Podnik živočišné výroby Nový Jičín a.s. v likvidaci, IČO: 47151463 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Podnik živočišné výroby Nový Jičín a.s. v likvidaci Údaje byly staženy 18. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 47151463. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47151463 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 12. 1992
Datum zániku17. 9. 2019
StavVymazáno
Obchodní firma
od 18. 5. 2009 do 17. 9. 2019

Podnik živočišné výroby Nový Jičín a.s. v likvidaci

od 17. 12. 1992 do 18. 5. 2009

Podnik živočišné výroby Nový Jičín a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 22. 4. 2015 do 26. 11. 2015
Šenov u Nového Jičína, Jeremenkova , PSČ 742 42
od 9. 1. 2006 do 22. 4. 2015
Šenov u Nového Jičína, Jeremenkova 9, PSČ 742 42
od 28. 12. 2001 do 9. 1. 2006
Nový Jičín, Divadelní čp. 946/9, PSČ 741 11
od 17. 12. 1992 do 28. 12. 2001
Nový Jičín,
IČO
od 17. 12. 1992 do 17. 9. 2019

47151463

Identifikátor datové schránky:vykheae
Právní forma
od 17. 12. 1992 do 17. 9. 2019
Akciová společnost
Spisová značka506 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 22. 4. 2015 do 17. 9. 2019
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 10. 2000 do 22. 4. 2015
- pronájem movitých a nemovitých věcí
od 30. 9. 1997 do 22. 4. 2015
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 17. 12. 1992 do 1. 6. 2005
- výroba a prodej sušeného drůbežího trusu ke krmení
od 17. 12. 1992 do 1. 6. 2005
- výroba a prodej sušené drůbeží mrvy ke hnojení
od 17. 12. 1992 do 17. 9. 2019
- výroba a prodej jatečných prasat
od 17. 12. 1992 do 17. 9. 2019
- chov prasnic, výroba a prodej selat
od 17. 12. 1992 do 17. 9. 2019
- výroba, třídění a prodej slepičích vajec
od 17. 12. 1992 do 17. 9. 2019
- výroba a prodej jatečné drůbeže včetně tržní úpravy
od 17. 12. 1992 do 17. 9. 2019
- odchov a prodej chovné a plemenné drůbeže
od 17. 12. 1992 do 17. 9. 2019
- lihnutí a prodej jednodenních kuřat
od 17. 12. 1992 do 17. 9. 2019
- výroba a prodej potravinářských výrobků
Ostatní skutečnosti
od 18. 5. 2009 do 17. 9. 2019
- Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím valné hromady společnosti, konané dne 29.04.2009, sepsané formou notářského zápisu, notářkou Mgr. Šárkou Otipkovou, NZ 134/2009, N 140/2009 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 1.5.2009 a jmenován likvidátor Ing. Tomáš Peška.
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- Valná hromada schvaluje: 1. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti z důvodu posílení vnitřních zdrojů financování akciové společnosti, o částku 16.800.000,-Kč z původní výše 29.829.000,-Kč na novou výši 46.629.000,-Kč.
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- 2. Upisování akcií nad částku stanovenou pro zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- 3. Celkem bude upsáno 5 600 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.000,-Kč. Emisní kurs jedné akcie je 3.000,-Kč. Jmenovitá hodnota všech akcií je 16.800.000,-Kč.
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- 4. Přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií se pro všechny akcionáře Společnosti vylučuje postupem dle ust. § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku, a to z důvodu uvedeného v písemné zprávě představenstva. Tímto ekonomickým důvodem k vyloučení přednost ního práva všech akcionářů je snížení výše závazků Společnosti vůči jejímu věřiteli, neboť Společnost nemá dostatek disponibilních peněžních prostředků ke splnění závazků vůči věřiteli, kterému bude nabídnuto upsání v rámci zvýšení základního kapitálu. Společnost tímto postupem sníží své závazky vzájemným započtením peněžitých pohledávek věřitele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nových akcií peněžitými vklady. Pro tyto účely budou nové akcie nabídnuty k upsání výl učně předem určenému zájemci, kterými je věřitel Společnosti - akciová společnost Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín a.s. se sídlem Šenov u Nového Jičína, Jeremenkova 9, IČ 47675781 a závazek ke splacení emisního kursu akcií peněžitými vklady zanik ne výlučně vzájemným započtením peněžité pohledávky věřitele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií peněžitým vkladem.
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- 5. Akcie o jmenovité hodnotě 3.000,-Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je akciová společnost Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín a.s. se sídlem Šenov u Nového Jičína, Jeremenkova 9, IČ 47675781 jejíž úhrnná pohledávka k započ tení, vzniklá ze vzájemného obchodního styku, činí celkem 16.800.000,-Kč.
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- 6. Předem určený zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností postupem dle ust § 204 odst. 5) Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších pře dpisů následujícím způsobem
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu předem určeného zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla: Podnik živočišné výroby Nový Jičín a.s., Nový Jičín, Divadel ní 946/9. Sídlo Společnosti je místem pro upisování akcií.
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- Lhůta pro upisování akcií činí 14 kalendářních dnů. Tato lhůta začne běžet dnem doručení předem určenému zájemci návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci doručen do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen předem určenému zájemci písemn ě a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin předem určenému zájemci.
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- Společnost doručí předem určenému zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě: a) návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku, obsahující současně b) návrh na uzavření dohody smluvních stran o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, specifikované pod bodem 5. usnesení valné hromady, vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu peněžitýmn vkladem upisovatel e, kdy tato dohoda o započtení je smlouvou o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) Obchodního zákoníku.
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a dohody o započtení vzájemných pohledávek bude doručen předem určenému zájemci ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménem Společnosti. Ve vztahu k předem ur čenému zájemci, jenž je adresátem návrhu smlouvy o upsání akcií začne běžet 14-ti denní lhůta k přijetí návrhu smlouvy ode dne doručení návrhu. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže předem určený zájemce ve 14-denní lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímto způsobem: a) podpisem osob oprávněných jednat jménem nebo v zastoupení předem určeného zájemce, učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o úpisu akcií před orgánem pověřeným legalizací podpisů a současně b) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu sídla společnosti.
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- Účinky přijetí návhu smlouvy o upsání akcií nenastanou , pokud bude řádně podepsaná smlouva v potřebném počtu upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. Ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií zanikne pohledávka upisovatele vůči Společnosti specifikovaná pod bodem 5. do výše emisního kursu jím upsaných akcií a současně pohledávka Společnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných předem určeným zájemcem, započtením.
od 9. 1. 2006 do 14. 3. 2006
- 7. Emisní kurs akcií se splácí peněžitým vkladem předem určeného zájemce. Valná hromada vyslovuje souhlas, aby pohledávka Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kursu nových akcií peněžitým vkladem zanikla výhradně započtením proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce vůči Společnosti a to dohodou o započtení. Smlouva o započtení ve smyslu § 203 dost. 2 písm. j) ObchZ bude uzavřena formou dohody Společnosti a předem určeného zájemce, jež bude nedílnou obsahovou náležitostí sm louvy o upisování akcií a bude tak uzavírána postupem stanoveným pod bodem 6. usnesení valné hromady pro uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 1. 6. 2005 do 25. 8. 2005
- Dne 24.3.2005 schválila řádná valná hromada akcionářů společnosti svým usnesením snížení základního kapitálu akciové společnosti v rozsahu 70 % o částku 69.601.000,-Kč z původní výše základního kapitálu na novou výši 29.829.000,-Kč z důvodu úhrady ztráty z hospodaření akciové společnosti z minulých let. Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že budou ztaženy z oběhu dosavadní akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč a místo nich budou akcionářům vydány nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 3.000,-Kč. Lhůta pro předložení stávajících akcií za účelem jejich výměny se stanoví do 30.9.2005.
od 17. 12. 1992 do 17. 9. 2019
- Způsob založení: Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy uzavřené dne 28.7.1992 na základě rozhodnutí zakladatelů ze dne 28.7.1992 podle par. 162 a 172 obchodního zákoníku, kterým bylo schváleno založení společnosti stanov a zvoleny orgány společnosti.
od 17. 12. 1992 do 17. 9. 2019
- Den vzniku: 17. prosince 1992
Kapitál
od 14. 3. 2006 do 17. 9. 2019
Základní kapitál 46 629 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 8. 2005 do 14. 3. 2006
Základní kapitál 29 829 000 Kč
od 17. 12. 1992 do 25. 8. 2005
Základní kapitál 99 430 000 Kč
od 14. 3. 2006 do 17. 9. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15 543 v listinné podobě.
od 25. 8. 2005 do 14. 3. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 9 943.
od 17. 12. 1992 do 25. 8. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 9 943.
Statutární orgán
od 26. 11. 2015 do 17. 9. 2019
Ing. IVO CESAR - předseda představenstva
Havířov - Město, Karvinská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2007
od 26. 11. 2015 do 17. 9. 2019
Ing. LADISLAV SLOVÁK - místopředseda představenstva
Bartošovice, , PSČ 742 54
den vzniku členství: 24. 6. 2004
den vzniku funkce: 7. 7. 2004
od 26. 11. 2015 do 17. 9. 2019
OTAKAR PASEČNÝ - člen představenstva
Janovice, , PSČ 739 11
den vzniku funkce: 7. 12. 2005
od 22. 4. 2015 do 26. 11. 2015
Ing. IVO CESAR - předseda představenstva
Havířov - Město, Karvinská, PSČ 736 01
den vzniku členství: 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2007
od 22. 4. 2015 do 26. 11. 2015
Ing. LADISLAV SLOVÁK - místopředseda představenstva
Bartošovice, , PSČ 742 54
den vzniku členství: 24. 6. 2004
den vzniku funkce: 7. 7. 2004
od 22. 4. 2015 do 26. 11. 2015
OTAKAR PASEČNÝ - člen představenstva
Janovice, , PSČ 739 11
den vzniku funkce: 7. 12. 2005
od 3. 1. 2008 do 22. 4. 2015
Ing. Ivo Cesar - předseda představenstva
Havířov - Město, Karvinská 1254/52, PSČ 736 01
den vzniku členství: 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2007
od 16. 11. 2007 do 3. 1. 2008
Ing. Ivo Cesar - předseda představenstva
Havířov - Město, Karvinská 1254/52, PSČ 736 01
den vzniku členství: 24. 10. 2007 - 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 24. 10. 2007 - 4. 12. 2007
od 9. 1. 2006 do 16. 11. 2007
Ing. Pavel Musil - předseda představenstva
Osek nad Bečvou, 183, PSČ 751 22
den vzniku funkce: 7. 12. 2005 - 24. 10. 2007
od 9. 1. 2006 do 22. 4. 2015
Otakar Pasečný - člen představenstva
Janovice, 546, PSČ 739 02
den vzniku funkce: 7. 12. 2005
od 22. 10. 2004 do 9. 1. 2006
Ing. Tomáš Ondračka - předseda představenstva
Rosice, Tetčická 370
den vzniku členství: 29. 1. 2004
den vzniku funkce: 1. 5. 2004 - 7. 12. 2005
od 22. 10. 2004 do 27. 7. 2006
Ing. Jiří Kašuba - člen představenstva
Vlčovice, 201
den vzniku členství: 24. 6. 2004 - 15. 6. 2006
od 22. 10. 2004 do 22. 4. 2015
Ing. Ladislav Slovák - místopředseda představenstva
Bartošovice, 390
den vzniku členství: 24. 6. 2004
den vzniku funkce: 7. 7. 2004
od 4. 8. 2004 do 22. 10. 2004
Ing. Božena Davidová - místopředseda představenstva
Starý Jičín - Palačov, 26
den vzniku členství: 29. 1. 2004 - 24. 6. 2004
den vzniku funkce: 29. 1. 2004 - 24. 6. 2004
od 4. 8. 2004 do 22. 10. 2004
Ing. Tomáš Ondračka - člen představenstva
Rosice, Tetčická 370
den vzniku členství: 29. 1. 2004
od 4. 8. 2004 do 9. 1. 2006
PhDr. Ing. Bedřich Žárský - člen představenstva
Kopřivnice - Lubina, 70
den vzniku členství: 29. 1. 2004 - 7. 12. 2005
od 28. 12. 2001 do 4. 8. 2004
Ing. Jan Šustek - člen představenstva
Spálov, 295
den vzniku členství: 16. 5. 2001 - 29. 1. 2004
od 9. 10. 2000 do 28. 12. 2001
Ing. Josef Machus - člen představenstva
Odry, Pramenní 19
od 9. 10. 2000 do 4. 8. 2004
Ing. František Rosa - místopředseda představenstva
Nový Jičín, Loučka 55
od 9. 10. 2000 do 27. 7. 2006
Ivo Kuděla - člen představenstva
Bílovec, 1. máje 1016/34
od 19. 7. 1999 do 4. 8. 2004
Ing. Jan Jalůvka - člen představenstva
Kopřivnice, Mniší 104
od 30. 9. 1997 do 9. 10. 2000
Ing. Josef Chalánek - místopředseda představenstva
Olomouc, Sportovní 12
od 30. 9. 1997 do 4. 8. 2004
Ing. Radomír Čapka - místopředseda představenstva
Skotnice, 117
od 30. 9. 1997 do 4. 8. 2004
Ing. Eduard Rzymánek - člen představenstva
Klimkovice, Poštovní 33
od 6. 5. 1994 do 30. 9. 1997
PhDr. Ing. Bedřich Žárský - místopředseda představenstva
Kopřivnice - Lubina 70,
od 6. 5. 1994 do 30. 9. 1997
Ing. Josef Susík - člen představenstva
Jeseník nad Odrou 254,
od 6. 5. 1994 do 19. 7. 1999
Jan Matula - člen představenstva
Příbor, Hájov 16
od 6. 5. 1994 do 22. 10. 2004
Doc. Ing. Josef Stratil - předseda představenstva
Nový Jičín, Novelara 51
od 17. 12. 1992 do 6. 5. 1994
Ing. Josef Havlíček - předseda představenstva
Frenštát p. Radhoštěm, Jandova 1420
od 17. 12. 1992 do 6. 5. 1994
Ing. Miroslav Maloušek - člen představenstva
Nový Jičín, Loučka 203
od 17. 12. 1992 do 6. 5. 1994
Ing. Josef Stratil, CSc. - místopředseda představenstva
Nový Jičín, Novelára 51
od 17. 12. 1992 do 6. 5. 1994
PhDr. Ing. Bedřich Žárský - člen představenstva
Kopřivnice - Lubina 70,
od 17. 12. 1992 do 30. 9. 1997
Ing. Josef Machus - člen představenstva
Odry, Pomezí 19
od 17. 12. 1992 do 9. 10. 2000
Ing. Jindřich Lev - člen představenstva
Odry, Nádražní 3
od 17. 12. 1992 do 9. 10. 2000
Ing. František Rosa - člen představenstva
Nový Jičín, Loučka 55
od 22. 4. 2015 do 17. 9. 2019
Oprávnění jednat a činit právní úkony za společnost má představenstvo akciové společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a místopředseda představenst va nebo zástupce na základě plné moci udělené představenstvem.
od 6. 5. 1994 do 22. 4. 2015
Jednání: Oprávnění jednat a činit právní úkony za společnost má představenstvo akciové společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo zástupce na základě plné moci udělené představenstvem.
od 17. 12. 1992 do 6. 5. 1994
Jednání: Oprávnění jednat za společnost a činit právní úkony má ředitel akciové společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel společnosti nebo zástupce na základě písemné plné moci udělené představenstvem.
Likvidace
od 26. 11. 2015 do 17. 9. 2019
Ing. TOMÁŠ PEŠKA
Ostrava - Poruba, Karola Šmidkeho, PSČ 708 00
od 22. 4. 2015 do 26. 11. 2015
Ing. TOMÁŠ PEŠKA
Ostrava - Poruba, Karola Šmidkeho, PSČ 708 00
od 18. 5. 2009 do 22. 4. 2015
Ing. Tomáš Peška
Ostrava - Poruba, Karola Šmidkeho 1820/3, PSČ 708 00
Dozorčí rada
od 26. 11. 2015 do 17. 9. 2019
JIŘÍ NOVOTNÝ - místopředseda dozorčí rady
Mořkov, Dílky, PSČ 742 72
den vzniku členství: 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2007
od 26. 11. 2015 do 17. 9. 2019
VLASTA KOVALOVÁ - člen dozorčí rady
Krásná, , PSČ 739 04
den vzniku členství: 22. 6. 2007
od 22. 4. 2015 do 26. 11. 2015
JIŘÍ NOVOTNÝ - místopředseda dozorčí rady
Mořkov, Dílky, PSČ 742 72
den vzniku členství: 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2007
od 22. 4. 2015 do 26. 11. 2015
VLASTA KOVALOVÁ - člen dozorčí rady
Krásná, , PSČ 739 04
den vzniku členství: 22. 6. 2007
od 3. 1. 2008 do 22. 4. 2015
Jiří Novotný - místopředseda dozorčí rady
Mořkov, Dílky 369, PSČ 742 72
den vzniku členství: 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 4. 12. 2007
od 24. 8. 2007 do 3. 1. 2008
Ing. Jaroslav Bezunk - místopředseda dozorčí rady
Studénka, 2. května 288, PSČ 742 13
den vzniku členství: 7. 12. 2005 - 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 31. 7. 2007 - 4. 12. 2007
od 24. 8. 2007 do 1. 6. 2013
Ing. Růžena Šimečková - předseda dozorčí rady
Mořkov, Květná 564, PSČ 742 72
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 22. 9. 2012
den vzniku funkce: 31. 7. 2007 - 22. 9. 2012
od 24. 8. 2007 do 22. 4. 2015
Vlasta Kovalová - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, Krásná 208, PSČ 738 01
den vzniku členství: 22. 6. 2007
od 31. 1. 2006 do 24. 8. 2007
Ing. Jaroslav Bezunk - člen dozorčí rady
Studénka, Oderská 838, PSČ 742 13
den vzniku členství: 7. 12. 2002
od 1. 6. 2005 do 24. 8. 2007
JUDr. František Berger - předseda dozorčí rady
Příbor, Masarykova 714
den vzniku funkce: 31. 1. 2005 - 31. 8. 2006
od 1. 6. 2005 do 24. 8. 2007
Ing. Božena Davidová - místopředseda dozorčí rady
Starý Jičín - Palačov, 26
den vzniku členství: 24. 6. 2004 - 31. 8. 2006
den vzniku funkce: 31. 1. 2005 - 31. 8. 2006
od 22. 10. 2004 do 1. 6. 2005
Ing. Božena Davidová - člen
Starý Jičín - Palačov, 26
den vzniku členství: 24. 6. 2004
od 22. 10. 2004 do 1. 6. 2005
Antonín Ročák - člen
Kopřivnice, Pod Bílou Horou 1266/55
den vzniku členství: 8. 6. 2004 - 24. 3. 2005
od 4. 8. 2004 do 22. 10. 2004
Ing. Vlastimil Urbiš - člen
Nový Jičín - Loučka, Jičínská 274
den vzniku členství: 16. 1. 2004 - 8. 6. 2004
od 4. 8. 2004 do 1. 6. 2005
Ing. Radomír Čapka - člen
Skotnice, 117
den vzniku členství: 29. 1. 2004 - 24. 3. 2005
od 4. 8. 2004 do 1. 6. 2005
Ing. Miroslav Kovařčík - člen
Nový Jičín, Vrchlického 5
den vzniku členství: 16. 1. 2004 - 10. 2. 2004
od 4. 8. 2004 do 9. 1. 2006
Ing. Eduard Rzymánek - člen
Klimkovice, Poštovní 33
den vzniku členství: 29. 1. 2004 - 7. 12. 2005
od 10. 9. 2002 do 22. 10. 2004
Ing. Jiří Kašuba - člen
Kopřivnice, Vlčovice 201
den vzniku členství: 16. 5. 2001 - 24. 6. 2004
od 28. 12. 2001 do 10. 9. 2002
Ing. Jiří Kašuba - člen
Kopřivnice, Francouzská 1207/31
den vzniku členství: 16. 5. 2001
od 9. 10. 2000 do 1. 6. 2005
Pavel Macíček - člen
Frenštát pod Radhoštěm, Rožnovská 653
od 19. 7. 1999 do 9. 10. 2000
Ing. Rudolf Říman - člen
Bílovec, Pod Hubleskou 20
od 30. 9. 1997 do 1. 6. 2005
Ing. Pavel Chvostek - předseda
Stará Ves nad Ondř. 496,
od 30. 9. 1997 do 1. 6. 2005
JUDr. František Berger - místopředseda
Příbor, Masarykova 714
od 30. 9. 1997 do 1. 6. 2005
Ing. Alois Mik - člen
Luboměř, 129
od 6. 5. 1994 do 19. 7. 1999
Anna Sklenářová - člen
Slatina 6,
od 17. 12. 1992 do 6. 5. 1994
Ing. Miroslav Kubánek - člen
Hrabství 38,
od 17. 12. 1992 do 30. 9. 1997
Ing. Eduard Rzymánek - člen
Klimkovice, Poštovní 33
od 17. 12. 1992 do 30. 9. 1997
Ing. Pavel Chvostek - člen
Stará Ves nad Ondř. 496,
od 17. 12. 1992 do 30. 9. 1997
JUDr. František Berger - člen
Příbor, Masarykova 714
od 17. 12. 1992 do 4. 8. 2004
Ludmila Fusková - člen
Odry, Vražné 140
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+73

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+13

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-6

+
-
David Černý

David Černý

- výtvarník

-54

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-489

+
-

A tohle už jste četli?

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Důsledky války a vysoká inflace začíná pociťovat většina českých firem. Téměř dvě třetiny malých a středních podniků se připravují na propad příjmů. Vyplývá to z průzkumu platformy na podporu podnikání DoToho! a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, kterého se zúčastnilo přes 300 respondentů.

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun definitivně prošlo, když ho dnes schválili senátoři. Například u osobních aut jde o úsporu v řádech nižších jednotek tisíc korun ročně.

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na trh Start pražské burzy chce vstoupit společnost M&T 1997 (dosud Material & Technology), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 937 900 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Fialova vláda v pasti. Pomoc chudým naráží na její vlastní přesvědčení

Fialova vláda v pasti. Pomoc chudým naráží na její vlastní přesvědčení

Pomáhat v čase inflační a energetické krize přímo konkrétním lidem, kteří to životně potřebují, nebo...

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Kauza z minulého týdne, kdy dva muži ve středním věku odvedli do hotelu dvě dívky, kterým – jak se později...

Partners Financial Services