Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

IMOB a.s. v likvidaci, Praha, IČO: 60197901 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti IMOB a.s. v likvidaci. Údaje byly staženy 6. 11. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 60197901. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60197901 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES DPH
Datum vzniku a zápisu
21. 7. 1994
Obchodní firma
IMOB a.s.
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 1. 12. 2020
IMOB a.s. v likvidaci
zapsáno 1. 12. 2020
Prověřit exekuce Reputace firmy
Firmy na stejné adrese
Opletalova 33, Praha 1
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 15. 6. 2000
Rybná 14, 110 05 Praha 1
zapsáno 15. 6. 2000 vymazáno 7. 2. 2006
Janovského 438/2, 170 06 Praha 7
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 1. 12. 2011
Thámova 181/20, 186 00 Praha 8
zapsáno 1. 12. 2011 vymazáno 18. 12. 2015
Sídlo Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Hlavní město Praha
Obec: Praha
Část obce: Karlín
Ulice: Thámova
Adresní místo: Thámova 181/20
IČO
60197901
zapsáno 21. 7. 1994
DIČ
Identifikátor datové schránky
2zweh59
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 21. 7. 1994
Spisová značka
B 2651/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 21. 7. 1994
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

4. 11. 2023
Změna adresy: likvidátor Mgr. Bc. David Rais
28. 6. 2022
Vymazán člen prokury Ing. Ľubica Podolská
3. 7. 2021
Vymazán člen statutárního orgánu Mgr. Bc. David Rais
3. 7. 2021
Vymazán člen dozorčí rady Ing. Lukáš Trsek
1. 12. 2020
Změna názvu z IMOB a.s. na IMOB a.s. v likvidaci

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

IMOB a.s. v likvidaci, IČO: 60197901: vizualizace vztahů osob a společností

IMOB a.s. v likvidaci, IČO: 60197901

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Činnost realitní kanceláře
zapsáno 21. 7. 1994
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 15. 11. 2000
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování doplňkových služeb s pronájmem spojených
zapsáno 15. 11. 2000
Provozování garáží a odstavných ploch pro motorová vozidla
zapsáno 15. 11. 2000
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 13. 5. 2002
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
zapsáno 13. 5. 2002
Základní kapitál
1 000 000 Kč
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 28. 4. 1995
220 000 000 Kč
zapsáno 28. 4. 1995 vymazáno 26. 11. 2003
2 200 000 Kč
zapsáno 26. 11. 2003
Akcie
800 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 28. 4. 1995
200 ks prioritní akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 28. 4. 1995
176000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 28. 4. 1995 vymazáno 6. 3. 1997
44000 ks prioritní akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 28. 4. 1995 vymazáno 6. 3. 1997
220000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 6. 3. 1997 vymazáno 26. 11. 2003
220000 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10 Kč v zaknihované podobě
zapsáno 26. 11. 2003
Ostatní skutečnosti
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 80.000.000,-Kč (slovy: osmdesátmilionůkorunčeských) s tím, že se připouští upisování akcií nad tuto částku až do výše 3 mld. Kč (slovy: třimiliardykorunčeských). Základní jmění bude zvýšeno vydáním nových veřejně obchodovatelných akcií v počtu 80.000 ks až 3.000.000ks o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) na jednu akcii. Bude se jednat o kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě. Emisní kurz dříve upsaných akcií byl zcela splacen. Upisování bude probíhat dvoukolově, upisované akcie musí být splaceny peněžitými vklady. Upisovatel se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastupování plnou mocí zmocnitele s úředně ověřenými podpisy, právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku v originále nebo ověřené kopii ne starším 2 měsíců. Při úpisu upisovatel dále upisovacímu místu sdělí číslo majetkového účtu upisovatele u Střediska cenných papírů, na který mají být upsané akcie připsány, identifikační údaje upisovatele a identifikační údaje bankovního účtu upisovatele při placení převodem z účtu. I. kolo: Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Přednostní právo bude možno vykonat v sídle společnosti v Praze 1, Rybná 14, 3. patro, ve lhůtě 15 dnů, která počne běžet 16. den po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.300 hod. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.00,-Kč může akcionář upsat jednu novou akcii. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostího práva je první den uvedené lhůty, tedy 16.den následující po zveřejnění usnesení mimořádné vlané hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním Věstníku. Úpisu se zúčastní osoby, jež budou k tomuto dni vlastníky akcií společnosti nebo prokážou, že řádně nabyly samostatně převoditelné přednostní právo na úpis akcií. II. kolo: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k upsání na základě výzvy k upisování akcií. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti v Praze 1, Rybná 14, 3. patro, v lhůtě 15 dnů, která počne běžet 31. den po zveřejnění usnesení mimořádné valné hromady v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 15.30 hodin. Emisní kurz akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě (tedy 1.000,- Kč). Emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit na účet emitenta u IPB a.s., Praha 1, Senovážné nám. 32, č.účtu 108998642/5100. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kurzu do 10 dnů ode dne upsání akcií a zbývajících 70% emisního kurzu do 3 měsíců ode dne upsání akcií. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne valná hromada společnosti. Prospekt emitenta bude k nahlédnutí veřejnosti k dispozici v sídle společnosti v Praze 1, Rybná 14, 3. patro, počínaje dnem následujícím po zveřejnění usnesení mimořádné vlané hromady v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.30 hod. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je získání peněžních prostředků za účelem nákupu nemovitostí do majetku společnosti s cílem vytvořit fond nemovitostí, dále rozšíření počtu akcionářů, a to včetně právnických osob, které mohou nabývat pouze veřejně obchodovatelné akcie a zvýšení likvidity na veřejných trzích.
zapsáno 15. 6. 2000 vymazáno 7. 1. 2002
Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti IMOB a.s. z částky 220.000.000,- Kč na částku 2.200.000,- Kč, tedy v rozsahu částky 217.800.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to u všech akcií společnosti z částky 1.000,- Kč na částku 10,- Kč, tedy o částku 990,- Kč u jedné každé akcie společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu je nadměrná kapitalizace (přebytek vlastních zdrojů) společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k výplatě akcionářům společnosti, přičemž její splatnost se stanovuje k 30. kalendářnímu dni následujícímu po dni, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
zapsáno 21. 8. 2003
Počet členů statutárního orgánu: 1
zapsáno 23. 7. 2014
Počet členů dozorčí rady: 1
zapsáno 23. 7. 2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 23. 7. 2014
Jediný akcionář rozhodl o zrušení společnosti bez právního nástupce, tj. s likvidací, a to ke dni 1.12.2020.
zapsáno 1. 12. 2020

Statutární orgán - představenstvo

Člen představenstva
Ing Michal Kuděj
Přemyslovská, Praha 3
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 6. 3. 1997
Člen představenstva
Judr Josef Rambousek
Blahoslavova, Praha 3
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 6. 3. 1997
Člen představenstva
doc. Ing. Richard Drechsler, CSc.
Sázavská, Praha 2
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 6. 3. 1997
Člen představenstva
Ing. Jan Chalupa
U Havlíčkových sadů, Praha 2
zapsáno 6. 3. 1997 vymazáno 4. 5. 1998
Člen představenstva
Ing. Michal Kuděj
Přemyslovská, Praha 3
zapsáno 6. 3. 1997 vymazáno 4. 5. 1998
Člen představenstva
Ing. Pavel Alexa
Příbram IV, 261 01 Příbram IV
zapsáno 6. 3. 1997 vymazáno 4. 5. 1998
Předseda
Ing. Pavel Alexa
Příbram IV, 261 01 Příbram IV
zapsáno 4. 5. 1998 vymazáno 19. 5. 2000
Člen
ing. Pavel Neduchal
Hekrova, 149 00 Praha 4
zapsáno 4. 5. 1998 vymazáno 19. 5. 2000
Člen
MUDr. Arnošt Novák
pplk. Sochora, Praha 7
zapsáno 4. 5. 1998 vymazáno 19. 5. 2000
Člen
ing. Jiří Orlický
V aleji, Rudná
zapsáno 19. 5. 2000 vymazáno 15. 11. 2000
Předseda
Ing. Lubomír Štamposký
Ve svahu, Praha 4 - Podolí
Den zániku funkce: 19. 12. 2000
zapsáno 19. 5. 2000 vymazáno 3. 10. 2001
Člen
Mgr. Gabriela Schönová
Mánesova, Praha 2
Den zániku funkce: 4. 12. 2000
zapsáno 19. 5. 2000 vymazáno 3. 10. 2001
Člen
Ing. Jaroslav Trneček, CSc.
Fragnerova, Praha 6
Den zániku funkce: 4. 12. 2000
zapsáno 15. 11. 2000 vymazáno 3. 10. 2001
Člen představenstva
Ing. Lubomír Štamposký
Ve svahu, Praha 4 - Podolí
Den vzniku funkce: 4. 12. 2000
Den zániku funkce: 27. 7. 2001
zapsáno 3. 10. 2001 vymazáno 7. 1. 2002
Člen představenstva
Ing. Josef Hrycyszyn
Chudenická, Praha 10
Den vzniku funkce: 4. 12. 2000
Den zániku funkce: 27. 7. 2001
zapsáno 3. 10. 2001 vymazáno 7. 1. 2002
Předseda představenstva
Ing. Josef Hrycyszyn
Chudenická, Praha 10
Den vzniku funkce: 19. 12. 2000
Den zániku funkce: 27. 7. 2001
zapsáno 3. 10. 2001 vymazáno 7. 1. 2002
Člen představenstva
Igor Mandík
Bánov, 687 54 Bánov
Den vzniku funkce: 4. 12. 2000
Den zániku funkce: 27. 7. 2001
zapsáno 3. 10. 2001 vymazáno 7. 1. 2002
Místopředseda představenstva
Igor Mandík
Bánov, 687 54 Bánov
Den vzniku funkce: 19. 12. 2000
Den zániku funkce: 27. 7. 2001
zapsáno 3. 10. 2001 vymazáno 7. 1. 2002
Předseda představenstva
Ing. Igor Mandík
Bánov, 687 54 Bánov
Den vzniku funkce: 27. 7. 2001
Den zániku funkce: 6. 11. 2003
zapsáno 7. 1. 2002 vymazáno 2. 2. 2004
Místopředseda představenstva
Mgr. Jan Matějíček
Býchory, 280 02 Kolín
Den vzniku funkce: 27. 7. 2001
zapsáno 7. 1. 2002 vymazáno 13. 5. 2002
Člen představenstva
Ing. Otto Bureš
Antonína Barcala, České Budějovice
Den vzniku funkce: 27. 7. 2001
Den zániku funkce: 13. 11. 2003
zapsáno 7. 1. 2002 vymazáno 2. 2. 2004
Místopředseda představenstva
Mgr. Jan Matějíček
Býchory, 280 02 Býchory
Den vzniku funkce: 27. 7. 2001
Den zániku funkce: 13. 11. 2003
zapsáno 13. 5. 2002 vymazáno 2. 2. 2004
Předseda představenstva
Ing. Vladimír Hořejší
Slavňovice, 391 61 Stádlec - Opařany
Den vzniku funkce: 17. 12. 2003
Den zániku funkce: 5. 5. 2005
Den vzniku členstvi: 14. 11. 2003
Den zániku členstvi: 5. 5. 2005
zapsáno 2. 2. 2004 vymazáno 14. 7. 2005
Člen představenstva
JUDr. Antonín Hájek
Nevanova, 163 00 Praha 6
Den vzniku členstvi: 14. 11. 2003
Den zániku členstvi: 8. 2. 2007
zapsáno 2. 2. 2004 vymazáno 26. 3. 2007
Člen představenstva
Ing. Jan Šik
Chrlické nám., 643 00 Brno
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2003
Den zániku členstvi: 6. 9. 2005
zapsáno 2. 2. 2004 vymazáno 21. 12. 2005
Předseda představenstva
Ing. Bogdan Kaszper, MBA
Lidická, 739 61 Třinec
Den vzniku funkce: 12. 5. 2005
Den zániku funkce: 20. 7. 2006
Den vzniku členstvi: 5. 5. 2005
Den zániku členstvi: 20. 7. 2006
zapsáno 14. 7. 2005 vymazáno 13. 9. 2006
Člen představenstva
Ing. Jan Šik
Chrlické náměstí, 643 00 Brno
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2005
Den zániku členstvi: 2. 5. 2006
zapsáno 21. 12. 2005 vymazáno 12. 6. 2006
Člen představenstva
Ing. Jan Attl, PhD.
Hoření Vinice, 277 41 Kly
Den vzniku členstvi: 8. 6. 2006
zapsáno 23. 8. 2006 vymazáno 13. 9. 2006
Předseda představenstva
Ing. Jan Attl, PhD.
Hoření Vinice, 277 41 Kly
Den vzniku funkce: 20. 7. 2006
Den zániku funkce: 28. 1. 2008
Den vzniku členstvi: 8. 6. 2006
Den zániku členstvi: 28. 1. 2008
zapsáno 13. 9. 2006 vymazáno 26. 2. 2008
Člen představenstva
Ing. Bogdan Kaszper, MBA
Lidická, 739 61 Třinec
Den vzniku členstvi: 5. 5. 2005
Den zániku členstvi: 26. 3. 2008
zapsáno 13. 9. 2006 vymazáno 7. 7. 2008
Člen představenstva
JUDr. Milan Houžvička
Vysočanská, 190 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 8. 2. 2007
Den zániku členstvi: 28. 8. 2008
zapsáno 26. 3. 2007 vymazáno 11. 9. 2008
Člen představenstva
Ing. František Hamáček
Trojmezní, 190 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 29. 1. 2008
zapsáno 26. 2. 2008 vymazáno 7. 7. 2008
Předseda představenstva
Ing. František Hamáček
Trojmezní, 190 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 16. 4. 2008
Den zániku funkce: 2. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 29. 1. 2008
Den zániku členstvi: 2. 2. 2011
zapsáno 7. 7. 2008 vymazáno 28. 6. 2011
Člen představenstva
JUDr. Pavla Urbánková
Mansfeldova, 198 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 26. 3. 2008
Den zániku členstvi: 27. 4. 2011
zapsáno 7. 7. 2008 vymazáno 28. 6. 2011
Člen představenstva
Ing. Zlata Gröningerová
Počernická, 100 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 28. 8. 2008
Den zániku členstvi: 28. 8. 2011
zapsáno 11. 9. 2008 vymazáno 2. 1. 2012
Předseda představenstva
Ing. František Hamáček
Vzdálená, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 2. 2. 2011
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 2. 2. 2011
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 28. 6. 2011 vymazáno 23. 7. 2014
Člen představenstva
JUDr. Pavla Urbánková
Mansfeldova, 198 00 Praha 9
Den vzniku členstvi: 27. 4. 2011
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 28. 6. 2011 vymazáno 23. 7. 2014
Člen představenstva
Ing. Zlata Gröningerová
Počernická, 100 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2011
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 2. 1. 2012 vymazáno 23. 7. 2014
Člen představenstva
Ing. František Hamáček
Vzdálená, 182 00 Praha - Březiněves
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2014
Den zániku členstvi: 30. 11. 2015
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 18. 12. 2015
Člen představenstva
Mgr. Bc. David Rais
Thámova, 186 00 Praha - Karlín
Den zániku funkce: 1. 12. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 12. 2015
zapsáno 18. 12. 2015 vymazáno 3. 7. 2021
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představen- stva nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti při- pojí svůj podpis společně dva členové představenstva.
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 15. 6. 2000
Za společnost jednají navenek jménem společnosti 2 členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka, připojí své podpisy s uvedením jména a funkce dva členové představenstva.
zapsáno 15. 6. 2000 vymazáno 23. 7. 2014
Za společnost je oprávněn jednat navenek vždy jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména jediný člen představenstva.
zapsáno 23. 7. 2014

Dozorčí rada

Člen
Ing Michal Procházka
Tusarova, Praha 7
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 6. 3. 1997
Člen
Ing. Jan Chalupa
U havlíčkových sadů, Praha 2
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 6. 3. 1997
Člen
Ing. František Och
Kubišova, Praha 8
zapsáno 21. 7. 1994 vymazáno 6. 3. 1997
Člen
Ing. Jana Dlouhá
Františkova, Praha 9
zapsáno 6. 3. 1997 vymazáno 4. 5. 1998
Člen
Lucie Tenzerová
Choceradská, Praha 4
zapsáno 6. 3. 1997 vymazáno 4. 5. 1998
Člen
Helena Marková
Glowackého, Praha 8
zapsáno 6. 3. 1997 vymazáno 19. 5. 2000
Člen
ing. Jitka Sedloňová
Jažlovická, Praha 4
zapsáno 4. 5. 1998 vymazáno 18. 1. 1999
Člen
ing. Miloš Fiala, CSc.
Vaňkova, Praha 9
zapsáno 4. 5. 1998 vymazáno 19. 5. 2000
Předseda
Ing. Alexandr Chyba
U Pergamenky, Praha 7
Den zániku funkce: 24. 11. 2000
zapsáno 19. 5. 2000 vymazáno 3. 10. 2001
Člen
Ing. Jaroslava Pohlová
Xaveriova, Praha 5
Den zániku funkce: 24. 11. 2000
zapsáno 19. 5. 2000 vymazáno 3. 10. 2001
Člen
Martina Svobodová
Máchova, Hořice
Den zániku funkce: 24. 11. 2000
zapsáno 19. 5. 2000 vymazáno 3. 10. 2001
Předseda dozorčí rady
Ján Lučan
Čistá, Čistá
Den vzniku funkce: 24. 12. 2000
Den zániku funkce: 2. 10. 2003
zapsáno 3. 10. 2001 vymazáno 2. 2. 2004
Člen dozorčí rady
Karel Muchna
K Pyramidce, Praha 9
Den vzniku funkce: 24. 11. 2000
Den zániku funkce: 22. 10. 2001
zapsáno 3. 10. 2001 vymazáno 13. 5. 2002
Člen dozorčí rady
Ing. František Drvoštěp
Benešova, 280 02 Kolín
Den vzniku funkce: 24. 11. 2000
Den zániku funkce: 1. 5. 2001
zapsáno 3. 10. 2001 vymazáno 7. 1. 2002
Člen dozorčí rady
Mgr. Pavel Doležal
Čistá, 569 56 Čistá
Den vzniku funkce: 27. 6. 2001
Den zániku funkce: 2. 10. 2003
zapsáno 7. 1. 2002 vymazáno 2. 2. 2004
Místopřdseda dozorčí rady
Ing. Marek Rehberger
Smetanova, Znojmo
Den vzniku funkce: 22. 10. 2001
Den zániku funkce: 2. 10. 2003
zapsáno 13. 5. 2002 vymazáno 2. 2. 2004
Předseda dozorčí rady
Ing. Pavel Pešek
Kostelní, 381 01 Český Krumlov
Den vzniku funkce: 16. 10. 2003
Den zániku funkce: 11. 5. 2006
Den vzniku členstvi: 2. 10. 2003
Den zániku členstvi: 11. 5. 2006
zapsáno 2. 2. 2004 vymazáno 30. 8. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Jurán, MBA
Hybešova, 792 01 Bruntál
Den vzniku členstvi: 2. 10. 2003
Den zániku členstvi: 11. 5. 2006
zapsáno 2. 2. 2004 vymazáno 30. 8. 2006
Člen dozorčí rady
Ing. Libor Svoboda
Malešická, 130 00 Praha 3
Den vzniku členstvi: 2. 10. 2003
Den zániku členstvi: 24. 2. 2005
zapsáno 2. 2. 2004 vymazáno 31. 3. 2005
Člen dozorčí rady
Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Hvězdova, 140 00 Praha 4
Den vzniku členstvi: 24. 2. 2005
Den zániku členstvi: 11. 5. 2006
zapsáno 31. 3. 2005 vymazáno 30. 8. 2006
Předseda dozorčí rady
Mgr. Emil Fischer
V Podhájí, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 28. 6. 2006
Den zániku funkce: 20. 12. 2007
Den vzniku členstvi: 18. 5. 2006
Den zániku členstvi: 20. 12. 2007
zapsáno 30. 8. 2006 vymazáno 26. 2. 2008
Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Václavek
Odlehlá, 621 00 Brno
Den vzniku členstvi: 16. 6. 2006
Den zániku členstvi: 20. 12. 2007
zapsáno 30. 8. 2006 vymazáno 26. 2. 2008
Člen dozorčí rady
Mgr. Tomáš Kroupa
Lipecká, 108 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 18. 5. 2006
Den zániku členstvi: 11. 1. 2007
zapsáno 30. 8. 2006 vymazáno 26. 3. 2007
Člen dozorčí rady
Mgr. Andrzej Martynek
Umělecká, 170 00 Praha 7
Den vzniku členstvi: 6. 2. 2007
Den zániku členstvi: 21. 3. 2008
zapsáno 26. 3. 2007 vymazáno 7. 7. 2008
Předseda dozorčí rady
Zdeněk Čáp, Ph.D.
Vlasákova, 276 01 Mělník
Den vzniku funkce: 7. 1. 2008
Den zániku funkce: 21. 3. 2008
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2007
Den zániku členstvi: 21. 3. 2008
zapsáno 26. 2. 2008 vymazáno 7. 7. 2008
Člen dozorčí rady
doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D.
Karla Kamenického, 252 43 Průhonice
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2007
Den zániku členstvi: 20. 12. 2010
zapsáno 26. 2. 2008 vymazáno 28. 6. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaromír Hejda
Sídlištní, 165 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 26. 3. 2008
Den zániku funkce: 31. 5. 2011
Den vzniku členstvi: 21. 3. 2008
Den zániku členstvi: 31. 5. 2011
zapsáno 7. 7. 2008 vymazáno 28. 6. 2011
Člen dozorčí rady
Ing. Robert Šrejma
Farní, 789 01 Zábřeh
Den vzniku členstvi: 21. 3. 2008
Den zániku členstvi: 4. 8. 2010
zapsáno 7. 7. 2008 vymazáno 28. 6. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaromír Hejda
Sídlištní, 165 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 10. 6. 2011
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 31. 5. 2011
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 28. 6. 2011 vymazáno 28. 6. 2013
Člen dozorčí rady
doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D.
A. Kašpara, 787 01 Šumperk
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 28. 6. 2011 vymazáno 31. 7. 2013
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaromír Hejda
Sídlištní, 165 00 Praha 6 - Lysolaje
Den vzniku funkce: 10. 6. 2011
Den zániku funkce: 27. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 31. 5. 2011
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 28. 6. 2013 vymazáno 23. 7. 2014
Člen dozorčí rady
doc. Ing. Dušan Vaněk, Ph.D.
Novosadský dvůr, 779 00 Olomouc - Nové Sady
Den vzniku členstvi: 20. 12. 2010
Den zániku členstvi: 27. 6. 2014
zapsáno 31. 7. 2013 vymazáno 23. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Jaromír Hejda
Sídlištní, 165 00 Praha - Lysolaje
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2014
Den zániku členstvi: 6. 5. 2015
zapsáno 23. 7. 2014 vymazáno 23. 6. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Lukáš Trsek
Všehrdova, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2015
zapsáno 23. 6. 2015 vymazáno 16. 7. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Lukáš Trsek
Všehrdova, 118 00 Praha - Malá Strana
Den vzniku členstvi: 6. 5. 2015
Den zániku členstvi: 6. 5. 2020
zapsáno 16. 7. 2015 vymazáno 3. 7. 2021

Prokura

Prokurista
Ing. Ľubica Podolská
Nemocniční, 190 00 Praha - Vysočany
zapsáno 20. 9. 2018 vymazáno 28. 6. 2022

Jediný akcionář

Jediný akcionář
Česká konsolidační agentura, IČO: 70109966
Janovského 438/2, 170 06 Praha 7
zapsáno 7. 2. 2006 vymazáno 29. 1. 2008
Jediný akcionář
Česká republika - Ministerstvo financí, IČO: 00006947
Letenská 525/15, 118 10 Praha 1
zapsáno 29. 1. 2008 vymazáno 23. 5. 2015
Jediný akcionář
Ministerstvo financí, IČO: 00006947
Letenská 525/15, 118 00 Praha - Malá Strana
zapsáno 23. 5. 2015

Skuteční majitelé

Nepřímý skutečný majitel
Mgr. David Rais
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 22. 1. 2019
zapsáno 22. 1. 2019

Likvidátor

Likvidátor
Mgr. Bc. David Rais
Thámova, 186 00 Praha - Karlín
zapsáno 1. 12. 2020 vymazáno 4. 11. 2023
Likvidátor
Mgr. Bc. David Rais
V Úvozu, 251 67 Pyšely - Zaječice
zapsáno 4. 11. 2023

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Petr Kellner

Petr Kellner

podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-1099
-
+
Vít Bárta

Vít Bárta

podnikatel, bývalý politik

-690
-
+
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

zakladatel Alza.cz

-552
-
+
Marek Dalík

Marek Dalík

lobbista a podnikatel

-500
-
+
Zdeněk Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

kuchař

1020
-
+
Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

1253
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.