Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

AKRO investiční společnost, a.s.
IČO: 49241699

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 10. 1993
Obchodní firma
od 3. 2. 1997

AKRO investiční společnost, a.s.

od 8. 10. 1993 do 3. 2. 1997

RAIFFEISEN ALFA investiční společnost, a.s.

Sídlo
od 9. 8. 2002 do 6. 4. 2005
Praha 1, Na Poříčí 17/1071, PSČ 110 00
od 27. 6. 2000 do 9. 8. 2002
Praha 1, Na Poříčí 17
od 7. 7. 1998 do 27. 6. 2000
Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00
od 8. 10. 1993 do 7. 7. 1998
Praha l, Václavské nám. 43 , PSČ 110 00
IČO
od 8. 10. 1993

49241699

DIČ

001

Identifikátor datové schránky:qz3cpvu
Právní forma
od 8. 10. 1993
Akciová společnost
Spisová značka2164 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 12. 2014
- obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů
od 3. 12. 2014
- administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů
od 6. 4. 2005 do 3. 12. 2014
- vytváření a obhospodařování podílových fondů v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování v platném znění
od 6. 4. 2005 do 3. 12. 2014
- obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
od 6. 4. 2005 do 3. 12. 2014
- poskytování služeb souvisejících s kolektivním investováním pro jiné investiční společnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování v platném znění
od 8. 10. 1993 do 6. 4. 2005
- shromažďování peněžních prostředků fyzických a právnických osob za účelem jejich použití na podnikání podle z.č. 248/92 Sb. Správa investičních fondů a výkon činností bezprostředně a tím souvisejících.
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2019 do 1. 5. 2019
- Jediný akcionář společnosti AKRO investiční společnost, a.s., IČO 49241699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2164, rozhodl v působnosti valné hromady dne 12.12.201 8 o snížení základního kapitálu společnosti s účinností ode dne 1.1.2019 z dosavadní výše 14.960.000,- Kč (čtrnáct milionů devět set šedesát tisíc korun českých) o částku 11.660.000,- Kč (jedenáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých) na výslednou výši 3.300.000,- Kč (tři miliony tři sta tisíc korun českých) poměrně snížením jmenovité hodnoty všech 55.000 (padesáti pěti tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno, a to z jejich stávající jmenovité hodnoty ve výši 272,- Kč (dvě stě sedmdesát dv ě koruny české) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 60,- Kč (šedesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vydáním nových akcií s nižší jmenovitou hodnotou. Důvodem a účelem dobrovolného snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury ve vztahu k majetku a aktivitám společnosti a uvolnění prostředků společnosti, vázaných v základním kapitálu. Částka ve výši 11.660.000,- Kč (jedenáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých), odpovídající snížení zá kladního kapitálu společnosti, bude celá vyplacena jedinému akcionáři. Lhůta pro předložení akcií k jejich výměně činí 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy se stane zápis o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku účinný.
od 11. 10. 2005 do 11. 6. 2014
- Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady učiněným formou notářského zápisu N 433/2005, NZ 375/2005 ze dne 2.6.2005 došlo ke schválení snížení základního kapitálu společnosti ze stávajících 55.000.000,- Kč na částku 14.960.0000,- Kč, přiče mž důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let, částka ve výši 40.040.000,- Kč bude zaúčtována na úhradu ztráty společnosti z minulých let a snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech ak cií vydaných společností, tj. snížení jmenovité hodnoty u 55.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, ze jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na 272,- Kč na akcii, a to změnou zápisů o výši jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papír ů.
od 21. 8. 2002 do 11. 6. 2014
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 15.000.000,- Kč, (tj. z dosavadních 40.000.000,- Kč na 55.000.000,- Kč).
od 21. 8. 2002 do 11. 6. 2014
- Upisování akcií nad částku 15.000.000,- Kč se nepřipouští.
od 21. 8. 2002 do 11. 6. 2014
- Základní kapitál bude zvýšen upsáním 15.000 kusů nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč.
od 21. 8. 2002 do 11. 6. 2014
- Emisní kurs nových akcií činí 1.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs činí celkem u 15.000 nových kmenových akcií částku 15.000.000,- Kč.
od 21. 8. 2002 do 11. 6. 2014
- Veškeré akcie budou v důležitém zájmu společnosti upsány s vyloučením přednostního práva všech akcionářů, jelikož všichni stávající akcionáři společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií.
od 21. 8. 2002 do 11. 6. 2014
- Veškeré nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, obchodní společnosti MARINCO a.s., s adresou sídla Praha 6, Střešovice, Slunná 547/25, PSČ 162 00, IČP 25083422.
od 21. 8. 2002 do 11. 6. 2014
- Veškeré nové akcie budou uspány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem podle § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu, bude obsahovat alespoň náležitosti podle § 205, odst. 3 obchodního zákoníku a podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. K upsání nových akcií bude poskytnuta upisovateli lhůta 15 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, celková lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 21. 8. 2002 do 11. 6. 2014
- Smlouvu podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nelze uzavřít před podáním návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 21. 8. 2002 do 11. 6. 2014
- Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce obchodní společnosti MARINCO a.s. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií ve výši 15.000.000,- Kč. Peněžitá pohledávka, jejíž započtení se připouští, činí 15.000.000,- Kč a vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností dne 29.4.2002, na základě které půjčil předem určený zájemce společnosti 15.000.000,- Kč.
od 21. 8. 2002 do 11. 6. 2014
- Návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových ackií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení musí být provedeno nejpozději do 30 dnů po zápisu tohoto usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny.
od 5. 1. 2001 do 6. 4. 2001
- Valná hromada se usnesla na zvýšení základního jmění společnosti AKRO investiční společnost, a.s. o částku 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) z 33.000.000,- Kč na 40.000.000,- Kč, a to za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního jmění je posílení hospodářské síly společnosti. Zvýšení základního jmění v rozsahu o 7.000.000,- Kč, bude prove- deno bez připuštění upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění o celkovou částku 7.000.000,- Kč bude provedeno upsáním 7.000 ks nových kmenových akcií na jméno, v za- knihované podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- Kč, jejichž emisní kurz činí 1.000,- Kč na 1 akcii (tj. je roven její jmenovité hodnotě) to znamená, že emisní ážio se nebude upisovat, tj. celkem činí emisní kurz u těchto 7.000 ks nových kmenových akcií částku 7.000.000,- Kč. Všech těchto 7.000 ks nových akcií bude upsáno akcionáři na zá- kladě dohody, uzavřené dle ustn. § 205 obchodního zákoníku a tu- díž se vylučuje v důležitém zájmu společnosti přednostní právo stávajících akcionářů, neboť se předpokládá, že v rámci dohody, která bude uzavřena akcionáři dle § 205 obchodního zákoníku upíše všech těchto 7.000 ks nových akcií pouze jeden ze stávajících ak- cionářů, a to společnost MARINCO, a.s., identifikační číslo 25083 422, se sídlem Slunná 25, 162 00 Praha 6, a to peněžitým vkladem ve výši 7.000.000,- Kč ( sedm milionů korun českých ), tzn., že tento akcionář se bude podílet na tomto zvýšení základního jmění nad rámec jeho podílu na základním jmění společnosti, což odůvod- ňují potřeby společnosti AKRO investiční společnost, a.s. a kapi- tálová síla stávajících akcionářů. Tato dohoda bude uzavřena v sídle obchodní společnosti AKRO in- vestiční společnost, a.s., v Praze 1, Na Poříčí 17, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne pravomocného zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze s tím, že v této dohodě, která ve smyslu odst. 2 § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů, bude upsáno na základě dohody všech akcionářů společnosti všech 7.000 ks nových akcií s tím, že peněžitý vklad bude splacen ve lhůtě uvedené v dohodě dle § 205 obchodního zákoníku, a to na účet společnosti číslo 1001xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha 1, Vodičkova 38.
od 5. 12. 1997 do 7. 7. 1998
- Jediný akcionář Ing. Martin Šiška rozhodl v působnosti valné hromady dne 23.7.1997 o zvýšení základního jmění o 23.000.000,-Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchod. zák. Upisování proběhne maximálně ve dvou kolech. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k úpisu, budou nabídnuty společnosti REKAINVEST, s.r.o. se sídlem v Praze 2, Blanická 28, IČ 43 00 46 01. Akcie nebudou nabízeny na základě veřejné výzvy k úpisu. Základní jmění bude zvýšeno o 23.000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Upsáno bude 23.000 kusů akcií. Jmenovitá hodnota akcií bude 1.000,- Kč. Upisovány a vydávány budou kmenové akcie na jméno, které nebudou veřejně obchodovatelné. Podoba upisovaných akcií bude zaknihovaná. Emisní kurz každé akcie bude se bude rovnat jmenovité hodnotě. Každý akcionář má přednostní právo upsat tolik nově vydaných akcií, kolik odpovídá jeho podílu na základním jmění společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Václavské náměstí 43, Praha 1, 6. patro. Patnáctidenní lhůta k přednostnímu právu na úpis akcií začne běžet šestý den po zveřejnění informace o přednostním právu na úpis akcií v Obchodním věstníku. Informace o přednostním právu na úpis akcií bude zveřejněna spolu s pravomocným rozhodnutím Rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Informace bude rovněž zaslána všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů. Akcie bude možno upsat v místě upisování denně od 9.30 do 12.00 hod. Na jednu akcii bude možno upsat 2.3 nově vydávaných akcií. V případě, že akcionář uplatní přednostní právo tak, že počet nárokovaných akcií nebude celým číslem, bude počet akcií vydaných takovému akcionáři zaokrouhlen matematicky tak, že při číslovce od 0 do 4 na prvním desetinném čísle se zaokrouhluje směrem dolů a při číslovce 5 až 9 na prvním desetinném čísle bude zaokrouhlena směrem nahoru. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na přednostní úpis akcií je šestý den po zveřejnění informace o přednostním právu na úpis akcií v Obchodním věstníku. REKAINVEST s.r.o. bude oprávněna upsat akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Patnáctidenní lhůta k úpisu akcií společností REKAINVEST s.r.o. začne běžet v den následující po skončení lhůty k přednostnímu úpisu. Emisní kurz každé akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě. Pro úpis akcií ve druhém kole společností REKAINVEST s.r.o. platí přiměřeně podmínky stanovené pro úpis v prvním kole. Splatit nově vydané akcie lze pouze v penězích (peněžitými vklady). Všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz akcií, které upisují v den úpisu v plné výši a to bezhotovostně převodem na účet emitenta u IPB a.s. číslo 110xxxx. Za den splacení se považuje den podání řádného příkazu k úhradě.
od 5. 12. 1997 do 27. 6. 2000
- Jedniným akcionářem společnosti je Ing. Martin Šiška, r.č. xxxx, Praha 6, Hládkov
od 3. 2. 1997 do 5. 12. 1997
- Jediným akcionářem je RNDr.Jaromír Šiška, bytem Lukešova 1611/71, Praha 4, r.č. 53 05 20/358.
od 3. 2. 1997 do 11. 6. 2014
- Základní jmění bylo zcela splaceno.
od 8. 10. 1993 do 11. 6. 2014
- Zakladatelé společnosti: Raiffeisen Investment Aktiengesellschaft se sídlem Betle- hemstrasse 3/DG, 4020 Linz, Rakousko, Raiffeisen-Kapitalanlagegesellschaft A.G. se sídlem Am Stadpark 9, 1030 Wien, Rakousko, Raiffeisenbank a.s. se sídlem Vodičkova 38, Praha 1, Altex spol. s r.o. se sídlem Janovského 27, Praha 7
od 8. 10. 1993 do 11. 6. 2014
- Datum sepsání notářského zápisu o založení společnosti: 17.8.1993
Kapitál
od 1. 5. 2019
Základní kapitál 3 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 12. 2005 do 1. 5. 2019
Základní kapitál 14 960 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 10. 2002 do 28. 12. 2005
Základní kapitál 55 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 4. 2001 do 7. 10. 2002
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 7. 1998 do 6. 4. 2001
Základní kapitál 33 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 10. 1993 do 7. 7. 1998
Základní kapitál 10 000 000 Kč
od 1. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 55 000.
od 1. 1. 2012 do 1. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 55 000.
od 28. 12. 2005 do 1. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 55 000.
od 7. 10. 2002 do 28. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 55 000.
od 7. 10. 2002 do 28. 12. 2005
v zaknihované podobě
od 6. 4. 2001 do 7. 10. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40 000.
od 7. 7. 1998 do 6. 4. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 33 000.
od 8. 10. 1993 do 7. 7. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
Statutární orgán
od 21. 7. 2016
Ing. NATAŠA HNÁTKOVÁ - člen představenstva
Libiš, Zahradní, PSČ 277 11
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 18. 7. 2016
Ing. JIŘÍ TRÁVNÍČEK - předseda představenstva
Praha - Horní Počernice, Náchodská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 29. 6. 2016
od 18. 7. 2016
Doc. JUDr. PAVEL MATES, CSc. - člen představenstva
Praha - Braník, Psohlavců, PSČ 147 00
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 18. 7. 2016 do 21. 7. 2016
Ing. NATAŠA HNÁTKOVÁ - člen představenstva
Libiš, Zahradní, PSČ 277 11
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 30. 9. 2014 do 18. 7. 2016
Ing. JIŘÍ TRÁVNÍČEK - předseda představenstva
Praha - Horní Počernice, Náchodská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 28. 7. 2014 - 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 19. 9. 2014 - 28. 6. 2016
od 30. 9. 2014 do 18. 7. 2016
NATAŠA HNÁTKOVÁ - člen představenstva
Libiš, Zahradní, PSČ 277 11
den vzniku členství: 21. 6. 2014 - 28. 6. 2016
od 4. 9. 2014 do 30. 9. 2014
Ing. NATAŠA HNÁTKOVÁ - předseda představenstva
Libiš, Zahradní, PSČ 277 11
den vzniku členství: 21. 6. 2013 - 19. 9. 2014
den vzniku funkce: 29. 8. 2014 - 19. 9. 2014
od 4. 9. 2014 do 30. 9. 2014
-
od 4. 9. 2014 do 30. 9. 2014
Ing. JIŘÍ TRÁVNÍČEK - člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 28. 7. 2014 - 19. 9. 2014
od 31. 7. 2014 do 4. 9. 2014
Ing. JIŘÍ TRÁVNÍČEK - předseda představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 28. 7. 2014
den vzniku funkce: 28. 7. 2014 - 29. 8. 2014
od 31. 7. 2014 do 4. 9. 2014
-
od 25. 5. 2014 do 31. 7. 2014
Ing. JIŘÍ TRÁVNÍČEK - předseda představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Náchodská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 28. 7. 2014
den vzniku funkce: 3. 9. 2009 - 28. 7. 2014
od 12. 7. 2013 do 4. 9. 2014
NATAŠA HNÁTKOVÁ - člen představenstva
Libiš, Zahradní, PSČ 277 11
den vzniku členství: 21. 6. 2013 - 29. 8. 2014
od 7. 12. 2011 do 18. 7. 2016
Doc.JUDr. Pavel Mates, CSc - člen představenstva
Praha 4, Psohlavců, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 10. 2011 - 28. 6. 2016
od 20. 10. 2009 do 25. 5. 2014
Ing. Jiří Trávníček - předseda představenstva
Praha 9, Náchodská 646
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 28. 7. 2014
den vzniku funkce: 3. 9. 2009 - 28. 7. 2014
od 19. 8. 2008 do 12. 7. 2013
Ing. Nataša Hnátková - člen představenstva
Libiš, Zahradní 528, PSČ 277 11
den vzniku členství: 6. 8. 2008 - 21. 6. 2013
od 23. 1. 2007 do 7. 12. 2011
Doc.JUDr. Pavel Mates, CSc. - člen představenstva
Praha - Praha 4, Psohlavců 1501/51, PSČ 140 00
den vzniku členství: 16. 10. 2006 - 17. 10. 2011
den vzniku funkce: 16. 10. 2006 - 17. 10. 2011
od 6. 4. 2005 do 4. 9. 2007
Ing. Vít Vařeka - člen představenstva
Praha 4, Kvestorská 1178/11
den vzniku členství: 3. 2. 1997 - 24. 1. 2006
od 6. 4. 2005 do 20. 10. 2009
Ing. Jiří Trávníček - předseda představenstva
Praha 9, Náchodská 646
den vzniku členství: 6. 10. 2004 - 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 21. 12. 2004 - 1. 9. 2009
od 11. 1. 2005 do 6. 4. 2005
Ing. Jiří Trávníček - člen
Praha 9, Náchodská 646
den vzniku členství: 6. 10. 2004
od 24. 6. 2003 do 24. 1. 2007
Martin Knetig - Místopředseda představenstva
Brno, Zeleného 86
den vzniku členství: 9. 4. 2003 - 1. 12. 2006
den vzniku funkce: 9. 4. 2003 - 1. 12. 2006
od 9. 8. 2002 do 6. 4. 2005
Ing. Vít Vařeka - předseda představenstva
Praha 4, Kvestorská 1178/11
den vzniku funkce: 28. 6. 2000 - 21. 12. 2004
od 27. 6. 2000 do 9. 8. 2002
Ing. Vít Vařeka - člen představenstva
Praha 4, Kvestorská 1178/11
od 27. 6. 2000 do 23. 1. 2007
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. - člen
Praha 4, Psohlavců 1501/51
od 5. 12. 1997 do 11. 1. 2005
Doc.Ing. Jaroslav Daňhel, CSc - člen
Praha 1, Vladislavova 13
od 3. 2. 1997 do 27. 6. 2000
Ing. Martin Šiška - člen představenstva
Praha 6, Hládkov 12/920
od 3. 2. 1997 do 27. 6. 2000
Ing. Vít Vařeka - člen představenstva
Praha 5, Ostrovského 911/30
od 31. 8. 1995 do 3. 2. 1997
Ing. Vladimír Červíček - člen představenstva
Praha 8, Vosmíkových 929/10
od 21. 12. 1994 do 31. 8. 1995
Ing. Vladimír Červíček - člen představenstva
Praha 3, Jilmová 4, PSČ 130 00
od 21. 12. 1994 do 5. 12. 1997
Ing. Jitka Sedloňová - člen představenstva
Praha 4, Harusova 1320, PSČ 149 00
od 20. 12. 1994 do 21. 12. 1994
Ing. Igor Kocmánek - člen představenstva
Praha 1, Voršilská 4, PSČ 110 00
od 8. 10. 1993 do 20. 12. 1994
Ing. Valdimír Červíček - člen představenstva
Praha 3, Jilmová 4, PSČ 130 00
od 8. 10. 1993 do 21. 12. 1994
Dr. Eugen Bečka - člen představenstva
Praha 1, Václavské nám. 43, PSČ 110 00
od 8. 10. 1993 do 3. 2. 1997
Dr.Percival Pachta-Rayhofen - člen představenstva
Praha-západ, Černý Vůl 214
od 24. 1. 2007
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva. Předseda představenstva při podepisování společnosti připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
od 24. 6. 2003 do 24. 1. 2007
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Při podepisování společnosti připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti předseda a místopředseda představenstva společně.
od 9. 8. 2002 do 24. 6. 2003
Za společnost jedná a podepisuje kterýkoliv ze členů představenstva samostatně ve všech právních věcech. Při podepisování za společnost připojí kterýkoliv ze členů představenstva společnosti svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
od 3. 2. 1997 do 9. 8. 2002
Za společnost jedná a podepisuje kterýkoliv ze členů představenstva samostatně ve všech právních věcech. Při podepisování za společnost připojí kterýkoliv ze členů představenstva společnosti svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti.
od 8. 10. 1993 do 3. 2. 1997
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupují buď dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s jedním prokuristou. Za společnost se člen představenstva nebo prokurista podepisuje tak, že k psa- nému nebo tištěnému označení společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 21. 7. 2016
Prof. Ing. ZBYNĚK REVENDA, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha - Krč, U Ryšánky, PSČ 147 00
den vzniku členství: 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 29. 6. 2016
od 21. 7. 2016
JUDr. ZBYNĚK VALENTA - člen dozorčí rady
Praha - Braník, Ke Krči, PSČ 147 00
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 18. 7. 2016
prof. Ing. MILOŠ MAREK, DrSc. - člen dozorčí rady
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 18. 7. 2016 do 21. 7. 2016
Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha - Krč, U Ryšánky, PSČ 147 00
den vzniku členství: 28. 6. 2016
den vzniku funkce: 29. 6. 2016
od 18. 7. 2016 do 21. 7. 2016
JUDr. ZBYNĚK VALENTA - člen dozorčí rady
Praha - Braník, Ke Krči, PSČ 147 00
den vzniku členství: 28. 6. 2016
od 3. 10. 2015 do 18. 7. 2016
JUDr. ZBYNĚK VALENTA - člen dozorčí rady
Praha - Braník, Ke Krči, PSČ 147 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 27. 6. 2016
od 7. 12. 2011 do 11. 6. 2014
Ing. Josef Kubíček - člen dozorčí rady
Praha 5, Lamačova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 6. 6. 2014
od 7. 12. 2011 do 3. 10. 2015
JUDr. Zbyněk Valenta - člen dozorčí rady
Praha 4, Ke krči, PSČ 147 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011
od 7. 12. 2011 do 18. 7. 2016
Prof.Ing. Zbyněk Revenda, CSc. - předseda dozorčí rady
Praha 4, U Ryšánky, PSČ 147 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 27. 6. 2016
den vzniku funkce: 28. 6. 2011 - 27. 6. 2016
od 16. 10. 2006 do 7. 12. 2011
Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. - člen
Praha 1, Konviktská 5
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 28. 6. 2011
od 16. 10. 2006 do 7. 12. 2011
Ing. Josef Kubíček - člen
Praha 5, Lamačova 838
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 28. 6. 2011
od 16. 10. 2006 do 7. 12. 2011
JUDr. Zbyněk Valenta - člen
Brandýs nad Labem, Na Skalkách 1596
den vzniku členství: 28. 6. 2006 - 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2006 - 28. 6. 2011
od 9. 8. 2002 do 16. 10. 2006
Ing. Josef Kubíček - člen
Praha 5, Lamačova 838
den vzniku členství: 4. 11. 1999
od 27. 6. 2000 do 9. 8. 2002
Ing. Josef Kubíček - člen
Praha 4, Lamačova 832/22
od 27. 6. 2000 do 16. 10. 2006
Doc. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. - člen
Praha 1, Konviktská 5
od 27. 6. 2000 do 16. 10. 2006
JUDr. Zbyněk Valenta - člen
Brandýs nad Labem, Na Skalkách 1596
od 7. 7. 1998 do 27. 6. 2000
Ing. Jan Mikyna - člen
Praha 5, Tunelářů 294
od 3. 2. 1997 do 7. 7. 1998
Ivan Boháček - člen dozorčí rady
Praha 3, Korunní 67
od 3. 2. 1997 do 27. 6. 2000
Ing. Jiří Vacovský - člen dozorčí rady
Praha 6, K lávce 75
od 3. 2. 1997 do 27. 6. 2000
JUDr. Pavol Krošlák - člen dozorčí rady
Praha 7, Heřmanova 2
od 21. 12. 1994 do 3. 2. 1997
Mag. Heinz Sernetz - člen
Rakousko, Wien, Melchardfgasse 16
od 8. 10. 1993 do 21. 12. 1994
Mag. Witold Szymansky - člen
2380 Perchtoldsdofr,Rakousko, Schumanngasse 22
od 8. 10. 1993 do 3. 2. 1997
Pavel Strnad - člen
Praha 5, K Fialce 418, PSČ 150 00
od 8. 10. 1993 do 3. 2. 1997
Ing. Andrej Šeluchin - člen
Praha 9 - Kyje, Jamská 462, PSČ 190 00
Akcionáři
od 18. 10. 2007
AKRO holding a.s., IČO: 27920488
Praha 6 - Střešovice, Slunná 547/25, PSČ 162 00
od 11. 10. 2005 do 18. 10. 2007
MARINCO, a.s., IČO: 25083422
Praha 6 - Střešovice, Slunná 547/25
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 16 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 45 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 68 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 623,00 Kč
Komerční banka 2 634,96 Kč
Expobank CZ 2 636,80 Kč
Sberbank CZ 2 649,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 682,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 198 704 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+77
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+3
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-5
+
-
4.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

-9
+
-
5.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-165
+
-

Články na Heroine.cz

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

30 let od revoluce. Společnost se odráží i v očích menšin

Třicet let, které uběhly od revoluce, nezvou jen k ohlédnutí za událostmi Listopadu, ale...více

Alternativy pro všechny s periodou

Alternativy pro všechny s periodou

Trh s menstruačními pomůckami rozrostl. Do středního proudu se dostaly i alternativy,...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Vít Samek Na vlastní otvor: Kolonoskopie

Kolonoskopie čeká opravdu mnoho z vás. Už jenom proto, že od padesáti pěti let nabízí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Dovolená
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Dovolená

Otázka: Dobrý den. Mám dotaz. Kolegyně přešla z rodičovské dovolené s jedním dítětem na mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Můj dotaz zní, jak se počítají dny řádné dovolené, které bych ji měla vyplatit po uplynutí...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services