Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Dům kultury města Ostravy, a.s.
IČO: 47151595

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 10. 1992
Obchodní firma
od 16. 6. 2003

Dům kultury  města Ostravy, a.s.

od 1. 10. 1992 do 16. 6. 2003

Dům kultury Vítkovice, akciová společnost

Sídlo
od 24. 9. 2009 do 20. 3. 2015
Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, PSČ 709 24
od 5. 4. 2002 do 24. 9. 2009
Ostrava - Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556
od 1. 10. 1992 do 5. 4. 2002
Ostrava 1, 28. října 124
IČO
od 1. 10. 1992

47151595

Identifikátor datové schránky:jg8t4zb
Právní forma
od 1. 10. 1992
Akciová společnost
Spisová značka515 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 28. 1. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 8. 2005 do 28. 1. 2009
- pronájem movitostí a nemovitostí, včetně služeb
od 8. 8. 2005 do 28. 1. 2009
- pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
od 8. 8. 2005 do 28. 1. 2009
- výuka v oblasti umění a společenského tance
od 8. 8. 2005 do 28. 1. 2009
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 8. 8. 2005 do 28. 1. 2009
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě
od 8. 8. 2005 do 28. 1. 2009
- výuka jazyků
od 17. 8. 1999 do 2. 10. 2002
- cestovní kancelář
od 20. 1. 1997
- hostinská činnost
od 6. 10. 1995 do 28. 1. 2009
- pronájem strojů a přístrojů
od 18. 12. 1992 do 28. 1. 2009
- reklama, propagace a inzerce
od 18. 12. 1992 do 28. 1. 2009
- agenturní činnost
od 18. 12. 1992 do 28. 1. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
od 18. 12. 1992 do 28. 1. 2009
- provoz kulturních zařízení
od 1. 10. 1992 do 8. 8. 2005
- pronájem nemovitostí, vč. bytového hospodářství
Ostatní skutečnosti
od 19. 8. 2014 do 20. 3. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 8. 2014 do 20. 3. 2015
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 8. 2014 do 8. 4. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 26. 8. 2011 do 19. 8. 2014
- Rada města Ostravy na svém zasedání dne 26.7.2011 za přítomnosti 8 členů z celkového počtu 11 členů (hlasováním 8 hlasů pro) v působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku v platném znění, společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČ 47151595, jejímž jediným akcionářem je statutární město Ostrava, za přítomnosti notáře rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Dům kultury města ostravy, a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ost rava, ul. 28. října 124/2556, IČ 47151595, takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. se snižuje o 11 999 500,-Kč (slovy: jedenáct miliónů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) ze současné hodnoty základního kapitálu 103 000 000,-Kč (slovy: jedno sto tři miliónů korun českých) na sníženou hodnotu základního kapitálu 91 000 500,-Kč (slovy: devadesát jeden milión pět set korun českých). 2. Snížení základního kapitálu obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. má být provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií znějících na jméno v zaknihované podobě a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akce ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 88.350,-Kč (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je vytvoření kapitálové přiměřenosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 11 999 500,-Kč (slovy: jedenáct miliónů devět set devadesát devět tisíc pět set korun českých) bude vyplacena jedinému akcion áři statutárnímu městu Ostrava. Tato částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vyplacení uvedené částky proběhne bezhotovostním převodem na účet statutárního města Ostravy č. 27-1649xxxx u peněž ního ústavu Česká spořitelna, a.s.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajícího 91.000.000,-Kč (slovy: devadesát jedna miliónů korun českých) o 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) na 103.000.000,-Kč (slovy: jedno sto tři milióny korun českých).
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Základní kapitál se zvyšuje upsáním 120 (slovy: jedno sto dvaceti) ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, v zaknihované podobě.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto:
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. 28. října 124/2556 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje dnem právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do o bchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen písemně.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč připadá podíl ve výši 120/910 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé akcie.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- S využitím přednostního práva lze upsat 120 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá v zaknihované podobě, v emisním kursu 100.000,-Kč za každou akcii.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři - Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ: 729 30, IČ: 00845451.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti v Ostravě, Moravské Ostravě, ul. 28. října 124/2556 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, počínaje 15. dnem ode dne právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč na jednu akcii.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Připouští se možnost započtení pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce akcií č. 00662/2002/OFR ze dne 29. dubna 2002 uzavřené mezi jediným akcionářem a společností.
od 19. 7. 2004 do 26. 10. 2004
- Dohoda o započtení peněžité pohledávky Statutárního města Ostravy ve výši 12.000.000,-Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií bude uzavřena mezi společností a Statutárním městem Ostrava do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku. Celá hodnota pohledávky ve výši 12.000.000,-Kč bude v dohodě o započtení započítána vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Dohoda o za počtení pohledávky musí být písemná a nabude účinnosti dnem uzavření.
od 25. 6. 2002 do 19. 7. 2004
- 1. Základní kapitál obchodní společnosti Dům kultury Vítkovice, akciová společnost se zvyšuje o částku ve výši 5.000.000,-Kč, slovy: pětmilionů korun českých, tedy z částky 86,000.000,-Kč, slovy: osmdesátšestmilionů korun českých na částku 91.000.000,-Kč, slovy: devadesátjedenmilion korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 25. 6. 2002 do 19. 7. 2004
- 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti.
od 25. 6. 2002 do 19. 7. 2004
- 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 50 ks (slovy: padesát kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých; všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v zaknihované podobě a nebudou registrovány.
od 25. 6. 2002 do 19. 7. 2004
- 4. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je jediný akcionář, a to Odborová centrála Vítkovice se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, identifikační číslo: 14 45 00 03.
od 25. 6. 2002 do 19. 7. 2004
- 5. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je obchodní společnost Dům kultury Vítkovice, akciová společnost se sídlem Ostrava 1, 28. října 124, identifikační číslo: 47 15 15 95, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 515, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den od 8,00 hodin do 15,00 hodin.
od 25. 6. 2002 do 19. 7. 2004
- 6. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty v souladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámením představenstva o počátku běhu lhůty zaslaným akcionáři na adresu v seznamu akcionářů, akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnutou lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií;
od 25. 6. 2002 do 19. 7. 2004
- 7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých;
od 25. 6. 2002 do 19. 7. 2004
- 8. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým je akcionář, tedy Odborová centrála Vítkovice se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 101, PSČ 706 02, identifikační číslo: 14 45 00 03; předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1282 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava. Jedná se o obč. vybavenost na pozemku parcelního čísla 2514/6 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parcelního čísla 2514/6 - zastavěná plocha a nádvoří. Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu.
od 25. 6. 2002 do 19. 7. 2004
- 9. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znalce Ing. Čestmíra Kuděly, Ostrava-Moravská Ostrava, J. Brabce 7 ze dne 11.3.2002 pod pořadovým číslem 616/22 částkou 5.454.000,-Kč (slovy: pětmilionůčtyřistapadesátčtyřitisíce korun českých) s tím, že na vklad vkladatele se započítává částka ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun českých) a za tento nepeněžitý vklad bude vydáno akcionáři 50 ks (padesát kusů) kmenových akcií s jmenovitou hodnotou 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) v zaknihované podobě znějící na jméno; Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Schvaluje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tedy částka ve výši 454.000,-Kč (slovy: čtyřistapadestáčtyřitisíce korun českých), bude použit na tvorbu rezervního fondu.
od 25. 6. 2002 do 19. 7. 2004
- 10. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost v předmětu nepeněžitého vkladu vykonává svůj předmět podnikání. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít.
od 25. 6. 2002 do 19. 7. 2004
- 11. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti Dům kultury Vítkovice, akciová společnost se sídlem Ostrava 1, 28. října 124, identifikační číslo: 47 15 15 95, zapsané v obchodním rejsříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 515.
od 17. 8. 1999 do 5. 2. 2003
- Jediný akcionář: Odborová centrála Vítkovice se sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Ruská 101 IČ: 14 45 00 03
od 1. 10. 1992
- Den vzniku: 1.10.1992
Kapitál
od 4. 11. 2011
Základní kapitál 91 000 500 Kč, splaceno 91 000 500 Kč.
od 26. 10. 2004 do 4. 11. 2011
Základní kapitál 103 000 000 Kč, splaceno 103 000 000 Kč.
od 4. 9. 2002 do 26. 10. 2004
Základní kapitál 91 000 000 Kč, splaceno 91 000 000 Kč.
od 7. 7. 1998 do 4. 9. 2002
Základní kapitál 86 000 000 Kč, splaceno 86 000 000 Kč.
od 21. 10. 1994 do 7. 7. 1998
Základní kapitál 86 000 000 Kč
od 1. 10. 1992 do 21. 10. 1994
Základní kapitál 450 000 000 Kč
od 4. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 030 v zaknihované podobě.
od 26. 10. 2004 do 4. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 030.
od 26. 10. 2004 do 4. 11. 2011
v zaknihované podobě
od 16. 6. 2003 do 26. 10. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 910.
od 16. 6. 2003 do 26. 10. 2004
zaknihované
od 4. 9. 2002 do 16. 6. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 4. 9. 2002 do 16. 6. 2003
zaknihované
od 7. 7. 1998 do 16. 6. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 860.
od 7. 7. 1998 do 16. 6. 2003
zaknihované
od 21. 10. 1994 do 7. 7. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 860.
od 1. 10. 1992 do 21. 10. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 500.
Statutární orgán
od 21. 11. 2019
Mgr. PETRA JAVŮRKOVÁ - místopředseda představenstva
Krmelín, Luční, PSČ 739 24
den vzniku členství: 1. 10. 2018
den vzniku funkce: 1. 10. 2019
od 21. 11. 2019
Ing. EVA HORÁKOVÁ - člen představenstva
Klimkovice, Mexiko, PSČ 742 85
den vzniku členství: 1. 10. 2019
od 24. 10. 2018
JAN ŽEMLA - předseda představenstva
Drnovice, , PSČ 679 76
den vzniku členství: 1. 10. 2018
den vzniku funkce: 1. 10. 2018
od 24. 10. 2018 do 21. 11. 2019
Mgr. PETRA JAVŮRKOVÁ - člen představenstva
Krmelín, Luční, PSČ 739 24
den vzniku členství: 1. 10. 2018
od 5. 4. 2016 do 24. 10. 2018
Ing. JAN VOGL - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Výletní, PSČ 708 00
den vzniku členství: 29. 2. 2016 - 30. 9. 2018
den vzniku funkce: 29. 2. 2016 - 30. 9. 2018
od 5. 4. 2016 do 24. 10. 2018
STANISLAVA GOLOVÁ - člen představenstva
Bílovec, Valová, PSČ 743 01
den vzniku členství: 29. 2. 2016 - 30. 9. 2018
od 5. 4. 2016 do 21. 11. 2019
Ing. ROMAN GRZEGORZ - místopředseda představenstva
Ostrava - Hošťálkovice, Broskvoňová, PSČ 725 28
den vzniku členství: 29. 2. 2016 - 30. 9. 2019
den vzniku funkce: 29. 2. 2016 - 30. 9. 2019
od 20. 3. 2015 do 5. 4. 2016
Ing. JAN VOGL - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Výletní, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 2. 2012 - 28. 2. 2016
den vzniku funkce: 28. 2. 2012 - 28. 2. 2016
od 20. 3. 2015 do 5. 4. 2016
Ing. ROMAN GRZEGORZ - místopředseda představenstva
Ostrava - Hošťálkovice, Broskvoňová, PSČ 725 28
den vzniku členství: 28. 2. 2012 - 28. 2. 2016
den vzniku funkce: 28. 2. 2012 - 28. 2. 2016
od 20. 3. 2015 do 5. 4. 2016
STANISLAVA GOLOVÁ - člen představenstva
Bílovec, Valová, PSČ 743 01
den vzniku členství: 28. 2. 2012 - 28. 2. 2016
od 13. 3. 2012 do 20. 3. 2015
Ing. Jan Vogl - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Výletní, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 2. 2012
den vzniku funkce: 28. 2. 2012
od 13. 3. 2012 do 20. 3. 2015
Ing. Roman Grzegorz - místopředseda představenstva
Ostrava - Hošťálkovice, Broskvoňová, PSČ 725 28
den vzniku členství: 28. 2. 2012
den vzniku funkce: 28. 2. 2012
od 13. 3. 2012 do 20. 3. 2015
Stanislava Golová - člen představenstva
Bílovec, Valová, PSČ 743 01
den vzniku členství: 28. 2. 2012
od 14. 1. 2008 do 13. 3. 2012
Ing. Jan Vogl - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Výletní 2312/35, PSČ 708 00
den vzniku členství: 4. 12. 2007 - 4. 12. 2011
den vzniku funkce: 10. 12. 2007 - 4. 12. 2011
od 14. 1. 2008 do 13. 3. 2012
Ing. Roman Grzegorz - místopředseda představenstva
Ostrava - Hošťálkovice, Broskvoňová 405/1
den vzniku členství: 4. 12. 2007 - 4. 12. 2011
den vzniku funkce: 10. 12. 2007 - 4. 12. 2011
od 14. 1. 2008 do 13. 3. 2012
Stanislava Golová - člen představenstva
Bílovec, Valová 797/7
den vzniku členství: 4. 12. 2007 - 4. 12. 2011
od 29. 3. 2007 do 14. 1. 2008
Ing. Jan Vogl - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Výletní 2312/35, PSČ 708 00
den vzniku členství: 12. 11. 2003 - 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 12. 11. 2003 - 4. 12. 2007
od 3. 1. 2004 do 29. 3. 2007
Ing. Jan Vogl - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Náměstí Václava Vacka 1672/13
den vzniku členství: 12. 11. 2003
den vzniku funkce: 12. 11. 2003
od 3. 1. 2004 do 14. 1. 2008
Ing. Roman Grzegorz - místopředseda představenstva
Hošťálkovice, Broskvoňová 405/1
den vzniku členství: 12. 11. 2003 - 4. 12. 2007
den vzniku funkce: 12. 11. 2003 - 4. 12. 2007
od 3. 1. 2004 do 14. 1. 2008
Stanislava Golová - člen představenstva
Bílovec, Valová 797/7
den vzniku členství: 12. 11. 2003 - 4. 12. 2007
od 29. 2. 2000 do 16. 6. 2003
Věnomír Merta - člen představenstva
Ostrava-Dubina, J. Matuška 30/9
den vzniku členství: 25. 11. 1999 - 25. 3. 2003
od 8. 7. 1997 do 9. 10. 2003
Mgr. Pavel Žywczok - předseda představenstva
Karviná-Fryštát, Zámecká 96/1
den vzniku členství: 25. 11. 1999 - 3. 9. 2003
od 8. 7. 1997 do 3. 1. 2004
Miroslav Košnovský - člen představenstva
Ostrava-Zábřeh, Svazácká 23
den vzniku členství: 25. 11. 1999 - 11. 11. 2003
od 8. 7. 1997 do 3. 1. 2004
Ing. Roman Grzegorz - místopředseda představenstva
Ostrava-Hošťálkovice, Broskvoňová 405
den vzniku členství: 25. 11. 1999 - 11. 11. 2003
od 20. 1. 1997 do 8. 7. 1997
Mgr. Pavel Zywczok - člen představenstva
Karviná-Fryštát, Zámecká 96/1
od 17. 1. 1996 do 8. 7. 1997
Ing. Miloslava Hercíková - předseda představenstva
Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 16
od 17. 1. 1996 do 8. 7. 1997
Miroslav Košnovský - místopředseda představenstva
Ostrava-Zábřeh, Svazácká 23
od 17. 1. 1996 do 29. 2. 2000
Lubomír Mišun - člen představenstva
Ostrava-Výškovice, Břustkova 17
od 17. 1. 1996 do 29. 5. 2002
Mgr. Rostislav Chmura - člen představenstva
Ostrava 1, Sokolská 88
den vzniku členství: 25. 11. 1999 - 11. 4. 2002
od 6. 10. 1995 do 17. 1. 1996
JUDr. Vratislav Toms - člen představenstva
Ostrava-Moravská Ostrava, Hakenova 3
od 24. 2. 1995 do 17. 1. 1996
Ing. Aleš Zindel - místopředseda představenstva
Frýdek - Místek, Nad Lipinou 2925
od 24. 2. 1995 do 17. 1. 1996
Jindřich Sedláček - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Lužická 5
od 15. 12. 1994 do 24. 2. 1995
Ing. Aleš Zindel - člen představenstva
Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2925
od 1. 10. 1992 do 15. 12. 1994
Petr Rybiař - člen představenstva
Ostrava-Hrabůvka, V. Huga 22
od 1. 10. 1992 do 24. 2. 1995
Jaroslav Ďurián - místopředseda představenstva
Ostrava-Zábřeh, Svornosti 31
od 1. 10. 1992 do 24. 2. 1995
PhDr. Leoš Pohl - člen představenstva
Ostrava-Hrabůvka, Samova 4
od 1. 10. 1992 do 6. 10. 1995
Michal Mitýsek - předseda představenstva
Ostrava-Výškovice, Šeříkova 15
od 1. 10. 1992 do 17. 1. 1996
Ing. Miloslava Hercíková - člen představenstva
Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 16
od 19. 8. 2014
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně. Činí tak způsobem, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí své podpisy dva členové představenstva s uvedením svých funkcí.
od 14. 5. 2004 do 19. 8. 2014
J e d n á n í: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně. Činí tak způsobem, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí své podpisy dva členové představenstva s uvedením svých funkcí.
od 7. 7. 1998 do 14. 5. 2004
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda nebo místopředseda představensstva.
od 1. 10. 1992 do 7. 7. 1998
Jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
Dozorčí rada
od 11. 12. 2019
Ing. MICHAELA ROUBÍČKOVÁ, Ph.D. - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Porubská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 27. 3. 2019
den vzniku funkce: 17. 4. 2019
od 11. 6. 2019
Mgr. MARCELA MRÓZKOVÁ HEŘÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Chelčického, PSČ 702 00
den vzniku členství: 27. 3. 2019
den vzniku funkce: 17. 4. 2019
od 11. 6. 2019
ELIŠKA KONIECZNÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Francouzská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 27. 3. 2019
od 11. 6. 2019
Mgr. HANA STRÁDALOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Herodova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 27. 3. 2019
od 11. 6. 2019
PETR TIMČÁK - člen dozorčí rady
Karviná - Nové Město, Havířská, PSČ 735 06
den vzniku členství: 27. 3. 2019
od 11. 6. 2019 do 11. 12. 2019
Ing. MICHAELA ROUBÍČKOVÁ, Ph.D. - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Lumírova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 27. 3. 2019
den vzniku funkce: 17. 4. 2019
od 23. 11. 2017 do 11. 6. 2019
Ing. LUMÍR PALYZA - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Dětská, PSČ 708 00
den vzniku členství: 3. 10. 2017 - 26. 3. 2019
od 23. 9. 2017 do 11. 6. 2019
Ing. MARTIN ŠTĚPÁNEK, Ph.D - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Bystřinova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 23. 6. 2017 - 26. 3. 2019
od 23. 2. 2017 do 23. 11. 2017
Ing. JAKUB JEŽ - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Tarnavova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 10. 1. 2017 - 30. 9. 2017
od 5. 4. 2016 do 23. 2. 2017
Ing. KAMIL BEDNÁŘ - člen dozorčí rady
Ostrava - Vítkovice, Sovova, PSČ 703 00
den vzniku členství: 2. 2. 2016 - 8. 1. 2017
od 5. 4. 2016 do 23. 9. 2017
Ing. VLADIMÍR CIGÁNEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Bunčáku, PSČ 710 00
den vzniku členství: 2. 2. 2016 - 27. 5. 2017
od 5. 4. 2016 do 11. 6. 2019
Mgr. MARCELA MRÓZKOVÁ HEŘÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Chelčického, PSČ 702 00
den vzniku členství: 2. 2. 2016 - 26. 3. 2019
den vzniku funkce: 18. 2. 2016 - 26. 3. 2019
od 5. 4. 2016 do 11. 6. 2019
Mgr. ILJA RACEK, Ph.D. - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická, PSČ 702 00
den vzniku členství: 2. 2. 2016 - 26. 3. 2019
den vzniku funkce: 18. 2. 2016 - 26. 3. 2019
od 5. 4. 2016 do 11. 6. 2019
Mgr. HANA STRÁDALOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Herodova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 2. 2. 2016 - 26. 3. 2019
od 26. 2. 2016 do 5. 4. 2016
Bc. LUCIE FEIKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, U Parku, PSČ 702 00
den vzniku členství: 28. 1. 2015 - 2. 2. 2016
od 6. 8. 2015 do 5. 4. 2016
Ing. VLADIMÍR CIGÁNEK - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Bunčáku, PSČ 710 00
den vzniku členství: 30. 6. 2015 - 2. 2. 2016
od 8. 4. 2015 do 26. 2. 2016
Bc. LUCIE FEIKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Foerstrova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 28. 1. 2015
od 8. 4. 2015 do 5. 4. 2016
Mgr. MARCELA MRÓZKOVÁ HEŘÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Chelčického, PSČ 702 00
den vzniku členství: 28. 1. 2015 - 2. 2. 2016
den vzniku funkce: 17. 2. 2015 - 2. 2. 2016
od 8. 4. 2015 do 5. 4. 2016
Mgr. ILJA RACEK, Ph.D. - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická, PSČ 702 00
den vzniku členství: 28. 1. 2015 - 2. 2. 2016
den vzniku funkce: 17. 2. 2015 - 2. 2. 2016
od 8. 4. 2015 do 5. 4. 2016
LUKÁŠ KRÁL - člen dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Svazácká, PSČ 700 30
den vzniku členství: 28. 1. 2015 - 2. 2. 2016
od 8. 4. 2015 do 5. 4. 2016
PhDr. MIRIAM PROKEŠOVÁ, Ph.D. - člen dozorčí rady
Ostrava - Koblov, Žabník, PSČ 711 00
den vzniku členství: 28. 1. 2015 - 2. 2. 2016
od 24. 2. 2015 do 8. 4. 2015
Ing. TOMÁŠ STEJSKAL - člen dozorčí rady
Ostrava - Stará Bělá, Povětronní, PSČ 724 00
den vzniku členství: 15. 12. 2010 - 15. 12. 2014
od 10. 2. 2015 do 8. 4. 2015
PaedDr. Aleš Koutný - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Tarnavova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 15. 12. 2010 - 15. 12. 2014
den vzniku funkce: 19. 1. 2011 - 15. 12. 2014
od 21. 12. 2013 do 8. 4. 2015
YVETA SEKERÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Hrušky, PSČ 709 00
den vzniku členství: 15. 12. 2010 - 15. 12. 2014
od 24. 2. 2011 do 21. 12. 2013
Yveta Sekeráková - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Gregorova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 15. 12. 2010
od 24. 2. 2011 do 10. 2. 2015
PaedDr. Aleš Koutný - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Zábřeh, Tarnavova, PSČ 700 30
den vzniku členství: 15. 12. 2011
den vzniku funkce: 19. 1. 2011
od 24. 2. 2011 do 24. 2. 2015
Ing. Tomáš Stejskal - člen dozorčí rady
Ostrava - Hrabůvka, Jubilejní, PSČ 700 30
den vzniku členství: 15. 12. 2010
od 24. 2. 2011 do 8. 4. 2015
Bc. Radana Zapletalová - předseda dozorčí rady
Ostrava - Plesná, Karla Svobody, PSČ 725 27
den vzniku členství: 15. 12. 2010 - 15. 12. 2014
den vzniku funkce: 19. 1. 2011 - 15. 12. 2014
od 24. 2. 2011 do 8. 4. 2015
Mgr. František Šmehlík - člen dozorčí rady
Ostrava - Antošovice, Lopuchová, PSČ 711 00
den vzniku členství: 15. 12. 2010 - 15. 12. 2014
od 24. 2. 2011 do 8. 4. 2015
Ing. Lenka Fojtíková - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Záhumenní, PSČ 708 00
den vzniku členství: 15. 12. 2010 - 15. 12. 2014
od 29. 3. 2007 do 24. 2. 2011
PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Ivana Sekaniny 1796/7, PSČ 708 00
den vzniku členství: 13. 2. 2007 - 15. 12. 2010
od 29. 3. 2007 do 24. 2. 2011
Mgr. Ludmila Večerková - člen dozorčí rady
Ostrava - Mariánské Hory, Karasova 1169/8, PSČ 709 00
den vzniku členství: 13. 2. 2007 - 15. 12. 2010
od 29. 3. 2007 do 24. 2. 2011
MUDr. Petr Guziana - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Františka Čechury 4464/6, PSČ 708 00
den vzniku členství: 13. 2. 2007 - 15. 12. 2010
od 29. 3. 2007 do 24. 2. 2011
Leo Luzar - člen dozorčí rady
Ostrava - Bělský les, Ladislava Hosáka 998/7, PSČ 700 30
den vzniku členství: 13. 2. 2007 - 15. 12. 2010
od 29. 3. 2007 do 24. 2. 2011
Bc. Radana Zapletalová - člen dozorčí rady
Ostrava - Plesná, K.Svobody 275/14A, PSČ 725 27
den vzniku členství: 13. 2. 2007 - 15. 12. 2010
od 29. 3. 2007 do 24. 2. 2011
Ing. Zdeněk Piech - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Výškovická 444/147, PSČ 700 30
den vzniku členství: 13. 2. 2007 - 15. 12. 2010
od 6. 11. 2003 do 29. 3. 2007
JUDr. Ivan Štefek - člen
Ostrava - Moravská Ostrava, Zborovská 22/2501
den vzniku členství: 10. 6. 2003 - 13. 2. 2007
od 6. 11. 2003 do 29. 3. 2007
MUDr. Hana Heráková - člen
Ostrava - Slezská Ostrava, Nad Ostravicí 6/1359
den vzniku členství: 10. 6. 2003 - 13. 2. 2007
od 6. 11. 2003 do 29. 3. 2007
Miroslav Lindovský - člen
Ostrava - Zábřeh, Karpatská 20/2857
den vzniku členství: 10. 6. 2003 - 13. 2. 2007
od 6. 11. 2003 do 29. 3. 2007
Leo Luzar - člen
Ostrava - Bělský les, Ladislava Hosáka 998/7
den vzniku členství: 10. 6. 2003 - 13. 2. 2007
od 6. 11. 2003 do 29. 3. 2007
Radana Zapletalová - člen
Ostrava - Plesná, K.Svobody 275
den vzniku členství: 10. 6. 2003 - 13. 2. 2007
od 6. 11. 2003 do 29. 3. 2007
Mgr. Libuše Přikrylová - člen
Ostrava - Výškovice, Srbská 19
den vzniku členství: 10. 6. 2003 - 13. 2. 2007
od 7. 1. 2003 do 6. 11. 2003
Jan Okoun - člen
Ostrava-Vítkovice, Závodní 98
den vzniku členství: 30. 7. 2002 - 10. 6. 2003
od 25. 11. 2002 do 6. 11. 2003
MUDr. Hana Heráková - člen
Ostrava-Slezská Ostrava, Nad Ostravicí 6
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 10. 6. 2003
od 25. 11. 2002 do 6. 11. 2003
JUDr. Ivan Štefek - člen
Ostrava-Moravská Ostrava, Zborovská 22
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 10. 6. 2003
od 25. 11. 2002 do 6. 11. 2003
Ing. Marián Huťka - člen
Ostrava-Jih, Volgogradská 61
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 10. 6. 2003
od 25. 11. 2002 do 6. 11. 2003
Pavel Pabjan - člen
Ostrava-Zábřeh, Chalupníkova 54
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 10. 6. 2003
od 25. 11. 2002 do 6. 11. 2003
Mgr. Ilja Racek - člen
Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 12
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 10. 6. 2003
od 5. 4. 2002 do 25. 11. 2002
Petr Abrahamčík - člen
Háj ve Slezsku, část Smolkov, Luční 142
den vzniku členství: 12. 6. 2001 - 31. 5. 2002
od 29. 2. 2000 do 5. 4. 2002
Ing. Radim Kelner - člen
Havířov-Město, Čs. Armády 9
od 29. 2. 2000 do 5. 4. 2002
Vladimír Dlabač - člen
Stará Ves nad Ondřejnicí, 397
od 29. 2. 2000 do 7. 1. 2003
Lubomír Mišun - člen
Ostrava-Výškovice, Břustkova 17
den vzniku členství: 12. 6. 2001 - 30. 7. 2002
od 8. 7. 1997 do 29. 2. 2000
Ing. Jiří Staněk - člen
Ostrava-Hrabůvka, Klasova 8a
od 8. 7. 1997 do 5. 4. 2002
Ing. Břetislav Meca - člen
Ostrava-Hrabůvka, Mjr. Nováka 11 .
od 20. 1. 1997 do 29. 2. 2000
Věnomír Merta - člen
Ostrava-Dubina, J. Matuška 30/9
od 15. 12. 1994 do 25. 11. 2002
Josef Švec - člen
Ostrava-Výškovice, Charvátská 11
den vzniku členství: 12. 6. 2001 - 31. 5. 2002
od 1. 10. 1992 do 15. 12. 1994
Karel Plinta - člen
Ostrava - Hrabůvka, Stalingradských hrdinů 136
od 1. 10. 1992 do 8. 7. 1997
Sylva Čurdová - člen
Ostrava - Poruba, K. Šmidkého 1827
od 1. 10. 1992 do 8. 7. 1997
Ing. Jiří Stančík - člen
Ostrava - Hrabůvka, Klasova 8a
od 1. 10. 1992 do 29. 2. 2000
Vladimír Vandrol - člen
Ostrava - Mar. Hory, Mojmírovců 26
Akcionáři
od 12. 6. 2003
Statutární město Ostrava, IČO: 00845451
Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30
od 5. 2. 2003 do 12. 6. 2003
Město Ostrava, IČO: 00845451
Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

15. 5. 2020 | | Petr Kučera

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

Během letošního ledna až dubna přestala s podnikáním – aspoň dočasně – 5,5 procenta aktivních živnostníků. Dvě třetiny z nich přitom přerušili nebo ukončili činnost ještě před začátkem koronavirové krize, třetina potom v posledních dvou měsících. Vyplývá to z dat portálu Informaceofirmach.cz a analýzy společnosti CRIF.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

13. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 37 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření. Na definitivní schválení si ale ještě pár dnů počkáme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 789,20 Kč
ČSOB 2 789,20 Kč
Expobank CZ 2 800,60 Kč
Komerční banka 2 813,71 Kč
Česká spořitelna 2 829,00 Kč
Raiffeisenbank 2 850,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 852,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+125
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+29
+
-
3.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-10
+
-
4.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-36
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-297
+
-

Články na Heroine.cz

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Ve starém mýtu bohové proměnili milující se pár Filémóna a Baucis ve dva stromy, aby jim...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services