Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík:
BUČOVICE TOOLS a.s., IČO: 49966561

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 12. 1993
Obchodní firma
od 23. 7. 2003

BUČOVICE TOOLS a.s.

od 1. 12. 1993 do 23. 7. 2003

NAREX Bučovice a.s.

Adresa sídla
od 1. 12. 1993 do 3. 10. 2014
Bučovice, Nová 985
IČO
od 1. 12. 1993

49966561

DIČ

CZ49966561

Identifikátor datové schránky:g5fnrzi
Právní forma
od 1. 12. 1993
Akciová společnost
Spisová značka1186 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 3. 10. 2014
- obráběčství
od 3. 10. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 12. 1993 do 3. 10. 2014
- Kovoobrábění
od 1. 12. 1993 do 3. 10. 2014
- Reklamní agentura
od 1. 12. 1993 do 3. 10. 2014
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 15. 9. 2006 do 17. 10. 2006
- Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. dne 31.8.2006 rozhodla o změně svého rozhodnutí ze dne 7.6.2006 a schválila nové rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 7.892.800,- Kč ze stávající v ýše 27.107.200,- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých) na novou výši 35.000.000,-- Kč - upsáním 1 ks nové kmenové, nekotované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 4.735.700,- Kč, a uspáním 1 ks nové kmenové, nekótované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 3.157.100,-Kč, s tím, že se upisování akcií nad navrženou výši zvýšení nepřipouští. Emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 4.735.700,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 4.735.700,- Kč a 3.157.100,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 3.157.100,-Kč. Místem úpisu akcií jsou prostory společnosti v Bučovicích, Nová 985. - vzhledem k tomu, že se výše uvedení akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitým zájemcům - akcionářům a to: Ing. Vlastimilu Poláškovi, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Písečná 1599, PSČ 696 42, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 4.735.700,-Kč. Valná hromada zár oveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Vlastimila Poláška (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Vlastimilu Poláškovi na zák ladě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806 , zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 4.735.700,-Kč, z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000, --Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Ko pkou, místopředsedou představenstva Ing. Radomíru Kopkovi, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno,v listinné podobě ve jmen. hodnotě této akcie 3.157.100,-Kč. Valná hromada zároveň s chvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Radomíra Kopky (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Radomíru Kopkovi na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednat elem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 3.157.100,-Kč, z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoř í přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o z apočtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předs edou představenstva - určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou představenstvo společnosti současně se smlouvou o započtení pohledávky vůči společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 a § 203 odst. 2 písm. j) uzavře s určitými zájemci nejpozději do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Doručení návrhů smluv založí počátek běhu lhůt pro úpis akcií. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení určitému zájemci na adresu jeho trvalého bydliště nebo sídla bez zbytečného odkladu po zápisu t ohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní společnosti, nikoliv však dříve, než po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dle současně přijímaného usnesení o snížení základníh o kapitálu společnosti Lhůta pro splacení začne běžet společně se lhůtou pro uzavření smlouvy o upsaní akcií. - nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, - akcie nového druhu se nevydávají, - pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: a) část započítávané pohledávky Ing. Vlastimila Poláška, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchod ního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.735.700,-Kč z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku veden ém Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva b) část započítávané pohledávky Ing. Radomíra Kopky, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 3.15 7.100,- Kč, z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od z ápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva. Existence pohledávek je součástí zprávy o auditu mimořádné účetní závěrky obchodní společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., za období 1.1.2006 - 30.4.2006, vyp racované auditorem Ing. Jiřím Ficbauerem, CSc., MBA, číslo osvědčení 0431, která tvoří přílohu č. 5.
od 17. 7. 2006 do 15. 9. 2006
- Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla a schválila dne 7.6.2006 a následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: r o z h o d n u t í : valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu společnosti, usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12.892.800,--Kč (slovy: dvanácnáct milionů osmset devadesátdva tisíc osmset korun českých) ze stávající výše 27.107.200,-- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých) na novou výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). - upsáním 1 ks nové kmenové, nekotované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč, (slovy: sedmmilonů sedmsettřicet pět tisíc sedm set korun českých) a - upsáním 1 ks nové kmenové, nekované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilionů stopadesát sedm tisíc sto korun českých), s tím, že se upisování akcií nad navrženou výši zvýšení nepřipouští. Emis ní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 7.735.700,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 7.735.700,--Kč a 5.157.100,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.157.100,--Kč. Místem úpisu akcií jsou prostory společnosti v Bučovicích, Nová 985. - vzhledem k tomu, že se výše uvedení akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitým zájemcům - akcionářům a to: Ing. Vlastimilu Poláškovi, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Písečná 1599, PSČ 696 42, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč. Valná hromada zá roveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Vlastimila Poláška (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Vlastimilu Poláškovi na zá kladě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2580 6, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset ko run českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva Ing. Radomíru Kopkovi, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno,v listinné podobě ve jmen. hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč. Valná hromada zároveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Radomíra Kopky (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Radomíru Kopkovi na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jedna telem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíl u B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva - určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou představenstvo společnosti současně se smlouvou o započtení pohledávky vůči společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 a § 203 odst. 2 písm. j) uzavře s určitými zájemci nejpozději do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Doručení návrhů smluv založí počátek běhu lhůt pro úpis akcií. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení určitému zájemci na adresu jeho trvalého bydliště nebo sídla bez zbytečného odkladu po zápisu t ohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní společnosti, nikoliv však dříve, než po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dle současně přijímaného usnesení o snížení základníh o kapitálu společnosti Lhůta pro splacení začne běžet společně se lhůtou pro uzavření smlouvy o upsaní akcií. - nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, - akcie nového druhu se nevydávají, - pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: a) část započítávané pohledávky Ing. Vlastimila Poláška, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchod ního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset korun českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní spole čností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva b) část započítávané pohledávky Ing. Radomíra Kopky, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157 .100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVIC E TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva Existence pohledávek je součástí zprávy o auditu mimořádné účetní závěrky obchodní společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., za období 1.1.2006 - 30.4.2006, vypracované auditorem Ing. Jiřím Ficbauerem, CSc., MBA, číslo osvědčení 0431, která tvoří přílohu č. 5.
od 26. 6. 2006 do 17. 7. 2006
- A. Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla a schválila dne 7.6.2006 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: r o z h o d n u t í : valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla usnesením o snížení základního kapitálu společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. takto : Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 40.660.800,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů, šestsetšedesát tisíc osmset korun českých) ze stávající výše 67.768.000,--Kč (slovy: šedesát sedm milionů sedmsetšedesát osm tisíc korun českých) na novou výši 27.107.200,-- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých). - důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty akciové společnosti v souladu s ust. § 216a, odst. 1, písm. a) obch. zákoníku - částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti - ke snížení základního kapitálu společnosti dojde v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníků snížením jmenovité hodnoty akcií takto: 45148 ks akcie na jméno ze stávající hodnoty jedné akcie 1.000,--Kč na hodnotu 400,--Kč 2262 ks akcie na jméno se stávající hodnoty jedné akcie 10.000,--Kč na hodnotu 4.000,--Kč - akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti k výměně v sídle společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. B. Valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla a schválila dne 7.6.2006 a následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: r o z h o d n u t í : valná hromada společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. rozhodla pod podmínkou zápisu snížení základního kapitálu společnosti, usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti BUČOVICE TOOLS a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12.892.800,--Kč (slovy: dvanácnáct milionů osmset devadesátdva tisíc osmset korun českých) ze stávající výše 27.107.200,-- Kč (slovy: dvacetsedm milionů stosedmtisíc dvěstě korun českých) na novou výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). - upsáním 1 ks nové kmenové, nekotované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč, (slovy: sedmmilonů sedmsettřicet pět tisíc sedm set korun českých) a - upsáním 1 ks nové kmenové, nekované akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilionů stopadesát sedm tisíc sto korun českých), s tím, že se upisování akcií nad navrženou výši zvýšení nepřipouští. Emis ní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě, činí tedy 7.735.700,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 7.735.700,--Kč a 5.157.100,--Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.157.100,--Kč. Místem úpisu akcií jsou prostory společnosti v Bučovicích, Nová 985. - vzhledem k tomu, že se výše uvedení akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitým zájemcům - akcionářům a to: Ing. Vlastimilu Poláškovi, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Písečná 1599, PSČ 696 42, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie 7.735.700,--Kč. Valná hromada zá roveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Vlastimila Poláška (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Vlastimilu Poláškovi na zá kladě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2580 6, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset ko run českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva Ing. Radomíru Kopkovi, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, bude nabídnuto k upsání 1 ks nové kmenové kmenové, nekotované, akcie na jméno,v listinné podobě ve jmen. hodnotě této akcie 5.157.100,--Kč. Valná hromada zároveň schvaluje, aby celý emisní kurs akcie, nabídnuté tomuto zájemci, byl splacen výhradně započtením části pohledávky Ing. Radomíra Kopky (do upisované výše) za společností BUČOVICE TOOLS a.s., a to pohledávky vzniklé Ing. Radomíru Kopkovi na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jedna telem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157.100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíl u B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva - určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou představenstvo společnosti současně se smlouvou o započtení pohledávky vůči společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, ve smyslu ust. § 204 odst. 5 a § 203 odst. 2 písm. j) uzavře s určitými zájemci nejpozději do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Doručení návrhů smluv založí počátek běhu lhůt pro úpis akcií. Představenstvo doručí návrh smlouvy o upsání akcií a o započtení určitému zájemci na adresu jeho trvalého bydliště nebo sídla bez zbytečného odkladu po zápisu t ohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodní společnosti, nikoliv však dříve, než po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dle současně přijímaného usnesení o snížení základníh o kapitálu společnosti Lhůta pro splacení začne běžet společně se lhůtou pro uzavření smlouvy o upsaní akcií. - nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, - akcie nového druhu se nevydávají, - pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: a) část započítávané pohledávky Ing. Vlastimila Poláška, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchod ního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast, jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Vlastimilem Poláškem, r.č. 42.06.28/412, trvale bytem Vracov, Píšečná 1599, PSČ 696 42, ze dne 30.6.2004, ve výši 7.735.700,--Kč, (slovy: sedm milionů sedmsettřicetpět tisíc sedmset korun českých), z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 6. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní spole čností BUČOVICE TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Radomírem Kopkou, místopředsedou představenstva b) část započítávané pohledávky Ing. Radomíra Kopky, vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi postupitelem obchodní společností VS Kladno, s.r.o., se sídlem Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 02, IČ 47542454, zapsanou na výpise z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25806, zast. jednatelem společnosti Ing. Jiřím Čermákem a postupníkem Ing. Radomírem Kopkou, r.č. 62.01.29/0403, trvale bytem Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01, ze dne 30.6.2004, ve výši 5.157 .100,--Kč, (slovy: pětmilonů stopadesát sedm tisíc sto korun českých) z celkové výše postoupené pohledávky ve výši 13.500.000,--Kč, tato tvoří přílohu č. 7. Upisující věřitel je povinen uzavřít smlouvu o započtení pohledávky s obchodní společností BUČOVIC E TOOLS a.s. ve shora uvedené lhůtě tj. do 150-ti dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., se sídlem Bučovice, Nová 985, PSČ 685 01, IČ 499 66 561, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1186, podepsána Ing. Vlastimilem Poláškem, předsedou představenstva Existence pohledávek je součástí zprávy o auditu mimořádné účetní závěrky obchodní společnosti BUČOVICE TOOLS a.s., za období 1.1.2006 - 30.4.2006, vypracované auditorem Ing. Jiřím Ficbauerem, CSc., MBA, číslo osvědčení 0431, která tvoří přílohu č. 5.
od 2. 12. 1999 do 8. 2. 2000
- Zapisuje se usnesení jediného akcionáře ze dne 17.11.1999 o zvýšení základního jmění:
od 2. 12. 1999 do 8. 2. 2000
- Zvýšení základního jmění společnosti a to ze stávajícího 45.148.000,- Kč (čtyřicetpětmilionůjednostočtyřicetosmtisíc korunčeských) o částku 22.620.000,- Kč (dvacetdvamilionyšestsetdvacettisíckorunčeských), tedy na celkovou částku 67.768.000,- Kč (šedesátsedmmilionůsedmsetšedesátosmtisíckorunčeských), upsáním nových akcií následujícím způsobem, kdy důvodem zvýšení základního jmění je finanční ozdravění společnosti a možnost věřitelů podílet se na společnosti:
od 2. 12. 1999 do 8. 2. 2000
- 1. Částka, o kterou má být základní jmění zvýšeno, je 22.620.000,- Kč (dvacetdvamilionyšestsetdvacettisíc korunčeských). Nepřipouští se upsání akcií nad částku 22.620.000,- Kč (dvacetdvamilionyšestsetdvacettisíckoručeských).
od 2. 12. 1999 do 8. 2. 2000
- 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: počet akcií 2262 (dvatisícedvěstěšedesátdva) kusy akcií, jmenovitá hodnota 10.000,- Kč (desettisíckorunčeských), druh a forma upisovaných akcií: kmenové akcie na jméno v listinné podobě veřejně neobchodovatelné.
od 2. 12. 1999 do 8. 2. 2000
- 3. Práva akcionáře: Akcie budou na základě rozhodnutí jediného akcionáře upsány následovně.: Nové akcie budou k úpisu nabídnuty stávajícímu akcionáři MIKRONA Praha, a.s. se sídlem Bučovice, Nová 985, IČO: 63999439 v nominální výši 12.200.000,- Kč, dále panu Ing. Vlastimilu Poláškovi, RČ: xxxx, bytem Vracov, Písečná 1599 v nominální výši 4.480.000,- Kč, panu Ing. Radomíru Kopkovi, RČ: xxxx, bytem Kyjov, Kollárova 285/9 v nominální výši 4.540.000,- Kč a panu Ing. Vojtěchu Heringovi, RČ: xxxx, bytem Kyjov, Vrchlického 802/29 v nominální výši 1.400.000,- Kč. Akcie budou splaceny vklady pohledávek upisovatelů za společností ve smyslu ust. § 59 odst.7 obchodního zákoníku, a to v jejich nominální hodnotě.
od 2. 12. 1999 do 8. 2. 2000
- 4. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění.
od 2. 12. 1999 do 8. 2. 2000
- 5. Lhůta pro splacení jmenovité hodnoty akcií: Emisní hodnota nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč za akcii. Upisovatel je povinen splatit svůj vklad nejpozději do 60-ti dnů ode dne upsání akcií.
od 25. 5. 1999 do 7. 6. 1999
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 29.4.1999. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti a to ze stávajícího 45.148.000,- Kč (slovy čtyřicetpětmilionůjednostočtyřicetosmtisíc korun českých) o částku 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých) na částku 92.148.000,- Kč (slovy devadesátdvamilionůjednostočtyřicetosmtisíc korun českých), upsáním nových akcií následujícím způsobem:
od 25. 5. 1999 do 7. 6. 1999
- 1. Částka o kterou má být základní jmění zvýšeno je 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých). Nepřipouští se upsání akcií nad částku 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých).
od 25. 5. 1999 do 7. 6. 1999
- 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: počet akcií 47.000 (čtyřicetsedmtisíc) kusů akcií, jmenovitá hodnota 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) druh a forma upisovaných akcií - kmenové akcie na majitele v listinné podobě.
od 25. 5. 1999 do 7. 6. 1999
- 3. Práva akcionáře: Akcie nebudou upsány dosavadním akcionářem, ale na základě rozhodnutí valné hromady, respektive rozhodnutí jediného akcionáře, budou nabídnuty k úpisu společnosti EXPERATA, a.s., se sídlem 547 01 Náchod, Zámecká 1845, IČO 25918940. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem upisovatele na účet vedený u IPB, a.s., pobočka Vyškov, číslo účtu 108xxxx. Úpis akcií peněžitými vklady lze provést v hodnotě vkladu 47.000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých). Práva spojená s akciemi této emise jsou stejná, jako práva spojená s akciemi, které společnost doposud vydala.
od 25. 5. 1999 do 7. 6. 1999
- 4. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 6 (slovy šest) měsíců ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění.
od 25. 5. 1999 do 7. 6. 1999
- 5. Lhůta pro splacení jmenovité hodnoty akcií: Emisní hodnota nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit svůj vklad nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne upsání akcií.
od 15. 1. 1999 do 3. 10. 2014
- Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 21.12.1998 dle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
od 26. 2. 1998 do 3. 10. 2014
- Společnost se řídí stanovami ze dne 10.11.1997.
od 1. 12. 1993 do 3. 10. 2014
- Společnost vznikla rozdělením NAREX Ždánice, a.s. se sídlem ve Ždánicích, Městečko 250, IČO 00 65 82 60, zapsané pod Rg B 257 okresního soudu Brno - venkov v Brně.
Kapitál
od 17. 10. 2006
Základní kapitál 35 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 7. 2006 do 17. 10. 2006
Základní kapitál 27 107 200 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 2. 2000 do 17. 7. 2006
Základní kapitál 67 768 000 Kč
od 16. 11. 1994 do 8. 2. 2000
Základní kapitál 45 148 000 Kč
od 1. 12. 1993 do 16. 11. 1994
Základní kapitál 37 878 000 Kč
od 17. 10. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 17. 10. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 17. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 45 148.
od 17. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 262.
od 17. 7. 2006
akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.
od 8. 2. 2000 do 17. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 45 148.
od 8. 2. 2000 do 17. 7. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 262.
od 8. 2. 2000 do 17. 7. 2006
akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.
od 15. 1. 1999 do 8. 2. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 45 148.
od 16. 11. 1994 do 15. 1. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 45 148.
od 1. 12. 1993 do 16. 11. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 2. 1. 2017
Ing VLASTIMIL POLÁŠEK - předseda představenstva
Vracov, Písečná, PSČ 696 42
den vzniku členství: 30. 11. 2016
den vzniku funkce: 30. 11. 2016
od 2. 1. 2017
Ing RADOMÍR KOPKA, MBA - místopředseda představenstva
Kyjov - Nětčice, Vinohrady, PSČ 697 01
den vzniku členství: 30. 11. 2016
den vzniku funkce: 30. 11. 2016
od 2. 1. 2017
JINDŘICH POSOLDA - člen představenstva
Bučovice, Slavkovská, PSČ 685 01
den vzniku členství: 30. 11. 2016
den vzniku funkce: 30. 11. 2016
od 21. 12. 2011 do 2. 1. 2017
Ing. Vlastimil Polášek - předseda představenstva
Vracov, Písečná, PSČ 696 42
den vzniku členství: 28. 11. 2011
den vzniku funkce: 28. 11. 2011 - 28. 11. 2016
od 21. 12. 2011 do 2. 1. 2017
Ing. Radomír Kopka, MBA - místopředseda představenstva
Kyjov, Vinohrady, PSČ 697 01
den vzniku členství: 28. 11. 2011
den vzniku funkce: 28. 11. 2011 - 28. 11. 2016
od 21. 12. 2011 do 2. 1. 2017
Jindřich Posolda - člen představenstva
Bučovice, Slavkovská, PSČ 685 01
den vzniku členství: 28. 11. 2011
od 23. 1. 2007 do 21. 12. 2011
Ing. Vlastimil Polášek - předseda představenstva
Vracov, Písečná 1599, PSČ 696 42
den vzniku členství: 21. 11. 2006 - 28. 11. 2011
den vzniku funkce: 21. 11. 2006 - 28. 11. 2011
od 23. 1. 2007 do 21. 12. 2011
Ing. Radomír Kopka - místopředseda představenstva
Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01
den vzniku členství: 21. 11. 2006 - 28. 11. 2011
den vzniku funkce: 21. 11. 2006 - 28. 11. 2011
od 23. 1. 2007 do 21. 12. 2011
Ing. Dagmar Balšínková - člen představenstva
Bučovice, Slavkovská 791, PSČ 685 01
den vzniku členství: 21. 11. 2006 - 28. 11. 2011
od 13. 8. 2002 do 23. 1. 2007
Ing. Vlastimil Polášek - předseda představenstva
Vracov, Písečná 1599
den vzniku funkce: 1. 11. 2001 - 21. 11. 2006
od 13. 8. 2002 do 23. 1. 2007
Ing. Radomír Kopka - místopředseda představenstva
Kyjov, Kollárova 285/9
den vzniku funkce: 1. 11. 2001 - 21. 11. 2006
od 13. 8. 2002 do 23. 1. 2007
Ing. Vojtěch Hering - místopředseda představenstva
Kyjov, Vrchlického 802
den vzniku funkce: 1. 11. 2001 - 21. 11. 2006
od 1. 2. 2001 do 13. 8. 2002
Ing. Vlastimil Polášek - předseda představenstva
Vracov, Písečná 1599
od 1. 2. 2001 do 13. 8. 2002
Ing. Radomír Kopka - místopředseda představenstva
Kyjov, Kollárova 285/9
od 1. 2. 2001 do 13. 8. 2002
Ing. Dagmar Balšínková - místopředseda představenstva
Bučovice, Slavkovská 791
od 2. 12. 1999 do 8. 2. 2000
JUDr. Josef Lipenský - místopředseda představenstva
Poběžovice, Pohraniční stráže 116
od 2. 12. 1999 do 1. 2. 2001
Ing. Zdeněk Kusý - místopředseda představenstva
Ostrov, S.K.Neumanna 1007
od 13. 9. 1999 do 2. 12. 1999
Dagmar Balšínková - členka představenstva
Bučovice, Slavkovská 791
od 13. 9. 1999 do 1. 2. 2001
Ing. Štěpán Oplt - místopředseda představenstva
Brno, Heinrichova 30, PSČ 620 00
od 15. 1. 1999 do 13. 9. 1999
Ing. Jan Houštěk - člen představenstva
Hronov, Na drahách 315
od 15. 1. 1999 do 13. 9. 1999
Karel Hůta - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště-Míkovice, Příkrá 175
od 15. 1. 1999 do 1. 2. 2001
Ing. Petr Štillip - předseda představenstva
Plzeň, Lukavická 16
od 26. 2. 1998 do 15. 1. 1999
Ing. Vlastimil Polášek - předseda představenstva
Vracov, Písečná 1599, PSČ 696 42
od 18. 4. 1997 do 26. 2. 1998
Ing. Vladimír Kilián - člen představenstva
Kyjov, Kollárova 222/2A
od 18. 4. 1997 do 26. 2. 1998
Ing. Svatoslav Slezák - člen představenstva
Boršice u Buchlovic, 699
od 18. 4. 1997 do 26. 2. 1998
Ing. Vlastimil Polášek - předseda představenstva
Kyjov, Zahradní 1186
od 18. 4. 1997 do 15. 1. 1999
JUDr. Jana Zemanová - místopředsedkyně představenstva
Ždánice, Kostelní 802
od 18. 4. 1997 do 15. 1. 1999
Ing. Milan Kamera - člen představenstva
Kyjov, Kollárova 287/1
od 23. 7. 1996 do 18. 4. 1997
Ing. Milan Rybecký - člen představenstva
Praha 8, Libeň, U Pošty 8/1097
od 23. 7. 1996 do 18. 4. 1997
Ing. Vlastimil Polášek - předseda představenstva
Kyjov, Zahradní 1186
od 23. 7. 1996 do 18. 4. 1997
JUDr. Jana Zemanová - místopředsedkyně představenstva
Ždánice, Kostelní 802
od 23. 7. 1996 do 18. 4. 1997
Ing. Milan Kamera - člen představenstva
Kyjov, Kollárova 287/1
od 23. 7. 1996 do 18. 4. 1997
Ing. Vladimír Kilián - člen představenstva
Kyjov, Kollárova 222/2A
od 1. 12. 1993 do 23. 7. 1996
Ing. Jan Vrbka - člen představenstva
Praha 9, Dostálových 1021
od 1. 12. 1993 do 23. 7. 1996
Ing. Michael Zajíček - člen představenstva
Zlín, Pod rozhlednou 1838
od 1. 12. 1993 do 23. 7. 1996
Ing. Miloslav Novotný - člen představenstva
Zlín, Slunečná 4566
od 1. 12. 1993 do 23. 7. 1996
Ing. Jindřich Žižlavský - člen představenstva
Bučovice, Legionářská 176
od 1. 12. 1993 do 23. 7. 1996
Jiří Kříž - člen představenstva
Bučovice, Vinohradská 640
od 3. 10. 2014
Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva.
od 23. 1. 2007 do 3. 10. 2014
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování se dějě tak, že k vytištěné, otištěné nebo nadepsané obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně.
od 2. 12. 1999 do 23. 1. 2007
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda představenstva nebo kterýkoliv z místopředsedů představenstva, každý samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo kterýkoliv z místopředsedů představenstva, každý samostatně.
od 25. 5. 1999 do 2. 12. 1999
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis pouze předseda představenstva.
od 15. 1. 1999 do 25. 5. 1999
Způsob jednání: Navenek zastupuje představenstvo předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.
od 1. 12. 1993 do 15. 1. 1999
Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují společně předseda a místopředseda a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Všichni takto činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 23. 1. 2018
MARTINA KOPKOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Kyjov - Nětčice, Vinohrady, PSČ 697 01
den vzniku členství: 1. 1. 2018
den vzniku funkce: 1. 1. 2018
od 2. 1. 2017
Mgr EVA POLÁŠKOVÁ, Ph.D - předseda dozorčí rady
Brno - Veveří, Tučkova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 30. 11. 2016
den vzniku funkce: 30. 11. 2016
od 2. 1. 2017
MARIE POLÁŠKOVÁ - člen dozorčí rady
Vracov, Písečná, PSČ 696 42
den vzniku členství: 30. 11. 2016
den vzniku funkce: 30. 11. 2016
od 2. 1. 2017 do 23. 1. 2018
Bc ALENA KOPKOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Kyjov - Nětčice, Vinohrady, PSČ 697 01
den vzniku členství: 30. 11. 2016 - 10. 12. 2017
den vzniku funkce: 30. 11. 2016 - 10. 12. 2017
od 3. 10. 2014 do 2. 1. 2017
ALENA KOPKOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Kyjov - Nětčice, Vinohrady, PSČ 697 01
den vzniku členství: 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 31. 3. 2014 - 28. 11. 2016
od 21. 12. 2011 do 3. 10. 2014
Mgr. Ivana Kopková - místopředseda dozorčí rady
Kyjov, Vinohrady, PSČ 697 01
den vzniku členství: 28. 11. 2011 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 28. 11. 2011 - 31. 3. 2014
od 21. 12. 2011 do 2. 1. 2017
Mgr. Eva Polášková, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Brno, Tučkova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 28. 11. 2011
den vzniku funkce: 28. 11. 2011 - 28. 11. 2016
od 21. 12. 2011 do 2. 1. 2017
Yvona Gottwaldová - člen dozorčí rady
Bučovice, Legionářská, PSČ 685 01
den vzniku členství: 28. 11. 2011
od 23. 1. 2007 do 21. 12. 2011
Mgr. Eva Polášková - předseda dozorčí rady
Brno, Velkopavlovická 5/21, PSČ 628 00
den vzniku členství: 21. 11. 2006 - 28. 11. 2011
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 28. 11. 2011
od 23. 1. 2007 do 21. 12. 2011
Ivana Kopková - místopředseda dozorčí rady
Kyjov, Kollárova 285/9, PSČ 697 01
den vzniku členství: 21. 11. 2006 - 28. 11. 2011
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 28. 11. 2011
od 23. 1. 2007 do 21. 12. 2011
Lubomír Kopka - člen dozorčí rady
Kyjov, Švabinského 1143, PSČ 697 01
den vzniku členství: 21. 11. 2006 - 28. 11. 2011
den vzniku funkce: 4. 12. 2006 - 28. 11. 2011
od 23. 7. 2003 do 23. 1. 2007
Mgr. Eva Polášková - předseda dozorčí rady
Brno, Velkopavlovická 5/21
den vzniku funkce: 17. 3. 2003 - 21. 11. 2006
od 23. 7. 2003 do 23. 1. 2007
Ivana Kopková - člen dozorčí rady
Kyjov, Kollárova 285/9
den vzniku funkce: 17. 3. 2003 - 21. 11. 2006
od 23. 7. 2003 do 23. 1. 2007
Oldřiška Heringová - člen dozorčí rady
Kyjov, Vrchlického 802
den vzniku funkce: 17. 3. 2003 - 21. 11. 2006
od 13. 8. 2002 do 23. 7. 2003
JUDr. Jana Vorlíčková - předseda
Brno, Tábor 59
den vzniku funkce: 1. 11. 2001 - 17. 3. 2003
od 13. 8. 2002 do 23. 7. 2003
Petra Mlčochová - člen
Dobromilice, 179
den vzniku funkce: 1. 11. 2001 - 17. 3. 2003
od 13. 8. 2002 do 23. 7. 2003
Ing. Leoš Holas - člen
Hradec Králové, U cihelny 457
den vzniku funkce: 1. 11. 2001 - 17. 3. 2003
od 1. 2. 2001 do 13. 8. 2002
Eva Polášková - předseda
Brno, Velkopavlovická 5/21
od 1. 2. 2001 do 13. 8. 2002
Ivana Kopková - člen
Kyjov, Kollárova 285/9
od 1. 2. 2001 do 13. 8. 2002
Ing. Vojtěch Hering - člen
Kyjov, Vrchlického 802
od 13. 9. 1999 do 1. 2. 2001
Ing. Lenka Klauberová - předsedkyně
Plzeň, Lukavická 16
od 13. 9. 1999 do 1. 2. 2001
Barbara Kusá - členka
Ostrov n.O., S.K.Neumanna 1007
od 13. 9. 1999 do 1. 2. 2001
Stanislava Lipenská - členka
Poběžovice, Pohraniční stráže 116
od 15. 1. 1999 do 13. 9. 1999
Mgr. Martin Tér - předseda
Teplice nad Metují, Zdoňov 17
od 15. 1. 1999 do 13. 9. 1999
Mgr. Štěpánka Hrubá - členka
Police nad Metují, Hlavňov 29
od 15. 1. 1999 do 13. 9. 1999
Ing. Václav Ducháč - člen
Velké Poříčí, Na kopci 394
od 18. 4. 1997 do 15. 1. 1999
Ing. Antonín Hála - člen
Dražovice 277, pošta Letonice,
od 18. 4. 1997 do 15. 1. 1999
Ing. Radomír Kopka - člen
Kyjov, Kollárova 285
od 18. 4. 1997 do 15. 1. 1999
Ing. Milan Rybecký - člen
Praha 8, U Pošty 8
od 23. 7. 1996 do 18. 4. 1997
Ing. Aleš Novák - člen
Brno, Joštova 5
od 23. 7. 1996 do 18. 4. 1997
Ing. Radomír Kopka - člen
Kyjov, Kollárova 285
od 1. 12. 1993 do 23. 7. 1996
Ing. Ivo Sedláček - člen
Pustiměřské Prusy, 244
od 1. 12. 1993 do 23. 7. 1996
František Borovička - člen
Praha 10, Želivecká 2810
od 1. 12. 1993 do 18. 4. 1997
Ing. Antonín Hála - člen
Dražovice 277, pošta Letonice,
Akcionáři
od 7. 12. 1999 do 8. 2. 2000
MIKRONA Praha, a.s., IČO: 63999439
Praha 8, U pošty 8
od 26. 2. 1998 do 2. 12. 1999
MIKRONA Praha,a.s., IČO: 63999439
Praha 8, U pošty 8
Hodnocení firmy
+8
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

4. 12. 2020 | | Ondřej Tůma | 1 komentářů

 Krize rodí příležitosti. Startupy očima expertů

Jak se daří startupům v době koronavirové? Chopí se dravé firmy příležitosti? Na co se mají připravit ty, které chtějí uspět?

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

1. 12. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 102 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci definitivně schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Využití nového systému bude dobrovolné, podnikatelům může přinést výhody i nevýhody.

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 7 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 24 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 665,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 675,00 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 712,70 Kč
ČSOB 2 712,70 Kč
Expobank CZ 2 721,30 Kč
Komerční banka 2 728,34 Kč
Česká spořitelna 2 736,00 Kč
Raiffeisenbank 2 766,68 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 775,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+144
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+25
+
-
3.Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

0
+
-
4.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

0
+
-
5.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-105
+
-

Články na Heroine.cz

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Nebyl by svět krásný, kdyby každý měl šanci uspět zcela jen podle svých schopností a snahy?...více

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Děti kvůli covidu nezhloupnou. Otázka je, jak dobře je budeme učit, až se vrátí do škol

Rozhovor s lingvistkou Evou Lehečkovou a odbornicí na vzdělávání Kateřinou Šormovou o...více

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Nebojte se investovat. Jde to ekologicky a odpovědně

Pokud chceme pomáhat světu, musíme začít nejdříve sami u sebe. Peníze řídí svět, a pokud...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services