Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Dostihový spolek a.s.
IČO: 48155110

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 3. 1993
Obchodní firma
od 10. 3. 1993

Dostihový spolek a.s.

Sídlo
od 12. 12. 1995 do 1. 12. 2014
Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02
od 10. 3. 1993 do 12. 12. 1995
Pardubice, Masarykovo nám. 2633
IČO
od 10. 3. 1993

48155110

Identifikátor datové schránky:vh8drwd
Právní forma
od 10. 3. 1993
Akciová společnost
Spisová značka918 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 3. 12. 2002
- Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
od 3. 12. 2002
- Zprostředkování obchodu
od 3. 12. 2002
- Velkoobchod
od 3. 12. 2002
- Specializovaný maloobchod
od 3. 12. 2002
- Realitní činnost
od 3. 12. 2002
- Správa a údržba nemovitostí
od 3. 12. 2002
- Reklamní činnost a marketing
od 3. 12. 2002
- Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
od 3. 12. 2002
- Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 3. 12. 2002
- Organizování sportovních soutěží
od 3. 12. 2002
- Zprostředkování služeb
od 3. 12. 2002
- Poskytování tělovýchovných služeb
od 3. 12. 2002
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 3. 12. 2002
- Provozování cestovní agentury
od 16. 2. 2000 do 3. 12. 2002
- Pronájem nebytových prostor včetně služeb s pronájmem souvisejících
od 10. 2. 1998 do 3. 12. 2002
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy a marketingu
od 10. 2. 1998 do 3. 12. 2002
- Provoz dostihové stáje
od 10. 2. 1998 do 3. 12. 2002
- Provozování cestovní kanceláře
od 10. 3. 1993
- využití dostihového závodiště v Pardubicích k pořádání dostihů a jiných sportovních a kulturních akcí
od 10. 3. 1993 do 3. 12. 2002
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, mimo činnosti uvedené v přílohách zák. 455/91 Sb.
od 10. 3. 1993 do 3. 12. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2012 do 1. 12. 2014
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.066.000,-Kč(třimilionyšedesátšesttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10220 (desettisícdvěstědvacet) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, p řičemž tyto akcie nebudou kótované, (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie je možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie je možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a  stanovami pro svolání valné hromady s tím, že představenstvo současně oznámí akcionářům počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady, je možno upsat jeden kus kmenové listin né akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. 4. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitým zájemcům za těchto podmínek: a) Určitými zájemci budou pan Jan Kafka, datum narození 23.5.1968, bytem Pardubice, Třída Míru 420, (dále též jen "Jan Kafka" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Mgr. Petr Pucandl, datum narození 31.12.1954, bytem Pardubice, Boháčova 561 (dále též jen "Petr Pucandl" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Ing. Lubomír Motyčka, datum narození 2.8.1952, bytem Chrudim, Střelecká 128 (dále též jen "Lubomír Motyčka" nebo jen "určitý zájemce"), kteří budou oprávněni upsat akcie neupsané akcionáři s využitím přednostníh o práva v poměru: Jan Kafka 33,34 %, Petr Pucandl 33,33 % a Lubomír Motyčka 33,33 %. V případě nutnosti zaokrouhlit počet akcií definovaný výše citovaným poměrem, bude postupováno tak, aby zaokrouhlení bylo učiněno ve prospěch určitých zájemců postupně od určitého zájemce s nejnižším procentuelním nárokem), a to nedohodnou-li se určití zájemci pan Jan Kafka, Mgr. Petr Pucandl a Ing. Lubomír Motyčka jinak v písemné dohodě s úředně ověřenými podpisy, která bude společnosti Dostihový spolek a.s. doručena nej později čtvrtý pracovní den po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci v tomto kole upisování akcií. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc a počne běžet pátým pracovním dnem po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány určitými zájemci v souladu s odstavcem 4 tohoto usnesení, bude nabídnuto určitému zájemci za těchto podmínek: a) Určitým zájemcem bude Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"), které bude oprávněno upsat všechny akcie neupsané určitými zájemci dle odst. 4. tohoto usnesení. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií dle ustanovení odstavce 4 tohoto usnesení. 6. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitými zájemci dle ustanovení odstavce 4 a 5 tohoto usnesení) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) bude upsána emisním kursem 300 ,- Kč (třista korun českých). 7. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 248xxxx, vedený u společnosti Čes koslovenská obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku."
od 11. 4. 2012 do 1. 6. 2012
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.066.000,-Kč(třimilionyšedesátšesttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10220 (desettisícdvěstědvacet) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, p řičemž tyto akcie nebudou kótované, (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie je možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie je možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a  stanovami pro svolání valné hromady s tím, že představenstvo současně oznámí akcionářům počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady, je možno upsat jeden kus kmenové listin né akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. 4. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitým zájemcům za těchto podmínek: a) Určitými zájemci budou pan Jan Kafka, datum narození 23.5.1968, bytem Pardubice, Třída Míru 420, (dále též jen "Jan Kafka" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Mgr. Petr Pucandl, datum narození 31.12.1954, bytem Pardubice, Boháčova 561 (dále též jen "Petr Pucandl" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Ing. Lubomír Motyčka, datum narození 2.8.1952, bytem Chrudim, Střelecká 128 (dále též jen "Lubomír Motyčka" nebo jen "určitý zájemce"), kteří budou oprávněni upsat akcie neupsané akcionáři s využitím přednostníh o práva v poměru: Jan Kafka 71,83 %, Petr Pucandl 9,48 % a Lubomír Motyčka 18,69 %. V případě nutnosti zaokrouhlit počet akcií definovaný výše citovaným poměrem, bude postupováno tak, aby zaokrouhlení bylo učiněno ve prospěch určitých zájemců postupně od určitého zájemce s nejnižším procentuelním nárokem), a to nedohodnou-li se určití zájemci pan Jan Kafka, Mgr. Petr Pucandl a Ing. Lubomír Motyčka jinak v písemné dohodě s úředně ověřenými podpisy, která bude společnosti Dostihový spolek a.s. doručena nejp ozději čtvrtý pracovní den po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci v tomto kole upisování akcií. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc a počne běžet pátým pracovním dnem po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány určitými zájemci v souladu s odstavcem 4 tohoto usnesení, bude nabídnuto určitému zájemci za těchto podmínek: a) Určitým zájemcem bude Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"), které bude oprávněno upsat všechny akcie neupsané určitými zájemci dle odst. 4. tohoto usnesení. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií dle ustanovení odstavce 4 tohoto usnesení. 6. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitými zájemci dle ustanovení odstavce 4 a 5 tohoto usnesení) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) bude upsána emisním kursem 300 ,- Kč (třista korun českých). 7. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 248xxxx, vedený u společnosti Čes koslovenská obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku."
od 30. 9. 2006 do 6. 12. 2006
- Valná hromada společnosti konaná dne 15. května 2006 schválila usnesení tohoto znění: 1. Základní kaptiál společnosti se zvýší o částku 3.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 3000 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Valná hromada vyloučila přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 5 obchodního zákoníku. 4. upsání všech 3000 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, PSČ 530 21. 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Dostihový spolek a.s., v Pardubicích, Pražská 607, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o u psání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna kacie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1.000,-- Kč. 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Dostihový spolek a.s. ve výši 3.000.000,-- Kč za určitým zájemcem - Statutárním městem Pardubice z titulu splacení upsného emisního kursu akcií byla započtena jistina peněžité pohledávky Statutárního města Pardubice za společností Dostihový spolek a.s. ve výši 3.000.000,-- Kč z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 17. ledna 2003 mezi Statutárním městem Pardubice, na straně jedné jako věřitelem, a společností Dostihový spolek a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 3.000.000,-- Kč ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. prosince 2005. 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.
od 3. 3. 1994 do 2. 10. 1995
- Základní jmění v částce 2 466 000,- Kč bylo splaceno v plné výši.
od 10. 3. 1993
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena dne 21.12.1992.
od 10. 3. 1993 do 2. 10. 1995
- Ze základního jmění je ke dni zápisu společnosti splaceno Kč 630.000,--.
Kapitál
od 10. 11. 2015
Základní kapitál 13 286 000 Kč, splaceno err %.
od 27. 9. 2012 do 10. 11. 2015
Základní kapitál 13 286 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 12. 2006 do 27. 9. 2012
Základní kapitál 10 220 000 Kč
od 12. 12. 1995 do 6. 12. 2006
Základní kapitál 7 220 000 Kč
od 2. 10. 1995 do 12. 12. 1995
Základní kapitál 3 860 000 Kč
od 3. 3. 1994 do 2. 10. 1995
Základní kapitál 2 466 000 Kč
od 10. 3. 1993 do 3. 3. 1994
Základní kapitál 1 866 000 Kč
od 27. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 220 v listinné podobě.
od 27. 9. 2012
Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady společnosti.
od 10. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 220 v listinné podobě.
od 10. 6. 2011
Převoditelnost akcií je dle stanov omezena souhlasem valné hromady společnosti.
od 6. 12. 2006 do 10. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 220 v listinné podobě.
od 4. 10. 2001 do 6. 12. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 220.
od 12. 12. 1995 do 4. 10. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 7 220.
od 2. 10. 1995 do 12. 12. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 3 860.
od 3. 3. 1994 do 2. 10. 1995
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 466.
od 10. 3. 1993 do 3. 3. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 866.
Statutární orgán
od 19. 12. 2019
Mgr. JAROSLAV MÜLLER - člen představenstva
Pardubice - Mnětice, U Kapličky, PSČ 530 02
den vzniku členství: 3. 12. 2019
od 12. 8. 2019
Ing. PETR KVAŠ - místopředseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Gorkého, PSČ 530 02
den vzniku členství: 25. 1. 2019
den vzniku funkce: 10. 7. 2019
od 12. 8. 2019 do 19. 12. 2019
MARTIN KORBA - člen představenstva
Morašice - Holičky, , PSČ 538 03
den vzniku členství: 25. 1. 2019 - 31. 8. 2019
od 13. 7. 2019 do 12. 8. 2019
MARTIN KORBA - místopředseda představenstva
Morašice - Holičky, , PSČ 538 03
den vzniku členství: 25. 1. 2019
den vzniku funkce: 25. 1. 2019 - 10. 7. 2019
od 30. 5. 2019
JIŘINA KLČOVÁ - člen představenstva
Pardubice - Svítkov, Branecká, PSČ 530 06
den vzniku členství: 25. 1. 2019
od 30. 5. 2019
LUDMILA MINISTROVÁ - člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Husova, PSČ 530 03
den vzniku členství: 25. 1. 2019
od 30. 5. 2019
JAN KAFKA - člen představenstva
Pardubice - Pardubičky, Národních hrdinů, PSČ 530 03
den vzniku členství: 25. 1. 2019
od 30. 5. 2019 do 13. 7. 2019
MARTIN KORBA - místopředseda představenstva
Heřmanův Městec - Chotěnice, , PSČ 538 03
den vzniku členství: 25. 1. 2019
den vzniku funkce: 25. 1. 2019
od 30. 5. 2019 do 12. 8. 2019
Ing. PETR KVAŠ - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Gorkého, PSČ 530 02
den vzniku členství: 25. 1. 2019
od 30. 5. 2019 do 11. 5. 2020
Ing. RICHARD BENÝŠEK - předseda představenstva
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 25. 1. 2019 - 21. 2. 2020
den vzniku funkce: 25. 1. 2019 - 21. 2. 2020
od 30. 5. 2019 do 11. 5. 2020
YVONA BENÝŠKOVÁ - člen představenstva
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 25. 1. 2019 - 21. 2. 2020
od 5. 7. 2017 do 30. 5. 2019
YVONA BENÝŠKOVÁ - člen představenstva
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 14. 12. 2016 - 25. 1. 2019
od 5. 7. 2017 do 30. 5. 2019
LUDMILA MINISTROVÁ - člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Husova, PSČ 530 03
den vzniku členství: 30. 3. 2017 - 25. 1. 2019
od 4. 5. 2017 do 30. 5. 2019
JAN KAFKA - člen představenstva
Pardubice - Pardubičky, Národních hrdinů, PSČ 530 03
den vzniku členství: 28. 6. 2016 - 25. 1. 2019
od 10. 12. 2016 do 4. 5. 2017
JAN KAFKA - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, třída Míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 10. 12. 2016 do 30. 5. 2019
Ing. RICHARD BENÝŠEK - předseda představenstva
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 6. 2016 - 25. 1. 2019
den vzniku funkce: 28. 6. 2016 - 25. 1. 2019
od 10. 12. 2016 do 30. 5. 2019
MARTIN KORBA - místopředseda představestva
Heřmanův Městec - Chotěnice, , PSČ 538 03
den vzniku členství: 27. 9. 2016 - 25. 1. 2019
den vzniku funkce: 27. 9. 2016 - 25. 1. 2019
od 10. 11. 2015 do 10. 12. 2016
JAN KAFKA - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, třída Míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 7. 3. 2012 - 7. 3. 2016
od 10. 11. 2015 do 10. 12. 2016
Ing. RICHARD BENÝŠEK - předseda představenstva
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 12. 2. 2013 - 28. 6. 2016
od 10. 11. 2015 do 10. 12. 2016
Ing. MICHAEL SKALICKÝ, Ph.D. - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Na Biřičce, PSČ 500 08
den vzniku členství: 29. 3. 2013 - 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 25. 4. 2013 - 28. 6. 2016
od 10. 11. 2015 do 5. 7. 2017
Ing. OLDŘICH BABICKÝ - Člen představenstva
Kroměříž, 17. listopadu, PSČ 767 01
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 26. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2014
od 10. 11. 2015 do 5. 7. 2017
Ing. MIROSLAV PROKOP - člen představenstva
Pardubice - Svítkov, Žižkova, PSČ 530 06
den vzniku členství: 5. 3. 2015 - 2. 2. 2017
od 10. 11. 2015 do 30. 5. 2019
VLADIMÍR MICHALEC - člen představenstva
Sezemice - Velké Koloděje, , PSČ 533 04
den vzniku členství: 5. 3. 2015 - 25. 1. 2019
od 10. 11. 2015 do 30. 5. 2019
Ing. JAN ŘEHOUNEK - člen představenstva
Pardubice - Svítkov, Na Parohách, PSČ 530 06
den vzniku členství: 5. 3. 2015 - 25. 1. 2019
od 4. 9. 2015 do 10. 11. 2015
VLADIMÍR MICHALEC - člen představenstva
Sezemice - Velké Koloděje, , PSČ 533 04
den vzniku členství: 5. 3. 2015
od 4. 9. 2015 do 10. 11. 2015
Ing. MIROSLAV PROKOP - člen představenstva
Pardubice - Svítkov, Žižkova, PSČ 530 06
den vzniku členství: 5. 3. 2015
od 4. 9. 2015 do 10. 11. 2015
Ing. JAN ŘEHOUNEK - člen představenstva
Pardubice - Svítkov, Na Parohách, PSČ 530 06
den vzniku členství: 5. 3. 2015
od 1. 12. 2014 do 4. 9. 2015
MUDr. ŠTĚPÁNKA FRAŇKOVÁ - člen představenstva
Pardubice - Rosice, Salavcova, PSČ 533 51
den vzniku členství: 27. 1. 2011 - 5. 3. 2015
od 1. 12. 2014 do 4. 9. 2015
Ing. JIŘÍ ROZINEK - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 1. 2011 - 5. 3. 2015
od 1. 12. 2014 do 4. 9. 2015
Ing. TOMÁŠ PELIKÁN - člen představenstva
Pardubice - Svítkov, Ke Stájím, PSČ 530 06
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 5. 3. 2015
od 1. 12. 2014 do 10. 11. 2015
JAN KAFKA - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, třída Míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 7. 3. 2012
od 1. 12. 2014 do 10. 11. 2015
Ing. RICHARD BENÝŠEK - předseda představenstva
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 12. 2. 2013
od 1. 12. 2014 do 10. 11. 2015
Ing. MICHAEL SKALICKÝ, Ph.D. - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Na Biřičce, PSČ 500 08
den vzniku členství: 29. 3. 2013
den vzniku funkce: 25. 4. 2013
od 1. 12. 2014 do 10. 11. 2015
Ing. OLDŘICH BABICKÝ - Člen představenstva
Kroměříž, 17. listopadu, PSČ 767 01
den vzniku členství: 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 12. 2014
od 21. 8. 2013 do 21. 8. 2013
HANA JENÍKOVÁ - člen představenstva
Čeperka, Smetanova, PSČ 533 45
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 28. 3. 2013
od 21. 8. 2013 do 1. 12. 2014
MVDr. VLADIMÍR TLUČHOŘ - člen představenstva
Pardubice - Studánka, Bartoňova, PSČ 530 12
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 27. 6. 2014
od 21. 8. 2013 do 1. 12. 2014
Ing. RICHARD BENÝŠEK - předseda představenstva
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 12. 2. 2013
od 21. 8. 2013 do 1. 12. 2014
Ing. JIŘÍ ROZINEK - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 1. 2011
od 21. 8. 2013 do 1. 12. 2014
Ing. MICHAEL SKALICKÝ, Ph.D. - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Na Biřičce, PSČ 500 08
den vzniku členství: 29. 3. 2013
den vzniku funkce: 25. 4. 2013
od 21. 8. 2013 do 1. 12. 2014
Ing. TOMÁŠ PELIKÁN - člen představenstva
Pardubice - Svítkov, Ke Stájím, PSČ 530 06
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 7. 6. 2013 do 21. 8. 2013
Ing. JIŘÍ ROZINEK - místopředseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 14. 2. 2011 - 28. 3. 2013
od 19. 4. 2012 do 19. 4. 2012
Ing. Václav Luka - člen představenstva
Praha - Praha 4, K výboru, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 12. 2011 - 7. 3. 2012
od 19. 4. 2012 do 21. 8. 2013
MVDr. Vladimír Tlučhoř - předseda představenstva
Pardubice - Dubina, Bartoňova, PSČ 530 12
den vzniku členství: 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 22. 12. 2011 - 11. 2. 2013
od 19. 4. 2012 do 21. 8. 2013
Ing. Tomáš Pelikán - člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Bezdíčkova, PSČ 530 03
den vzniku členství: 7. 3. 2012 - 28. 6. 2012
od 19. 4. 2012 do 1. 12. 2014
Jan Kafka - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, třída Míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 7. 3. 2012
od 17. 8. 2011 do 19. 4. 2012
MVDr. Vladimír Tlučhoř - člen představenstva
Pardubice - Dubina, Bartoňova, PSČ 530 12
den vzniku členství: 30. 6. 2011
od 16. 3. 2011 do 17. 8. 2011
MVDr. Vladimír Tlučhoř - člen představenstva
Pardubice - Dubina, Bartoňova, PSČ 530 12
den vzniku členství: 14. 2. 2011 - 30. 6. 2011
od 16. 3. 2011 do 19. 4. 2012
Jan Němec - předseda představenstva
Pardubice, Na Labišti, PSČ 530 09
den vzniku členství: 27. 1. 2011 - 20. 12. 2011
den vzniku funkce: 14. 2. 2011 - 20. 12. 2011
od 16. 3. 2011 do 19. 4. 2012
Ladislav Nermuť - člen představenstva
Poděbrady, Na Hrázi, PSČ 290 01
den vzniku členství: 27. 1. 2011 - 9. 11. 2011
od 16. 3. 2011 do 7. 6. 2013
Ing. Jiří Rozinek - místopředseda představenstva
Pardubice, Arnošta z Pardubic, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 14. 2. 2011 - 28. 3. 2013
od 16. 3. 2011 do 1. 12. 2014
MUDr. Štěpánka Fraňková - člen představenstva
Pardubice, Salavcova, PSČ 533 51
den vzniku členství: 27. 1. 2011
od 1. 11. 2007 do 16. 3. 2011
Ing. arch. Miroslav Petráň - předseda představenstva
Pardubice, Škroupova 585, PSČ 530 03
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 25. 6. 2007 - 27. 1. 2011
od 1. 11. 2007 do 16. 3. 2011
Ing. Jiří Kunát - místopředseda představenstva
Pardubice, Bulharská 659, PSČ 530 03
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 25. 6. 2007 - 27. 1. 2011
od 1. 11. 2007 do 16. 3. 2011
Ing. Jaroslav Matoušek - člen představenstva
Řečany nad Labem, Družstevní 314, PSČ 533 13
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 27. 1. 2011
od 1. 11. 2007 do 16. 3. 2011
Ladislav Nermuť - člen představenstva
Poděbrady, Na Hrázi 1284, PSČ 290 01
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 27. 1. 2011
od 1. 11. 2007 do 16. 3. 2011
Ing. Jaroslav Deml - člen představenstva
Pardubice, Bartoňova 846, PSČ 530 12
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 27. 1. 2011
od 30. 9. 2006 do 1. 11. 2007
Jiří Kunát - Místopředseda představenstva
Pardubice, Bulharská 659, PSČ 530 03
den vzniku členství: 15. 5. 2006 - 21. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 5. 2006 - 21. 6. 2007
od 13. 9. 2003 do 30. 9. 2006
Mgr. Petr Pucandl - Místopředseda představenstva
Pardubice, Winterova 954, PSČ 530 03
den vzniku členství: 24. 4. 2003 - 15. 5. 2006
den vzniku funkce: 30. 4. 2003 - 15. 5. 2006
od 13. 9. 2003 do 1. 11. 2007
Ing. arch. Miroslav Petráň - Předseda představenstva
Pardubice, Škroupova 585, PSČ 530 03
den vzniku členství: 24. 4. 2003 - 21. 6. 2007
den vzniku funkce: 30. 4. 2003 - 21. 6. 2007
od 13. 9. 2003 do 1. 11. 2007
Ing. Jaroslav Matoušek - Člen představenstva
Řečany nad Labem, Družstevní 314, PSČ 532 13
den vzniku členství: 24. 4. 2003 - 21. 6. 2007
od 13. 9. 2003 do 1. 11. 2007
Ladislav Nermuť - Člen představenstva
Poděbrady, Na Hrázi 1284, PSČ 290 01
den vzniku členství: 24. 4. 2003 - 21. 6. 2007
od 13. 9. 2003 do 1. 11. 2007
Ing. Jaroslav Deml - Člen představenstva
Pardubice, Bartoňova 846, PSČ 530 12
den vzniku členství: 24. 4. 2003 - 21. 6. 2007
od 3. 12. 2002 do 13. 9. 2003
Ing. arch. Miroslav Petráň - Předseda představenstva
Pardubice, Škroupova 585, PSČ 530 03
den vzniku členství: 12. 12. 2001 - 24. 4. 2003
den vzniku funkce: 12. 12. 2001 - 24. 4. 2003
od 3. 12. 2002 do 13. 9. 2003
Mgr. Petr Pucandl - Místopředseda představenstva
Pardubice, Winterova 954, PSČ 530 03
den vzniku členství: 12. 12. 2001 - 24. 4. 2003
den vzniku funkce: 12. 12. 2001 - 24. 4. 2003
od 3. 12. 2002 do 13. 9. 2003
Jiří Razskazov - Člen představenstva
Pardubice, Nerudova 1407, PSČ 530 02
den vzniku členství: 12. 12. 2001 - 24. 4. 2003
od 3. 12. 2002 do 13. 9. 2003
Ing. Jaroslav Matoušek - Člen představenstva
Řečany nad Labem, Družstevní 314, PSČ 532 13
den vzniku členství: 12. 12. 2001 - 24. 4. 2003
od 3. 12. 2002 do 13. 9. 2003
Ladislav Nermuť - Člen představenstva
Poděbrady, Na Hrázi 1284, PSČ 290 01
den vzniku členství: 12. 12. 2001 - 24. 4. 2003
od 4. 10. 2001 do 3. 12. 2002
Petr Drahoš - Předseda představenstva
Pardubice, Lonkova 464
od 4. 10. 2001 do 3. 12. 2002
Ing. arch. Miroslav Petráň - Místopředseda představenstva
Pardubice, Škroupova 585
od 16. 2. 2000 do 3. 12. 2002
Ing. Michal Koláček - Člen představenstva
Pardubice, Benešovo nám. 2440
od 16. 2. 2000 do 3. 12. 2002
Jaroslav Matoušek - Člen představenstva
Řečany n. L., 314
od 30. 3. 1999 do 3. 12. 2002
Jiří Razskazov - Člen představenstva
Pardubice, Nerudova 1407
od 9. 2. 1998 do 16. 2. 2000
Mgr. Vladimír Bláha - Člen představenstva
Pardubice, Benešovo nám. 2474
od 9. 2. 1998 do 16. 2. 2000
Ing. Jiří Schneider - Člen představenstva
Pardubice, Spořilov 764
od 12. 12. 1995 do 30. 3. 1999
MVDr. Jiří Janda - Člen představenstva
Pardubice, Teplého 1535
od 12. 12. 1995 do 3. 12. 2002
Mgr. Petr Pucandl - Člen představenstva
Pardubice, Winterova 954
od 10. 3. 1993 do 12. 12. 1995
Naděžda Zálešáková - Člen představenstva
Chrudim, Husova 794
od 10. 3. 1993 do 12. 12. 1995
Jiří Požár - Člen představenstva
Pardubice, Stavařov 99
od 10. 3. 1993 do 9. 2. 1998
Jiří Stareček - Člen představenstva
Pardubice, Sladkovského 1872
od 10. 3. 1993 do 9. 2. 1998
Ing. Hana Demlová - Člen představenstva
Pardubice, Jilemnického 2217
od 10. 3. 1993 do 4. 10. 2001
Petr Drahoš - Člen představenstva
Pardubice, Lonkova 464
od 10. 3. 1993 do 4. 10. 2001
Miroslav Petráň - Člen představenstva
Pardubice, Škroupova 585
od 10. 3. 1993 do 3. 12. 2002
Vlastimil Freiberk - Člen představenstva
Pardubice, Gagarinova 386
od 1. 12. 2014
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Společnost mohou na základě písemného pověření představenstva zastupovat samostatně i ostatní členové představenstva.
od 3. 12. 2002 do 1. 12. 2014
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jménem společnosti mohou na základě písemného pověření představenstva jednat i ostatní členové představenstva.
od 4. 10. 2001 do 3. 12. 2002
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná společně předseda nebo místopředseda předstvenstva a nejméně jeden člen představenstva.
od 10. 3. 1993 do 4. 10. 2001
Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Prokura
od 10. 2. 1998 do 30. 9. 2006
Mgr. Petr Pucandl
Pardubice, Winterova 954
od 10. 2. 1998 do 30. 9. 2006
- Podepisování za společnost se děje tak, že prokurista připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti a uvede dodatek "prokurista".
Dozorčí rada
od 30. 5. 2019
Ing. PETR BENEŠ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Svítkov, Dostihová, PSČ 530 06
den vzniku členství: 25. 1. 2019
den vzniku funkce: 25. 1. 2019
od 30. 5. 2019
MUDr. ŠTĚPÁNKA FRAŇKOVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Hronovická, PSČ 530 02
den vzniku členství: 25. 1. 2019
od 30. 5. 2019
IVO KŐHLER - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Zakouřilova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 25. 1. 2019
od 30. 5. 2019
Dr. DANIEL SPÁLENKA - člen dozorčí rady
Pardubice - Svítkov, Křemenská, PSČ 530 06
den vzniku členství: 25. 1. 2019
od 30. 5. 2019
Mgr. MICHAL BOUŠKA - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Pod Vinicí, PSČ 530 02
den vzniku členství: 25. 1. 2019
od 30. 5. 2019
Ing. JAN ŘEHOUNEK - člen dozorčí rady
Pardubice - Svítkov, Na Parohách, PSČ 530 06
den vzniku členství: 25. 1. 2019
od 9. 1. 2019 do 30. 5. 2019
Ing. PETR BENEŠ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Svítkov, Dostihová, PSČ 530 06
den vzniku členství: 5. 3. 2015 - 25. 1. 2019
den vzniku funkce: 5. 3. 2015 - 25. 1. 2019
od 22. 2. 2018 do 30. 5. 2019
Ing. ZDENĚK TLUSŤÁK - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Rybova, PSČ 500 09
den vzniku členství: 19. 8. 2017 - 25. 1. 2019
od 18. 2. 2018 do 30. 5. 2019
Mgr. MICHAL BOUŠKA - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Pod Vinicí, PSČ 530 02
den vzniku členství: 2. 5. 2017 - 25. 1. 2019
od 5. 7. 2017 do 18. 2. 2018
Mgr. MICHAL BOUŠKA - člen dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Erno Košťála, PSČ 530 12
den vzniku členství: 2. 5. 2017
od 10. 12. 2016 do 20. 4. 2017
Ing. LUBOMÍR MOTYČKA - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Střelecká, PSČ 537 01
den vzniku členství: 28. 6. 2016 - 25. 3. 2017
od 10. 12. 2016 do 30. 5. 2019
IVO KŐHLER - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Zakouřilova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 28. 6. 2016 - 25. 1. 2019
od 10. 12. 2016 do 30. 5. 2019
Ing. VLADIMÍR ŘEHOUNEK - člen dozorčí rady
Pardubice - Trnová, Bohdanečská, PSČ 530 09
den vzniku členství: 28. 6. 2016 - 25. 1. 2019
od 10. 11. 2015 do 10. 12. 2016
Ing. LUBOMÍR MOTYČKA - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Střelecká, PSČ 537 01
den vzniku členství: 7. 3. 2012 - 7. 3. 2016
od 10. 11. 2015 do 10. 12. 2016
Ing. VLADIMÍR ŘEHOUNEK - člen dozorčí rady
Pardubice - Trnová, Bohdanečská, PSČ 530 09
den vzniku členství: 7. 3. 2012 - 7. 3. 2016
od 10. 11. 2015 do 10. 12. 2016
IVO KŐHLER - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Zakouřilova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 28. 6. 2016
od 10. 11. 2015 do 5. 7. 2017
LUDMILA MINISTROVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Husova, PSČ 530 03
den vzniku členství: 5. 3. 2015 - 26. 2. 2017
od 10. 11. 2015 do 9. 1. 2019
Ing. PETR BENEŠ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Josefa Ressla, PSČ 530 02
den vzniku členství: 5. 3. 2015
den vzniku funkce: 5. 3. 2015
od 10. 11. 2015 do 30. 5. 2019
JINDŘICH PLETÁNEK - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Wolkerova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 5. 3. 2015 - 25. 1. 2019
od 4. 9. 2015 do 10. 11. 2015
Ing. PETR BENEŠ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Josefa Ressla, PSČ 530 02
den vzniku členství: 5. 3. 2015
den vzniku funkce: 5. 3. 2015
od 4. 9. 2015 do 10. 11. 2015
LUDMILA MINISTROVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Husova, PSČ 530 03
den vzniku členství: 5. 3. 2015
od 4. 9. 2015 do 10. 11. 2015
JINDŘICH PLETÁNEK - člen dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Wolkerova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 5. 3. 2015
od 5. 3. 2015 do 4. 9. 2015
Ing. PETR BENEŠ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Josefa Ressla, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 1. 2011 - 5. 3. 2015
den vzniku funkce: 14. 2. 2011 - 5. 3. 2015
od 21. 8. 2013 do 4. 9. 2015
Ing. VLADIMÍR ENGELMAJER - člen dozorčí rady
Pardubice - Studánka, V Zátiší, PSČ 530 12
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 5. 3. 2015
od 21. 8. 2013 do 10. 11. 2015
Ivo Köhler - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Zakouřilova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 19. 4. 2012 do 21. 8. 2013
Ing. Milan Vich - člen dozorčí rady
Pardubice - Studánka, Na Babce, PSČ 530 12
den vzniku členství: 7. 3. 2012 - 25. 4. 2012
od 19. 4. 2012 do 21. 8. 2013
MVDr. Jiří Janda - člen dozorčí rady
Morašice - Holičky, , PSČ 538 03
den vzniku členství: 7. 3. 2012 - 24. 5. 2012
od 19. 4. 2012 do 10. 11. 2015
Ing. Lubomír Motyčka - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Střelecká, PSČ 537 01
den vzniku členství: 7. 3. 2012
od 19. 4. 2012 do 10. 11. 2015
Ing. Vladimír Řehounek - člen dozorčí rady
Pardubice - Trnová, Bohdanečská, PSČ 530 09
den vzniku členství: 7. 3. 2012
od 17. 8. 2011 do 19. 4. 2012
Ing. Vladimír Engelmajer - člen dozorčí rady
Pardubice, K Blahobytu, PSČ 530 02
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 7. 3. 2012
od 16. 3. 2011 do 17. 8. 2011
Ing. Vladimír Engelmajer - člen dozorčí rady
Pardubice, K Blahobytu, PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 2. 2011 - 30. 6. 2011
od 16. 3. 2011 do 5. 3. 2015
Ing. Petr Beneš - předseda dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Jiránkova, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 14. 2. 2011
od 16. 3. 2011 do 4. 9. 2015
Mgr. Václav Snopek - člen dozorčí rady
Pardubice, 17. listopadu, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 1. 2011 - 5. 3. 2015
od 4. 8. 2010 do 16. 3. 2011
JUDr. Ing. Roman Abraham - člen dozorčí rady
Poděbrady III, Československé armády, PSČ 290 01
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 27. 1. 2011
od 1. 11. 2007 do 4. 8. 2010
Ing. Zdenka Dufková - člen dozorčí rady
Praha 10 - Benice, U Zahrádek 135, PSČ 103 00
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 30. 6. 2010
od 1. 11. 2007 do 16. 3. 2011
Ing. Jiří Stříteský - předseda dozorčí rady
Pardubice, Sladkovského 1826, PSČ 530 02
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 27. 1. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2007 - 27. 1. 2011
od 1. 11. 2007 do 16. 3. 2011
Martin Brablec - člen dozorčí rady
Pardubice, Lonkova 482, PSČ 530 09
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 27. 1. 2011
od 6. 8. 2004 do 1. 11. 2007
Ing. Zdenka Dufková - Člen
Praha 10 - Benice, U Zahrádek 135, PSČ 103 00
den vzniku členství: 29. 4. 2004 - 21. 6. 2007
od 13. 9. 2003 do 6. 8. 2004
Ing. Martin Švehla - Člen
Mratín - Sluhy, 217, PSČ 250 63
den vzniku členství: 24. 4. 2003 - 29. 4. 2004
od 13. 9. 2003 do 1. 11. 2007
Ing. Jiří Stříteský - Předseda
Pardubice, Sladkovského 1826, PSČ 530 02
den vzniku členství: 24. 4. 2003 - 21. 6. 2007
den vzniku funkce: 24. 4. 2003 - 21. 6. 2007
od 13. 9. 2003 do 1. 11. 2007
Jiří Rozinek - Člen
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2604, PSČ 530 02
den vzniku členství: 24. 4. 2003 - 21. 6. 2007
od 3. 12. 2002 do 13. 9. 2003
Ing. Jiří Stříteský - Předseda
Pardubice, Sladkovského 1826, PSČ 530 02
den vzniku členství: 12. 12. 2001 - 24. 4. 2003
den vzniku funkce: 12. 12. 2001 - 24. 4. 2003
od 3. 12. 2002 do 13. 9. 2003
Ing. Václav Brož - Člen
Pardubice, J. Zajíce 960
den vzniku členství: 12. 12. 2001 - 24. 4. 2003
od 3. 12. 2002 do 13. 9. 2003
Ing. Martin Švehla - Člen
Mratín - Sluhy, 217, PSČ 250 63
den vzniku členství: 12. 12. 2001 - 24. 4. 2003
od 9. 2. 1998 do 3. 12. 2002
JUDr. Václav Voženílek
Pardubice, Ke tvrzi 1006, PSČ 530 03
od 12. 12. 1995 do 9. 2. 1998
Ing. Jiří Požár
Pardubice, Stavařov 99
od 12. 12. 1995 do 3. 12. 2002
Ing. Jiří Stříteský
Pardubice, Sladkovského 1826
od 12. 12. 1995 do 3. 12. 2002
Ing. Václav Brož
Pardubice, J.Zajíce 960
od 10. 3. 1993 do 12. 12. 1995
Pavel Horák
Pardubice, Brožíkova 430
od 10. 3. 1993 do 12. 12. 1995
Jaroslav Žítek
Pardubice, Bartoňova 687
od 10. 3. 1993 do 12. 12. 1995
Roman Línek
Pardubice, Ke hřišti 82
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 700,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 739,50 Kč
ČSOB 2 739,50 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 749,45 Kč
Česká spořitelna 2 763,00 Kč
Raiffeisenbank 2 798,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 800,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+13
+
-
2.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

+8
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

+6
+
-
4.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+4
+
-
5.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-1
+
-

Články na Heroine.cz

Než skončí léto: film o zamilovaných teenagerech, který se dokáže vyhnout snad každému klišé

Než skončí léto: film o zamilovaných teenagerech, který se dokáže vyhnout snad každému klišé

„Troufnu si tvrdit, že jeden z mých nejsilnějších filmových zážitků loňského podzimu je...více

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Milena Lenderová je jednou z předních českých historiček. Zaměřuje se mimo jiné na každodennost...více

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Občas cítím na své dítě obrovský vztek, který stěží ovládnu. Nebo neovládnu. Strategie,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services