Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

AKRO investiční společnost, a.s., Praha, IČO: 49241699 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AKRO investiční společnost, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 49241699. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49241699 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací Finanční subjekty
Datum vzniku a zápisu
8. 10. 1993
Obchodní firma
RAIFFEISEN ALFA investiční společnost, a.s.
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 3. 2. 1997
AKRO investiční společnost, a.s.
zapsáno 3. 2. 1997
Prověřit exekuce Reputace firmy
Adresa firmy
Václavské nám. 43, 110 00 Praha l, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 7. 7. 1998
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
zapsáno 7. 7. 1998 vymazáno 27. 6. 2000
Na Poříčí 17, Praha 1
zapsáno 27. 6. 2000 vymazáno 9. 8. 2002
Na Poříčí 17/1071, 110 00 Praha 1
zapsáno 9. 8. 2002 vymazáno 6. 4. 2005
Slunná 547/25, 162 00 Praha 6
zapsáno 6. 4. 2005
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Střešovice
Ulice: Slunná
Adresní místo: Slunná 547/25
IČO
49241699
zapsáno 8. 10. 1993
DIČ
Identifikátor datové schránky
qz3cpvu
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 8. 10. 1993
Spisová značka
B 2164/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 8. 10. 1993
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

20. 12. 2021
Zapsána akcie 10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 330 000 Kč
20. 12. 2021
Vymazána akcie 55000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 60 Kč
14. 7. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Ing. Nataša Hnátková
14. 7. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Jiří Trávníček
14. 7. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku členství: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Shromažďování peněžních prostředků fyzických a právnických osob za účelem jejich použití na podnikání podle z.č. 248/92 Sb. Správa investičních fondů a výkon činností bezprostředně a tím souvisejících.
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 6. 4. 2005
Obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování
zapsáno 6. 4. 2005 vymazáno 3. 12. 2014
Poskytování služeb souvisejících s kolektivním investováním pro jiné investiční společnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování v platném znění
zapsáno 6. 4. 2005 vymazáno 3. 12. 2014
Vytváření a obhospodařování podílových fondů v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování v platném znění
zapsáno 6. 4. 2005 vymazáno 3. 12. 2014
Administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů
zapsáno 3. 12. 2014
Obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů
zapsáno 3. 12. 2014
Základní kapitál
10 000 000 Kč
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 7. 7. 1998
33 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 7. 7. 1998 vymazáno 6. 4. 2001
40 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 6. 4. 2001 vymazáno 7. 10. 2002
55 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 7. 10. 2002 vymazáno 28. 12. 2005
14 960 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 28. 12. 2005 vymazáno 1. 5. 2019
3 300 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 5. 2019
Akcie
10000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 7. 7. 1998
33000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 7. 7. 1998 vymazáno 6. 4. 2001
40000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 6. 4. 2001 vymazáno 7. 10. 2002
55000 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč v zaknihované podobě
zapsáno 7. 10. 2002 vymazáno 28. 12. 2005
55000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 272 Kč
zapsáno 28. 12. 2005 vymazáno 1. 1. 2012
55000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 272 Kč
zapsáno 1. 1. 2012 vymazáno 1. 5. 2019
55000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 60 Kč
zapsáno 1. 5. 2019 vymazáno 20. 12. 2021
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 330 000 Kč
zapsáno 20. 12. 2021
Ostatní skutečnosti
Jediným akcionářem je RNDr.Jaromír Šiška, bytem Lukešova 1611/71, Praha 4, r.č. 53 05 20/358.
zapsáno 3. 2. 1997 vymazáno 5. 12. 1997
Jediný akcionář Ing. Martin Šiška rozhodl v působnosti valné hromady dne 23.7.1997 o zvýšení základního jmění o 23.000.000,-Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchod. zák. Upisování proběhne maximálně ve dvou kolech. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k úpisu, budou nabídnuty společnosti REKAINVEST, s.r.o. se sídlem v Praze 2, Blanická 28, IČ 43 00 46 01. Akcie nebudou nabízeny na základě veřejné výzvy k úpisu. Základní jmění bude zvýšeno o 23.000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Upsáno bude 23.000 kusů akcií. Jmenovitá hodnota akcií bude 1.000,- Kč. Upisovány a vydávány budou kmenové akcie na jméno, které nebudou veřejně obchodovatelné. Podoba upisovaných akcií bude zaknihovaná. Emisní kurz každé akcie bude se bude rovnat jmenovité hodnotě. Každý akcionář má přednostní právo upsat tolik nově vydaných akcií, kolik odpovídá jeho podílu na základním jmění společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Václavské náměstí 43, Praha 1, 6. patro. Patnáctidenní lhůta k přednostnímu právu na úpis akcií začne běžet šestý den po zveřejnění informace o přednostním právu na úpis akcií v Obchodním věstníku. Informace o přednostním právu na úpis akcií bude zveřejněna spolu s pravomocným rozhodnutím Rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Informace bude rovněž zaslána všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů. Akcie bude možno upsat v místě upisování denně od 9.30 do 12.00 hod. Na jednu akcii bude možno upsat 2.3 nově vydávaných akcií. V případě, že akcionář uplatní přednostní právo tak, že počet nárokovaných akcií nebude celým číslem, bude počet akcií vydaných takovému akcionáři zaokrouhlen matematicky tak, že při číslovce od 0 do 4 na prvním desetinném čísle se zaokrouhluje směrem dolů a při číslovce 5 až 9 na prvním desetinném čísle bude zaokrouhlena směrem nahoru. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na přednostní úpis akcií je šestý den po zveřejnění informace o přednostním právu na úpis akcií v Obchodním věstníku. REKAINVEST s.r.o. bude oprávněna upsat akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Patnáctidenní lhůta k úpisu akcií společností REKAINVEST s.r.o. začne běžet v den následující po skončení lhůty k přednostnímu úpisu. Emisní kurz každé akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě. Pro úpis akcií ve druhém kole společností REKAINVEST s.r.o. platí přiměřeně podmínky stanovené pro úpis v prvním kole. Splatit nově vydané akcie lze pouze v penězích (peněžitými vklady). Všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz akcií, které upisují v den úpisu v plné výši a to bezhotovostně převodem na účet emitenta u IPB a.s. číslo 110433392/5100. Za den splacení se považuje den podání řádného příkazu k úhradě.
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 7. 7. 1998
Jedniným akcionářem společnosti je Ing. Martin Šiška, r.č. 621228/0250, Praha 6, Hládkov
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 27. 6. 2000
Valná hromada se usnesla na zvýšení základního jmění společnosti AKRO investiční společnost, a.s. o částku 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) z 33.000.000,- Kč na 40.000.000,- Kč, a to za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního jmění je posílení hospodářské síly společnosti. Zvýšení základního jmění v rozsahu o 7.000.000,- Kč, bude prove- deno bez připuštění upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění o celkovou částku 7.000.000,- Kč bude provedeno upsáním 7.000 ks nových kmenových akcií na jméno, v za- knihované podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- Kč, jejichž emisní kurz činí 1.000,- Kč na 1 akcii (tj. je roven její jmenovité hodnotě) to znamená, že emisní ážio se nebude upisovat, tj. celkem činí emisní kurz u těchto 7.000 ks nových kmenových akcií částku 7.000.000,- Kč. Všech těchto 7.000 ks nových akcií bude upsáno akcionáři na zá- kladě dohody, uzavřené dle ustn. § 205 obchodního zákoníku a tu- díž se vylučuje v důležitém zájmu společnosti přednostní právo stávajících akcionářů, neboť se předpokládá, že v rámci dohody, která bude uzavřena akcionáři dle § 205 obchodního zákoníku upíše všech těchto 7.000 ks nových akcií pouze jeden ze stávajících ak- cionářů, a to společnost MARINCO, a.s., identifikační číslo 25083 422, se sídlem Slunná 25, 162 00 Praha 6, a to peněžitým vkladem ve výši 7.000.000,- Kč ( sedm milionů korun českých ), tzn., že tento akcionář se bude podílet na tomto zvýšení základního jmění nad rámec jeho podílu na základním jmění společnosti, což odůvod- ňují potřeby společnosti AKRO investiční společnost, a.s. a kapi- tálová síla stávajících akcionářů. Tato dohoda bude uzavřena v sídle obchodní společnosti AKRO in- vestiční společnost, a.s., v Praze 1, Na Poříčí 17, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne pravomocného zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze s tím, že v této dohodě, která ve smyslu odst. 2 § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů, bude upsáno na základě dohody všech akcionářů společnosti všech 7.000 ks nových akcií s tím, že peněžitý vklad bude splacen ve lhůtě uvedené v dohodě dle § 205 obchodního zákoníku, a to na účet společnosti číslo 1001005377/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha 1, Vodičkova 38.
zapsáno 5. 1. 2001 vymazáno 6. 4. 2001
Zakladatelé společnosti: Raiffeisen Investment Aktiengesellschaft se sídlem Betle- hemstrasse 3/DG, 4020 Linz, Rakousko, Raiffeisen-Kapitalanlagegesellschaft A.G. se sídlem Am Stadpark 9, 1030 Wien, Rakousko, Raiffeisenbank a.s. se sídlem Vodičkova 38, Praha 1, Altex spol. s r.o. se sídlem Janovského 27, Praha 7
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 11. 6. 2014
Datum sepsání notářského zápisu o založení společnosti: 17.8.1993
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 11. 6. 2014
Základní jmění bylo zcela splaceno.
zapsáno 3. 2. 1997 vymazáno 11. 6. 2014
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 15.000.000,- Kč, (tj. z dosavadních 40.000.000,- Kč na 55.000.000,- Kč).
zapsáno 21. 8. 2002 vymazáno 11. 6. 2014
Upisování akcií nad částku 15.000.000,- Kč se nepřipouští.
zapsáno 21. 8. 2002 vymazáno 11. 6. 2014
Základní kapitál bude zvýšen upsáním 15.000 kusů nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč.
zapsáno 21. 8. 2002 vymazáno 11. 6. 2014
Emisní kurs nových akcií činí 1.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs činí celkem u 15.000 nových kmenových akcií částku 15.000.000,- Kč.
zapsáno 21. 8. 2002 vymazáno 11. 6. 2014
Veškeré akcie budou v důležitém zájmu společnosti upsány s vyloučením přednostního práva všech akcionářů, jelikož všichni stávající akcionáři společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií.
zapsáno 21. 8. 2002 vymazáno 11. 6. 2014
Veškeré nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, obchodní společnosti MARINCO a.s., s adresou sídla Praha 6, Střešovice, Slunná 547/25, PSČ 162 00, IČP 25083422.
zapsáno 21. 8. 2002 vymazáno 11. 6. 2014
Veškeré nové akcie budou uspány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem podle § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu, bude obsahovat alespoň náležitosti podle § 205, odst. 3 obchodního zákoníku a podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. K upsání nových akcií bude poskytnuta upisovateli lhůta 15 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, celková lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 21. 8. 2002 vymazáno 11. 6. 2014
Smlouvu podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nelze uzavřít před podáním návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 21. 8. 2002 vymazáno 11. 6. 2014
Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce obchodní společnosti MARINCO a.s. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií ve výši 15.000.000,- Kč. Peněžitá pohledávka, jejíž započtení se připouští, činí 15.000.000,- Kč a vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností dne 29.4.2002, na základě které půjčil předem určený zájemce společnosti 15.000.000,- Kč.
zapsáno 21. 8. 2002 vymazáno 11. 6. 2014
Návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových ackií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení musí být provedeno nejpozději do 30 dnů po zápisu tohoto usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny.
zapsáno 21. 8. 2002 vymazáno 11. 6. 2014
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady učiněným formou notářského zápisu N 433/2005, NZ 375/2005 ze dne 2.6.2005 došlo ke schválení snížení základního kapitálu společnosti ze stávajících 55.000.000,- Kč na částku 14.960.0000,- Kč, přičemž důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let, částka ve výši 40.040.000,- Kč bude zaúčtována na úhradu ztráty společnosti z minulých let a snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií vydaných společností, tj. snížení jmenovité hodnoty u 55.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, ze jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na 272,- Kč na akcii, a to změnou zápisů o výši jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papírů.
zapsáno 11. 10. 2005 vymazáno 11. 6. 2014
Jediný akcionář společnosti AKRO investiční společnost, a.s., IČO 49241699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2164, rozhodl v působnosti valné hromady dne 12.12.2018 o snížení základního kapitálu společnosti s účinností ode dne 1.1.2019 z dosavadní výše 14.960.000,- Kč (čtrnáct milionů devět set šedesát tisíc korun českých) o částku 11.660.000,- Kč (jedenáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých) na výslednou výši 3.300.000,- Kč (tři miliony tři sta tisíc korun českých) poměrně snížením jmenovité hodnoty všech 55.000 (padesáti pěti tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno, a to z jejich stávající jmenovité hodnoty ve výši 272,- Kč (dvě stě sedmdesát dvě koruny české) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 60,- Kč (šedesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vydáním nových akcií s nižší jmenovitou hodnotou. Důvodem a účelem dobrovolného snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury ve vztahu k majetku a aktivitám společnosti a uvolnění prostředků společnosti, vázaných v základním kapitálu. Částka ve výši 11.660.000,- Kč (jedenáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu společnosti, bude celá vyplacena jedinému akcionáři. Lhůta pro předložení akcií k jejich výměně činí 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy se stane zápis o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku účinný.
zapsáno 1. 1. 2019 vymazáno 1. 5. 2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 3. 12. 2014

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing. Valdimír Červíček
Jilmová, 130 00 Praha 3
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 20. 12. 1994
Člen představenstva
Dr. Eugen Bečka
Václavské nám., 110 00 Praha 1
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 21. 12. 1994
Člen představenstva
Dr. Percival Pachta-Rayhofen
Černý Vůl 214, Praha-západ, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 3. 2. 1997
Člen představenstva
Ing. Igor Kocmánek
Voršilská, 110 00 Praha 1
zapsáno 20. 12. 1994 vymazáno 21. 12. 1994
Člen představenstva
Ing. Vladimír Červíček
Jilmová, 130 00 Praha 3
zapsáno 21. 12. 1994 vymazáno 31. 8. 1995
Člen představenstva
Ing. Jitka Sedloňová
Harusova, 149 00 Praha 4, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 21. 12. 1994 vymazáno 5. 12. 1997
Člen představenstva
Ing. Vladimír Červíček
Vosmíkových, Praha 8
zapsáno 31. 8. 1995 vymazáno 3. 2. 1997
Člen představenstva
Ing. Martin Šiška
Hládkov, Praha 6
zapsáno 3. 2. 1997 vymazáno 27. 6. 2000
Člen představenstva
Ing. Vít Vařeka
Ostrovského, Praha 5
zapsáno 3. 2. 1997 vymazáno 27. 6. 2000
Člen
doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc
Vladislavova, Praha 1
Den zániku členstvi: 15. 1. 2004
zapsáno 5. 12. 1997 vymazáno 11. 1. 2005
Člen představenstva
Ing. Vít Vařeka
Kvestorská, Praha 4
zapsáno 27. 6. 2000 vymazáno 9. 8. 2002
Člen
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Psohlavců, Praha 4
Den zániku funkce: 26. 6. 2006
Den zániku členstvi: 26. 6. 2006
zapsáno 27. 6. 2000 vymazáno 23. 1. 2007
Předseda představenstva
Ing. Vít Vařeka
Kvestorská, Praha 4
Den vzniku funkce: 28. 6. 2000
Den zániku funkce: 21. 12. 2004
zapsáno 9. 8. 2002 vymazáno 6. 4. 2005
Místopředseda představenstva
Martin Knetig
Zeleného, Brno
Den vzniku funkce: 9. 4. 2003
Den zániku funkce: 1. 12. 2006
Den vzniku členstvi: 9. 4. 2003
Den zániku členstvi: 1. 12. 2006
zapsáno 24. 6. 2003 vymazáno 24. 1. 2007
Člen
Ing. Jiří Trávníček
Náchodská, Praha 9
Den vzniku členstvi: 6. 10. 2004
zapsáno 11. 1. 2005 vymazáno 6. 4. 2005
Člen představenstva
Ing. Vít Vařeka
Kvestorská, Praha 4
Den zániku funkce: 24. 1. 2006
Den vzniku členstvi: 3. 2. 1997
Den zániku členstvi: 24. 1. 2006
zapsáno 6. 4. 2005 vymazáno 4. 9. 2007
Předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček
Náchodská, Praha 9
Den vzniku funkce: 21. 12. 2004
Den zániku funkce: 1. 9. 2009
Den vzniku členstvi: 6. 10. 2004
Den zániku členstvi: 1. 9. 2009
zapsáno 6. 4. 2005 vymazáno 20. 10. 2009
Člen představenstva
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Psohlavců, 140 00 Praha - Praha 4
Den vzniku funkce: 16. 10. 2006
Den zániku funkce: 17. 10. 2011
Den vzniku členstvi: 16. 10. 2006
Den zániku členstvi: 17. 10. 2011
zapsáno 23. 1. 2007 vymazáno 7. 12. 2011
Člen představenstva
Ing. Nataša Hnátková
Zahradní, 277 11 Libiš
Den vzniku členstvi: 6. 8. 2008
Den zániku členstvi: 21. 6. 2013
zapsáno 19. 8. 2008 vymazáno 12. 7. 2013
Předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček
Náchodská, Praha 9
Den vzniku funkce: 3. 9. 2009
Den zániku funkce: 28. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2009
Den zániku členstvi: 28. 7. 2014
zapsáno 20. 10. 2009 vymazáno 25. 5. 2014
Člen představenstva
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc
Psohlavců, 140 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 17. 10. 2011
Den zániku členstvi: 28. 6. 2016
zapsáno 7. 12. 2011 vymazáno 18. 7. 2016
Člen představenstva
Nataša Hnátková
Zahradní, 277 11 Libiš - Libiš
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2013
Den zániku členstvi: 29. 8. 2014
zapsáno 12. 7. 2013 vymazáno 4. 9. 2014
Předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček
Náchodská, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Den vzniku funkce: 3. 9. 2009
Den zániku funkce: 28. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2009
Den zániku členstvi: 28. 7. 2014
zapsáno 25. 5. 2014 vymazáno 31. 7. 2014
Předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček
Náchodská, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Den vzniku funkce: 28. 7. 2014
Den zániku funkce: 29. 8. 2014
Den vzniku členstvi: 28. 7. 2014
zapsáno 31. 7. 2014 vymazáno 4. 9. 2014
Předseda představenstva
Ing. Nataša Hnátková
Zahradní, 277 11 Libiš - Libiš
Den vzniku funkce: 29. 8. 2014
Den zániku funkce: 19. 9. 2014
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2013
Den zániku členstvi: 19. 9. 2014
zapsáno 4. 9. 2014 vymazáno 30. 9. 2014
Člen představenstva
Ing. Jiří Trávníček
Náchodská, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Den vzniku členstvi: 28. 7. 2014
Den zániku členstvi: 19. 9. 2014
zapsáno 4. 9. 2014 vymazáno 30. 9. 2014
Předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček
Náchodská, 193 00 Praha - Horní Počernice
Den vzniku funkce: 19. 9. 2014
Den zániku funkce: 28. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 28. 7. 2014
Den zániku členstvi: 28. 6. 2016
zapsáno 30. 9. 2014 vymazáno 18. 7. 2016
Člen představenstva
Nataša Hnátková
Zahradní, 277 11 Libiš - Libiš
Den vzniku členstvi: 21. 6. 2014
Den zániku členstvi: 28. 6. 2016
zapsáno 30. 9. 2014 vymazáno 18. 7. 2016
Předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček
Náchodská, 193 00 Praha - Horní Počernice
Den vzniku funkce: 29. 6. 2016
Den zániku funkce: 15. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2016
Den zániku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 18. 7. 2016 vymazáno 14. 7. 2021
Člen představenstva
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Psohlavců, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2016
Den zániku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 18. 7. 2016 vymazáno 14. 7. 2021
Člen představenstva
Ing. Nataša Hnátková
Zahradní, 277 11 Libiš - Libiš
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2016
zapsáno 18. 7. 2016 vymazáno 21. 7. 2016
Člen představenstva
Ing. Nataša Hnátková
Zahradní, 277 11 Libiš - Libiš
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2016
Den zániku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 21. 7. 2016 vymazáno 14. 7. 2021
Předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček
Náchodská, 193 00 Praha - Horní Počernice
Den vzniku funkce: 15. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021
Člen představenstva
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Psohlavců, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021
Člen představenstva
Ing. Nataša Hnátková
Zahradní, 277 11 Libiš - Libiš
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021
Počet členů
3
zapsáno 3. 12. 2014
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupují buď dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s jedním prokuristou. Za společnost se člen představenstva nebo prokurista podepisuje tak, že k psa- nému nebo tištěnému označení společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 3. 2. 1997
Za společnost jedná a podepisuje kterýkoliv ze členů představenstva samostatně ve všech právních věcech. Při podepisování za společnost připojí kterýkoliv ze členů představenstva společnosti svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti.
zapsáno 3. 2. 1997 vymazáno 9. 8. 2002
Za společnost jedná a podepisuje kterýkoliv ze členů představenstva samostatně ve všech právních věcech. Při podepisování za společnost připojí kterýkoliv ze členů představenstva společnosti svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
zapsáno 9. 8. 2002 vymazáno 24. 6. 2003
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Při podepisování společnosti připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti předseda a místopředseda představenstva společně.
zapsáno 24. 6. 2003 vymazáno 24. 1. 2007
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva. Předseda představenstva při podepisování společnosti připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
zapsáno 24. 1. 2007

Dozorčí rada

Člen
Mag. Witold Szymansky
Schumanngasse 22, 2380 Perchtoldsdofr,Rakousko, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 21. 12. 1994
Člen
Pavel Strnad
K Fialce, 150 00 Praha 5
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 3. 2. 1997
Člen
Ing. Andrej Šeluchin
Jamská 462, 190 00 Praha 9 - Kyje, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 8. 10. 1993 vymazáno 3. 2. 1997
Člen
Mag. Heinz Sernetz
Melchardfgasse 16, Rakousko, Wien, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 21. 12. 1994 vymazáno 3. 2. 1997
Člen dozorčí rady
Ivan Boháček
Korunní, Praha 3
zapsáno 3. 2. 1997 vymazáno 7. 7. 1998
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Vacovský
K lávce, Praha 6
zapsáno 3. 2. 1997 vymazáno 27. 6. 2000
Člen dozorčí rady
JUDr. Pavol Krošlák
Heřmanova, Praha 7
zapsáno 3. 2. 1997 vymazáno 27. 6. 2000
Člen
Ing. Jan Mikyna
Tunelářů, Praha 5
zapsáno 7. 7. 1998 vymazáno 27. 6. 2000
Člen
doc. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
Konviktská, Praha 1
zapsáno 27. 6. 2000 vymazáno 16. 10. 2006
Člen
Ing. Josef Kubíček
Lamačova, Praha 4
zapsáno 27. 6. 2000 vymazáno 9. 8. 2002
Člen
JUDr. Zbyněk Valenta
Na Skalkách, Brandýs nad Labem
zapsáno 27. 6. 2000 vymazáno 16. 10. 2006
Člen
Ing. Josef Kubíček
Lamačova, Praha 5
Den vzniku členstvi: 4. 11. 1999
zapsáno 9. 8. 2002 vymazáno 16. 10. 2006
Člen
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
Konviktská, Praha 1
Den vzniku funkce: 28. 6. 2006
Den zániku funkce: 28. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2006
Den zániku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 16. 10. 2006 vymazáno 7. 12. 2011
Člen
Ing. Josef Kubíček
Lamačova, Praha 5
Den vzniku funkce: 28. 6. 2006
Den zániku funkce: 28. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2006
Den zániku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 16. 10. 2006 vymazáno 7. 12. 2011
Člen
JUDr. Zbyněk Valenta
Na Skalkách, Brandýs nad Labem
Den vzniku funkce: 28. 6. 2006
Den zániku funkce: 28. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2006
Den zániku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 16. 10. 2006 vymazáno 7. 12. 2011
Předseda dozorčí rady
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
U Ryšánky, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 28. 6. 2011
Den zániku funkce: 27. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
Den zániku členstvi: 27. 6. 2016
zapsáno 7. 12. 2011 vymazáno 18. 7. 2016
Člen dozorčí rady
Ing. Josef Kubíček
Lamačova, 152 00 Praha 5
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
Den zániku členstvi: 6. 6. 2014
zapsáno 7. 12. 2011 vymazáno 11. 6. 2014
Člen dozorčí rady
JUDr. Zbyněk Valenta
Ke krči, 147 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
zapsáno 7. 12. 2011 vymazáno 3. 10. 2015
Člen dozorčí rady
JUDr. Zbyněk Valenta
Ke Krči, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2011
Den zániku členstvi: 27. 6. 2016
zapsáno 3. 10. 2015 vymazáno 18. 7. 2016
Předseda dozorčí rady
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
U Ryšánky, 147 00 Praha - Krč
Den vzniku funkce: 29. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2016
zapsáno 18. 7. 2016 vymazáno 21. 7. 2016
Člen dozorčí rady
JUDr. Zbyněk Valenta
Ke Krči, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2016
zapsáno 18. 7. 2016 vymazáno 21. 7. 2016
Člen dozorčí rady
prof. Ing. Miloš Marek, DrSc.
Vavřenova, 142 00 Praha - Braník
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2016
Den zániku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 18. 7. 2016 vymazáno 14. 7. 2021
Předseda dozorčí rady
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
U Ryšánky, 147 00 Praha - Krč
Den vzniku funkce: 29. 6. 2016
Den zániku funkce: 15. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2016
Den zániku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 21. 7. 2016 vymazáno 14. 7. 2021
Člen dozorčí rady
JUDr. Zbyněk Valenta
Ke Krči, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2016
Den zániku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 21. 7. 2016 vymazáno 14. 7. 2021
Předseda dozorčí rady
prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
U Ryšánky, 147 00 Praha - Krč
Den vzniku funkce: 15. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021
Člen dozorčí rady
JUDr. Zbyněk Valenta
Ke Krči, 147 00 Praha - Braník
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021
Člen dozorčí rady
prof. Ing. Miloš Marek, DrSc.
Vavřenova, 142 00 Praha - Braník
Den vzniku členstvi: 15. 6. 2021
zapsáno 14. 7. 2021
Počet členů
3
zapsáno 3. 12. 2014

Jediný akcionář

Jediný akcionář
MARINCO, a.s., IČO: 25083422
Slunná 547/25, 162 00 Praha 6 - Střešovice
zapsáno 11. 10. 2005 vymazáno 18. 10. 2007
Jediný akcionář
AKRO holding a.s., IČO: 27920488
Slunná 547/25, 162 00 Praha 6 - Střešovice
zapsáno 18. 10. 2007

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel
Ing. Ivan Kinkor
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 10. 2007
zapsáno 1. 6. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Ing. Jiří Trávníček
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 10. 2007
zapsáno 1. 6. 2021
Nepřímý skutečný majitel
Ing. Pavel Rosendorf, CSc.
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 18. 10. 2007
zapsáno 1. 6. 2021

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Pavel Bém

Pavel Bém

psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-81
-
+
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

hokejista, olympijský vítěz

20
-
+
Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

bavič

-63
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-151
-
+
Leoš Mareš

Leoš Mareš

moderátor

11
-
+
Miloš Knor

Miloš Knor

moderátor, bavič

20
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

KREDITNÍ KARTA SMART

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.