Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík RRS JELENOVSKÁ, a.s.
IČO: 48910554

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu15. 7. 1993
Obchodní firma
od 15. 7. 1993

RRS JELENOVSKÁ, a.s.

Adresa sídla
od 15. 7. 1993 do 12. 9. 2016
Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 766 01
IČO
od 15. 7. 1993

48910554

DIČ

CZ48910554

Identifikátor datové schránky:furf4f3
Právní forma
od 15. 7. 1993
Akciová společnost
Spisová značka1075 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 8. 7. 2014
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 20. 10. 2009
- Hostinská činnost
od 20. 10. 2009
- Masérské, rekondiční a regenerační služby
od 20. 10. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 2. 2008 do 20. 10. 2009
- provozování lyžařských vleků
od 15. 7. 1993 do 20. 10. 2009
- ubytovací služby včetně provozování hostinských činností
od 15. 7. 1993 do 20. 10. 2009
- masérské služby
od 15. 7. 1993 do 20. 10. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 8. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 7. 2014 do 28. 1. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 8. 7. 2014 do 28. 1. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 2
od 27. 4. 2012 do 8. 6. 2012
- Kompletní zápis ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, a to rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ohledně zvýšení základního kapitálu dle Notářského zápisu ze dne 16.4.2012, N 239/2012, NZ 194/2012, a to v jeh o bodech I. až III., kdy text zapisované ostatní skutečnosti je přílohou tohotío návrhu. I. Zvyšuje základní kapitál společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým a nepeněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci tak, že: Základní kapitál obchodní společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. se sídlem Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 766 01, identifikační číslo 48910554, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 1075, se zvyšuje o částku 5 2,560.000,- Kč (padesát dva milionů pět set šedesát tisíc korun českých), tj. z částky 6.843.000,- Kč (šest milionů osm set čtyřicet tři tisíc korun českých) na částku 596,403.000,- Kč (padesát devět milionů čtyři sta tři tisíc korun českých), a to upsán ím nových akcií peněžitými vklady do výše 2,560.000,- Kč (dva milionů pět set šedesát tisíc korun českých) a upsáním nových akcií nepeněžitými vklady do výše 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 1. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity jejího postavení a trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno uspáním: - 52 (padesáti dvou) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě a nebudou registrovány, - 4 (čtyř) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 125.000,- Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. - 60 (šedesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě a nebudou registrovány, Na každých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas. 3. Přednostní právo k upisování nových akcií peněžitými vklady podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionář svého přednostního práva výslovným prohlášením vzdal. 4. Určuje, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti Základní organizace OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice , identifikační čís lo: 15529886, zapsaná v registru Ministerstva vnitra České republiky pod, č.j. VSC/1-19788/93-E. 5. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. se sídlem Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 766 01, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do osmi týdnů ode dne nabytí právní moci usnesení, který bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rej stříku vedeného Krajským soudem v Brně. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti osobně nebo doporučeným dopisem zaslaným na dresu sídla upisovatele. Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia. 6. Připouští se, aby předem určený zájemce započetl své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Předmětem započtení mohou tyto pohledávky: Pohledávka věřitele Základní organizace OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Třída 3.května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice, identifikační číslo: 15529886, zapsaná v registru Ministerstva vnitra České republiky pod. č.j. VSC/1-19788/93-E, v celkové výši 2,5 60.000,- Kč (dva miliony pět set šedesát tisíc korun českých) z titulu nájemní smlouvy ze dne 2.1.2007 (druhého ledna roku dva tisíce sedm) ve znění pozdějších dodatků a příloh, představující nárok věřitele na zaplacení nájemného za období od 1.11.2009 ( prvního listopadu roku dva tisíce devět) do 31.12.2011 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce jedenáct). Připouští se možnost započtení pouze do výše 2,560.000,- Kč (dva miliony pět set šedesát tisíc korun českých). Započtení shora uvedené pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií proti části pohledávky společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií, bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 5 81 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení upisovateli při úpisu akcií. Upisovatel je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů návrh dohody podepsat a jeden p odepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. na adresu je jího sídla. Dohoda o započtení s upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Připouští se upisování akcií nepeněžitými vklady, neboť je v důležitém zájmu společnosti a představenstvo předložilo jedinému akcionáři písemnou zprávu, ve kterém uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnilo výši navrhovaného emisního kursu. 8. Určuje, že místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s., se sídlem Valašské Klobouky, Jelenovská 099, PSČ 766 01, vždy v každý pracovní den lhůty pro splacení nepeněžitého vkladu od 8,00 hodin do 16,00 hodin. 9. Určuje, že nepeněžitý vklad musí být splacen do sedmi dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti. 10. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: - Nemovitosti v katastrálním území Lipina, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 58, a to budova č.p. 92 v části obce Lipina na pozemku parc. č. st. 170, z působ využití - obč. vyb., budova č.e. 1 v části obce Lipina na pozemcích parc. č. st.171/2, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 21 v části obce Lipina na pozemku parc., 172/1 a parc. č.st. 172/2, způsob využití - rod. rek. budova č.e. v části obce Lip ina na pozemku parc. č.st.173/2 a parc. č.st. 173/1 způsob využití - rod. Rek., budova č.e. 1 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 174, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 5 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 175, způsob využití - rod. r ek., budova č.e. 6 v části obce Lipina na pozemku parc.č.st. 176, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 7 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 177, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 8 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 178/1 a parc. č. st. 178/2, způsob využití - rod.rek. budova č.e. v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 179/1 a prac. č.st. 179/2, způsob využití - rod. rek., budova č.e. 10 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 181/1 a parc. č.st. 181/2, způsob využití - rod.re k., budova č.e. 11 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 182, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 183, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 13 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 184, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 14 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 188, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 15 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 187, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 16 v části obce Lipina na pozemku parc. č. st. 186, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 17 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 180, způsob využití - rod.rek., stavba bez čp/čp na pozemku parc. č. st. 157 - způsob využití - obč. vyb., stavba bez čp/če na pozemku parc.č.st. 185 - způsob vyu žití - obč.vyb., pozemek parc. č.st. 157 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 170 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 171/1 - zastavená plocha a nádvoří, parc. čst. 172/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st.173/1 - zastavěná plocha a nádvo ří, parc. č.st. 174 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 175 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 176 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 177 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 178/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 182 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 183 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 184 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 185 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 186 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 187 - zastavěná plocha a nádvoř í, parc. č.st.188 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 343/4 - ostatní plocha, parc.č. 345/7 - ostatní plocha, parc. č.345/7 - ostatní plocha, parc.č. 346/2 - lesní pozemek, parc. č. 362/2 - vodní plocha, parc. č. 362/3 - ostatní plocha, parc. č. 362/5 - ostatní plocha parc. č. 389/4 - lesní pozemek, parc. č. 527/2 - ostatní plocha, parc. č. 544/1 trvalý travní porost, par.č.544/2 - trvalý travní porost, parc. č. 558/1 - trvalý travní porost, parc.č. 559/3 - trvalý travní porost, parc. č. 565/1 - lesní pozemek, parc. č. 627/3 - trvalý travní porost, parc. č. 813/109 - trvalý travní porost, parc. č.1376/2 - ostatní plocha, parc. č. 1382/3 - ostatní plocha, parc. č. 1382/12 - ostatní plocha, parc. č. 1382/23 - ostatní plocha, parc. č. 1382/25 - ostatní pl ocha, parc. č. 1382/27 - ostatní plocha, parc. č. 1382/40 - ostatní plocha, parc. č.1382/41 - ostatní plocha; - Nemovitosti v katastrálním území Valašské Klobouky, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 284, a to budova čp. 464 na pozemku parc. č.st. 870, způsob využití - bydlení, budova č.e. 7 na pozemku parc. č.st. 1066, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 8 na pozemku parc. č.st. 942, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 9 na pozemku parc. č.st. 1068, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 10 na pozemku p arc. č.st. 1067/, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 11 na pozemku parc. č.st. 1065, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 na pozemku parc. č.st. 1064, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 13 na pozemku parc. č.st. 1063, způsob využití - rod.rek ., budova č.e. 14 na pozemku parc, č.st. 1062, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 15 na pozemku parc. č.st. 1078, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 16 na pozemku parc. č.st. 1077, způsob využití - rod.rek., budova č.e.17 na pozemku parc. č.st. 1 164, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 18 na pozemku parc č.st. 1163, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 99 na pozemku parc. č.st. 1534, způsob využití - rod.rek., budova bez čp/če na pozemku parc. č.st. 1535, způsob využití - obč.vyb., budova be z čp/če na pozemku parc. č.st. 1537, způsob využití - obč.vyb. pozemek parc. č.st.870 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 942 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1062 - zastavěná plocha, parc. č.st. 1063 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.s t. 1064 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1065 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1066 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 1067 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st.1077 - zastavěná plo cha a nádvoří, parc. č.st. 1078 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1163 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1164 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1534 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1536 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1537 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3644/2 - ostatní plocha, parc. č. 3644/3 - ostatní plocha, parc.č. 3644/4 - ostatní plocha, parc. č. 3644/5 - ostatní plocha, parc. č. 3644/6 - ostatní plocha, parc.č. 3644/7 - ostatní plocha, parc. č. 36 46/8, trvalý travní porost, parc. č. 3654/14 - ostatní plocha parc. č. 3654/15 - ostatní plocha, parc.č. 3654/16 - ostatní plocha, parc. č. 3659/4 - ostatní plocha, parc. č. 3659/8 - ostatní plocha, parc. č. 3662 - trvalý porost, parc. č. 3664/1 - trvalý porost, parc. č. 3666 - ostatní plocha, parc. č. 3669/1 - ostatní plocha a parc. č. 3686/16 - lesní pozemek. Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve znaleckých posudcích č. 16236-33/12, č. 1624-34/12, č. 1625/35/12, č. 1626-36/12, č. 1627-37/12, č. 1628-38/12 a č. 1629-39/12 vypracovaných Ing. Tomášem Hurtou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a o dhady nemovitostí, se sídlem Vsetín, Horní Jasenka 285, PSČ 755 01, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 35 Nc 6663/2011-25 ze dne 4.1.2012 a opravným usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6663/2011-31 ze dne 9.1.2012. Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn výše uvedenými znaleckými posudky částkou v celkové výši 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 50 (padesát) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých), které budou všechny vydány v listinné podobě nebudou registrovány. II. Schvaluje nepeněžitý vklad, kterým budou upsány akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých), a jehož předmětem jsou: 1. Nemovitosti v Katastrálním území Lipina, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 58, a to budova č.p. 92 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 170, způsob využití - obč.vyb., budova č.e.1 v části obce Lipina na pozemcích parc. č.st. 171/1 a parc. č.st. 171/2, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 21 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 172/1 a parc. Č.st.172/2, způsob využití - rod.rek., budo va č.e. 3 v části obce Lipina na pozemku parc.č.st.173/2 a parc.č.st. 173/1, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 4 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 174, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 5 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st 175, z působ využití - rod.rek., budova č.e. 6 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 176, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 7 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 177, způsob využítí - rod.rek., budova č.e. 8 v části obce Lipina na pozemku parc.č .st. 178/1 a parc. č.st. 178/2, způsob využití - rod. rek. Budova č.e. 9 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 179/1 a prac., č.st. 179/2, způsob využití - rod. rek., budova č.e. 10 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 181/1 a parc. č.st. 181/2 , způsob využití - rod.rek., budova č.e. 11 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 182 způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 183, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 13 v části obce Lipina na pozemku p arc. č.st. 184, způsob využití - rod. rek. Budova č.e 14 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 188, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 15 v části obce Lipina na pozemku č.st.187, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 16 v části obce Lipina na poze mku č.st.186, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 17 v části obce Lipina na pozemku parc. č.st. 180, způsob využití - rod.rek.stavba bez čp/čp na pozemku parc. č.st. 157 - způsob využití - obč. vyb., stavba bez čp/če na pozemku parc. č.st.185 - způsob využití - obč.vyb., pozemek parc. č.st. 157 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 170 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 171/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 172/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 173/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 174 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 175 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 176 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 177 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 178/1 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st.182 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č.st. 183 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 184 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 185 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 186 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 187 - zastavěná plocha a nádv oří, parc. č.st. 188 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 343/4 - ostatní plocha, parc. č.345/7 - ostatní plocha, parc. č. 346/2 - lesní pozemek, parc. č. 362/2 - vodní plocha, parc. č. 362/3 - ostatní plocha, parc. č. 362/5 - ostatní plocha, parc. č. 3 89/4 - lesní pozemek, parc. č. 527/2 - ostatní plocha, parc. č. 544/1 - trvalý travní porost, parc. č. 544/2 - trvalý travní porost, parc. č. 558/1 - trvalý travní porost, parc. č. 559/3 - trvalý travní porost, parc. č. 565/1 - lesní pozemek, parc. č. 627 /3 - trvalý travní porost, parc. č.813/109 - trvalý travní porost, parc. č. 1376 - ostatní plocha, parc. č.1382/3 - ostatní plocha parc. č.1382/12 - ostatní plocha, parc. č.1382/23 - ostatní plocha, parc. č. 1382/25 - ostatní plocha, parc. č. 1382/27 - os tatní plocha, parc. č. 1382/40 - ostatní plocha, parc. č. 1382/41 - ostatní plocha. 2. Nemovitosti v katastrálním území Valašské Klobouky, obec Valašské Klobouky, zapsané u Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví č. 284, a to budova č.p. 646 na pozemku parc. č.st. 870, způsob využití - bydlení budova č.e. 7 na p ozemku parc. č.st. 1066, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 8 na pozemku parc. č.st. 942, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 9 na pozemku parc. č.st. 1068, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 10 na pozemku parc. č.st. 1067, způsob využití - rod .rek., budova č.e. 11 na pozemku parc. č.st. 1065, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 12 na pozemku parc. č.st. 1064, způsob využití - rod. rek. budova č.e. 13 na pozemku parc. č.st. 1063, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 14 na pozemku parc. č.s t. 1062, způsob využití - rod. rek., budova č.e. 15 na pozemku parc. č.st. 1078, způsob využití - rod. budova č.e. 16 na pozemku parc. č.st. 1077, způsob využití - rod.rek. budova č.e. 17 na pozemku parc. č.st. 1164, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 18 na pozemku parc. č.st. 1163, způsob využití - rod.rek., budova č.e. 99 na pozemku parc. č.st. 1534, způsob využití - rod.rek., budova bez čp/če na pozemku parc. č.st. 1535, způsob využití obč. vyb., budova bez čp/če na pozemku parc. č.st. 1537, způso b využití - obč. vyb. pozemek parc. č.st. 870 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 942 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1062 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1063 - zastavěná plocha, parc. č.st. 1064 - zastavěná plocha a nádvoří, pa rc. č.st. 1065 - zastavěná plocha a nádvoří, parc., č.st. 1066 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1067 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1077 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1078 zas tavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1163 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1164 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1534 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1536 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č.st. 1537 - zastavěná plocha a nádv oří, parc. č. 3644/2 - ostatní plocha, parc. č.3644/3 - ostatní plocha, parc. č.3644/4 - ostatní plocha, parc. č.3644/5 - ostatní plocha, parc. č. 3644/6 - ostatní plocha, parc. č.3644/7 - ostatní plocha, parc.č. 3646/8 - trvalý travní porost. parc. č. 36 54/14 - ostatní plocha, parc. č. 3654/15 - ostatní plocha, parc. č. 3654/16 - ostatní plocha, parc. č. 3659/4 - ostatní plocha, parc. č. 3659/8 - ostatní plocha, parc. č. 3662 - trvalý travní porost, parc. č. 3664/1 - trvalý travní porost, parc. č. 3666 - ostatní plocha, parc. č. 3669/1 - ostatní plocha, a parc. č. 3686/16 lesní pozemek. III. Schvaluje výši ocenění nepeněžitého vkladu určeného znaleckými posudky č. 1623-33/12 č. 1624-34/12, č. 1625-35/12., č. 1626-36/12, č. 1627-37/12, č. 1628-38/12 a č. 1629-39-12 vypracovaných Ing. Tomášem Hurtou, znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí,, se sídlem Vsetín, Horní Jasenka 285, PSČ 755 01, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6663/2011-25 ze dne 4.1.2012 a opravným usnesením Krajského soudu v Brně, č.j. 35 Nc 6663/2011-31 ze dne 9.1.20 12, částkou 50,000.000,- Kč (padesát milionů korun českých).
od 11. 3. 2011 do 14. 3. 2012
- Základní kapitál společnosti ve výši 6.843.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet tři tisíce korun českých), který byl zcela splacen, se zvyšuje o 1.750.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set padesát tisíc korun českých) na hodnotu 8.953.000,- Kč (slovy: osm milionů devět set padesát tři tisíce korun českých) upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad maximální částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to: 1 ks akcie jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 6 ks akcií o jmenovité hodnotě 125.000,- Kč, přičemž na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty připadně jeden hlas. Vylučuje s předností právo akcionářů na upisování nových akcií podle § 204 a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti na restrukturalizaci aktiv a pasiv společnosti za účelem sní žení zadluženosti společnosti, a to splacením emisního kruzu započtením určených peněžitých pohledávek vůči společnosti, k dosažení zlepšení kritérií pro získání cizích zdrojů k zajištění dalšího rozvoje společnosti. Akcie budou nabídnuty zájemci - představenstvem určenému věřiteli společnosti, a to: Základní organizaci OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s. se sídlem Zlín, Třída 3. Května 1180, PSČ 764 87, IČ 155 29 886, který má za společností pohledávky představující nárok věři tele na zaplacení nájemné z nájemní smlouvy uzavřené dne 02. 01. 2007 mezi RSS JELENOVSKÁ, a.s. jako nájemcem a Základní organizací OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s., jako pronajímatelem na pronájem budovy č.e. 99 na st. p.č. 1534, zaps. na LV 284, k.ú. Valašské Klobouky, a to za období od 01. 11. 2009 do 31. 12. 2010 v celkové výši úhrnu jistin pohledávek 1.750.000,- Kč, s tím, že pohledávky přezkoumá a uzná, z hlediska jejich způsobilosti k započtení, představenstvo společnosti. Akcie budou upisovány v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod. v sídle společnosti RSS JELENOVSKÁ, a.s. Valašské Klobouky, Jelenovská 099, akceptací návrhu Smlouvy o upsání akcií, ve lhůtě třiceti dnů, která počne plynout ode dne doručení písemného náv rhu smlouvy na upsání akcií určenému věřiteli a skončí nejpozději 60 dnů od dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pokud se smluvní strany nedohodnou na ro zvazovací podmínce uvedené v ustanovení § 203 odst. 4 zak. č. 513/1991 Sb. Emisní kurz akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se zcela možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti za nájem objektu č. e. 99 v celkové výši 1.750.000,- Kč za období od 01. 11. 2009 do 31. 12. 2010 včetně, který byl fakturován: fakturou č. vystavenou na částku se splatností za období 1900048 14. 12. 2009 125.000,- Kč 28. 12. 2009 listopad 2009 1900050 30. 12. 2009 125.000,- Kč 13. 01. 2010 prosinec 2009 1000001 08. 02. 2010 125.000,- Kč 22. 02. 2010 leden 2010 1000002 12. 03. 2010 125.000,- Kč 26. 03. 2010 únor 2010 1000003 31. 03. 2010 125.000,- Kč 14. 04. 2010 březen 2010 1000014 11. 05. 2010 125.000,- Kč 25. 05. 2010 duben 2010 1000016 26. 05. 2010 125.000,- Kč 09. 06. 2010 květen 2010 1000017 01. 07. 2010 125.000,- Kč 15. 07. 2010 červen 2010 1000034 19. 08. 2010 125.000,- Kč 02. 09. 2010 červenec 2010 1000036 03. 09. 2010 125.000,- Kč 17. 09. 2010 srpen 2010 1000038 30. 09. 2010 125.000,- Kč 14. 10. 2010 září 2010 1000049 23. 11. 2010 125.000,- Kč 07. 12. 2010 říjen 2010 1000051 16. 12. 2010 125.000,- Kč 30. 12. 2010 listopad 2010 1000053 04. 01. 2011 125.000,- Kč 18. 01. 2011 prosinec 2010 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Existence pohledávek v této výši byla osvědčena nezávislým auditorem KM Audit, s.r.o. číslo oprávnění KA ČR 314 ze dne 17. února 2011. Dohoda o započtení, kterou bude splacen závazek určeného zájemce ke splacení emisního kursu musí být uzavřena ve lhůtě do 90 dnů ode dne následujícího po zvěřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Brně, nejpozději však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud by do konce lhůty nebyly účinně upsány akcie, bude zvýšení základního kapitálu neúčinné. Bude-li upisování neúčinné, zaniknou práva a povinnosti upisovatele z upsání akcií
od 7. 12. 2009 do 20. 2. 2010
- Základní kapitál společnosti ve výši 2.593.000,- Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje o 4.250.000,- Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě padesát tisíc korun českých) na hodnotu 6.843.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet tři tisíce korun českých) upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad maximální částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány kmenové akcie na jméno v listinné podobě, a to 4 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 125.000,- Kč. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty připadne jeden hlas. Vylučuje se předností právo akcionářů na upisování nových akcií podle § 204a zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti na restrukturalizaci aktiv a pasiv společnosti za účelem sníž ení zadluženosti společnosti, a to splacením emisního kurzu započtením určených peněžitých pohledávek vůči společnosti, k dosažení zlepšení kritérií pro získání cizích zdrojů k zajištění dalšího rozvoje firmy. Akcie budou nabídnuty zájemci - představenstvem určenému věřiteli společnosti, a to Základní organizaci Odborového svazu KOVO TAJMAC-ZPS, a.s., se sídlem Zlín, Třída 3. května 1180, PSČ 764 87, org. číslo 03-1872, IČ:155 29 886, který má za společností po hledávky představující nárok věřitele na zaplacení nájemného z nájemní smlouvy uzavřené dne 02.01.2007 mezi RRS JELENOVSKÁ, a.s. jako nájemcem a Základní organizací OS KOVO TAJMAC-ZPS, a.s., jako pronajímatelem na pronájem budovy č.e. 99, na st.p.č. 1534, zaps. na LV 284, k.ú. Valašské Klobouky, za období od 01.01.2007 do 31.10.2009 v celkové výši úhrnu jistin pohledávek 4.250.000,- Kč, s tím, že pohledávky přezkoumá a uzná z hlediska jejich způsobilosti k započtení, představenstvo společnosti. Akcie budo u upisovány v pracovní dny v době od 8.00 do 14,00 hod v sídle společnosti, RRS JELENOVSKÁ, a.s, Valašské Klobouky, Jelenovská 099, akceptací návrhu Smlouvy o upsání akcií, ve lhůtě třiceti dnů, která počne plynout ode dne doručení písemného návrhu smlouv y na upsání akcií určenému věřiteli a skončí nejpozději 60 dnů ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pokud se smluvní strany nedohodnou na rozvazovací podmínce uvedené v ustanovení § 203 odst. 4 zák.č. 513/1991 Sb. Emisní kurz akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Schvaluje se možnost započtení celkové peněžité pohledávky vůči společnosti za nájem objektu č.e. 99 ve výši 4.250.000,- Kč za období od 01.01.2007 do 31.10.2009, který byl fakturován: -fa. č. 1700038 vystavenou dne 08.11.2007 na částku 750.000,- Kč, - fa. č. 1700050 vystavenou dne 04.01.2008 na částku 750.000,- Kč, - fa. č. 1800002 vystavenou dne 11.04.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800004 vystavenou dne 11.04.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800006 vystavenou dne 28.04.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800016 vystavenou dne 05.06.2008 na částku 125.000,- Kč, - fa. č. 1800018 vystavenou dne 30.06.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800028 vystavenou dne 28.07.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800040 vystavenou dne 29.09.2008 na částku 125.000,- Kč, - fa. č. 1800041 vystavenou dne 29.09.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800042 vystavenou dne 29.09.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800044 vystavenou dne 21.11.2008 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800046 vystavenou dne 13.01.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1800056 vystavenou dne 14.01.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900001 vystavenou dne 17.03.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900002 vystavenou dne 17.03.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900003 vystavenou dne 08.04.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900016 vystavenou dne 20.05.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900017 vystavenou dne 02.06.2009 na částku 125.000,- Kč, - fa. č. 1900020 vystavenou dne 13.07.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900031 vystavenou dne 17.08.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900033 vystavenou dne 10.09.2009 na částku 125.000,-Kč, - fa. č. 1900038 vystavenou dne 01.10.2009 na částku 125.000,-Kč a - fa. č. 1900046 vystavenou dne 03.11.2009 na částku 125.000,-Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Existence pohledávek v této výši byla osvědčena auditorem KM Audit, s.r.o., číslo osvědčení KA ČR 314 ze dne 27.11.2009. Dohoda o započtení, kterou bude splacen celý závazek určeného zájemce ke splacení emisního kursu, musí být uzavřena ve lhůtě do 90 dnů ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném K rajským soudem v Brně, nejpozději však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud by do konce lhůty nebyly účinně upsány akcie, bude zvýšení základního kapitálu neúčinné. Bude-li upisování neúčinné, zaniknou práva a povinnosti upisovatele z upsání akcií.
od 29. 4. 2005 do 27. 4. 2012
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 19.12.2001.
od 21. 9. 2000 do 16. 2. 2002
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.8.2000 o záměru zvýšit základní jmění o 1 343 000 Kč na 2 593 000 Kč:
od 21. 9. 2000 do 16. 2. 2002
- 1. Základní jmění společnosti RRS JELENOVSKÁ, a.s. se sídlem Valašské Klobouky, Jelenovská 099, IČO 48 91 05 54 ve výši 1 250 000,-Kč za účelem zlepšení sktruktury pasiv a snížení závazků společnosti zvýší o částku 1 343 000,-Kč (slovy: milion tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých) ze stávajících 1 250 000,-Kč na 2 593 000,-Kč. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští
od 21. 9. 2000 do 16. 2. 2002
- 2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 1343 kusů nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, které budou splaceny vkladem pohledávky za společností do základního jmění společnosti.
od 21. 9. 2000 do 16. 2. 2002
- 3. Všechny akcie budou upsány stávajícím akcionářem společnosti a to Základní organizací Odborového svazu KOVO ZPS, a.s. Zlín.
od 21. 9. 2000 do 16. 2. 2002
- 4. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení výzvy představenstva k upsání akcií.
od 21. 9. 2000 do 16. 2. 2002
- Výzva k úpisu bude věřiteli doručena představenstvem společnosti nejpozději do 45 dnů od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým se povolí zápis návrhu na zvýšení základního jmění společnosti. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, něděli nebo svátek, je posledním dnem lhůta pro upisování akcií nejblíže následující pracovní den.
od 21. 9. 2000 do 16. 2. 2002
- Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě - tj. 1 000,-Kč/ks.
od 21. 9. 2000 do 16. 2. 2002
- 5. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v sídle společnosti do dvou hodin po upsání nových akcií uzavřením smlouvy se společností o postoupení pohledávky.
od 21. 9. 2000 do 16. 2. 2002
- Předmětem postoupení pohledávky - vkladu do základního jmění společnosti při splacení upsaných akcií je pohledávka věřitele Základní organizace Odborového svazu KOVO ZPS, a.s. Zlín v nominální hodnotě 1 343 000,-Kč vyplývající z "Dohody o převzetí dluhu" uzavřené dne 1.3.1996 mezi Závody přesného strojírenství Zlín,a.s. a Základní organizací KOVO ZPS,a.s. Zlín č.3-1872- 41110.
od 21. 9. 2000 do 16. 2. 2002
- 6. Akcie budou upsány bez zveřejnění výzvy k upisování akcií.
od 21. 9. 2000 do 29. 4. 2005
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.8.2000.
od 21. 9. 2000 do 29. 4. 2005
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.8.2000.
od 22. 4. 1997 do 25. 9. 2002
- Jediný akcionář: Základní organizace Odborového svazu KOVO ZPS, a.s. Zlín, Organizační číslo: 03-1872-4110, se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, IČO 15 52 98 86.
Kapitál
od 8. 6. 2012
Základní kapitál 59 403 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 2. 2010 do 8. 6. 2012
Základní kapitál 6 843 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 2. 2002 do 20. 2. 2010
Základní kapitál 2 593 000 Kč, splaceno 2 593 000 Kč.
od 15. 7. 1993 do 16. 2. 2002
Základní kapitál 1 250 000 Kč
od 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 125 000, počet akcií: 16.
od 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 403.
od 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 56.
od 8. 6. 2012 do 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 16.
od 8. 6. 2012 do 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 403.
od 8. 6. 2012 do 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 56.
od 20. 2. 2010 do 8. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 12.
od 20. 2. 2010 do 8. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 343.
od 20. 2. 2010 do 8. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 16. 2. 2002 do 20. 2. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 343.
od 16. 2. 2002 do 20. 2. 2010
listinná podoba
od 15. 7. 1993 do 20. 2. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 15. 7. 1993 do 20. 2. 2010
listinná podoba
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 16. 5. 2018
GUSTAV NIEDELSKÝ - statutární ředitel
Teplice - Trnovany, Krušnohorská, PSČ 415 01
den vzniku funkce: 16. 5. 2018
od 12. 9. 2016 do 16. 5. 2018
VLASTA MACHALOVÁ - předseda představenstva
Liptál, , PSČ 756 31
den vzniku členství: 23. 10. 2015 - 16. 5. 2018
den vzniku funkce: 23. 10. 2015 - 16. 5. 2018
od 12. 9. 2016 do 16. 5. 2018
JAROMÍR JANALÍK - místopředseda představenstva
Zlín - Kudlov, Skalka II, PSČ 760 01
den vzniku členství: 23. 10. 2015 - 16. 5. 2018
den vzniku funkce: 23. 10. 2015 - 16. 5. 2018
od 12. 9. 2016 do 16. 5. 2018
LUBOŠ DOLEŽAL - člen představenstva
Valašské Klobouky, Na Výsluní, PSČ 766 01
den vzniku členství: 23. 10. 2015 - 16. 5. 2018
od 19. 11. 2015 do 12. 9. 2016
VLASTA MACHALOVÁ - předseda představenstva
Liptál, , PSČ 756 31
den vzniku členství: 23. 10. 2015
den vzniku funkce: 23. 10. 2015
od 19. 11. 2015 do 12. 9. 2016
JAROMÍR JANALÍK - místopředseda představenstva
Zlín - Kudlov, Skalka II, PSČ 760 01
den vzniku členství: 23. 10. 2015
den vzniku funkce: 23. 10. 2015
od 19. 11. 2015 do 12. 9. 2016
LUBOŠ DOLEŽAL - člen představenstva
Valašské Klobouky, Na Výsluní, PSČ 766 01
den vzniku členství: 23. 10. 2015
od 28. 1. 2015 do 19. 11. 2015
MILOSLAV POKORNÝ - předseda představenstva
Valašské Klobouky, Jelenovská, PSČ 766 01
den vzniku členství: 28. 11. 2014 - 23. 10. 2015
den vzniku funkce: 28. 11. 2014 - 23. 10. 2015
od 28. 1. 2015 do 19. 11. 2015
LUBOŠ DOLEŽAL - místopředseda představenstva
Valašské Klobouky, Na Výsluní, PSČ 766 01
den vzniku členství: 28. 11. 2014 - 23. 10. 2015
den vzniku funkce: 28. 11. 2014 - 23. 10. 2015
od 28. 1. 2015 do 19. 11. 2015
MARTIN HRUBÝ - člen představenstva
Zlín, Podvesná VI, PSČ 760 01
den vzniku členství: 28. 11. 2014 - 23. 10. 2015
od 21. 11. 2013 do 28. 1. 2015
ZDENKA ZOUHAROVÁ - předseda představenstva
Zlín, třída Tomáše Bati, PSČ 760 01
den vzniku členství: 18. 5. 2011 - 28. 11. 2014
den vzniku funkce: 18. 5. 2011 - 28. 11. 2014
od 21. 11. 2013 do 28. 1. 2015
Dr. MILOSLAV POKORNÝ - místopředseda představenstva
Valašské Klobouky, Jelenovská, PSČ 766 01
den vzniku členství: 18. 5. 2011 - 28. 11. 2014
den vzniku funkce: 18. 5. 2011 - 28. 11. 2014
od 21. 11. 2013 do 28. 1. 2015
MARTIN HRUBÝ - člen představenstva
Zlín, Podvesná VI, PSČ 760 01
den vzniku členství: 18. 5. 2011 - 28. 11. 2014
od 21. 11. 2013 do 28. 1. 2015
LUBOŠ DOLEŽAL - člen představenstva
Valašské Klobouky, Na Výsluní, PSČ 766 01
den vzniku členství: 18. 5. 2011 - 28. 11. 2014
od 14. 3. 2012 do 21. 11. 2013
Zdenka Zouharová - předseda představenstva
Zlín, Tř.Tomáše Bati, PSČ 760 01
den vzniku členství: 18. 5. 2011
den vzniku funkce: 18. 5. 2011
od 21. 7. 2011 do 14. 3. 2012
Zdenka Zouharová - předseda představenstva
Zlín, Tř.T.Bati, PSČ 760 01
den vzniku členství: 18. 5. 2011
den vzniku funkce: 18. 5. 2011
od 21. 7. 2011 do 21. 11. 2013
Dr. Miloslav Pokorný - místopředseda představenstva
Valašské Klobouky, Jelenovská, PSČ 766 01
den vzniku členství: 18. 5. 2011
den vzniku funkce: 18. 5. 2011
od 21. 7. 2011 do 21. 11. 2013
Martin Hrubý - člen představenstva
Zlín, Podvesná VI, PSČ 760 01
den vzniku členství: 18. 5. 2011
od 21. 7. 2011 do 21. 11. 2013
Luboš Doležal - člen představenstva
Valašské Klobouky, Na Výsluní, PSČ 766 01
den vzniku členství: 18. 5. 2011
od 12. 7. 2010 do 21. 7. 2011
Miloslav Pokorný - místopředseda představenstva
Trutnov, Oskara Nedbala, PSČ 541 01
den vzniku členství: 2. 7. 2010 - 18. 5. 2011
den vzniku funkce: 2. 7. 2010 - 18. 5. 2011
od 20. 10. 2009 do 12. 7. 2010
Luboš Doležal - místopředseda představenstva
Valašské Klobouky, Na Výsluní 882, PSČ 766 01
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 1. 7. 2010
den vzniku funkce: 8. 10. 2009 - 1. 7. 2010
od 20. 10. 2009 do 21. 7. 2011
Jaroslav Plšek - předseda představenstva
Zlín - Prštné, K Rybníkům 391, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 18. 5. 2011
den vzniku funkce: 8. 10. 2009 - 18. 5. 2011
od 20. 10. 2009 do 21. 7. 2011
Ing. Jiří Kománek - člen představenstva
Zlín, Na Honech III 4920, PSČ 760 05
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 18. 5. 2011
od 20. 10. 2009 do 21. 7. 2011
Mgr. Petr Olbort - člen představenstva
Zlín, Křiby 4715, PSČ 760 05
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 18. 5. 2011
od 15. 2. 2008 do 20. 10. 2009
Jaroslav Plšek - předseda představenstva
Zlín - Prštné, K rybníkům 391, PSČ 760 01
den vzniku členství: 17. 8. 2004 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 14. 10. 2004 - 30. 6. 2009
od 15. 2. 2008 do 20. 10. 2009
Ing. Jiří Kománek - člen představenstva
Zlín, Na Honech III 4920, PSČ 760 05
den vzniku členství: 17. 8. 2004 - 30. 6. 2009
od 15. 2. 2008 do 20. 10. 2009
Mgr. Petr Olbort - člen představenstva
Zlín, Křiby 4715, PSČ 760 05
den vzniku členství: 21. 6. 2004 - 30. 6. 2009
od 23. 11. 2006 do 20. 10. 2009
Miloslav Pokorný - místopředseda představenstva
Trutnov, Oskara Nedbala 680, PSČ 541 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 11. 2006 - 30. 6. 2009
od 29. 4. 2005 do 15. 2. 2008
Jaroslav Plšek - předseda představenstva
Zlín - Prštné, K rybníkům 391, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 15. 7. 1993 - 17. 8. 2004
od 29. 4. 2005 do 15. 2. 2008
Ing. Jiří Kománek - člen představenstva
Nivnice, 662, PSČ 687 51
den vzniku funkce: 12. 8. 1996 - 17. 8. 2004
od 24. 2. 2005 do 15. 2. 2008
Mgr. Petr Olbort - člen představenstva
Zlín, Křiby 4715
den vzniku funkce: 21. 6. 2004
od 15. 8. 2002 do 23. 11. 2006
Ing. Jan Hanák - místopředseda představenstva
Zlín, Sokolská 3924
den vzniku funkce: 19. 3. 2002 - 1. 11. 2006
od 16. 2. 2002 do 29. 4. 2005
Jaroslav Plšek - předseda představenstva
Zlín - Prštné, K rybníkům 391
od 21. 9. 2000 do 24. 2. 2005
JUDr. Jana Čihařová - členka představenstva
Zlín, U Trojáku 4585
od 1. 7. 1997 do 15. 8. 2002
Rudolf Vinovský - místopředseda představenstva
Ostrava-Krásné Pole, Vrbka 504
od 1. 7. 1997 do 29. 4. 2005
Ing. Jiří Kománek - člen představenstva
Nivnice, 662
od 22. 4. 1997 do 1. 7. 1997
Rudolf Vinovický - místopředseda představenstva
Ostrava-Krásné Pole, Vrbka 504
od 22. 4. 1997 do 1. 7. 1997
Ing. Jiří Komárek - člen představenstva
Nivnice, 662
od 22. 4. 1997 do 16. 11. 1998
Ing. Richard Vlk - člen představenstva
Suchá Loz, 226
od 22. 4. 1997 do 21. 9. 2000
Ing. Jiří Janáček - člen představenstva
Zlín, Na výsluní 4410
od 22. 4. 1997 do 21. 9. 2000
JUDr. Jaroslava Kučová - členka
Napajedla, Husova 1088
od 22. 4. 1997 do 21. 9. 2000
JUDr. Jana Čihařová - členka představenstva
Zlín, Kvítková 80
od 22. 4. 1997 do 16. 2. 2002
Jaroslav Plšek - předseda představenstva
Zlín, Dřevnická 4132
od 11. 12. 1995 do 22. 4. 1997
Rudolf Vinovský - člen představenstva
Vrbka 504, Ostrava-Krásné Pole,
od 2. 5. 1995 do 22. 4. 1997
ing. Věra Hájková - členka představenstva
Zlín, Středová 4786
od 2. 5. 1995 do 22. 4. 1997
Milan Hanáček - předseda představenstva
Zlín-Malenovice, Masarykova 22
od 2. 5. 1995 do 22. 4. 1997
ing. Pavel Sakin - místopředseda představenstva
Zlín, Mladcová 305
od 2. 5. 1995 do 22. 4. 1997
Anna Julinová - členka představenstva
Štípa, 401
od 2. 5. 1995 do 22. 4. 1997
Vojtěch Zábojník - člen představenstva
Zlín, Dětská 4615
od 23. 8. 1993 do 2. 5. 1995
Otta Sahánek - místopřeseda představenstva
Zlín, tř. T. Bati 3929
od 23. 8. 1993 do 2. 5. 1995
Zdeňka Slováková - člen představenstva
Zlín, Benešovo nábřeží 3741
od 15. 7. 1993 do 23. 8. 1993
Otto Sahánek - místopředseda představenstva
Zlín, Příluky 134
od 15. 7. 1993 do 23. 8. 1993
Zdena Slováková - člen představenstva
Zlín, Benešovo nábřeží 3741
od 15. 7. 1993 do 2. 5. 1995
František Šišák - předseda představenstva
Březolupy, 181
od 15. 7. 1993 do 2. 5. 1995
Jindřich Haas - člen představenstva
Zlín, Santražiny 443
od 15. 7. 1993 do 2. 5. 1995
Ing. Zdeněk Kroča - člen představenstva
Zlín, Družstevní 4506
od 15. 7. 1993 do 2. 5. 1995
Ivan Petr - člen představenstva
Zlín, Kúty 1947
od 15. 7. 1993 do 22. 4. 1997
Jaroslav Plšek - člen představenstva
Zlín, Dřevnická 4132
od 21. 6. 2018
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
od 16. 5. 2018 do 21. 6. 2018
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. K právním jednáním jejichž výše plnění přesahuje 50.000,-Kč musí mít statutární ředitel předchozí souhlas valné hromady.
od 19. 11. 2015 do 16. 5. 2018
Společnost zastupuje v celém rozsahu samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva, příp. samostatně člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně pověřen
od 8. 7. 2014 do 19. 11. 2015
Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo společně místopředseda ačlen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že kvytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis.
od 29. 4. 2005 do 8. 7. 2014
Způsob jednání a podepisování: Za společnost jedná předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis.
od 15. 7. 1993 do 29. 4. 2005
Zastupování: Jednat jménem společnosti mohou buď společně všichni členové představenstva nebo nejméně dva členové představenstva, z toho jeden musí být předseda nebo místopřeseda, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Správní rada
od 16. 5. 2018
GUSTAV NIEDELSKÝ - člen správní rady
Teplice - Trnovany, Krušnohorská, PSČ 415 01
den vzniku členství: 16. 5. 2018
Prokura
od 8. 2. 2019
GABRIELA MAJZNEROVÁ
Valašské Klobouky - Lipina, , PSČ 766 01
od 8. 2. 2019
Prokurista jedná za společnost samostatně. Prokurista se podepisuje tak, že k firmě připojí svůj podpis a údaj o tom, že jedná jako prokurista. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
Dozorčí rada
od 12. 9. 2016 do 16. 5. 2018
MILOSLAV POKORNÝ - předseda dozorčí rady
Valašské Klobouky, Jelenovská, PSČ 766 01
den vzniku členství: 23. 10. 2015
den vzniku funkce: 23. 10. 2015
od 12. 9. 2016 do 16. 5. 2018
Ing. MIROSLAV LUKŠÍK, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Želechovice nad Dřevnicí, Lysá, PSČ 763 11
den vzniku členství: 23. 10. 2015
den vzniku funkce: 23. 10. 2015
od 12. 9. 2016 do 16. 5. 2018
HANA ŠERÁ - člen dozorčí rady
Újezd, , PSČ 763 25
den vzniku členství: 23. 10. 2015
od 19. 11. 2015 do 12. 9. 2016
MILOSLAV POKORNÝ - předseda dozorčí rady
Valašské Klobouky, Jelenovská, PSČ 766 01
den vzniku členství: 23. 10. 2015
den vzniku funkce: 23. 10. 2015
od 19. 11. 2015 do 12. 9. 2016
Ing. MIROSLAV LUKŠÍK, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Želechovice nad Dřevnicí, Lysá, PSČ 763 11
den vzniku členství: 23. 10. 2015
den vzniku funkce: 23. 10. 2015
od 19. 11. 2015 do 12. 9. 2016
HANA ŠERÁ - člen dozorčí rady
Újezd, , PSČ 763 25
den vzniku členství: 23. 10. 2015
od 28. 1. 2015 do 19. 11. 2015
Ing. LIBUŠE NOVÁKOVÁ - předseda dozorčí rady
Malá Bystřice, , PSČ 756 27
den vzniku členství: 28. 11. 2014 - 23. 10. 2015
den vzniku funkce: 28. 11. 2014 - 23. 10. 2015
od 28. 1. 2015 do 19. 11. 2015
ZDENKA ZOUHAROVÁ - člen dozorčí rady
Zlín, třída Tomáše Bati, PSČ 760 01
den vzniku členství: 28. 11. 2014 - 23. 10. 2015
od 21. 11. 2013 do 8. 7. 2014
LUDMILA BAĎUROVÁ - místopředseda dozorčí rady
Valašské Klobouky - Lipina, , PSČ 766 01
den vzniku členství: 22. 9. 2009 - 1. 3. 2014
den vzniku funkce: 14. 7. 2011
od 21. 11. 2013 do 28. 1. 2015
Ing. MIROSLAVA ŠLÉZAROVÁ - předseda dozorčí rady
Zlín, Luční, PSČ 760 05
den vzniku členství: 18. 5. 2011 - 28. 11. 2014
den vzniku funkce: 14. 7. 2011 - 28. 11. 2014
od 21. 11. 2013 do 28. 1. 2015
JOSEF HOLEČEK - člen dozorčí rady
Napajedla, Podzámčí, PSČ 763 61
den vzniku členství: 14. 11. 2013 - 28. 11. 2014
od 21. 7. 2011 do 21. 11. 2013
Ing. Miroslava Šlézarová - předseda dozorčí rady
Zlín, Luční, PSČ 760 05
den vzniku členství: 18. 5. 2011
den vzniku funkce: 14. 7. 2011
od 21. 7. 2011 do 21. 11. 2013
Ludmila Baďurová - místopředseda dozorčí rady
Valašské Klobouky - Lipina, , PSČ 766 01
den vzniku členství: 22. 9. 2009 - 1. 3. 2014
den vzniku funkce: 14. 7. 2011
od 21. 7. 2011 do 21. 11. 2013
Mgr. Jaroslav Juráš - člen dozorčí rady
Zlín, Zborovská, PSČ 760 01
den vzniku členství: 18. 5. 2011 - 14. 11. 2013
od 20. 10. 2009 do 21. 7. 2011
Ing. Miroslava Šlézarová - předseda dozorčí rady
Zlín, Luční 4590, PSČ 760 05
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 18. 5. 2011
den vzniku funkce: 8. 10. 2009 - 18. 5. 2011
od 20. 10. 2009 do 21. 7. 2011
Eva Hájková - místopředseda dozorčí rady
Zlín, Obeciny 4171, PSČ 760 01
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 18. 5. 2011
den vzniku funkce: 8. 10. 2009 - 18. 5. 2011
od 20. 10. 2009 do 21. 7. 2011
Ludmila Baďurová - člen dozorčí rady
Valašské Klobouky - Lipina, 76, PSČ 766 01
den vzniku členství: 22. 9. 2009
od 15. 2. 2008 do 20. 10. 2009
Ing. Miroslava Šlézarová - předseda dozorčí rady
Zlín, Luční 4590, PSČ 760 05
den vzniku členství: 17. 8. 2004 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 14. 10. 2004 - 30. 6. 2009
od 15. 2. 2008 do 20. 10. 2009
Eva Hájková - místopředseda dozorčí rady
Zlín, Obeciny 4171, PSČ 760 01
den vzniku členství: 17. 8. 2004 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 14. 10. 2004 - 30. 6. 2009
od 15. 2. 2008 do 20. 10. 2009
Jan Mana - člen dozorčí rady
Valašské Klobouky, Lipina 98, PSČ 766 01
den vzniku funkce: 17. 7. 1995 - 11. 6. 2009
od 29. 4. 2005 do 15. 2. 2008
Jan Mana - člen dozorčí rady
Valašské Klobouky, Lipina 98, PSČ 766 01
den vzniku funkce: 17. 7. 1995
od 29. 4. 2005 do 15. 2. 2008
Ing. Miroslava Šlézarová - člen dozorčí rady
Zlín, Luční 4590, PSČ 760 05
den vzniku funkce: 12. 8. 1996 - 17. 8. 2004
od 29. 4. 2005 do 15. 2. 2008
Eva Hájková - člen dozorčí rady
Zlín, Obeciny 4171, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 12. 8. 1996 - 17. 8. 2004
od 1. 7. 1997 do 29. 4. 2005
Jan Mana - člen
Lipina 98,
od 22. 4. 1997 do 1. 7. 1997
Jan Mana - člen
Lipiny 98,
od 22. 4. 1997 do 29. 4. 2005
Ing. Miroslava Šlézarová - členka
Zlín, Luční 4590
od 22. 4. 1997 do 29. 4. 2005
Evá Hájková - členka
Zlín, Obeciny 4171
od 11. 12. 1995 do 22. 4. 1997
Jan Mana - člen
Lipiny 98,
od 15. 7. 1993 do 22. 4. 1997
Mojmír Kašlík
Zlín, Slunečná 4560
od 15. 7. 1993 do 22. 4. 1997
Marie Vitovjáková
Zlín, Česká 4757
od 15. 7. 1993 do 22. 4. 1997
Ladislav Halata
Valašské Klobouky, Luční 907
Akcionáři
od 8. 7. 2014 do 28. 1. 2015
Základní organizace OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s. Třída 3. května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice, IČO: 15529886
Zlín - Malenovice, třída 3. května, PSČ 763 02
od 25. 9. 2002 do 8. 7. 2014
Základní organizace OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s., IČO: 15529886
Zlín, Třída 3.května 1180, PSČ 764 87
Hodnocení firmy
+5
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 21 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

6. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Ošetřovné pro OSVČ startuje. Má horší podmínky než na jaře

Ministerstvo průmyslu oživilo speciální dotaci pro podnikající rodiče, kteří přišli o výdělek kvůli zavřené škole. Tady jsou podrobnosti.

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

29. 10. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k poslancům. Senátoři navrhují, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 645,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 655,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 699,80 Kč
ČSOB 2 699,80 Kč
Komerční banka 2 701,91 Kč
Expobank CZ 2 706,80 Kč
Česká spořitelna 2 725,00 Kč
Raiffeisenbank 2 758,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 765,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+18
+
-
2.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-37
+
-
3.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-51
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-60
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-92
+
-

Články na Heroine.cz

Uzel zahradníkem 1. Když sexuolog škodí

Uzel zahradníkem 1. Když sexuolog škodí

Filmový kritik Kamil Fila píše o sexuologovi Radimu Uzlovi. A ve svém mnohadílném seriálu,...více

Návrhářka značky Pura Vida: Když se cítím pod psa, obleču se do barev

Návrhářka značky Pura Vida: Když se cítím pod psa, obleču se do barev

Při pohledu na křehkou blondýnku s jemným hlasem by vás hned nenapadlo, že závodila v...více

ONLYFans: I explicitní obsah je práce. Jak funguje a kdo ho v Česku tvoří?

ONLYFans: I explicitní obsah je práce. Jak funguje a kdo ho v Česku tvoří?

O OnlyFans jste možná už slyšeli. Platforma navenek podobná těm, které používáme denně,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services