Moravské železárny, a.s., IČO: 47674865 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Moravské železárny, a.s. Údaje byly staženy 4. 5. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 47674865. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47674865 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 1994

Moravské železárny, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 6. 2003 do 21. 11. 2016
Olomouc, Řepčínská 35/86, PSČ 779 11
od 20. 2. 2002 do 17. 6. 2003
Olomouc, Řepčínská 35/86, PSČ 779 00
od 1. 1. 1994 do 20. 2. 2002
Olomouc, Řepčínská 86, PSČ 779 00
IČO
od 1. 1. 1994

47674865

DIČ

CZ47674865

Identifikátor datové schránky:3yae956
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka731 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 19. 12. 2013
- kovářství, podkovářství
od 19. 12. 2013
- zámečnictví, nástrojářství
od 19. 12. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 12. 2013
- slévárenství, modelářství
od 19. 12. 2013
- obráběčství
od 19. 12. 2013
- galvanizérství, smaltérství
od 29. 9. 2005
- distribuce elektřiny a plynu
od 29. 9. 2005
- obchod s elektřinou a plynem
od 29. 9. 2005
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 29. 9. 2005 do 19. 12. 2013
- činnosti technických poradců v oblasti ekologie
od 29. 9. 2005 do 19. 12. 2013
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 29. 9. 2005 do 19. 12. 2013
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 29. 9. 2005 do 19. 12. 2013
- testování, měření a analýzy
od 16. 12. 1998 do 19. 12. 2013
- galvanizáterství
od 16. 12. 1998 do 19. 12. 2013
- zprostředkovatelská činnost
od 20. 9. 1994 do 19. 12. 2013
- provozování drah s vyjímkou celostátních (par. 3 odst. 2 písm. g živn. zák.)
od 1. 1. 1994 do 19. 12. 2013
- kovářství
od 1. 1. 1994 do 19. 12. 2013
- zámečnictví
od 1. 1. 1994 do 19. 12. 2013
- výroba nástrojů
od 1. 1. 1994 do 19. 12. 2013
- broušení a leštění kovů
od 1. 1. 1994 do 19. 12. 2013
- slévání železných i neželezných obecných kovů
od 1. 1. 1994 do 19. 12. 2013
- kovoobrábění
od 1. 1. 1994 do 19. 12. 2013
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1994 do 19. 12. 2013
- ubytovací služby
od 1. 1. 1994 do 19. 12. 2013
- organizování výchovně vzdělávací činnosti
Ostatní skutečnosti
od 28. 5. 2021 do 11. 10. 2021
- Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti ze dne 28.5.2021 Základní kapitál obchodní společnosti Moravské železárny, a.s., se sídlem Řepčínská 35/86, Řepčín, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 476 74 865, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 731, se snižuje takto: a.Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu a optimalizace struktury vlastního kapitálu. b.Základní kapitál se snižuje o částku 69,024.010,- Kč (šedesát-devět-milionů-dvacet-čtyři-tisíc-deset korun českých), ze současné výše 71,024.010,- Kč na novou výši 2.000.000,- Kč po snížení základního kapitálu. c.Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy s akcionáři ve smyslu ustanovením § 532 zákona o obchodních korporacích, a to bez veřejného návrhu smlouvy, když je splněna jedna z podmínek ustanovení § 322, odst. 2.), věta druhá zákona o obchodních korporacích, neboť návrh smlouvy na vzetí akcií z oběhu je určen méně než 100 osobám. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku 69,024.010,- Kč (šedesát-devět-milionů-dvacet-čtyři-tisíc-deset korun českých). Vzetí akcií z oběhu bude provedeno za úplatu odpovídající jmenovité hodnotě akcií stahovaných z oběhu t.j. úplata za každou jednu kmenovou akcii v listinné podobě ve jmenovitého hodnotě 110,-- Kč staženou z oběhu bude činit 110,-- Kč, slovy: sto-deset korun českých. V souvislosti se snížením základního kapitálu bude na základě návrhu smlouvy určeného konkrétním akcionářům vzato z oběhu celkem 627491 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 110,--Kč (hromadné akcie emise 1, série II HAN J, pořadové číslo č. 001,002,003 nahrazující celkem 627480 ks akcií s čísly 000001 až 627480 a dale 11 akcií číslo 627481 627491) a to za předpokladu, že se všichni ostatní akcionáři společnosti vzdají ve smyslu ustanovení § 532, odst. 3.) a odst. 6.) zákona o obchodních korporacích práva na doručení návrhu smlouvy. Návrh smlouvy na vzetí akcií z oběhu doručí představenstvo společnosti akcionářům společnosti vlastnícím akcie, které mají být vzaty z oběhu, nejpozději do třiceti dnů ode dne schválení rozhodnutí o snížení základního kapitálu valnou hromadou. d.Částka 69,024.010,- Kč (šedesát-devět-milionů-dvacet-čtyři-tisíc-deset korun českých), jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude vyplacena akcionářům, jejichž akcie budou vzaty z oběhu. e.Lhůta pro předložení akcií společnosti činí třicet (30) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. f.Snížení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení výše základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií Spo lečnosti a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění článku 2.1.4 stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto: S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet-tisí c korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100 hlasů. g.Navrhovaným snížením základního kapitálu nedojde k poklesu základního kapitálu pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích ani nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů.
od 27. 5. 2021 do 14. 7. 2021
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnost Moravské železárny, a.s. ze dne 24.5.2021 : I. Základní kapitál obchodní společnosti Moravské železárny, a.s., se sídlem Řepčínská 35/86, Řepčín, 779 00 Olomouc, identifikační číslo 476 74 865, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 731,, dále též jen Spo lečnost, se zvyšuje o částku 2,000.000,-- Kč, slovy: dva-miliony korun českých. Upisování nad ani pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability Společnosti. III. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 100 ks, slovy: sto kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. IV. S ohledem na skutečnost, že všichni akcionáři společnosti vedeni k dnešnímu dni v seznamu akcionářů společnosti se vzdali písemně před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upsání nových akcií ve smyslu § 490 zá kona o obchodních korporacích všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je: Obchodní společnost GASCONA, s.r.o., se sídlem Tkáčská 2, Prešov, PSČ 080 01, Slovenská republika, identifikační číslo 44 390 131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Prešov v oddíle Sro, vložka číslo 20648/P, která upíše svým peněžitým vkladem ve výši 2,000.000,-- Kč, slovy: dva-miliony korun českých, 100 ks, slovy: sto kusů, kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč na jednu akcii. V. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti tj. Řepčínská 35/86, Řepčín, 779 00 Olomouc. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí třicet (30) dnů a začne plynout následující den po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeném u zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo doručí předem určenému zájemci nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrh u na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 zákona o obchod ních korporacích. VI. Výše úhrnného emisního kursu nových akcií činí 2,000.000,-- Kč, slovy: dva-miliony korun českých. Emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč činí 20.000,- Kč, slovy: dvacet-tisíc korun českých. Emisní kurz každé no vé akcie odpovídá její nominální hodnotě. VII. Úhrnný emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně peněžitým vkladem předem určeného zájemce upisovatele převodem na účet Společnosti, č. účtu 1xxxx, IBAN CZ 59 0300 0000 0000 0117 3114, BIC CEKOCZPP tak, že upisovatel je povinen splatit 3 0 %, slovy: třicet procent, emisního kursu upsaných akcií tj. částku ve výši 600.000,-- Kč, slovy: šest-set-tisíc korun českých, ve lhůtě do šedesáti (60) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a dalších 70 %, slovy: sedmdesát procent, em isního kurzu upsaných akcií tj. částku ve výši 1,400.000,-- Kč, slovy: jeden-milion-čtyři-sta-tisíc korun českých, ve lhůtě do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. VIII. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Započtení pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávkám Společnosti vůči předem určených zájemců na splacení emisního kurzu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základníh o kapitálu se nepřipouští. IV. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov společnosti v části týkající se určení výše základního kapitálu Společnosti a vydaných akcií S polečnosti a dále též výslovně se mění stanovy v části týkající se určení hlasů připadajících na jednu akcii tak, že znění článku 2.1.4 stanov společnosti se v plném rozsahu mění a nahrazuje takto: S jednou akcií o jmenovité hodnotě 110,- Kč je spojen jed en hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 627591 hlasů.
od 1. 11. 2006 do 24. 1. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti Moravské železárny, a.s. konaná dne 20. října 2006 přijala následující usnesení:
od 1. 11. 2006 do 24. 1. 2007
- Hlavním akcionářem společnosti Moravské železárny, a.s. se sídlem Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, IČ: 47674865, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 731 (dále "Společnost"), je společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4231 (dále jen "ARCADA Capital" nebo "hlavní akcionář"). Skutečnost, že ARCADA Capital, a.s. je hlavním akcionářem podle § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), vyplývá z toho, že:
od 1. 11. 2006 do 24. 1. 2007
- a) základní kapitál Společnosti Moravské železárny, a.s. zapsaný v obchodním rejstříku činí 69,024.010,-Kč (slovy: šedesát devět milionů dvacet čtyři tisíc deset korun českých), b) z předávacího protokolu ze dne 28.3.2006 plyne, že v rámci výměny akcií společnosti v návaznosti na snížení základního kapitálu společnosti, bylo obchodníkem s cennými papíry - společností EFEKTA CONSULTING, a.s. - pověřeným výměnou akcií, vydáno spol ečnosti ARCADA Capital, a.s. celkem 227010 ks (slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc deset kusů) akcií společnosti v nominální hodnotě 24,971.100,-Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set sedmdesát jedna tisíc jedno sto korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti o velikosti cca 36,177 % (slovy: třicet šest celých sto sedmdesát sedm tisícin procenta). Nabytí těchto akcií doložila společnost ARCADA Capital, a.s. dvěma písemnými kupními smlouvami.
od 1. 11. 2006 do 24. 1. 2007
- c) z písemného protokolu JUDr. Lubomíra Miky, notáře v Brně, ze dne 26.6.2006 plyne, že v rámci svěřenecké smlouvy uvedený notář vydal kupující společnosti ARCADA Capital, a.s. celkem 346768 ks (slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc sedm set šedesát osm kus ů) akcií emitovaných společností znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 38,144.480,-Kč (slovy: třicet osm milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti o velikosti cca 55,262 % (slovy: padesát pět celých dvě stě šedesát dva tisícin procenta). Nabytí těchto akcií doložila společnost ARCADA Cap ital, a.s. písemnou kupní smlouvou
od 1. 11. 2006 do 24. 1. 2007
- d) podle zápisu z řádné valné hromady Společnosti konané 30.6.2006 a listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě plyne, že společnost ARCADA Capital, a.s. předložila 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) akcií s polečnosti znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,-Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti o velikosti cca 91,44 % (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta),
od 1. 11. 2006 do 24. 1. 2007
- e) z čestného prohlášení společnosti ARCADA Capital, a.s. ze dne 29.7.2006 plyne, že společnost ARCADA Capital a.s. vlastní 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) akcií společnosti znějících na majitele v listinné podob ě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,-Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti o velikosti cca 91,44% (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta).
od 1. 11. 2006 do 24. 1. 2007
- Společnost ARCADA Capital, a.s. tak vlastní 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) kmenových akcií společnosti znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,- Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,- Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti i hlasovacích právech společno sti ve výši cca 91,44 % (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta), a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo podle § 183i a následujících obchodního zákoníku, v platném znění. Konstatuje se, že hlavní akcionář - společnost ARCADA Capital, a.s., doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ: 60717068, o předání finančních prostředků potřebných k výplatě pro tiplnění za přecházející akcie společnosti před konáním valné hromady. Vlastnické právo ke všem kmenovým akciím znějících na majitele v listinné podobě emitovaných společností Moravské železárny, a.s., které jsou ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (dále jen "akcie menšinových akcionářů"), přechází podle § 18 3i a násl. obchodního zákoníku na společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, tedy na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti Moravské železárny, a.s. přejde na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku b udou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Protiplnění, které je hlavní akcionář povinen poskytnout oprávněným osobám v souladu s obchodním zákoníkem v návaznosti na přechod akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, činí 34,87 Kč (slovy: třicet čt yři korun českých, osmdesát sedm haléřů) za jednu (1) takovouto akcii menšinového akcionáře (dále jen "protiplnění").
od 1. 11. 2006 do 24. 1. 2007
- Přiměřenost výše a hodnoty protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 49-1/2006 ze dne 26.6.2006 (dále jen "znalecký posudek"). Tento znalecký posudek byl vypracován společností (znaleckým ústavem) TACOMA Consulting a.s., IČ:63998581, se sídlem Praha 1, Bredovský dvůr, Olivová 4, PSČ 110 00. Pro stanovení hodnoty protiplnění za akcie společnosti byla ve znaleckém posudku použita majetková metoda likvidační hodnoty. Česká národní banka vyslovila a udělila předchozí souhlas s přijetím tohoto usnesení valné hromady společnosti Moravské železárny a.s. o přechodu ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplněn í ve výši 34,87 Kč (slovy: třicet čtyři korun českých, osmdesát sedm haléřů) za jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 110,- Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), svým rozhodnutím ze dne 27.7.2006, č. j. 45/N/87/2006/3, které nabylo právní moci dn e 27.7.2006. Určuje se lhůta pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto ve lhůtě dvaceti (20) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 obchodního zákoníku, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie menšinových akcionářů společnosti. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie menšinových akcionářů provede obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ: 60717068. Protiplnění bude zaplaceno v peněžité formě, a to buď bankovním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti Moravské železárny, a.s., nebo poštovní poukázkou na adresu oprávněné osoby, kt erou uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti Moravské železárny, a.s.. Pokud bude prokázáno zastavení akcií společnosti, bude postupováno zejména v souladu s § 183l odst. 4 a § 183m odst. 4 obchodního zákoníku.
od 1. 11. 2006 do 24. 1. 2007
- Každý dosavadní vlastník akcií menšinových akcionářů emitovaných společností Moravské železárny, a.s., jejichž vlastnické právo přechází na hlavního akcionáře, je povinen předložit listinné akcie, resp. hromadné listiny nahrazující akcie společnosti Mora vské železárny a.s. do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů společnosti Moravské železárny, a.s. Vlastníci akcií menšinových akcionářů mohou tyto své akcie předkládat v sídle společnosti Moravské železárny, a.s. - Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, a to od úterý do čtvrtku od 9.00 hod do 15.00 hod. každý týden v rámci zákonných lhůt pro předání akcií menšinových akcionářů. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Moravské železárny, a.s. k tomu, aby učinilo všechny nezbytné kroky požadované obchodním zákoníkem a tímto usnesením valné hromady v rámci přechodu akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. V sídle společnosti je pro akcionáře společnosti zpřístupněn, v souladu s § 183i odst. 2 obchodního zákoníku, k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin notářský zápis ze dne 20.10.2006 obsahující výše uvedené usnesení mimořádné valné hromady společnosti.
od 12. 12. 2005 do 23. 12. 2005
- Mimořádná valná hromada konaná dne 2.11.2005 přijala následující usnesení:
od 12. 12. 2005 do 23. 12. 2005
- Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 407.869.150,-Kč (slovy: čtyři sta sedm milionů osm set šedesát devět tisíc jedno sto padesát korun českých) o částku ve výši 338.845.140,-Kč (slovy: tři sta třicet osm milionů osm set čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 69.024.010,-Kč (slovy: šedesát devět milionů dvacet čtyři tisíc deset korun českých) za účelem úhrady ztráty a převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí z tráty. Důvodem snížení základního kapitálu je (a) úhrada ztráty, kdy na úhradu ztráty bude použita částka 334.700.000,-Kč (slovy: tři sta třicet čtyři milionů sedm set tisíc korun českých) v rámci navrhovaného snížení základního kapitálu, a dále (b) převo d do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, kdy do rezervního fondu bude na úhradu budoucí ztráty převedena částka 4.145.140,-Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) v rámci navrhovaného snížení základní ho kapitálu. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 650,-Kč (slovy: šest set padesát korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých) na jednu akcii. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře k předložení akcií ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uveřejnění výzvy.
od 1. 2. 2005 do 1. 2. 2005
- Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 1.12.2003, č.j. 51 Nc 4193/2003-13, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
od 26. 11. 2004 do 26. 11. 2004
- Exekuce, nařízená Okresním soudem v Olomouci č.j. 50 Nc 4056/2004-9 ze dne 29.1.2004, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
od 15. 10. 2004 do 6. 12. 2004
- Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 17.6.2004, č.j. 51 Nc 4799/2004-5 nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě, ze dne 26.7.1996, č.j. 11 Cm 799/95, na majetek povinného Moravské železárny, a.s. se sídl em Řepčínská 35/836, 779 11 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného EUTECH akciová společnost, se sídlem Nádražní 1/1617, 785 01 Šternberk, ve výši 52.800,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Přerov, Palackého 46.
od 23. 7. 2004 do 26. 11. 2004
- Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 29.1.2004, č.j. 50 Nc 4056/2004-9, nařídil soud exekuci podle vykonatelného exekučního titulu: platebního výměru Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ze dne 11.9.2003, č.j. 030573502/03-10, na majetek povinného Mora vské železárny a.s. Řepčínská 86, 779 00 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, ve výši 5.172.076,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Pavelčákova 14.
od 15. 3. 2004 do 1. 2. 2005
- Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 1.12.2003, č.j. 51 Nc 4193/2003-13, nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního výměru Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ze dne 12.4.2000, č.j. Sb. 50/2-99/99-SŘ, na majetek povinného, k uspokojení pohle dávky oprávněného Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9, ve výši 1.306.125,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Pavelčákova 14.
od 1. 9. 1999 do 23. 12. 2005
- Zápis usnesení mimořádné valné hromady navrhovatele ze dne 29.6.1999 ve znění usnesení řádné valné hromady navrhovatele ze dne 9.7.1999 o snížení základního jmění:
od 1. 9. 1999 do 23. 12. 2005
- Valná hromada společnosti snižuje z důvodu úhrady ztrát předchozích let (§ 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku) a z důvodu převodu do rezervního fondu na úhradu případných budoucích ztrát ( § 216a odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku) dosud zapsané základní jmění 627,491.000,-Kč o 35 %, t.j. o částku 219,621.850,-Kč na nové základní jmění 407,869.150,-Kč. Základní jmění se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti ze jmenovité hodnoty 1.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu 650,-Kč.
od 1. 1. 1994
- Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42.
Exekuce
od 19. 9. 2007 do 19. 9. 2007
- Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 21.9.2005, č.j. 47 Nc 6657/2005 - 137, byla zastavena.
od 10. 10. 2005 do 19. 9. 2007
- Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 21.9.2005, č.j. 47 Nc 6657/2005-137, nařídil soud exekuci podle vykonatelného rozhodčího nálezu vydaného JUDr. Romanem Šnyrchem Ph.D., rozhodcem se sídlem v Brně, Skořepka 4 dne 12.5.2004, č.j. RŘ 1/03-8 a podle vykonatelného notářského zápisu sepsaného JUDr. Leonou Kolmašovou, notářkou se sídlem v Olomouci, Horní nám. 5 dne 20.12.2000 č.j. N 265/2000, Nz 246/2000, na majetek povinného Moravské železárny, a.s., k uspokojení pohledávky oprávněného TRIGACOM, a.s. se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, ve výši 36.699.556,82 Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Zuzana Komínková, soudní exekutor Exekutorského úřadu ve Vyškově, Palánek 1a, Vyškov. Exekutor vydal dne 26.9.2005 exekuční příkaz č.j. EX 286/05-3 prodejem souboru hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání - podniku povinného Moravské železárny, a.s.
od 7. 3. 2005 do 6. 4. 2005
- Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 4.1.2005, č.j. 51 Nc 5899/2004-6 nařídil soud exkuci podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Olomouci, č.j. 13 C280/2004 ze dne 7.10.2004, na majetek povinného Moravské železárny, a.s se sídlem Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného Josefa Šimko, Cakov 15, 783 23 Vilémov, ve výši 32.408,-Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Čechova 2889, Přerov.
od 1. 2. 2005 do 1. 2. 2005
- Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 22.7.2004 č.j. 50 Nc 4998/2004-7 byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
od 24. 1. 2005 do 24. 1. 2005
- Exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 21.7.2004, č.j. 51 Nc 4941/2004-6 byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky.
od 6. 1. 2005 do 24. 1. 2005
- Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 21.7.2004, č.j. 51 Nc 4941/2004-6, nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Olomouci ze dne 17.2.2004, č.j. 60 Ro 146/2004-15, na majetek povinného Moravské železárny, a.s. s e sídlem Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného LANA VAMBERK s.r.o. se sídlem Smetanovo nábřeží 172, 517 54 Vamberk, ve výši 27.709,90 Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Marcela Dvořáčková, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Hradec Králové, adresa kanceláře U Soudu 276, Hradec Králové.
od 3. 1. 2005 do 1. 2. 2005
- Usnesením Okresního soud v Olomouci, ze dne 22.7.2004, č.j. 50 Nc 4998/2004-7, nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Olomouci ze dne 4.2.2004, č.j. 60 Ro 144/2004-10, na majetek povinného Moravské železárny, a.s. se sídlem Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6, 602 00 Brno, ve výši 1.890,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Brno, adresa kanceláře Špitálka 23b.
Kapitál
od 11. 10. 2021
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 7. 2021 do 11. 10. 2021
Základní kapitál 71 024 010 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 5. 2021 do 14. 7. 2021
Základní kapitál 71 024 010 Kč
od 23. 12. 2005 do 27. 5. 2021
Základní kapitál 69 024 010 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 10. 2000 do 23. 12. 2005
Základní kapitál 407 869 150 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 1. 2000 do 24. 10. 2000
Základní kapitál 407 869 150 Kč
od 1. 1. 1994 do 25. 1. 2000
Základní kapitál 627 491 000 Kč
od 27. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 3. 4. 2015 do 11. 10. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 627 491 v listinné podobě.
od 23. 12. 2005 do 3. 4. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 627 491 v listinné podobě.
od 12. 10. 2002 do 23. 12. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 627 491.
od 12. 10. 2002 do 23. 12. 2005
v listinné podobě
od 25. 1. 2000 do 12. 10. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 627 491.
od 11. 4. 1995 do 25. 1. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 627 491.
od 1. 3. 1994 do 11. 4. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 28 865.
od 1. 1. 1994 do 1. 3. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 28 865.
od 1. 1. 1994 do 11. 4. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 598 626.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 28. 5. 2021
JUDr. MILOŠ HNAT - člen představenstva
Radoma, 93, PSČ 090 42, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 5. 2021
od 27. 5. 2021
Ing. PETER VARGA - předseda představenstva
Prešov, Bratislavská 6465/10, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 5. 2021
den vzniku funkce: 24. 5. 2021
od 27. 8. 2016 do 27. 5. 2021
Ing. PETER VARGA - Předseda představenstva
Prešov, Bratislavská 6465/10, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 22. 7. 2016 - 24. 5. 2021
den vzniku funkce: 22. 7. 2016 - 24. 5. 2021
od 20. 7. 2016 do 27. 8. 2016
Mgr. ADRIÁN LUKÁČ - Předseda představenstva
Prešov, Na Rúrkach 6203/50, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 21. 7. 2016
den vzniku funkce: 16. 6. 2016 - 21. 7. 2016
od 20. 7. 2016 do 28. 5. 2021
Mgr. MARTIN MICHELČÍK - Člen představenstva
Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 297, PSČ 059 60, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 28. 5. 2021
od 13. 8. 2014 do 20. 7. 2016
Adrián Lukáč - člen představenstva
Prešov, Na Rúrkach 6203/50, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 6. 2014
od 26. 7. 2014 do 13. 8. 2014
Adrián Lukáč - člen představenstva
Prešov, Na Rúrkach 6203/50, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 3. 2014 - 16. 6. 2014
od 26. 7. 2014 do 4. 11. 2014
Richard Vaško - místopředseda představenstva
Prešov, Šidlovská 10A, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 3. 2014 - 6. 6. 2014
den vzniku funkce: 18. 3. 2014 - 6. 6. 2014
od 26. 7. 2014 do 20. 7. 2016
Richard Bartoš - předseda představenstva
Košice, Humenská 332/31, PSČ 040 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 1. 2012 - 15. 6. 2016
den vzniku funkce: 18. 3. 2014 - 15. 6. 2016
od 27. 2. 2012 do 26. 7. 2014
Ing. Alan Kačinetz - předseda představenstva
Praha - Podolí, Na Topolce, PSČ 140 00
den vzniku členství: 2. 1. 2012 - 11. 3. 2014
den vzniku funkce: 2. 1. 2012 - 11. 3. 2014
od 27. 2. 2012 do 26. 7. 2014
Richard Bartoš - místopředseda představenstva
Košice, Humenská 31, 04011, Slovenská republika
den vzniku členství: 2. 1. 2012
den vzniku funkce: 2. 1. 2012 - 18. 3. 2014
od 27. 2. 2012 do 26. 7. 2014
Mgr. Michael Bártek - člen představenstva
Brno - Veveří, Zahradníkova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 2. 1. 2012 - 11. 3. 2014
od 29. 9. 2005 do 27. 2. 2012
Ing. Alan Kačinetz - předseda představenstva
Praha 4, Na Topolce 917/22, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 8. 2005 - 2. 1. 2012
den vzniku funkce: 17. 8. 2005 - 2. 1. 2012
od 29. 9. 2005 do 27. 2. 2012
Richard Bartoš - místopředseda představenstva
Košice, Humenská 31, PSČ 040 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 8. 2005 - 2. 1. 2012
den vzniku funkce: 17. 8. 2005 - 2. 1. 2012
od 29. 9. 2005 do 27. 2. 2012
Mgr. Michael Bártek - člen představenstva
Brno, Zahradníkova 28, PSČ 602 00
den vzniku členství: 17. 8. 2005 - 2. 1. 2012
od 7. 4. 2005 do 29. 9. 2005
Ing. Jaromír Parobek - člen představenstva
Kroměříž, Vrchlického 2562/11
den vzniku členství: 28. 1. 2005 - 10. 6. 2005
od 24. 8. 2004 do 7. 4. 2005
Ing. Milan Potyš - člen představenstva
Ostrava 3, Vrázova 1957/28, PSČ 703 00
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 28. 1. 2005
od 24. 8. 2004 do 29. 9. 2005
Ing. Čeněk Merta - předseda představenstva
Kozlovice, 467, PSČ 739 47
den vzniku členství: 17. 3. 2004 - 25. 7. 2005
den vzniku funkce: 3. 5. 2004 - 25. 7. 2005
od 24. 8. 2004 do 29. 9. 2005
Ing. Ladislav Torčík - místopředseda představenstva
Frýdek - Místek, Wolkerova 1593, PSČ 738 01
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 25. 7. 2005
den vzniku funkce: 3. 5. 2004 - 25. 7. 2005
od 4. 12. 2003 do 24. 8. 2004
Ing. Jiří Tydlačka - člen představenstva
Olomouc, Horní náměstí 27, PSČ 772 00
den vzniku členství: 27. 6. 2003 - 30. 4. 2004
od 4. 12. 2003 do 24. 8. 2004
Ing. Vladimír Ohlídal, CSc. - člen představenstva
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 664 41
den vzniku členství: 27. 6. 2003 - 30. 4. 2004
od 10. 5. 2001 do 4. 12. 2003
Ing. Josef Vysloužil - člen představenstva
Bohuňovice, Výmol 347, PSČ 783 14
den vzniku funkce: 1. 1. 2001
od 10. 5. 2001 do 24. 8. 2004
Ing. Jan Slunský - místopředseda představenstva
Bohuňovice, Trusovická 650, PSČ 783 14
den vzniku funkce: 1. 1. 2001 - 30. 4. 2004
od 15. 6. 2000 do 4. 12. 2003
Iveta Havlíková - člen představenstva
Horoměřice, Meliorační 434, PSČ 250 62
od 15. 11. 1999 do 15. 6. 2000
Ing. Jaroslav Kopper - člen představenstva
Praha 5, Zvoncovitá 1974, PSČ 155 00
od 1. 9. 1999 do 15. 6. 2000
Dr. Václav Pudil - člen představenstva
Praha 4, Pšenčíkova 678
od 16. 12. 1998 do 24. 8. 2004
Ing. Jaromír Parobek - člen představenstva
Kroměříž, Vrchlického 2562, PSČ 767 01
od 26. 11. 1996 do 19. 4. 1999
Bc. Jiří Nosál - člen představenstva
Praha 1, Skořepka 7/422, PSČ 110 00
od 26. 11. 1996 do 15. 6. 2000
Ing. František Nebeský - člen představenstva
Dobříš, Fričova 1240/97, PSČ 263 01
od 15. 10. 1996 do 26. 11. 1996
Ing. Jiří Maixner - člen představenstva
Hradec Králové, Pouchovská 354, PSČ 500 00
od 15. 10. 1996 do 26. 11. 1996
Ing. Stanislav Ryška - člen představenstva
Kopřivnice, Lubina 59, PSČ 742 21
od 15. 10. 1996 do 16. 12. 1998
Ing. Stanislav Bartoň - člen představenstva
Litovel, Třebízského 661, PSČ 784 01
od 19. 10. 1995 do 15. 10. 1996
Ing. Vladimír Kovář - člen představenstva
Litomyšl, U školek 962
od 19. 10. 1995 do 1. 9. 1999
Ing. Dalibor Hájek - člen představenstva
Olomouc-Nemilany, Povelská 36
od 20. 7. 1995 do 10. 5. 2001
Ing. Josef Vysloužil - místopředseda představenstva
Bohuňovice, Výmol 347
od 20. 7. 1995 do 10. 5. 2001
Ing. Jan Slunský - člen představenstva
Bohuňovice, Trusovická 650
od 20. 7. 1995 do 24. 8. 2004
Ing. Tomáš Endl - předseda představenstva
Olomouc, část Slavonín, Pod kostelem 1
od 11. 4. 1995 do 20. 7. 1995
Ing. Tomáš Endl - člen představenstva
Olomouc, část Slavonín, Pod kostelem 1
od 1. 3. 1994 do 20. 7. 1995
Ing. Petr Mach - místopředseda představenstva
Třemošnice, Družstevní 254
od 1. 3. 1994 do 20. 7. 1995
Ing. Josef Vysloužil - předseda představenstva
Bohuňovice, Výmol 347
od 1. 1. 1994 do 1. 3. 1994
Ing. Petr Mach - člen představenstva
Třemošnice, Družstevní 251
od 1. 1. 1994 do 1. 3. 1994
Ing. Josef Vysloužil - člen představenstva
Bohuňovice, Výmol 347
od 1. 1. 1994 do 11. 4. 1995
Ing. Zdeněk Herzán - člen představenstva
Olomouc, Werichova 29
od 1. 1. 1994 do 20. 7. 1995
PhDr. Jana Zárubová - člen představenstva
Olomouc, Jungmannova 1
od 1. 1. 1994 do 20. 7. 1995
Ing. Stanislav Bartoň - člen představenstva
Litovel, Třebízského 661
od 3. 4. 2015
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva samostatně s výjimkou případů uvedených dále, kdy společnost navenek zastupují společně dva členové představenstva nebo dvěma členy představenstva písemně pověřený člen představenstva: (a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, (b) zcizování a nákupu akcií a podílů v obchodních společnostech, (c) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceřiných společnostech, (d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv, (e) poskytování záruk, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, (f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy dozorčí rady nebo představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, (g) činění jakýchkoliv právních úkonů (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv), jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) .
od 27. 2. 2012 do 3. 4. 2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva samostatně s výjimkou případů uvedených dále, kdy jménem společnosti navenek jednají společně dva členové představenstva nebo dvěma členy představenstva písemně pověřený člen představenstva: (a) nakládání s nemovitostmi ve vlastictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, (b) zcizování a nákupu akcií a podílů v obchodních společnostech, (c) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceřiných společnostech, (d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv, (e)poskytování záruk, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, (f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy dozorčí rady nebo představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, (g) činění jakýchkoliv právních úkonů (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv), jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) .
od 20. 7. 1995 do 27. 2. 2012
Jednání: Za společnost jedná a tuto vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu zastupuje představenstvo a to jeho jménem předseda, nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva.
od 1. 3. 1994 do 20. 7. 1995
Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 1. 1. 1994 do 1. 3. 1994
Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Prokura
od 29. 7. 2005 do 29. 9. 2005
Ing. Alan Kačinetz
Praha 4, Na Topolce 917/22, PSČ 140 00
od 29. 7. 2005 do 29. 9. 2005
Richard Bartoš
Košice, Humenská 31, PSČ 040 11, Slovenská republika
od 29. 7. 2005 do 29. 9. 2005
Prokurista jedná samostatně. Prokurista je zmocněn ke všem úkonům za společnost, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře je výslovně zahrnuto i zcizování nemovitostí a jejich zatěžování.
Dozorčí rada
od 28. 5. 2021
MICHAL DVORČÁK - člen dozorčí rady
Humenné, Košická 2507/28, PSČ 066 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 28. 5. 2021
od 20. 7. 2016 do 28. 5. 2021
PaedDr. IVANA PANČÁKOVÁ - Člen dozorčí rady
Prešov, Mukačevská 4802/7, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 28. 5. 2021
od 13. 8. 2014 do 3. 4. 2015
MIROSLAV LUKÁČ - člen dozorčí rady
PREŠOV, WOLKEROVA 2, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 20. 3. 2015
od 26. 7. 2014 do 13. 8. 2014
PETR KALIVODA - člen dozorčí rady
Praha 6 - Vokovice, Vokovická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 3. 2014 - 16. 6. 2014
od 26. 7. 2014 do 13. 8. 2014
Miroslav Lukáč - člen dozorčí rady
Prešov, Wolkerova 2, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 3. 2014 - 16. 6. 2014
od 27. 2. 2012 do 26. 7. 2014
Ing. Petr Kalivoda - předseda dozorčí rady
Praha - Vokovice, Vokovická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 1. 2012 - 19. 3. 2014
den vzniku funkce: 2. 1. 2012 - 19. 3. 2014
od 27. 2. 2012 do 26. 7. 2014
Radek Halama - člen dozorčí rady
Votice, Smetanova, PSČ 259 01
den vzniku členství: 2. 1. 2012 - 19. 3. 2014
od 29. 9. 2005 do 27. 2. 2012
Jan Pařík - předseda
Praha 10, Morseova 138, PSČ 109 00
den vzniku členství: 17. 8. 2005 - 2. 1. 2012
den vzniku funkce: 17. 8. 2005 - 2. 1. 2012
od 29. 9. 2005 do 27. 2. 2012
Radek Halama - člen
Votice, Smetanova 422, PSČ 259 01
den vzniku členství: 17. 8. 2005 - 2. 1. 2012
od 24. 8. 2004 do 29. 9. 2005
Ing. Tomáš Endl - předseda
Olomouc - Slavotín, Pod kostelem 1, PSČ 783 01
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 17. 8. 2005
den vzniku funkce: 30. 4. 2004 - 17. 8. 2005
od 24. 8. 2004 do 29. 9. 2005
Ing. Jiří Tydlačka - místopředseda
Olomouc, Horní náměstí 27, PSČ 772 00
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 17. 8. 2005
den vzniku funkce: 30. 4. 2004 - 17. 8. 2005
od 24. 8. 2004 do 29. 9. 2005
Ing. Vladimír Ohlídal, CSc. - místopředseda
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 664 41
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 17. 8. 2005
den vzniku funkce: 4. 6. 2004 - 17. 8. 2005
od 24. 8. 2004 do 29. 9. 2005
Walter Ludwig - člen
Bohuňovice, Trusovická 651, PSČ 783 14
den vzniku členství: 30. 4. 2004 - 17. 8. 2005
od 4. 12. 2003 do 24. 8. 2004
RNDr. Pavel Mošna, CSc. - předseda
Brno, Turgeněvova 2, PSČ 618 00
den vzniku členství: 27. 6. 2003 - 30. 4. 2004
den vzniku funkce: 27. 6. 2003 - 30. 4. 2004
od 17. 6. 2003 do 4. 12. 2003
Ing. Jiří Tydlačka - předseda
Olomouc, Horní náměstí 27, PSČ 772 00
den vzniku členství: 24. 7. 2002 - 27. 6. 2003
den vzniku funkce: 30. 9. 2002 - 27. 6. 2003
od 17. 6. 2003 do 4. 12. 2003
Ing. Vladimír Ohlídal - místopředseda
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 664 41
den vzniku členství: 21. 10. 2002 - 27. 6. 2003
den vzniku funkce: 30. 9. 2002 - 27. 6. 2003
od 4. 12. 2002 do 17. 6. 2003
Ing. Jiří Tydlačka - člen
Olomouc, Horní náměstí 27, PSČ 772 00
den vzniku členství: 24. 7. 2002
od 4. 12. 2002 do 17. 6. 2003
Ing. Vladimír Ohlídal - člen
Rajhrad, Dudíkova 440, PSČ 664 41
den vzniku členství: 21. 10. 2002
od 20. 2. 2002 do 29. 9. 2005
Zdenka Čechová - člen
Olomouc, Božetěchova 4
den vzniku členství: 31. 5. 2001 - 16. 8. 2005
od 24. 10. 2000 do 4. 12. 2002
Radovan Vítek - předseda
Brno, Minská 41, PSČ 600 00
od 24. 10. 2000 do 4. 12. 2002
RNDr. Ondřej Dvořák - místopředseda
Praha 4, Kropáčova 559, PSČ 140 00
od 24. 10. 2000 do 24. 8. 2004
Ing. Hana Slunská - člen
Bohuňovice, Trusovická 650, PSČ 783 14
od 15. 6. 2000 do 24. 10. 2000
Ing. Josef Homola - místopředseda
Příbram VII, Pod Haldou 454, PSČ 261 02
od 15. 6. 2000 do 24. 10. 2000
Doc.Dr. Oldřich Chronc, CSc. - předseda
Praha 2, Bělehradská 47, PSČ 122 00
od 15. 11. 1999 do 24. 8. 2004
JUDr. Viera Endlová - člen
Olomouc, část Slavonín, Pod kostelem 2, PSČ 783 01
od 16. 12. 1998 do 15. 6. 2000
Ing. Jaromír Komárek - člen
Praha 8, Sosnovecká 581/8, PSČ 182 00
od 16. 12. 1998 do 15. 6. 2000
Ing. Josef Homola - předseda
Příbram VII, Pod Haldou 454, PSČ 261 02
od 16. 12. 1998 do 15. 6. 2000
Doc.Dr. Oldřich Chronc, CSc. - místopředseda
Praha 2, Bělehradská 47, PSČ 120 00
od 31. 8. 1998 do 16. 12. 1998
Ing. Josef Homola - místopředseda
Příbram VII, Pod haldou 454, PSČ 261 03
od 26. 11. 1996 do 26. 11. 1996
Ing. Jiří Maixner - člen
Hradec Králové, Pouchovská 354
od 26. 11. 1996 do 16. 12. 1998
Ing. Jiří Maixner - člen
Hradec Králové, bří Štefanů 499
od 26. 11. 1996 do 20. 2. 2002
Ing. Jiří Marek - člen
Olomouc, Otakara Jeremiáše 2
od 15. 10. 1996 do 26. 11. 1996
Ing. Vladimír Kovář - člen
Litomyšl, U školek 962, PSČ 570 01
od 15. 10. 1996 do 31. 8. 1998
Ing. Karel Červinský - místopředseda
Praha 5, Drtinova 22, PSČ 150 00
od 15. 10. 1996 do 16. 12. 1998
Dr. Ing. Jiří Dvořák - předseda
Jindřichův Hradec, sídliště Vajgar 600/III, PSČ 377 01
od 15. 10. 1996 do 15. 11. 1999
JUDr. Viera Absolonová - člen
Olomouc, část Slavonín, Pod kostelem 2, PSČ 783 01
od 20. 7. 1995 do 15. 10. 1996
Ing. Jindřich Král - předseda
Olomouc, Trnkova 37
od 20. 7. 1995 do 15. 10. 1996
Ing. František Vlastník - místopředseda
Mostek 150,
od 20. 7. 1995 do 15. 10. 1996
Jiří Maixner - člen
Hradec Králové, Pouchovská 354
od 20. 7. 1995 do 15. 10. 1996
Ing. Jaromír Gajda - člen
Olomouc, Lamblova 38
od 20. 7. 1995 do 26. 11. 1996
Jiří Hladík - člen
Olomouc, Trnkova 8
od 20. 7. 1995 do 20. 7. 2016
Jaroslav Dostál - člen
Náklo 332,
od 1. 1. 1994 do 20. 7. 1995
Ing. Renát Šanko - člen
Praha 8 - Bohnice, Katovická 403
od 1. 1. 1994 do 20. 7. 1995
Ing. Ludmila Klapilová - člen
Olomouc, Karafiátova 4
od 1. 1. 1994 do 20. 7. 1995
Ing. Jiří Hladík - člen
Olomouc, Trnkova 8
Akcionáři
od 11. 12. 2013 do 3. 4. 2015
ARCADA Capital, a.s., IČO: 26943981
Brno - Zábrdovice, Příkop, PSČ 602 00
od 24. 1. 2007 do 11. 12. 2013
ARCADA Capital, a.s., IČO: 26943981
Brno, Štefánikova 849/21, PSČ 602 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-33

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-51

+
-
Marek Dospiva

Marek Dospiva

- miliardář, Penta

-54

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-129

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-158

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-286

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services