk Kovařík - předseda představenstva
Olomouc, Na zákopě 16
od 11. 6. 1999 do 18. 9. 2004
RNDr. Miroslav Hofschneider - místopředseda představenstva
Smržice, Mlýnská 523
od 21. 3. 1997 do 2. 4. 2003
Ing. Václav Řehák - člen představenstva
Olomouc, Rožnavská 3
od 22. 10. 1996 do 21. 3. 1997
ing. Vladimír Smýkal - člen představenstva
Bedihošť, Prostějovská 7
od 22. 10. 1996 do 11. 6. 1999
ing. František Křivánek - předseda představenstva
Mořice 46,
od 22. 10. 1996 do 11. 6. 1999
ing. Zdeněk Kovařík - místopředseda představenstva
Olomouc, Na zákopě 16
od 22. 10. 1996 do 11. 6. 1999
RNDr. Miroslav Hofschneider - člen představenstva
Smržice, Mlýnská 523
od 22. 10. 1996 do 11. 6. 1999
Ing. Miloslav Kolomazník - člen představenstva
Olomouc, Wellnerova 23
od 27. 9. 1995 do 22. 10. 1996
ing. Jan Nedělník - člen představenstva
Brodek u Prostějova, 51
od 27. 9. 1995 do 22. 10. 1996
ing. Vladimír Smýkal - člen představenstva
Bedihošť, Prostějovská 7
od 3. 8. 1995 do 27. 9. 1995
JUDr. Miroslava Ohlídalová - členka přestavenstva
Prostějov, Karafiátova 1
od 3. 8. 1995 do 22. 10. 1996
ing. Jaroslav Snášel - člen představenstva
Bedihošť, 415
od 3. 8. 1995 do 22. 10. 1996
ing. František Křivánek - předseda představenstva
Smržice, Za Kobližnicí č. 530
od 3. 8. 1995 do 22. 10. 1996
ing. Zdeněk Kovařík - místopředseda představenstva
Olomouc, Na zákopě 16
od 10. 1. 1995 do 3. 8. 1995
Doc.Ing. Fedor Malík, CSc. - člen představenstva
SR, Modra, Kalinčiakova 21
od 8. 3. 1994 do 3. 8. 1995
Ing. Vilém Havlín - předseda představenstva
Olomouc, Přerovská 40
od 8. 3. 1994 do 3. 8. 1995
Ing. Petr Šilhánek - místopředseda představenstva
Prostějov, Kotkova 7
od 8. 3. 1994 do 3. 8. 1995
JUDr. Přemysl Titz - člen představenstva
Olomouc, Karafiátova 1
od 25. 8. 1993 do 8. 3. 1994
ing. Jaroslav Faltýnek - předseda představenstva
Prostějov, Winklerova 23
od 25. 8. 1993 do 8. 3. 1994
ing. Vilém Havlín - místopředseda
Olomouc, Přerovská 40
od 25. 8. 1993 do 8. 3. 1994
ing. Petr Šilhánek - člen představenstva
Prostějov, Kotkova 7
od 25. 8. 1993 do 8. 9. 1994
Dr. Eduard Šebo - člen představenstva
Slovenská republika, Modra, Komenského 2
od 25. 8. 1993 do 3. 8. 1995
ing. Alica Krššáková, CSc. - člen představenstva
Slovenská rep., Bratislava, Lysákova 12
od 1. 5. 1992 do 25. 8. 1993
Oldřich Dokoupil - člen představenstva
Bedihošť, Lidická 131
od 1. 5. 1992 do 25. 8. 1993
ing. Vilém Havlín - člen představenstva
Olomouc, Přerovská 40
od 1. 5. 1992 do 25. 8. 1993
ing. František Smolka - člen představenstva
Dub nad Moravou, Věrovany 350
od 10. 7. 2014
Společnost zastupují a za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně nebo předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva. Podepisují tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti s uvedením funkce připojí svůj podpis.
od 13. 6. 2000 do 10. 7. 2014
Způsob jednání: Společnost zastupují a za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně nebo předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva. Podepisují tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti s uvedením funkce připojí svůj podpis.
od 3. 8. 1995 do 13. 6. 2000
Způsob jednání: Společnost zastupují a za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, z toho společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisují se tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti s uvedením funkce připojí svůj podpis.
od 25. 8. 1993 do 3. 8. 1995
Způsob zastupování a podepisování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedne člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Dozorčí rada
od 7. 1. 2018
Mgr. LENKA UHROVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Chválkovice, Za Kolejemi, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 30. 12. 2017
MUDr. DANUŠE HOFSCHNEIDEROVÁ - člen dozorčí rady
Smržice, Mlýnská, PSČ 798 17
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 30. 12. 2017 do 7. 1. 2018
Mgr. LENKA UHROVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc, Nešverova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 18. 8. 2016 do 30. 12. 2017
Bc. MIROSLAV HOFSCHNEIDER - člen dozorčí rady
Smržice, Mlýnská, PSČ 798 17
den vzniku členství: 21. 6. 2016 - 31. 8. 2017
od 25. 2. 2016
Ing. JAN SPÁČILÍK - Člen dozorčí rady
Charváty - Drahlov, , PSČ 783 75
den vzniku členství: 10. 6. 2014
od 25. 9. 2015 do 18. 8. 2016
JIŘÍ ZAPLETAL - člen dozorčí rady
Vrbátky - Dubany, , PSČ 798 12
den vzniku členství: 4. 9. 2015 - 21. 6. 2016
od 10. 7. 2014
Ing. FRANTIŠEK KŘIVÁNEK - Předseda dozorčí rady
Skalka, , PSČ 798 24
den vzniku členství: 10. 6. 2014
den vzniku funkce: 10. 6. 2014
od 10. 7. 2014
JOSEF VYTÁSEK - Člen dozorčí rady
Prostějov - Čechůvky, , PSČ 798 11
den vzniku členství: 10. 6. 2014
od 10. 7. 2014
Ing. JAROSLAV NAVRÁTIL - Člen dozorčí rady
Slatinice, , PSČ 783 42
den vzniku členství: 10. 6. 2014
od 10. 7. 2014
Ing. OLGA ŠUBERTOVÁ - Člen dozorčí rady
Prostějov, Jana Zrzavého, PSČ 796 04
den vzniku členství: 10. 6. 2014
od 10. 7. 2014 do 30. 7. 2015
Ing TOMÁŠ KOVAŘÍK - Člen dozorčí rady
Olomouc - Chválkovice, Na zákopě, PSČ 779 00
den vzniku členství: 10. 6. 2014 - 29. 5. 2015
od 10. 7. 2014 do 25. 2. 2016
Ing. JAN SPÁČILÍK - Člen dozorčí rady
Charváty - Drahlov, , PSČ 783 75
den vzniku členství: 10. 6. 2014
od 31. 8. 2013 do 10. 7. 2014
Ing. TOMÁŠ KOVAŘÍK - člen dozorčí rady
Olomouc - Chválkovice, Na zákopě, PSČ 779 00
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 10. 6. 2014
od 19. 10. 2011 do 10. 7. 2014
Antonín Vojkůvka - člen dozorčí rady
Vrbátky, 111, PSČ 798 13
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 10. 6. 2014
od 19. 10. 2011 do 10. 7. 2014
Věra Mádrová - člen dozorčí rady
Vrbátky, 239, PSČ 798 13
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 10. 6. 2014
od 19. 10. 2011 do 10. 7. 2014
Evžen Cetkovský - člen dozorčí rady
Smržice, Podhájí, PSČ 798 17
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 10. 6. 2014
od 19. 7. 2011 do 31. 8. 2013
Ing. Tomáš Kovařík - člen dozorčí rady
Olomouc, Na Zákopě, PSČ 779 00
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 10. 6. 2014
od 30. 7. 2009 do 19. 7. 2011
Ing. Miroslav Kolečkář - člen dozorčí rady
Klenovice na Hané - Obědkovice, 27, PSČ 798 23
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 14. 6. 2011
od 30. 7. 2009 do 10. 7. 2014
Ing. František Křivánek - předseda dozorčí rady
Skalka, 104, PSČ 798 24
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 10. 6. 2014
den vzniku funkce: 16. 6. 2009 - 10. 6. 2014
od 30. 7. 2009 do 10. 7. 2014
Josef Vytásek - člen dozorčí rady
Prostějov - Čechůvky, 7, PSČ 798 11
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 10. 6. 2014
od 30. 7. 2009 do 10. 7. 2014
Ing. Jaroslav Navrátil - člen dozorčí rady
Těšetice, 192, PSČ 783 46
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 10. 6. 2014
od 30. 7. 2009 do 10. 7. 2014
Ing. Jan Spáčilík - člen dozorčí rady
Drahlov, 197, PSČ 783 75
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 10. 6. 2014
od 30. 7. 2009 do 10. 7. 2014
Ing. Olga Šubertová - člen dozorčí rady
Prostějov, J. Zrzavého 3988/1, PSČ 796 04
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 10. 6. 2014
od 27. 10. 2006 do 19. 10. 2011
Antonín Vojkůvka - člen dozorčí rady
Vrbátky, 111, PSČ 798 13
den vzniku členství: 5. 9. 2006 - 7. 9. 2011
od 27. 10. 2006 do 19. 10. 2011
Věra Mádrová - člen dozorčí rady
Vrbátky, 239, PSČ 798 13
den vzniku členství: 5. 9. 2006 - 7. 9. 2011
od 27. 10. 2006 do 19. 10. 2011
Jiří Kubalík - člen dozorčí rady
Prostějov, Italská 4109/6, PSČ 796 01
den vzniku členství: 5. 9. 2006 - 7. 9. 2011
od 17. 7. 2006 do 30. 7. 2009
Ing. Olga Šubertová - člen dozorčí rady
Prostějov, J.Zrzavého 3988/1, PSČ 796 04
den vzniku členství: 6. 6. 2006 - 16. 6. 2009
od 18. 9. 2004 do 17. 7. 2006
Hana Rozsívalová - člen
Vrbátky, 243
den vzniku funkce: 18. 5. 2004 - 6. 6. 2006
od 18. 9. 2004 do 30. 7. 2009
Josef Vytásek - člen
Prostějov, Čechůvky 7
den vzniku funkce: 18. 5. 2004 - 16. 6. 2009
od 18. 9. 2004 do 30. 7. 2009
Ing. František Křivánek - předseda
Skalka, 104
den vzniku funkce: 18. 5. 2004 - 16. 6. 2009
od 18. 9. 2004 do 30. 7. 2009
Ing. Miroslav Kolečkář - člen
Klenovice na Hané, Obědkovice 27
den vzniku funkce: 18. 5. 2004 - 16. 6. 2009
od 18. 9. 2004 do 30. 7. 2009
Ing. Jaroslav Navrátil - člen
Těšetice, 192
den vzniku funkce: 18. 5. 2004 - 16. 6. 2009
od 18. 9. 2004 do 30. 7. 2009
Ing. Jan Spáčilík - člen
Drahlov, 197
den vzniku funkce: 18. 5. 2004 - 16. 6. 2009
od 2. 4. 2003 do 18. 9. 2004
Ing. Jan Spáčilík - člen
Drahlov, č.p. 197
od 19. 12. 2001 do 27. 10. 2006
Karel Rohovský - člen
Vrbátky, 235
den vzniku funkce: 9. 7. 2001 - 5. 9. 2006
od 19. 12. 2001 do 27. 10. 2006
Václav Beránek - člen
Olšany u Prostějova, 208
den vzniku funkce: 9. 7. 2001 - 5. 9. 2006
od 13. 6. 2000 do 18. 9. 2004
Ing. František Křivánek - předseda
Skalka, 104
od 11. 6. 1999 do 13. 6. 2000
Ing. František Křivánek - člen
Skalka, 104
od 28. 8. 1998 do 6. 12. 2003
Antonín Drábek - člen
Velký Týnec, Masarykova 408
od 5. 1. 1998 do 18. 9. 2004
Ing. Jaroslav Navrátil - člen
Těšetice 192,
od 5. 1. 1998 do 27. 10. 2006
Antonín Vojkůvka - člen
Vrbátky 111,
od 1. 9. 1997 do 11. 6. 1999
ing. Milena Kettnetová - členka
Olomouc, U botanické zahrady 14
od 1. 9. 1997 do 13. 6. 2000
ing. Josef Kvapil - předseda
Olomouc, Masarykova 8
od 1. 9. 1997 do 18. 9. 2004
ing. Josef Vytásek - člen
Prostějov, Čechůvky 7
od 1. 9. 1997 do 18. 9. 2004
Ing. Miroslav Kolečkář - člen
Klenovice na Hané, Obědkovice 27
od 22. 10. 1996 do 2. 4. 2003
Václav Šilha - člen
Dub nad Moravou, Brodecká 72
od 4. 3. 1996 do 1. 9. 1997
ing. Lenka Kopecká - místopředsedkyně
Prostějov, Zlechovská 7
od 4. 3. 1996 do 1. 9. 1997
Antonín Vojkůvka - člen
Vrbátky 111,
od 4. 3. 1996 do 1. 9. 1997
ing. Josef Kvapil - předseda
Olomouc, Masarykova 8
od 3. 8. 1995 do 4. 3. 1996
ing. Lenka Kopecká
Prostějov, Zlechovská 7
od 3. 8. 1995 do 4. 3. 1996
ing. Josef Kvapil
Olomouc, Masarykova 8
od 3. 8. 1995 do 1. 9. 1997
ing. Josef Vytásek
Prostějov, Čechůvky 7
od 3. 8. 1995 do 1. 9. 1997
ing. Milena Kettnetová
Olomouc, U botanické zahrady 14
od 25. 8. 1993 do 3. 8. 1995
Oldřich Šilhánek
Prostějov, Kotkova 7
od 25. 8. 1993 do 3. 8. 1995
František Poučínský
Kožušany, 31
od 25. 8. 1993 do 3. 8. 1995
ing. Josef Zatloukal
Kralice na Hané, 13
od 25. 8. 1993 do 1. 9. 1997
Ladislav Drštička
Vrbátky, 196
od 1. 5. 1992 do 25. 8. 1993
Karel Skácel
Kralice na Hané, 258
od 1. 5. 1992 do 3. 8. 1995
ing. Vladimír Sehnal
Prostějov, Za Kosteleckou 5020
od 1. 5. 1992 do 4. 3. 1996
Jiří Kubíček
Olšany, 97
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 10 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr zdravotnictví a druhý celostní lékař, který se specializuje na výživu, může z toho být...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou cestu po Asii ve dvacátých letech minulého století, odhaluje jeho kontroverzní názory...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno vás štve a na nic nemáte náladu. V práci nemůžete přežít dotěrné otázky vlezlých...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-34
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-53
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-90
+
-
4.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-95
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-101
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 584,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 647,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
Česká spořitelna 2 699,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 709,11 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 736,40 Kč
Raiffeisenbank 2 740,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.