Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Loučná - Dašice, a.s.
IČO: 48171387

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 7. 1993
Obchodní firma
od 26. 7. 1993

Loučná - Dašice, a.s.

Sídlo
od 9. 9. 2014 do 2. 3. 2016
Dašice, Palackého , PSČ 533 03
od 25. 4. 2002 do 9. 9. 2014
Dašice, Palackého ulice č. 485, PSČ 533 03
od 26. 7. 1993 do 25. 4. 2002
Dašice, Palackého ul.
IČO
od 26. 7. 1993

48171387

DIČ

CZ48171387

Identifikátor datové schránky:ek5ezny
Právní forma
od 26. 7. 1993
Akciová společnost
Spisová značka942 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 12. 7. 1994
- silniční motorová doprava
od 12. 7. 1994
- výroba a opravy zemědělských strojů
od 12. 7. 1994
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 7. 1994
- dodávky zemních prací
od 12. 7. 1994 do 25. 4. 2002
- truhlářství
od 12. 7. 1994 do 25. 4. 2002
- hostinská činnost
od 26. 7. 1993
- zemědělská výroba
Předmět činnosti
od 9. 9. 2014
- rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba osiv a sadby
Ostatní skutečnosti
od 17. 8. 2017
- a)Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je Chroustovická a.s., IČ: 27479111, se sídlem č.p. 226, 538 63 Chroustovice, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2453, když vlastní 14 106 (čtrnáct tisíc jedno sto še st) kusů akcií Společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 290,- Kč (dvě stě devadesát korun českých), vydaných Společností, jejíž základní kapitál činí 4.206.160,- Kč (čtyři miliony dvě stě šest tisíc jedno sto šedes át korun českých) a je rozdělen na 14 504 (čtrnáct tisíc pět set čtyři) kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 290,- Kč(dvě stě devadesát korun českých), tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry akcie, jejichž souhrnná jmeno vitá hodnota činí 4.090.740,- Kč (čtyři miliony devadesát tisíc sedm set čtyřicet korun českých), což představuje 97,26 % (devadesát sedm celých dvacet šest setin procenta) základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 97,26 % (devadesát sedm celých dvacet šest setin procenta) ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích. b)Společnosti, respektive jejímu statutárnímu řediteli, byla v souladu s ust. § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Spol ečnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to Chroustovická a.s., IČ: 27479111, se sídlem č.p. 226, 538 63 Chroustovice, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl B. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti jejich menšinových akcionářů, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. c)Řádná valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 3.390,- Kč (tři tisíce tři sta devadesát kor un českých) za každou jednu akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 290,- Kč (dvě stě devadesát korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 1602/ 52/16 ze dne 30.4.2017 (třicátého dubna roku dva tisíce sedmnáct), vypracovaného ke dni 30.4.2017 (třicátého dubna roku dva tisíce sedmnáct) soudním znalcem Ing. Ottou Šmídem, Na jezírku 628, 460 06 Liberec 6. Závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů je částka 3.389,18 Kč (tři tisíce tři sta osmdesát devět korun českých, osmnáct haléřů) za každou jednu akcii o nominální hodnotě 290,-- Kč (dvě stě devadesát kor un českých). Při zpracování znaleckého posudku byla soudním znalcem zvolena a použita metoda kapitalizovaných zisků, spadající do skupiny metod výnosových, což jest ve shodě s ustanovením § 24, odst. 2 a 3 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Dále pak byla použita metoda účetních cen ze skupiny metod majetkových, což jest v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 výše jmenovaného zákona. d)Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu tohoto paragrafu, kterou je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Čechovo náb řeží 1790, 530 03 Pardubice (dále také "pověřená osoba"), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastn íků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto ak ciím. V tom případě poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude dosavadním vlas tníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti nebo složenkou na adresu, jež sdělí dosavadní vlastník akcií taktéž při předání akcií Společnosti. e)Řádná valná hromada osvědčuje, že pověřená osoba UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., která je bankou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hr omady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. f)Řádná valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společností v řádné lhůtě podle ust. § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti na adrese Palackého 485, 533 03 Dašice, v pracovních dnech v době od sedmi (7.00) do patnácti (15.00) hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 466 951 046 sjednat v rámci řádné lhůty jinou hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do třiceti (30) dnů od přechodu vlastnického práva, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než čtrnáct (14) dn ů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, pak své akcie předloží v rámci dodatečné lhůty v místě a čase jako v případě lhůty řádné. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích.
od 9. 9. 2014
- Počet členů správní rady: 3
od 9. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 6. 2002
- Dle smlouvy u fúzi ze dne 28. 3. 2002 převzala obchodní společnost Loučná - Dašice, a.s. se sídlem 533 03 Dašice, Palackého ulice č. 485, identifikační číslo 48171387 jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti L á n s k o, spol. s r.o. se sídlem 533 03 Lány u Dašic 28, identifikační číslo 49285149 zapsané v oddílu C vložce 4385 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
od 18. 4. 2000 do 11. 5. 2001
- "K vypořádání ztrát společnosti za roky 1996 - 1999 ve výši Kč 18 087 986,21, jež přesahují 50 % základního jmění společnosti, se s n i ž u j e základní jmění společnosti o Kč 18 648 000,--, t. j. na nové (snížené) základní jmění Kč 2 072 000,--. Snížení základního jmění se provádí snížením jmenovité hodnoty všech 4 144 ks akcií a to u každé akcie o Kč 4 500,--, t. j. na novou (sníženou) jmenovitou hodnotu Kč 500,--".
od 26. 7. 1993 do 11. 5. 2001
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena dne 9.7.1993 na základě rozhodnutí ustavující valné hromady.
Kapitál
od 2. 3. 2016
Základní kapitál 4 206 160 Kč, splaceno err %.
od 28. 6. 2002 do 2. 3. 2016
Základní kapitál 4 206 160 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 5. 2001 do 28. 6. 2002
Základní kapitál 2 072 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 7. 1993 do 11. 5. 2001
Základní kapitál 20 720 000 Kč
od 2. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14 504.
od 9. 9. 2014 do 2. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno 290, počet akcií: 14 504.
od 28. 6. 2002 do 9. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 14 504.
od 28. 6. 2002 do 9. 9. 2014
v zaknihované podobě
od 11. 5. 2001 do 28. 6. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 4 144.
od 11. 5. 2001 do 28. 6. 2002
v zaknihované podobě
od 26. 7. 1993 do 11. 5. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 4 144.
Statutární orgán
od 27. 4. 2017
PETR JENÍČEK - Statutární ředitel
Sedlice - Hoděmyšl, , PSČ 262 42
den vzniku funkce: 15. 7. 2014
od 27. 4. 2016 do 27. 4. 2017
PETR JENÍČEK - Statutární ředitel
Sedlice - Hoděmyšl, , PSČ 262 42
den vzniku funkce: 15. 7. 2014
od 2. 3. 2016 do 27. 4. 2016
PETR JENÍČEK - Statutární ředitel
Sedlice - Hoděmyšl, , PSČ 262 42
den vzniku funkce: 15. 7. 2014
od 9. 9. 2014 do 2. 3. 2016
PETR JENÍČEK - Statutární ředitel
Sedlice - Hoděmyšl, , PSČ 262 42
den vzniku funkce: 15. 7. 2014
od 23. 10. 2013 do 9. 9. 2014
Ing. PETR DYMÁK - Předseda představenstva
Pardubice - Polabiny, Družby, PSČ 530 09
den vzniku členství: 22. 6. 2001 - 15. 7. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 15. 7. 2014
od 23. 10. 2013 do 9. 9. 2014
JIŘÍ RONOVSKÝ - Místopředseda představenstva
Kněžice, , PSČ 538 43
den vzniku členství: 22. 6. 2001 - 15. 7. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 15. 7. 2014
od 13. 12. 2003 do 9. 9. 2014
Ing. Miloslav Culek - Člen představenstva
Dolany 76, PSČ 552 01 Dolany
den vzniku členství: 20. 6. 2003 - 15. 7. 2014
od 4. 2. 2002 do 30. 4. 2003
JUDr. Eva Auersvaldová - Členka představenstva
538 42 Ronov nad Doubravou, Nábřežní 160
den vzniku členství: 22. 6. 2001 - 16. 12. 2002
od 4. 2. 2002 do 23. 10. 2013
Jiří Ronovský - Místopředseda představenstva
Kněžice 17, 538 43 Třemošnice
den vzniku členství: 22. 6. 2001 - 15. 7. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 15. 7. 2014
od 15. 11. 1999 do 4. 2. 2002
Mgr. Josef Smutný - Místopředseda představenstva
Pardubice, Karla IV. 2594
od 15. 11. 1999 do 23. 10. 2013
Ing. Petr Dymák - Předseda představenstva
Pardubice-Polabiny, Družby 342
den vzniku členství: 22. 6. 2001 - 15. 7. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 15. 7. 2014
od 4. 7. 1996 do 15. 11. 1999
Ing. Jan Klouček - Předseda představenstva
Pardubice, Devotyho 1625
od 4. 7. 1996 do 15. 11. 1999
Václav Dvořák - Místopředseda představenstva
Pardubice, 22.července 594
od 4. 7. 1996 do 15. 11. 1999
Ing. Petr Dymák - Člen představenstva
Pardubice-Polabiny, Družby 342
od 4. 7. 1996 do 15. 11. 1999
Mgr. Josef Smutný - Člen představenstva
Pardubice, Karla IV. 2594
od 4. 7. 1996 do 4. 2. 2002
Jaroslav Brtna - Člen představenstva
Dašice, U splavu 449
od 26. 7. 1993 do 4. 7. 1996
Ing. Jana Vojtěchová - Předseda představenstva
Dašice, U splavu 433
od 26. 7. 1993 do 4. 7. 1996
Mgr. Josef Smutný - Místopředseda představenstva
Pardubice, Karla IV. 2594
od 26. 7. 1993 do 4. 7. 1996
Jaroslav Brtna - Člen představenstva
Dašice, U splavu 449
od 26. 7. 1993 do 4. 7. 1996
Rudolf Čihák - Člen představenstva
Velké Koloděje, 36
od 26. 7. 1993 do 4. 7. 1996
Karel Chvojka - Člen představenstva
Chrudim, Na valech 572
od 26. 7. 1993 do 4. 7. 1996
Tomáš Klásek - Člen představenstva
Dašice, Komenského 25
od 26. 7. 1993 do 4. 7. 1996
Vladimír Král - Člen představenstva
Malolánsko 12,
od 26. 7. 1993 do 4. 7. 1996
Jaroslava Kučerová - Člen představenstva
Velkolánsko 5,
od 26. 7. 1993 do 4. 7. 1996
Stanislav Svědiroh - Člen představenstva
Malolánsko 3,
od 9. 9. 2014
Statutárnímu řediteli přísluší zastupování společnosti ve všech věcech a obchodním vedení společnosti. Zastupuje společnost samostatně.
od 25. 4. 2002 do 9. 9. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 26. 7. 1993 do 25. 4. 2002
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Ve věcech běžné správy a řízení společnosti vymezených představenstvem v organizačním řádu jedná jménem společnosti ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva nebo ředitel společnosti.
Správní rada
od 27. 4. 2017
PETR JENÍČEK - člen správní rady
Sedlice - Hoděmyšl, , PSČ 262 42
den vzniku členství: 15. 7. 2014
od 30. 7. 2016
MARTINA JELÍNKOVÁ - člen správní rady
Spojil, Okružní, PSČ 530 02
den vzniku členství: 15. 7. 2014
od 27. 4. 2016 do 30. 7. 2016
MARTINA JELÍNKOVÁ - člen správní rady
Hradec Králové - Roudnička, Dolní, PSČ 500 02
den vzniku členství: 15. 7. 2014
od 27. 4. 2016 do 27. 4. 2017
PETR JENÍČEK - člen správní rady
Sedlice - Hoděmyšl, , PSČ 262 42
den vzniku členství: 15. 7. 2014
od 27. 4. 2016 do 14. 9. 2017
LUKÁŠ BENDA - člen správní rady
Běstvina, , PSČ 538 45
den vzniku členství: 15. 7. 2014 - 31. 7. 2017
od 2. 3. 2016 do 27. 4. 2016
PETR JENÍČEK - člen správní rady
Sedlice - Hoděmyšl, , PSČ 262 42
den vzniku členství: 15. 7. 2014
od 2. 3. 2016 do 27. 4. 2016
MARTINA JELÍNKOVÁ - člen správní rady
Hradec Králové - Roudnička, Dolní, PSČ 500 02
den vzniku členství: 15. 7. 2014
od 2. 3. 2016 do 27. 4. 2016
LUKÁŠ BENDA - člen správní rady
Běstvina, , PSČ 538 45
den vzniku členství: 15. 7. 2014
od 9. 9. 2014 do 2. 3. 2016
PETR JENÍČEK - člen správní rady
Sedlice - Hoděmyšl, , PSČ 262 42
den vzniku členství: 15. 7. 2014
od 9. 9. 2014 do 2. 3. 2016
MARTINA JELÍNKOVÁ - člen správní rady
Hradec Králové - Roudnička, Roudničská, PSČ 500 02
den vzniku členství: 15. 7. 2014
od 9. 9. 2014 do 2. 3. 2016
LUKÁŠ BENDA - člen správní rady
Běstvina, , PSČ 538 45
den vzniku členství: 15. 7. 2014
Prokura
od 30. 7. 2016
MARTINA JELÍNKOVÁ
Spojil, Okružní, PSČ 530 02
od 27. 4. 2016 do 30. 7. 2016
MARTINA JELÍNKOVÁ
Hradec Králové - Roudnička, Dolní, PSČ 500 02
od 27. 4. 2016 do 14. 9. 2017
LUKÁŠ BENDA
Běstvina, , PSČ 538 45
od 2. 3. 2016 do 27. 4. 2016
MARTINA JELÍNKOVÁ
Hradec Králové - Roudnička, Dolní, PSČ 500 02
od 2. 3. 2016 do 27. 4. 2016
LUKÁŠ BENDA
Běstvina, , PSČ 538 45
od 9. 9. 2014 do 2. 3. 2016
MARTINA JELÍNKOVÁ
Hradec Králové - Roudnička, Roudničská, PSČ 500 02
od 9. 9. 2014 do 2. 3. 2016
LUKÁŠ BENDA
Běstvina, , PSČ 538 45
od 9. 9. 2014
Za společnost jedná každý prokurista samostatně. Prokurista je oprávněn k zastupování společnosti v běžné obchodní činnosti.
Dozorčí rada
od 28. 6. 2002 do 9. 9. 2014
Ing. Josef Čapek - Předseda
Pardubice, Luční 599
den vzniku členství: 22. 6. 2001 - 15. 7. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2001 - 15. 7. 2014
od 1. 8. 2001 do 9. 9. 2014
Jarmila Sládková
Lány u Dašic, č.p. 12
den vzniku členství: 11. 8. 2000 - 15. 7. 2014
od 1. 8. 2001 do 9. 9. 2014
Jana Škodová
Dašice, 361
den vzniku členství: 11. 8. 2000 - 15. 7. 2014
od 26. 7. 1993 do 1. 8. 2001
Lenka Havlovcová - Členka
Dašice, ul. 28. října 454
od 26. 7. 1993 do 28. 6. 2002
Ing. Josef Čapek - Předseda
Pardubice, Lnění 599
den vzniku členství: 22. 6. 2001
den vzniku funkce: 22. 6. 2001
Hodnocení firmy
-13
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 8 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 40 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 575,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 625,00 Kč
Komerční banka 2 631,89 Kč
Expobank CZ 2 634,70 Kč
Sberbank CZ 2 648,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 688,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 090 995 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-33
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-38
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-40
+
-
4.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-45
+
-
5.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-89
+
-

Články na Heroine.cz

Koktejl z éček

Koktejl z éček

Vyndat z regálu, zvednout k očím, zaostřit, přečíst, vrátit. A znovu. A zase. Rezignovat....více

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

S šéfkou Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielou Drastichovou o měnícím se neziskovém...více

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Náhrada nákladů řízení
Poradna > Právní poradna > Občanské právo > Náhrada nákladů řízení

Otázka: Dobrý den, Svému bývalému dlouholetému kamarádovi jsme s manželkou půjčili skoro 24tisíc na základě písemného sepsání o půjčce se splatností do 31.3.2018. Bohužel se však po roce bývalý známý k žádnému...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services