Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Klatovské rybářství - správa a.s.
IČO: 49791443

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 31. 12. 2009

Klatovské rybářství - správa a.s.

od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2009

Klatovské rybářství a.s.

Sídlo
IČO
od 1. 1. 1994

49791443

DIČ

CZ49791443

Identifikátor datové schránky:x93quw6
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka405 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 26. 5. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 26. 5. 2014
- klempířství a oprava karoserií
od 26. 5. 2014
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 26. 5. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 5. 2014
- nákup a prodej střeliva
od 26. 5. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 2. 11. 2004 do 26. 5. 2014
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 2. 11. 2004 do 26. 5. 2014
- ubytovací služby
od 7. 9. 2001
- opravy silničních vozidel
od 7. 9. 2001 do 26. 5. 2014
- opravy karoserií
od 7. 9. 2001 do 26. 5. 2014
- reklamní činnost a marketing
od 26. 6. 2000 do 26. 5. 2014
- nákup a prodej střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona
od 5. 3. 1998
- zřizování vlastních honiteb, provozování poplatkových odstřelů, obchod se zvěřinou, produkce a prodej vodní pernaté zvěře
od 5. 3. 1998
- výroba elektřiny
od 1. 1. 1994
- využívání rybníků, speciálních rybochovných zařízení a jiných vodních ploch k produkci plůdků, násadových, tržních a generačních ryb
od 1. 1. 1994
- zarybňování vybraných údolních nádrží násadovými rybami a provádění hospodářské těžby ryb v určených nádržích
od 1. 1. 1994
- chov kachen a hus, produkce násadových vajec, líhnutí mláďat drůbeže, provádění výkrmu jatečních kachen, hus a výkrmu hrabavé drůbeže
od 1. 1. 1994
- přeprava všech druhů a kategorií ryb, výrobků z ryb, násadových vajec a drůbeže, provádění neveřejné silniční dopravy
od 1. 1. 1994
- zpracování sladkovodních ryb a drůbeže
od 1. 1. 1994
- prodej povolenek ke sportovnímu rybolovu
od 1. 1. 1994
- šlechtění sladkovodních ryb a plemenářské práce v chovu ryb
od 1. 1. 1994
- sportovní rybolov v povolených rybářských revírech
od 1. 1. 1994 do 26. 5. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné
od 1. 1. 1994 do 26. 5. 2014
- truhlářství
Ostatní skutečnosti
od 3. 8. 2015
- V důsledku fúze sloučením společnosti Klatovské rybářství správa a.s., se sídlem 339 01 Klatovy, K Letišti 442, IČ: 497 91 443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce č. 405, jakožto společnosti nástupnické a sp olečnosti PLZEŇSKÝ DEVELOP s.r.o., se sídlem 339 01 Klatovy II, K Letišti 442, IČ: 279 77 382, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložce č. 19744, jakožto společnosti zanikající, došlo k zániku společnosti PLZEŇSKÝ DEVELOP s.r.o. a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Klatovské rybářství správa a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti.
od 26. 5. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 26. 5. 2014 do 4. 6. 2019
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 26. 5. 2014 do 4. 6. 2019
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 31. 12. 2009
- U společnosti Klatovské rybářství a.s., IČ 497 91 443 (po zápisu rozdělení odštěpením obchodní firma Klatovské rybářství - správa a.s.) došlo k odštěpení části jejího jmění na dvě nástupnické společnosti, a to společnost Zpracovna ryb Klatovy, a.s., se sí dlem Klatovy, K letišti 442 a společnost Klatovské rybářství a.s., se sídlem Klatovy, K letišti 442. Na tyto nástupnické společnosti přešla část jmění rozdělované společnosti, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením.
od 31. 12. 2009
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 26.10.2009 ve věci snížení základního kapitálu: - důvodem snížení je skutečnost, že vlastní kapitál rozdělované společnosti Klatovské rybářství a.s. vykázaný v její zahajovací rozvaze je nižší než její základní kapitál, - základní kapitál společnosti Klatovské rybářství a.s. snižuje z částky 174 475 000 Kč (stosedmdesátčtyřimilony čtyřistasedmdesátpěttisíc korunčeských) o částku 74 326 350 Kč (sedmdesátčtyřimiliony třistadvacetšesttisíc třistapadesát korunčeských) na čás tku 100 148 650,- Kč (stomilionů stočtyřicetosmtisíc šestsetpadesát korunčeských), - částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na ostatní složky vlastního kapitálu podle projektu rozdělení odštěpením, - snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tj. poměrně u všech akcií společnosti o 42,6% (čtyřicetdvacelýchšestdesetinprocenta). Jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která před snížením činila 1 000,-- Kč(jedentisíckorunčeských) se tak snižuje na hodnotu 574,-- Kč (pětsetsedmdesátčtyřikorunčeských) a jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která před sn ížením činila 100 000,-- Kč (stotisíckorunčeských) se snižuje na hodnotu 57 400,-- Kč (padesátsedmtisícčtyřistakorunčeských), - snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny je 30 (třicet) kalendářních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K předložení akcií vyzve akcionáře představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
od 1. 7. 2008 do 3. 10. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti Klatovské rybářství a.s., se sídlem Klatovy, K Letišti 442, PSČ 339 01, IČ 497 91 443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 405 (dále jen "společnost") konaná dne 23.6.2008, 1) určuje: Hlavním akcionářem společnosti Klatovské rybářství, a.s. je paní Ing. Alena Havlová, bytem Sobětice 73, PSČ 339 01, pošta Klatovy, dat.nar. 5.12.1961 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení její žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 9.5.2008 jejich pře dložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezenci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 117.055 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a celkem 430 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč, emitovaných společností Klatovské rybářství a.s., se sídlem Klatovy, K Letišti 442, PSČ 339 01, IČ 497 91 443, v listinné podobě a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. ObchZák. 2) schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obcho dního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3) konstatuje a osvědčuje: Hlavní akcionář společnosti poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 661,- Kč (slovy: šest set šedesát jedna korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vydanou spo lečností Klatovské rybářství a.s., se sídlem Klatovy, K Letišti 442, PSČ 339 01, IČ 497 91 443, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 405. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 0502/08 ze dne 7.5.2008, který vypracoval znalecký ústav, společnost PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, PSČ 147 00, IČ 493 56 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 0502/08 (Závěrečný výrok) je uvedeno následující: Hodnota protiplnění za jednu akcii na majitele emitovanou společností Klatovské rybářství a.s. v nominální hodnotě 1.000,- Kč pro účel uplatnění práva výkupu účas tnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZák navržená ve výši 661,- Kč za akcii (slovy šest set šedesát jedna koruna česká) je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudkem, který stanovil hodnotu výše uvedených akcií po zaokrouhlení na 6 61,- Kč za každou akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč. Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie emitované společností stanovena likvidační metodou. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti Merx a.s., IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4 226, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo společnosti osvědčeno potvrzením společnosti Merx a.s. ze dne 19.6.2008. Paní Ing. Alena Havlová, bytem Sobětice 73, PSČ 339 01 pošta Klatovy, dat.nar. 5.12.1961, je ve smyslu ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., ObchZák v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akc ií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., ObchZák v platném znění. Notářský zápis vyhotoví JUDr. Vlastimil Heřman a bude následně k nahlédnutí v sídle společnosti. Hlavní akcionář poskytně protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společností Merx a.s, IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddí lu B, vložce 4226, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 183m) do deseti dnů po předložení akcií a to na bankovní účet nabo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplněn í při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti, společnosti Merx a.s, IČ 601 96 297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4226, tel. 568 423 014, a to v jejím sídle, každé pracovní pondělí, úterý a čtvrtek od 8:00hod do 12:00hod a od 13:00hod do 16:00hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 ObchZák. Společnost Merx a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavn í právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním veřitelem určuje jinak).
Kapitál
od 7. 12. 2010
Základní kapitál 100 148 650 Kč, splaceno 100 148 650 Kč.
od 13. 6. 1996 do 7. 12. 2010
Základní kapitál 174 475 000 Kč
od 1. 1. 1994 do 13. 6. 1996
Základní kapitál 131 475 000 Kč
od 26. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 574, počet akcií: 131 475.
od 26. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno 57 400, počet akcií: 430.
od 7. 12. 2010 do 26. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 131 475.
od 7. 12. 2010 do 26. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 430.
od 31. 8. 2002 do 7. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 131 475.
od 31. 8. 2002 do 7. 12. 2010
v listinné podobě
od 7. 7. 1998 do 31. 8. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 131 475.
od 7. 7. 1998 do 31. 8. 2002
v zaknihované podobě veřejně obchodovatelné
od 7. 7. 1998 do 7. 12. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 430.
od 7. 7. 1998 do 7. 12. 2010
v listinné podobě neveřejně obchodovatelné
od 13. 6. 1996 do 7. 7. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 171 845.
od 13. 6. 1996 do 7. 7. 1998
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 2 630.
od 1. 1. 1994 do 13. 6. 1996
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 2 630.
od 1. 1. 1994 do 13. 6. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 128 845.
Statutární orgán
od 4. 6. 2019
Ing. JOSEF VELÍŠEK - předseda představenstva
Plzeň - Vnitřní Město, Dřevěná, PSČ 301 00
den vzniku členství: 28. 3. 2019
den vzniku funkce: 28. 3. 2019
od 26. 5. 2014 do 4. 6. 2019
JOSEF VELÍŠEK - předseda představenstva
Plzeň - Vnitřní Město, Dřevěná, PSČ 301 00
den vzniku členství: 28. 3. 2014 - 28. 3. 2019
den vzniku funkce: 28. 3. 2014 - 28. 3. 2019
od 21. 11. 2013 do 26. 5. 2014
Ing. JOSEF KROUPA - člen představenstva
Předslav, , PSČ 339 01
den vzniku členství: 4. 7. 2008 - 4. 10. 2013
od 8. 4. 2013 do 26. 5. 2014
VÁCLAV VORÁČEK - místopředseda představenstva
Klatovy - Luby, , PSČ 339 01
den vzniku členství: 7. 7. 2012 - 28. 3. 2014
den vzniku funkce: 9. 7. 2012 - 28. 3. 2014
od 14. 7. 2011 do 31. 7. 2013
Ing. Milan Říha - předseda představenstva
Vodňany, Staropoštovská, PSČ 389 01
den vzniku členství: 1. 4. 2011 - 1. 2. 2013
den vzniku funkce: 1. 4. 2011 - 1. 2. 2013
od 2. 10. 2008 do 21. 11. 2013
Ing. Josef Kroupa - člen představenstva
Předslav, 75, PSČ 339 01
den vzniku členství: 4. 7. 2008 - 4. 10. 2013
od 28. 5. 2007 do 8. 4. 2013
Ing. Václav Voráček - místopředseda představenstva
Klatovy - Luby, 253, PSČ 339 01
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 6. 7. 2012
den vzniku funkce: 10. 4. 2007 - 6. 7. 2012
od 10. 5. 2006 do 28. 5. 2007
Ing. Jaroslav Průcha - místopředseda představenstva
Předenice, 39, PSČ 332 09
den vzniku členství: 6. 4. 1999 - 6. 4. 2007
den vzniku funkce: 6. 1. 2006 - 6. 4. 2007
od 10. 5. 2006 do 2. 10. 2008
Ivana Kroupová - člen představenstva
Klatovy, U Retexu 622, PSČ 339 01
den vzniku členství: 14. 10. 2005 - 4. 7. 2008
od 10. 5. 2006 do 14. 7. 2011
Ing. Milan Říha - předseda představenstva
Vodňany, Staropoštovská 1237, PSČ 389 01
den vzniku členství: 1. 1. 2006 - 1. 4. 2011
den vzniku funkce: 6. 1. 2006 - 1. 4. 2011
od 3. 6. 2005 do 10. 5. 2006
Ing. Petr Kroupa - člen představenstva
Malesice 151, Město Touškov, PSČ 330 33
den vzniku členství: 20. 6. 2003 - 31. 12. 2005
od 25. 6. 2004 do 3. 6. 2005
Ing. Petr Kroupa - člen představenstva
Konstantinovy Lázně, Sluneční 102, PSČ 349 52
den vzniku členství: 20. 6. 2003
od 10. 12. 2002 do 25. 6. 2004
Čestmír Velíšek - Místopředseda
Nezvěstice, Losiná 45, PSČ 332 04
od 10. 12. 2002 do 10. 5. 2006
Miloslav Menšík - Člen
Přeštice, Pobřežní 353, PSČ 334 01
od 7. 9. 2001 do 10. 5. 2006
Ing. Jaroslav Průcha - předseda
Předenice, čp. 39
od 26. 6. 2000 do 7. 9. 2001
Mgr. Václav Hajšman - člen představenstva
Plzeň, Turistická 2
od 21. 7. 1999 do 7. 9. 2001
Ing. Jaroslav Průcha - člen představenstva
Předenice, čp. 39
od 5. 3. 1998 do 31. 8. 2002
Antonín Mottl - člen představenstva
Klatovy II, Nuderova 625
od 1. 3. 1996 do 1. 3. 1996
Jan Ševčík - člen představenstva
Myslív, 23
od 1. 3. 1996 do 5. 3. 1998
ing. Milan Dražďák - člen představenstva
Praha 4, K dubu 857
od 1. 3. 1996 do 21. 7. 1999
ing. Václav Francl - člen představenstva
Praha 6 - Dejvice, Šlejnická 19
od 1. 3. 1996 do 26. 6. 2000
Jan Vondryska - člen představenstva
Klatovy III, Pod Hůrkou 487
od 1. 3. 1996 do 7. 9. 2001
ing. Josef Velíšek - předseda představenstva
Nebílovy, 32
od 1. 3. 1996 do 31. 8. 2002
ing. Josef Doupovec - místopředseda představenstva
Klatovy IV, Tyršova 447
od 7. 12. 1994 do 1. 3. 1996
Jan Vondryska - předseda představenstva
Klatovy III, Pod Hůrkou 487
od 1. 1. 1994 do 7. 12. 1994
Jan Vondryska - Člen představenstva
Klatovy III, Pod Hůrkou 487
od 1. 1. 1994 do 1. 3. 1996
Jaroslav Vlasák - Člen představenstva
Horšovský Týn, 15
od 1. 1. 1994 do 1. 3. 1996
ing. Pavel Prosr - Člen představenstva
Velhartice, 100
od 26. 5. 2014
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoli člen představenstva.
od 1. 3. 1996 do 1. 3. 1996
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda. Zastupováním společnosti byl pověřen člen představenstva p. Jan Vondryska. b) podepisování - osoba oprávněná zastupovat společnost se podepisuje tak, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
od 1. 3. 1996 do 26. 5. 2014
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo nebo předseda, nebo místopředseda, nebo určený člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, b) podepisování - za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda, nebo samostatně člen představenstva, který byl k tomuto představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.
od 1. 1. 1994 do 1. 3. 1996
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. b) podepisování - podepisování se provádí tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či natištěnému obchodnímu jménu společnosti a uvede svoji funkci
Dozorčí rada
od 4. 6. 2019
ČESTMÍR VELÍŠEK - předseda dozorčí rady
Losiná, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 28. 3. 2019
den vzniku funkce: 28. 3. 2019
od 4. 6. 2019
Ing. MICHAELA VELÍŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Nebílovy, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 28. 3. 2019
od 4. 6. 2019
Ing. JOSEF KROUPA - člen dozorčí rady
Předslav, , PSČ 339 01
den vzniku členství: 28. 3. 2019
od 26. 5. 2014 do 4. 6. 2019
ČESTMÍR VELÍŠEK - předseda dozorčí rady
Losiná, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 28. 3. 2014 - 28. 3. 2019
den vzniku funkce: 28. 3. 2014 - 28. 3. 2019
od 26. 5. 2014 do 4. 6. 2019
MICHAELA VELÍŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Nebílovy, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 28. 3. 2014 - 28. 3. 2019
od 26. 5. 2014 do 4. 6. 2019
Ing. JOSEF KROUPA - člen dozorčí rady
Předslav, , PSČ 339 01
den vzniku členství: 28. 3. 2014 - 28. 3. 2019
od 15. 5. 2014 do 26. 5. 2014
MICHAELA VELÍŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Nebílovy, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 5. 12. 2008 - 5. 3. 2014
od 19. 3. 2014 do 26. 5. 2014
Ing. ALENA HAVLOVÁ - člen dozorčí rady
Klatovy - Sobětice, , PSČ 339 01
den vzniku členství: 16. 8. 2013 - 28. 3. 2014
od 7. 6. 2013 do 26. 5. 2014
ČESTMÍR VELÍŠEK - předseda dozorčí rady
Losiná, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 21. 7. 2008 - 21. 10. 2013
den vzniku funkce: 24. 7. 2008 - 21. 10. 2013
od 25. 3. 2009 do 7. 6. 2013
Čestmír Velíšek - předseda dozorčí rady
Nezvěstice - Losiná, 45, PSČ 332 04
den vzniku členství: 21. 7. 2008 - 21. 10. 2013
den vzniku funkce: 24. 7. 2008 - 21. 10. 2013
od 25. 3. 2009 do 15. 5. 2014
Michaela Velíšková - člen dozorčí rady
Nezvěstice - Nebílovy, 32, PSČ 332 04
den vzniku členství: 5. 12. 2008 - 5. 3. 2014
od 28. 2. 2008 do 25. 3. 2009
Čestmír Velíšek - předseda dozorčí rady
Nezvěstice, Losiná 45, PSČ 332 04
den vzniku členství: 25. 4. 2003 - 21. 7. 2008
den vzniku funkce: 4. 1. 2008 - 21. 7. 2008
od 28. 2. 2008 do 25. 3. 2009
Michaela Velíšková - člen dozorčí rady
Nezvěstice - Nebílovy, 32, PSČ 332 04
den vzniku členství: 4. 1. 2008 - 5. 12. 2008
od 28. 5. 2007 do 8. 4. 2013
Ing. Petr Votípka - člen dozorčí rady
Klatovy, Zahradní 754, PSČ 339 01
den vzniku členství: 6. 4. 2007 - 6. 7. 2012
od 25. 6. 2004 do 28. 5. 2007
Ing. Václav Voráček - člen dozorčí rady
Klatovy, Luby 253, PSČ 339 01
den vzniku členství: 30. 6. 2003 - 6. 4. 2007
od 25. 6. 2004 do 28. 2. 2008
Čestmír Velíšek - člen dozorčí rady
Nezvěstice, Losiná 45, PSČ 332 04
den vzniku členství: 25. 4. 2003
od 31. 8. 2002 do 25. 6. 2004
Jan Vondryska - člen
Klatovy III, Pod Hůrkou 487
od 7. 9. 2001 do 28. 2. 2008
Ing. Josef Velíšek - předseda
Nebílovy, 32
od 1. 3. 1996 do 1. 3. 1996
ing. Jaromír Matějka - člen dozorčí rady
Praha 4, Kaplická 845
od 1. 3. 1996 do 1. 3. 1996
ing. Jiří Gregor - člen dozorčí rady
Plzeň, Na dlouhých 67
od 1. 3. 1996 do 1. 3. 1996
Jaroslav Martínek - člen dozorčí rady
Klatovy III, Pod Hůrkou 512
od 1. 3. 1996 do 5. 3. 1998
Václav Holub - člen dozorčí rady
Klatovy II, Lesní 675
od 1. 3. 1996 do 5. 3. 1998
ing. Jaroslav Průcha - člen dozorčí rady
Předenice, 39
od 1. 3. 1996 do 7. 9. 2001
ing. Monika Stratilová - člen dozorčí rady
Roudnice n. Labem, Okružní 2715
od 1. 3. 1996 do 31. 8. 2002
ing. Anna Beránková - člen dozorčí rady
Plzeň, Strážnická 18
od 1. 3. 1996 do 25. 6. 2004
Jaroslav Vlasák - člen dozorčí rady
Horšovský Týn, Josefa Hory 15
od 1. 1. 1994 do 1. 3. 1996
Václav Holub - člen dozorčí rady
Klatovy II, Lesní 675
od 1. 1. 1994 do 1. 3. 1996
Ferdinand Kuncl - člen dozorčí rady
Katovice, 112
od 1. 1. 1994 do 1. 3. 1996
ing. Jaromír Matějka - člen dozorčí rady
Praha IV, Kaplická 845
Hodnocení firmy
-8
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

18. 5. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Majitel ale musí slevit

Když pronajímatel sleví 30 procent, zaplatí stát 50 procent původní ceny a nájemce zbylých 20 procent.

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

15. 5. 2020 | | Petr Kučera

S podnikáním přestalo 5 % živnostníků. Hospody nekončí

Během letošního ledna až dubna přestala s podnikáním – aspoň dočasně – 5,5 procenta aktivních živnostníků. Dvě třetiny z nich přitom přerušili nebo ukončili činnost ještě před začátkem koronavirové krize, třetina potom v posledních dvou měsících. Vyplývá to z dat portálu Informaceofirmach.cz a analýzy společnosti CRIF.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

13. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 37 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření. Na definitivní schválení si ale ještě pár dnů počkáme.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 789,20 Kč
ČSOB 2 789,20 Kč
Expobank CZ 2 800,60 Kč
Komerční banka 2 813,71 Kč
Česká spořitelna 2 829,00 Kč
Raiffeisenbank 2 850,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 852,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+58
+
-
2.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+30
+
-
3.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-85
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-85
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-389
+
-

Články na Heroine.cz

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Šperky jako větvičky z lesa. České designéry inspiruje dřevo i květiny

Ve starém mýtu bohové proměnili milující se pár Filémóna a Baucis ve dva stromy, aby jim...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services