Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Raiffeisenbank a.s. Údaje byly staženy 3. 6. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 49240901. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49240901 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 6. 1993
Obchodní firma
od 17. 2. 1999

Raiffeisenbank a.s.

od 25. 6. 1993 do 17. 2. 1999

RAIFFEISENBANK a.s. česky,RAIFFEISENBANK AG německy

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 11. 2008
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nusle
Ulice: Hvězdova
Adresní místo: Hvězdova 1716/2b
PSČ: 14000
od 3. 2. 2003 do 1. 11. 2008
Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21
od 17. 2. 1999 do 3. 2. 2003
Praha 1, Vodičkova 38, PSČ 111 21
od 25. 6. 1993 do 17. 2. 1999
Praha 1, Vodičkova 38
IČO
od 25. 6. 1993

49240901

DIČ

CZ49240901

Identifikátor datové schránky:skzfs6u
Právní forma
od 25. 6. 1993
Akciová společnost
Spisová značka2051 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 6. 1999
- předmětem podnikání společnosti jsou bankovní obchody a další činnosti uvedené v povolení působit jako banka , vydaném podle zák.č.21/1992 Sb.
od 29. 3. 1995 do 23. 6. 1999
- obchodování s devizovými hodnotami v rozsahu nákupu a prodeje valut, šeků, směnek a jiných platebních prostředků v cizích měnách
od 29. 3. 1995 do 23. 6. 1999
- platební styk se zahraničím
od 29. 3. 1995 do 23. 6. 1999
- investování do cenných papírů na vlastní účet
od 29. 3. 1995 do 23. 6. 1999
- obchodování na vlastní účet nebona účet klienta
od 29. 3. 1995 do 23. 6. 1999
- finanční makléřství
od 29. 3. 1995 do 23. 6. 1999
- obhospodařování cenných papírů na účet klienta včetně poradenství
od 29. 3. 1995 do 23. 6. 1999
- uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- poskytování úvěrů
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- finanční pronájem (finanční leasing)
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- platební styk a zúčtování
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- vydávání platebních prostředků např.platebních karet,cestovních šeků
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- poskytování záruk
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- otvírání akreditivů
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- obstarávání inkasa
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- poskytování porad ve věcech podnikání
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- výkon funkce depozitáře investičního fondu
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- poskytování bankovních informací
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- pronájem bezpečnostních schránek
od 25. 6. 1993 do 23. 6. 1999
- přijímání vkladů od veřejnosti
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2022
- Na společnost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 492 40 901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, jakožto nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením přešlo jmě ní zanikající společnosti Equa bank a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600, IČO: 471 16 102, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1830.
od 27. 4. 2021 do 12. 5. 2021
- Valná hromada dne 27. 4. 2021 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: I. z v y š u j e základní kapitál o částku 4.400.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta milionů korun českých) ze stávající výše 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých) na celkovou výši základní ho kapitálu 15.460.800.000,-- Kč (slovy: patnáct miliard čtyři sta šedesát milionů osm set tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad či pod tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Akcie nebudou u pisovány na základě veřejné nabídky. Bude upsáno 440.000 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. 1.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. 2.Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 4.400.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy čtyři sta milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 15.460.800.000,-- Kč (slovy: patnáct miliard čtyři sta šedesát milionů osm set tisíc korun českých). Upis ování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 3.Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: - počet: 440.000 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,-- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady. 4.Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí 14 (čtrnáct) dnů a začne běžet po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou Společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč 5. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: - 100% emisního kursu musí být připsáno na účet Společnosti, číslo účtu 5010xxxx do 14 po úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. 7. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 1. 6. 2017
- Dne 01.06.2017 byla podle § 2079 a násl. a § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřena mezi prodávajícím, společnost ZUNO BANK AG, akciová společnost založená a existující podle rakouského práva, se sídlem 1030 Vídeň, Vordere Zollamts strasse 13/3.OG Top D, Rakouská republika, zapsaná u rejstříkového soudu ve Vídni, spisová značka FN 326454 f, a kupujícím, Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městsk ým soudem v Praze, spisová značka B 2051, smlouva o prodeji části závodu.
od 10. 5. 2016
- Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu uzavřené dne 5.1.2016 mezi CITIBANK EUROPE PLC, společností založenou a existující podle práva Irské republiky, se sídlem 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irská republika, zapsanou v rejstříku společností vede ném Úřadem pro registraci společností pod číslem 132781, jako prodávajícím a společností Raiffeisenbank a.s., společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 49240901, zapsanou v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051, jako kupujícím, přešlo na společnost Raiffeisenbank a.s. vlastnické právo k části závodu určené ve smlouvě o prodeji a koupi části závodu, představované retailovým bankovnictvím odštěpné ho závodu CITIBANK EUROPE PLC (tedy bankovnictví pro spotřebitele), které zahrnuje především, nikoli však výhradně, segment spotřebitelských kreditních karet, spotřebitelských úvěrů, vkladových produktů a služeb pro investory (tzv. wealth management), pos kytování pojišťovacích služeb pro spotřebitele, telefonické bankovnictví, internetové bankovnictví, služby osobního bankovnictví, směnárenské služby v souvislosti s výše uvedenými službami, činnosti poskytované v rámci služeb CitiProfession, včetně příslu šného majetku a dluhů. K nabytí účinnosti převodu části závodu došlo dne 1.3.2016.
od 31. 3. 2016
- Na základě Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 29.2.2016 uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s., jako prodávajícím, a EVO Payments International s.r.o., jako kupujícím, nabyla společnost EVO Payments International s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Nusle, PSČ 140 00, identifikační číslo 038 02 205, s odkazem na ujednání Rámcové smlouvy o koupi části závodu ze dne 10.8.2015 uzavřené mezi (mimo jiné) Raiffeisenbank a.s. a EVO Payments International s.r.o., s účinky ke dni 1.3.2016 část obchodního závo du Raiffeisenbank a.s. tvořícího v rámci Raiffeisenbank a.s. samostatnou pobočku (organizační složku) ve smyslu ustanovení § 503 ve spojení s § 2183 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zaměřenou na akceptaci platebních karet obchodníky a zahrnujíc í provedení a zúčtování plateb za zboží a služby a proplacení transakcí provedených platebními kartami, jak je tato část obchodního závodu definována v Rámcové smlouvě o koupi části závodu a Smlouvě o prodeji části závodu.
od 22. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 5. 5. 2014 do 22. 5. 2014
- Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jednot sto devadesát dva milionů čtyři st a tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepe něžitými vklady. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. Bude upsáno 86.840 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 868.400.000,-- Kč (slovy: osm set šedesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 11.060.800.000,-- Kč (slovy: jedenáct miliard šedesát milionů osm set tisíc korun českých). Up isování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 86.840 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,-- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí třicet (30) dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akc ionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 35-54xxxx do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákon a č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle ust. § 491 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady.
od 20. 2. 2014 do 16. 6. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 9
od 20. 2. 2014 do 12. 2. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 2. 5. 2013 do 28. 5. 2013
- Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) na cel kovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklad y. Bude upsáno 83.540 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 835.400.000,-- Kč (slovy: osm set třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10.192.400.000,-- Kč (slovy: deset miliard jedno sto devadesát dva milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 83.540 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s em isním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionář ům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6xxxx do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obchodníh o zákoníku. Upisování akcií dohodou obou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchod ního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 22. 5. 2012 do 27. 6. 2012
- Valná hromada společnosti přijala dne 30.4.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základnho kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) ze stávající výše 7.511.000.000,-- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) na celk ovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 184.60 0 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.846.000.000,-- Kč (slovy: jednu miliardu osm set čtyřicet šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 9.357.000.000,-- Kč (slovy: devět miliard tři sta padesát sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 184.600 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s em isním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí osm měsíců a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionář ům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6xxxx do čtrnácti dnů ode dne ode dne úpisu akcií dohodou akcionářů podle ust. § 205 obc hodního zákoníku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obch odního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady.
od 4. 5. 2011 do 20. 5. 2011
- Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) ze stávající výše 6.564.000.000,- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) na celkovou výši zá kladního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 94.700 kusů nových kmeno vých akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 947.000.000,- Kč (slovy: devět set čtyřicet sedm milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 7.511.000.000,- Kč (slovy: sedm miliard pět set jedenáct milionů korun českých). Upisování a kcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 94.700 jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcioná řům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,- Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 6xxxx do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obcho dního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 10. 12. 2008 do 23. 12. 2008
- Valná hromada rozhodla, že z v y š u j e základní kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 4.889.000.000,-- Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bu de upsáno 167.500 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,-- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku kapitál o částku 1.675.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda šest set sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 6.564.000.000,-- Kč (slovy: šest miliard pět set šedesát čtyři milionů kor un českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet: 167.500 jmenovitá hodnota: 10.000,-- Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: zaknihované Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo: sídlo společnosti Praha 4, Hvězdova 1716/2b. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcioná řům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u České národní banky, číslo účtu 3xxxx do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení z ákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obch odního rejstříku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady.
od 7. 7. 2008
- V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společností, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nást upnickou společnost.
od 7. 7. 2008 do 7. 7. 2008
- V důsledku fúze sloučením se společností eBanka, a.a.s, se sídlem Praha 1, Na Příkopš 19, PSČ 117 19, IČ: 00562246, jako zanikající společnost, přešlo jmění eBanky, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nás tupnickou společnost.
od 5. 11. 2007 do 26. 11. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 26.10.2007 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada rozhodla, že zvyšuje základní kapitál o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) ze stávající výše 3.614.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) na celkov ou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 127.50 0 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,--Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužící dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.275.000.000,--Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát pět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.889.000.000,--Kč (slovy: čtyři miliardy osm set osmdesát devět milionů korun českých). Upiso vání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet 127.500, jmenovitá hodnota 10.000,--Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostníh o práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,--Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usne sení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jakým je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akc ionářům na adresu jejich sídel. Doba: v pracovní dny od 9.00 hod. do 11.00 hod. Emisní kurs: 10.000,--Kč. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168xxxx do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, jakož i splacení emisního kursu akcií, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obc hodního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 22. 1. 2007 do 27. 2. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti učinila dne 28.12.2006 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) ze stávající výše 2.500.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set milionů korun českých) na celkovou výši zákla dního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých) úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 111.400 kusů nových kmenový ch akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na jednu akcii, emisní kurs akcie 10.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti, sloužícímu dalšímu rozvoji společnosti. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 1.114.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto čtrnáct milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 3.614.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy šest set čtrnáct milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Počet, jmenovitá hodnota, druh forma a podoba upisovaných akcií: počet 111.400, jmenovitá hodnota 10.000,- Kč, druh kmenové, forma na jméno, podoba zaknihované. Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány a splaceny stávajícími akcionáři na základě dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku v rozsahu, který odpovídá jejich podílům na základním kapitálu společnosti, bez využití jejich přednostního práva s emisním kursem, který je roven nominální hodnotě akcie 10.000,- Kč. Tato dohoda bude uzavřena bezprostředně po konání valné hromady. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Místo pro upisování akcií bude sídlo společnosti Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Lhůta pro upsání všech nových akcií a splacení 100% emisního kursu činí čtrnáct dnů a začne běžet po podání návrhu na zápis usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům stejným způsobem, jaký je stanoven pro svolání valné hromady tak, že příslušný přípis zašle bez zbytečného odkladu všem akcio nářům na adresu jejich sídel.Doba upisování akcií je v pracovní dny od 9.00 hod do 11.00 hod. Emisní kurs upisovaných akcií je 10.000,- Kč. Účet u banky a lhůta, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: 100% emisního kursu musí být přípsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u eBanky, a.s., číslo účtu 2168740028/ 2400 do čtrnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku jakož i splacení emisního kursu akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obcho dního rejstříku. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady.
od 7. 4. 2003 do 27. 2. 2007
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu dvěmiliardypětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesátitisíc) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč )slovy: desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na čtyři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je dne, který následuje po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne dnem následujícím po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvlášní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky.
od 14. 10. 2002 do 27. 2. 2007
- Na společnost Raiffeisenbank a.s. jako nástupnickou společnost bylo převedeno jmění zanikající společnosti Raiffeisen Capital and Investment Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00, identifikační číslo 624 17 754, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 32355.
od 26. 6. 2002 do 26. 6. 2002
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na tři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky.
od 26. 6. 2002 do 27. 2. 2007
- Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardapětsetmilonůkorun českých) na 2.000.000.000,- Kč (slovy: dvěmiliardykorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisích) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednut akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na tři dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hormady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsání nových akcií započne 19. června 2002, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společností na její jméno. Číslo účtu je 102 100 3184/5500, a je veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě do 10 dnů ode dne úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky.
od 12. 3. 2001 do 27. 2. 2007
- Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionůkorun českých) ze stávajícího základního kapitálu 1.000.000.000,- Kč (jednamiliardakorun českých) na 1.500.000.000,- Kč (slovy: jednumiliardupětsetmilionůkorun českých) vydáním a úpisem 50.000 (slovy: padesáttisíc) kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě a jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých) na jednu akcii. Výše emisního kurzu nových akcií bude totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku 500.000.000,- Kč (slovy: pětsetmilionů korun českých) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Upisovat mohou dosavadní akcionáři v poměru jedna nová akcie na dvě dosavadní akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti. Lhůta pro výkon přednostního práva upsáním nových akcií započne 1.3.2001, pokud by však do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení záladního kapitálu do obchodního rejstříku, pak započne lhůta druhý den po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dne jejího počátku. Lhůta skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce ode dne jejího počátku. Představenstvo je povinno o počátku běhu lhůty pro výkon přednostního práva k upsání nových akcií informovat akcionáře bez zbytečného odkladu písemně. Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, otevřený za tímto účelem společnosti na její jméno. Číslo účtu 1021xxxx, veden u Raiffeisenbank a.s. Upisovatelé budou povinni splatit alespoň 30 procent jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě 10 dnů ode dne úpisu akcií. Zbývající část pak nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií na účet společnosti. Číslo účtu 1021xxxx, veden u Raiffeisenbank a.s. Důvodem zvýšení základního kapitálu Raiffeisenbank a.s. je kapitálové posílení společnosti, nezbytné pro rozšíření aktivit banky.
od 14. 11. 1997 do 26. 3. 1998
- Mimořádná valná hramada společnosti konaná dne 24.7.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 500.000.000,-Kč bez možnosti upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady akcionářů vydáním nových akcií a to 500.000 kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus. Emisní kurs nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou kmenové, vydány v zaknihované podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Celé zvýšení základního jmění bude upsáno dosavadními akcionáři s využitím jejich přednostního práva. Upisování bude probíhat v sídle společnosti po dobu dvou týdnů ode dne pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení zakladního jmění do obchodního rejstříku. Upisovat mohou pouze stávající akcionáři v poměru jedna nová akcie na jednu dosavadní akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den zápisu usnesení do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 12. 5. 2021
Základní kapitál 15 460 800 000 Kč, splaceno err %.
od 22. 5. 2014 do 12. 5. 2021
Základní kapitál 11 060 800 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 5. 2013 do 22. 5. 2014
Základní kapitál 10 192 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 6. 2012 do 28. 5. 2013
Základní kapitál 9 357 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 5. 2011 do 27. 6. 2012
Základní kapitál 7 511 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 12. 2008 do 20. 5. 2011
Základní kapitál 6 564 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 11. 2007 do 23. 12. 2008
Základní kapitál 4 889 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 2. 2007 do 26. 11. 2007
Základní kapitál 3 614 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 5. 2003 do 27. 2. 2007
Základní kapitál 2 500 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 7. 2002 do 5. 5. 2003
Základní kapitál 2 000 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 5. 2001 do 31. 7. 2002
Základní kapitál 1 500 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 3. 1998 do 28. 5. 2001
Základní kapitál 1 000 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 11. 1994 do 26. 3. 1998
Základní kapitál 500 000 000 Kč
od 25. 6. 1993 do 21. 11. 1994
Základní kapitál 300 000 000 Kč
od 12. 5. 2021
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 546 080 v zaknihované podobě.
od 22. 5. 2014 do 12. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 106 080 v zaknihované podobě.
od 28. 5. 2013 do 22. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 019 240 v zaknihované podobě.
od 28. 5. 2013 do 22. 5. 2014
v zaknihované podobě
od 27. 6. 2012 do 28. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 935 700 v zaknihované podobě.
od 27. 6. 2012 do 28. 5. 2013
v zaknihované podobě
od 20. 5. 2011 do 27. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 751 100 v zaknihované podobě.
od 20. 5. 2011 do 27. 6. 2012
v zaknihované podobě
od 23. 12. 2008 do 20. 5. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 656 400 v zaknihované podobě.
od 23. 12. 2008 do 20. 5. 2011
v zaknihované podobě
od 26. 11. 2007 do 23. 12. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 488 900 v zaknihované podobě.
od 26. 11. 2007 do 23. 12. 2008
v zaknihované podobě
od 27. 2. 2007 do 26. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 361 400 v zaknihované podobě.
od 27. 2. 2007 do 26. 11. 2007
v zaknihované podobě
od 5. 5. 2003 do 27. 2. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 250 000.
od 5. 5. 2003 do 27. 2. 2007
v zaknihované podobě
od 31. 7. 2002 do 5. 5. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 200 000.
od 31. 7. 2002 do 5. 5. 2003
v zaknihované podobě
od 28. 5. 2001 do 31. 7. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 150 000.
od 28. 5. 2001 do 31. 7. 2002
v zaknihované podobě
od 23. 6. 1999 do 28. 5. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 100 000.
od 23. 6. 1999 do 28. 5. 2001
v zaknihované podobě
od 26. 3. 1998 do 23. 6. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 000.
od 26. 3. 1998 do 23. 6. 1999
500.000 kusů akcií v listinné podobě a 500.000 kusů akcií je v zaknihované podobě
od 21. 11. 1994 do 26. 3. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 500 000.
od 25. 6. 1993 do 21. 11. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 300 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 25. 5. 2023
Ing. IGOR VIDA - předseda představenstva
Praha - Střešovice, Cukrovarnická, PSČ 162 00
den vzniku členství: 1. 4. 2023
den vzniku funkce: 1. 4. 2023
od 21. 3. 2023
TOMÁŠ JELÍNEK - Člen představenstva
Dolní Břežany, V Pohodě, PSČ 252 41
den vzniku členství: 1. 1. 2023
od 5. 1. 2023 do 25. 5. 2023
Ing. IGOR VIDA - předseda představenstva
Praha - Střešovice, Cukrovarnická, PSČ 162 00
den vzniku členství: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2023
den vzniku funkce: 3. 4. 2018 - 31. 3. 2023
od 27. 1. 2022
KAMILA MAKHMUDOVA - Člen představenstva
Vídeň, Wittelsbachstrasse 4/16, PSČ 102 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 12. 2021
od 27. 1. 2022
MILOŠ MATULA - Člen představenstva
Brno - Líšeň, Ječmínkova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 1. 1. 2022
od 26. 11. 2021
PhDr. VLADIMÍR KREIDL, MSc. - Člen představenstva
Praha - Radlice, U starého židovského hřbitova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 10. 2021
od 29. 7. 2021
Ing. VLADIMÍR MATOUŠ - člen představenstva
Praha - Modřany, Semická, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 7. 2021
od 26. 5. 2021
Mag. Dr. MARTIN STOTTER - Člen představenstva
Vídeň, Heinestrasse 12/12, Rakouská republika
den vzniku členství: 16. 4. 2021
od 23. 11. 2020
Ing. FRANTIŠEK JEŽEK - Člen představenstva
Praha - Košíře, Česká, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 10. 2020
od 6. 3. 2020 do 21. 3. 2023
TOMÁŠ JELÍNEK - člen představenstva
Dolní Břežany, V Pohodě, PSČ 252 41
den vzniku členství: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
od 16. 10. 2019 do 26. 5. 2021
Mag. Dr. MARTIN STOTTER - člen představenstva
Vídeň, Heinestrasse 12/12, PSČ 102 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 15. 4. 2018 - 15. 4. 2021
od 5. 11. 2018 do 27. 1. 2022
Ing. MILOŠ MATULA - člen představenstva
Brno - Líšeň, Ječmínkova, PSČ 628 00
den vzniku členství: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2021
od 13. 8. 2018 do 29. 7. 2021
Ing. VLADIMÍR MATOUŠ - člen představenstva
Praha - Modřany, Semická, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021
od 21. 5. 2018 do 16. 10. 2019
Mag. Dr. MARTIN STOTTER - člen představenstva
Steinfeld, Blumenweg 8, PSČ 975 4, Rakouská republika
den vzniku členství: 15. 4. 2018
od 4. 5. 2018 do 5. 1. 2023
Ing. IGOR VIDA - předseda představenstva
Bratislava, Gorazdova 1, PSČ 811 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 4. 2018
den vzniku funkce: 3. 4. 2018
od 30. 1. 2017 do 5. 11. 2018
Ing. MILOŠ MATULA - člen představenstva
Brno - Líšeň, Samoty, PSČ 628 00
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 14. 11. 2016 do 6. 3. 2020
Ing. JAN PUDIL - člen představenstva
Praha - Žižkov, Lucemburská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 10. 2016 - 31. 12. 2019
od 14. 11. 2016 do 26. 11. 2021
PhDr. VLADIMÍR KREIDL, MSc. - člen představenstva
Praha - Radlice, U starého židovského hřbitova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2021
od 26. 9. 2016 do 12. 2. 2018
Ing. RUDOLF RABIŇÁK - místopředseda představenstva
Praha - Přední Kopanina, K Tuchoměřicům, PSČ 164 00
den vzniku členství: 12. 7. 2016 - 31. 12. 2017
den vzniku funkce: 6. 9. 2016 - 31. 12. 2017
od 29. 4. 2016 do 14. 11. 2016
JAN PUDIL - člen představenstva
Praha - Žižkov, Lucemburská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 10. 2013 - 30. 9. 2016
od 5. 3. 2016 do 13. 8. 2018
Dr. MILAN HAIN - člen představenstva
Bratislava, Suchá 1887/10, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 30. 6. 2018
od 5. 3. 2016 do 23. 11. 2020
Ing. FRANTIŠEK JEŽEK - člen představenstva
Praha - Košíře, Česká, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 30. 9. 2020
od 12. 6. 2015 do 26. 9. 2016
Ing. RUDOLF RABIŇÁK - místopředseda představenstva
Praha - Přední Kopanina, K Tuchoměřicům, PSČ 164 00
den vzniku členství: 12. 7. 2011 - 12. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 1. 2015 - 12. 7. 2016
od 24. 4. 2015 do 4. 5. 2018
Ing. IGOR VIDA - předseda představenstva
Bratislava, Gorazdova 1, PSČ 811 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 31. 3. 2018
den vzniku funkce: 7. 4. 2015 - 31. 3. 2018
od 28. 1. 2015 do 12. 6. 2015
Ing. RUDOLF RABIŇÁK - místopředseda představenstva
Praha 6 - Přední Kopanina, K Tuchoměřicům, PSČ 164 00
den vzniku členství: 12. 7. 2011
den vzniku funkce: 1. 1. 2015
od 20. 2. 2014 do 30. 1. 2017
Ing. MILOŠ MATULA - člen představenstva
Brno - Líšeň, Samoty, PSČ 628 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016
od 31. 10. 2013 do 29. 4. 2016
JAN PUDIL - člen představenstva
Praha - Nusle, Kotorská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 10. 2013
od 31. 10. 2013 do 14. 11. 2016
VLADIMÍR KREIDL - člen představenstva
Praha - Radlice, U starého židovského hřbitova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 10. 2013 - 30. 9. 2016
od 4. 8. 2013 do 28. 1. 2015
MARIO DROSC - předseda představenstva
Praha 6 - Vokovice, Irská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 31. 12. 2014
den vzniku funkce: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2014
od 1. 2. 2013 do 4. 8. 2013
MARIO DROSC - předseda představenstva
Praha - Vokovice, Irská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011
den vzniku funkce: 1. 1. 2013
od 1. 2. 2013 do 5. 3. 2016
MILAN HAIN - člen představenstva
Bratislava, Suchá 1887/10, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015
od 29. 10. 2012 do 20. 2. 2014
Mgr. Jan Kubín - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Na rovnosti, PSČ 130 00
den vzniku členství: 1. 7. 2012 - 31. 12. 2013
od 29. 10. 2012 do 5. 3. 2016
Ing. František Ježek - člen představenstva
Praha 5 - Košíře, Česká, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012 - 30. 9. 2015
od 3. 7. 2012 do 1. 2. 2013
Dr. Roland von Frankenberg - člen představenstva
D-80802 Mnichov, Jungwirthstrasse 2, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 4. 4. 2012 - 31. 12. 2012
od 26. 4. 2012 do 3. 7. 2012
Mgr. Martin Kolouch - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Do Klukovic, PSČ 152 00
den vzniku členství: 29. 12. 2011 - 4. 4. 2012
od 26. 4. 2012 do 29. 10. 2012
Mgr. Alexandr Borecký - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Na Žvahově, PSČ 152 00
den vzniku členství: 29. 12. 2011 - 30. 9. 2012
od 7. 10. 2011 do 1. 2. 2013
Mgr. Mario Drosc - místopředseda představenstva
Praha 6 - Vokovice, Irská 796/5, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011
den vzniku funkce: 12. 9. 2011 - 31. 12. 2012
od 7. 10. 2011 do 28. 1. 2015
Ing. Rudolf Rabiňák - člen představenstva
Praha 6 - Přední Kopanina, K Tuchoměřicům 146, PSČ 160 00
den vzniku členství: 12. 7. 2011
od 7. 6. 2010 do 7. 10. 2011
Mgr. Mario Drosc - místopředseda představenstva
Praha 6 - Vokovice, Irská 796/5, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 9. 2006 - 6. 9. 2011
den vzniku funkce: 10. 5. 2010 - 6. 9. 2011
od 7. 6. 2010 do 26. 4. 2012
Mgr. Alexandr Borecký - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Na Žvahově 400/26, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 29. 12. 2011
od 29. 5. 2009 do 1. 2. 2013
Mgr. Lubor Žalman - předseda představenstva
Mnichovice, Pod Šibeničkami 778, PSČ 251 64
den vzniku členství: 31. 3. 2009 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 6. 4. 2009 - 31. 12. 2012
od 25. 5. 2009 do 29. 5. 2009
Mgr. Lubor Žalman - předseda představenstva
Mnichovice, Pod Šibeničkami 778, PSČ 251 64
den vzniku členství: 31. 3. 2008
den vzniku funkce: 6. 4. 2009
od 10. 7. 2008 do 29. 1. 2010
Martin Bláha - člen představenstva
Praha 9, Domanovická 1741
den vzniku členství: 10. 4. 2008 - 31. 12. 2009
od 29. 8. 2007 do 29. 10. 2012
Mgr. Jan Kubín - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Na Rovnosti 14A/2742, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 8. 2007 - 31. 12. 2013
od 20. 3. 2007 do 7. 6. 2010
Mgr. Alexandr Borecký - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 1. 2007
od 20. 3. 2007 do 26. 4. 2012
Mgr. Martin Kolouch - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 23. 1. 2007 - 29. 12. 2011
od 15. 12. 2006 do 7. 10. 2011
Ing. Rudolf Rabiňák - člen představenstva
Praha 6 - Přední Kopanina, K Tuchoměřicům 146, PSČ 160 00
den vzniku členství: 11. 7. 2006 - 11. 7. 2011
od 19. 10. 2006 do 7. 6. 2010
Mgr. Mario Drosc - člen představenstva
Praha 6 - Vokovice, Irská 796/5, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 9. 2006
od 22. 5. 2006 do 29. 8. 2007
Igor Helekal - člen představenstva
Praha 6, V středu 249/28, PSČ 160 00
den vzniku členství: 13. 4. 2006 - 30. 6. 2007
od 30. 7. 2004 do 22. 5. 2006
Willem Bertho Hueting - člen
Praha 6 - Střešovice, U Druhé baterie 3/791
den vzniku členství: 1. 8. 2001 - 31. 3. 2006
od 30. 7. 2004 do 25. 5. 2009
Mgr. Lubor Žalman - předseda představenstva
Mnichovice, Pod Šibeničkami 778, PSČ 251 64
den vzniku funkce: 4. 5. 2004
od 10. 9. 2003 do 10. 7. 2008
Martin Bláha - člen představenstva
Praha 9, Domanovická 1741
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 10. 4. 2008
od 3. 2. 2003 do 30. 7. 2004
Ing. Kamil Ziegler - předseda
Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 1185/112
den vzniku funkce: 2. 3. 2001 - 31. 3. 2004
od 4. 3. 2002 do 4. 3. 2002
Willem Bertho Huenting - člen
Praha 5, Na Výšinkou 17/1295
den vzniku členství: 1. 8. 2001
od 4. 3. 2002 do 30. 7. 2004
Willem Bertho Hueting - člen
Praha 5, Nad Výšinkou 17/1295
den vzniku členství: 1. 8. 2001
od 30. 5. 2001 do 3. 2. 2003
Ing. Kamil Ziegler - předseda
Praha 10, Ukrajinská 10
den vzniku funkce: 2. 3. 2001
od 30. 5. 2001 do 15. 12. 2006
Ing. Rudolf Rabiňák - člen
Praha 6 - Přední Kopanina, K Tuchoměřicům 146
den vzniku členství: 1. 4. 2001 - 1. 7. 2006
od 26. 5. 2001 do 30. 5. 2001
Ing. Karel Ziegler - člen
Praha 10, Ukrajinská 10
den vzniku funkce: 1. 3. 2001
od 19. 1. 2001 do 20. 3. 2007
Pierre Henri Raymond Brisse, nar. 27,12,1959 - člen
Praha 1, Vlašská 349/15
od 22. 12. 2000 do 10. 9. 2003
Mag. Viktor Blanka - člen
Praha 6 - Nebušice, U Házů 825/5
od 11. 4. 2000 do 22. 12. 2000
Mag. Viktor Blanka - člen
Praha 4, Podolská 1140/3
od 5. 1. 2000 do 19. 1. 2001
Dr.Michael Hugo Grahammer - člen
Praha 4, Na Podkovce 6
od 5. 1. 2000 do 19. 1. 2001
- nar.:23.7.1964
od 21. 6. 1999 do 5. 1. 2000
Dr.Michael Hugo Grahammer - člen
Praha 5, Volutova 2523
od 21. 6. 1999 do 5. 1. 2000
- nar.:23.7.1964
od 21. 6. 1999 do 26. 5. 2001
Ing. Jan Vlachý - předseda
Praha 4, Točitá 44
od 17. 2. 1999 do 21. 6. 1999
Ing. Jan Vlachý - člen
Praha 4, Točitá 44
od 17. 2. 1999 do 11. 4. 2000
Mag. Viktor Blanka - člen
Praha 1, Všehrdova 2
od 26. 3. 1998 do 17. 2. 1999
Charles Kestemont - bydliště člena předst.
Praha 4, M. Kudeříkové 1111/9
od 14. 11. 1997 do 17. 2. 1999
Mag. Viktor Blanka - bydliště člena předst.
Hluboká nad Vltavou, Janáčkova 988, PSČ 373 41
od 23. 5. 1994 do 14. 11. 1997
Mag. Viktor Blanka - bydliště člena předst.
České Budějovice, Kolářové 6
od 23. 5. 1994 do 26. 3. 1998
Charles Kestemont - bydliště člena předst.
Praha 4, U háje 19
od 23. 5. 1994 do 3. 6. 1998
Ing. Pavel Strnad - bydliště předseda představ.
Praha 5, k Fialce 418
od 25. 6. 1993 do 23. 5. 1994
Ing. Pavel Strnad - Představenstvo předseda
Konigstein - S.R.N., Hardtbergweg 16
od 25. 6. 1993 do 23. 5. 1994
Mag. Viktor Blanka - člen
Linz - Rakousko, Langfeldstrasse 15
od 25. 6. 1993 do 23. 5. 1994
Charles Kestemont - člen
Wien - Rakousko, Schreiberweg 4/4
od 25. 6. 1993 do 23. 5. 1994
Ludvík Pálfy - člen
Praha 6, Nad Alejí 14
od 27. 4. 2021
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva.
od 23. 5. 1994 do 27. 4. 2021
Zastupování a podepisování za společnost : Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou anebo dva prokuristé společně.
od 25. 6. 1993 do 23. 5. 1994
Způsob jednání jménem společnosti : - jménem společnosti jsou oprávněni jednat člen představenstva Dr. Ludvík Pálfy společně s prokuristou anebo dva prokuristé společně. - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy člen předsta- venstva a prokurista nebo dva prokuristé.
Prokura
od 19. 1. 2001 do 26. 5. 2001
Dr. Christian Masser, nar. 08,10,1965
Bratislava - Karlova Ves, Kolískova 2995/12
od 14. 11. 1997 do 26. 9. 2001
Mag. Michael Stegmüller
Praha 4, Pod Klaudiánkou 284/25, PSČ 140 00
od 4. 4. 1997 do 21. 6. 1999
Ing. Jan Krajíček
Brno, Čoupkových 24, PSČ 624 00
od 19. 7. 1995 do 19. 1. 2001
Pierre Henri Raymond Brisse
Praha 1, Vlašská 349/15
od 23. 5. 1994 do 17. 2. 1999
Peter Lennkh
Praha 4, U háje 19,
od 25. 6. 1993 do 21. 6. 1999
Ing. Josef Hanousek
České Budějovice, ul.Josefy Kolářové 6
od 25. 6. 1993 do 11. 10. 2010
Pavel Trcka
Praha 8, Katovická 403
Dozorčí rada
od 31. 5. 2023
LUKASZ JANUSZ JANUSZEWSKI - předseda dozorčí rady
Vídeň, Salmannsdorferstrasse 88/7, PSČ 119 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 25. 4. 2023
den vzniku funkce: 5. 5. 2023
od 31. 5. 2023
ANDRII STEPANENKO - člen dozorčí rady
Vídeň, Pötzleinsdorferstrasse 64, PSČ 118 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 25. 4. 2023
od 31. 5. 2023
REINHARD SCHWENDTBAUER - člen dozorčí rady
Leonding, Lukasweg 23, Rakouská republika
den vzniku členství: 27. 4. 2023
od 21. 3. 2023
PETER HAROLD - člen dozorčí rady
Korneuburg, Bisambergerstrasse 35, PSČ 210 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2023
od 16. 7. 2022
Mag.Dr. HANNES MÖSENBACHER - Člen dozorčí rady
Klosterneuburg, Wisentgasse 39, Rakouská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2022
od 16. 7. 2022 do 31. 5. 2023
LUKASZ JANUSZ JANUSZEWSKI - předseda dozorčí rady
Vídeň, Salmannsdorferstrasse 88/7, PSČ 119 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 24. 4. 2018 - 24. 4. 2023
den vzniku funkce: 8. 5. 2018 - 24. 4. 2023
od 30. 6. 2022
TAŤÁNA LE MOIGNE - člen dozorčí rady
Praha - Klánovice, Aranžérská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 27. 8. 2019
od 23. 11. 2020 do 21. 3. 2023
Mag. ANDREAS GSCHWENTER - Člen dozorčí rady
Vídeň, Wolkersbergenstrasse 14, Rakouská republika
den vzniku členství: 20. 8. 2020 - 31. 12. 2022
od 16. 10. 2019 do 30. 6. 2022
TAŤÁNA LE MOIGNE - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Janáčkovo nábřeží, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 8. 2019
od 19. 6. 2019
Dr. JOHANN STROBL - člen dozorčí rady
Walbersdorf, Hauptstrasse 37, Rakouská republika
den vzniku členství: 29. 4. 2019
den vzniku funkce: 29. 4. 2019
od 18. 2. 2019
Mag. PETER LENNKH - místopředseda dozorčí rady
Vídeň, Pierrongasse 5, Rakouská republika
den vzniku členství: 17. 10. 2018
den vzniku funkce: 6. 12. 2018
od 18. 2. 2019
Ing. HELENA HORSKÁ, Ph.D. - členka dozorčí rady
Zvánovice, K Habru, PSČ 251 65
den vzniku členství: 11. 1. 2019
od 18. 2. 2019
Mgr. PAVEL HRUŠKA - člen dozorčí rady
Praha - Hloubětín, Nehvizdská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 11. 1. 2019
od 18. 2. 2019
Ing. MICHAL PŘÁDKA, MBA - člen dozorčí rady
Krmelín, Starodvorská, PSČ 739 24
den vzniku členství: 11. 1. 2019
od 18. 2. 2019
Ing. KAMILA ŠŤASTNÁ, MBA - členka dozorčí rady
Praha - Karlín, Sokolovská, PSČ 186 00
den vzniku členství: 11. 1. 2019
od 5. 11. 2018 do 5. 11. 2018
Mag. PETER LENKH - člen dozorčí rady
Vídeň, Pierrongasse 5, Rakouská republika
den vzniku členství: 17. 10. 2018
od 5. 11. 2018 do 18. 2. 2019
Mag. PETER LENNKH - člen dozorčí rady
Vídeň, Pierrongasse 5, Rakouská republika
den vzniku členství: 17. 10. 2018
od 13. 8. 2018 do 16. 7. 2022
LUKASZ JANUSZ JANUSZEWSKI - předseda dozorčí rady
Konstancin Jeziorna, Vincenta van Gogha 5, Polská republika
den vzniku členství: 24. 4. 2018
den vzniku funkce: 8. 5. 2018
od 30. 6. 2018 do 13. 8. 2018
LUKASZ JANUSZ JANUSZEWSKI - člen dozorčí rady
Konstancin Jeziorna, Vincenta van Gogha 5, Polská republika
den vzniku členství: 24. 4. 2018
od 30. 6. 2018 do 31. 5. 2023
ANDRII STEPANENKO - člen dozorčí rady
Vídeň, Vorlaufstrasse 3/503, PSČ 101 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 24. 4. 2018 - 24. 4. 2023
od 30. 6. 2018 do 31. 5. 2023
REINHARD SCHWENDTBAUER - člen dozorčí rady
Leonding, Lukasweg 23, Rakouská republika
den vzniku členství: 26. 4. 2018 - 26. 4. 2023
od 22. 6. 2017 do 12. 2. 2018
Dkfm. KLEMENS BREUER - předseda dozorčí rady
Vídeň, Beatrixgasse 11-17/19, Rakouská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2014 - 31. 10. 2017
den vzniku funkce: 25. 3. 2017 - 31. 10. 2017
od 22. 6. 2017 do 16. 7. 2022
Mag.Dr. HANNES MÖSENBACHER - člen dozorčí rady
Klosterneuburg, Wisentgasse 39, Rakouská republika
den vzniku členství: 27. 4. 2017 - 27. 4. 2022
od 6. 10. 2015 do 23. 11. 2020
ANDREAS GSCHWENTER - člen dozorčí rady
Vienna, Wolkersbergenstrasse 14, Rakouská republika
den vzniku členství: 19. 8. 2015 - 19. 8. 2020
od 27. 11. 2014 do 30. 6. 2018
Mag. MARTIN GRÜLL - člen dozorčí rady
Mödling, Dr. Hanns Schürff Gasse 21, PSČ 234 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 31. 7. 2014 - 24. 4. 2018
od 2. 9. 2014 do 22. 6. 2017
Dr. KARL SEVELDA - předseda dozorčí rady
Vídeň, Am Heumarkt 39/1, Rakouská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2014 - 27. 4. 2017
den vzniku funkce: 5. 6. 2014 - 24. 3. 2017
od 5. 6. 2014 do 2. 9. 2014
Dr. KARL SEVELDA - člen dozorčí rady
Vídeň, Am Heumarkt 39/1, Rakouská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2014
od 5. 6. 2014 do 22. 6. 2017
Dkfm. KLEMENS BREUER - člen dozorčí rady
Vídeň, Am Stadtpark 9, Rakouská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2014
od 5. 6. 2014 do 19. 6. 2019
Dr. JOHANN STROBL - člen dozorčí rady
Walbersdorf, Hauptstrasse 37, Rakouská republika
den vzniku členství: 28. 4. 2014 - 28. 4. 2019
od 20. 2. 2014 do 5. 11. 2018
PETER LENNKH - místopředseda dozorčí rady
Vídeň, Pierrongasse 5, Rakouská republika
den vzniku členství: 16. 10. 2013 - 16. 10. 2018
den vzniku funkce: 12. 12. 2013 - 16. 10. 2018
od 13. 12. 2013 do 20. 2. 2014
PETER LENNKH - člen dozorčí rady
Vídeň, Pierrongasse 5, Rakouská republika
den vzniku členství: 16. 10. 2013
od 13. 12. 2013 do 5. 6. 2014
Dr. Herbert Stepic - člen dozorčí rady
AT-1160 Wien, Hertlgasse 1, Rakouská republika
od 13. 12. 2013 do 29. 12. 2015
ARIS BOGDANERIS - člen dozorčí rady
Vídeň, Lainzer Strasse 77, Rakouská republika
den vzniku členství: 16. 10. 2013 - 10. 6. 2015
od 15. 7. 2013 do 30. 6. 2018
REINHARD SCHWENDTBAUER - člen dozorčí rady
Leonding, Lukasweg 23, Rakouská republika
den vzniku členství: 25. 4. 2013 - 25. 4. 2018
od 29. 10. 2012 do 13. 12. 2013
Dr. Karl Sevelda - místopředseda dozorčí rady
Vídeň, Am Heumarkt 39/1, Rakouská republika
den vzniku členství: 30. 4. 2012 - 16. 10. 2013
den vzniku funkce: 21. 8. 2012 - 16. 10. 2013
od 4. 7. 2012 do 27. 11. 2014
Tomáš Jabůrek - člen dozorčí rady
Praha 4 - Hodkovičky, K Dubinám, PSČ 147 00
den vzniku členství: 29. 5. 2012 - 1. 7. 2014
od 3. 7. 2012 do 29. 10. 2012
Dr. Karl Sevelda - člen dozorčí rady
AT-1030 Vídeň, Am Heumarkt 39/1, Rakouská republika
den vzniku členství: 30. 4. 2012 - 16. 10. 2013
od 3. 7. 2012 do 13. 12. 2013
Razvan Munteanu - člen dozorčí rady
AT-1180 Vídeň, Leschetitzkygasse, Rakouská republika
den vzniku členství: 30. 4. 2012 - 16. 10. 2013
od 3. 7. 2012 do 5. 6. 2014
Peter Novák - člen dozorčí rady
Viničné, Brezová, PSČ 900 23, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 4. 2012 - 28. 4. 2014
od 6. 6. 2011 do 6. 6. 2011
Mgr. Michal Přádka, MBA - člen dozorčí rady
Krmelín, Starodvorská, PSČ 739 24
den vzniku členství: 12. 5. 2011
od 6. 6. 2011 do 4. 7. 2012
Edita Čermáková - člen dozorčí rady
Praha 10, Murmanská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 12. 5. 2011 - 4. 4. 2012
od 6. 6. 2011 do 16. 6. 2016
Petr Rőgner - člen dozorčí rady
Praha 3, Lucemburská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 12. 5. 2011 - 12. 5. 2016
od 6. 6. 2011 do 16. 6. 2016
Ing. Michal Přádka, MBA - člen dozorčí rady
Krmelín, Starodvorská, PSČ 739 24
den vzniku členství: 12. 5. 2011 - 12. 5. 2016
od 29. 11. 2010 do 3. 7. 2012
Mag. Klemens Haller - člen dozorčí rady
Vídeň, Castellezgasse 29/19, PSČ 1020, Rakouská republika
den vzniku členství: 2. 9. 2010 - 30. 4. 2012
od 29. 11. 2010 do 3. 7. 2012
Dkfm. Rainer Franz - člen dozorčí rady
Vídeň, Westbahnstrasse 21, PSČ 1130, Rakouská republika
den vzniku členství: 22. 12. 2010 - 30. 4. 2012
od 29. 11. 2010 do 5. 6. 2014
Dr. Kurt Bruckner - člen dozorčí rady
Vídeň, Pressgasse 31/31, PSČ 1040, Rakouská republika
den vzniku členství: 2. 9. 2010 - 28. 4. 2014
od 25. 5. 2009 do 3. 7. 2012
Mag. Reinhard Karl - člen dozorčí rady
Vídeň, Steckhovengasse 7/2, PSČ 113 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 5. 2009 - 30. 4. 2012
od 9. 3. 2009 do 13. 12. 2013
Dr. Herbert Stepic - předseda
Hertlgasse 1, 1160 Wien, Rakouská republika
den vzniku členství: 23. 9. 2008 - 16. 10. 2003
den vzniku funkce: 26. 11. 2008 - 16. 10. 2013
od 23. 2. 2009 do 9. 3. 2009
Dr. Herbert Stepic - předseda
Hertlgasse 1, 1160 Wien, Rakouská republika
den vzniku členství: 23. 9. 2003
den vzniku funkce: 26. 11. 2008
od 23. 2. 2009 do 15. 7. 2013
Dr. Kurt Hütter - člen
Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen, Rakouská republika
den vzniku členství: 23. 9. 2008 - 25. 4. 2013
od 23. 10. 2007 do 29. 11. 2010
Aris Bogdaneris - člen dozorčí rady
Vídeň, Lainzer Strasse 77, PSČ 113 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 2. 9. 2010
od 29. 8. 2007 do 25. 5. 2009
Dr. Robert Gruber - člen
Promenadenweg 16, 2522 Oberwaltersdorf, Rakouská republika
den vzniku členství: 30. 5. 2007 - 21. 4. 2009
od 18. 8. 2006 do 6. 6. 2011
Ing. Josef Malíř - člen dozorčí rady
Všestary, 32, PSČ 503 12
den vzniku členství: 18. 5. 2006 - 12. 5. 2011
od 18. 8. 2006 do 6. 6. 2011
Jan Horáček - člen dozorčí rady
Praha 6, Bazovského 1128, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 5. 2006 - 12. 5. 2011
od 18. 8. 2006 do 6. 6. 2011
Ing. Milena Syrovátková - člen dozorčí rady
Brno, Tůmova 40, PSČ 616 00
den vzniku členství: 18. 5. 2006 - 12. 5. 2011
od 4. 5. 2006 do 29. 11. 2010
Dkfm. Rainer Franz - člen dozorčí rady
Bratislava, Stromová 40, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 21. 12. 2005 - 21. 12. 2010
od 4. 5. 2006 do 29. 11. 2010
Ing. Miroslav Uličný - člen dozorčí rady
Bratislava, Pod Rovnicami 61, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 21. 12. 2005 - 2. 9. 2010
od 20. 7. 2005 do 23. 10. 2007
Mag. Peter Lennkh - člen dozorčí rady
Testarellogasse 14/12, 1130 Vídeň, Rakouská republika
den vzniku členství: 30. 4. 2005 - 30. 6. 2007
od 16. 3. 2004 do 23. 2. 2009
Dr. Herbert Stepic - předseda
Hertlgasse 1, 1160 Wien, Rakouská republika
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 23. 9. 2008
den vzniku funkce: 18. 12. 2003 - 23. 9. 2008
od 16. 3. 2004 do 23. 2. 2009
Dr. Kurt Hütter - člen
Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen, Rakouská republika
den vzniku členství: 22. 9. 2003 - 23. 9. 2008
od 12. 3. 2003 do 20. 7. 2005
Mag. Heinz Wiedner - člen
In den Siebnern 4, A-2102 Hagenbrunn, Rakouská republika
den vzniku funkce: 29. 5. 2002
od 12. 3. 2003 do 29. 8. 2007
Dr. Robert Gruber - člen
Promenadenweg 16, A.2522 Oberwaltersdorf, Rakouská republika
den vzniku funkce: 29. 5. 2002 - 29. 5. 2007
od 26. 9. 2001 do 18. 8. 2006
JUDr. Jarmila Fialová - člen
Praha 6, Vokovická 679
den vzniku funkce: 3. 5. 2001
od 26. 9. 2001 do 18. 8. 2006
Ing. Hana Kolářová - člen
Říčany u Prahy, Rýdlova 1091
den vzniku funkce: 3. 5. 2001
od 26. 9. 2001 do 18. 8. 2006
Ing. Vladimír Bútora - člen
Bratislava, Novinarská 3
den vzniku funkce: 23. 5. 2001
od 7. 3. 2001 do 7. 3. 2001
Dkfm. Reiner Franz - člen
Bratislava, Palackého 22, Slovenská republika
od 7. 3. 2001 do 4. 5. 2006
Dkfm. Rainer Franz - člen
Bratislava, Palackého 22, Slovenská republika
od 7. 3. 2001 do 4. 5. 2006
Ing. Miroslav Uličný - člen
Bratislava, Pod rovnicami 61, PSČ 841 04, Slovenská republika
od 17. 2. 2000 do 12. 3. 2003
Mag. Renate Kattinger - člen
1030 Wien, Hetzgasse 45, Rakouská republika
od 17. 2. 1999 do 17. 2. 2000
Dr. Eberhard Winkelbauer - člen
Salesianergasse 31, 1030 Wien, Rakouská republika
od 17. 2. 1999 do 7. 3. 2001
Christopher Davis - člen
Keylwerthgasse 13, 1190 Wien, Rakouská republika
od 17. 2. 1999 do 12. 3. 2003
Walter Grün - člen
Quellengasse 8, 2230 Gänserndorf, Rakouská republika
od 17. 2. 1999 do 16. 3. 2004
Dr. Herbert Stepic - předseda
Hertlgasse 1, 1160 Wien, Rakouská republika
od 17. 2. 1999 do 16. 3. 2004
Dr. Kurt Hütter - člen
Johannes-Kepler-Str. 8,4210 Gallneukirchen, Rakouská republika
od 26. 3. 1998 do 17. 2. 1999
dr. Eberhard Winkelbauer - člen
Vídeň, Salesianergasse 31/8, Rakouská republika
od 22. 8. 1996 do 17. 2. 1999
Walter Grün - člen
Gänserndorf, Quellengasse 2230, Rakouská republika
od 25. 6. 1993 do 22. 8. 1996
Dr. Heinz Weber - člen
Langenzersdorf, Rebschulgasse 5
od 25. 6. 1993 do 17. 2. 1999
Dr. Herbert Stepic - předseda
Wien, Hertlgasse 1
od 25. 6. 1993 do 17. 2. 1999
Dr. Ludwig Scharinger - člen
Linz, Am Sonnenhang 4
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-25

+
-
Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-40

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-102

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-134

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-163

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-277

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services