MIRABO a.s., IČO: 47719621 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MIRABO a.s. Údaje byly staženy 13. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 47719621. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47719621 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu25. 2. 1993
Obchodní firma
od 30. 9. 2002

MIRABO a.s.

od 25. 2. 1993 do 30. 9. 2002

Zemědělské obchodní družstvo Milavče

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 25. 2. 1993 do 17. 4. 2018
Milavče, Milavče 119, PSČ 345 46
IČO
od 25. 2. 1993

47719621

DIČ

CZ47719621

Identifikátor datové schránky:cn2e76s
Právní forma
od 30. 9. 2002
Akciová společnost
od 25. 2. 1993 do 30. 9. 2002
Družstvo
Spisová značka1015 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 26. 5. 2022
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
od 26. 5. 2022
- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků.
od 26. 5. 2022
- Velkoobchod a maloobchod.
od 25. 3. 1997
- silniční motorová doprava nákladní
od 25. 2. 1993
- zemědělská výroba a prodej nezpracovaných zemědělských produktů
od 25. 2. 1993
- nákup zboží za účelem jeho prodeje a prodej
od 25. 2. 1993
- výroba dřevěných palet
Ostatní skutečnosti
od 26. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 26. 8. 2014
- Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodu akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udě lení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení žádosti za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případ ě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měs íců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen.
od 26. 8. 2014 do 17. 4. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 20. 7. 2011 do 9. 11. 2011
- Na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 26.6.2009, kterým valná hromada pověřila představenstvo společnosti MIRABO a.s. rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií podle § 210 odst. 4 obchodního zákoníku s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií, představenstvo společnosti rozhodlo dne 7.7.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 37.295.000,-- Kč, kterým byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 4.669.000,-- Kč, na celkovou výši základního kapitálu 41.964.000,-- Kč, a to formou upsání těchto nových akcií: a) 447 kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, s b) 199 kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, které nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. Toto zvýšení nepřekračuje jednu třetinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. 2. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžitých pohledávek. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, je 10.000,-- Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno, neboť valná hromada konaná dne 26.6.2009 rozhodla na základě písemné výzvy představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů. Veškeré nové a kcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 181/2011 ze dne 7.7.2011. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou for mu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku. 6. Lhůta pro upisování akcií počně běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 30 dnů od prvního dne úpisu . Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s. na adrese Milavče 119, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 447 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, a 1 99 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, přičemž se jedná o peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců - věřitelů společnosti, přičemž výše peněžitých pohledávek jednotlivých předem určených zájemců jsou uvedeny v notářském zápi su notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 181/2011 ze dne 7.7.2011. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisov atelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvo je povinno doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 10. 8. 2007 do 7. 1. 2009
- Valná hromada společnosti MIRABO a.s. konaná dne 22. 6. 2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti MIRABO a.s. s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: 1.Stávající základní kapitál společnosti ve výši 37.295.000,--Kč, slovy: třicet sedm miliónů dvě stě devadesát pět tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 8.189.000,-- Kč, slovy: osm milionů jedno sto osmdesát d evět tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 45.484.000,-- Kč, slovy čtyřicet pět miliónů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc korun českých, a to upsáním těchto nových akcií: a) 733, slovy: sedm set třicet tři, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie b) 859, slovy: osm set padesát devět, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč , slovy: tisíc korun českých. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti. Seznam upisovatelů je uveden v notářském zápisu notářky se s ídlem v Městci Králové JUDr. Marcely Svobodové pod číslem NZ 166/2007, N 146/2007 ze dne 20. 7. 2007. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 733 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slov y: deset tisíc korun českých, a všech 859 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců vůči společnosti činí, jak je uvedeno v seznamu upisovatelů v notářsk ém zápisu notářky se sídlem v Městci Králové JUDr. Marcely Svobodové pod číslem NZ 166/2007, N 146/2007 ze dne 20. 7. 2007. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisova telů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to z působem stanoveným zákonem.
od 22. 8. 2006 do 29. 3. 2007
- Řádná valná hromada společnosti MIRABO a.s. rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti MIRABO a.s. takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 37,295.000,- Kč (slovy třicetsedmmilionůdvěstědevadesátpěttisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 8,189.000,- Kč (slovy osmmilionůstoosmdesátdevět tisíc korun čes kých) na celkovou výši základního kapitálu 45,484.000,- Kč (slovy čtyřicetpětmilionůčtyřistaosmdesátčtyři tisíc korun českých), a to upsáním: a) 733 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie, b) 859 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie, 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slo vy tisíc korun českých). 4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům ? věřitel ům společnosti MIRABO a.s. uvedeným ve zvláštní příloze, která je nedílnou součástí návrhu. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od první ho dne úpisu. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s. ? sekretariát v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů ? předem určených zájemců a společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 733 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy des et tisíc) a všech 859 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 10. Upisovatelé ? předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uv edených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku,počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kur s bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům ? předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 24. 2. 2005 do 10. 6. 2006
- Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 36.666.000,- Kč (slovy třicetšestmilionůšestsetšedesátšesttisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 629.000,- Kč (slovy šestsetdvacetdevěttisíc korun českých) na ce lkovou výši základního kapitálu 37.295.000,- Kč (slovy třicetsedmmilionůdvěstědevadesátpěttisíc korun českých), a to upsáním: a) 61 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie, b) 19 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé akcie. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slov y jeden tisíc korun českých). 4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva (§ 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům - věřite lům (oprávněným osobám) společnosti MIRABO a.s.: - Marie Pešková, nar. 2.6.1954, bytem Hlohovčice 7, PSČ 345 61 Staňkov - 59 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 9 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 599.000,- Kč, - Pavel Jurko, nar. 21.8.1967, bytem Milavče čp. 124, PSČF 345 46 - 5 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 5.000,- Kč, - Bohumil Konopík, nar. 12.5.1930, bytem Domažlice, Mánesova 515, PSČ 344 01 - 1 akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 12.000,- Kč, - Sofie Dojčarová, nar. 22.1.1943, bytem Milavče 117, PSČ 345 46 - 1 akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 3 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 13.000,- Kč. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvníh o dne úpisu. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájmcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát prokuristy v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců a společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 61 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy des et tisíc korun českých) a všech 19 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslu šného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 10. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uv edených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejich emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 30. 9. 2002 do 30. 9. 2002
- Členská schůze dne 21.6.2002 rozhodla o změně právní formy Zemědělské obchodní družstvo Milavče na akciovou společnost MIRABO a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 170/2002 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti.
Kapitál
od 9. 11. 2011
Základní kapitál 41 964 000 Kč, splaceno 41 964 000 Kč.
od 10. 6. 2006 do 9. 11. 2011
Základní kapitál 37 295 000 Kč, splaceno 37 295 000 Kč.
od 30. 9. 2002 do 10. 6. 2006
Základní kapitál 36 666 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 2. 1993 do 30. 9. 2002
Základní kapitál 5 500 000 Kč
od 9. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 048 v listinné podobě.
od 9. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 484 v listinné podobě.
od 10. 6. 2006 do 9. 11. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 601 v listinné podobě.
od 10. 6. 2006 do 9. 11. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 285 v listinné podobě.
od 30. 9. 2002 do 10. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 540.
od 30. 9. 2002 do 10. 6. 2006
v listinné podobě
od 30. 9. 2002 do 10. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 266.
od 30. 9. 2002 do 10. 6. 2006
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 26. 5. 2022
Ing. JIŘÍ SCHAMBERGER - předseda představenstva
Kdyně, Lesní, PSČ 345 06
den vzniku členství: 6. 5. 2022
den vzniku funkce: 6. 5. 2022
od 26. 5. 2022
JIŘÍ RŮŽEK - místopředseda představenstva
Mrákov - Starý Klíčov, , PSČ 345 01
den vzniku členství: 6. 5. 2022
den vzniku funkce: 6. 5. 2022
od 26. 5. 2022
Ing. JOSEF BOR - člen představenstva
Blížejov, , PSČ 345 45
den vzniku členství: 6. 5. 2022
od 26. 5. 2022
Ing. JAN RANDA - člen představenstva
Mrákov - Nový Klíčov, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 6. 5. 2022
od 26. 5. 2022
VÁCLAV VÁCHAL - člen představenstva
Nevolice, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 6. 5. 2022
od 17. 4. 2018 do 26. 5. 2022
Ing JOSEF BOR - předseda představenstva
Blížejov, , PSČ 345 45
den vzniku členství: 30. 6. 2017 - 6. 5. 2022
den vzniku funkce: 30. 6. 2017 - 6. 5. 2022
od 17. 4. 2018 do 26. 5. 2022
JOSEF KONÁŠ - místopředseda představenstva
Milavče - Božkovy, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 30. 6. 2017 - 6. 5. 2022
den vzniku funkce: 30. 6. 2017 - 6. 5. 2022
od 17. 4. 2018 do 26. 5. 2022
JINDŘICH HORN - člen představenstva
Zahořany, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 30. 6. 2017 - 6. 5. 2022
od 17. 4. 2018 do 26. 5. 2022
ZDENĚK FORST - člen představenstva
Milavče, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 30. 6. 2017 - 6. 5. 2022
od 17. 4. 2018 do 26. 5. 2022
PETR STEINBERGER - člen představenstva
Milavče - Božkovy, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 30. 6. 2017 - 6. 5. 2022
od 17. 4. 2018 do 26. 5. 2022
JOSEF BLÁHA - člen představenstva
Chrastavice, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 30. 6. 2017 - 6. 5. 2022
od 17. 4. 2018 do 26. 5. 2022
JOSEF JANOVEC - člen představenstva
Milavče, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 30. 6. 2017 - 6. 5. 2022
od 10. 7. 2015 do 17. 4. 2018
Ing. JOSEF BOR - předseda představenstva
Blížejov, , PSČ 345 45
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2017
den vzniku funkce: 26. 7. 2012 - 30. 6. 2017
od 10. 7. 2015 do 17. 4. 2018
JOSEF KONÁŠ - místopředseda představenstva
Milavče - Božkovy, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2017
den vzniku funkce: 26. 7. 2012 - 30. 6. 2017
od 10. 7. 2015 do 17. 4. 2018
Ing. JOSEF JANOVEC - člen představenstva
Domažlice - Hořejší Předměstí, Palackého, PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2017
od 10. 7. 2015 do 17. 4. 2018
ZDENĚK FORST - člen představenstva
Milavče, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2017
od 10. 7. 2015 do 17. 4. 2018
PETR STEINBERGER - člen představenstva
Milavče - Božkovy, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2017
od 10. 7. 2015 do 17. 4. 2018
JOSEF BLÁHA - člen představenstva
Chrastavice, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2017
od 10. 7. 2015 do 17. 4. 2018
JOSEF JANOVEC - člen představenstva
Milavče, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 30. 6. 2017
od 23. 8. 2012 do 10. 7. 2015
Ing. Josef Bor - předseda představenstva
Blížejov, 118, PSČ 345 46
den vzniku členství: 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 26. 7. 2012
od 23. 8. 2012 do 10. 7. 2015
Josef Konáš - místopředseda představenstva
Milavče - Božkovy, 13, PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 26. 7. 2012
od 23. 8. 2012 do 10. 7. 2015
Ing. Josef Janovec - člen představenstva
Domažlice - Hořejší Předměstí, Palackého 218, PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012
od 23. 8. 2012 do 10. 7. 2015
Zdeněk Forst - člen představenstva
Milavče - Radonice, 8, PSČ 345 46
den vzniku členství: 29. 6. 2012
od 23. 8. 2012 do 10. 7. 2015
Petr Steinberger - člen představenstva
Milavče - Božkovy, 6, PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012
od 23. 8. 2012 do 10. 7. 2015
Josef Bláha - člen představenstva
Chrastavice, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012
od 23. 8. 2012 do 10. 7. 2015
Josef Janovec - člen představenstva
Milavče, 16, PSČ 345 46
den vzniku členství: 29. 6. 2012
od 6. 8. 2010 do 23. 8. 2012
Jan Johánek - předseda představenstva
Chrastavice, 86, PSČ 344 01
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 9. 7. 2010 - 29. 6. 2012
od 6. 8. 2010 do 23. 8. 2012
Josef Bláha - člen představenstva
Chrastavice, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 29. 6. 2012
od 10. 8. 2007 do 6. 8. 2010
Václav Bozděch - předseda
Milavče - Radonice, 72, PSČ 344 01
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 25. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 7. 2007 - 25. 6. 2010
od 10. 8. 2007 do 6. 8. 2010
Jan Johánek - člen
Chrastavice, 86, PSČ 344 01
den vzniku členství: 22. 6. 2007
od 10. 8. 2007 do 23. 8. 2012
Josef Konáš - místopředseda
Milavče - Božkovy, 13, PSČ 344 01
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 4. 7. 2007 - 29. 6. 2012
od 10. 8. 2007 do 23. 8. 2012
Ing. Josef Janovec - člen
Domažlice - Hořejší Předměstí, Palackého 218, PSČ 344 01
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 10. 8. 2007 do 23. 8. 2012
Josef Janovec - člen
Milavče, 16, PSČ 345 46
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 10. 8. 2007 do 23. 8. 2012
Zdeněk Forst - člen představenstva
Milavče - Radonice, 8, PSČ 345 46
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 10. 8. 2007 do 23. 8. 2012
Pavel Královec - člen představenstva
Milavče, 70, PSČ 345 46
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 10. 8. 2007 do 23. 8. 2012
Petr Steinberger - člen
Milavče - Božkovy, 6, PSČ 344 01
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 10. 8. 2007 do 23. 8. 2012
Ing. Josef Bor - člen
Blížejov, 118, PSČ 345 46
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 30. 4. 2005 do 10. 8. 2007
Pavel Královec - člen představenstva
Milavče, 70, PSČ 345 46
den vzniku funkce: 23. 7. 2004
od 30. 9. 2002 do 30. 4. 2005
Jiří Královec - člen
Milavče, 70, PSČ 345 46
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 2. 4. 2004
od 30. 9. 2002 do 10. 8. 2007
Václav Bozděch - předseda
Radonice, 72, PSČ 344 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 22. 6. 2007
od 30. 9. 2002 do 10. 8. 2007
Josef Konáš - místopředseda
Milavče, Božkovy 13, PSČ 344 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 22. 6. 2007
od 30. 9. 2002 do 10. 8. 2007
Petr Steinberger - člen
Božkovy, 6, PSČ 344 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2002
od 30. 9. 2002 do 10. 8. 2007
Ing. Josef Janovec - člen
Domažlice, , PSČ 344 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2002
od 30. 9. 2002 do 10. 8. 2007
Josef Janovec - člen
Milavče, 16, PSČ 345 46
den vzniku funkce: 9. 10. 2002
od 30. 9. 2002 do 10. 8. 2007
Jan Královec - člen
Milavče, Božkovy 5, PSČ 344 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2002
od 30. 9. 2002 do 10. 8. 2007
Jan Johánek - člen
Chrastavice, 86, PSČ 344 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2002
od 30. 9. 2002 do 10. 8. 2007
Josef Bor - člen
Blížejov, 118, PSČ 345 46
den vzniku funkce: 9. 10. 2002
od 25. 3. 1997 do 30. 9. 2002
ing. Josef Janovec - Člen
Domažlice, Palackého 218
od 25. 3. 1997 do 30. 9. 2002
Václav Bozděch - předseda
Radonice, 72
od 25. 3. 1997 do 30. 9. 2002
Petr Steinberger - místopředseda
Božkovy, 6
od 25. 3. 1997 do 30. 9. 2002
Jiří Královec - člen
Radonice, 95
od 25. 3. 1997 do 30. 9. 2002
Josef Konáš - člen
Božkovy, 13
od 24. 3. 1997 do 25. 3. 1997
Václav Bozděch - místopředseda
Radonice, 71
od 24. 3. 1997 do 25. 3. 1997
Vojtěch Weber - člen
Milavče, 24
od 25. 2. 1993 do 24. 3. 1997
Václav Bozděch - Člen
Radonice, 71
od 25. 2. 1993 do 24. 3. 1997
Vojtěch Weber - Místopředseda
Milavče, 24
od 25. 2. 1993 do 24. 3. 1997
Marie Hoffmannová - Člen
Radonice, 72
od 25. 2. 1993 do 25. 3. 1997
Václav Jankovec - Člen
Milavče, 27
od 25. 2. 1993 do 25. 3. 1997
Jakub Forst - Předseda
Radonice, 8
od 25. 2. 1993 do 25. 3. 1997
Jan Královec - Člen
Milavče, 71
od 25. 2. 1993 do 25. 3. 1997
Josef Příbek - Člen
Výrov, 9
od 25. 2. 1993 do 25. 3. 1997
Jan Weber - Člen
Milavče, 116
od 25. 2. 1993 do 25. 3. 1997
Zdeněk Konáš - Člen
Nevolice, 38
od 25. 2. 1993 do 25. 3. 1997
ing. Josef Janovec - Člen
Domažlice, Palackého 218
od 25. 2. 1993 do 30. 9. 2002
Josef Němec - Člen
Radonice, 10
od 25. 2. 1993 do 30. 9. 2002
Jiří Královec - Člen
Milavče, 70
od 30. 9. 2002
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 25. 2. 1993 do 30. 9. 2002
za družstvo jedná navenek předseda, v jeho nepřítomnosti místo- předseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo pře- depsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů před- stavenstva.
Prokura
od 30. 9. 2002 do 22. 8. 2006
Ludvík Špirk
Chocomyšl, 39, PSČ 345 43
od 24. 3. 1997 do 30. 9. 2002
Ludvík Špirk
Chocomyšl, 39, p. Koloveč, PSČ 345 43
od 30. 9. 2002 do 22. 8. 2006
Způsob jednání: Prokurista je oprávněn zastupovat společnost samostatně. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Podepisuje se tím způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
od 24. 3. 1997 do 30. 9. 2002
Prokurista se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti.
Dozorčí rada
od 26. 5. 2022
MARIE SCHOŘOVÁ - předsedkyně dozorčí rady
Tlumačov, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 6. 5. 2022
den vzniku funkce: 6. 5. 2022
od 26. 5. 2022
MIROSLAVA KABOURKOVÁ - členka dozorčí rady
Mrákov - Nový Klíčov, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 6. 5. 2022
od 26. 5. 2022
VÁCLAV KŮSTKA - člen dozorčí rady
Nevolice, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 6. 5. 2022
od 16. 2. 2019 do 26. 5. 2022
JANA BLAHNÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Milavče, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2018 - 6. 5. 2022
den vzniku funkce: 29. 6. 2018 - 6. 5. 2022
od 16. 2. 2019 do 26. 5. 2022
JINDŘICH FORST - člen dozorčí rady
Milavče - Radonice, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2018 - 6. 5. 2022
od 16. 2. 2019 do 26. 5. 2022
ALENA NĚMCOVÁ - člen dozorčí rady
Zahořany - Sedlice, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 29. 6. 2018 - 6. 5. 2022
od 17. 1. 2014 do 16. 2. 2019
JANA BLAHNÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Milavče, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 28. 6. 2018
den vzniku funkce: 28. 6. 2013 - 28. 6. 2018
od 17. 1. 2014 do 16. 2. 2019
JINDŘICH FORST - člen dozorčí rady
Milavče - Radonice, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 28. 6. 2018
od 17. 1. 2014 do 16. 2. 2019
JAROSLAV MAROUŠEK - člen dozorčí rady
Milavče, , PSČ 344 01
den vzniku členství: 28. 6. 2013 - 28. 6. 2018
od 6. 8. 2010 do 17. 1. 2014
Jana Blahníková - člen dozorčí rady
Milavče, , PSČ 345 46
den vzniku členství: 25. 6. 2010 - 28. 6. 2013
od 7. 4. 2009 do 17. 1. 2014
Dana Weberová - člen dozorčí rady
Oprechtice, 41, PSČ 345 06
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 27. 3. 2009 do 6. 8. 2010
Ernest Both - člen dozorčí rady
Milavče, 121, PSČ 345 46
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 25. 6. 2010
od 27. 3. 2009 do 17. 1. 2014
Ing. Jana Pelnářová - předseda dozorčí rady
Milavče, 82, PSČ 345 46
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 27. 3. 2009 do 17. 1. 2014
Jindřich Forst - člen dozorčí rady
Radonice, 8, PSČ 344 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 27. 3. 2009 do 17. 1. 2014
Božena Kabelková - člen dozorčí rady
Milavče, 43, PSČ 345 46
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 27. 3. 2009 do 17. 1. 2014
Jan Váchal - člen dozorčí rady
Milavče, 21, PSČ 345 46
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2013
od 30. 9. 2002 do 27. 3. 2009
Jakub Forst - předseda
Radonice, 8, PSČ 344 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 27. 6. 2008
od 30. 9. 2002 do 27. 3. 2009
Václav Královec - člen
Ústí nad Labem - Krásné Březno, Neštěmická 724/23, PSČ 400 01
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 27. 6. 2008
od 30. 9. 2002 do 27. 3. 2009
Ing. Josef Hoffmann - člen
Zahořany, Stanětice 46, PSČ 345 06
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 27. 6. 2008
od 30. 9. 2002 do 27. 3. 2009
Jan Váchal - člen
Milavče, 21, PSČ 345 46
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 27. 6. 2008
od 30. 9. 2002 do 27. 3. 2009
Václav Forst - člen
Všeruby, 21, PSČ 345 07
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 27. 6. 2008
od 30. 9. 2002 do 27. 3. 2009
Dana Weberová - člen
Oprechtice, 41, PSČ 345 06
den vzniku funkce: 9. 10. 2002 - 27. 6. 2008
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

+79

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+47

+
-
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+15

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-9

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-23

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-25

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Mateřská a rodičovská pro OSVČ v roce 2023. Kdo má nárok a jak se počítá

Kdy má podnikatelka nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme. Máme i kalkulačky.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services