VEPASPOL Olomouc, a.s., IČO: 47672846 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. Údaje byly staženy 18. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 47672846. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47672846 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu18. 2. 1993
Obchodní firma
od 18. 2. 1993

VEPASPOL Olomouc, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 7. 2021
Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Obec: Paseka
Část obce: Paseka
Adresní místo: Paseka 270
PSČ: 78397
od 15. 11. 2016 do 1. 7. 2021
Paseka, , PSČ 783 97
od 4. 6. 2002 do 15. 11. 2016
Paseka, č.p. 270, PSČ 783 97
od 7. 12. 2000 do 4. 6. 2002
Paseka, č.p. 270
od 6. 2. 1996 do 7. 12. 2000
Paseka u Šternberka, , PSČ 783 97
od 18. 2. 1993 do 6. 2. 1996
Olomouc, Kateřinská 5
IČO
od 18. 2. 1993

47672846

DIČ

CZ47672846

Identifikátor datové schránky:8vvgvqp
Právní forma
od 18. 2. 1993
Akciová společnost
Spisová značka575 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 3. 1. 2022
- výroba elektřiny
od 3. 1. 2022
- výroba tepelné energie
od 1. 7. 2021
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v těchto oborech činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, - výroba hnojiv, - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, - pronájem a půjčování věcí movitých, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 27. 10. 2015
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 27. 10. 2015 do 1. 7. 2021
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 10. 2006
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 4. 6. 2002
- zemědělství, vč. prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
od 4. 6. 2002 do 16. 10. 2006
- testování, měření a analýzy
od 4. 6. 2002 do 27. 10. 2015
- velkoobchod
od 4. 6. 2002 do 27. 10. 2015
- zprostředkování obchodu
od 6. 6. 2001 do 16. 10. 2006
- výroba chemických látek
od 6. 6. 2001 do 27. 10. 2015
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 6. 6. 2001 do 27. 10. 2015
- silniční motorová doprava nákladní
od 26. 8. 1998 do 4. 6. 2002
- rozbory pitných a odpadních vod
od 26. 8. 1998 do 4. 6. 2002
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 26. 8. 1998 do 16. 10. 2006
- silniční motorová doprava osobní
od 18. 2. 1993 do 26. 8. 1998
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 18. 2. 1993 do 4. 6. 2002
- výroba jatečných prasat, odchov selat a plemenných prasniček v rozmnožovacím chovu a jejich prodej
od 18. 2. 1993 do 4. 6. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 4. 12. 2020
- Valná hromada společnosti schválila dne 27.11.2020 toto rozhodnutí: i)určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost Reticulum Holding, a.s., IČ: 066 34 264, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23039 (dále také jen Hla vní akcionář), který vlastní 12.729 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč, 363 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30,- Kč a 132.883 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 15,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činila ke dni 25. 10. 2020, jakož i ke dni konání této valné hromady, částku ve výši 5.822.835,- Kč, přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 97,38 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a 97,38% (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a je s nimi spoj en více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Skutečnost, že Hlavní akcionář vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti, na který byly vydány akcie s hlasovacími právy, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, byla osvědčena výpisem z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů vyhotoveným pro Společnost ke dni 25. 10. 2020, ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ustanovením § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti a výpisem z příslušné evidence emise zaknihovanýc h účastnických cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cen ných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. ZOK; ii)rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionář e, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účast nickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; iii)určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 1.102,- Kč (slovy: jeden tisíc sto dva korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podob ě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč, a protiplnění ve výši 110,- Kč (slovy: sto deset korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 30,- Kč; Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 201013 ze dne 13. října 2020, který zpracovala společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., znalecký ústav, IČ: 256 40 585, se sídlem Křižíkova 53/52, Karlín, 186 00 Praha 8; iv)peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ustanovením § 3 78 odst. 2 ZOK Společnosti doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby; v)Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře uvedený ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů Společnosti vyhotoveném ke Dni účinnosti přechodu, a to bez zbytečného odkladu po dni zápisu vlastnickéh o práva Hlavního akcionáře k zaknihovaným účastnickým cenným papírům Společnosti, které Dnem účinnosti přechodu přešly na Hlavního akcionáře, nejpozději však do dne 31.3.2021. Nebude-li ke Dni účinnosti přechodu ve výpisu z příslušné evidence emise zaknih ovaných účastnických cenných papírů Společnosti uveden bankovní účet akcionáře, vyplatí Pověřená osoba akcionáři protiplnění na bankovní účet, jehož údaje je akcionář pro tyto účely povinen sdělit Pověřené osobě do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti pře chodu, a to osobně v provozovně Pověřené osoby na adrese: 28. října 3348/65, Nová Karolina Park, 702 00 Ostrava, v její otevírací době oproti předložení občanského průkazu či písemnou žádostí zaslanou Pověřené osobě na adresu 28. října 3348/65, Nová Karol ina Park, 702 00 Ostrava, na které musí být podpis úředně ověřen (u notáře či na poště). Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých a omluvitelných důvodů. V případě, že ke Dni účinnosti přechodu bude zřízeno k akciím akcion áře zástavní právo, a nebude-li ke Dni účinnosti přechodu ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných účastnických cenných papírů Společnosti uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Pověřené osobě uved eným způsobem a do jednoho (1) měsíce ode Dne účinnosti přechodu zástavní věřitel. Pověřená osoba vyplatí protiplnění na bankovní účet sdělený uvedeným způsobem bez zbytečného odkladu po obdržení sdělení čísla bankovního účtu pro výplatu protiplnění, nejp ozději však do dne 31.3.2021.
od 18. 6. 2019
- Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 59.797.350,- Kč (padesát devět milionů sedm set devadesát sedm tisíc tři sta padesát korun českých) o částku 53.817.615,- Kč (padesát tři milionů osm set sedmnáct tisíc šest set patnáct korun českých) na čá stku 5.979.735,- Kč (pět milionů devět set sedmdesát devět tisíc sedm set třicet pět korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z hospodaření společnosti z minulých let. Neuhrazená ztráta společnosti z minulých let v částce 53.817.615,- Kč (padesát tři milionů osm set sedmnáct tisíc šest set patnáct korun českých) bude uhrazena o tuto částku snížením základního kapitálu, tj. o 53.817.615,- Kč (padesát tři milionů osm set sedmnáct tisíc šest set patnáct korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií emitovaných společností takto: -jmenovitá hodnota 13.243 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ISIN CZ0005124479 v dosavadní výši 3.000,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 300,- Kč, -jmenovitá hodnota 132.883 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ISIN CZ0005124495 v dosavadní výši 150,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 15,- Kč, -jmenovitá hodnota 453 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ISIN CZ0005124487 v dosavadní výši 300,- Kč se snižuje na jmenovitou hodnotu ve výši 30,- Kč. Základní kapitál se snižuje výlučně za účelem úhrady neuhrazené ztráty z minulých let a akcionářům nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění a podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích se při sníže ní základního kapitálu nepoužijí ustanovení tohoto zákona o ochraně věřitelů. Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 23. 10. 2017 do 12. 6. 2018
- Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 18.10.2017 č.j. 23 Nc 7703/2017-51, které nabylo právní moci dne 18.10.2017, soud ustanovil Ing. Pavla Stonawského, nar. 24.3.1963, trvale bytem Šternberk, Uničovská 577/14, PSČ 785 01, opatro vníkem společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., IČ: 476 72 846.
od 23. 5. 2014 do 18. 6. 2019
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.dubna 2014 o přeměně všech listinných akcií společnosti na akcie zaknihované, tj. o přeměně 13.243 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 3.000,-Kč z listinné podoby na akcie zaknihované, 132.883 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč z listinné podoby na akcie zaknihované a 453 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 300,- Kč z listinné podoby na akcie zaknihované. Akcionářům se určuje lhůta k odevzdání akcií společnost i do 2, slovy: dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie. Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaná akcie zaevidována.
od 30. 12. 2008 do 19. 3. 2009
- Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 39.864.900,-- Kč, slovy: třicet devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc devět set korun českých, o částku ve výši 19.932.450,-- Kč, slovy: devatenáct milionů devět set tř icet dva tisíc čtyři sta padesát korun českých, na celkovou novou výši základního kapitálu 59.797.350,-- Kč slovy: padesát devět milionů sedm set devadesát sedm tisíc tři sta padesát korun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií n ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 132.883 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 150,-- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií činí 150,-- Kč. Každý akcion ář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti; přednostní právo bude vykonáno v místě sídla Advokátní kanceláře Mgr. Dany Dvořákové, Litovel, C holinská 1048/19. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upisování akcií je 15, slovy: patnáct, kalendářních dnů, a počíná 14. kalendářním dnem po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen písemně - doporučenou listovní zásilkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 300,-- Kč lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč a na jednu dosavadní akcii o  jmenovité hodnotě 3000,-- Kč lze upsat 10 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč. Emisní kurz akcií je splatný do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Šternberk, č. 43-373 2xxxx. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty zájemci společnosti MJM Litovel a.s., Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592. Emisní kurz akcií upisovaných předem určeným zájemcem činí 150,-- Kč. Po up lynutí lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva bude do tří pracovních dnů předem určený zájemce vyzván k upsání akcií. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 5, slovy: pět, pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy. Místem pr o upsání akcií je Advokátní kancelář Mgr. Dany Dvořákové, Litovel, Cholinská 1048/19. Valná hromada vyslovuje souhlas, aby emisní kurz akcií, které budou upsány společností MJM Litovel a.s., byl splacen započtením peněžité pohledávky vůči společnosti prot i pohledávce na splacení emisního kurzu společností MJM Litovel a.s. jako akcionářem s přednostním právem na upisování akcií i jako určeným zájemcem pro upisování akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, a to pohledávky společnosti MJM L itovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592, vůči společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., na zaplacení kupní ceny (dílčích kupních cen) z titulu rámcové Kupní smlouvy na dodávky krmných směsí, kterou uzavřela společnost MJM Litov el a.s. v postavení prodávajícího a společnost VEPASPOL Olomouc, a.s., v postavení kupujícího dne 2.1.2007, číslo smlouvy 07/670/50/1/001 (výše pohledávky k datu 14.11.2008 je 50.654.599,-- Kč, započtení je navrhováno do výše rovnající se celkovému emisní mu kurzu upsaných akcií akcionářem MJM Litovel a.s. a určeným zájemcem MJM Litovel a.s.). Započtením pohledávky je odůvodněno shodně jako důvody samotného zvýšení základního kapitálu, a to zvýšením oběžných prostředků společnosti a současně snížením závaz ků společnosti. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - započtení bude realizováno smlouvou o započtení, - do tří dnů ode dne upsání akcií na základě přednostního práva společností MJM Litovel a.s. zašle představenstvo společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., písemný návrh smlouvy o započtení společnosti MJM Litovel a.s.; lhůta pro přijetí návrhu činí pět pracovn ích dnů ode dne jeho doručení, - do tří dnů ode uzavření smlouvy o upsání akcií společností MJM Litovel a.s. zašle představenstvo společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., písemný návrh smlouvy o započtení společnosti MJM Litovel a.s., lhůta pro přijetí návrhu činí pět pracovních dnů ode dne jeho doručení.
od 9. 5. 2008 do 12. 11. 2008
- Důvod, způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu : úhrada ztráty společnosti minulých let a úhrada předpokládané ztráty roku 2008 (rok 2004 ztráta 11.020.856,77 Kč, rok 2007 ztráta 39.991.534,08 Kč, převod do ostatních fondů účet 427 100 pro úhradu předpokládané ztráty roku 2008 ve výši 42.005.709,15 Kč.
od 9. 5. 2008 do 12. 11. 2008
- Rozsah snížení základního kapitálu : o částku ve výši 93.018.100,-- Kč, slovy: devadesáttřimilionůosmnácttisícjednostokorunčeských, tj. ze stávající výše 132.883.000,-- Kč, slovy: jednostotřicetdvamilionůosmsetosmdesáttřitisíckorunčeských, na novou výši z ákladního kapitálu 39.864.900,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionůosmsetšedesátčtyřitisícdevětsetkorunčeských.
od 9. 5. 2008 do 12. 11. 2008
- Způsob snížení základního kapitálu : - snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadních 1.000,-- Kč na 300,-- Kč, poměrně u všech akcií společnosti (tj. u akcií o stávající jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude snížena na 3.000,-- Kč a u akcií o stávající jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude sníže na na 300,-- Kč), - snížení jmenovité hodnoty se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem alespoň dvou členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti, - představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě do kalendářních čtrnácti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstř íku (v pracovních dnech každý čtvrtek od 12:00 hodin do 15:00 hodin, každý pátek od 8:00 hodin do 12:00 hodin) v sídlu společnosti, za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty (odkolkování). Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, nen í oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená, a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku (představenstvo stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu v délce dalších čtrnácti kalendářních dnů s upozorněním, že p okud nebudou akcie předloženy ani v této dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Pro nové akcie, které budou vydány namísto akcií, jež budou prohlášeny za neplatné, uplatní představenstvo postup podle ustanovení § 214, odst. 4 ob chodního zákoníku.
od 4. 10. 1999 do 17. 8. 2007
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno jsou volně převoditelné pouze mezi zakladateli navzájem a mezi zakladateli a oprávněnými osobami podle zákona č. 229/91 Sb. a zákona č. 42/92 Sb. pokud je jimi vypořádán restituční nárok nebo nárok z transformace družstva. K jiným převodům akcií na jméno je třeba souhlasu představenstva.
Kapitál
od 18. 6. 2019
Základní kapitál 5 979 735 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 3. 2009 do 18. 6. 2019
Základní kapitál 59 797 350 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 11. 2008 do 19. 3. 2009
Základní kapitál 39 864 900 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 2. 1993 do 12. 11. 2008
Základní kapitál 132 883 000 Kč
od 18. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno 300, počet akcií: 13 243 v zaknihované podobě.
od 18. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno 15, počet akcií: 132 883 v zaknihované podobě.
od 18. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno 30, počet akcií: 453 v zaknihované podobě.
od 23. 5. 2014 do 18. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno 3 000, počet akcií: 13 243 v zaknihované podobě.
od 23. 5. 2014 do 18. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno 150, počet akcií: 132 883 v zaknihované podobě.
od 23. 5. 2014 do 18. 6. 2019
Kmenové akcie na jméno 300, počet akcií: 453 v zaknihované podobě.
od 19. 3. 2009 do 23. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 132 883 v listinné podobě.
od 12. 11. 2008 do 23. 5. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 13 243 v listinné podobě.
od 12. 11. 2008 do 23. 5. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 453 v listinné podobě.
od 7. 12. 2000 do 12. 11. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 13 243.
od 7. 12. 2000 do 12. 11. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 453.
od 18. 2. 1993 do 7. 12. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 132 883.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 12. 6. 2018
Ing. PAVEL STONAWSKÝ - člen představenstva
Šternberk, Uničovská, PSČ 785 01
den vzniku členství: 11. 6. 2018
od 3. 11. 2016 do 15. 2. 2017
Ing. MIROSLAV ŠUBA - předseda představenstva
Bouzov - Kadeřín, , PSČ 783 25
den vzniku členství: 30. 5. 2012 - 4. 2. 2017
den vzniku funkce: 31. 8. 2015 - 4. 2. 2017
od 3. 11. 2016 do 9. 11. 2017
Ing. STANISLAV BARTONĚK - místopředseda představenstva
Těšetice - Vojnice, , PSČ 783 46
den vzniku členství: 30. 5. 2012 - 30. 5. 2017
den vzniku funkce: 31. 8. 2015 - 30. 5. 2017
od 3. 11. 2016 do 9. 11. 2017
Ing. JAN SPÁČILÍK - člen představenstva
Charváty - Drahlov, , PSČ 783 75
den vzniku členství: 29. 6. 2015 - 30. 6. 2017
od 25. 2. 2016 do 3. 11. 2016
Ing. JAN SPÁČILÍK - člen představenstva
Charváty - Drahlov, , PSČ 783 75
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 12. 5. 2014
od 22. 7. 2014 do 3. 11. 2016
Ing. MIROSLAV ŠUBA - místopředseda představenstva
Bouzov - Kadeřín, , PSČ 783 25
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 30. 5. 2012
den vzniku funkce: 15. 6. 2007 - 30. 5. 2012
od 22. 1. 2014 do 22. 7. 2014
Ing. MIROSLAV ŠUBA - místopředseda představenstva
Olomouc - Lazce, Václava III., PSČ 779 00
den vzniku členství: 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 6. 2007
od 17. 8. 2007 do 22. 1. 2014
Ing. Miroslav Šuba - místopředseda představenstva
Olomouc, Václava III 109/10, PSČ 772 00
den vzniku členství: 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 6. 2007
od 17. 8. 2007 do 17. 10. 2014
Ing. Zdeněk Šoustal - člen představenstva
Těšetice - Rataje, 60, PSČ 783 46
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 16. 7. 2014
od 17. 8. 2007 do 25. 2. 2016
Ing. Jan Spáčilík - člen představenstva
Charváty - Drahlov, 197, PSČ 783 75
den vzniku členství: 15. 6. 2007
od 17. 8. 2007 do 3. 11. 2016
Ing. Stanislav Bartoněk - předseda představenstva
Vojnice, 58, PSČ 783 46
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 30. 5. 2012
den vzniku funkce: 15. 6. 2007 - 30. 5. 2012
od 17. 8. 2007 do 3. 11. 2016
Ing. Antonín Hlavinka - člen představenstva
Senice na Hané - Cakov, 12, PSČ 783 22
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 12. 5. 2014
od 30. 11. 2002 do 17. 8. 2007
Ing. Stanislav Bartoněk - předseda představenstva
Vojnice, 58, PSČ 783 46
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
od 30. 11. 2002 do 17. 8. 2007
Ing. Miroslav Šuba - místopředseda představenstva
Olomouc, Václava III 109/10, PSČ 772 00
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
od 30. 11. 2002 do 17. 8. 2007
Ing. František Krestýn - člen představenstva
Šumvald, 71, PSČ 783 85
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
od 30. 11. 2002 do 17. 8. 2007
Ing. František Kohoutek - člen představenstva
Loučany, 704, PSČ 783 44
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
od 30. 11. 2002 do 17. 8. 2007
Ing. Oldřich Heža - člen představenstva
Hnojice, 183, PSČ 783 11
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
od 30. 11. 2002 do 17. 8. 2007
Ing. Karel Kolínek - člen představenstva
Paseka, 251, PSČ 783 97
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
od 30. 11. 2002 do 17. 8. 2007
Ing. Jan Spáčilík - člen představenstva
Dub nad Moravou, Drahlov 197, PSČ 783 75
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
od 8. 9. 1999 do 30. 11. 2002
Ing. Karel Kolínek - člen představenstva
Paseka 251, , PSČ 783 97
od 8. 9. 1999 do 30. 11. 2002
Ing. Jan Spáčilík - člen představenstva
Dub nad Moravou, Drahlov 197, PSČ 783 75
od 8. 9. 1999 do 30. 11. 2002
Ing. Zdeněk Šoustal - člen představenstva
Těšetice, Rataje 60, PSČ 783 46
od 26. 8. 1998 do 30. 11. 2002
Ing. Oldřich Heža - člen představenstva
Hnojice 183,
od 12. 11. 1996 do 8. 9. 1999
Ing. Jaroslav Kotyk - člen představenstva
Šternberk, Uničovská 39, PSČ 785 01
od 12. 11. 1996 do 8. 9. 1999
Antonín Drábek - člen představenstva
Velký Týnec č. 408, , PSČ 783 72
od 7. 9. 1993 do 12. 11. 1996
Ing. František Smolka - člen představenstva
Věrovany č. 350,
od 7. 9. 1993 do 12. 11. 1996
Ing. Aleš Vaculík - člen představenstva
Olomouc, Slunečná 7
od 7. 9. 1993 do 30. 11. 2002
Ing. František Kohoutek - člen představenstva
Loučany č. 704,
od 7. 9. 1993 do 30. 11. 2002
Zdeněk Bureš - člen představenstva
Litovel, Lesní zátiší 576
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Václav Stejskal - člen představenstva
Štarnov 13,
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Jaromír Otáhal - člen představenstva
Luká 63,
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Stanislav Zatloukal - člen představenstva
Bystročice 35,
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Miroslav Kotrla - člen představenstva
Olomouc, U hřiště 31
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Stanislav Brosinger - člen představenstva
Červenka č. 273,
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Jiří Daněk - člen představenstva
Plinkout 73,
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Zbyněk Votava - člen představenstva
Dolany č. 349,
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Jan Spáčilík - člen představenstva
Drahlov 197,
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Vojtěch Škoda - člen představenstva
Olomouc, U kovárny 28
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Rostislav Bucher - člen představenstva
Nová Hradečná č. 162,
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Antonín Pešula - člen představenstva
Olomouc, E. Zoly 23
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Jiří Výkruta - člen představenstva
Olomouc, V. Řezáče 16
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Jaroslav Navrátil - člen představenstva
Těšetice 192,
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Jiří Stochleba - člen představenstva
Prostějov, J.V.Pecky 11
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Lubomír Vodička - člen představenstva
Tršice 320,
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Stanislav Homola - člen představenstva
Olomouc, Klimeckého 7
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Pavel Stonavský - člen představenstva
Šternberk, Uničovská 14
od 18. 2. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Karel Dvořák - člen představenstva
Štěpánov, Družstevní 417
od 18. 2. 1993 do 25. 3. 1998
Ing. Miroslav Vrana - místopředseda představenstva
Hnojice 36,
od 18. 2. 1993 do 25. 3. 1998
Ing. Vítězslav Svoboda - člen představenstva
Újezd č. 298,
od 18. 2. 1993 do 8. 9. 1999
Ing. Alena Moťková - člen představenstva
Lužice č. 62,
od 18. 2. 1993 do 30. 11. 2002
Ing. Stanislav Bartoněk - předseda představenstva
Vojnice 58,
od 18. 2. 1993 do 30. 11. 2002
Ing. František Krestýn - místopředseda představenstva
Šumvald 71,
od 12. 6. 2018
Společnost zastupuje jediný člen představenstva.
od 27. 10. 2015 do 12. 6. 2018
Společnost zastupuje představenstvo, a to předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně.
od 8. 9. 1999 do 27. 10. 2015
J e d n á n í : Jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Místopředseda představenstva jedná zejména v době nepřítomnosti předsedy představenstva.
od 18. 2. 1993 do 8. 9. 1999
Jednání: Jménem společnosti jednají předseda nebo místopředsedové každý samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému obchodnímu jménu připojí podpis předseda nebo místopředseda představenstva.
Prokura
od 8. 9. 1999 do 20. 1. 2000
Ing. Jiří Výkruta
Olomouc, Řezáčova 16, PSČ 772 00
od 8. 9. 1999 do 20. 1. 2000
Podepisování prokuristy: Prokurista podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti, za kterou jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 12. 6. 2018
ALOIS CHLEBNÍČEK - člen dozorčí rady
Šumvald, , PSČ 783 85
den vzniku členství: 11. 6. 2018
od 3. 11. 2016 do 9. 11. 2017
Ing. JAROSLAV NAVRÁTIL - předseda dozorčí rady
Slatinice, , PSČ 783 42
den vzniku členství: 30. 5. 2012 - 30. 5. 2017
den vzniku funkce: 30. 5. 2012 - 30. 5. 2017
od 3. 11. 2016 do 9. 11. 2017
Ing. BOHUSLAV NEVĚŘIL - člen dozorčí rady
Troubelice, , PSČ 783 83
den vzniku členství: 30. 5. 2012 - 30. 5. 2017
od 3. 11. 2016 do 9. 11. 2017
ALOIS CHLEBNÍČEK - člen dozorčí rady
Šumvald, , PSČ 783 85
den vzniku členství: 30. 5. 2012 - 30. 5. 2017
od 17. 12. 2015 do 3. 11. 2016
Ing. BOHUSLAV NEVĚŘIL - člen dozorčí rady
Troubelice, , PSČ 783 83
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 30. 5. 2012
od 9. 8. 2015 do 3. 11. 2016
Ing. JAROSLAV NAVRÁTIL - předseda dozorčí rady
Slatinice, , PSČ 783 42
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 30. 5. 2012
den vzniku funkce: 15. 6. 2007 - 30. 5. 2012
od 17. 8. 2007 do 9. 8. 2015
Ing. Jaroslav Navrátil - předseda dozorčí rady
Těšetice, 192, PSČ 783 46
den vzniku členství: 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 6. 2007
od 17. 8. 2007 do 17. 12. 2015
Ing. Bohuslav Nevěřil - člen dozorčí rady
Troubelice, 78, PSČ 783 84
den vzniku členství: 15. 6. 2007
od 17. 8. 2007 do 3. 11. 2016
Alois Chlebníček - člen dozorčí rady
Šumvald, 308, PSČ 783 85
den vzniku členství: 14. 6. 2007 - 29. 5. 2012
od 30. 11. 2002 do 17. 8. 2007
Ing. Jaroslav Navrátil - předseda
Těšetice, 192, PSČ 783 46
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
od 30. 11. 2002 do 17. 8. 2007
Ing. Bohuslav Nevěřil - člen
Troubelice, č.78, PSČ 783 84
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 15. 6. 2007
od 30. 11. 2002 do 17. 8. 2007
Ing. Lubomír Sklenář - člen
Paseka, 23, PSČ 783 97
den vzniku členství: 29. 5. 2002 - 14. 6. 2007
od 12. 11. 1996 do 30. 11. 2002
Ing. Jaroslav Navrátil - předseda
Těšetice 192, , PSČ 783 46
od 12. 11. 1996 do 30. 11. 2002
Ing. Bohuslav Nevěřil - člen
Troubelice č.78, , PSČ 783 84
od 12. 11. 1996 do 30. 11. 2002
Ing. Lubomír Sklenář - člen
Paseka 23, , PSČ 783 97
od 18. 2. 1993 do 12. 11. 1996
Ing. Josef Španner - člen
Olomouc, Norská 4
od 18. 2. 1993 do 12. 11. 1996
Ing. Bedřich Svoboda - člen
Liboš č. 151,
od 18. 2. 1993 do 12. 11. 1996
Drahomíra Suchá - člen
Horka nad Moravou, Nám. Osvobození 35
Akcionáři
od 1. 7. 2021
Reticulum Holding, a.s., IČO: 06634265
Praha - Karlín, Sokolovská, PSČ 186 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-1

+
-
Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

-12

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-21

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-27

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-28

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-38

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services