Mlékárna Klatovy, s.r.o., IČO: 48362395 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Mlékárna Klatovy, s.r.o. Údaje byly staženy 27. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 48362395. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 48362395 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu30. 3. 1993
Obchodní firma
od 1. 7. 2021

Mlékárna Klatovy, s.r.o.

od 30. 3. 1993 do 1. 7. 2021

Mlékárna Klatovy a. s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 8. 12. 2015
Kraj: Plzeňský kraj
Okres: Klatovy
Obec: Klatovy
Část obce: Klatovy IV
Ulice: Za Tratí
Adresní místo: Za Tratí 640
PSČ: 33901
od 7. 3. 2002 do 8. 12. 2015
Klatovy IV, Za tratí č.p. 640, PSČ 339 01
od 30. 3. 1993 do 7. 3. 2002
Klatovy, Za tratí 640
IČO
od 30. 3. 1993

48362395

Identifikátor datové schránky:9s9e8im
Právní forma
od 1. 7. 2021
Společnost s ručením omezeným
od 30. 3. 1993 do 1. 7. 2021
Akciová společnost
Spisová značka40895 C, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 29. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 6. 2002 do 29. 7. 2009
- výroba tepelné energie
od 22. 6. 2002 do 29. 7. 2009
- rozvod tepelné energie
od 7. 3. 2002
- mlékárenství
od 2. 9. 1999 do 29. 7. 2009
- ubytovací zařízení pro živnosti volné
od 18. 2. 1997 do 22. 6. 2002
- výroba tepla
od 18. 2. 1997 do 22. 6. 2002
- rozvod tepla
od 18. 2. 1997 do 27. 7. 2007
- hostinská činnost
od 18. 2. 1997 do 27. 7. 2007
- silniční motorová doprava nákladní v rozsahu - vnitrostátní - mezinárodní
od 18. 2. 1997 do 27. 7. 2007
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
od 18. 2. 1997 do 27. 7. 2007
- výroba nealkoholických nápojů
od 20. 10. 1995 do 18. 2. 1997
- hostinská činnost - jídelna
od 4. 1. 1995 do 18. 2. 1997
- silniční motorová doprava
od 4. 1. 1995 do 27. 7. 2007
- kompletace laboratorních testovacích systémů pro mlékárenské účely v režimu živnosti volné
od 30. 3. 1993 do 2. 9. 1999
- ubytovací zařízení v režimu živnosti volné
od 30. 3. 1993 do 7. 3. 2002
- výroba mléčných výrobků
od 30. 3. 1993 do 27. 7. 2007
- výroba hotových krmiv
od 30. 3. 1993 do 27. 7. 2007
- provoz laboratoří - analytické laboratoře, laboratoře cizorodých látek
od 30. 3. 1993 do 27. 7. 2007
- zámečnictví
od 30. 3. 1993 do 29. 7. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2021
- Společnost Mlékárna Klatovy, s.r.o. (dříve Mlékárna Klatovy a.s.), se sídlem Za Tratí 640, Klatovy IV, 339 021 Klatovy, IČ: 48362395, změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, a to na základě projektu změny právní f ormy ze dne 19.4.2021.
od 19. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 20. 12. 2012 do 17. 1. 2013
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 12.12.2012: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 250 000 000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), to je z 393 902 000,- Kč (slovy: tři sta devadesáti tří milionů devíti set dvou tisíc korun českých) na 643 902 000,- Kč (slovy: šest set čtyřicet t ři miliony devět set dva tisíc korun českých), a to upsáním 250 000 (slovy: dvou set padesáti tisíc) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) každá. Nové akcie budou vydány v listinné podo bě a nebudou kótovanými cennými papíry ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť jediný akcionář se před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti vzdal přednostního práva upsat nové akcie. Všech 250 000 (slovy: dvě stě padesát tisíc) kusů nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), bude nabídnuto k úpisu určitému zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, společnost Lactalist CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9, Českob rodská 1174, PSČ 198 00, identifikační číslo 271 32 471 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 98707 (dále též jen jako "zájemce" nebo "upisovatel"). Zájemce je oprávněn upsat 250 000 kusů nových akcií společnosti uz avřením Smlouvy o upsání akcií se společností. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. uzavření smlouvy o upsání, bude advokátní kancelář Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář, Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9.00 ho din do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií (tj. uzavření smlouvy o upsání) bez využití přednostního práva činí šest (6) měsíců a začne běžet od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři s tím, že společnost tento návrh jedinému akcionáři d oručí do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zároveň s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií bude akcionář informován o běhu lhůty pro upsání akcií. Bude-li smlouva uzavírána před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude obsahovat rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší násl edující pracovní den. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 250 000 000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). Všech 250 000 kusů akcií bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 250 000 000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/ nebo jiné srážky, a to ve lhůtě šesti (6) kalendářních měsíců ode dne následuj ícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatiti v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 107-0139xxxx vedený u Komerční banky, a.s. Proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení.
od 16. 12. 2009 do 15. 2. 2010
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8. prosince 2009: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 100 000 000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých), to je z 293 902 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesáti tří milionů devět set dvou tisíc korun českých) na 393 902 000,- Kč (slovy: tři sta devadesáti tří milionů d evět set dvou tisíc korun českých), a to upsáním 100 000 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá. Nové akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry ve smyslu zákona o podnikání na ka pitálovém trhu. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť jediný akcionář se před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti vzdal přednostního práva upsat nové akcie. Všech 100 000 kusů nových kmenových a kcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, bude nabídnuto k úpisu jedinému akcionáři. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. uzavření smlouvy o upsání, bude advokátní kancelář Salans, v.o.s., Platnéřská 4, 110 00 Praha 1, s tím, že akcie je možné upsat každý pracovní den od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání a kcií (tj. uzavření smlouvy o upsání) bez využití přednostního práva činí šest měsíců a začne běžet od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti jedinému akcionáři s tím, že společnost tento návrh jedinému akcionáři doručí do čtrná cti dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akciích činí 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, tj. celkem 100 000 000,- Kč. Všech 100 000 kusů akcií bude upsáno peněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti. Splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením peněžité pohledávky se připouští. Připouští se započtení pohledávky společnosti Lactalis CZ, s.r.o. za společností Mlékárna Klatovy a.s. ve výši 100 000 000 Kč vyplývající z půjčky poskytnuté na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností Moravskoslezské mlékárny a.s., jejíž je společnost Lactalis CZ, s.r.o. právním nástupcem, a společností Mlékárna Klatovy a.s. ze dne 15. ledna 2009. Existence citované pohledávky byla doložena stanovi skem auditora Ernst & Young Audit, s.r.o., osvědčení č. 401, ze dne 8.12.2009, jenž tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu č. NZ 580/2009 sepsaného dne 8.12.2009 jménem JUDr. Ivy Šídové, notářky se sídlem v Praze. Společnost zašle návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky společnosti Lactalis CZ, a.s. do patnácti dnů ode dne, kdy tento upisovatel upsal nové akcie. Upisovatel a společnost uzavřou smlouvu o započtení peněžitých pohledávek do patnácti dnů od doručení jejího návrhu tomuto upisovateli. Nedoj de-li ke splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením výše uvedené pohledávky, bude upisovatel povinen splatit emisní kurz upsaných a nesplacených akcií na účet společnosti č. 20xxxx vedený u Komerční banky, a.s., a to do patnáct i dnů od uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky.
od 20. 4. 2009 do 29. 7. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti Mlékárna Klatovy a.s. ("společnost") konaná dne 14. dubna 2009 od 11:00 v sídle společnosti rozhodla dle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akc ionáře takto: "1. Určení hlavního akcionáře Společnost Lactalis CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9, Českobrodská 1174, PSČ 198 00, IČ 271 32 471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98707 ("hlavní akcionář") vlastní hromadnou listinu č. 1 o celkové jmenovité ho dnotě 172 307 000,- Kč nahrazující 172 307 ks kmenových listinných akcií společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu č. 2 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 68 361 000,- Kč nahrazující 68 361 ks kmenových listin ných akcií společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu č. 3 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 21 853 000,- Kč nahrazující 21 853 ks kmenových listinných akcií společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá, hromadnou listinu č. 4 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 2 818 000,- Kč nahrazující 2 818 ks kmenových listinných akcií společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá a hromadnou listinu č. 5 společnosti o celkové jmenovité hodnotě 19 596 000,- Kč nahrazující 19 596 ks kmenových listinných akcií společnosti na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá. Společnost Lactalis CZ, s.r.o. tak vlastní 96,95% akcií společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 284 935 000,- Kč představujících 96,95% účast na základním kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 96,95% podíl na hlasovacích právech společnosti. Společnost Lactalis CZ, s.r.o. je tak hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje dle § 183i odst. a následující obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku ("den účinnosti přechodu akcií"). 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, peněžité protiplnění ve výši 530,28 Kč (slovy pětiset třicet korun českých dvacet osm haléřů) za jednu akcii společnosti. Přiměřenost tohoto protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 1-1/2009 "Posouzení výše protiplnění při uplatnění práva výkupu akcií společnosti Mlékárna Klatovy a.s." ze dne 2. ledna 2009 zpracovaným znaleckým po sudkem TACOMA Consulting a.s., se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, IČ 639 98 581, zapsaným v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Minist erstva spravedlnosti České republiky pro obor ekonomika. Dle závěrů tohoto znaleckého posudku je protiplnění ve výši 530,28 Kč za akcii přiměřené. Stanovené protiplnění se od částky uvedené znaleckým posudkem jako přiměřené neodchyluje. Z uvedeného znale ckého posudku vyplývá, že za účelem doložení přiměřenosti protiplnění byla použita metoda diskontovaných peněžních toků (DFC). 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne uvedené peněžní protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po dni, ve kterém budou akcie společnosti předány dle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku.Dosavadní akcionáři (odlišní od hlavního akcionáře) jsou povinni pře dložit veškeré jimi vlastněné akcie vydané společností do 30 dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vlastník těchto akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V takovém případě hlavní akcionář poskytne pří slušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo ještě před dnem účinnosti přechodu akcií, již zaniklo). Hlavní akcionář převedl před konáním této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění všem ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, i dentifikační číslo 639 07 020, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů ("obchodník s cennými papíry") a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti. Obchodník s cennými papíry je pověřen hlavním akcionářem k p rovedení výplat protiplnění. 5. Předložení akcií Dosavadní vlastníci akcií společnosti, odlišní od hlavního akcionáře, předloží své akcie do 30 dnů ode dne přechodu vlastnického práva obchodníkovi s cennými papíry (CYRRUS, a.s.) na adrese Veveří 111, (PLATINIUM), 616 00 Brno každý pracovní den od 9 do 1 6 hodin nebo na adrese Anděl Park - vchod B, Radlická 14, 150 00 Praha 5 - Smíchov, a to v pracovních dnech pondělí a středa v době od 9 do 16 hodin. Obchodník s cennými papíry byl k převzetí těchto akcií zmocněn společností. Předáním akcií vznikne dosava dním akcionářům právo na zaplacení protiplnění, a to podle jejich žádosti buď peněžní poukázkou nebo převodem na účet, který obchodníkovi s cennými papíry sdělí. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce, bude společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Nepředloží-li akcionáři své akcie ani v této dodatečné lhůtě bude společnost postupovat dle obchodního zákoníku."
od 28. 6. 2004 do 25. 8. 2004
- Mimořádná valná hromada společnosti Mlékárna Klatovy a.s., podle § 181, § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, podle § 202, § 203 odst. 1, 2, § 204, § 204a obchodního zákoníku, takto: 1. Zvýšení základního kapitálu společnosti Mlékárna Klatovy a.s. upsáním nových akcií je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je plně splacen ve výši 269.122.000,- Kč. 2. Splacený základní kapitál společnosti 269.122.000,- Kč (slovy: dvěstěšedesátdevětmilionůjednostodvacetdvatisíc korun českých) se zvyšuje o částku 21.056.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůpadesátšesttisíc korun českých) minimální výše, s tím, že se při pouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu maximálně však do výše 24.780.000,- Kč (slovy: dvacetčtyřimilionůsedmsetosmdesáttisíc korun českých). Valná hromada stanoví jenom spodní hranici zvýšení základního kapitálu. Zvyšuje se podle § 202, § 203 v návaznosti na § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku základní kapitál společnosti Mlékárna Klatovy a.s. úpisem nových akcií z částky 269.122.000,- Kč o částku minimálně 21.056.000,- Kč na částku 290.178.000,- Kč (slovy: dvěstědevadesátmilionůjednostosedmdesátosmtisíc korun českých) maximálně však o částku 24.780.000,- Kč na částku 293.902.000,- Kč (slovy: dvěstědevadesáttřimilionůdevětsetdvatisíc korun českých). 3. Nově bude upisováno minimálně 21.056 ks maximálně však 24.780 ks kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč jedné akcie. 4. 4.1. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva podle § 204a, přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti je vyloučeno pro všechny akcionáře rozhodnutím této valné hromady, proto představenstvo nezveřejnilo informace ve smyslu § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. 4.2. Akcie nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry podle § 204a odst. 6 obchodního zákoníku, a proto se nezveřejňuje místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat právo, a cena, za niž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení. 4.3. Představenstvo společnosti předložilo této valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvedlo důvody důležitého zájmu společnosti na vyloučení přednostního práva upsat část nových akcií společnosti a odůvodnilo navržený emisní kurz. Přednostní právo se, v důležitém zájmu společnosti, vylučuje pro všechny akcionáře ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. 5. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Akcie nebo jejich určená část nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Akcie budou nabídnuty k upsání ur čitým zájemcům, a to: - ALIMPEX - Louny spol. s r.o., Praha 10, Zemské právo 5/1199, PSČ 102 00, IČ 26119773 - ZESPOL KANICE a.s., Kanice čp. 33, PSČ 345 43, IČ 00115509 - Zemědělská akciová společnost Koloveč, Koloveč, Tyršova 146, PSČ 345 43, IČ 47717700 Emisní kurz upsaných akcií bude upisovateli splacen zápočtem jejich peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. 6. Nové akcie budou určenými zájemci, a to ALIMPEX - Louny spol. s r.o. v počtu 21.056 ks, ZESPOL KANICE a.s. v počtu 488 ks, Zemědělská akciová společnost Koloveč v počtu 3.236 ks, upisovány v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v emisním kurzu jedné upsané akcie rovnajícím se jmenovité hodnotě akcie, smlouvami o upsání akcií, které uzavřou se společností Mlékárna Klatovy a.s. Celkový emisní kurz upsaných akcií bude činit minimálně 21.056.000,- Kč maximálně však 24.780.000,- Kč a bude roven celk ové hodnotě peněžitých pohledávek upisovatelů za společností Mlékárna Klatovy a.s. K upsání akcií bude poskytnuta určeným zájemcům lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhů na uzavření smlouvy o upsání akcií, nejdéle však do 30 dnů po dni právní moci usnese ní rejstříkového soudu o zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Upisování akcií není neúčinné, bude-li upsána minimální výše zvýšení základního kapitálu. 7. Účet u banky a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kurzu, se vzhledem ke způsobu splacení emisního kurzu výhradně započtením neurčuje. 8. Akcie nového druhu nebudou vydány. 9. Akcie nebudou upisovány nepeněžitými vklady. 10. O konečné částce zvýšení základního kapitálu minimálně 21.056.000,- Kč maximálně však 24.780.000,- Kč, neboť se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rozhodne představenstvo společnosti svým rozhodnutím přijatý m ve formě notářského zápisu, v souladu s § 206 odst. 2 obchodního zákoníku. 11. Pohledávka společnosti Mlékárna Klatovy a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií minimálně 21.056.000,- Kč maximálně však 24.780.000,- Kč bude splacena výhradně, ve smyslu § 163 odst. 3 obchodního zákoníku, započtením peněžitých pohledávek, ve s myslu § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, určených zájemců ALIMPEX - Louny spol. s r.o., Praha 10, Zemské právo 5/1199, PSČ 102 00, IČ 26119773 ve výši 21.056.000,- Kč (slovy: dvacetjednamilionůpadesátšesttisíc korun českých), ZESP OL KANICE a.s., Kanice čp. 33, PSČ 345 43, IČ 00115509 ve výši 488.000,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesátosmtisíc korun českých), Zemědělská akciová společnost Koloveč, Koloveč, Tyršova 146, PSČ 345 43, IČ 47717700 ve výši 3.236.000,- Kč (slovy: třimilionydvěs tětřicetšesttisíc korun českých) vůči společnosti formou uzavření dohody o započtení jednotlivých pohledávek. Návrhy dohod o započtení budou předloženy určeným zájemcům nejdéle ve lhůtě 14 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií a dohoda o započtení musí b ýt uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Po splacení emisního kurzu upsaných akcií vydá společnost Mlékárna Klatovy a.s. v souladu s § 168 odst. 2 obchodního zákoníku upisovatelům potvrzení o splacení jejich výše emisního kurzu. Potvrzení o splacení emisního kurzu vymění společnost Mlékárna Klat ovy a.s. upisovatelům za akcie postupem a za podmínek stanovených v § 168 odst. 3 obchodního zákoníku v návaznosti na § 5 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění, a to bez zbytečného odkladu. 12. Poukázky na akcie nebudou vydány. 13. Způsobem uvedeným v bodech 6. a 11. bude za splacený emisní kurz vydáno nových 21.056 ks maximálně však 24.780 ks kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. 14. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě návrhu představenstva ve smyslu §§ 202 odst. 5 a 206 obchodního zákoníku dojde ke změně stanov společnosti ze zákona a představenstvo je povinno založit bez zbytečného odkladu úp lné znění stanov do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.
od 18. 2. 1997 do 23. 6. 1997
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 19. 12. 1996 schválila v souladu s § 203 obchodního zákoníku zvýšení základního jmění společnosti upisováním nových akcií takto: Základní jmění společnosti ve výši 263 251 000,- Kč (slovy dvěstěšedesáttřimilionůdvěstěpadesátjedentisíc korun českých) se zvyšuje o částku 5 871 000,- Kč (slovy pětmilionůosmsetsedmdesátjedentisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění. Bude upisováno 5 871 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, které budou vydány v zaknihované podobě. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady schválenými valnou hromadou se ustanovení § 204 "a" obchodního zákona o přednostním právu akcionářů nepoužije. Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání určitým zájemcům, nositelům pohledávek za společností vzniklých z neuhrazených dodávek mléka, a to: 1. Zemědělská farma Karel Macán, Všeruby 118, 345 07 Domažlice, IČO 41627172 2. Fronk Jiří, Sedlice 20, 345 47 Zahořany, IČO 43353649 3. Schleiss Václav, Petrovice 33, 344 01 Domažlice, IČO 41627270 4. Ledvinová Marie, Oprechtice 28, 345 47 Zahořany, IČO 49205447 5. Štípek Zdeněk, Nová Ves 6, 345 06 Kdyně, IČO 48345717 6. Ledvina Pavel, Stráž 12, 344 01 Domažlice, IČO 43353631 7. Vaněk Matěj, Luženice 28, 345 20 Draženov, IČO 41627300 8. Příbek Radovan, Draženov č. 16, 345 20, IČO 48354171 9. Kubovcová Anna, Hyršov 8, 345 07 Všeruby, IČ 48354015 10. Zemědělské družstvo Draženov, Draženov 78, 345 20, IČO 00115436 11. Zemědělské družstvo Brnířov, Brnířov, 345 06 Kdyně, IČO 00115380 12. Zemědělské obchodní družstvo Milavče, Milavče č. 119, 345 46, IČO 47719621 13. FOMAS, s. r. o., Spálenec 14, 345 32 Česká Kubice, IČO 49193660 14. Zemědělské a obchodní družstvo Podhájí, Chrastavice, 344 01 Domažlice, IČO 00872601 15. KOHEL - Folmava, s. r. o., Farma Folmava, 345 32 Česká Kubice, IČO 49788370 Akcie budou na základě výzvy upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnosti Mlékárna Klatovy, a. s. se sídlem Klatovy, Za tratí č. 640 v průběhu kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisním kursu jedné akcie rovnajícím se její jmenovité hodnotě. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, tj. dnem úpisu akcií v sídle společnosti. Nově vydané akcie v počtu 5 871 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč, které budou vydávány v zaknihované podobě, budou mít stejná práva jako akcie již vydané. Nepeněžitými vklady, kterými budou upisovány nové akcie, mohou být částečně neuhrazené pohledávky dodavatelům mléka podle 15 ks dohod o narovnání uzavřených podle § 585 obč. zákoníku uzavřených mezi upisovateli a společností na 15 ks smluv o postoupení pohledávek uzavřených podle § 524 obč. zákoníku mezi stejnými účastníky v celkové výši 5 871 000,-- Kč (slovy pětmilionůosmsetsedmdesátjedentisíc korun českých), která je potvrzena znaleckými posudky znalců Věroslava Halouna, bytem Plzeň, Sousedská 8 - pořadové číslo 0041/005/96 ze dne 27. 10. 1996 a Petra Charypara, bytem Plzeň, Opavská 1 - pořadové číslo neuvedeno ze dne 24. 10. 1996. zájemce - upisovatel ocenění NP vkl. druh NP vkl. --------------------------------------------------------- 1. Zemědělská farma Karel Macán 81 000,-- Kč pohledávka 2. Fronk Jiří 14 000,-- Kč pohledávka 3. Schleiss Václav 26 000,-- Kč pohledávka 4. Ledvinová Marie 17 000,-- Kč pohledávka 5. Štípek Zdeněk 17 000,-- Kč pohledávka 6. Ledvina Pavel 20 000,-- Kč pohledávka 7. Vaněk Matěj 13 000,-- Kč pohledávka 8. Příbek Radovan 7 000,-- Kč pohledávka 9. Kubovcová Anna 14 000,-- Kč pohledávka 10. ZD Draženov 3 059 000,-- Kč pohledávka 11. ZD Brnířov 979 000,-- Kč pohledávka 12. Zem. a obch. družstvo Milavče 578 000,-- Kč pohledávka 13. FOMAS, s. r. o. 296 000,-- Kč pohledávka 14. Zem. a obch. družstvo Podhájí 623 000,-- Kč pohledávka 15. KOHEL-Folmava,s.r.o. 133 000,-- Kč pohledávka
od 18. 2. 1997 do 23. 6. 1997
- Upisování nad částku 5 871 000,-- Kč se nepřipouští. Nově budou v zaknihované podobě vydány kmenové akcie v počtu 5 871 ks (slovy pěttisícosmsetsedmdesátjeden kusů) znějící na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1000,- Kč. Představenstvo požádá po vydání nových akcií o jejich veřejnou obchodovatelnost, provede změnu prospektu emitenta a projedná s Ministerstvem financí ČR.
od 30. 3. 1993 do 23. 6. 1997
- Základní jmění: základní jmění společnosti činí 263 251 000,- Kč představující vklad zakladatele, přičemž toto je představováno cenou majetku uvedenou v zakladatelské listině a privatizačním projektu státního podniku Mlékárenský průmysl Klatovy schváleném MSNMP ČR pod č. j. 330/636/92 ze dne 17. 11. 1992.
Kapitál
od 1. 7. 2021
Základní kapitál 643 902 000 Kč, splaceno 643 902 000 Kč.
od 17. 1. 2013 do 1. 7. 2021
Základní kapitál 643 902 000 Kč, splaceno 643 902 000 Kč.
od 15. 2. 2010 do 17. 1. 2013
Základní kapitál 393 902 000 Kč, splaceno 393 902 000 Kč.
od 25. 8. 2004 do 15. 2. 2010
Základní kapitál 293 902 000 Kč, splaceno 293 902 000 Kč.
od 23. 6. 1997 do 25. 8. 2004
Základní kapitál 269 122 000 Kč
od 30. 3. 1993 do 23. 6. 1997
Základní kapitál 263 251 000 Kč
od 14. 10. 2014 do 1. 7. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 643 902 v listinné podobě.
od 14. 10. 2014 do 1. 7. 2021
Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, se kterými jsou spojena práva a povinnosti uvedené ve stanovách společnosti založených ve sbírce listin a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 17. 1. 2013 do 14. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 643 902 v listinné podobě.
od 15. 2. 2010 do 17. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 393 902 v listinné podobě.
od 29. 7. 2009 do 15. 2. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 293 902 v listinné podobě.
od 25. 8. 2004 do 29. 7. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 293 902.
od 25. 8. 2004 do 29. 7. 2009
v listinné podobě
od 1. 8. 2001 do 25. 8. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 269 122.
od 1. 8. 2001 do 25. 8. 2004
v listinné podobě
od 23. 6. 1997 do 1. 8. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 269 122.
od 23. 6. 1997 do 1. 8. 2001
kmenové akcie znějící na majitele, z nichž každá akcie má jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč.
od 30. 3. 1993 do 23. 6. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 263 251.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 1. 7. 2021
MICHAL BRADA - jednatel
Tábor, Kotnovská, PSČ 390 01
den vzniku členství: 1. 7. 2021
den vzniku funkce: 1. 7. 2021
od 1. 7. 2021
PIERRE BERNARD BERTRAND HECQUET - jednatel
Starý Plzenec, Bezručova, PSČ 332 02
den vzniku členství: 1. 7. 2021
den vzniku funkce: 1. 7. 2021
od 8. 7. 2019 do 1. 7. 2021
PIERRE BERNARD BERTRAND HECQUET - člen představenstva
Starý Plzenec, Bezručova, PSČ 332 02
den vzniku členství: 26. 4. 2019 - 1. 7. 2021
od 8. 8. 2017 do 1. 7. 2021
Mgr. SIMONA CHÁROVÁ - člen představenstva
Jesenice, Zdiměřická, PSČ 252 42
den vzniku členství: 1. 7. 2017 - 1. 7. 2021
od 2. 2. 2017 do 1. 7. 2021
MICHAL BRADA - Předseda představenstva
Tábor, Kotnovská, PSČ 390 01
den vzniku členství: 5. 1. 2017 - 1. 7. 2021
den vzniku funkce: 5. 1. 2017 - 1. 7. 2021
od 28. 10. 2016 do 8. 8. 2017
Ing. KATEŘINA SEVEROVÁ - člen představenstva
Mnichovice, Myšlínská, PSČ 251 64
den vzniku členství: 22. 9. 2012 - 30. 6. 2017
od 4. 3. 2015 do 28. 10. 2016
Ing. KATEŘINA SEVEROVÁ - člen představenstva
Praha - Kunratice, Vídeňská, PSČ 148 00
den vzniku členství: 22. 9. 2012
od 19. 6. 2014 do 2. 2. 2017
MICHAL BRADA - předseda představenstva
Tábor, Kotnovská, PSČ 390 01
den vzniku členství: 4. 1. 2012 - 4. 1. 2017
den vzniku funkce: 28. 4. 2014 - 4. 1. 2017
od 19. 6. 2014 do 8. 7. 2019
PIERRE BERNARD BERTRAND HECQUET - člen představenstva
Starý Plzenec, Bezručova, PSČ 332 02
den vzniku členství: 25. 4. 2014 - 25. 4. 2019
od 26. 10. 2012 do 4. 3. 2015
Ing. Kateřina Severová - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Michnova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 22. 9. 2012
od 31. 1. 2012 do 19. 6. 2014
José Antonio Lalanda Sanmiguel - předseda představenstva
Pozuelo de Alarcon, Terral, PSČ 282 23, Španělské království
den vzniku členství: 4. 1. 2012 - 25. 4. 2014
den vzniku funkce: 4. 1. 2012 - 25. 4. 2014
od 31. 1. 2012 do 19. 6. 2014
Michal Brada - člen představenstva
Tábor, Kotnovská, PSČ 390 01
den vzniku členství: 4. 1. 2012
od 7. 7. 2008 do 31. 1. 2012
Jean-Luc Bordeau - člen představenstva
Changé, rue de l´Aquilon 5, PSČ 538 10, Francouzská republika
den vzniku členství: 23. 6. 2008 - 4. 1. 2012
od 23. 10. 2007 do 25. 3. 2008
Jean-Marie Ceruffi - člen představenstva
Margut, 2 rue de Larraine, Francouzská republika
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 2. 1. 2008
od 23. 10. 2007 do 31. 1. 2012
Ing. Zbyněk Gebauer - předseda představenstva
Opava, Mostní 73, PSČ 747 05
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 4. 1. 2012
den vzniku funkce: 21. 9. 2007 - 4. 1. 2012
od 23. 10. 2007 do 26. 10. 2012
Ing. Kateřina Severová - člen představenstva
Praha 4, Michnova 7/1620, PSČ 149 00
den vzniku členství: 21. 9. 2007 - 22. 9. 2012
od 28. 6. 2004 do 23. 10. 2007
Ing. Vladimír Jiříček - člen představenstva
Klatovy II, Na Chuchli 770, PSČ 339 01
den vzniku členství: 31. 5. 2004 - 21. 9. 2007
od 21. 4. 2004 do 28. 6. 2004
Ing. Pavel Tuháček - člen představenstva
Plzeň, Rozkvetlá 8, PSČ 326 00
den vzniku členství: 19. 9. 2003 - 31. 5. 2004
od 21. 4. 2004 do 23. 10. 2007
Ing. Oldřich Boháč - předseda představenstva
Plzeň, Sokolská 37, PSČ 312 02
den vzniku členství: 19. 9. 2003 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 23. 9. 2003 - 21. 9. 2007
od 21. 4. 2004 do 23. 10. 2007
Ing. Dalibor Šnejdar - místopředseda představenstva
Rakovník, V Hradbách 202, PSČ 269 01
den vzniku členství: 19. 9. 2003 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 23. 9. 2003 - 21. 9. 2007
od 2. 12. 2003 do 21. 4. 2004
Iva Burešová - člen představenstva
Plzeň, Žlutická 21, PSČ 323 29
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 19. 9. 2003
od 2. 12. 2003 do 21. 4. 2004
Ing. Jiří Gregor - místopředseda představenstva
Plzeň, Smrková 26, PSČ 312 04
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 19. 9. 2003
den vzniku funkce: 26. 6. 2003 - 19. 9. 2003
od 2. 12. 2003 do 21. 4. 2004
Ing. Pavel Tuháček - předseda představenstva
Plzeň, Rozkvetlá 8, PSČ 326 00
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 19. 9. 2003
den vzniku funkce: 26. 6. 2003 - 19. 9. 2003
od 9. 6. 2001 do 2. 12. 2003
Ing. Jiří Gregor - místopředseda představenstva
Plzeň, Smrková 26, PSČ 312 04
od 5. 9. 2000 do 2. 12. 2003
Ing. Pavel Tuháček - předseda představenstva
Plzeň, Na líše 8, PSČ 317 01
od 6. 11. 1998 do 5. 9. 2000
ing. Pavel Tuháček - předseda představenstva
Plzeň, Na líše 8, PSČ 317 01
od 6. 11. 1998 do 9. 6. 2001
Ing. Jiří Gregor - místopředseda představenstva
Plzeň, Na Dlouhých 67, PSČ 312 04
od 17. 11. 1997 do 2. 12. 2003
Iva Burešová - člen představenstva
Plzeň, Žlutická 21, PSČ 323 29
od 18. 2. 1997 do 6. 11. 1998
ing. Pavel Tuháček - místopředseda představenstva
Plzeň, Na líše 8, PSČ 317 01
od 14. 5. 1996 do 18. 2. 1997
ing. Jan Suda - člen představenstva
Klatovy 2, Za Beránkem 779, PSČ 339 01
od 14. 5. 1996 do 18. 2. 1997
ing. Pavel Tuháček - člen představenstva
Plzeň, Na líše 8, PSČ 317 01
od 14. 5. 1996 do 17. 11. 1997
ing. Oldřich Boháč - člen představenstva
Plzeň, Sokolská 37, PSČ 312 02
od 14. 5. 1996 do 6. 11. 1998
ing. Miroslav Koberna - předseda představenstva
Plzeň, Sokolovská 141, PSČ 323 19
od 20. 10. 1995 do 14. 5. 1996
RNDr. Ivo Sitenský, CSc. - člen představenstva
Vrané nad Vltavou, V zídkách 127, PSČ 252 46
od 20. 10. 1995 do 18. 2. 1997
JUDr. Josef Kubík - místopředseda představenstva
Dešenice - Hamry, 67, PSČ 340 23
od 24. 7. 1995 do 20. 10. 1995
MVDr. Vojtěch Elhota - místopředseda představenstva
Praha 9, Bajgárova 1165
od 24. 7. 1995 do 20. 10. 1995
ing. Aleš Růžička - člen představenstva
Praha 4, Plevenská 3115
od 24. 7. 1995 do 14. 5. 1996
ing. Jan Vřešťál - předseda představenstva
Praha 6, Rooseveltova 34
od 24. 7. 1995 do 14. 5. 1996
ing. Jiří Vejmelka - člen představenstva
Praha 5, Pod Kesnerkou 15
od 24. 7. 1995 do 14. 5. 1996
Mgr. Jan Syka - člen představenstva
Liberec III, Matouškova 64
od 5. 12. 1994 do 24. 7. 1995
ing. Jan Sekyrka - předseda představenstva
Klatovy II, Nuderova 662
od 5. 12. 1994 do 24. 7. 1995
MVDr. Jan Janoušek - místopředseda představenstva
Velhartice, 150
od 5. 12. 1994 do 24. 7. 1995
ing. Kamil Kostúrik - místopředseda představenstva
Horažďovice, Peškova 943
od 30. 3. 1993 do 5. 12. 1994
ing. Jan Sekyrka - člen představenstva
Klatovy II, Nuderova 662
od 30. 3. 1993 do 5. 12. 1994
MVDr. Jan Janoušek - člen představenstva
Velhartice, 150
od 30. 3. 1993 do 5. 12. 1994
ing. Kamil Kostúrik - člen představenstva
Horažďovice, Peškova 943
od 30. 3. 1993 do 24. 7. 1995
ing. Jan Štěrba, CSc. - člen představenstva
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 18
od 30. 3. 1993 do 24. 7. 1995
ing. Jaroslav Rožeň - člen představenstva
Janovice n. Úhlavou, 216
od 30. 3. 1993 do 24. 7. 1995
ing. Václav Sofronk - člen představenstva
Roupov, 68
od 1. 7. 2021
Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně.
od 25. 4. 2017 do 1. 7. 2021
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 8. 12. 2015 do 25. 4. 2017
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. V souladu s § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti člen představenstva pan Pierre Bernard Bertrand Hecquet.
od 14. 10. 2014 do 8. 12. 2015
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 7. 3. 2002 do 14. 10. 2014
Způsob jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva společně, s uvedením svého jména a funkce.
od 2. 9. 1999 do 7. 3. 2002
Způsob jednání: Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva společně, s uvedením svého jména a funkce.
od 18. 2. 1997 do 2. 9. 1999
Způsob jednání: 1. Za společnost jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. 2. Za společnost podepisují buď společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.
od 20. 10. 1995 do 18. 2. 1997
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
od 24. 7. 1995 do 20. 10. 1995
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupují společně všichni členové představenstva, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva s uvedením jména a funkce.
od 30. 3. 1993 do 24. 7. 1995
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn
Dozorčí rada
od 8. 7. 2019 do 1. 7. 2021
MICHEL FRANCOIS JACQUES PESLIER - Předseda dozorčí rady
Mayenne, rue du Jeu 1, PSČ 531 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 26. 4. 2019 - 1. 7. 2021
den vzniku funkce: 26. 4. 2019 - 1. 7. 2021
od 21. 12. 2018 do 8. 7. 2019
MICHEL FRANCOIS JACQUES AUGUSTE PESLIER - předseda dozorčí rady
Mayenne, 1 rue du Jeu, PSČ 531 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2014 - 26. 4. 2019
den vzniku funkce: 7. 11. 2018 - 26. 4. 2019
od 14. 9. 2016 do 1. 7. 2021
OLIVIER CHRISTOPHE SAVARY - Člen dozorčí rady
Saint Berthevin, 4 rue du Morvan, PSČ 539 40, Francouzská republika
den vzniku členství: 24. 8. 2016 - 1. 7. 2021
od 14. 10. 2014 do 21. 12. 2018
MICHEL FRANCOIS JACQUES AUGUSTE PESLIER - člen dozorčí rady
Mayenne, 1 rue du Jeu, PSČ 531 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 1. 10. 2014
od 19. 6. 2014 do 21. 12. 2018
PHILIPPE DENIS THIERRY TESSIER - předseda dozorčí rady
AVRANCHES, 30 chemin des pommiers, Le Motte, PSČ 503 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 25. 4. 2014 - 29. 10. 2018
den vzniku funkce: 8. 5. 2014 - 29. 10. 2018
od 2. 4. 2013 do 19. 6. 2014
Daniel Jaouen - předseda dozorčí rady
Laval, 37 rue de Bretagne, PSČ 530 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 22. 9. 2012 - 25. 4. 2014
den vzniku funkce: 24. 9. 2012 - 25. 4. 2014
od 1. 8. 2011 do 2. 8. 2016
Lionel René Michel Piquemal - člen dozorčí rady
02-372 Varšava, ul. Opaczewska 44 M9, Polská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 29. 4. 2016
od 8. 10. 2009 do 14. 10. 2014
Karel Vopava - člen dozorčí rady
Klatovy III, Pod Hůrkou 557, PSČ 339 01
den vzniku členství: 29. 9. 2009 - 29. 9. 2014
od 23. 10. 2007 do 1. 8. 2011
Hervé Massot - člen dozorčí rady
Klingenthal, 13 rue de la Foret, PSČ 675 30, Francouzská republika
den vzniku členství: 21. 7. 2007 - 30. 6. 2011
od 23. 10. 2007 do 2. 4. 2013
Daniel Jaouen - předseda dozorčí rady
Laval, 37 rue de Bretagne, PSČ 530 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 21. 9. 2007
od 20. 10. 2004 do 8. 10. 2009
Jan Kesman - člen dozorčí rady
Klatovy IV, Za Tratí 644, PSČ 339 01
den vzniku členství: 9. 9. 2004 - 29. 9. 2009
od 21. 4. 2004 do 23. 10. 2007
Miroslav Kalina - člen dozorčí rady
Plzeň, Nerudova 23, PSČ 301 27
den vzniku členství: 19. 9. 2003 - 20. 9. 2007
od 2. 12. 2003 do 21. 4. 2004
Robert Hafner - člen
Plzeň, Macháčkova 813/54, PSČ 318 00
den vzniku členství: 23. 8. 2001 - 19. 9. 2003
od 2. 12. 2003 do 23. 10. 2007
Ing. Miroslav Koberna - předseda
Plzeň, Hrádecká 71, PSČ 312 14
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 21. 9. 2007
den vzniku funkce: 30. 6. 2003 - 21. 9. 2007
od 15. 12. 2001 do 2. 12. 2003
Robert Hafner - člen
Plzeň, Vojanova 742/13, PSČ 318 12
od 3. 5. 2001 do 20. 10. 2004
Jaroslav Bureš - člen
Klatovy II, Na Chuchli 776, PSČ 339 01
den vzniku členství: 23. 11. 2000 - 11. 6. 2004
od 5. 9. 2000 do 2. 12. 2003
Ing. Miroslav Koberna - předseda
Plzeň, Hrádecká 71, PSČ 312 14
od 6. 11. 1998 do 5. 9. 2000
Ing. Miroslav Koberna - předseda
Plzeň, Sokolovská 141, PSČ 323 19
od 6. 11. 1998 do 15. 12. 2001
Dagmar Tomšíková - člen
Plzeň, Kralovická 16, PSČ 323 28
od 14. 5. 1996 do 23. 6. 1997
Václav Bílek - člen
Plzeň, Brněnská 33, PSČ 301 01
od 14. 5. 1996 do 6. 11. 1998
Dagmar Tomšíková - předseda
Plzeň, Kralovická 16, PSČ 323 28
od 14. 5. 1996 do 3. 5. 2001
Arnošt Šedivý - člen
Klatovy, Kličkova 606
od 20. 10. 1995 do 6. 11. 1998
ing. Jiří Kinský - člen
Klatovy 1, Křížová 166, PSČ 339 01
od 24. 7. 1995 do 14. 5. 1996
ing. Vladimír Helešic - člen
Praha 10 Petrovice, Rezlerova 274
od 24. 7. 1995 do 14. 5. 1996
ing. Josef Maryško - člen
Rychnov u Jablonce n/N, Horská 615
od 30. 3. 1993 do 24. 7. 1995
ing. Pavel Prosser - člen
Velhartice, 100
od 30. 3. 1993 do 24. 7. 1995
ing. Zdeněk Štěpánek - člen
Klatovy, Podhůrecká 345
od 30. 3. 1993 do 23. 6. 1997
MVDr. František Matějíček - člen
Klatovy, Pod Hůrkou 573
Společníci s vkladem
od 1. 7. 2021
Lactalis CZ, s.r.o., IČO: 27132471
Praha - Chodov, Líbalova, PSČ 149 00
Vklad: 643 902 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100
Akcionáři
od 14. 10. 2014 do 1. 7. 2021
Lactalis CZ, s.r.o., IČO: 27132471
Praha - Chodov, Líbalova, PSČ 149 00
od 29. 7. 2009 do 14. 10. 2014
Lactalis CZ, s.r.o., IČO: 27132471
Praha 9, Českobrodská 1174, PSČ 198 00
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+14

+
-
Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-69

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-142

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-149

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-256

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-318

+
-

A tohle už jste četli?

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

Služba eKasa operátora O2 k 25. říjnu končí. Přes tři tisíce podnikatelů, kteří tento pokladní systém využívají, přebírá společnost Storyous.

Tečka se ruší. Respirátory jsou znovu povinné všude uvnitř

Tečka se ruší. Respirátory jsou znovu povinné všude uvnitř

Končící vláda Andreje Babiše reaguje na rostoucí počet pozitivních testů na covid-19. Chce předejít zahlcení nemocnic, které by mohlo znovu omezit dostupnost zdravotní péče nesouvisející s koronavirem.

Úvěry zdražují. Přichází doba alternativního financování

Úvěry zdražují. Přichází doba alternativního financování

Inflace jen tak nezpomalí a úrokové sazby České národní sazby dál porostou. To nahrává alternativnímu financování. Je nejlepší čas se v něm alespoň trochu zorientovat. Může se vám to brzy hodit.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 860 810 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Radost z pádu Babiše střídá strach z ODS. Co čekat od Fialy?

Občanská demokratická strana bude dominovat budoucí vládě a mnoho lidí se ptá: co čekat od strany, která...

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Nejde o to, kdo vynese koš, ale kdo na to myslí. Mentální zátěž je neviditelná domácí práce

Mentální zátěž označuje nerovnost v rozložení činností v domácnosti, které zpravidla organizuje žena....

Partners Financial Services