Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Triola a.s., Praha, IČO: 60192984 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Triola a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 60192984. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60192984 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
5. 1. 1994
Obchodní firma
Triola a.s.
zapsáno 5. 1. 1994
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Na Florenci 5,, Praha 1
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 13. 10. 1998
Prokopka 4, 190 00 Praha 9
zapsáno 13. 10. 1998 vymazáno 23. 4. 2002
Prokopka 172/4, 190 00 Praha 9
zapsáno 23. 4. 2002 vymazáno 18. 5. 2004
5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
zapsáno 18. 5. 2004 vymazáno 1. 7. 2020
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Nusle
Ulice: 5. května
Adresní místo: 5. května 1640/65
IČO
60192984
zapsáno 5. 1. 1994
DIČ
Identifikátor datové schránky
xxigrqb
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 5. 1. 1994
Spisová značka
B 2293/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 5. 1. 1994
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

1. 2. 2023
Změna adresy: prokurista Jiří Smékal
26. 9. 2022
Změna funkce: Ing. Zbyněk Slavík z přímý skutečný majitel na přímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 sb.
5. 8. 2022
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Petr Kala
5. 8. 2022
Vymazán člen statutárního orgánu JUDr. Jan Vorlíček
21. 10. 2021
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Tomáš Kulhavý

Všechny změny a události ve společnosti

Předmět podnikání
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /tkaniny, úplety, dámské a pánské prádlo, ložní soupravy/
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 15. 5. 1997
Výroba textilní a oděvní/dámské a pánské prádlo,ložní soupravy z tkanin a úpletů/
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 15. 5. 1997
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonam vyloučeného
zapsáno 15. 5. 1997 vymazáno 29. 9. 2009
Výroba textilní a oděvní
zapsáno 15. 5. 1997 vymazáno 29. 9. 2009
Poskytování ubytování
zapsáno 7. 3. 2000 vymazáno 29. 9. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 29. 9. 2009
Základní kapitál
89 262 000 Kč
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 19. 5. 2003
5 802 030 Kč
zapsáno 19. 5. 2003 vymazáno 26. 11. 2003
26 243 030 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 26. 11. 2003 vymazáno 1. 7. 2020
5 248 606 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 1. 7. 2020
Akcie
89262 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 19. 5. 2003
89262 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 65 Kč
zapsáno 19. 5. 2003 vymazáno 1. 3. 2005
20441 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 26. 11. 2003 vymazáno 1. 3. 2005
89262 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 65 Kč
zapsáno 1. 3. 2005 vymazáno 19. 8. 2014
20441 ks akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 1. 3. 2005 vymazáno 19. 8. 2014
89262 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 65 Kč 89262 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 65,00 Kč
zapsáno 19. 8. 2014 vymazáno 1. 7. 2020
20441 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč 20441 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč
zapsáno 19. 8. 2014 vymazáno 1. 7. 2020
89262 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 13 Kč
zapsáno 1. 7. 2020
20441 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200 Kč
zapsáno 1. 7. 2020
Ostatní skutečnosti
Mimořádná valná hromada, která se konala dne 24.1.2003, schválila toto usnesení: Základní kapitál bude snížen z toho důvodu, že společnosti vznikla za období leden-září 2002 ztráta běžného roku v rozsahu 39.617.000,- Kč (třicetdevět milionů šestsetsedmnáct tisíc Kč) a za období minulých let činí neuhrazená ztráta 53.488.000,- Kč, (padesáttři milionyčtyřistaosmdesátosm tisíc Kč) tj. ztráta z běžného hospodaření společnosti celkem činí 93.105.000,- Kč. a) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti. b) Rozsah snížení základního kapitálu bude činit 83.459.970,- Kč (slovy:osmdesáttřimilionyčtyřistapadesátdevěttisícdevětsetsedmde- sát korun českých). c) Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií z dnešních 1000,- Kč na 65,- Kč za jednu akcii, na částku 5.802.030,- Kč (slovy: pětmilionůosmsetdvatisícetřicet korun českých). d) Lhůta, v níž mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie, činí třicet dnů ode dne, kdy budou akcionáři představenstvem společnosti vyzváni způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady k předložení akcií. případná aplikace ustanovení § 213a odst.2 a § 214 obchodního zákoníku tím není dotčena. e) Místem pro předložení listinných akcií společnosti je místo, které bude stanoveno představenstvem společnosti ve výzvě akcionářům k předložení akcií. f) Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem předsedy nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem spolenčosti. případná aplikace ustanovení § 214 obchodního zákoníku tím není dotčena. g) Snížením základního kapitálu se nezhoršuje dobytnost pohledávek věřitelů společnosti. h) V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře.
zapsáno 3. 3. 2003 vymazáno 19. 5. 2003
Mimořádná valná hromada, která se konala dne 24.1.2003, schválila usnesení týkající se zvýšení základního kapitálu v tomto znění: 1. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je finanční ozdravení, posílení ekonomické situace společnosti a dále řešení vysoké účetní ztráty a propadu vlastního kapitálu společnosti s tím, že tento krok umožní další rozvoj společnosti. 2. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 20.441.000,- Kč (slovy:dvacetmilionůčtyřistačtyřicetjedentisíckorunčeských) na novou výši základního kapitálu 26.249.030,-Kč (slovy:dvacetšestmilionůdvěstečtyřicetdevěttisíctřicet korun českých). 3. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 20.441.000,-Kč se nepřipouští. 4. Základní kapitál bude zvýšen postupem dle §203 obchodního zákoníku tj. úpisem nových akcií, jejíž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem. 5. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 20.441 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude činit 1.000,-- Kč na jednu akcii, tj. souhrnně 20.441.000,-- Kč (slovy:dvacetmilionůčtyřicetjedentisíckorunčeských). 6. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako u akcií dosvadních tak, jak jsou uvedena ve stanovách společnsti s vydáním nových akcií nebou práva spojena s držením dosavadních akcií jakkoli změněna. 7. S přihlédnutím k obsahu písemné zprávy, kterou představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě s uvedením důvodů vyloučení přednostního práva přijímá valná hromada usnesení jímž se vylučuje přednostní právo akcionářů podle § 204 obchodního zákoníku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým má být BOHL INVESTMENT A.G., se sídlem 15 Rue De La Chapelle, L-1325, Lucembursko, vedeném u obvodního soudu Lucemburk, Obchodní rejstřík a rejstřík společností, sekce B, číslo 51266. 8. Na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu upisovatelem BOHL INVESTMENT A.G. bude započtena část pohledávky ve výši 20.441.000,-Kč (slovy: dvacetmilionůčtyřistačtyřicetjedentisíc korun českých) tvořící pohledávku tohoto upisovatele vůči společnosti v celkové výši 21.272.379,70 Kč (slovy:dvacetjedenamilionůdvěstěsedmdesátdvatisícetřistasemdesátdevět korun českých a 70h), písemně uznané společností dne 2.10.2002, jenž vznikla na základě: aa) Rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi ECM Real Estate Develompment Pargue s.r.o. a společností Triola a.s. ze dne 1.1.1998, na jejímž základě byla těmito smluvními stranami uzavřena Dílčí úvěrová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 31.12.1999, které všechny byly společností ECM Real Estate Development Pargue s.r.o. postoupeny na společnost BOHL INVESTMENT A.G. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 1.10.2002. bb) Rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi ECM Real Estate Investments k.s. a společností Triola a.s. ze dne 1.1.1998, na jejímž základě byla těmito smlouvními stranami uzavřena Dílčí úvěrová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 1.8.1998, Dílčí úvěrová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 4.9.1998, Dílčí úvěrová smlouva o vrácení finančních prostředků ze dne 31.12.1999 a Dílčí úvěová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 31.12.1999, které všechny byly společností ECM Real Estate Investments k.s. postoupeny na společnost BOHL INVESTMENT A.G. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 1.10.2002. cc) Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Microway Limited a společností Triola a.s. ze dne 25.3.1997, včetně dodatku č. 1 ze dne 13.8.1997, která byla postoupena Microway Limited na WINCROFT INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 22.7.1998 a kterou WINCROFT INVESTMENT MANAGEMENT A.G.. dd) Rámcové smlouvy o úvěru uzavřené mezi BOHL INVESTMENT A.G. a společností Triola a.s. ze dne 1.1.1998, včetně dodatku č. 1 ze dne 30.9.2002, na jejímž základě byla těmito smluvními stranami uzavřena Dílčí úvěrová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 9.1.1998 a Dílčí úvěrová smlouva o čerpání finančních prostředků ze dne 25.10.1999. 9. Valná hromada dle § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku schvaluje započtení s ohledem na to, že společnost nemá dostatečné volné peněžní prostředky k úhradě dluhu odpovídajícího pohledávce předem vybraného zájemce, že společnost sníží svůj celkový objem závazků, a že je naopak účelné, aby společnost zvýšila svůj základní kapitál. 10. Podmínkou zahájení upisování akcií je pravomocný zápis snížení základního kapitálu společnosti na 5.802.030,- Kč ve smyslu rozhodnutí této valné hromady do obchodního rejstříku a součastně pravomocný zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 11. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku je představenstvo povinno zaslat předem určenému zájemci, BOHL INVESTMENT A.G., spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo předem určenému zájemci, BOHL INVESTMENT A.G. doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. 12. Pro uzavření smlouvy o započtení budou platit následující pravidla: aa) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci, BOHL INVESTMENT A.G., spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. bb) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci, BOHL INVESTMENT A.G., bez zbytečného odkladu poté, co bude předem určeným zájemcem společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií. 13. Představenstvo společnosti Triola a.s. je povinno oznámit upisovateli, tj. společnosti BOHL INVESTMENT A.G., nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy toto usnesení nabude právní moci. 14. Představenstvo společnosti Triola a.s. je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu této společnosti do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu od splnění obou těchto skutečností: usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci a emisní kurz všech upsaných akcií bude zcela splacen.
zapsáno 5. 9. 2003 vymazáno 26. 11. 2003
Mimořádná valná hromada společnosti Triola a.s. se sídlem Praha 4, 5. května 1640/65, PSČ 140 21, IČ: 601 92 984 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2293 konaná na adrese Praha 4, 5. května 1640/65, PSČ 140 21 schválila dne 5.3.2007 toto usnesení:a) Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti je pan Ing. Zbyněk Slavík, rodné číslo: 690404/3828, trvale bytem Brno, Meruňková 2, okres Brno-město (dále jen \"hlavní akcionář\" či \"Zbyněk Slavík\").Hlavní akcionář je vlastníkem:1. celkem 63.025 kusů listinných akcií emitovaných společností Triola a.s. ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 65,- Kč vydaných jako:- 297 kusů jednotlivých akcií o jmenovité hodnotě 65,- Kč, série A, pořadová čísla 088019-088045 a 088134-088403,- 564 kusů hromadných listin série B, pořadová čísla 000244-000267 a 001461-002000 nahrazujících celkem 1.128 kusů jednotlivých akcií o jmenovité hodnotě 65,- Kč pořadová čísla nahrazených akcií 062487-062534 a 064921-066000,- 616 kusů hromadných listin série C, pořadová čísla 000001-000610 a 000613-000618, nahrazujících celkem 61.600 kusů jednotlivých akcií o jmenovité hodnotě 65,- Kč, pořadová čísla nahrazených akcií 000001-061000 a 061201-061800,2. celkem 20.441 kusů listinných akcií emitovaných společností Triola a.s. ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč vydaných jako:- 41 kusů jednotlivých akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, série E, pořadová čísla 020401-020441,- 204 kusů hromadných listin série D, pořadová čísla 000001-000204 nahrazujících celkem 20.400 kusů jednotlivých akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, pořadová čísla nahrazených akcií 000001-020400. Dne 14.11.2006 hlavní akcionář překročil 90% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Triola a.s., čímž nabyl rozhodný podíl dle ust. § 183i, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.Česká národní banka ve svém rozhodnutí č.j. 45/N/172/2006/3 2007/613/540 ze dne 11.1.2007 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za níže uvedenou cenu.Z uvedeného vyplývá, že pan Zbyněk Slavík je vlastníkem kmenových akcií společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 24.537.625,- Kč, což představuje podíl 93,50 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionářeValná hromada společnosti rozhoduje, aby všechny účastnické cenné papíry společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přešly za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, tj. pana Ing. Zbyňka Slavíka, r.č. 690404/3828, trvale bytem Brno, Meruňková 2, okres Brno-město.K přechodu účastnických cenných papírů společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen \"datum přechodu akcií\"). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Po přechodu účastnických cenných papírů společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 88,50 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 65,- Kč emitovanou společností Triola a.s. a ve výši 1.364,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč emitovanou společností Triola a.s.Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 070109 ze dne 9. ledna 2007 vypracovaného znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen \"znalec\").Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metoda účetní hodnoty, metoda likvidační hodnoty). Výslednou hodnotu znalec určil aplikací nejvíce vhodné metody, tj. metody DCF entity a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplněníDosavadní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) mohou požádat o výplatu protiplnění osobně v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, ve lhůtě počínaje ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům na hlavního akcionáře až do 30 dnů od přechodu vlastnického práva, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin.Dosavadní akcionáři, kteří mají v držení listinné akcie, tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při podání žádosti o výplatu protiplnění. GAUDEA a.s. vyhotoví protokol o přijetí žádosti o výplatu protiplnění s uvedením způsobu výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou) a příp. o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Protiplnění může být poskytnuto rovněž v hotovosti v sídle obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s. při předložení akcií, pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč.Dosavadní akcionáři mohou účastnické cenné papíry předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry GAUDEA a.s., kdy k zaslaným účastnickým cenným papírům bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Podpis dosavadního akcionáře na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Protiplnění bude po přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců od data přechodu, resp. od splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkající se předložení účastnických cenných papírů společnosti daného akcionáře, má-li v držení listinné akcie.Osobou oprávněnou k výplatě protiplnění bude vždy vlastník daných akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií vyplaceno zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak).
zapsáno 14. 3. 2007 vymazáno 4. 2. 2008
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 19. 8. 2014 vymazáno 1. 7. 2020
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 19. 8. 2014 vymazáno 1. 7. 2020
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku je obsaženo v příloze A. A.s. byla založena podle par. 172 obch, zák.. Jediným zaklada- telem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který ve smyslu pare. 11 odst. 3 zák. č. 92/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů přešel majetek uvede- ného státního podniku. V zaladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
zapsáno 5. 1. 1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 19. 8. 2014
Na společnost Triola a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti Bojana Brno s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 086 38 501, a to podle Projektu fúze sloučením ze dne 17. 04. 2020. Rozhodný den: 01. 1. 2020.
zapsáno 1. 7. 2020

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing Ivan Andryka
Chloubova, Louny, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 14. 3. 1996
Člen představenstva
Vladimír Kala
Podkrušnohorská, Litvínov
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 17. 10. 1996
Člen představenstva
Ing Vratislav Šramota
Fibichova, Zeleneč
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 14. 3. 1996
Člen představenstva:
František Kvěch
Vinohradská, Praha 2
zapsáno 14. 3. 1996 vymazáno 17. 10. 1996
Člen představenstva:
Ing. Jana Davidová
Pod altánem, Praha lO
zapsáno 14. 3. 1996 vymazáno 17. 10. 1996
Předseda představenstva:
Ing Vratislav Šramota
Fibichova, Zeleneč
zapsáno 14. 3. 1996 vymazáno 17. 10. 1996
Místopředseda představenstva:
Ing. Arnošt Rolný
Okružní, Prostějov
zapsáno 14. 3. 1996 vymazáno 17. 10. 1996
Předseda představenstva:
Ing. Milan Sedlák
Vožická, Praha 4
zapsáno 17. 10. 1996 vymazáno 15. 5. 1997
Člen představenstva
Ing. Július Kallay
Vožická, Praha 4
zapsáno 17. 10. 1996 vymazáno 15. 5. 1997
Místopředseda představenstva:
Ing. Jana Davidová
Pod altánem, Praha 10
zapsáno 17. 10. 1996 vymazáno 8. 4. 1998
Člen představenstva
Ing. Václav Vojtík
Na moklině, Praha 6
zapsáno 15. 5. 1997 vymazáno 8. 4. 1998
Předseda představenstva:
Milan Janků
Na Míčánce, Praha 6
zapsáno 15. 5. 1997 vymazáno 23. 4. 2002
Člen představenstva
Ing. Jana Adamová
Raadyňská, Praha 4
zapsáno 8. 4. 1998 vymazáno 8. 4. 1998
Místopředseda představenstva:
Ing. Stanislav Moravec
Pod altánem, Praha 10
zapsáno 8. 4. 1998 vymazáno 23. 4. 2002
Člen představenstva
Ing. Jana Adamová
Rabyňská, Praha 4
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2001
Den zániku členstvi: 24. 1. 2003
zapsáno 8. 4. 1998 vymazáno 3. 3. 2003
Předseda představenstva:
Milan Janků
Nad Strakovkou, Praha 6
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2001
Den zániku členstvi: 18. 7. 2002
zapsáno 23. 4. 2002 vymazáno 14. 11. 2002
Místopředseda představenstva:
Ing. Stanislav Moravec
Měcholupská, Praha 10
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2001
Den zániku členstvi: 24. 1. 2003
zapsáno 23. 4. 2002 vymazáno 3. 3. 2003
Předseda představenstva
Ing. Zbyněk Slavík
Meruňková, Brno
Den vzniku funkce: 18. 7. 2002
Den zániku funkce: 22. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 22. 5. 2006
zapsáno 14. 11. 2002 vymazáno 21. 6. 2006
Člen představenstva
René Škrobánek
Palackého, 746 01 Opava
Den vzniku členstvi: 24. 1. 2003
Den zániku členstvi: 22. 5. 2006
zapsáno 3. 3. 2003 vymazáno 21. 6. 2006
Člen představenstva
Ing. Václav Vojtík
Na Moklině, 163 00 Praha 6 - Řepy
Den vzniku členstvi: 24. 1. 2003
Den zániku členstvi: 30. 6. 2003
zapsáno 3. 3. 2003 vymazáno 18. 5. 2004
Člen představenstva
JUDr. Jan Vorlíček
Elišky Krásnohorské, Praha 1
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2003
Den zániku členstvi: 22. 5. 2006
zapsáno 18. 5. 2004 vymazáno 21. 6. 2006
Předseda představenstva
Ing. Zbyněk Slavík
Meruňková, Brno
Den vzniku funkce: 23. 5. 2006
Den zániku funkce: 22. 6. 2009
Den vzniku členstvi: 23. 5. 2006
Den zániku členstvi: 22. 6. 2009
zapsáno 21. 6. 2006 vymazáno 29. 9. 2009
Člen představenstva
René Škrobánek
Palackého, 746 01 Opava
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2006
zapsáno 21. 6. 2006 vymazáno 25. 9. 2007
Člen představenstva
JUDr. Jan Vorlíček
Elišky Krásnohorské, Praha 1
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2006
Den zániku členstvi: 22. 6. 2009
zapsáno 21. 6. 2006 vymazáno 29. 9. 2009
Člen představenstva
René Škrobánek
Dolní Libchavy, Libchavy - Dolní Libchavy
Den vzniku členstvi: 22. 5. 2006
Den zániku členstvi: 22. 6. 2009
zapsáno 25. 9. 2007 vymazáno 29. 9. 2009
Předseda představenstva
Ing. Zbyněk Slavík
Meruňková, 621 00 Brno
Den vzniku funkce: 23. 6. 2009
Den zániku funkce: 20. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2009
zapsáno 29. 9. 2009 vymazáno 13. 12. 2012
Člen představenstva
René Škrobánek
Dolní Libchavy, 561 16 Libchavy - Dolní Libchavy
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2009
Den zániku členstvi: 20. 6. 2012
zapsáno 29. 9. 2009 vymazáno 13. 12. 2012
Člen představenstva
JUDr. Jan Vorlíček
Elišky Krásnohorské, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2009
Den zániku členstvi: 20. 6. 2012
zapsáno 29. 9. 2009 vymazáno 13. 12. 2012
Předseda představenstva
Ing. Zbyněk Slavík
Meruňková, 621 00 Brno - Medlánky
Den vzniku funkce: 21. 6. 2012
Den zániku funkce: 25. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 13. 12. 2012 vymazáno 19. 8. 2014
Člen představenstva
René Škrobánek
Dolní Libchavy, 561 16 Libchavy - Dolní Libchavy
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 13. 12. 2012 vymazáno 19. 8. 2014
Člen představenstva
JUDr. Jan Vorlíček
Elišky Krásnohorské, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Den vzniku členstvi: 20. 6. 2012
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 13. 12. 2012 vymazáno 19. 8. 2014
Předseda představenstva
Ing. Zbyněk Slavík
Meruňková, 621 00 Brno - Medlánky
Den vzniku funkce: 25. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 19. 8. 2014 vymazáno 11. 8. 2016
Člen představenstva
Ing. Petr Kala
Hájkova, 130 00 Praha - Žižkov
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 19. 8. 2014 vymazáno 31. 7. 2016
Člen představenstva
JUDr. Jan Vorlíček
Elišky Krásnohorské, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 25. 6. 2019
zapsáno 19. 8. 2014 vymazáno 16. 8. 2019
Člen představenstva
Ing. Petr Kala
Bečvářova, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 31. 3. 2018
zapsáno 31. 7. 2016 vymazáno 24. 4. 2018
Předseda představenstva
Ing. Zbyněk Slavík
U zahrádek, 103 00 Praha - Benice
Den vzniku funkce: 25. 6. 2014
Den zániku funkce: 25. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 25. 6. 2019
zapsáno 11. 8. 2016 vymazáno 16. 8. 2019
Předseda představenstva
Ing. Zbyněk Slavík
U zahrádek, 103 00 Praha - Benice
Den vzniku funkce: 27. 6. 2019
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2019
zapsáno 16. 8. 2019
Člen představenstva
JUDr. Jan Vorlíček
Elišky Krásnohorské, 110 00 Praha - Staré Město
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2019
Den zániku členstvi: 30. 4. 2022
zapsáno 16. 8. 2019 vymazáno 5. 8. 2022
Člen představenstva
Ing. Petr Kala
Bečvářova, 100 00 Praha - Strašnice
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2019
Den zániku členstvi: 3. 6. 2022
zapsáno 16. 8. 2019 vymazáno 5. 8. 2022
Počet členů
3
zapsáno 1. 7. 2020
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samsostaně jeden člen představensta který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, kterýk tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 14. 3. 1996
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost podepisují společně předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen, který byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 14. 3. 1996 vymazáno 17. 10. 1996
Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo jím písemně pověřený člen představenstva. Činí tak způsobem, že k napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 17. 10. 1996 vymazáno 8. 4. 1998
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Prokurista zastupuje a jedná za společnost v souladu a v rozsahu ustanovení § 14 obchodního zákoníku.
zapsáno 8. 4. 1998 vymazáno 19. 8. 2014
Za společnost je oprávněn jednat buď samostatně předseda představenstva anebo společně dva členové představenstva, přičemž všichni podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci. Předseda představenstva samostatně anebo dva členové představenstva společně mohou zmocnit jinou osobu k zastupování společnosti v konkrétní záležitosti.
zapsáno 19. 8. 2014

Dozorčí rada

Člen
Ing Václav Vojtík
Na moklině, Praha 6
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 14. 3. 1996
Člen
Ing Bohumír Páleník
Dreyerova, Praha 5
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 14. 3. 1996
Člen
Dobromila Slabá
Pohr. Stráže, Kraslice, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 5. 1. 1994 vymazáno 8. 4. 1998
Místopředseda:
JUDr. Josef Augustin
kpt. Jaroše, Prostějov
zapsáno 14. 3. 1996 vymazáno 17. 10. 1996
Člen:
Ing. Jaroslava Bartušková
Brichtova, Praha 5
zapsáno 14. 3. 1996 vymazáno 17. 10. 1996
Člen:
Ing. Karel Mayer
Poděbradovo nám., Prostějov
zapsáno 14. 3. 1996 vymazáno 17. 10. 1996
Člen:
Libuše Marešová
Hřbitovní, Planá u Mariánských Lázní
zapsáno 16. 5. 1996 vymazáno 8. 4. 1998
Předseda:
prof. JUDr. Dr. Zbyněk Kiesewetter
Zelená, Praha 6
zapsáno 16. 5. 1996 vymazáno 17. 10. 1996
Předseda:
Ing. Ivan Fučík
V bytovkách, Praha 10
zapsáno 17. 10. 1996 vymazáno 15. 5. 1997
Člen
Ladislav Suchý
Jegorovo nám., Košice, Slovenská republika
zapsáno 17. 10. 1996 vymazáno 15. 5. 1997
Člen
Eduard Krebes
Weinsbergerstrasse, Köln, Spolková republika Německo
narozen 26.1.1962
zapsáno 17. 10. 1996 vymazáno 15. 5. 1997
Člen
Ing. Barak Alon
Weyringergasse, Wien, Rakouská republika
narozen 11.8.1960
zapsáno 17. 10. 1996 vymazáno 15. 5. 1997
Člen
ing. Jana Adamová
Rabyňská, Praha 4
zapsáno 15. 5. 1997 vymazáno 8. 4. 1998
Člen
Markéta Skálová
Machovcova, Praha 4
zapsáno 15. 5. 1997 vymazáno 8. 4. 1998
Předseda:
Ing. Ivan Andryka
Chloubova, Louny
zapsáno 15. 5. 1997 vymazáno 8. 4. 1998
Místopředseda
Josef Janků
Tř. T. Bati, Zlín
zapsáno 15. 5. 1997 vymazáno 8. 4. 1998
Místopředseda
Dobromila Slabá
Pohraniční stráže, Kraslice
zapsáno 8. 4. 1998 vymazáno 7. 3. 2000
Předseda:
Mgr. Patrik Šimek
Krajanská, Praha 4
zapsáno 8. 4. 1998 vymazáno 23. 4. 2002
Člen
Josef Janků
Tř. T. Bati, Zlín
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2001
Den zániku členstvi: 18. 7. 2002
zapsáno 8. 4. 1998 vymazáno 14. 11. 2002
Místopředseda
Ing. Jana Zelenková
Kovářská, Praha 9
zapsáno 7. 3. 2000 vymazáno 23. 4. 2002
Předseda:
Mgr. Patrik Šimek
U Blaženky, Praha 5
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2001
Den zániku členstvi: 14. 6. 2007
zapsáno 23. 4. 2002 vymazáno 25. 9. 2007
Místopředseda
Ing. Jana Zelenková
Mimoňská, Praha 9
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2001
zapsáno 23. 4. 2002 vymazáno 18. 5. 2004
Člen
Miroslav Janda
Pohnertova, Praha 8
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2002
Den zániku členstvi: 30. 6. 2003
zapsáno 14. 11. 2002 vymazáno 18. 5. 2004
Místopředseda
Ing. Jana Zelenková
Kamýcká, Praha 6 - Suchdol
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2001
Den zániku členstvi: 27. 4. 2004
zapsáno 18. 5. 2004 vymazáno 30. 3. 2005
Člen dozorčí rady
Mgr. Petr Jelínek
Úvalská, Praha 10
Den vzniku členstvi: 30. 6. 2003
Den zániku členstvi: 30. 6. 2006
zapsáno 18. 5. 2004 vymazáno 25. 9. 2007
Člen dozorčí rady
Dana Čermáková
28. pluku, Praha 10
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2004
Den zániku členstvi: 27. 4. 2007
zapsáno 30. 3. 2005 vymazáno 25. 9. 2007
Předseda dozorčí rady
Mgr. Patrik Šimek
U Blaženky, Praha 5
Den vzniku funkce: 28. 6. 2007
Den zániku funkce: 28. 6. 2010
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2007
Den zániku členstvi: 28. 6. 2010
zapsáno 25. 9. 2007 vymazáno 15. 10. 2010
Člen dozorčí rady
Tomáš Chýle
V Zálomu, Praha 4
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2007
Den zániku členstvi: 28. 6. 2010
zapsáno 25. 9. 2007 vymazáno 15. 10. 2010
Člen dozorčí rady
Ing. Šárka Volfíková
Vančurova, Horšovský Týn
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2007
Den zániku členstvi: 31. 8. 2009
zapsáno 25. 9. 2007 vymazáno 29. 9. 2009
Člen dozorčí rady
Alice Krocová
Lipová, 434 01 Most
Den vzniku členstvi: 8. 9. 2009
Den zániku členstvi: 4. 9. 2012
zapsáno 29. 9. 2009 vymazáno 13. 12. 2012
Předseda dozorčí rady
Mgr. Patrik Šimek
U Blaženky, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Den vzniku funkce: 28. 6. 2010
Den zániku funkce: 25. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2010
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 15. 10. 2010 vymazáno 19. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Tomáš Chýle
V Zálomu, 140 00 Praha 4 - Nusle
Den vzniku členstvi: 28. 6. 2010
Den zániku členstvi: 25. 6. 2014
zapsáno 15. 10. 2010 vymazáno 19. 8. 2014
Člen dozorčí rady
Alice Krocová
Lipová, 434 01 Most - Most
Den vzniku členstvi: 4. 9. 2012
Den zániku členstvi: 24. 6. 2014
zapsáno 13. 12. 2012 vymazáno 19. 8. 2014
Předseda dozorčí rady
René Škrobánek
Dolní Libchavy, 561 16 Libchavy - Dolní Libchavy
Den vzniku funkce: 26. 6. 2014
Den zániku funkce: 29. 6. 2016
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 29. 6. 2016
zapsáno 19. 8. 2014 vymazáno 11. 8. 2016
Člen dozorčí rady
Tomáš Chýle
V zálomu, 140 00 Praha - Nusle
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 25. 6. 2019
zapsáno 19. 8. 2014 vymazáno 16. 8. 2019
Člen dozorčí rady
Alice Krocová
Lipová, 434 01 Most - Most
Den zániku funkce: 4. 10. 2016
Den vzniku členstvi: 25. 6. 2014
Den zániku členstvi: 4. 10. 2016
zapsáno 19. 8. 2014 vymazáno 22. 12. 2016
Předseda
Ing. Petr Dohnal
Sarajevská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku funkce: 29. 6. 2016
Den zániku funkce: 29. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2016
Den zániku členstvi: 29. 6. 2021
zapsáno 11. 8. 2016 vymazáno 21. 10. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Kulhavý
Sokolovská, 186 00 Praha - Karlín
Den vzniku funkce: 4. 10. 2016
Den vzniku členstvi: 4. 10. 2016
zapsáno 22. 12. 2016 vymazáno 9. 6. 2018
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Kulhavý
Primátorská, 180 00 Praha - Libeň
Den vzniku funkce: 4. 10. 2016
Den zániku funkce: 29. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 4. 10. 2016
Den zániku členstvi: 29. 6. 2021
zapsáno 9. 6. 2018 vymazáno 21. 10. 2021
Člen dozorčí rady
Tomáš Chýle
V zálomu, 140 00 Praha - Nusle
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2019
zapsáno 16. 8. 2019
Předseda dozorčí rady
Ing. Petr Dohnal
Sarajevská, 120 00 Praha - Vinohrady
Den vzniku funkce: 29. 6. 2021
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2021
zapsáno 21. 10. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Kulhavý
Primátorská, 180 00 Praha - Libeň
Den vzniku členstvi: 29. 6. 2021
zapsáno 21. 10. 2021
Počet členů
3
zapsáno 1. 7. 2020

Prokura

Prokurista
Ing. Stanislav Moravec
Pod altánem, Praha 10
zapsáno 8. 4. 1998 vymazáno 23. 4. 2002
Prokurista
Ing. Stanislav Moravec
Měcholupská, Praha 10
zapsáno 23. 4. 2002 vymazáno 3. 3. 2003
Prokurista
Mgr. Přemysl Pavel
K dolům, Praha 4
zapsáno 30. 3. 2005 vymazáno 21. 6. 2006
Prokurista
Ing. Petr Kala
Hájkova, 130 00 Praha 3
zapsáno 21. 6. 2006 vymazáno 31. 7. 2016
Prokurista
Ing. Petr Kala
Bečvářova, 100 00 Praha - Strašnice
zapsáno 31. 7. 2016 vymazáno 24. 4. 2018
Prokurista
Jiří Smékal
Komenského, 417 61 Bystřany - Bystřany
Prokura udělená panu Jiřímu Smékalovi se týká pobočky - výrobního provozu Horní Jiřetín, Mariánské Údolí 1, PSČ 435 43.
zapsáno 2. 2. 2017 vymazáno 25. 8. 2017
Prokurista
Jiří Smékal
Mostecká, 415 01 Teplice - Teplice
Prokura udělená panu Jiřímu Smékalovi se týká pobočky - výrobního provozu Horní Jiřetín, Mariánské Údolí 1, PSČ 435 43.
zapsáno 25. 8. 2017 vymazáno 1. 2. 2023
Prokurista
Jiří Smékal
Důl Pavel, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov
Prokura udělená panu Jiřímu Smékalovi se týká pobočky - výrobního provozu Horní Jiřetín, Mariánské Údolí 1, PSČ 435 43.
zapsáno 1. 2. 2023
Prokurista jedná za společnost v souladu a v rozsahu udělené prokury dle ustanovení § 450 a násl. občanského zákoníku.
zapsáno 19. 8. 2014 vymazáno 2. 2. 2017
Prokurista jedná za společnost nebo za pobočku v souladu a v rozsahu udělené prokury dle ustanovení § 450 a násl. občanského zákoníku.
zapsáno 2. 2. 2017

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Ing. Zbyněk Slavík
U zahrádek, 103 00 Praha - Benice
zapsáno 13. 7. 2021

Skuteční majitelé

Přímý skutečný majitel
Ing. Zbyněk Slavík
Automatický průpis: ne
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti. Vlastnictví podílu na hlasovacích právech. Velikost podílu: 52.84%.
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 7. 1. 2019
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 1. 2019
zapsáno 7. 1. 2019 vymazáno 26. 9. 2022
Přímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Slavík
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 7. 1. 2019
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podíl na hlasovacích právech - velikost podílu: 100,00 %
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 26. 9. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-108
-
+
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

modelka, vítězka Miss World

10
-
+
Martin Dejdar

Martin Dejdar

herec

40
-
+
Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

herec a ředitel filmového festivalu

40
-
+
Leoš Mareš

Leoš Mareš

moderátor

20
-
+
Richard Krajčo

Richard Krajčo

zpěvák

60
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Investujte do indexu S&P 500!

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.