Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s.
IČO: 49195719

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 9. 1993
Obchodní firma
od 1. 2. 1996

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s.

od 1. 9. 1993 do 1. 2. 1996

KOVOHUTĚ a. s.

Sídlo
od 1. 8. 2001 do 28. 12. 2010
Rokycany, Zeyerova 285, PSČ 337 01
od 1. 9. 1993 do 1. 8. 2001
Rokycany,
IČO
od 1. 9. 1993

49195719

Identifikátor datové schránky:ky5et66
Právní forma
od 1. 9. 1993
Akciová společnost
Spisová značka16897 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 7. 2010
- obráběčství
od 23. 7. 2010
- slévárenství, modelářství
od 23. 7. 2010
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 23. 7. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 10. 8. 2004 do 23. 7. 2010
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 19. 7. 1999 do 23. 4. 2003
- vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, přeprava a znehodnocování střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona
od 19. 7. 1999 do 23. 4. 2003
- vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona
od 2. 4. 1997 do 23. 4. 2003
- hostinská činnost
od 2. 4. 1997 do 23. 7. 2010
- silniční motorová doprava nákladní
od 2. 4. 1997 do 23. 7. 2010
- slévárenství
od 2. 4. 1997 do 23. 7. 2010
- kovoobráběčství
od 5. 6. 1996 do 2. 4. 1997
- slévání železných a neželezných obecných kovů
od 5. 6. 1996 do 2. 4. 1997
- kovoobrábění
od 5. 6. 1996 do 23. 7. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 5. 6. 1996 do 23. 7. 2010
- tváření neželezných kovů a speciálních slitin
od 24. 1. 1995 do 2. 4. 1997
- silniční motorová doprava
od 24. 1. 1995 do 23. 4. 2003
- ubytovací služby
od 24. 1. 1995 do 23. 7. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 9. 1993 do 5. 6. 1996
- výroba a odbyt: - polotovarů a dílů z neželezných kovů a speciálních slitin, - kluzných ložisek, pouzder a ostatních obdobných součástí
Ostatní skutečnosti
od 22. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 22. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 22. 7. 2014 do 17. 6. 2019
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 27. 5. 2008 do 8. 10. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., se sídlem Rokycany, Zeyerova 285, PSČ 337 01, IČ 491 95 719, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 353 (dále jen "společnost") konaná dne 20. května 2008, 1) určuje: Hlavním akcionářem společnosti KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. je společnost KERAMOST, akciová společnost, IČ 499 01 222, se sídlem Most, Žatecká 1899/25, PSČ 434 30, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústní nad Labem, oddíl B, vložka 485 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení její žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vl astnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 4.4.2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 292.724 kusů ak cií na majitele o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, emitovaných společností KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., se sídlem Rokycany, Zeyerova 285, PSČ 337 01, IČ 491 95 719, v listinné podobě, a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papí rů podle ust. § 183i a násl. obch. zák. 2) schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obcho dního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3) konstatuje a osvědčuje: Hlavní akcionář společnosti, poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 210,- Kč (dvě stě deset korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydanou společností KOVOH UTĚ ROKYCANY, a. s., se sídlem Rokycany, Zeyerova 285, PSČ 337 01, IČ 491 95 719, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 353. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 069 ze dne 25.2. 2008, který vypracoval Ing. Petr Šmíd - znalec z oboru ekonomika, odvětví: ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování cenných papírů a kapitálový trh. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 069 (Závěrečný výrok) je uvedeno následující: "Výše uvedeným způsobem byla stanovena hodnota 1 akcie KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s. o nominální hodnotě 1.000,- Kč na 20,7% nominální hodnoty, což představuje částku: 207 ,- Kč (slovy dvě stě sedm korun českých) za akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč." Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena výnosovou metodou dle plánu KO VOHUTĚ ROKYCANY, a. s., a to z důvodu, že základním zdrojem hodnoty jsou pro akcionáře výnosy. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložce 4226, k terá na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s. ze dne 15. května 2008. Společnost KERAMOST, akciová společnost, IČ 499 01 222, se sídlem Most, Žatecká 1899/25, PSČ 434 30, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 485, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obch . zák. v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obch. zák. v platném zněn í. Notářský zápis NZ 189/2008, N 193/2008 ze dne 20. května 2008, který osvědčuje přijetí tohoto usnesení bude k nahlédnutí v sídle společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společností M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíl u B, vložce 4226, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelů, vyplatí protiplnění (dle § 183 m) do 10 dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění př i předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti M e r x a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v ob chodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4226, tel. 568 423 014, a to v jejím sídle, v pracovní dny od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. Společnos t Merx a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).
od 17. 8. 2005 do 10. 4. 2006
- Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti, který činí 325.915.000,-- Kč, slovy: třistadvacetpět milionů devětsetpatnáct tisíc korun českých se snižuje v rozsahu jmenovitých hodnot akcií společnosti, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Rozsahu snížení základního kapitálu je omezen maximální částkou ve výši 50.000.000,-- Kč, slovy: padesát milionů korun českých, což umožňuje snížit základní kapitál až na částku ve výši 275.915.000,-- Kč, slovy: dvěstěsedmdesátpět milionů devětsetpatnáct tisíc korun českých (dolní hranice snížení základního kapitálu). 2. Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu je úhrada části neuhrazené ztráty společnosti. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, je následující: - částka odpovídající ceně pořízení vykoupených vlastních kmenových akcií bude zúčtována na vrub zrušených akcií, - částkou odpovídající rozdílu mezi cenou pořízení vlastních kmenových akcií a jmenovitou hodnotou vlastních akcií bude zúčtována ve prospěch účtu neuhrazená ztráta minulých let. 4. Předmětnými akciemi, jichž se veřejný návrh týká a které budou vzaty z oběhu, jsou kmenové nekótované akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě po 1.000,--Kč, slovy: po tisíci korunách českých. 5. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím nejvýše 50.000 kus, slovy: padesát tisíc kusů předmětných akcií společnosti z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům podle § 213c obchodního zákoníku a jejich zničením nebo zruš ením či jejich prohlášením za neplatné. 6. Vzetí akcií společnosti z oběhu bude provedeno úplatně, přičemž výše úplaty za jednu akcii společnosti činí 100,-- Kč, slovy: jednostokorun českých. 7. Představenstvo společnosti se v souladu s § 213 c, odst. 6 obch. zákoníku pověřuje podáním návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. O částce snížení základního kapi tálu až do výše stanovené v odst. 1. tohoto usnesení rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je při určování částky snížení základního kapitálu vázáno počtem a jmenovitou hodnotou akcií uvedených ve smlouvách uzavřených na základě veřejného návrhu smlouvy. 8. Valná hromada konstatuje, že společnost má dostatek možností pro zabezpečení finančních prostředků na zaplacení ceny akcií nabytých na základě veřejného návrhu smlouvy a pověřuje představenstvo společnosti, aby rozhodlo o způsobu zajištění těchto pros tředků tak, aby v době splatnosti ceny za tyto akcie byly finanční prostředky v dostatečné výši k dispozici. 9. Pokud bude stanovený počet předmětných akcií uvedený v oznámení o přijetí nabídky překročen, je představenstvo povinno potvrdit uzavření smlouvy tak, že každá osoba, která nabídku přijala bude uspokojena poměrně, přičemž výpočet poměrného množství účas tnických akcií se zaokrouhluje na celé kusy dolů s tím, že počet akcií uvedený v nabídce platí za snížení o výsledek zaokrouhlování. 10. Představenstvo zajistí informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu se zněním platných stanov společnosti (článek č. 37 ?Oznamování?), formou v eřejného návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o koupi akcií. 11. Představenstvo může, nad rámec článku 10, pro lepší informování akcionářů o výše uvedených skutečnostech, tj. o podrobnostech snížení základního kapitálu a předpokládaného nabytí vlastních akcií v souladu s tímto usnesením valné hromady, zaslat akcion ářům osobní dopis, s přiloženým návrhem na uzavření smlouvy o koupi jejich akcií na účet společnosti. 12. Při realizaci nákupu vlastních akcií společnosti, valná hromada souhlasí s použitím osobních údajů akcionářů pro zaslání potřebných dokumentů a pro finanční vypořádání mezi kupujícím a prodávajícím. 13. Představenstvo zajistí realizaci nákupu vlastních akcií. Podmínky veřejného návrhu smlouvy určí představenstvo společnosti za dodržení všech zákonem stanovených náležitostí ? ust. § 183a obchodního zákoníku se využijí podle ust. § 213c obchodního záko níku pouze přiměřeně. Představenstvo může využít v rámci potvrzení přijetí nabídky ust. § 183a, odst. 7 obch. zákoníku, a to zejména ve vztahu k automatickému potvrzení přijetí návrhu akcionáře společností. 14. Představenstvo je pověřeno určit dobu trvání a počátky běhů jednotlivých lhůt v závislosti na termínech provedení příslušných zápisů do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení (vrácení) akcií společnosti je stanovena v trvání šedesáti kalendářních dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude vyplacena kupní cena akcií ve lhůtě do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu od obchodního rejstříku. Valná hromada ukládá představenstvu zvolit vhodný způsob úhrad y kupní ceny (např. složenkou České pošty) tak, aby bylo možno uhradit kupní cenu v co nejkratším termínu a s minimálními náklady pro akcionáře. 15. Všechny úkony a náležitosti, tj. zejména veškeré lhůty, konkrétní opatření, způsob provedení jednotlivých úkonů apod., které nejsou výslovně upraveny tímto usnesením valné hromady, stanoví představenstvo.
od 29. 5. 2002 do 28. 12. 2002
- Usnesením Okresního soudu v Rokycanech z 9.4.2002 č.j. Nc 2074/2002-6 se nařizuje exekuce v exekuční věci oprávněné společnosti ČM kapitálová a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 34. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Cejl 99. Soudní exekutor exekučním příkazem ze dne 17.5.2002, sp. zn. EX 79/2002-42 rozhodl o provedení exekuce prodejem podniku s názvem KOVOHUTĚ ROKYCANY a.s., IČ 49 19 57 19, se sídlem Zeyerova 285, 33701 Rokycany.
Kapitál
od 23. 7. 2010
Základní kapitál 315 080 000 Kč, splaceno 315 080 000 Kč.
od 10. 4. 2006 do 23. 7. 2010
Základní kapitál 315 080 000 Kč, splaceno 315 080 000 Kč.
od 2. 4. 1997 do 10. 4. 2006
Základní kapitál 325 915 000 Kč
od 1. 9. 1993 do 2. 4. 1997
Základní kapitál 325 915 000 Kč
od 22. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 30.
od 22. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 7 500 000, počet akcií: 2.
od 22. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 40 000, počet akcií: 2.
od 12. 10. 2011 do 22. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 12. 10. 2011 do 22. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 12. 10. 2011 do 22. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 10. 4. 2006 do 12. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 315 080.
od 10. 4. 2006 do 12. 10. 2011
v listinné podobě, neregistrované
od 23. 4. 2003 do 10. 4. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 325 915.
od 23. 4. 2003 do 10. 4. 2006
v listinné podobě, neregistrované
od 1. 8. 2001 do 23. 4. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 325 915.
od 1. 8. 2001 do 23. 4. 2003
v zaknihované podobě
od 1. 9. 1993 do 1. 8. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 325 915.
Statutární orgán
od 29. 2. 2016
Mgr. MILOŠ TUČEK - předseda
Mirošov, Nad Roklí, PSČ 338 43
den vzniku členství: 3. 11. 2015
den vzniku funkce: 4. 11. 2015
od 22. 7. 2014 do 17. 6. 2019
KAREL ERNEST - člen představenstva
Rokycany - Plzeňské Předměstí, Lužická, PSČ 337 01
den vzniku členství: 20. 2. 2014 - 20. 2. 2019
od 22. 7. 2014 do 17. 6. 2019
-
od 8. 4. 2014 do 22. 7. 2014
KAREL ERNEST - místopředseda představenstva
Rokycany - Plzeňské Předměstí, Lužická, PSČ 337 01
den vzniku členství: 20. 2. 2014
den vzniku funkce: 20. 2. 2014 - 10. 6. 2014
od 5. 11. 2013 do 8. 4. 2014
KAREL ERNEST - místopředseda představenstva
Rokycany - Plzeňské Předměstí, Lužická, PSČ 337 01
den vzniku členství: 1. 1. 2009 - 20. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 10. 2013 - 20. 2. 2014
od 5. 11. 2013 do 29. 2. 2016
Mgr. MILOŠ TUČEK - předseda představenstva
Mirošov, Nad Roklí, PSČ 338 43
den vzniku členství: 8. 9. 2010 - 3. 11. 2015
den vzniku funkce: 17. 10. 2013 - 3. 11. 2015
od 5. 11. 2013 do 29. 2. 2016
KAREL ANTÉNE - člen představenstva
Rokycany - Nové Město, Františka Kotyzy, PSČ 337 01
den vzniku členství: 17. 10. 2013 - 18. 12. 2015
od 16. 9. 2010 do 5. 11. 2013
Mgr. Miloš Tuček - místopředseda představenstva
Mirošov, Nad Roklí, PSČ 338 43
den vzniku členství: 8. 9. 2010
den vzniku funkce: 8. 9. 2010 - 17. 10. 2013
od 23. 7. 2010 do 16. 9. 2010
Dr. Ing. Josef Macháček, MBA - místopředseda představenstva
Přeštice, Dukelská, PSČ 334 01
den vzniku členství: 15. 8. 2008 - 8. 9. 2010
den vzniku funkce: 15. 8. 2008 - 8. 9. 2010
od 24. 6. 2010 do 14. 8. 2013
Josef Šmíd - předseda představenstva
Mirošov, , PSČ 338 43
den vzniku členství: 16. 6. 2010 - 2. 7. 2013
den vzniku funkce: 16. 6. 2010 - 2. 7. 2013
od 3. 2. 2009 do 5. 11. 2013
Ing. Karel Ernest - člen představenstva
Rokycany, Lužická 998, PSČ 337 01
den vzniku členství: 1. 1. 2009 - 20. 2. 2014
od 29. 9. 2008 do 24. 6. 2010
Ing. Anna Beránková - předseda představenstva
Hromnice - Chotiná, 43, PSČ 330 04
den vzniku členství: 24. 7. 2004 - 24. 10. 2009
den vzniku funkce: 15. 8. 2008 - 24. 10. 2009
od 29. 9. 2008 do 23. 7. 2010
Dr. Ing. Josef Macháček, MBA - místopředseda představenstva
Ostrava, Nádražní 615/30, PSČ 702 00
den vzniku členství: 15. 8. 2008
den vzniku funkce: 15. 8. 2008
od 11. 9. 2008 do 29. 9. 2008
Dr. Ing. Josef Macháček, MBA - člen představenstva
Ostrava, Nádražní 615/30, PSČ 702 00
den vzniku členství: 15. 8. 2008
od 27. 8. 2008 do 3. 2. 2009
Jana Zavadilová - člen představenstva
Chocenice, 135, PSČ 336 01
den vzniku členství: 1. 8. 2008 - 31. 12. 2008
od 28. 2. 2005 do 29. 9. 2008
Ing. Anna Beránková - místopředseda představenstva
Hromnice - Chotiná, 43, PSČ 330 04
den vzniku členství: 24. 7. 2004
den vzniku funkce: 24. 7. 2004
od 24. 3. 2004 do 6. 6. 2007
PhDr. Ivan Nefe, CSc. - člen představenstva
Praha 7, Šimáčkova 2, PSČ 170 00
den vzniku členství: 1. 10. 2003 - 2. 5. 2007
od 10. 3. 2004 do 28. 2. 2005
Jozef Böjtöš - místopředseda představenstva
Košice, Lomonosova 2266/4, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 21. 3. 2003 - 23. 7. 2004
den vzniku funkce: 1. 7. 2003 - 23. 7. 2004
od 10. 3. 2004 do 28. 2. 2005
- přechodný pobyt v ČR: Mirošov, Nad Roklí 534
od 10. 3. 2004 do 11. 9. 2008
Mgr. Miloš Tuček - předseda představenstva
Mirošov, Nad Roklí 534, PSČ 338 43
den vzniku funkce: 1. 7. 2003 - 15. 8. 2008
od 1. 8. 2001 do 9. 10. 2002
Ing. Gabriel Kovács - člen
Praha 5, Žilovská 760, PSČ 155 00
den vzniku funkce: 16. 5. 2001 - 30. 4. 2002
od 1. 8. 2001 do 10. 3. 2004
Ing. Drahomír Kočí - předseda
Děčín VI., Slovanská 1472/93, PSČ 405 02
den vzniku funkce: 16. 5. 2001 - 30. 6. 2003
od 1. 8. 2001 do 10. 3. 2004
Mgr. Miloš Tuček - místopředseda
Mirošov, Nad Roklí 534, PSČ 338 43
den vzniku funkce: 16. 5. 2001 - 30. 6. 2003
od 21. 9. 2000 do 1. 8. 2001
Ing. Drahomír Kočí - místopředseda představenstva
Děčín, Slovanská 1472/93, PSČ 405 02
od 3. 8. 2000 do 1. 8. 2001
Čestmír Velíšek - člen představenstva
Losiná, 45, PSČ 332 04
od 3. 8. 2000 do 1. 8. 2001
Ing. Petr Květon - člen představenstva
Chodská Lhota, 22, PSČ 345 10
od 19. 7. 1999 do 3. 8. 2000
Doc. Ing. Jaroslav Tuček, CSc. - místopředseda představenstva
Rokycany, Pražská 612, PSČ 337 01
od 19. 7. 1999 do 1. 8. 2001
ing. Anna Beránková - předseda představenstva
Chotiná, 43, p. Hromnice, PSČ 330 04
od 1. 9. 1998 do 19. 7. 1999
ing. Rostislav Kašpar - místopředseda představenstva
Tlučná, Purkyňova 648, PSČ 330 26
od 1. 9. 1998 do 3. 8. 2000
Elvíra Šlapáková - člen představenstva
Litvínov 1, Čapkova 2025, PSČ 436 01
od 2. 4. 1997 do 1. 9. 1998
ing. Rostislav Kašpar - místopředseda představenstva
Tlučná, Purkyňova 184, PSČ 330 26
od 5. 6. 1996 do 2. 4. 1997
ing. Karel Sysel - místopředseda představenstva
Rokycany, Stará cesta 854/III, PSČ 337 01
od 5. 6. 1996 do 1. 9. 1998
ing. Jiří Fíla - člen představenstva
Most, Jiřího Wolkera 397, PSČ 434 01
od 5. 6. 1996 do 19. 7. 1999
ing. Anna Beránková - předseda představenstva
Plzeň, Strážnická 18, PSČ 310 03
od 5. 6. 1996 do 3. 8. 2000
Čestmír Velíšek - člen představenstva
Losiná 45, p. Chválenice, , PSČ 332 05
od 1. 2. 1996 do 5. 6. 1996
Mgr. Jan Nešpor - předseda představenstva
Pyšely, Na prádle 252, PSČ 251 67
od 1. 2. 1996 do 5. 6. 1996
ing. Pavel Kolář - místopředseda představenstva
Praha 2, Sarajevská 21, PSČ 120 00
od 1. 2. 1996 do 5. 6. 1996
ing. Karel Sysel - člen představenstva
Rokycany, Stará cesta 854/III
od 1. 3. 1995 do 1. 2. 1996
ing. Pavel Kolář - člen představenstva
Praha 2, Sarajevská 21, PSČ 120 00
od 1. 3. 1995 do 1. 2. 1996
Josef Čepička - člen představenstva
Praha 4, Cílkova 650, PSČ 142 00
od 1. 9. 1993 do 1. 3. 1995
ing. Mirko Šindelek, CSc. - člen představenstva
Praha 5 - Barrandov, Krškova 785, PSČ 152 00
od 1. 9. 1993 do 1. 3. 1995
Vladimír Horáček - člen představenstva
Rokycany, Libušina 564/III, PSČ 337 01
od 1. 9. 1993 do 1. 3. 1995
ing. Karel Sysel - člen představenstva
Rokycany, Stará cesta 854/III, PSČ 337 01
od 1. 9. 1993 do 1. 3. 1995
ing. Václav Wágner - člen představenstva
Rokycany, B. Němcové 772/II, PSČ 337 03
od 1. 9. 1993 do 1. 2. 1996
ing. Ludvík Smolík - člen představenstva
Rokycany, Krokova 780/III, PSČ 337 01
od 17. 6. 2019
Společnost zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva.
od 22. 7. 2014 do 17. 6. 2019
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
od 23. 7. 2010 do 22. 7. 2014
Způsob jednání: Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány, buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně představenstvem pověřený člen představenstva, nebo dva členové představenstva.
od 1. 8. 2001 do 23. 7. 2010
Způsob jednání: a) za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány, buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva b) podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
od 3. 8. 2000 do 1. 8. 2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva na základě představenstvem udělené písemné plné moci, nebo společně předseda a místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, b) podepisování - za společnost podepisují společně všichni členové představenstva anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 5. 6. 1996 do 3. 8. 2000
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva na základě představenstvem udělené písemné plné moci, b) podepisování - za společnost podepisují společně všichni členové představenstva anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 2. 1996 do 5. 6. 1996
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo na základě představenstvem udělené písemné plné moci samostatně jeden člen představenstva, b) podepisování - za společnost podepisují společně všichni členové představenstva anebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 9. 1993 do 1. 2. 1996
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
Dozorčí rada
od 29. 2. 2016
Ing. JOSEF ŠMÍD - člen
Mirošov, Skořická, PSČ 338 43
den vzniku členství: 3. 11. 2015
od 31. 12. 2013 do 29. 2. 2016
Ing. JOSEF ŠMÍD - předseda dozorčí rady
Mirošov, Skořická, PSČ 338 43
den vzniku členství: 16. 6. 2010 - 16. 9. 2015
den vzniku funkce: 16. 6. 2010 - 16. 9. 2015
od 6. 11. 2013 do 8. 4. 2014
JUDr. JAROSLAV KOSNAR - místopředseda dozorčí rady
Plzeň - Koterov, Mezi Silnicemi, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 6. 2010 - 6. 12. 2013
den vzniku funkce: 16. 6. 2010 - 6. 12. 2013
od 23. 7. 2010 do 22. 7. 2014
Blanka Peštová - člen dozorčí rady
Rokycany, Polní, PSČ 337 01
den vzniku členství: 22. 6. 2010 - 10. 6. 2014
od 24. 6. 2010 do 6. 11. 2013
JUDr. Jaroslav Kosnar - místopředseda dozorčí rady
Plzeň, Mezi Silnicemi, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 6. 2010 - 6. 12. 2013
den vzniku funkce: 16. 6. 2010 - 6. 12. 2013
od 24. 6. 2010 do 31. 12. 2013
Ing. Josef Šmíd - předseda dozorčí rady
Mirošov, Skořická, PSČ 338 43
den vzniku členství: 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 16. 6. 2010
od 11. 9. 2008 do 24. 6. 2010
Ing. Josef Velíšek - předseda dozorčí rady
Plzeň, Dřevěná 102/9, PSČ 301 00
den vzniku členství: 28. 7. 2008 - 16. 6. 2010
den vzniku funkce: 28. 7. 2008 - 16. 6. 2010
od 10. 12. 2007 do 23. 7. 2010
Květuše Maršálová - člen dozorčí rady
Rokycany, K řece 1003/II, PSČ 337 01
den vzniku členství: 17. 10. 2007 - 22. 6. 2010
od 24. 7. 2006 do 31. 1. 2008
Ing. Josef Velíšek - předseda dozorčí rady
Nebílovy, 32, PSČ 332 04
den vzniku členství: 30. 6. 2006 - 27. 10. 2007
den vzniku funkce: 30. 6. 2006 - 27. 10. 2007
od 28. 2. 2005 do 24. 6. 2010
Ing. Jozef Böjtöš - místopředseda dozorčí rady
Košice, Lomonosova 2266/4, PSČ 040 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 7. 2004 - 24. 10. 2009
den vzniku funkce: 24. 7. 2004 - 24. 10. 2009
od 23. 4. 2003 do 10. 12. 2007
Květuše Maršálová - člen
Rokycany, K řece 1003, PSČ 337 01
den vzniku členství: 11. 9. 2002 - 17. 10. 2007
od 1. 8. 2001 do 28. 2. 2005
Ing. Anna Beránková - místopředseda
Hromnice, Chotiná 43, PSČ 330 04
den vzniku funkce: 16. 5. 2001 - 23. 7. 2004
od 1. 8. 2001 do 24. 7. 2006
Ing. Josef Velíšek - předseda
Nebílovy, 32, PSČ 332 04
den vzniku funkce: 16. 5. 2001 - 30. 6. 2006
od 3. 8. 2000 do 1. 8. 2001
Ing. Vladislav Lehman - předseda
Most, Lidická 61/17, PSČ 434 01
od 19. 7. 1999 do 1. 8. 2001
Ing. Vít Zemánek - člen
Plzeň, Francouzská 32, PSČ 307 06
od 1. 9. 1998 do 19. 7. 1999
Ing. Jiří Šůcha - člen
Rokycany, Šťáhlavská 694/III, PSČ 337 01
od 1. 9. 1998 do 3. 8. 2000
Ing. Jiří Fíla - předseda
Most, Jiřího Wolkera 397, PSČ 434 01
od 1. 9. 1998 do 23. 4. 2003
Jarmila Krátká - člen
Holoubkov, 145, PSČ 338 01
den vzniku funkce: 15. 5. 2001 - 26. 8. 2002
od 5. 6. 1996 do 2. 4. 1997
ing. František Šůcha - člen
Rokycany, Pražská 994, PSČ 337 01
od 5. 6. 1996 do 2. 4. 1997
Jiří Matuška - člen
Rokycany, Polní 954/3, PSČ 337 01
od 5. 6. 1996 do 1. 9. 1998
ing. Jaroslav Pavlíček - předseda
Plzeň, Partyzánská 5, PSČ 312 09
od 5. 6. 1996 do 1. 9. 1998
Elvíra Šlapáková - člen
Litvínov 1, Čapkova 2025, PSČ 436 01
od 5. 6. 1996 do 1. 9. 1998
Jarmila Krátká - místopředseda
Holoubkov, 145, PSČ 338 01
od 1. 2. 1996 do 5. 6. 1996
Doc. Ing. Václav Pelnář, CSc - člen
Plzeň, Družstevní 15
od 1. 2. 1996 do 5. 6. 1996
ing. Ivan Varga - člen
Bratislava, H. Meličkovej 4, Slovenská republika
od 1. 3. 1995 do 1. 2. 1996
Mgr. Jan Nešpor - člen
Pyšely, 34, PSČ 251 67
od 1. 3. 1995 do 1. 2. 1996
Vincent Šinský - člen
Praha 4, Zupkova 1408, PSČ 149 00
od 1. 3. 1995 do 5. 6. 1996
ing. Radek Žižlavský - člen
Praha 9, Litvínovská 519, PSČ 190 00
od 24. 1. 1995 do 5. 6. 1996
František Dostál - člen
Rokycany, Na vinici 46
od 24. 1. 1995 do 5. 6. 1996
Květa Maršálová - člen
Rokycany, K řece 1003/II
od 1. 9. 1993 do 1. 3. 1995
Václav Růžička - člen
Rokycany, Pod ohradou 920/II, PSČ 337 03
od 1. 9. 1993 do 1. 3. 1995
ing. Pavel Benajtr - člen
Břasy, 54, PSČ 338 25
od 1. 9. 1993 do 5. 6. 1996
Jarmila Krátká - člen
Holoubkov, 145, PSČ 338 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

15. 5. 2020 | | Petr Kučera

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

Během letošního ledna až dubna přestala s podnikáním – aspoň dočasně – 5,5 procenta aktivních živnostníků. Dvě třetiny z nich přitom přerušili nebo ukončili činnost ještě před začátkem koronavirové krize, třetina potom v posledních dvou měsících. Vyplývá to z dat portálu Informaceofirmach.cz a analýzy společnosti CRIF.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

13. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 37 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření. Na definitivní schválení si ale ještě pár dnů počkáme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 789,20 Kč
ČSOB 2 789,20 Kč
Expobank CZ 2 800,60 Kč
Komerční banka 2 813,71 Kč
Česká spořitelna 2 829,00 Kč
Raiffeisenbank 2 850,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 852,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

+142
+
-
2.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+35
+
-
3.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

0
+
-
4.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-130
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-321
+
-

Články na Heroine.cz

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Ve starém mýtu bohové proměnili milující se pár Filémóna a Baucis ve dva stromy, aby jim...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services