VELVETA Varnsdorf a.s.
IČO: 49903870

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 11. 2. 2010

VELVETA Varnsdorf a.s.

od 1. 1. 1994 do 11. 2. 2010

VELVETA a.s.

Sídlo
od 1. 1. 1994 do 20. 10. 2016
Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47
IČO
od 1. 1. 1994

49903870

DIČ

CZ49903870

Identifikátor datové schránky:4cjgvhn
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka529 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 7. 4. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 4. 2014
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 7. 4. 2014
- Barvení a chemická úprava textilií
od 23. 6. 1999
- rozvod elektřiny
od 8. 7. 1997 do 7. 4. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 15. 7. 1996
- rozvod tepla
od 15. 7. 1996 do 7. 4. 2014
- výroba tepla
od 15. 7. 1996 do 7. 4. 2014
- výroba elektřiny
od 1. 1. 1994 do 7. 4. 2014
- výroba textilní a oděvní - mimo barvení látek a příze
od 1. 1. 1994 do 7. 4. 2014
- barvení látek a příze
od 1. 1. 1994 do 7. 4. 2014
- poskytování software (prodej hotových programů na základě smlou- vy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku
od 1. 1. 1994 do 7. 4. 2014
- provádění módních přehlídek
od 1. 1. 1994 do 7. 4. 2014
- automatizované zpracování dat
od 1. 1. 1994 do 7. 4. 2014
- mezinárodní zasilatelství
od 1. 1. 1994 do 7. 4. 2014
- poskytování služeb v oblasti dovozu a vývozu zboží
od 1. 1. 1994 do 7. 4. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb.
Ostatní skutečnosti
od 7. 4. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 7. 4. 2014 do 1. 10. 2016
- Počet členů statutárního orgánu : 1
od 7. 4. 2014 do 1. 10. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 31. 12. 2009
- U společnosti VELVETA a.s. došlo k odštěpení části jejího jmění na dvě nástupnické společnosti, a to společnost VELVETA PRODUCTION a.s., se sídlem 407 47 Varnsdorf, Palackého 2760, identifikační číslo: 287 11 882 a společnost Actual spinning a.s., se síd lem 509 01 Nová Paka, Přibyslavská 610, identifikační číslo: 287 11 891. Rozhodnutí jediného akcionáře ve věci snížení základního kapitálu: - důvodem snížení je skutečnost, že vlastní kapitál rozdělované společnosti VELVETA a.s. vykázaný v její zahajovací rozvaze je nižší než její základní kapitál, - základní kapitál společnosti VELVETA a.s. se snižuje z částky 881 763 000,-- Kč (osmsetosmdesátjedenmilion sedmsetšedesáttřitisíce korun českých) o částku 264 528 900,-- Kč (dvěstěšedesátčtyřimiliony pětsetdvacetosmtisíce devětset korun českých) na část ku 617 234 100,-- Kč (šestsetsedmnáctmilionů dvěstětřicetčtyřitisíce sto korun českých), - částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na ostatní složky vlastního kapitálu podle projektu rozdělení odštěpením, - snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tj. poměrně u všech akcií společnosti o 30% (třicetprocent). Jmenovitá hodnota u každé kmenové akcie na majitele, která pře d snížením činila 100 000,-- Kč (stotisíc korun českých) se tak snižuje na hodnotu 70 000,-- Kč (sedmdesáttisíc korun českých) a jmenovitá hodnota u každé kmenovité akcie na majitele, která před snížením činila 1 000,-- Kč (jedentisíc korun českých) se sn ižuje na hodnotu 700,-- Kč (sedmset korun českých), - snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny je 30 (třicet) kalendářních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu d o obchodního rejstříku. K předložení akcií vyzve akcionáře představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
od 1. 12. 2008 do 17. 2. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti VELVETA a.s., se sídlem Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47, IČ 499 03 870, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B 529 (dále jen "společnost") konaná dne 31.10.2008. 1) určuje: Hlavním akcionářem společnosti VELVETA a.s. je společnost CE HOLDING, akciová společnost, IČ 611 73 541, se sídlem Plzeň, Guldenerova 3, PSČ 326 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 427 (dále je "hlavní akci onář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení její žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech spole čnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 19.9.2008 jejich předložením společnosti a na dnešní mimořádné valné hromadě rovněž předložením při prezentaci akcionářů. Hlavní akcionář na dnešní mimořádné valné hromadě předložil celkem 61 7.595 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč a celkem 2.200 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč, emitovaných společností VELVETA a.s., se sídlem Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47, IČ 499 03 870, v listinné pod obě, a je tedy oprávněnou osobou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. Obch.Zák. 2) schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinností přechodu"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3) konstatuje a osvědčuje: Hlavní akcionář společnosti poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 384,- Kč (slovy: tři sta osmdesát čtyři korun českých) za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydanou sp olečností VELVETA a.s., se sídlem Varnsdorf, Palackého 2760, PSČ 407 47, IČ 499 03 870, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 529. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudke m číslo 1213-89/2008 ze dne 15.9.2008, který vypracoval znalecký ústav, společnost INFO 7 - znalecká organizace, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5712, se sídlem Praha 6, Sbíhavá 455/2, PSČ 16200, IČ 442 66 154. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo 1213-89/2008 (v Závěru) je uvedeno následující: "Na základě provedené analýzy, s použitím uvedených metod, které jsou pro daný účel vhodné a odůvodněné, byla hodnota přiměřeného protiplnění stanovena ve výši: Za jednu akcii v nominální výši 1000,00 Kč: 383,00 Kč, což odpovídá souhrnné hodnotě všech 44.168 ks akcií o nominálu 1000,00 Kč, které budou předmětem přechodu na hlavního akcionáře ve výši: 16.916.344,- Kč." Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal akcionář společnosti M e r x a. s., IČ 60196297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 42 26, která na základě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo společnosti osvědčeno potvrzením společnosti M e r x a.s. ze dne 29.10.2008. Společnost CE HOLDING, akciová společnost, IČ 61173541, se sídlem Plzeň, Guldenerova 3, PSČ 326 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 427, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., Obch.Z ák. v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., Obch.Zák. v platném znění. Notářský zápis, který osvědčuje přijetí tohoto usnesení bude po jeho zhotovení k nahlédnutí v sídle společnosti. Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti M e r x a. s., IČ 601 96 297, s e sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4226, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 183m) do 10 dnů po předlo žení akcií a to na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou . Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti, společnosti M e r x a. s., IČ 60196297, se sídlem Moravské Budějovice, Srázná 444, PSČ 676 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4226, tel. 568423014, a to v jejím sídle, v pracovní dny od 8:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené společností v délce 15 dnů, bude společnost postupovat podle § 214 odst. I a 3 Obch.Zák.. Společnos t M e r x a.s. poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených účastnických cenných papírů, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlast ník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi nim a zástavním věřitelem určuje jinak).
od 8. 7. 1997
- Základní jmění: splaceno 881 763 000,- Kč
od 8. 7. 1997 do 1. 9. 2000
- Valná hromada dne 12. 6. 1997 schválila nové stanovy společnosti.
od 21. 1. 1997 do 8. 7. 1997
- Základní jmění: splaceno 881 771 000,- Kč
od 15. 7. 1996 do 8. 7. 1997
- Valná hromada dne 12.6.1996 schválila nové stanovy společnosti.
od 28. 3. 1996 do 15. 7. 1996
- Valná hromada dne 23.1.1996 schválila nové stanovy společnosti.
od 17. 7. 1995 do 8. 7. 1997
- Valná hromada a.s. konaná dne 12.6.1995, rozhodla o snížení základního jmění společnosti z částky 678 016 000,-Kč o nejvýše 101 702 000,-Kč.
od 1. 1. 1994
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zákona číslo 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Kapitál
od 26. 9. 2011
Základní kapitál 617 234 100 Kč
od 15. 7. 1996 do 15. 7. 1996
Základní kapitál 661 763 000 Kč
od 15. 7. 1996 do 26. 9. 2011
Základní kapitál 881 763 000 Kč
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Základní kapitál 678 016 000 Kč
od 7. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 200.
od 7. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 661 763.
od 26. 9. 2011 do 7. 4. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 200.
od 26. 9. 2011 do 7. 4. 2014
kmenové akcie v listinné podobě
od 26. 9. 2011 do 7. 4. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 661 763.
od 26. 9. 2011 do 7. 4. 2014
akcie mají podobu listinnou
od 2. 7. 2002 do 26. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 661 763.
od 2. 7. 2002 do 26. 9. 2011
akcie mají podobu listinnou
od 15. 7. 1996 do 2. 7. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 661 763.
od 15. 7. 1996 do 2. 7. 2002
kmenové akcie v zaknihované podobě
od 15. 7. 1996 do 26. 9. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 2 200.
od 15. 7. 1996 do 26. 9. 2011
kmenové akcie v listinné podobě
od 1. 1. 1994 do 15. 7. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 678 016.
Statutární orgán
od 9. 8. 2017
ROLAND PFEIFER - Člen představenstva
Jiřetín pod Jedlovou, Žižkova, PSČ 407 56
den vzniku členství: 1. 7. 2017
od 23. 11. 2016 do 9. 8. 2017
Ing. MILOŠ PAVLŮ - Člen představenstva
Varnsdorf, Komenského, PSČ 407 47
den vzniku členství: 1. 11. 2016 - 30. 6. 2017
od 10. 11. 2015 do 23. 11. 2016
Ing. MILOŠ PAVLŮ - Místopředseda představenstva
Varnsdorf, Komenského, PSČ 407 47
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 1. 11. 2016
den vzniku funkce: 1. 11. 2011 - 1. 11. 2016
od 17. 1. 2012 do 17. 1. 2012
Ing. Anna Beránková - Místopředseda představenstva
Hromnice - Chotiná, , PSČ 330 11
den vzniku členství: 13. 7. 2009 - 31. 10. 2011
den vzniku funkce: 20. 7. 2009 - 31. 10. 2011
od 17. 1. 2012 do 17. 1. 2012
Ing. Miloš Pavlů - Člen představenstva
Varnsdorf, Komenského, PSČ 407 47
den vzniku členství: 13. 7. 2009 - 31. 10. 2011
od 17. 1. 2012 do 7. 4. 2014
Ing. Anna Beránková - Předseda představenstva
Hromnice - Chotiná, , PSČ 330 11
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 9. 1. 2014
den vzniku funkce: 1. 11. 2011 - 9. 1. 2014
od 17. 1. 2012 do 7. 4. 2014
Ing. Marta Papežová - Člen představenstva
Přeštice, Nerudova, PSČ 334 01
den vzniku členství: 1. 11. 2011 - 9. 1. 2014
od 17. 1. 2012 do 10. 11. 2015
Ing. Miloš Pavlů - Místopředseda představenstva
Varnsdorf, Komenského, PSČ 407 47
den vzniku členství: 1. 11. 2011
den vzniku funkce: 1. 11. 2011
od 2. 8. 2007 do 17. 1. 2012
Ing. Václav Kalbáč - Předseda představenstva
Pardubice, Kunětická 120, PSČ 560 09
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 31. 10. 2011
den vzniku funkce: 1. 7. 2007 - 31. 10. 2011
od 29. 9. 2005 do 2. 8. 2007
Ing. Karel Jelínek - Předseda představenstva
Varnsdorf, Turnovská 1515
den vzniku členství: 18. 7. 2005 - 30. 6. 2007
den vzniku funkce: 18. 7. 2005 - 30. 6. 2007
od 29. 9. 2005 do 17. 1. 2012
Ing. Miloš Pavlů - Člen představenstva
Varnsdorf, Komenského 3192
den vzniku členství: 18. 7. 2005 - 13. 7. 2009
od 30. 10. 2004 do 17. 1. 2012
Ing. Anna Beránková - Místopředseda představenstva
Hromnice, Chotiná 43
den vzniku členství: 1. 8. 2004 - 13. 7. 2009
den vzniku funkce: 1. 8. 2004 - 13. 7. 2009
od 24. 8. 2001 do 30. 10. 2004
Ing. Marta Papežová - Místopředseda představenstva
Přeštice, Nerudova 1168
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 31. 7. 2004
den vzniku funkce: 14. 6. 2001 - 31. 7. 2004
od 1. 9. 2000 do 24. 8. 2001
Ing. Aleš Šilhánek - Místopředseda představenstva
Slavkov u Brna, Tyršova 1109
od 1. 9. 2000 do 24. 8. 2001
Ing. Jaroslav Baláž - Člen představenstva
Varnsdorf, Palackého 2596
od 1. 9. 2000 do 24. 8. 2001
Ing. Marta Papežová - Člen představenstva
Přeštice, Nerudova 1168
od 1. 9. 2000 do 24. 8. 2001
Jan Kalfus - Člen představenstva
Dolní Podluží 405, okres Děčín
od 1. 9. 2000 do 29. 9. 2005
Ing. Karel Jelínek - Předseda předst.-generální ředitel
Varnsdorf, Turnovská 1515
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 18. 7. 2005
den vzniku funkce: 19. 6. 2000 - 18. 7. 2005
od 23. 6. 1999 do 1. 9. 2000
Ing. Karel Jelínek - Místopředseda předst.-gen.řed.
Varnsdorf, Turnovská 1515
od 23. 6. 1999 do 1. 9. 2000
Ing. Anna Beránková - Místopředseda představenstva
Hromnice, Chotiná 43
od 23. 6. 1999 do 24. 8. 2001
JUDr. Vladimír Balaš, CSc. - Člen představenstva
Plzeň, B.Smetany 1
od 23. 6. 1999 do 29. 9. 2005
Ing. Miloš Pavlů - Člen představenstva
Varnsdorf, Komenského 3192
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 18. 7. 2005
od 15. 6. 1998 do 23. 6. 1999
Ing. Aleš Šilhánek - Člen
Slavkov u Brna, Tyršova 1109
od 28. 3. 1996 do 15. 7. 1996
Ing. Karel Dlask - Člen
Ústí nad Labem, Ženíškova 2403
od 28. 3. 1996 do 15. 7. 1996
Jan Kalfus - Člen
Dolní Podluží, 405
od 28. 3. 1996 do 15. 6. 1998
Ing. Jaroslav Pavlíček - Člen
Plzeň, Partyzánská 5
od 28. 3. 1996 do 23. 6. 1999
Ing. Karel Jelínek - Místopředseda předst. - gen. řed.
Varnsdorf, Západní 2733
od 28. 3. 1996 do 23. 6. 1999
Ing. Anna Beránková - Místopředseda představenstva
Plzeň, Strážnická 18
od 28. 3. 1996 do 23. 6. 1999
Ing. Miloš Pavlů - Člen
Varnsdorf, Pražská 2804
od 28. 3. 1996 do 1. 9. 2000
Ing. Josef Velíšek - Předseda představenstva
Nebílovy, 32
od 17. 7. 1995 do 28. 3. 1996
Ing. Miloš Pavlů - Člen představenstva
Varnsdorf, Pražská 2804
od 17. 7. 1995 do 28. 3. 1996
Ing. Anna Beránková - Člen představenstva
Plzeň, Strážnická 18
od 17. 7. 1995 do 28. 3. 1996
Ing. Karel Dlask - Člen představenstva
Ústí nad Labem, Ženíškova 2403
od 17. 7. 1995 do 28. 3. 1996
RNDr. Petr Douša - Místopředseda představenstva
Praha 10, Nupacká 7
od 17. 7. 1995 do 28. 3. 1996
Ing. Petr Zdobinský - Člen představenstva
Chomutov, Bezručova 4200
od 17. 7. 1995 do 28. 3. 1996
JUDr. Marián Štětina - Člen představenstva
Orlová - Lutyně, Na výsluní 1282
od 19. 12. 1994 do 28. 3. 1996
Ing. Karel Jelínek - Předseda předst.a gen.ředitel
Varnsdorf, Západní 2733
od 1. 1. 1994 do 19. 12. 1994
Ing. Karel Jelínek - Člen představenstva
Varnsdorf, Západní 2733, PSČ 407 47
od 1. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. Jan Endál - Člen představenstva
Varnsdorf, Kostelní 2672, PSČ 407 47
od 1. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. František Rajman - Člen představenstva
Varnsdorf, Bratislavská 2234, PSČ 407 47
od 1. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. Ivan Rada - Člen představenstva
Rumburk, Na valech 221/3, PSČ 408 01
od 1. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. Jaroslav Baláž - Člen představenstva
Varnsdorf, Palackého 2596, PSČ 407 47
od 7. 4. 2014
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně kterýkoli člen představenstva.
od 24. 8. 2001 do 7. 4. 2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně každý člen představenstva. Za společnost jednají též prokuristé zapsaní v obchodním rejstříku způsobem a v rozsahu stanoveném dozorčí radou. Jménem společnosti podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně každý člen představenstva. Za společnost podepisují též prokuristé zapsaní v obchodním rejstříku způsobem a v rozsahu stanoveném dozorčí radou. Všichni tak činí způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 9. 2000 do 24. 8. 2001
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 15. 7. 1996 do 1. 9. 2000
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. Předseda představenstva Ing. Josef Velíšek, místopředseda představenstva Ing. Karel Jelínek a místopředseda představenstva Ing. Anna Beránková jsou oprávněni každý z nich samostatně jednat a podepisovat za společnost.
od 28. 3. 1996 do 15. 7. 1996
Společnost zastupuje představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. Předseda představenstva Ing. Josef Velíšek, místopředseda představenstva Ing. Karel Jelínek a místopředseda představenstva Ing. Anna Beránková jsou oprávněni každý z nich samostatně jednat a podepisovat za společnost.
od 17. 7. 1995 do 28. 3. 1996
Předseda představenstva Ing. Karel Jelínek a místopředseda představenstva RNDr. Petr Douša jsou oprávněni každý z nich samostatně jednat a podepisovat za společnost.
od 1. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členo- vé představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Prokura
od 20. 1. 2000 do 1. 9. 2000
Ing. Miloš Pavlů
Varnsdorf, Komenského 3192, PSČ 407 47
od 20. 1. 2000 do 1. 9. 2000
Ing. Rudolf Brabec
Varnsdorf, Poštovní 1796, PSČ 407 47
od 17. 7. 1995 do 20. 1. 2000
Ing. Rudolf Brabec
Varnsdorf, Pražská 2801, PSČ 407 47
od 17. 7. 1995 do 1. 9. 2000
Jan Kalfus
Dolní Podluží, 405, PSČ 407 55
od 19. 12. 1994 do 20. 1. 2000
Ing. Miloš Pavlů
Varnsdorf V., Pražská 2804
od 17. 7. 1995 do 1. 9. 2000
Podepisování za a.s. Velveta se děje tak, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka, připojí svůj podpis s dodatkem, že se jedná o prokuristu.
od 19. 12. 1994 do 17. 7. 1995
Prokurista se podepisuje tak, že k názvu společnosti či k otisku razítka připojí svůj podpis s dodatkem, že se jedná o prokuristu.
Dozorčí rada
od 1. 10. 2016
Ing. JOSEF VELÍŠEK - Člen dozorčí rady
Plzeň - Vnitřní Město, Dřevěná, PSČ 301 00
den vzniku členství: 22. 8. 2016
od 10. 11. 2015 do 1. 10. 2016
Ing. JOSEF VELÍŠEK - Předseda dozorčí rady
Plzeň - Vnitřní Město, Dřevěná, PSČ 301 00
den vzniku členství: 22. 8. 2011 - 22. 8. 2016
den vzniku funkce: 23. 8. 2011 - 22. 8. 2016
od 17. 1. 2012 do 7. 4. 2014
Petra Velíšková - Místopředseda dozorčí rady
Nebílovy, , PSČ 332 01
den vzniku členství: 22. 8. 2011 - 28. 3. 2014
den vzniku funkce: 23. 8. 2011 - 28. 3. 2014
od 17. 1. 2012 do 10. 11. 2015
Ing. Josef Velíšek - Předseda dozorčí rady
Plzeň 3 - Vnitřní Město, Dřevěná, PSČ 301 00
den vzniku členství: 22. 8. 2011
den vzniku funkce: 23. 8. 2011
od 16. 5. 2008 do 17. 1. 2012
Ing. Marta Papežová - Předseda
Přeštice, Nerudova 1168
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 22. 8. 2011
den vzniku funkce: 23. 1. 2008 - 22. 8. 2011
od 13. 12. 2007 do 7. 4. 2014
Ing. Jana Zachová - Člen dozorčí rady
Varnsdorf, Pražská 2956, PSČ 407 47
den vzniku členství: 31. 10. 2007 - 31. 3. 2013
od 29. 9. 2005 do 13. 12. 2007
Ing. Jaroslav Baláž - Člen
Varnsdorf, Palackého 2596, PSČ 407 47
den vzniku členství: 13. 9. 2005 - 31. 10. 2007
od 29. 9. 2005 do 16. 5. 2008
Ing. Josef Velíšek - Předseda
Nebílovy 32, okres Plzeň-jih
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 25. 10. 2007
den vzniku funkce: 18. 7. 2005 - 25. 10. 2007
od 29. 9. 2005 do 16. 5. 2008
Ing. Marta Papežová - Místopředseda
Přeštice, Nerudova 1168
den vzniku členství: 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 18. 7. 2005 - 23. 1. 2008
od 30. 10. 2004 do 29. 9. 2005
Ing. Marta Papežová - Místopředseda dozorčí rady
Přeštice, Nerudova 1168
den vzniku členství: 1. 8. 2004 - 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 1. 8. 2004 - 30. 6. 2005
od 1. 9. 2000 do 30. 10. 2004
Ing. Anna Beránková - Místopředseda dozorčí rady
Hromnice, Chotiná 43
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 31. 7. 2004
den vzniku funkce: 19. 6. 2000 - 31. 7. 2004
od 1. 9. 2000 do 29. 9. 2005
Ing. Josef Velíšek - Předseda dozorčí rady
Nebílovy 32, okres Plzeň-jih
den vzniku členství: 19. 6. 2000 - 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 19. 6. 2000 - 30. 6. 2005
od 1. 9. 2000 do 29. 9. 2005
Ing. Michael Miess, CSc. - Člen dozorčí rady
Nová Paka, Školní 290
den vzniku členství: 13. 6. 2000 - 13. 9. 2005
od 28. 3. 1996 do 1. 9. 2000
Miloslav Kubový
Varnsdorf V, Palackého 2594
od 17. 7. 1995 do 28. 3. 1996
Ing. Ivo Lazecký
Studénka, Lidická 743
od 17. 7. 1995 do 1. 9. 2000
Ing. Lenka Šťastná
Děčín I, Sládkova 20
od 17. 7. 1995 do 1. 9. 2000
Ing. Jaroslav Baláž - Předseda
Varnsdorf, Palackého 2596
od 1. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. Irena Benedeková
Šluknov, Sídliště 1022, PSČ 407 77
od 1. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. Tomáš Poláček
Praha 5, P. Švandy 7, PSČ 150 00
od 1. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Ladislav Řehořek
Nová Paka, U studánky 1289, PSČ 509 01
od 1. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. Jiří Hušek
Varnsdorf, Palackého 2594, PSČ 407 47
Akcionáři
od 5. 9. 2013 do 1. 10. 2016
OSOH, a.s., IČO: 64360881
Plzeň, Slovanská alej 32, PSČ 326 00
od 17. 2. 2009 do 5. 9. 2013
CE HOLDING, akciová společnost, IČO: 61173541
Plzeň, Guldenerova 3, PSČ 326 00
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

25. 6. 2018 | Co se děje | Gabriel Pleska | 9 komentářů

Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva melouny

Pokud ovšem máte aspoň trochu rodinu a pokud si stačíte zažádat včas. Zájemců je mnoho, peněz v „Programu pro mladé“ zas tolik ne. Žádosti se přijímají už od polovičky srpna, papírů budete potřebovat víc než na hypotéku – a přesná pravidla zatím nebyla zveřejněna.

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

25. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Sucho v Česku. Vytrhne nás dešťová voda?

Na sucho žehrají zemědělci i zahrádkáři. Pitná voda z kohoutků ale pořád poteče. Neváháme s ní splachovat, zalévat nebo ji napouštět do bazénů. Stát kvůli vysychajícím zdrojům rozdává dotace.

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 21 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 18 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Když se člověku nepodaří to, oč pilně usiloval, zlobí se sám na sebe nebo na život, mluví o nespravedlnosti a má tendenci sám o sobě pochybovat. Minimálně já to tak měla,...více

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

O porcelánu se říká, že je to hmota čtyř živlů: země, vody, ohně a vzduchu. Pátým elementem je pak vesmírný éter. Právě ten se prý pokouší ve své tvorbě najít uznávaný designér...více

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

V okolí obřího kampusu, kde sídlí ústředí Facebooku, probíhá běžný jev na realitním trhu. Majitelé nemovitostí se chlubí právě tím, že jsou blízko sídla technologického giganta....více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+149
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-49
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-84
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-94
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-245
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 613 688 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 656,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 702,00 Kč
ČSOB 2 701,00 Kč
Komerční banka 2 713,91 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 737,20 Kč
Raiffeisenbank 2 746,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Na Disneym, Spielbergovi a Oprah mě inspiroval jejich neúspěch

Když se člověku nepodaří to, oč pilně usiloval, zlobí se sám na sebe nebo na život, mluví...více

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

Zlaté české designérské ručičky vyrobily porcelánové tapety

O porcelánu se říká, že je to hmota čtyř živlů: země, vody, ohně a vzduchu. Pátým elementem...více

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

Kvůli Facebooku raketově roste nájemné v Silicon Valley

V okolí obřího kampusu, kde sídlí ústředí Facebooku, probíhá běžný jev na realitním trhu....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výpověď pro nevhodné podmínky
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Výpověď pro nevhodné podmínky

Otázka: Dobrý den, v úterý 12.6. jsem odeslala doporučene výpověď z důvodu nevhodných pracovních podmínek, bez výpovědní lhůty. Šéfová si ji nevyzvedla, který den mohu zaměstnání opustit, musím dodržet výpovědní...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.