Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

JILANA, a.s.
IČO: 49966260

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 12. 1993
Obchodní firma
od 1. 12. 1993

JILANA, a.s.

Sídlo
od 20. 4. 2004 do 6. 3. 2012
Jihlava, 6, PSČ 586 03
od 26. 11. 1997 do 20. 4. 2004
Malý Beranov 6, , PSČ 586 03
od 2. 10. 1995 do 26. 11. 1997
Malý Beranov č.p.6,
od 1. 12. 1993 do 2. 10. 1995
Malý Beranov, 6
IČO
od 1. 12. 1993

49966260

DIČ

CZ49966260

Identifikátor datové schránky:ps9enyu
Právní forma
od 1. 12. 1993
Akciová společnost
Spisová značka1188 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 27. 7. 2009
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 27. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 2. 2002
- výroba elektřiny
od 13. 2. 2002 do 27. 7. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 2. 10. 1995 do 27. 7. 2009
- výroba zboží z plastů
od 1. 12. 1993 do 27. 7. 2009
- Textilní výroba
od 1. 12. 1993 do 27. 7. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení
Ostatní skutečnosti
od 28. 6. 2018
- Valná hromada dne 26.6.2018 přijala usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů v tomto znění: Hlavní akcionář: Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti JILANA, a.s., se sídlem Malý Beranov 6, PSČ 586 03, IČO 49966260, B. 1188 u KS v Brně je společnost HELP H&K, s.r.o., se sídlem č. p. 6, 586 03 Malý Beranov, IČO 60739134, C 18 159 vedená u Krajského soudu v Brně (výše i dále také jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 36.162 ks kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč. Z uvedeného vyplývá , že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě =36.162.000,- Kč, což představuje podíl 90,97 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je tedy osobou oprávněnou uplatnit právo na nucený přecho d účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny úč astnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 3.589 ks akcií, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na tohoto Hlavního akcionáře, tj. na společnost HELP H&K, s.r.o., se sídlem č. p . 6, 586 03 Malý Beranov, IČO 60739134. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií).Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Řádná valná hromada určuje, že po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dos avadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši =87,25 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii n a jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, emitovanou společností JILANA, a.s.. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 1701/11/18 ze dne 3. 5. 2018, vypracova ným znalcem v oboru ekonomika Ing. Otto Šmídou, Na jezírku 628, 460 06 Liberec 6. Znalec při stanovení výše protiplnění provedl nejprve výpočet hodnoty společnosti pomocí metod: metoda kapitalizovaných zisků (výnosová) a metoda čistých aktiv na úrovní vla stního kapitálu (majetková). Výslednou hodnotu znalec určil pomocí aplikace nejvíce vhodného způsobu, tj. výnosové metody a stanovil přiměřené protiplnění, a to ve výši =87,25 Kč za každou akcii. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ob vyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. Právo na úrok podle zákona nevzniká po dobu, po jak ou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti. Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplnění.Řádná valná hromada schvaluje, že dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím u pověřeného obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 111, Brno 616 00, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 3 46 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději v šak do 10 dní po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, a to na bankovní účet vytěsněného akcionáře, který byl uveden v seznamu akcionářů Společnosti k okamžiku Přechodu vlastnictví akcií na Hlavního akcionáře, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnut o zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. Výplatou protiplnění je pověřen dle § 378 zákona o obchodních korporacích obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ 616 00, IČO 27758419, zapsáno u KS v Brně, B. 5249, kontakt corporate@cyrrus.cz, tel. 538705742 (dále také jen Pověřený obchodník). Řádná valná hromada osvědčuje, že Pověřený obchodník písemně potvrdil valné hromadě, že hlavní akcionář složil u Pověřeného obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplnění.Informace o uložení usnesení veřejné listiny. Valná hromada informuje, že veřejná listina stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 10:00 do 12:00.
od 1. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 1. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 8. 2014
- společnost se řídí stanovami schválenými v úplném znění dne 24.6.2014
od 20. 4. 2004
- Společnost se řídí stanovami schválenými v úplném změní valnou hromadou dne 19.12.2001.
od 12. 11. 1998
- Společnost se řídí stanovami schválenými v úplném znění valnou hromadou 23.10.1998.
od 26. 11. 1997
- Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou 13.6.1997.
od 2. 10. 1995
- Ke dni 2. 10. 1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 4. 8. 1995.
od 11. 5. 1994
- Ke dni 18.4.1994 byly předloženy stanovy společnosti v novém znění.
od 28. 2. 1994 do 28. 12. 2004
- Rozdělení základního jmění: 39 751 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na majitele s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů, které budou emitovány v zaknihované podobě.
Kapitál
od 1. 12. 1993
Základní kapitál 39 751 000 Kč
od 10. 4. 2014
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 39 751.
od 29. 7. 2009 do 10. 4. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 39 751.
od 1. 12. 1993 do 28. 2. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 12. 1993 do 29. 7. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 39 751.
od 1. 12. 1993 do 29. 7. 2009
v zaknihované podobě
Statutární orgán
od 1. 8. 2014
Ing. VLADIMÍR KNIŽKA - předseda představenstva
Nová Lesná, Zakladateľov 348, PSČ 059 86, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2014
od 1. 8. 2014
-
od 1. 8. 2014
Ing. PETER KNIŽKA - místopředseda představenstva
Nová Lesná, Zakladaťelov 348, PSČ 059 86, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 6. 2014
od 1. 8. 2014
-
od 26. 11. 2012 do 1. 8. 2014
Ing. Vladimír Knižka - předseda představenstva
Nová Lesná, , PSČ 059 86, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2012 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 10. 2012 - 24. 6. 2014
od 26. 11. 2012 do 1. 8. 2014
Júlia Hrehová - člen představenstva
Prešov, Župčany 323, PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2012 - 24. 6. 2014
od 24. 9. 2012 do 26. 11. 2012
Jozef Hreha - předseda představenstva
Prešov - Župčany, , PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 30. 10. 2012
den vzniku funkce: 13. 9. 2012 - 30. 10. 2012
od 24. 9. 2012 do 26. 11. 2012
Radek Rouč - člen představenstva
Blatno, , PSČ 430 01
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 30. 10. 2012
od 23. 7. 2012 do 24. 9. 2012
Radek Rouč - předseda představenstva
Blatno, , PSČ 430 01
den vzniku členství: 14. 6. 2012
den vzniku funkce: 14. 6. 2012 - 13. 9. 2012
od 23. 7. 2012 do 24. 9. 2012
Jozef Hreha - člen představenstva
Prešov - Župčany, , PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 3. 2008
od 23. 7. 2012 do 1. 8. 2014
Ing. Peter Knižka - místopředseda představenstva
Nová Lesná, , PSČ 059 86, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 14. 6. 2012 - 24. 6. 2014
od 18. 3. 2008 do 23. 7. 2012
Jozef Hreha - předseda představenstva
Prešov - Župčany, 323, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 14. 6. 2012
den vzniku funkce: 10. 3. 2008 - 14. 6. 2012
od 18. 3. 2008 do 23. 7. 2012
Ing. Peter Knižka - místopředseda představenstva
Nová Lesná, 348, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 14. 6. 2012
den vzniku funkce: 10. 3. 2008 - 14. 6. 2012
od 18. 3. 2008 do 23. 7. 2012
Ján Krivda - člen představenstva
Revúca, Ivana Krasku 1121/8, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 14. 6. 2012
od 28. 12. 2004 do 18. 3. 2008
Ing. Alois Kuchař - předseda představenstva
Jihlava, Březinova 72, PSČ 586 01
den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 7. 6. 2004 - 10. 3. 2008
od 28. 12. 2004 do 18. 3. 2008
Bohumír Mejzlík - místopředseda představenstva
Jihlava - Malý Beranov, 79, PSČ 586 03
den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 7. 6. 2004 - 10. 3. 2008
od 28. 12. 2004 do 18. 3. 2008
František Podhorský - člen představenstva
Jihlava, Purkyňova 24, PSČ 586 01
den vzniku členství: 7. 6. 2004 - 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 7. 6. 2004 - 10. 3. 2008
od 19. 8. 1999 do 28. 12. 2004
Ing. Alois Kuchař - předseda představenstva
Jihlava, Březinova 72
den vzniku funkce: 11. 12. 1998
od 25. 2. 1999 do 19. 8. 1999
Ing. Alois Kuchař - předseda představenstva
Jihlava, Březinova 79
od 12. 11. 1998 do 25. 2. 1999
Ing. Zdeněk Meitner - předseda představenstva
Jihlava, Pavlovova 14
od 12. 11. 1998 do 28. 12. 2004
František Podhorský - člen představenstva
Jihlava, Purkyňova 24
den vzniku funkce: 11. 12. 1998
od 12. 11. 1998 do 28. 12. 2004
Bohumír Mejzlík - místopředseda představenstva
Malý Beranov 79,
den vzniku funkce: 11. 12. 1998
od 26. 11. 1997 do 12. 11. 1998
Ing. Zdeněk Meitner - místopředseda představenstva
Jihlava, Pavlovova 14
od 26. 3. 1997 do 26. 11. 1997
Viktor Hašpica - místopředseda představenstva
Jihlava, Vrchlického 15
od 26. 3. 1997 do 12. 11. 1998
František Podhorský - předseda představenstva
Jihlava, Purkyňova 24
od 26. 3. 1997 do 12. 11. 1998
Bohumír Mejzlík - člen představenstva
Malý Beranov 79,
od 2. 10. 1995 do 26. 3. 1997
František Podhorský - předseda představenstva
Jihlava, Purkyňova 24
od 2. 10. 1995 do 26. 3. 1997
Viktor Hašpica - místopředseda představenstva
Jihlava, Vrchlického 15
od 2. 10. 1995 do 26. 3. 1997
Bohumír Mejzlík - člen představenstva
Malý Beranov 79,
od 28. 2. 1994 do 2. 10. 1995
Bohumír Mejzlík - předseda představenstva
Malý Beranov, 79
od 28. 2. 1994 do 2. 10. 1995
Ing. Josef Novotný - místopředseda představenstva
Praha 4, Kotorská 1272/18
od 28. 2. 1994 do 2. 10. 1995
František Podhorský - ředitel společnosti
Jihlava, Purkyňova 24
od 1. 12. 1993 do 28. 2. 1994
Ing. Josef Novotný - člen představenstva
Praha 4, Kotorská 1272/18
od 1. 12. 1993 do 28. 2. 1994
Bohumír Mejzlík - člen představenstva
Malý Beranov, 79
od 1. 12. 1993 do 28. 2. 1994
František Podhorský - člen představenstva
Jihlava, Purkyňova 24
od 1. 12. 1993 do 15. 11. 1995
Mgr. Soňa Pěničková
Praha 9, Ctěnická 694
od 21. 9. 1990 do 15. 11. 1995
Oleg Emeljanovič Bogomír - ředitel
Praha 8, Kubíkova 1178
od 1. 8. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně.
od 29. 7. 2009 do 1. 8. 2014
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou či místopředsedou představenstva, nebo všichni členové představenstva společně.
od 20. 4. 2004 do 29. 7. 2009
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva samostatně, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 26. 11. 1997 do 20. 4. 2004
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo předseda představenstva samostatně nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem zmocněn. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
od 11. 5. 1994 do 26. 11. 1997
Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel společnosti, nebo osoba jím zmocněná. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 12. 1993 do 11. 5. 1994
Způsob zastupování: Společnost zastupují všichni členové představenstva, nebo jeden či několik členů představenstva, kteří byli k tomu písemně zmocněni představenstvem, nebo ředitel, nebo prokurista se samostatnou prokurou.
Dozorčí rada
od 1. 8. 2014
Ing. VLADIMÍR KNIŽKA - člen dozorčí rady
Nová Lesná, Zakladaťelov, PSČ 059 86, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 6. 2014
od 26. 11. 2012 do 1. 8. 2014
Jozef Hreha - předseda dozorčí rady
Prešov - Župčany, , PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2012 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 10. 2012 - 24. 6. 2014
od 26. 11. 2012 do 1. 8. 2014
Vladimír Knižka - člen dozorčí rady
Nová Lesná, Zakladateľov 348, PSČ 059 86, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 10. 2012 - 24. 6. 2014
od 23. 7. 2012 do 26. 11. 2012
Ing. Vladimír Knižka - předseda dozorčí rady
Nová Lesná, , PSČ 059 86, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 30. 10. 2012
den vzniku funkce: 14. 6. 2012 - 30. 10. 2012
od 23. 7. 2012 do 26. 11. 2012
Bc. Lukáš Cejthamr - člen dozorčí rady
Chomutov, Palackého, PSČ 430 01
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 30. 10. 2012
od 23. 7. 2012 do 1. 8. 2014
Richard Hreha - místopředseda dozorčí rady
Prešov - Župčany, , PSČ 080 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 6. 2012 - 24. 6. 2014
den vzniku funkce: 14. 6. 2012 - 24. 6. 2014
od 18. 3. 2008 do 23. 7. 2012
Ing. Vladimír Knižka - předseda dozorčí rady
Poprad, Dostojevského 2563/13, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 10. 3. 2008 - 14. 6. 2012
od 18. 3. 2008 do 23. 7. 2012
Ing. Vladimír Knižka - člen dozorčí rady
Nová Lesná, 348, Slovenská republika
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 14. 6. 2012
od 18. 3. 2008 do 23. 7. 2012
Ing. Alois Kuchař - člen dozorčí rady
Jihlava, Březinova 72, PSČ 586 01
den vzniku členství: 10. 3. 2008 - 14. 6. 2012
od 28. 12. 2004 do 18. 3. 2008
Ing. Rudolf Tomica - předseda dozorčí rady
Malý Beranov, 79
den vzniku členství: 23. 6. 2003 - 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 23. 6. 2003 - 10. 3. 2008
od 28. 12. 2004 do 18. 3. 2008
Bohumila Votavová - člen dozorčí rady
Jihlava, Halounova 5
den vzniku členství: 20. 6. 2003 - 18. 12. 2007
den vzniku funkce: 20. 6. 2003 - 18. 12. 2007
od 28. 12. 2004 do 18. 3. 2008
Jiří Bursa - člen dozorčí rady
Jihlava, Polní 12
den vzniku členství: 23. 6. 2003 - 10. 3. 2008
den vzniku funkce: 23. 6. 2003 - 10. 3. 2008
od 26. 11. 1997 do 28. 12. 2004
Bohumila Votavová - členka
Jihlava, Halounova 5
den vzniku funkce: 11. 12. 1998
od 26. 11. 1997 do 28. 12. 2004
Jiří Bursa - člen
Jihlava, Polní 6
den vzniku funkce: 11. 12. 1998
od 26. 3. 1997 do 26. 11. 1997
Ing. Alois Kuchař - člen
Jihlava, Březinova 72
od 26. 3. 1997 do 26. 11. 1997
Ing. Zdeněk Meitner - člen
Jihlava, Pavlovova 14
od 26. 3. 1997 do 28. 12. 2004
Ing. Rudolf Tomica - předseda
Malý Beranov 79,
den vzniku funkce: 11. 12. 1998
od 2. 10. 1995 do 26. 3. 1997
ing. Rudolf Tomica - předseda
Malý Beranov 79,
od 2. 10. 1995 do 26. 3. 1997
ing. Alois Kuchař - člen
Jihlava, Březinova 72
od 2. 10. 1995 do 26. 3. 1997
ing. Zdeněk Meitner - člen
Jihlava, Pavlovova 14
od 11. 5. 1994 do 2. 10. 1995
Bohumila Votavová
Jihlava, Halounova 5
od 1. 12. 1993 do 11. 5. 1994
Hana Blažková
Malý Beranov, 74
od 1. 12. 1993 do 2. 10. 1995
Ing. Rudolf Tomica
Malý Beranov, 79
od 1. 12. 1993 do 2. 10. 1995
Ing. Zdeněk Neumann
Jarošov nad Nežárkou, 115
Hodnocení firmy
+27
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 627,00 Kč
Komerční banka 2 628,74 Kč
Expobank CZ 2 631,70 Kč
Sberbank CZ 2 643,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 685,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+104
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-16
+
-
3.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-33
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-77
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-179
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Už zase. Už zase jsem byl povolán já – plešatá, vousatá, bývalá sestra – abych vám, ženám,...více

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Proč se kvůli dětem (ne)rozvádět

Druhá ukázka z prvního tištěného čísla časopisu se týká bolestného a přitom tak častého...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příležitostný příjem
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Příležitostný příjem

Otázka: Dobrý den, jsem student, který je zaměstnaný na DPP, mám podepsáné růžové prohlášení a vydělávám pod 10 000 Kč měsíčně. Jako přivýdělek bych se chtěl účastnit experimentů (vyplňování dotazníků v rámci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services