Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

LINEA NIVNICE, a.s.
IČO: 49970666

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 21. 10. 1994

LINEA NIVNICE, a.s.

od 1. 1. 1994 do 21. 10. 1994

Linea Nivnice, a.s.

Sídlo
od 29. 7. 2014 do 17. 3. 2015
Nivnice, U dvora , PSČ 687 51
od 29. 2. 2000 do 29. 7. 2014
Nivnice, U Dvora 190, PSČ 687 51
od 1. 1. 1994 do 29. 2. 2000
Nivnice, U dvora 190, PSČ 687 51
IČO
od 1. 1. 1994

49970666

DIČ

CZ49970666

Identifikátor datové schránky:7p7eypw
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1243 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 17. 9. 2014
- výroba elektřiny
od 15. 9. 2009
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 15. 9. 2009
- Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)
od 15. 9. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 6. 2007
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 19. 7. 2002 do 15. 9. 2009
- výroba nápojů
od 19. 7. 2002 do 15. 9. 2009
- velkoobchod
od 19. 7. 2002 do 15. 9. 2009
- specializovaný maloobchod
od 19. 7. 2002 do 15. 9. 2009
- výroba potravinářských výrobků
od 1. 1. 1994 do 19. 7. 2002
- Výroba nealkoholických nápojů
od 1. 1. 1994 do 19. 7. 2002
- Obchodní činnost
od 1. 1. 1994 do 15. 9. 2009
- Výroba lihovin - likérů
od 1. 1. 1994 do 15. 9. 2009
- Výroba vína
od 1. 1. 1994 do 15. 9. 2009
- Konstrukční, stavební, strojně montážní a opravárenská činnost. Vývoj, výroba, nákup a prodej strojů, přístrojů, zařízení a náhradních dílů. Vývoj, výroba, nákup a prodej tepelné a elektrické energie
od 1. 1. 1994 do 15. 9. 2009
- Silniční doprava pro vlastní i cizí potřeby v rozsahu a podmínek stanovených příslušnými předpisy
Ostatní skutečnosti
od 29. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 25. 10. 2007
- Společnost LINEA NIVNICE, a.s. jako společnost nástupnická se sloučila se společností ARNA, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jižní 938, PSČ 686 05, IČ: 494 37 186, která sloučením zanikla. Na společnost LINEA NIVNICE, a.s. přešlo jmění zanikají cí společnosti ARNA, a.s.
od 15. 1. 2007 do 25. 10. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti LINEA NIVNICE, a.s. přijala dne 3.ledna 2007 následujicí rozhodnutí: Rozhodnutí podle ustanovení § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti LINEA NIVNICE,a.s. se sídlem Nivnice, U Dvora 190, okres Uherské Hradiště, PSČ: 687 51, IČ: 49970666 ( dále jen "Společnost" ) je společnost ARNA, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jižní 938, IČ: 494 37 186, zapsan á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1104 (dále jen " hlavní akcionář"), a to ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií Společnosti podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku, když vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 95,62% na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akionáře bylo osvědčeno: a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil akcie vydané Společností, a to 22 (dvacet dva) kusy hromadných listin vydaných Společností, jež nahrazují kmenové listinné akcie ve formě na maji tele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá o celkové jmenovité hodnotě 102 108 000,-Kč (sto dva milionů jedno sto osm tisíc Kč), a výpisem ze seznamu akcionářů vlastnících akcie na jméno Společnosti, který Společnost vede v souladu s § 156 odst. 2, obcho dního zákoníku, v němž je evidován hlavní akcionář jako vlastník všech vydaných akcií na jméno o celkové jmenovité hodnotě 2 223 000,- Kč ( dva miliony dvě stě dvacet tři Kč); a předložením výše uvedených hromadných listin ke dni konání valné hromady; b) prohlášením představenstva společnosti ze 03.01.2007, jímž je osvědčeno, že ve Společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u Společnosti v obchodním rejstříku; c) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 24.11.2006 , že je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 95,62% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti; d) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze 03.01.2007, že v době konání valné hromady je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 104.331.000,- Kč a představují podíl 95,62% na základním kapitálu a hlasovacích práv ech ve Společnosti; e) stanovami společnosti, podle jejichž článku 9 odst. 4 je s každým 1.000,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie spojen jeden hlas a pro všechny akcie a akcionáře platí stejný způsob hlasovaní na valné hromadě bez omezení nejvyšším počtem hlasů, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu Společnosti, a to 95,62%. Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 104 331 ks akcií o celkové jmenovité hodnotě 104 331 000,- Kč, a to 102 108 kusů kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každ á o celkové jmenovité hodnotě 102 108 000,- Kč ( sto dva milionů jedno sto osm tisíc Kč), a 2 223 kusů akcií na jméno emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč o celkové jmenovité hodnotě 2 223 000,- Kč (dva miliony dvě stě dvacet tři Kč); 2. Přechod akcií Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, to znamená že všechny akcie vydané Společností ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc Kč), ve formě na majitele, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přechodu akcií dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o přechodu akcií do obchodního rejstříku. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1579,-Kč (jeden tisíc pět set sedmdesát devět) za každou jednu kmenovou akcii na majitele vydanou Společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden ti síc Kč). Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 103/2006, vypracovaným znaleckým ústavem Kvita, Pawlita&Partneři, s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1334/27, Ostrava-Slezská Ostrava , PSČ: 710 00, IČ: 607 74 665, vyhotoveným dne 22.listopadu 2006. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjisti l tržní hodnotu podniku. Při ocenění provozního majetku podniku znalec aplikoval dva modely ocenění - model diskontovaného cash flow entity a model ekonomické přidané hodnoty EVA. Pro ocenění neprovozního majetku podniku byly aplikovány dva modely ocenění - model výnosový metodou kapitalizovaných čistých výnosů a model majetkových na bázi upravené účetní hodnoty, případně byla uplatněna jejich vzájemná kombinace v závislosti od charakteru oceňovaného neprovozního majetku. Přehled zjištěných výsledků podle vybraných metod ocenění je uveden v kapitole 5.3. tohoto posudku. V konečném důsledku se znalec přiklonil k modelu DCF. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci využití práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 1 579,- Kč za jednu akcii Společnosti je přiměřená ve smyslu ustanove ní § 183i a násl. ObchZ. Česká národní banka rozhodnutím č. j. 45/N/146/2006/3/2006/10902/540 ze dne 24.11.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Spole čnosti na hlavního akcionáře, a to rovněž za protiplnění ve výši 1 579,-Kč (jeden tisíc pět set sedmdesát devět Kč) za každou z akcií, jichž se přechod týká. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytně protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázán o zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií Společnosti je pověřen obchodník s cennými papíry GARFIELD a.s., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Zámecká 488/20, IČ: 47676710, PSČ: 702 00 (dále jen "obchod ník s cennými papíry"). Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši 7 541 304,- Kč (sedm milionů pět set čtyřicet jeden tisíc tři sta čtyři Kč) potřebné k výplatě protiplnění. 5. Předložení akcií a předání hlavnímu akcionáři Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavad ní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akc ionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hod. Tímt o předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvednou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádosti uvedou požadovan ý způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou.
od 16. 9. 2005 do 25. 10. 2007
- Zapisuje se změna stanov se zapracováním změn schválených rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 25.08.2005.
od 29. 2. 2000 do 16. 6. 2000
- Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 16.12.1999 o záměru zvýšit základní jmění úpisem nových akcií: Základní jmění se zvyšuje o 35.000.000,- Kč na 109.107.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští. Počet upisovaných akcií 35.000 ks ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kmenové, zaknihované, na majitele. Upisování proběhne v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto usnesení. Výše emisního kursu 1.000,- Kč. Splácení upsaných akcií je přípustné jen nepeněžitým vkladem-pohledávkou obchodní společnosti ARNA, a.s., IČO 49 43 71 86 vůči obchodní společnosti LINEA NIVNICE, a.s. ve výši 35.000.000,- Kč oceněné posudky znalců ing.Miroslava Smělíka a ing.Vojtěcha Masaříka ze dne 10.12.1999.
od 29. 2. 2000 do 25. 10. 2007
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutími valných hromad konaných ve dnech 26.6.1998, 25.6.1999 a 16.12.1999.
od 21. 10. 1994 do 29. 2. 2000
- Akcie:
od 21. 10. 1994 do 29. 2. 2000
- 71 884 ks akcií na majitele jmenovité hodnoty 1 000,- Kč s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů
od 21. 10. 1994 do 29. 2. 2000
- 2 223 ks akcií zaměstnaneckých na jméno jm. hod. 1 000,- Kč
Kapitál
od 16. 6. 2000
Základní kapitál 109 107 000 Kč, splaceno 109 107 000 Kč.
od 26. 11. 1998 do 16. 6. 2000
Základní kapitál 74 107 000 Kč, splaceno 74 107 000 Kč.
od 1. 1. 1994 do 26. 11. 1998
Základní kapitál 74 107 000 Kč
od 17. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 109 107.
od 25. 6. 2007 do 17. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 109 107.
od 16. 9. 2005 do 25. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 223.
od 16. 9. 2005 do 25. 6. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 106 884.
od 10. 10. 2002 do 16. 9. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 106 884.
od 10. 10. 2002 do 16. 9. 2005
v zaknihované podobě
od 16. 6. 2000 do 10. 10. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 106 884.
od 16. 6. 2000 do 10. 10. 2002
s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů
od 29. 2. 2000 do 16. 6. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 71 884.
od 29. 2. 2000 do 16. 6. 2000
s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů
od 29. 2. 2000 do 16. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 223.
od 29. 2. 2000 do 16. 9. 2005
v zaknihované podobě
od 21. 10. 1994 do 29. 2. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 71 884.
od 21. 10. 1994 do 29. 2. 2000
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 2 223.
od 1. 1. 1994 do 21. 10. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 223.
od 1. 1. 1994 do 21. 10. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 71 884.
Statutární orgán
od 30. 12. 2016
Ing. GABRIEL SLANICAY - předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Františka Kretze, PSČ 686 05
den vzniku členství: 17. 11. 2014
den vzniku funkce: 17. 11. 2014
od 28. 1. 2016
Ing. STANISLAV HANÁK - místopředseda představenstva
Bílovice, , PSČ 687 12
den vzniku členství: 20. 6. 2015
den vzniku funkce: 20. 6. 2015
od 28. 1. 2016
Ing. PETR MALÍK - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Pod Rochusem, PSČ 686 05
den vzniku členství: 17. 11. 2014
den vzniku funkce: 17. 11. 2014
od 28. 1. 2016
LUDMILA HRAŠÁKOVÁ - člen představenstva
Nivnice, Nová Čtvrť, PSČ 687 51
den vzniku členství: 20. 6. 2015
den vzniku funkce: 20. 6. 2015
od 28. 1. 2016 do 30. 12. 2016
Ing. GABRIEL SLANICAY - předseda představenstva
Kunovice, Červená cesta, PSČ 686 04
den vzniku členství: 17. 11. 2014
den vzniku funkce: 17. 11. 2014
od 12. 7. 2012 do 28. 1. 2016
Ing. Stanislav Hanák - místopředseda představenstva
Bílovice, , PSČ 687 12
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 20. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2012 - 20. 6. 2015
od 12. 7. 2012 do 28. 1. 2016
Ludmila Hrašáková - člen představenstva
Nivnice, Nová Čtvrť, PSČ 687 51
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 20. 6. 2015
od 15. 12. 2011 do 28. 1. 2016
Ing. Gabriel Slanicay - předseda představenstva
Kunovice, Červená cesta, PSČ 686 04
den vzniku členství: 16. 11. 2011 - 17. 11. 2014
den vzniku funkce: 16. 11. 2011 - 17. 11. 2014
od 15. 12. 2011 do 28. 1. 2016
Ing. Petr Malík - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Pod Rochusem, PSČ 686 05
den vzniku členství: 16. 11. 2011 - 17. 11. 2014
od 14. 12. 2009 do 15. 12. 2011
Ing. Petr Malík - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Pod Rochusem 1423, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 1. 1994 - 15. 11. 2011
od 2. 11. 2009 do 12. 7. 2012
Ing. Stanislav Hanák - místopředseda představenstva
Bílovice, 172, PSČ 687 12
den vzniku členství: 29. 5. 2009 - 18. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2009 - 18. 6. 2012
od 2. 11. 2009 do 12. 7. 2012
Ludmila Hrašáková - člen představenstva
Nivnice, Nová Čtvrť 881, PSČ 687 51
den vzniku členství: 29. 5. 2009 - 18. 6. 2012
od 19. 7. 2002 do 2. 11. 2009
Jaroslav Hamada - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Jižní 938
den vzniku funkce: 1. 1. 1994 - 29. 5. 2009
od 19. 7. 2002 do 14. 12. 2009
Ing. Petr Malík - člen představenstva
Uherské Hradiště, Pod Rochuzem 1423
den vzniku funkce: 1. 1. 1994
od 19. 7. 2002 do 15. 12. 2011
Ing. Gabriel Slanicay - předseda představenstva
Kunovice, Červená cesta 1627, PSČ 686 04
den vzniku funkce: 1. 1. 1994 - 15. 11. 2011
od 26. 11. 1998 do 19. 7. 2002
Ing. Gabriel Slanicay - předseda představenstva
Uherské Hradiště-Kunovice, Červená cesta 1627, PSČ 686 04
od 26. 11. 1998 do 19. 7. 2002
Jaroslav Hamada - člen představenstva
Mařatice 938, Uherské Hradiště,
od 26. 11. 1998 do 19. 7. 2002
Ing. Petr Malík - člen představenstva
Uherské Hradiště, V. Vaculky 1010
od 26. 11. 1998 do 2. 11. 2009
MVDr. Pavel Ambros - místopředseda představenstva
Uherský Brod, Sídl. Olšava 2213
den vzniku funkce: 1. 1. 1994 - 29. 5. 2009
od 15. 3. 1996 do 26. 11. 1998
Ing. Gabriel Slanicay - předseda představenstva
Uherské Hradiště, Štěpnická 1080
od 15. 3. 1996 do 26. 11. 1998
MVDr. Pavel Ambros - místopředseda představenstva
Uherský Brod, Sídl. Olšava 2213
od 1. 1. 1994 do 15. 3. 1996
Ing. Gabriel Slanicay - člen představenstva
Uherské Hradiště, Štěpnická 1080
od 1. 1. 1994 do 15. 3. 1996
MVDr. Pavel Ambros - člen představenstva
Uherský Brod, Sídl. Olšava 2213
od 1. 1. 1994 do 26. 11. 1998
Jaroslav Hamada - člen představenstva
Mařatice 938, Uherské Hradiště,
od 1. 1. 1994 do 26. 11. 1998
Ing. Petr Malík - člen představenstva
Uherské Hradiště, V. Vaculky 1010
od 29. 7. 2014
Za společnost jedna představenstvo. Za představenstvo jednají vždy dva členové představenstva společně. Má-li představenstvo jediného člena, jedná tento člen představenstva za představenstvo samostatně.
od 29. 2. 2000 do 29. 7. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými osobami orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a/nebo společně předseda a jeden člen představenstva, a/nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva a/nebo společně dva členové představenstva a/nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva a/nebo společně předseda a jeden člen představenstva, a/nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva, a/nebo společně dva členové představenstva, a/nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 1. 1994 do 29. 2. 2000
Způsob zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 27. 3. 2018
Ing. KRISTÝNA KOBĚRSKÁ - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Slovácká, PSČ 686 01
den vzniku členství: 1. 3. 2018
den vzniku funkce: 1. 3. 2018
od 28. 1. 2016
MVDr. PAVEL AMBROS - předseda dozorčí rady
Nivnice, Podohradí, PSČ 687 51
den vzniku členství: 20. 6. 2015
den vzniku funkce: 20. 6. 2015
od 28. 1. 2016
Ing. PETR AMBROS - člen dozorčí rady
Dolní Němčí, Nad Hájkem, PSČ 687 62
den vzniku členství: 17. 11. 2014
den vzniku funkce: 17. 11. 2014
od 28. 1. 2016 do 21. 2. 2018
JAROSLAV HAMADA - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Jižní, PSČ 686 05
den vzniku členství: 20. 6. 2015 - 14. 2. 2018
den vzniku funkce: 20. 6. 2015
od 12. 7. 2012 do 28. 1. 2016
MVDr. Pavel Ambros - předseda dozorčí rady
Nivnice, Podohradí, PSČ 687 51
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 20. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2012 - 20. 6. 2015
od 12. 7. 2012 do 28. 1. 2016
Jaroslav Hamada - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Jižní 938, PSČ 686 05
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 20. 6. 2015
od 15. 12. 2011 do 28. 1. 2016
Ing. Petr Ambros - člen dozorčí rady
Dolní Němčí, Nad Hájkem, PSČ 687 62
den vzniku členství: 16. 11. 2011 - 17. 11. 2014
od 14. 12. 2009 do 15. 12. 2011
Ing. Petr Ambros - člen dozorčí rady
Dolní Němčí, Nad Hájkem 860, PSČ 687 62
den vzniku členství: 30. 6. 2000 - 15. 11. 2011
od 14. 12. 2009 do 12. 7. 2012
MVDr. Pavel Ambros - předseda dozorčí rady
Nivnice, Podohradí 372, PSČ 687 51
den vzniku členství: 29. 5. 2009 - 18. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2009 - 18. 6. 2012
od 14. 12. 2009 do 12. 7. 2012
Jaroslav Hamada - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Mařatice, Jižní 938, PSČ 686 05
den vzniku členství: 29. 5. 2009 - 18. 6. 2012
od 2. 11. 2009 do 14. 12. 2009
MVDr. Pavel Ambros - předseda dozorčí rady
Nivnice, Podhradí 372, PSČ 687 51
den vzniku členství: 29. 5. 2009
den vzniku funkce: 1. 6. 2009
od 2. 11. 2009 do 14. 12. 2009
Jaroslav Hamada - člen dozorčí rady
Dolní Němčí, Nivnická 53, PSČ 687 62
den vzniku členství: 29. 5. 2009
od 19. 7. 2002 do 2. 11. 2009
Ing. Stanislav Hanák - člen
Bílovice, 172
den vzniku funkce: 29. 6. 2001 - 29. 5. 2009
od 13. 4. 2001 do 19. 7. 2002
Ing. František Ilčík - člen
Hodonín, Janáčkova 11
den vzniku funkce: 30. 6. 2000 - 29. 6. 2001
od 13. 4. 2001 do 14. 12. 2009
Ing. Petr Ambros - člen
Dolní Němčí, Nivnická 53
den vzniku funkce: 30. 6. 2000
od 16. 6. 2000 do 19. 7. 2002
Ing. Stanislav Hanák - člen
Uherské Hradiště, Stará Tenice 1125
od 26. 11. 1998 do 16. 6. 2000
Ing. Jaromír Parobek - člen
Kroměříž, Vrchlického 2562
od 26. 11. 1998 do 16. 6. 2000
Ing. Stanislav Hanák - předseda
Uherské Hradiště, Stará Tenice 1125
od 26. 11. 1998 do 13. 4. 2001
Ing. Jaroslav Hromčík - člen
Fryšták, Nová Ves 198
od 26. 11. 1998 do 2. 11. 2009
Ludmila Hrašáková - členka
Nivnice, Nová Čtvrť 881
den vzniku funkce: 14. 3. 2000 - 29. 5. 2009
od 15. 3. 1996 do 26. 11. 1998
Ing. Stanislav Hanák - předseda
Uherské Hradiště, Stará Tenice 1125
od 15. 3. 1996 do 26. 11. 1998
Ing. Jaromír Parobek - člen
Kroměříž, Vrchlického 2562
od 1. 1. 1994 do 15. 3. 1996
Ing. Petr Čalkovský - člen
Olomouc, Dr. M. Horákové 15
od 1. 1. 1994 do 15. 3. 1996
Ing. Stanislav Hanák - člen
Uherské Hradiště, Stará Tenice 1125
od 1. 1. 1994 do 26. 11. 1998
Ludmila Hrašáková - členka
Nivnice, Nová Čtvrť 881
od 1. 1. 1994 do 26. 11. 1998
Ing. Jaroslav Hromčík - člen
Fryšták, Nová Ves 198
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 792,79 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+44
+
-
2.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+32
+
-
3.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

-8
+
-
4.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-88
+
-
5.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-153
+
-

Články na Heroine.cz

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Řídit rodinu jako stát. Pro Babiše jsou ženy dělohy na výrobu dětí

Současná medicína je na tak vysoké úrovni, že i muži v pokročilém věku mohou zastávat...více

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services