MORAGRO, a.s. v Prostějově
IČO: 49968157

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 1994

MORAGRO, a.s. v Prostějově

Sídlo
od 11. 8. 2014 do 23. 11. 2015
Prostějov, Za drahou , PSČ 796 01
od 5. 11. 2004 do 11. 8. 2014
Prostějov, Za drahou 4332/4, PSČ 796 87
od 1. 1. 1994 do 5. 11. 2004
Prostějov, Za drahou 675
IČO
od 1. 1. 1994

49968157

DIČ

CZ49968157

Identifikátor datové schránky:4rse9fh
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1203 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 14. 8. 2013
- Opravy silničních vozidel
od 14. 8. 2013
- Hostinská činnost
od 14. 8. 2013
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 14. 8. 2013
- Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 14. 8. 2013
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 14. 8. 2013
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 10. 2003
- provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce
od 9. 10. 2003 do 14. 8. 2013
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 9. 4. 2002 do 14. 8. 2013
- velkoobchod
od 9. 4. 2002 do 14. 8. 2013
- zprostředkování obchodu
od 9. 4. 2002 do 14. 8. 2013
- výroba krmných směsí
od 9. 4. 2002 do 14. 8. 2013
- opravy silničních vozidel
od 9. 4. 2002 do 14. 8. 2013
- testování, měření a analýzy
od 9. 4. 2002 do 14. 8. 2013
- hostinská činnost
od 9. 4. 2002 do 14. 8. 2013
- prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické
od 9. 4. 2002 do 14. 8. 2013
- silniční motorová doprava nákladní
od 9. 4. 2002 do 14. 8. 2013
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 3. 3. 1998 do 9. 4. 2002
- Provozování dráhy-vlečky Moragro, a.s. v Prostějově
od 3. 3. 1998 do 9. 4. 2002
- Ekonomické poradenství, včetně vedení kompletního účetnictví
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Nákup, skladování, ošetřování, úprava a odbyt zemědělských výrobků včetně federálních hmotných rezerv
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Výroba a dodávky zemědělských potřeb a ostatních výrobků při poskytování služeb
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Obchodní a odbytová činnost
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad, doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Výroba chemikálií, ochranných chemických a biologických přípravků
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Výroba a aplikace desinfekčních, desinsekčních a deratizačních prostředků, včetně bílení a malování
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Výroba a montáž strojů, přístrojů, konstrukcí a zařízení pro měření a regulaci elektrotechnických výrobků včetně mikroelektroniky a náhradních dílů
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Dřevovýroba
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Opravárenská činnost
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Servisní a analytická laboratorní činnost
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Veřejná silniční přeprava nákladů a osob podle zvláštního povolení včetně zahraniční přepravy
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Zprostředkování přepravy a zajištění vytížení
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Zprostředkovatelská činnost na prodej nevyužitých zásob z vedlejší výroby zemědělských a jiných organizací
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Reprografické práce
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Propagační a publikační činnost
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Práce a služby v oblasti VT a VTEI
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Zajišťování vzdělávání a přípravy pracovníků ve vybraných profesích
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Provoz veřejného vážení na vážních zařízeních
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Nákup a prodej chovných a užitkových zvířat
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Zahraničně obchodní činnost
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Nákup a prodej osiv a sadbového materiálu
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Výroba mouky a ostatních mlynářských výrobků
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Pekařská činnost
od 1. 1. 1994 do 9. 4. 2002
- Stavební, montážní a technologické práce
Ostatní skutečnosti
od 25. 8. 2016
- Valná hromada společnosti přijala dne 19.8.2016 následující usnesení: Valná hromada v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen jako "zákon o obchodních korporacích"): I.určuje, že hlavním akcionářem společnosti MORAGRO, a. s. v Prostějově, IČ: 49968157, sídlem: Prostějov, Za drahou 4332/4, PSČ 796 01, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně zapsané v oddílu B, vložka 1203 (dále také jen jako "Společnost") je společnost MORAGRO TRADING, a.s., IČ: 25551833, se sídlem Za drahou 4332/4, 796 01 Prostějov, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně zapsaná v oddílu B, vložka 2862 (dále také jen jako "Hlavní akcionář"), která vlastní ve Společnosti účas tnické cenné papíry (dále také jen jako "akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (slovy: devadesát procent) základního kapitálu Sp olečnosti a je s nimi spojen více než 90 % (slovy: devadesát procent) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 28. 7. 2016 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni by l a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 132.377 (slovy: jedno sto třicet dva tisíc tři sta sedmdesát sedm) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 97,07 % (slovy: devadesát sedm ce lých a sedm setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 97,48 % (slovy: devadesát sedm celých a čtyřicet osm setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. II.rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále také jen jako "den účinnosti přechodu"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnost i, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. III.určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 1.134,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 1/849/2016 ze dne 23. 6. 2016 vypracovaným společností TPA Horwath Valuation Services s.r.o., znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky, IČ: 25507796, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsanou v oddílu C, vložka 151055, a to ke dni (tj. s datem ocenění) 31. 5. 2016 (dále také jen jako "znalecký posudek"). V nalézací části znaleckého posudku je uveden následující nález: "Výše protiplnění za kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) společnosti MORAGRO (pozn.: legislativní zkratka používaná ve znaleckém posudku pro Spol ečnost) činí k datu ocenění 1.134,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých)". Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance, a to konkrétně společnosti Komerční banka, a.s., IČ: 453 17 054, sídlem: Praha 1, Na Příkopě 969/33, PSČ 114 07, v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsané v oddílu B, vložka 1360 (dále také jen jako "Banka"). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo představenstvu Společnosti před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. IV.informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: 582 360 550. V.schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Banky, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s ustanovením § 389 zákona o obchodních korporacích protiplnění bez zbytečného odklad u, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, nebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcioná ře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. VI.stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají Společnosti v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, a to v sídle Společnosti v pracov ních dnech v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel. čísle 582 360 550. VII.upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, případně v dodatečné lhůtě určené Společností (respektive představenstvem Společnosti) v délce čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích, tj. prohlásí nepředložené (nevrácené) akcie za neplatné. VIII.upozorňuje, že banka poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře zaniklo. IX.konstatuje, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 zákona o obchodních korporacích předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za akcie prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ustanovením § 387 odst. 4 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové akcie.
od 11. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 11. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 11. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 8. 2013 do 11. 8. 2014
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 21.6.2013.
od 5. 11. 2004 do 14. 8. 2013
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 30.6.2004.
od 9. 10. 2003 do 5. 11. 2004
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 30.06.2003.
od 14. 9. 1999 do 5. 11. 2004
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 2.7.1999.
od 18. 9. 1998 do 5. 11. 2004
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 28.8.1998.
od 3. 3. 1998 do 5. 11. 2004
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 29.8.1997.
od 20. 1. 1998 do 5. 11. 2004
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 27.10.1997.
od 2. 4. 1997 do 5. 11. 2004
- Byly předloženy stanovy společnosti přijaté valnou hromadou konanou dne 30.9.1996.
od 2. 4. 1997 do 11. 8. 2014
- Základní jmění: 136 379 000 Kč, je splaceno.
od 9. 9. 1996 do 5. 11. 2004
- Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne l7.6.1996 o záměru společnosti snížit základní jmění ze 143,740.000 Kč o 7,361.000 Kč na 136,379.000 Kč.
od 3. 8. 1995 do 5. 11. 2004
- Ke dni 3.8.1995 se zapisuje změna stanov v čl. 9,14,46,49, přijatá valnou hromadou dne 12.6.1995.
Kapitál
od 11. 8. 2014
Základní kapitál 136 379 000 Kč, splaceno 136 379 000 Kč.
od 2. 4. 1997 do 11. 8. 2014
Základní kapitál 136 379 000 Kč
od 1. 1. 1994 do 2. 4. 1997
Základní kapitál 143 740 000 Kč
od 14. 8. 2013
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 136 379.
od 2. 4. 1997 do 14. 8. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 136 379.
od 2. 4. 1997 do 14. 8. 2013
v listinné podobě
od 1. 1. 1994 do 2. 4. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 143 740.
Statutární orgán
od 3. 7. 2017
PETR HRADIL - předseda představenstva
Bystročice, , PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 6. 2017
den vzniku funkce: 30. 6. 2017
od 3. 7. 2017
Ing. TOMÁŠ HRADIL - člen představenstva
Olomouc - Holice, Náves Svobody, PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 6. 2017
od 3. 7. 2017
Ing. ROMAN HRADIL - člen představenstva
Bystročice, , PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 6. 2017
od 23. 11. 2015 do 3. 7. 2017
PETR HRADIL - předseda představenstva
Bystročice, , PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 29. 6. 2012 - 29. 6. 2017
od 23. 11. 2015 do 3. 7. 2017
Ing. DRAHOMÍR TOBIÁŠ - člen představenstva
Senice na Hané, Zákostelí, PSČ 783 45
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 29. 6. 2017
od 23. 11. 2015 do 3. 7. 2017
Ing. ROMAN HRADIL - člen představenstva
Bystročice, , PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 29. 6. 2017
od 9. 10. 2012 do 23. 11. 2015
Petr Hradil - předseda představenstva
Bystročice, , PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 29. 6. 2012
od 9. 10. 2012 do 23. 11. 2015
Ing. Drahomír Tobiáš - člen představenstva
Senice na Hané, Zákostelí, PSČ 783 45
den vzniku členství: 29. 6. 2012
od 9. 10. 2012 do 23. 11. 2015
Ing. Roman Hradil - člen představenstva
Bystročice, , PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 6. 2012
od 21. 9. 2007 do 9. 10. 2012
Petr Hradil - předseda představenstva
Bystročice, 92, PSČ 783 41
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 29. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 21. 9. 2007 do 9. 10. 2012
Ing. Jan Pavlíček - člen představenstva
Olomouc, Mánesova 3, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 29. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 21. 9. 2007 do 9. 10. 2012
Ing. Roman Hradil - člen představenstva
Bystročice, 92, PSČ 783 41
den vzniku funkce: 29. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 4. 10. 2002 do 21. 9. 2007
Ing. Roman Hradil - člen představenstva
Bystročice, 92, PSČ 783 41
den vzniku funkce: 29. 6. 2002 - 29. 6. 2007
od 14. 9. 1999 do 21. 9. 2007
Ing. Jan Pavlíček - člen představenstva
Olomouc, Mánesova 3
od 18. 9. 1998 do 4. 10. 2002
Ing. Walter Schrott - člen představenstva
Kroměříž, Havlíčkova 4253
od 3. 3. 1998 do 14. 9. 1999
RNDr. Libor Žák - člen představenstva
Praha 9-Libeň, Sokolovská 1996
od 2. 4. 1997 do 3. 3. 1998
ing. Radovan Zeman - člen představenstva
Olomouc, Trnkova 31
od 2. 4. 1997 do 14. 9. 1999
ing. Josef Zatloukal - člen představenstva
Kralice na Hané, 13
od 2. 4. 1997 do 21. 9. 2007
Petr Hradil - předseda představenstva
Bystročice, 92
od 3. 8. 1995 do 2. 4. 1997
ing. Svatopluk Sýkora - člen představenstva
Praha 6 - Ruzyně, Družicova 5
od 3. 8. 1995 do 2. 4. 1997
ing. Josef Zatloukal - člen představenstva
Kralice na Hané, 13
od 9. 3. 1994 do 2. 4. 1997
Petr Hradil - předseda představenstva
Bystročice, 92
od 1. 1. 1994 do 9. 3. 1994
Petr Hradil - člen představenstva
Bystročice, 92
od 1. 1. 1994 do 3. 8. 1995
Ing. Vojtěch Bílý - člen představenstva
Březsko, 4
od 1. 1. 1994 do 3. 8. 1995
Ing. Jan Pavlíček - člen představenstva
Olomouc, Mánesova 3
od 11. 8. 2014
Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva.
od 2. 4. 1997 do 11. 8. 2014
Způsob zastupování: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že osoby oprávněné jednat za společnost se podepíší k napsanému či natištěnému názvu společnosti a uvedou svou funkci.
od 1. 1. 1994 do 2. 4. 1997
Způsob zastupování: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva.
Dozorčí rada
od 3. 7. 2017
HANA KŘEČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Hrdibořice, , PSČ 798 12
den vzniku členství: 30. 6. 2017
den vzniku funkce: 30. 6. 2017
od 3. 7. 2017
DOBROMILA HRADILOVÁ - člen dozorčí rady
Bystročice, , PSČ 779 00
den vzniku členství: 30. 6. 2017
od 3. 7. 2017
Ing. VLADISLAVA BÁBKOVÁ - člen dozorčí rady
Lešany, , PSČ 798 42
den vzniku členství: 30. 6. 2017
od 23. 11. 2015 do 3. 7. 2017
HANA KŘEČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Hrdibořice, , PSČ 798 12
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 29. 6. 2017
den vzniku funkce: 29. 6. 2012 - 29. 6. 2017
od 23. 11. 2015 do 3. 7. 2017
Ing. JAN PAVLÍČEK - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Mánesova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 29. 6. 2017
od 23. 11. 2015 do 3. 7. 2017
Ing. VLADISLAVA BÁBKOVÁ - člen dozorčí rady
Lešany, , PSČ 798 42
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 29. 6. 2017
od 9. 10. 2012 do 23. 11. 2015
Hana Křečková - předseda dozorčí rady
Hrdibořice, , PSČ 798 12
den vzniku členství: 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 29. 6. 2012
od 9. 10. 2012 do 23. 11. 2015
Ing. Jan Pavlíček - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Mánesova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 6. 2012
od 9. 10. 2012 do 23. 11. 2015
Ing. Vladislava Bábková - člen dozorčí rady
Lešany, , PSČ 798 42
den vzniku členství: 29. 6. 2012
od 7. 8. 2008 do 9. 10. 2012
Hana Křečková - předseda dozorčí rady
Kralice na Hané, Hrdibořice 71, PSČ 798 12
den vzniku členství: 30. 6. 2008 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 29. 6. 2012
od 21. 9. 2007 do 9. 10. 2012
Ing. Drahomír Tobiáš - člen dozorčí rady
Senice na Hané, Zákostelí 41, PSČ 783 45
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 21. 9. 2007 do 9. 10. 2012
Ing. Vladislava Bábková - člen dozorčí rady
Lešany u Prostějova, 139, PSČ 798 42
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 9. 10. 2003 do 21. 9. 2007
Ing. Vladislava Bábková - členka
Lešany u Prostějova, 139, PSČ 798 42
den vzniku funkce: 30. 6. 2003 - 29. 6. 2007
od 21. 5. 2003 do 7. 8. 2008
Hana Křečková - předseda
Kralice na Hané, Hrdibořice 71, PSČ 798 12
den vzniku funkce: 23. 1. 2003 - 23. 1. 2008
od 14. 9. 1999 do 21. 5. 2003
ing. Vojtěch Bílý - předseda
Březko 4,
od 3. 3. 1998 do 21. 9. 2007
Ing. Drahomír Tobiáš - člen
Senice na Hané, Zákostelí 41
od 2. 4. 1997 do 20. 1. 1998
ing. Svatopluk Sýkora - člen
Praha 6-Ruzyně, Družicová 978/4
od 2. 4. 1997 do 3. 3. 1998
JUDr. Pavel Štěpánek - člen
Olšany, 100
od 2. 4. 1997 do 14. 9. 1999
ing. Jan Pavlíček - předseda
Olomouc, Mánesova 3
od 2. 4. 1997 do 14. 9. 1999
ing. Vojtěch Bílý - člen
Březko 4,
od 2. 4. 1997 do 9. 10. 2003
ing. Jitka Strouhalová - člen
Praha 8 - Troja, U Pentlovky 467/5
od 3. 8. 1995 do 2. 4. 1997
ing. Jitka Strouhalová - člen
Praha 8 - Troja, U Pentlovky 467/5
od 3. 8. 1995 do 2. 4. 1997
ing. Jan Pavlíček - člen
Olomouc, Mánesova 3
od 3. 8. 1995 do 2. 4. 1997
ing. Vojtěch Bílý - člen
Březko 4,
od 1. 1. 1994 do 3. 8. 1995
Ing. Pavel Grulich - člen
Prostějov, Resslova 3
od 1. 1. 1994 do 3. 8. 1995
Ing. Josef Tesař - člen
Kostelec na Hané, Palackého 791
od 1. 1. 1994 do 3. 8. 1995
Miroslav Slezáček - člen
Kralice na Hané, Tyršova 287
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 10 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Kolem AirBnB radši po špičkách

15. 6. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 19 komentářů

Kolem AirBnB radši po špičkách

AirBnB nejspíš není takovým požehnáním, jak ho maluje PR oddělení. Ale důkazů, že by astronomicky zvyšovalo nájmy, se nedostává.

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

15. 6. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

Finanční trhy nezažívají nejlepší období. Kde hledat atraktivní investiční příležitosti a jak se vyhnout průšvihu, který zamává s vaším portfoliem? Zeptali jsme se předních ekonomů, analytiků, investorů a potrfolio manažerů investičních společností.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr zdravotnictví a druhý celostní lékař, který se specializuje na výživu, může z toho být...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou cestu po Asii ve dvacátých letech minulého století, odhaluje jeho kontroverzní názory...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno vás štve a na nic nemáte náladu. V práci nemůžete přežít dotěrné otázky vlezlých...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+379
+
-
2.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+113
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-33
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-87
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-195
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 584,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 647,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 709,11 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 729,90 Kč
Raiffeisenbank 2 740,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.