ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., IČO: 46966650 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. Údaje byly staženy 16. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 46966650. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 46966650 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu19. 8. 1992
Obchodní firma
od 28. 3. 1996

ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996

ZPS - KESTAG a.s. v češtině, ZPS - KESTAG Aktiengesellschaft, v němčině

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 10. 10. 2002 do 6. 12. 2012
Zlín, Tř. T. Bati čp. 5334, PSČ 760 01
od 26. 4. 2002 do 10. 10. 2002
Zlín, Tř. T. Bati čp. 5334, PSČ 762 08
od 28. 3. 1996 do 26. 4. 2002
Zlín, tř.Tomáše Bati, areál Závodů přesného strojírenství Zlín, a.s.
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
Zlín,
IČO
od 19. 8. 1992

46966650

DIČ

CZ46966650

Identifikátor datové schránky:h68g6yp
Právní forma
od 19. 8. 1992
Akciová společnost
Spisová značka891 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 25. 2. 2009
- zámečnictví, nástrojářství
od 25. 2. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 1. 2008
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 26. 4. 2002 do 25. 2. 2009
- nástrojářství
od 26. 4. 2002 do 25. 2. 2009
- velkoobchod
od 26. 4. 2002 do 25. 2. 2009
- zprostředkování obchodu
od 28. 3. 1996 do 25. 2. 2009
- stavba strojů s mechanickým pohonem
od 28. 3. 1996 do 25. 2. 2009
- vývoj, výroba a odbyt přístrojů a systémů v oblasti přesné techniky
od 28. 3. 1996 do 25. 2. 2009
- výroba nástrojů
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
- a) Vývoj a výroba, stejně jako odbyt nářadí a nářadových systémů všeho druhu, zjm. pro zpracování kovu b) Vývoj a výroba, stejně jako odbyt přístrojů a systémů v oblasti přesné techniky c) Údržba a servis výrobků uvedených v bodech (a) a (b) d) Vývoj, výroba, údržba a odbyt strojů a zařízení pro kompletaci výrobků uvedených v bodech (a) a (b) e) Provozování obchodní a obchodně zprostředkovatelské činnosti pro výrobky uvedené v bodech (a), (b) a (d), popř. s tímto spojených výrobků f) Společnost je oprávněna ke všem obchodům a opatřením, která se budou
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
- jevit jako nutná a potřebná k dosažení účelu společnosti, zjm. nabývání nemovitostí a podílů všeho druhu a k zřizování poboček a dceřiných společností v tuzemsku i zahraničí.
Ostatní skutečnosti
od 20. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 12. 3. 2009 do 17. 10. 2009
- Základní kapitál společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. se zvyšuje ze stávající hodnoty 82 500 000,-Kč (osmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých) o minimálně 5 000 000,-Kč, maximálně o 20 000 000,-Kč upsáním nových akcií, přičemž upisování akci í nad maximální částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500 000,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých) v počtu minimálně 10 ks, maximálně 40 ks. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií podle § 204a zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu i vyloučení přednostního práva akcionářů, je zájem společnosti na restrukturalizaci aktiv a pasiv snížením zadluženosti společnosti, a to splacením emisního kurzu upsaných akcií započtením vybrané peněžité pohledávky nebo pohledávek za společností. Akcie budou upsány zájemcem nebo zájemci z řad věřitelů společnosti, kteří mají za společností i) platnou, nepromlčenou, prokazatelnou a nespornou pohledávku nebo pohledávky, ii) pohledávku nebo pohledávky, jejichž nominální hodnota jistiny je nejméně 1 0 00 000,-Kč a iii) doba od vzniku pohledávky k datu konání valné hromady je 4 roky a více, iiii) pohledávka bude představenstvem společnosti přezkoumána z hlediska způsobilosti k započtení a k tomu účelu i představenstvem vybrána. Zájemci o upsání akcií doručí na adresu sídla společnosti k rukám předsedy představenstva ve lhůtě do 30 dnů, která počne plynout ode dne následujícího od zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Brně, písemné oznámení o počtu akcií, o jejichž upsání mají zájem, adresu, na kterou představenstvo zašle v případě výběru výzvu k upsání akcií společnosti a identifikaci pohledávky za společností, kterou navrhují k započtení proti závazku na splacení emisního kursu, obsahující minimálně - i) právní titul vzniku pohledávky, ii) označení smlouvy či jiného dokumentu zakládajícího vznik pohledávky, iii) výši pohledávky ke dni odeslání oznámení, v Kč, iiii) další informace nebo dokumenty relevantn í pro přezkoumání pohledávky. K účasti na upisování akcií je do uplynutí lhůty pro upisování oprávněno věřitele společnosti vyzvat představenstvo společnosti. Výběrem upisovatele nebo upisovatelů mezi zájemci - věřiteli společnosti - o upsání a výběrem pohledávek, které mohou být započteny proti závazku na splacení emisního kursu, se pověřuje představenstvo společnosti. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, Zlín, Tř. T.Bati čp. 5334 doručením akceptovaného návrhu smlouvy na upsání akcií s úředně ověřenými podpisy zájemce, vyzvanými k úpisu akcií představenstvem. Lhůta pro upisování akcií počne plynout ode dne násled ujícího po doručení písemného návrhu smlouvy na upsání akcií, který představenstvo odešle do 45 dnů ode dne následujícího od zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně a lhůta pro u pisování akcií skončí 180 dnů, ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu upisovaných akcií; emisní kurz nesmí být nižší než jmenovitá hodnota upisovaných akcií. Rozdíl mezi emisním kurzem upsaných akcií a hodnotou pohledávky k datu jejího započtení proti závazku na splacení emi sního kurzu, bude použit k tvorbě rezervního fondu společnosti. Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky za společností proti přezkoumané a vybrané peněžité pohledávce za společností proti závazku na splacení emisního kursu upsaných akcií. Dohoda o započtení, kterou bude splacen celý závazek určeného zájemce nebo zájemců ke splacení emisního kursu, musí být uzavřena ve lhůtě do 180 dnů, ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejs tříku vedeném Krajským soudem v Brně, nejpozději však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pohledávky za společností, jež budou přezkoumány a vybrány představenstvem společnosti k započtení proti závazku na splacení emisního kursu, budou schváleny k započtení valnou hromadou svolanou představenstvem tak, aby se konala do 180 dnů, ode dne násled ujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Neschválení pohledávek valnou hromadou k započtení je rozvazovací podmínkou pro smlouvu o upsání akcií a dohodu o započtení. Pokud by do konce lhůty určené k upsání akcií nebyly účinně upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota by činila nejméně 5 mil.Kč, nebo pokud by nastala rozvazovací podmínka, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo neschválení pohledávek k započtení valnou hromadou, bude upisování akcií neúčinné a zaniknou práva a povinnosti upisování akcií neúčinné a zaniknou práva a povinnosti upisovatelů z upsání akcií.
od 19. 5. 2008 do 12. 8. 2016
- Dne 1.5.2008 na základě Smlouvy o prodeji části podniku prodala společnost ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. - Divizi Vrtáky, kupujícímu - společnosti Vrtáky a.s., Kyjov, Boršovská 2591, IČ 277 49 363.
od 21. 6. 2005 do 31. 5. 2006
- Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 82.500.000,- Kč ze stávající výše 165.000.000,- Kč na 82.500.000,- Kč za účelem úhrady kumulované ztráty minulých let. Částka 82.500.000,- Kč, odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita: k vyrovnání kumulované ztráty minulých let. Snížení základního kapitálu se uskuteční poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 50% jejich jmenovitých hodnot. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou za akcie téhož druhu a formy s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy zaslané na adresu akcion ářů, uvedenou v seznamu akcionářů, předložili listinné akcie k výměně. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně nepředloží, není oprávněn, až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 214 ObchZ.
od 9. 9. 2004 do 21. 6. 2005
- Okresní soud ve Zlíně nařídil usnesením č.j. 22 E 427/2004-5 ze dne 25.05.2004, které nabylo 09.09.2004 právní moci výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky k uspokojení oprávněného ve výši 61.750,- Kč.
od 22. 3. 2004 do 4. 5. 2004
- Okresní soud ve Zlíně usnesením č.j. 23 Nc 529/2003-5 ze dne 02.09.2003, které nabylo právní moci dne 19.02.2004 nařídil exekuci podle platebního výměru Zdravotní pojišťovny METAL - ALIANCE, č.j. R 349-068PV/03-P ze dne 19.06.2003 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 36.770,- Kč. Provedením exekuce byla pověřena JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad Přerov, Palackého 46, 750 00 Přerov.
od 14. 2. 2004 do 31. 5. 2006
- Byly předloženy stanovy ve znění přijatém řádnou valnou hromadou konanou dne 17.06.2003.
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.5.2000 o zvýšení základního jmění společnosti:
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- 1. Základní jmění společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, areál Závodů přesného strojírenství Zlín, a.s., IČ 46 96 66 50 ve výši 165.000.000,- Kč se za účelem zlepšení struktury pasiv a snížení závazků společnosti zvýší o částku 55.500.000,- Kč na 220.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- 2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 55 ks nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč/ks a 1 ks nové kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, které budou splaceny vkladem pohledávky za společností do základního jmění společnosti.
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- 3. Přednostní právo akcionáře k upsání nových akcií se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti na zlepšení struktury pasiv a snižení závazků společnosti vkladem vybraných pohledávek za společností do základního jmění a forma vkladu při splacení upsaných akcií.
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- 4. Všechny akcie budou upsány předem určeným věřitelem společnosti, a to ZPS, a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, PSČ 762 08, IČ 00009393. Akcie, které by nebyly takto upsány, budou nabídnuty jiným věřitelům společnosti na základě doporučení představentva společnosti a dle rozhodnutí valné hromady.
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- 5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s., Zlín, tř. Tomáše Bati, areál Závodů přesného strojírenství Zlín, a.s. ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy představenstva k upsání akcií. Výzva k úpisu bude věřiteli doručena představenstvem společnosti nejpozději do 45 dnů od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým se povolí zápis návrhu na zvýšení do základního jmění. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro upisování nejblíže následující pracovní den.
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- 6. Upisování se může účastnit jen věřitel, určený podle odst.4 tohoto usnesení poté, co bude k upsání akcií vyzván představenstvem společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitým hodnotám, tj. 1.000.000,- Kč/ks a 500.000,- Kč/ks.
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- 7. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v sídle společnosti do 2 h po upsání nových akcií uzavřením smlouvy se společností o postoupení pohledávky a předáním indosované směnky.
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- 8. Předmětem postoupení pohledávky - vkladu do základního jmění při splacení upsaných akcií je pohledávka věřitele ZPS, a.s., se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, PSČ 762 08, IČ 00009393.
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- 9. Titul pohledávky: Lhůtní vistasměnka vystavená ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s. dne 29.5.2000 ve Zlíně na směnečnou sumu 55.500.000,- Kč splatná na řad ZPS, a.s., se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, PSČ 762 08, IČ 00009393, opatřená doložkou BEZ PROTESTU.
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- 10. Výše pohledávky za společností - směnečný peníz: 55.500.0000,- Kč Pohledávka je splatná za 15 dnů po předložení směnky k placení podle směnečného a šekového zákona č. 191/1950 Sb.
od 30. 6. 2000 do 26. 11. 2002
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 30.5.2000.
od 27. 2. 1997 do 21. 6. 2005
- Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 29.4.1996.
od 27. 2. 1997 do 21. 6. 2005
- Byly předloženy stanovy ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 19.11.1996.
od 27. 2. 1997 do 31. 5. 2006
- Základní jmění: 165,000.000,-Kč, je splaceno.
od 19. 8. 1992 do 16. 3. 1993
- Základní jmění: 1,000.000,-- Kčs
od 19. 8. 1992 do 16. 3. 1993
- a je rozděleno: 1.000 akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě 1.000,-- Kčs
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
- Společnost se zahraniční majetkovou účastí.
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
- Způsob založení společnosti: Společnost byla založen jednorázově zakladatelskou smlouvou z 5.5.1992.
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
- Základní jmění bylo ke dni vzniku společnosti zcela splaceno.
Kapitál
od 17. 10. 2009
Základní kapitál 102 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 5. 2006 do 17. 10. 2009
Základní kapitál 82 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 2. 1997 do 31. 5. 2006
Základní kapitál 165 000 000 Kč
od 16. 3. 1993 do 27. 2. 1997
Základní kapitál 61 000 000 Kč
od 17. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 17. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 204 v listinné podobě.
od 31. 5. 2006 do 17. 10. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 31. 5. 2006 do 17. 10. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 164 v listinné podobě.
od 27. 2. 1997 do 31. 5. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 104.
od 16. 3. 1993 do 31. 5. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 61 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 24. 8. 2021
Ing. ONDŘEJ BENEŠ - Místopředseda představenstva
Zlín, Slezská, PSČ 760 05
den vzniku členství: 24. 2. 2021
den vzniku funkce: 29. 4. 2021
od 4. 6. 2021
RADEK MIKEŠ - člen představenstva
Zlín - Prštné, Jiráskova, PSČ 760 01
den vzniku členství: 29. 4. 2021
den vzniku funkce: 29. 4. 2021
od 4. 6. 2021 do 24. 8. 2021
Ing. ONDŘEJ BENEŠ - Místopředseda představenstva
Zlín, Slezská, PSČ 760 05
den vzniku členství: 24. 2. 2021
den vzniku funkce: 29. 4. 2021
od 4. 4. 2020
Ing. JIŘÍ ŠVEC - Místopředseda představenstva
Zlín, Lesní čtvrť I, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 24. 2. 2020
od 4. 4. 2020
Ing. MICHAL GREPL - Předseda představenstva
Slušovice, Dlouhá, PSČ 763 15
den vzniku funkce: 24. 2. 2020
od 1. 4. 2020 do 4. 4. 2020
Ing. JIŘÍ ŠVEC - Místopředseda představenstva
Zlín, Sadová, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 24. 2. 2020
od 1. 4. 2020 do 4. 4. 2020
Ing. MICHAL GREPL - Předseda představenstva
Slušovice, Dlouhá, PSČ 763 15
den vzniku funkce: 24. 2. 2020
od 1. 4. 2020 do 4. 6. 2021
Ing. ONDŘEJ BENEŠ - Člen představenstva
Zlín, Slezská, PSČ 760 05
den vzniku členství: 24. 2. 2020
den vzniku funkce: 24. 2. 2020 - 29. 4. 2021
od 1. 4. 2020 do 4. 6. 2021
Mgr. ONDŘEJ PALÁT - Místopředseda představenstva
Praha - Záběhlice, Huťská, PSČ 141 00
den vzniku členství: 24. 2. 2020 - 29. 4. 2021
den vzniku funkce: 24. 2. 2020 - 29. 4. 2021
od 12. 3. 2020 do 1. 4. 2020
Ing. JIŘÍ ŠVEC - člen představenstva
Zlín, Lesní čtvrť I, PSČ 760 01
den vzniku členství: 4. 2. 2019
od 13. 3. 2019
FRANTIŠEK MLČÁK - člen představenstva
Zlín - Štípa, Zámecká, PSČ 763 14
den vzniku členství: 4. 2. 2019
od 13. 3. 2019 do 12. 3. 2020
Ing. JIŘÍ ŠVEC - člen představenstva
Zlín, Sadová, PSČ 760 01
den vzniku členství: 4. 2. 2019
od 13. 3. 2019 do 1. 4. 2020
Ing. MICHAL GREPL - místopředseda představenstva
Slušovice, Dlouhá, PSČ 763 15
den vzniku členství: 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 4. 2. 2019 - 24. 2. 2020
od 8. 2. 2018 do 1. 4. 2020
Ing. MIROSLAV VOJÁČEK - místopředseda představenstva
Zlín, Dr. Kolaříka, PSČ 760 01
den vzniku členství: 12. 6. 2013 - 24. 2. 2020
den vzniku funkce: 28. 6. 2016 - 24. 2. 2020
od 22. 12. 2017 do 8. 2. 2018
Ing. MIROSLAV VOJÁČEK - místopředseda představenstva
Zlín, Dr. Kolaříka, PSČ 760 01
den vzniku členství: 12. 6. 2013
den vzniku funkce: 28. 6. 2016
od 12. 8. 2016 do 22. 12. 2017
Ing. MIROSLAV VOJÁČEK - místopředseda představenstva
Zlín, Lazy VII, PSČ 760 01
den vzniku členství: 12. 6. 2013
den vzniku funkce: 28. 6. 2016
od 12. 8. 2016 do 13. 3. 2019
Ing. MICHAL GREPL - člen představenstva
Slušovice, Dlouhá, PSČ 763 15
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 12. 8. 2016 do 1. 4. 2020
JAN HEVR - předseda představenstva
Zlín, Fügnerovo nábřeží, PSČ 760 01
den vzniku členství: 12. 3. 2013 - 24. 2. 2020
den vzniku funkce: 28. 6. 2016 - 24. 2. 2020
od 24. 2. 2015 do 12. 8. 2016
MILAN JULINA - předseda představenstva
Fryšták - Vítová, , PSČ 763 16
den vzniku členství: 12. 6. 2013 - 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 12. 6. 2013 - 28. 6. 2016
od 22. 7. 2013 do 24. 2. 2015
MILAN JULINA - předseda představenstva
Zlín, Ostrá horka II, PSČ 760 01
den vzniku členství: 12. 6. 2013
den vzniku funkce: 12. 6. 2013
od 22. 7. 2013 do 12. 8. 2016
JAN HEVR - místopředseda představenstva
Zlín, Fügnerovo nábřeží, PSČ 760 01
den vzniku členství: 12. 6. 2013 - 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 12. 6. 2013 - 28. 6. 2016
od 22. 7. 2013 do 12. 8. 2016
MIROSLAV VOJÁČEK - člen představenstva
Zlín, Lazy VII, PSČ 760 01
den vzniku členství: 12. 6. 2013 - 28. 6. 2016
od 12. 4. 2010 do 22. 7. 2013
Ing. Milan Julina - předseda představenstva
Zlín, Zlínské Paseky 5152, PSČ 760 01
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 12. 6. 2013
den vzniku funkce: 16. 6. 2009 - 12. 6. 2013
od 12. 4. 2010 do 22. 7. 2013
Jan Hevr - místopředseda představenstva
Zlín, Fügnerovo nábř. 2406, PSČ 760 01
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 12. 6. 2013
den vzniku funkce: 16. 6. 2009 - 12. 6. 2013
od 12. 4. 2010 do 22. 7. 2013
Ing. Miroslav Vojáček - člen představenstva
Zlín, Nad Stráněmi 4678, PSČ 760 05
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 12. 6. 2013
od 14. 2. 2004 do 12. 4. 2010
Ing. Milan Julina - předseda představenstva
Zlín, Zlínské Paseky čp. 5152, PSČ 760 01
den vzniku členství: 17. 6. 2003 - 16. 6. 2009
den vzniku funkce: 17. 6. 2003 - 16. 6. 2009
od 14. 2. 2004 do 12. 4. 2010
Jan Hevr - místopředseda představenstva
Zlín, Fügnerovo nábř. 2406, PSČ 760 01
den vzniku členství: 17. 6. 2003 - 16. 6. 2009
den vzniku funkce: 17. 6. 2003 - 16. 6. 2009
od 14. 2. 2004 do 12. 4. 2010
Ing. Miroslav Vojáček - člen představenstva
Zlín, Nad Stráněmi 4678, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 17. 6. 2003 - 16. 6. 2009
od 26. 4. 2002 do 14. 2. 2004
Ing. Milan Julina - předseda představenstva
Zlín, Zlínské Paseky 5152, PSČ 760 01
od 27. 2. 1997 do 26. 4. 2002
Ing. Milan Julina - předseda představenstva
Zlín, U Trojáku 4585, PSČ 760 06
od 27. 2. 1997 do 14. 2. 2004
Jan Hevr - místopředseda představenstva
Zlín, Fugnerovo nábř. 2406, PSČ 760 01
od 27. 2. 1997 do 14. 2. 2004
Ing. Jiří Vrbovský - člen představenstva
Kyjov, Vinohrady 2531
od 28. 3. 1996 do 27. 2. 1997
Ing. Libor Lukáš - člen představenstva
Zlín, Křiby 4715
od 28. 3. 1996 do 27. 2. 1997
Břetislav Horák - člen představenstva
Zlín, Kostelec 87
od 28. 3. 1996 do 27. 2. 1997
Ing. Jiří Vrbovský - člen představenstva
Kyjov, Vinohrady 2531
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
Ing. Jan Filák - člen představenstva
Holešov, Komenského 958, PSČ 769 01
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
Ing. Paul Rak - člen představenstva
Ferlach, Ressnigweeg 10
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
Mag. Georg Plasil - člen představenstva
Gablitz, Schamanngasse 4
od 19. 8. 1992 do 27. 2. 1997
INg. Milan Julina - předseda
Zlín, U Trojáku 4585, PSČ 760 06
od 19. 8. 1992 do 27. 2. 1997
Jan Hevr - místopředseda
Zlín, Fugnerovo nábř. 2406, PSČ 760 01
od 13. 3. 2019
Způsob jednání: Společnost zastupuje člen představenstva. Za společnost podepisují společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva anebo písemně pověřený člen představenstva tak, že k firmě společnosti připojí s vůj podpis. Podepisování: Za společnost podepisují společně vždy dva členové představenstva a podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 14. 2. 2004 do 13. 3. 2019
Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování: Za společnost podepisují společně vždy dva členové představenstva a podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 26. 4. 2002 do 14. 2. 2004
Způsob jednání: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, člen představenstva zastupuje samostatně v rozsahu písemného pověření. Podepisování: Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, člen představenstva podepisuje samostatně v rozsahu písemného pověření a podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 28. 3. 1996 do 26. 4. 2002
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
Způsob zastupování společnosti a podepisování za společnost: Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo jeho dva členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis 2 členové představenstva.
Dozorčí rada
od 4. 6. 2021
Mgr. ONDŘEJ PALÁT - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Huťská, PSČ 141 00
den vzniku členství: 29. 4. 2021
den vzniku funkce: 29. 4. 2021
od 1. 4. 2020
JAN HEVR - člen dozorčí rady
Zlín, Fügnerovo nábřeží, PSČ 760 01
den vzniku členství: 24. 2. 2020
den vzniku funkce: 24. 2. 2020
od 13. 3. 2019 do 1. 4. 2020
Ing. ONDŘEJ BENEŠ - člen dozorčí rady
Zlín, Slezská, PSČ 760 05
den vzniku členství: 4. 2. 2019 - 24. 2. 2020
od 14. 12. 2018 do 13. 3. 2019
JIŘÍ ŠVEC - člen dozorčí rady
Zlín, Sadová, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 1. 2015 - 4. 2. 2019
od 18. 9. 2018
JUDr. VÁCLAV ČMOLÍK - Předseda dozorčí rady
Zlín, Lazy VII, PSČ 760 01
den vzniku členství: 12. 6. 2018
den vzniku funkce: 12. 6. 2018
od 25. 7. 2018 do 1. 4. 2020
Mgr. ONDŘEJ PALÁT - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Huťská, PSČ 141 00
den vzniku členství: 3. 4. 2017 - 24. 2. 2020
od 8. 7. 2017 do 25. 7. 2018
Mgr. ONDŘEJ PALÁT - člen dozorčí rady
Valašské Meziříčí, Nerudova, PSČ 757 01
den vzniku členství: 3. 4. 2017
od 8. 7. 2017 do 4. 6. 2021
RADEK MIKEŠ - člen dozorčí rady
Zlín - Prštné, Jiráskova, PSČ 760 01
den vzniku členství: 3. 4. 2017 - 29. 4. 2021
den vzniku funkce: 3. 4. 2017 - 29. 4. 2021
od 12. 8. 2016
Ing. MILAN JULINA - člen dozorčí rady
Fryšták - Vítová, , PSČ 763 16
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 2. 4. 2015 do 14. 12. 2018
JIŘÍ ŠVEC - člen dozorčí rady
Zlín, třída Tomáše Bati, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 1. 2015
od 22. 7. 2013 do 12. 8. 2016
MICHAL GREPL - člen dozorčí rady
Slušovice, Dlouhá, PSČ 763 15
den vzniku členství: 12. 6. 2013 - 28. 6. 2016
od 22. 7. 2013 do 18. 9. 2018
VÁCLAV ČMOLÍK - předseda dozorčí rady
Zlín, Lazy VII, PSČ 760 01
den vzniku členství: 12. 6. 2013 - 12. 6. 2018
den vzniku funkce: 12. 6. 2013 - 12. 6. 2018
od 30. 5. 2013 do 22. 7. 2013
JUDr. VÁCLAV ČMOLÍK - předseda dozorčí rady
Zlín, Lazy VII, PSČ 760 01
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 12. 6. 2013
den vzniku funkce: 16. 6. 2009 - 12. 6. 2013
od 11. 3. 2011 do 2. 4. 2015
Petr Vít - člen dozorčí rady
Zlín, Podlesí III, PSČ 760 05
den vzniku členství: 15. 12. 2010 - 15. 12. 2014
od 12. 4. 2010 do 30. 5. 2013
JUDr. Václav Čmolík - předseda dozorčí rady
Zlín, Lazy VII 5604, PSČ 760 01
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 12. 6. 2013
den vzniku funkce: 16. 6. 2009 - 12. 6. 2013
od 12. 4. 2010 do 22. 7. 2013
Ing. Mojmír Wurm - člen
Traplice, 269, PSČ 687 04
den vzniku členství: 16. 6. 2009 - 12. 6. 2013
od 29. 12. 2006 do 12. 4. 2010
JUDr. Václav Čmolík - předseda dozorčí rady
Zlín, Družstevní 4516, PSČ 760 05
den vzniku členství: 20. 11. 2006 - 16. 6. 2009
den vzniku funkce: 20. 11. 2006 - 16. 6. 2009
od 29. 12. 2006 do 11. 3. 2011
Ivana Sousedíková - člen dozorčí rady
Zlín - Kostelec, Lázeňská 407, PSČ 763 14
den vzniku členství: 20. 11. 2006 - 15. 12. 2010
od 14. 2. 2004 do 12. 4. 2010
Ing. Mojmír Wurm - člen
Traplice, 269, PSČ 687 04
den vzniku funkce: 17. 6. 2003 - 16. 6. 2009
od 3. 5. 2003 do 14. 2. 2004
Ing. Miroslav Vojáček - člen
Zlín, Nad Stráněmi 4678, PSČ 760 05
den vzniku členství: 17. 9. 2002
den vzniku funkce: 8. 11. 2002 - 14. 4. 2003
od 3. 5. 2003 do 29. 12. 2006
JUDr. Václav Čmolík - předseda
Zlín, Družstevní 4516, PSČ 760 05
den vzniku členství: 17. 9. 2002 - 20. 11. 2006
den vzniku funkce: 8. 11. 2002 - 20. 11. 2006
od 3. 5. 2003 do 29. 12. 2006
Hynek Svozil - člen
Zlín, Pod Tlustou 5069, PSČ 760 01
den vzniku členství: 29. 10. 2002 - 20. 11. 2006
od 15. 1. 2003 do 3. 5. 2003
JUDr. Václav Čmolík - člen
Zlín, Družstevní 4516, PSČ 760 05
den vzniku členství: 17. 9. 2002
den vzniku funkce: 17. 9. 2002
od 15. 1. 2003 do 3. 5. 2003
Ing. Miroslav Vojáček - člen
Zlín, Nad Stráněmi 4678, PSČ 760 05
den vzniku členství: 17. 9. 2002
den vzniku funkce: 17. 9. 2002
od 26. 4. 2002 do 15. 1. 2003
Ing. Václav Říha - člen
Družec, Hlavní 226, PSČ 273 62
den vzniku funkce: 21. 9. 2001 - 17. 9. 2002
od 26. 4. 2002 do 15. 1. 2003
Ing. Karel Šnábl - člen
Kladno, Švédská 2496, PSČ 272 01
den vzniku funkce: 21. 9. 2001 - 17. 9. 2002
od 12. 5. 1999 do 3. 5. 2003
Karel Klimek - člen
Zlín, Díly I/4040
den vzniku funkce: 1. 12. 1998
od 27. 2. 1997 do 12. 5. 1999
Jiří Fürst - člen
Žlutava, 78
od 27. 2. 1997 do 26. 4. 2002
Ing. Radomír Zbožínek - člen
Luční 4570, , PSČ 760 05
od 27. 2. 1997 do 26. 4. 2002
JUDr. Václav Čmolík - člen
Zlín, Družstevní 4516
od 28. 3. 1996 do 27. 2. 1997
JUDr. Václav Čmolík - člen
Zlín, Družstevní 4516
od 28. 3. 1996 do 27. 2. 1997
Jiří Fürst - člen
Žlutava, 78
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
Prof.Dr.Ing.M.G.Muller - člen
Monchengladbach, Rheindahlenerstrasse 695a, Rakouská republika
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
Dipl.Ing.Dr. Manfred Opperer - člen
Villach, Treffnerstrasse 53, Rakouská republika
od 19. 8. 1992 do 28. 3. 1996
Mag. Andreas Gorgl - člen
Klagenfurt, Kinhstrasse l, Rakouská republika
od 19. 8. 1992 do 27. 2. 1997
Ing. Radomír Zbožínek - člen
Luční 4570, , PSČ 760 05
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

David Černý

David Černý

- výtvarník

+9

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

+4

+
-
Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+1

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-3

+
-
Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-33

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-34

+
-

A tohle už jste četli?

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Sommelier Jakub Přibyl: Gastronomie stále zažívá extrémní situace

Když se nevydaří vinařská sezóna, dopady pocítí dovozce, prodejce i koncoví zákazníci. A když do takového byznysu zasáhne ještě covid, je čas na improvizaci. Blýská se pro dovozce výběrových vín na lepší časy, nebo jim doba dál nepřeje? Zeptali jsme se Jakuba Přibyla, obchodního ředitele firmy Advivum.

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Přežije česká hospoda? Po covidu drtí restaurace zdražování

Nedostatek lidí, rychle zdražující vstupy a nižší ziskovost. České restaurace bojují s důsledky covidu a připravují se na další perný rok plný nejistoty. Přežijí prý jen dobří, pro průměr nezbude na trhu místo.

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Limit pro paušální daň a registraci k DPH stoupne

Zavádění dalších sazeb paušální daně kritizují podnikatelské sdružení, daňaři i ekonomové. Místo zjednodušení podle nich přinese komplikace.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 153 318 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Užijeme si moře letos naposledy? Češi a dovolená očima expertů

Dovolená u moře letos konečně může proběhnout bez covidových omezení. Můžou si ji však Češi v současné...

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Přechválená generace. Přestaňte děti chválit a začněte oceňovat

Za pár dní děti přinesou vysvědčení. A my budeme hledat slova, jak ocenit jejich práci. Pochválit je...

Partners Financial Services