Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

MIRABO a.s., Milavče, IČO: 47719621 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti MIRABO a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 47719621. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47719621 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
25. 2. 1993
Obchodní firma
Zemědělské obchodní družstvo Milavče
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 30. 9. 2002
MIRABO a.s.
zapsáno 30. 9. 2002
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Milavče 119, 345 46 Milavče, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 17. 4. 2018
Sídlo Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Domažlice
Obec: Milavče
Část obce: Milavče
Adresní místo: Milavče 119
IČO
47719621
zapsáno 25. 2. 1993
DIČ
Identifikátor datové schránky
cn2e76s
Právní forma
Družstvo
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 30. 9. 2002
Akciová společnost
zapsáno 30. 9. 2002
Spisová značka
Dr 1582/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 30. 9. 2002
B 1015/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 30. 9. 2002
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

25. 8. 2022
Zapsán skutečný majitel Václav Váchal, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
25. 8. 2022
Zapsán skutečný majitel Ing. Jan Randa, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
25. 8. 2022
Zapsán skutečný majitel Ing. Jiří Schamberger, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
25. 8. 2022
Zapsán skutečný majitel Jiří Růžek, jako nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb.
25. 8. 2022
Vymazán skutečný majitel Josef Janovec

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

MIRABO a.s., IČO: 47719621: vizualizace vztahů osob a společností

MIRABO a.s., IČO: 47719621

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Nákup zboží za účelem jeho prodeje a prodej
zapsáno 25. 2. 1993
Výroba dřevěných palet
zapsáno 25. 2. 1993
Zemědělská výroba a prodej nezpracovaných zemědělských produktů
zapsáno 25. 2. 1993
Silniční motorová doprava nákladní
zapsáno 25. 3. 1997
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
zapsáno 26. 5. 2022
Velkoobchod a maloobchod.
zapsáno 26. 5. 2022
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků.
zapsáno 26. 5. 2022
Zapisovaný základní kapitál
5 500 000 Kč
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 30. 9. 2002
36 666 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 10. 6. 2006
37 295 000 Kč
Splaceno: 37 295 000 Kč
zapsáno 10. 6. 2006 vymazáno 9. 11. 2011
41 964 000 Kč
Splaceno: 41 964 000 Kč
zapsáno 9. 11. 2011
Akcie
3540 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 10. 6. 2006
1266 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 10. 6. 2006
3601 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 10. 6. 2006 vymazáno 9. 11. 2011
1285 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 10. 6. 2006 vymazáno 9. 11. 2011
4048 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
zapsáno 9. 11. 2011
1484 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 9. 11. 2011
Ostatní skutečnosti
Členská schůze dne 21.6.2002 rozhodla o změně právní formy Zemědělské obchodní družstvo Milavče na akciovou společnost MIRABO a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 170/2002 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti.
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 30. 9. 2002
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 36.666.000,- Kč (slovy třicetšestmilionůšestsetšedesátšesttisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 629.000,- Kč (slovy šestsetdvacetdevěttisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 37.295.000,- Kč (slovy třicetsedmmilionůdvěstědevadesátpěttisíc korun českých), a to upsáním: a) 61 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie, b) 19 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každé akcie. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). 4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva (§ 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům - věřitelům (oprávněným osobám) společnosti MIRABO a.s.: - Marie Pešková, nar. 2.6.1954, bytem Hlohovčice 7, PSČ 345 61 Staňkov - 59 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 9 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 599.000,- Kč, - Pavel Jurko, nar. 21.8.1967, bytem Milavče čp. 124, PSČF 345 46 - 5 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 5.000,- Kč, - Bohumil Konopík, nar. 12.5.1930, bytem Domažlice, Mánesova 515, PSČ 344 01 - 1 akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 12.000,- Kč, - Sofie Dojčarová, nar. 22.1.1943, bytem Milavče 117, PSČ 345 46 - 1 akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 3 akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč - celkem 13.000,- Kč. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájmcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát prokuristy v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců a společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 61 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) a všech 19 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurs příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 10. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejich emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
zapsáno 24. 2. 2005 vymazáno 10. 6. 2006
Řádná valná hromada společnosti MIRABO a.s. rozhodla o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti MIRABO a.s. takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 37,295.000,- Kč (slovy třicetsedmmilionůdvěstědevadesátpěttisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 8,189.000,- Kč (slovy osmmilionůstoosmdesátdevět tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 45,484.000,- Kč (slovy čtyřicetpětmilionůčtyřistaosmdesátčtyři tisíc korun českých), a to upsáním: a) 733 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie, b) 859 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie, 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). 4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům ? věřitelům společnosti MIRABO a.s. uvedeným ve zvláštní příloze, která je nedílnou součástí návrhu. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s. ? sekretariát v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů ? předem určených zájemců a společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 733 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc) a všech 859 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 10. Upisovatelé ? předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku,počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům ? předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
zapsáno 22. 8. 2006 vymazáno 29. 3. 2007
Valná hromada společnosti MIRABO a.s. konaná dne 22. 6. 2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti MIRABO a.s. s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: 1.Stávající základní kapitál společnosti ve výši 37.295.000,--Kč, slovy: třicet sedm miliónů dvě stě devadesát pět tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 8.189.000,-- Kč, slovy: osm milionů jedno sto osmdesát devět tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 45.484.000,-- Kč, slovy čtyřicet pět miliónů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc korun českých, a to upsáním těchto nových akcií: a) 733, slovy: sedm set třicet tři, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie b) 859, slovy: osm set padesát devět, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti. Seznam upisovatelů je uveden v notářském zápisu notářky se sídlem v Městci Králové JUDr. Marcely Svobodové pod číslem NZ 166/2007, N 146/2007 ze dne 20. 7. 2007. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 733 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a všech 859 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců vůči společnosti činí, jak je uvedeno v seznamu upisovatelů v notářském zápisu notářky se sídlem v Městci Králové JUDr. Marcely Svobodové pod číslem NZ 166/2007, N 146/2007 ze dne 20. 7. 2007. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem.
zapsáno 10. 8. 2007 vymazáno 7. 1. 2009
Na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 26.6.2009, kterým valná hromada pověřila představenstvo společnosti MIRABO a.s. rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií podle § 210 odst. 4 obchodního zákoníku s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií, představenstvo společnosti rozhodlo dne 7.7.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 37.295.000,-- Kč, kterým byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 4.669.000,-- Kč, na celkovou výši základního kapitálu 41.964.000,-- Kč, a to formou upsání těchto nových akcií: a) 447 kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, s b) 199 kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, které nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. Toto zvýšení nepřekračuje jednu třetinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. 2. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžitých pohledávek. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, je 10.000,-- Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno, neboť valná hromada konaná dne 26.6.2009 rozhodla na základě písemné výzvy představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 181/2011 ze dne 7.7.2011. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku. 6. Lhůta pro upisování akcií počně běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 30 dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s. na adrese Milavče 119, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 447 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, a 199 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, přičemž se jedná o peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců - věřitelů společnosti, přičemž výše peněžitých pohledávek jednotlivých předem určených zájemců jsou uvedeny v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 181/2011 ze dne 7.7.2011. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvo je povinno doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.
zapsáno 20. 7. 2011 vymazáno 9. 11. 2011
Počet členů statutárního orgánu: 7
zapsáno 26. 8. 2014 vymazáno 17. 4. 2018
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 26. 8. 2014
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodu akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení žádosti za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen.
zapsáno 26. 8. 2014

Základní členský vklad

Vklad
základní členský vklad: 100 000 Kč
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 30. 9. 2002

Statutární orgán - představenstvo

Člen
Václav Bozděch
Radonice, Radonice
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 24. 3. 1997
Člen
Václav Jankovec
Milavče, Milavče
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 25. 3. 1997
Předseda
Jakub Forst
Radonice, Radonice
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 25. 3. 1997
Místopředseda
Vojtěch Weber
Milavče, Milavče
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 24. 3. 1997
Člen
Marie Hoffmannová
Radonice, Radonice
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 24. 3. 1997
Člen
Jan Královec
Milavče, Milavče
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 25. 3. 1997
Člen
Josef Příbek
Výrov, Výrov
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 25. 3. 1997
Člen
Jan Weber
Milavče, Milavče
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 25. 3. 1997
Člen
Zdeněk Konáš
Nevolice, Nevolice
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 25. 3. 1997
Člen
Ing. Josef Janovec
Palackého, Domažlice
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 25. 3. 1997
Člen
Josef Němec
Radonice, Radonice
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 30. 9. 2002
Člen
Jiří Královec
Milavče, Milavče
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 30. 9. 2002
Místopředseda
Václav Bozděch
Radonice, Radonice
zapsáno 24. 3. 1997 vymazáno 25. 3. 1997
Člen
Vojtěch Weber
Milavče, Milavče
zapsáno 24. 3. 1997 vymazáno 25. 3. 1997
Člen
ing. Josef Janovec
Palackého, Domažlice
zapsáno 25. 3. 1997 vymazáno 30. 9. 2002
Předseda
Václav Bozděch
Radonice, Radonice
zapsáno 25. 3. 1997 vymazáno 30. 9. 2002
Místopředseda
Petr Steinberger
Božkovy, Božkovy
zapsáno 25. 3. 1997 vymazáno 30. 9. 2002
Člen
Jiří Královec
Radonice, Radonice
zapsáno 25. 3. 1997 vymazáno 30. 9. 2002
Člen
Josef Konáš
Božkovy, Božkovy
zapsáno 25. 3. 1997 vymazáno 30. 9. 2002
Předseda
Václav Bozděch
Radonice, 344 01 Radonice
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku funkce: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 10. 8. 2007
Místopředseda
Josef Konáš
Božkovy, 344 01 Milavče
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku funkce: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 10. 8. 2007
Člen
Petr Steinberger
Božkovy, 344 01 Božkovy
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 10. 8. 2007
Člen
Ing. Josef Janovec
Domažlice, 344 01 Domažlice
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 10. 8. 2007
Člen
Josef Janovec
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 10. 8. 2007
Člen
Jiří Královec
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku funkce: 2. 4. 2004
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 30. 4. 2005
Člen
Jan Královec
Božkovy, 344 01 Milavče
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 10. 8. 2007
Člen
Jan Johánek
Chrastavice, 344 01 Chrastavice
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 10. 8. 2007
Člen
Josef Bor
Blížejov, 345 46 Blížejov
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 10. 8. 2007
Člen představenstva
Pavel Královec
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku funkce: 23. 7. 2004
Den zániku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 30. 4. 2005 vymazáno 10. 8. 2007
Předseda
Václav Bozděch
Radonice, 344 01 Milavče - Radonice
Den vzniku funkce: 4. 7. 2007
Den zániku funkce: 25. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 25. 6. 2010
zapsáno 10. 8. 2007 vymazáno 6. 8. 2010
Místopředseda
Josef Konáš
Božkovy, 344 01 Milavče - Božkovy
Den vzniku funkce: 4. 7. 2007
Den zániku funkce: 29. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 10. 8. 2007 vymazáno 23. 8. 2012
Člen
Ing. Josef Janovec
Palackého, 344 01 Domažlice - Hořejší Předměstí
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 10. 8. 2007 vymazáno 23. 8. 2012
Člen
Josef Janovec
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 10. 8. 2007 vymazáno 23. 8. 2012
Člen představenstva
Zdeněk Forst
Radonice, 345 46 Milavče - Radonice
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 10. 8. 2007 vymazáno 23. 8. 2012
Člen představenstva
Pavel Královec
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 10. 8. 2007 vymazáno 23. 8. 2012
Člen
Jan Johánek
Chrastavice, 344 01 Chrastavice
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
zapsáno 10. 8. 2007 vymazáno 6. 8. 2010
Člen
Petr Steinberger
Božkovy, 344 01 Milavče - Božkovy
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 10. 8. 2007 vymazáno 23. 8. 2012
Člen
Ing. Josef Bor
Blížejov, 345 46 Blížejov
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 10. 8. 2007 vymazáno 23. 8. 2012
Předseda představenstva
Jan Johánek
Chrastavice, 344 01 Chrastavice
Den vzniku funkce: 9. 7. 2010
Den zániku funkce: 29. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2007
Den zániku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 6. 8. 2010 vymazáno 23. 8. 2012
Člen představenstva
Josef Bláha
Chrastavice, 344 01 Chrastavice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2010
Den zániku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 6. 8. 2010 vymazáno 23. 8. 2012
Předseda představenstva
Ing. Josef Bor
Blížejov, 345 46 Blížejov
Den vzniku funkce: 26. 7. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 23. 8. 2012 vymazáno 10. 7. 2015
Místopředseda představenstva
Josef Konáš
Božkovy, 344 01 Milavče - Božkovy
Den vzniku funkce: 26. 7. 2012
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 23. 8. 2012 vymazáno 10. 7. 2015
Člen představenstva
Ing. Josef Janovec
Palackého, 344 01 Domažlice - Hořejší Předměstí
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 23. 8. 2012 vymazáno 10. 7. 2015
Člen představenstva
Zdeněk Forst
Radonice, 345 46 Milavče - Radonice
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 23. 8. 2012 vymazáno 10. 7. 2015
Člen představenstva
Petr Steinberger
Božkovy, 344 01 Milavče - Božkovy
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 23. 8. 2012 vymazáno 10. 7. 2015
Člen představenstva
Josef Bláha
Chrastavice, 344 01 Chrastavice
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 23. 8. 2012 vymazáno 10. 7. 2015
Člen představenstva
Josef Janovec
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
zapsáno 23. 8. 2012 vymazáno 10. 7. 2015
Předseda představenstva
Ing. Josef Bor
Blížejov, 345 45 Blížejov - Blížejov
Den vzniku funkce: 26. 7. 2012
Den zániku funkce: 30. 6. 2017
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 17. 4. 2018
Místopředseda představenstva
Josef Konáš
Božkovy, 344 01 Milavče - Božkovy
Den vzniku funkce: 26. 7. 2012
Den zániku funkce: 30. 6. 2017
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 17. 4. 2018
Člen představenstva
Ing. Josef Janovec
Palackého, 344 01 Domažlice - Hořejší Předměstí
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 17. 4. 2018
Člen představenstva
Zdeněk Forst
Milavče, 344 01 Milavče - Milavče
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 17. 4. 2018
Člen představenstva
Petr Steinberger
Božkovy, 344 01 Milavče - Božkovy
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 17. 4. 2018
Člen představenstva
Josef Bláha
Chrastavice, 344 01 Chrastavice - Chrastavice
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 17. 4. 2018
Člen představenstva
Josef Janovec
Milavče, 344 01 Milavče - Milavče
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2017
zapsáno 10. 7. 2015 vymazáno 17. 4. 2018
Předseda představenstva
Ing. Josef Bor
Blížejov, 345 45 Blížejov - Blížejov
Den vzniku funkce: 30. 6. 2017
Den zániku funkce: 6. 5. 2022
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2017
Den zániku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 17. 4. 2018 vymazáno 26. 5. 2022
Místopředseda představenstva
Josef Konáš
Božkovy, 344 01 Milavče - Božkovy
Den vzniku funkce: 30. 6. 2017
Den zániku funkce: 6. 5. 2022
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2017
Den zániku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 17. 4. 2018 vymazáno 26. 5. 2022
Člen představenstva
Jindřich Horn
Zahořany, 344 01 Zahořany - Zahořany
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2017
Den zániku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 17. 4. 2018 vymazáno 26. 5. 2022
Člen představenstva
Zdeněk Forst
Milavče, 344 01 Milavče - Milavče
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2017
Den zániku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 17. 4. 2018 vymazáno 26. 5. 2022
Člen představenstva
Petr Steinberger
Božkovy, 344 01 Milavče - Božkovy
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2017
Den zániku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 17. 4. 2018 vymazáno 26. 5. 2022
Člen představenstva
Josef Bláha
Chrastavice, 344 01 Chrastavice - Chrastavice
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2017
Den zániku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 17. 4. 2018 vymazáno 26. 5. 2022
Člen představenstva
Josef Janovec
Milavče, 344 01 Milavče - Milavče
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2017
Den zániku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 17. 4. 2018 vymazáno 26. 5. 2022
Předseda představenstva
Ing. Jiří Schamberger
Lesní, 345 06 Kdyně - Kdyně
Den vzniku funkce: 6. 5. 2022
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 26. 5. 2022
Místopředseda představenstva
Jiří Růžek
Starý Klíčov, 345 01 Mrákov - Starý Klíčov
Den vzniku funkce: 6. 5. 2022
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 26. 5. 2022
Člen představenstva
Ing. Josef Bor
Blížejov, 345 45 Blížejov - Blížejov
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 26. 5. 2022
Člen představenstva
Ing. Jan Randa
Nový Klíčov, 344 01 Mrákov - Nový Klíčov
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 26. 5. 2022
Člen představenstva
Václav Váchal
Nevolice, 344 01 Nevolice - Nevolice
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 26. 5. 2022
Počet členů
7
zapsáno 17. 4. 2018 vymazáno 26. 5. 2022
5
zapsáno 26. 5. 2022
Způsob jednání
za družstvo jedná navenek předseda, v jeho nepřítomnosti místo- předseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo pře- depsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů před- stavenstva.
zapsáno 25. 2. 1993 vymazáno 30. 9. 2002
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 30. 9. 2002

Dozorčí rada

Předseda
Jakub Forst
Radonice, 344 01 Radonice
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku funkce: 27. 6. 2008
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 27. 3. 2009
Člen
Václav Královec
Neštěmická, 400 01 Ústí nad Labem - Krásné Březno
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku funkce: 27. 6. 2008
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 27. 3. 2009
Člen
Ing. Josef Hoffmann
Stanětice, 345 06 Zahořany
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku funkce: 27. 6. 2008
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 27. 3. 2009
Člen
Jan Váchal
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku funkce: 27. 6. 2008
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 27. 3. 2009
Člen
Václav Forst
Všeruby, 345 07 Všeruby
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku funkce: 27. 6. 2008
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 27. 3. 2009
Člen
Dana Weberová
Oprechtice, 345 06 Oprechtice
Den vzniku funkce: 9. 10. 2002
Den zániku funkce: 27. 6. 2008
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 27. 3. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Jana Pelnářová
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku funkce: 27. 6. 2008
Den zániku funkce: 28. 6. 2013
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 27. 3. 2009 vymazáno 17. 1. 2014
Člen dozorčí rady
Jindřich Forst
Radonice, 344 01 Radonice
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 27. 3. 2009 vymazáno 17. 1. 2014
Člen dozorčí rady
Ernest Both
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 25. 6. 2010
zapsáno 27. 3. 2009 vymazáno 6. 8. 2010
Člen dozorčí rady
Božena Kabelková
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 27. 3. 2009 vymazáno 17. 1. 2014
Člen dozorčí rady
Jan Váchal
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 27. 3. 2009 vymazáno 17. 1. 2014
Člen dozorčí rady
Dana Weberová
Oprechtice, 345 06 Oprechtice
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 7. 4. 2009 vymazáno 17. 1. 2014
Člen dozorčí rady
Jana Blahníková
Milavče, 345 46 Milavče
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2010
Den zániku členstvi: 28. 6. 2013
zapsáno 6. 8. 2010 vymazáno 17. 1. 2014
Předseda dozorčí rady
Jana Blahníková
Milavče, 344 01 Milavče - Milavče
Den vzniku funkce: 28. 6. 2013
Den zániku funkce: 28. 6. 2018
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 28. 6. 2018
zapsáno 17. 1. 2014 vymazáno 16. 2. 2019
Člen dozorčí rady
Jindřich Forst
Radonice, 344 01 Milavče - Radonice
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 28. 6. 2018
zapsáno 17. 1. 2014 vymazáno 16. 2. 2019
Člen dozorčí rady
Jaroslav Maroušek
Milavče, 344 01 Milavče - Milavče
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2013
Den zániku členstvi: 28. 6. 2018
zapsáno 17. 1. 2014 vymazáno 16. 2. 2019
Předseda dozorčí rady
Jana Blahníková
Milavče, 344 01 Milavče - Milavče
Den vzniku funkce: 29. 6. 2018
Den zániku funkce: 6. 5. 2022
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2018
Den zániku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 16. 2. 2019 vymazáno 26. 5. 2022
Člen dozorčí rady
Jindřich Forst
Radonice, 344 01 Milavče - Radonice
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2018
Den zániku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 16. 2. 2019 vymazáno 26. 5. 2022
Člen dozorčí rady
Alena Němcová
Sedlice, 344 01 Zahořany - Sedlice
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2018
Den zániku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 16. 2. 2019 vymazáno 26. 5. 2022
Předsedkyně dozorčí rady
Marie Schořová
Tlumačov, 344 01 Tlumačov - Tlumačov
Den vzniku funkce: 6. 5. 2022
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 26. 5. 2022
Členka dozorčí rady
Miroslava Kabourková
Nový Klíčov, 344 01 Mrákov - Nový Klíčov
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 26. 5. 2022
Člen dozorčí rady
Václav Kůstka
Nevolice, 344 01 Nevolice - Nevolice
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2022
zapsáno 26. 5. 2022

Prokura

Prokurista
Ludvík Špirk
Chocomyšl, 345 43 Chocomyšl
zapsáno 24. 3. 1997 vymazáno 30. 9. 2002
Prokurista
Ludvík Špirk
Chocomyšl, 345 43 Chocomyšl
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 22. 8. 2006
Prokurista se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti.
zapsáno 24. 3. 1997 vymazáno 30. 9. 2002
Způsob jednání: Prokurista je oprávněn zastupovat společnost samostatně. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Podepisuje se tím způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
zapsáno 30. 9. 2002 vymazáno 22. 8. 2006

Skuteční majitelé

Skutečný majitel
Ing. Josef Bor
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 2. 2019
zapsáno 15. 2. 2019
Skutečný majitel
Josef Konáš
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 6. 5. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 2. 2019
zapsáno 15. 2. 2019 vymazáno 25. 8. 2022
Skutečný majitel
Jindřich Horn
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 6. 5. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 2. 2019
zapsáno 15. 2. 2019 vymazáno 25. 8. 2022
Skutečný majitel
Zdeněk Forst
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 6. 5. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 2. 2019
zapsáno 15. 2. 2019 vymazáno 25. 8. 2022
Skutečný majitel
Petr Steinberger
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 6. 5. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 2. 2019
zapsáno 15. 2. 2019 vymazáno 25. 8. 2022
Skutečný majitel
Josef Bláha
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 6. 5. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 2. 2019
zapsáno 15. 2. 2019 vymazáno 25. 8. 2022
Skutečný majitel
Josef Janovec
Automatický průpis: ne
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 6. 5. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 15. 2. 2019
zapsáno 15. 2. 2019 vymazáno 25. 8. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Jiří Růžek
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 5. 2022
zapsáno 25. 8. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Schamberger
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 5. 2022
zapsáno 25. 8. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jan Randa
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 5. 2022
zapsáno 25. 8. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Václav Váchal
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 6. 5. 2022
zapsáno 25. 8. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Karel Poborský

Karel Poborský

fotbalista

1111
-
+
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

1249
-
+
Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

kuchař

730
-
+
Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

1145
-
+
Milan Richtr

Milan Richtr

politik a oděvní podnikatel

-511
-
+
Radim Jančura

Radim Jančura

podnikatel a majitel Student Agency

630
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem