ACT Praha a.s.
IČO: 60196483

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 3. 1994
Obchodní firma
od 27. 2. 2006

ACT Praha a.s.

od 28. 3. 1994 do 27. 2. 2006

Charouz Holding, a.s.

Sídlo
od 9. 4. 2008 do 29. 4. 2009
Praha 1, Revoluční 8/1082, PSČ 110 00
od 19. 10. 1994 do 9. 4. 2008
Praha 1, Těšnov 1/1059
od 28. 3. 1994 do 19. 10. 1994
Praha 1, Na Poříčí 43
IČO
od 28. 3. 1994

60196483

DIČ

CZ60196483

Identifikátor datové schránky:fnycj8d
Právní forma
od 28. 3. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2493 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 27. 4. 2016
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 12. 3. 2004 do 27. 4. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 15. 2. 2000 do 6. 4. 2006
- zprostředkování úvěrů
od 15. 2. 2000 do 6. 4. 2006
- poskytování ručení za bankovní úvěry a směnečné závazky
od 22. 4. 1998 do 27. 4. 2016
- Zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti pojišťovnictví
od 29. 5. 1996 do 27. 4. 2016
- zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu
od 29. 5. 1996 do 27. 4. 2016
- poradenská činnost pro průmysl, obchod a investice
od 29. 5. 1996 do 27. 4. 2016
- poradenská činnost ve stavebnictví
od 29. 5. 1996 do 27. 4. 2016
- zprostředkování finančních transakcí a kapitálových investic (s vyjímkou činností uvedených v § 3 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
od 29. 5. 1996 do 27. 4. 2016
- zprostředkování ve stavebnictví
od 29. 5. 1996 do 27. 4. 2016
- obstaravatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic
od 29. 5. 1996 do 27. 4. 2016
- zprostředkování v oblasti finančního poradenství
od 19. 10. 1994 do 27. 4. 2016
- odkup pohledávek formou factoringu a forfaitingu
od 28. 3. 1994 do 4. 1. 2008
- činnost účetních poradců
od 28. 3. 1994 do 27. 4. 2016
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 28. 3. 1994 do 27. 4. 2016
- realitní kancelář
od 28. 3. 1994 do 27. 4. 2016
- činnost organizačních a ekonomických poradců
Předmět činnosti
od 27. 4. 2016
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 23. 10. 2006 do 4. 12. 2006
- Jediný akcionář společnosti ACT Praha a.s. (dále jen ?Společnost?) schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti z důvodu posílení ekonomické stability Společnosti, a to o částku 195.500.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpět milionů pětset tisíc koru n českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 195 (jednostodevadesátpět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude činit 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisní kurs každé z upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy : jednosto tisíc korun českých) bude činit 100.000,-- Kč. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva jediného akcionáře k upsání nových akcií Společnosti, které budou upisovány ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. Zpráva představenstva dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností Group 77 a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 261 15 492 , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6141 (dále jen "Upisovatel"). Upisovatel upíše a splatí 195 (jednodevadesátpět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000 ,-- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstří ku vedeného Městským soudem v Praze. Vzhledem k tomu, že všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem ? Upisovatelem představenstvo doručí tomuto předem určenému zájemci oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Upisovatele za Společností proti pohledávce Společnosti za Upisovatelem na splacení emisního kursu nových akcií Společnosti. Společnost Group 77 a.s. má za společností ACT Praha a.s. ke dni 16. října 2006 následující pohledávky: a) Pohledávku ve výši 185.311.945,97 Kč, která má svůj právní základ ve Smlouvě o převzetí směnečného rukojemství č. 1080-97-025 uzavřené mezi společností INVESTIČNÍ a POŠTOVNÍ BANKA, a.s., IČ 453 16 619 a společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 60 46 80 17 dne 7. dubna 1997 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. srpna 1997, č. 2 ze dne 3. dubna 1998, č. 3 ze dne 19. května 1999, č. 4 ze dne 18. července 2001, č. 5 ze dne 22. dubna 2002, č. 6 ze dne 27. května 2002 a v dohodě o vyr ovnání č. 1080-97-025/DV uzavřené dne 7. dubna 1997 stejnými stranami ve znění dodatků č. 1 ze dne 4. srpna 1997 a č. 2 ze dne 3. dubna 1998 (dále ?Pohledávka 1?). Pohledávka 1 přešla dne 19. května 2000 na základě smlouvy o prodeji podniku uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a.s., IČ 00001350 (dále ?ČSOB?) a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. na ČSOB jako součást prodávaného podniku. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek a o převodu práv ze směnky č. IPB 1005515 uzavřené mezi ČSOB a Čes kou konsolidační agenturou, IČ 70109966 (dále ?ČKA?) dne 25. dubna 2002 přešla Pohledávka 1 na ČKA. Na základě Smlouvy o postoupení pohledávek a převodu práv ze směnky č. ČKA_14_ 5240505 uzavřené dne 29. července 2003 mezi ČKA a společností ACT Investment B.V., se sídlem Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, Nizozemské království (dříve sídlem Locatelikade 1 Parnassustrn, 1076AZ Amsterdam) přešla Pohledávka 1 na společnost ACT Investment B.V. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společnost í ACT Investment B.V. a společností Elana Anstalt, se sídlem Vaduz, Lichtenštejnské knížectví dne 7. října 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Elana Anstalt. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Elana Anstalt a společnos tí Saconia CZ a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 26 46 39 71 dne 25. listopadu 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Saconia CZ a.s. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Saconia CZ a.s. a společností Group 77 a.s. dne 25. listopadu 2003 přešla Pohledávka 1 na společnost Group 77 a.s. b) Pohledávku ve výši 1.949.173,48 Kč, která má svůj právní základ ve smlouvě o úvěru uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 25 06 97 64 a společností ACT Praha a.s. dne 21. ledna 2005 (dále ?Pohledávka 2? ). Pohledávka 2 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností BPA sport marketing a.s. a společností Group 77 a.s. c) Pohledávku ve výši 226.562,10 Kč, která vznikla na základě vzájemného obchodního styku mezi společností Charouz Group s.r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 60 46 80 17 a společností ACT Praha a.s. a představuje neuhrazenou úplatu za nájem nebyto vých prostor a poskytnuté ekonomické poradenství (dále ?Pohledávka 3?). Pohledávka 3 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společností Charouz Group s.r.o. a společností Group 77 a.s. d) Pohledávku ve výši 2.650.700,87 Kč, která představuje neuhrazenou úplatu za právní služby poskytnuté JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem Těšnov 1, Praha 1, účastníkem sdružení advokátní kanceláře Jansta, Kostka & spol., vyúčtované společnosti ACT Praha a.s. fakturou č. 4010539, fakturou č. 4010611, fakturou č. 4010712, fakturou č. 4010784, fakturou č. 5010017, fakturou č. 5010123, fakturou č. 5010204, fakturou č. 5010279, fakturou č. 5010359, fakturou č. 5010465, fakturou č. 5010551, fakturou č. 5010626, fakturou č. 5010694, fakturou č. 5010755, fakturou č. 5010836, fakturou č. 5010929, fakturou č. 26010020, fakturou č. 26010100, fakturou č. 26010196 (dále ?Pohledávka 4?). Pohledávka 4 byla postoupena na společnost Charouz Group s.r.o., se sí dlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 60 46 80 17 na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 10. dubna 2006 mezi JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem a společností Charouz Group s.r.o. Na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi společn ostí Charouz Group s.r.o. a společností Group 77 a.s. byla Pohledávka 4 postoupena na společnost Group 77 a.s. e) Pohledávku ve výši 1.443.735,16 Kč, která představuje neuhrazenou úplatu za právní služby poskytnuté JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem Těšnov 1, Praha 1, účastníkem sdružení advokátní kanceláře Jansta, Kostka & spol., vyúčtované společnosti ACT Praha a.s. fakturou č. 4010087, fakturou č. 4010157 a fakturou č. 4010224 (dále ?Pohledávka 5?). Pohledávka 5 byla postoupena na společnost Saconia CZ a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 26 46 39 71 na základě smlouvy o postoupení pohledávky u zavřené dne 22. července 2005 mezi JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem a společností Saconia CZ a.s. Pohledávka 5 byla poté postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Saconia CZ a.s. a spol ečností Group 77 a.s. f) Pohledávku ve výši 3.942.872,68 Kč, která má svůj právní základ ve smlouvě o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. prosince 2003 mezi společností REDMEPTOR a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 630 78 511 a společností ACT Praha a.s. a představuj e neuhrazenou úplatu za postupovanou pohledávku (dále ?Pohledávka 6?). Pohledávka 6 byla postoupena na společnost Group 77 a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností REDEMPTOR a.s. a společností Group 77 a.s. g) Pohledávku ve výši 16.243,60 Kč, která představuje vyúčtované úroky za rok 2005 z poskytnutého úvěru (dále ?Pohledávka 7?). Proti pohledávce společnosti ACT Praha a.s. za společností Group 77 a.s. na splacení emisního kursu akcií ve výši 195.500.000,- Kč (slovy: jednostodevadesátpět milionů pětset tisíc korun českých) budou započteny Pohledávka 1, Pohledávka 3, Pohledávka 4, Pohledávka 5, Pohledávka 6 a Pohledávka 7 v plné výši a Pohledávka 2 pouze do výše 1.907.939,62 Kč (slovy: jeden milion devět set sedm tisíc devět set třicet devět 62/100 korun českých). Potvrzení auditora Ing. Jiřiny Kuncové, č. osvědčení 0197 ze dne 16.10.2006 o existenci pohledávek Upisovatele za Společností je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu. Jediný akcionář Společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: a) lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat oznámení, že rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůta 30 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne, kdy Společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o započtení předem určenému zájemci - Upisovateli. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkla du poté, co bude Společnosti Upisovatelem doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písmenem a).
Kapitál
od 4. 12. 2006
Základní kapitál 1 419 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 5. 1997 do 4. 12. 2006
Základní kapitál 1 224 000 000 Kč
od 17. 11. 1994 do 21. 5. 1997
Základní kapitál 512 000 000 Kč
od 28. 3. 1994 do 17. 11. 1994
Základní kapitál 500 000 000 Kč
od 4. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 419.
od 4. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 21. 5. 1997 do 4. 12. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 224.
od 17. 11. 1994 do 21. 5. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 512.
od 28. 3. 1994 do 17. 11. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
Statutární orgán
od 27. 4. 2016
Ing. ANTONÍN CHAROUZ - Statutární ředitel
Praha - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 4. 2016
den vzniku funkce: 27. 4. 2016
od 27. 11. 2015 do 27. 4. 2016
Ing. ANTONÍN CHAROUZ - člen představenstva
Praha - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 5. 3. 2014 - 27. 4. 2016
den vzniku funkce: 5. 3. 2014 - 27. 4. 2016
od 12. 6. 2015 do 27. 11. 2015
Ing. ANTONÍN CHAROUZ - člen představenstva
Praha - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 5. 3. 2009 - 5. 3. 2014
od 1. 1. 2014 do 12. 6. 2015
Ing. ANTONÍN CHAROUZ - člen představenstva
Praha 4 - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 5. 3. 2009
od 29. 4. 2009 do 1. 1. 2014
Ing. Antonín Charouz - člen představenstva
Praha 4, Kálmánova 1025/5, PSČ 148 00
den vzniku členství: 5. 3. 2009
od 27. 2. 2006 do 29. 4. 2009
Jacques Raymond Sicotte - člen představenstva
Verdun, Nun's Islands, Les Verriéres, Berlioz 80 - Apt. 201, Provence of Quebec, Kanada
den vzniku členství: 9. 2. 2006 - 5. 3. 2009
den vzniku funkce: 9. 2. 2006 - 5. 3. 2009
od 27. 2. 2006 do 29. 4. 2009
- Pobyt v ČR: Praha 10 - Horní Měcholupy, Drtikolova 507/14, PSČ: 109 00
od 12. 2. 2001 do 12. 3. 2004
Mgr. Jaroslav Bartoš - člen
Plavy, 188
od 12. 2. 2001 do 16. 8. 2005
Ing. Pavel Tojšl - člen
Praha 2, Vinohradská 1595
od 29. 8. 2000 do 12. 2. 2001
Miroslav Novák - člen
Praha 2, Bruselská 8
od 29. 8. 2000 do 12. 2. 2001
Ladislav Žák - člen
Praha 4, Hrdličkova 2189/12
od 20. 10. 1996 do 29. 8. 2000
Josef Voják - člen
Praha 4, V Podhájí 774/25, PSČ 140 00
od 29. 5. 1996 do 27. 2. 2006
Antonín Charouz - předseda představenstva:
Praha 4, Kalmánova 5
od 17. 11. 1994 do 29. 5. 1996
Ing. Jaroslav Roušal - Předseda představenstva
Praha 8, Vratislavská 385
od 17. 11. 1994 do 29. 5. 1996
Antonín Charouz - Člen představenstva
Praha 4, Kalmánova 5
od 28. 3. 1994 do 17. 11. 1994
Ing. Antonín Charouz - předseda představenstva
Praha 4, Kalmánova 5
od 28. 3. 1994 do 20. 10. 1996
Josef Voják - člen
Praha 5, Kováků 13
od 28. 3. 1994 do 29. 8. 2000
Jan Trajbold - člen
Praha 4, V Podhájí 614/26
od 27. 4. 2016
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.
od 27. 2. 2006 do 27. 4. 2016
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje člen představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 12. 2. 2001 do 27. 2. 2006
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podpisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 22. 4. 1998 do 12. 2. 2001
Za společnost jednají členové představenstva samostatně. Za společnost podepisují samostatně členové představenstva tak, že k otisku razítka společnosti nebo k vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 28. 3. 1994 do 22. 4. 1998
Zastupování a podepisování za společnost : Za společnost jedná samostatně a v plném rozsahu předseda předs- tavenstva nebo kterýkoliv jiný člen představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva s označením svě funkce nebo kterýkoliv jiný člen představenstva s označením svě funkce.
Správní rada
od 27. 4. 2016
Ing. ANTONÍN CHAROUZ - Předseda správní rady
Praha - Kunratice, Kálmánova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 4. 2016
den vzniku funkce: 27. 4. 2016
Dozorčí rada
od 20. 7. 2007 do 13. 4. 2015
Jaroslav Páral - předseda dozorčí rady
Praha 10, U zahrádek 144, PSČ 103 00
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 31. 1. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2007 - 31. 1. 2015
od 27. 2. 2006 do 20. 7. 2007
Ing. Květoslav Vilímek - předseda dozorčí rady
Praha - Praha 10, Chudenická 1079/10, PSČ 102 00
den vzniku členství: 9. 2. 2006 - 31. 5. 2007
den vzniku funkce: 9. 2. 2006 - 31. 5. 2007
od 27. 2. 2006 do 9. 4. 2008
Mgr. Olga Vávrová - člen dozorčí rady
Praha - Praha 3, V Kapslovně 2770/1, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 2. 2006 - 21. 3. 2008
den vzniku funkce: 9. 2. 2006 - 21. 3. 2008
od 27. 2. 2006 do 27. 4. 2016
Dita Trajboldová - člen dozorčí rady
Praha - Praha 4, V Podhájí 614/26, PSČ 147 00
den vzniku členství: 9. 2. 2006 - 27. 4. 2016
den vzniku funkce: 9. 2. 2006 - 27. 4. 2016
od 12. 2. 2001 do 27. 2. 2006
Ing. Květoslav Vilímek - předseda
Uhlířské Janovice, 1. máje 603
od 12. 2. 2001 do 27. 2. 2006
Ing. Jan Pígl - člen
Praha 4, Mendelova 738/1
od 12. 2. 2001 do 27. 2. 2006
Dita Trajboldová - člen
Praha 4, V Podhájí 614/26
od 20. 7. 2000 do 12. 2. 2001
Mgr. Luboš Koželuh - člen
Plzeň, Pod Švabinami 44
od 8. 12. 1998 do 20. 7. 2000
Ing. Aleš Grof - člen
Praha 8, Na hájku 428
od 22. 4. 1998 do 8. 12. 1998
JUDr. Miroslav Jansta - člen
Nymburk, 2. Května 1133/8
od 22. 4. 1998 do 29. 8. 2000
Vladislava Vojáková - člen
Praha 4, V podhájí 25/774
od 29. 5. 1996 do 22. 4. 1998
Dr. Aleš Rozehnal - člen:
Praha l, Krakovská 15
od 29. 5. 1996 do 22. 4. 1998
Ing. Roman Štěrba - člen:
Praha lO, Mexická 691/3
od 29. 5. 1996 do 12. 2. 2001
JUDr. Petr Hůla - člen:
Mníšek pod Brdy 588
od 28. 3. 1994 do 29. 5. 1996
Bedřich Půža - člen
Praha 4, Krajánkova 16
od 28. 3. 1994 do 29. 5. 1996
Ing. Michal Habart - člen
Praha 3, Kunešova 14
od 28. 3. 1994 do 29. 5. 1996
Eva Trajboldová - člen
Praha 4, V Podhájí 614/26
Akcionáři
od 27. 2. 2006 do 15. 12. 2006
REDEMPTOR a.s., IČO: 63078511
Praha - Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-12
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 10 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr zdravotnictví a druhý celostní lékař, který se specializuje na výživu, může z toho být...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou cestu po Asii ve dvacátých letech minulého století, odhaluje jeho kontroverzní názory...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno vás štve a na nic nemáte náladu. V práci nemůžete přežít dotěrné otázky vlezlých...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+131
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-32
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-88
+
-
4.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-101
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-232
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 584,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 647,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
Česká spořitelna 2 699,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 709,11 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 736,40 Kč
Raiffeisenbank 2 740,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.