Lesy města Brna, a.s.
IČO: 60713356

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 7. 1994
Obchodní firma
od 1. 9. 2006

Lesy města Brna, a.s.

od 1. 7. 1994 do 1. 9. 2006

Lesy města Brna, spol. s r.o.

Sídlo
od 1. 7. 1994 do 1. 11. 2013
Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34
IČO
od 1. 7. 1994

60713356

DIČ

CZ60713356

Identifikátor datové schránky:65hextg
Právní forma
od 1. 9. 2006
Akciová společnost
od 1. 7. 1994 do 1. 9. 2006
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka4713 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 17. 4. 2009
- Provozování dráhy - vlečky
od 17. 4. 2009
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 17. 4. 2009
- Truhlářství, podlahářství
od 17. 4. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 6. 2007 do 17. 4. 2009
- přípravné práce pro stavby
od 25. 6. 2007 do 17. 4. 2009
- ubytovací služby
od 4. 12. 2006 do 17. 4. 2009
- truhlářství
od 1. 9. 2006 do 17. 4. 2009
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- realitní činnost
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- zprostředkování služeb
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- specializovaný maloobchod
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- velkoobchod
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- zprostředkování obchodu
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- výroba pilařská a impregnace dřeva
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- poskytování technických služeb
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- provozování dráhy - vlečky
od 25. 7. 2001 do 17. 4. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 3. 12. 1998 do 25. 7. 2001
- prodej jedů, žíravin a pesticidů
od 20. 7. 1998 do 25. 7. 2001
- údržba zeleně a rekreačních ploch
od 20. 7. 1998 do 25. 7. 2001
- zprostředkovatelská činnost
od 20. 7. 1998 do 25. 7. 2001
- lesnictví a služby s tím spojené
od 20. 7. 1998 do 25. 7. 2001
- úprava a preparace loveckých trofejí
od 5. 11. 1996 do 25. 7. 2001
- provoz pily
od 30. 9. 1994 do 25. 7. 2001
- správa a rozvoj svěřeného lesního majetku
od 30. 9. 1994 do 25. 7. 2001
- dodržování a zlepšování stavu lesa
od 30. 9. 1994 do 25. 7. 2001
- činnost organizačních a ekonomických poradců ( v oblasti lesního hospodářství)
od 30. 9. 1994 do 25. 7. 2001
- provozování cestovní kanceláře
od 1. 7. 1994 do 25. 7. 2001
- silniční motorová doprava
od 1. 7. 1994 do 25. 7. 2001
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 9. 4. 2015
- Změna stanov akciové společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 18.3.2015.
od 19. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 7. 10. 2010 do 24. 11. 2010
- Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 14.9.2010 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál společnosti Lesy města Brna, a.s., se zvyšuje ze zapsané výše 166.000.000,- Kč, slovy: sto šedesát šest milionů korun českých, o částku ve výši 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých, na novou výši 167.499.960,- Kč, slovy: sto šedesát sedm milionů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 ks, slovy: jednoho kusu kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šed esát korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. d) Veškeré nově vydané akcie budou upsány jediným akcionářem a předem určeným zájemcem - Statutárním městem Brno, se sídlem Brno Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, (dále upisovatel), za emisní kurz, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Up isovatel splatí emisní kurz takto: - emisní kurz ve 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých, nepeněžitým vkladem - nemovitým majetkem, který je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Vlastimila Smejkala, ze dne 2.8.2010, číslo 1310-2010. Znalec byl ustanoven pro zpracování posudku pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně čj. 18 Nc 6357/2010-13, ze dne 12.7.2010 a stanovil hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného Statutárním městem Brno, se sídlem Brno, Dominik ánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 1.499.960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých. e) Jediný akcionář schvaluje, aby na níže popsaný nepeněžitý vklad upisovatele - Statutárního města Brno bylo jako protiplnění vydán 1 ks, slovy: jeden kus kmenové akcie na jméno, vydané v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.499 .960,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta devadesát devět tisíc devět set šedesát korun českých. f) Emisní ážio je nulové. g) Jediný akcionář schvaluje, aby předmětem nepeněžitého vkladu upisovatele - Statutárního města Brna, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00, IČ 44992785, byl níže uvedený nemovitý majetek, který je podrobně popsán ve znaleckém posudku soudního Ing. Vlastimila Smejkala, ze dne 2.8.2010, číslo 1310-2010, a to:- budova č.p. 187 postavená na pozemku parcelní číslo 1118 a pozemek parcelní číslo 1118 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 650, pro obec Lipů vka, katastrální území Lipůvka, okres Blansko. h) Veřejná nabídka akcií nebude realizována. i) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti Lesy města Brna, a.s., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ 607 13 356. j) Upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsané akcie nepeněžitým vkladem na základě písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku v platném znění spolu s předáním předmětných nemovitostí. Lhůta pro upsání akcií činí třicet i dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí upisovatel splatit celý nepeněžitý vklad.
od 1. 9. 2006
- Společnost Lesy města Brna, spol. s r.o., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356, změnila svou právní formu na akciovou společnost Lesy města Brna, a.s., se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, IČ: 60713356.
od 1. 9. 2006
- Převod akcie je podmíněn podle Zákona o obcích a Statutu města Brna projednáním a rozhodnutím zastupitelstva na jeho mimořádném zasedání svolaném jen za tímto účelem, kde jediným bodem jednání je převod akcie a převod odsouhlasí dvě třetiny zastupitelů. S mlouva o převodu akcie uzavřená na základě jiného postupu je neplatná. Totéž platí pro případné zastavení akcie.
Kapitál
od 24. 11. 2010
Základní kapitál 167 499 960 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2006 do 24. 11. 2010
Základní kapitál 166 000 000 Kč, splaceno 166 000 000 Kč.
od 14. 12. 2005 do 1. 9. 2006
Základní kapitál 195 091 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 6. 2002 do 14. 12. 2005
Základní kapitál 190 891 000 Kč
od 17. 3. 2001 do 4. 6. 2002
Základní kapitál 187 559 000 Kč
od 30. 3. 2000 do 17. 3. 2001
Základní kapitál 176 199 000 Kč
od 4. 3. 1998 do 30. 3. 2000
Základní kapitál 7 281 000 Kč
od 9. 5. 1996 do 4. 3. 1998
Základní kapitál 5 188 000 Kč
od 1. 7. 1994 do 9. 5. 1996
Základní kapitál 429 000 Kč
od 24. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 1. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 26. 7. 2016
Mgr. ŠÁRKA KORKEŠOVÁ - Místopředseda představenstva
Brno - Černovice, Přední, PSČ 618 00
den vzniku členství: 25. 5. 2016
den vzniku funkce: 14. 6. 2016
od 18. 2. 2015
RNDr. MOJMÍR VLAŠÍN - Předseda představenstva
Brno - Ořešín, Drozdí, PSČ 621 00
den vzniku členství: 2. 12. 2014
den vzniku funkce: 15. 12. 2014
od 18. 2. 2015
Ing. VÍT BERAN - Člen představenstva
Brno - Žebětín, Ríšova, PSČ 641 00
den vzniku členství: 2. 12. 2014
od 18. 2. 2015
Ing. JIŘÍ NESHYBA - člen představenstva
Braníškov, , PSČ 664 71
den vzniku členství: 2. 12. 2014
od 18. 2. 2015 do 26. 7. 2016
MAREK JANÍČEK - místopředseda představenstva
Brno - Přízřenice, Zelná, PSČ 619 00
den vzniku členství: 2. 12. 2014 - 24. 5. 2016
den vzniku funkce: 15. 12. 2014 - 24. 5. 2016
od 19. 6. 2014 do 18. 2. 2015
LUDVÍK KADLEC - předseda představenstva
Brno - Černovice, Faměrovo náměstí, PSČ 618 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 6. 12. 2010 - 1. 12. 2014
od 19. 6. 2014 do 18. 2. 2015
JIŘÍ NOVOTNÝ - místopředseda představenstva
Brno - Černovice, Turgeněvova, PSČ 618 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 6. 12. 2010 - 1. 12. 2014
od 19. 6. 2014 do 18. 2. 2015
DUŠAN PAZDÍREK - člen představenstva
Brno - Staré Brno, Husova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 1. 12. 2014
od 19. 6. 2014 do 18. 2. 2015
Mgr. MARTIN ANDER, Ph.D. - člen představenstva
Brno - Štýřice, Renneská třída, PSČ 639 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 1. 12. 2014
od 8. 8. 2013 do 18. 2. 2015
JIŘÍ NESHYBA - člen představenstva
Braníškov, , PSČ 664 71
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 1. 12. 2014
od 30. 5. 2013 do 18. 2. 2015
JUDr. MICHAL CHLÁDEK - člen představenstva
Brno - Jundrov, Dubová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 1. 12. 2014
od 22. 12. 2010 do 30. 5. 2013
JUDr. Michal Chládek - člen představenstva
Brno, Dubová, PSČ 637 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
od 22. 12. 2010 do 8. 8. 2013
Ing. Jiří Neshyba - člen představenstva
Deblín, , PSČ 666 01
den vzniku členství: 16. 11. 2010
od 22. 12. 2010 do 19. 6. 2014
Ludvík Kadlec - předseda představenstva
Brno, Faměrovo nám., PSČ 618 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
den vzniku funkce: 6. 12. 2010
od 22. 12. 2010 do 19. 6. 2014
Jiří Novotný - místopředseda představenstva
Brno, Turgeněvova, PSČ 618 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
den vzniku funkce: 6. 12. 2010
od 22. 12. 2010 do 19. 6. 2014
Dušan Pazdírek - člen představenstva
Brno, Husova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
od 22. 12. 2010 do 19. 6. 2014
Mgr. Martin Ander, Ph.D. - člen představenstva
Brno, Renneská třída, PSČ 639 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
od 9. 9. 2008 do 22. 12. 2010
RNDr. Barbora Javorová - místopředseda představenstva
Brno, Belcrediho 7, PSČ 628 00
den vzniku členství: 3. 6. 2008 - 16. 11. 2010
den vzniku funkce: 28. 7. 2008 - 16. 11. 2010
od 9. 2. 2007 do 9. 9. 2008
MUDr. Daniel Rychnovský - místopředseda představenstva
Brno, Pod Vrškem 4, PSČ 621 00
den vzniku členství: 30. 11. 2006 - 29. 4. 2008
den vzniku funkce: 15. 12. 2006 - 29. 4. 2008
od 9. 2. 2007 do 22. 12. 2010
RNDr. Mojmír Vlašín - předseda představenstva
Brno, Drozdí 7, PSČ 621 00
den vzniku členství: 30. 11. 2006 - 16. 11. 2010
den vzniku funkce: 15. 12. 2006 - 16. 11. 2010
od 9. 2. 2007 do 22. 12. 2010
Mgr. Jasna Flamiková - člen představenstva
Brno, Preslova 50, PSČ 602 00
den vzniku členství: 30. 11. 2006 - 16. 11. 2010
od 9. 2. 2007 do 22. 12. 2010
Ing. Josef Burda - člen představenstva
Brno, Černého 8, PSČ 635 00
den vzniku členství: 30. 11. 2006 - 16. 11. 2010
od 9. 2. 2007 do 22. 12. 2010
Jiří Novotný - člen představenstva
Brno, Turgeněvova 16, PSČ 618 00
den vzniku členství: 30. 11. 2006 - 16. 11. 2010
od 9. 2. 2007 do 22. 12. 2010
Ing. Leopold Černý - člen představenstva
Brno, Foltýnova 19, PSČ 635 00
den vzniku členství: 6. 2. 2007 - 16. 11. 2010
od 1. 9. 2006 do 9. 2. 2007
Marie Stehlíková - předseda představenstva
Brno, Glocova 9, PSČ 620 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 30. 11. 2006
den vzniku funkce: 1. 9. 2006 - 30. 11. 2006
od 1. 9. 2006 do 9. 2. 2007
Mgr. Jiří Janištin - místopředseda představenstva
Brno, Kotlanova 6, PSČ 628 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 30. 11. 2006
den vzniku funkce: 1. 9. 2006 - 30. 11. 2006
od 1. 9. 2006 do 9. 2. 2007
Ing. Miroslav Hošek - člen představenstva
Brno, Žarošická 17, PSČ 628 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 30. 11. 2006
od 1. 9. 2006 do 9. 2. 2007
RNDr. Barbora Javorová - člen představenstva
Brno, Belcrediho 7, PSČ 628 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 30. 11. 2006
od 1. 9. 2006 do 9. 2. 2007
JUDr. Helena Sýkorová - člen představenstva
Brno, Voříškova 2, PSČ 623 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 30. 11. 2006
od 4. 6. 2002 do 1. 9. 2006
ing. Leopold Černý - jednatel
Brno, Foltýnova 19, PSČ 635 00
den vzniku funkce: 1. 7. 1994 - 1. 9. 2006
od 1. 7. 1994 do 4. 6. 2002
ing. Leopold Černý - jednatel
Brno, Foltýnova 19, PSČ 635 00
od 1. 9. 2006
Způsob jednání: Jménem představenstva je oprávněn jednat, podepisovat a společnost zavazovat, předseda, místopředseda nebo předsedou pověřený člen.
od 1. 7. 1994 do 1. 9. 2006
Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel
Dozorčí rada
od 16. 1. 2017
Ing. ZUZANA OLGA ARTIMOVÁ - Předseda dozorčí rady
Brno - Ponava, Reissigova, PSČ 612 00
den vzniku členství: 2. 12. 2014
den vzniku funkce: 22. 12. 2014
od 18. 2. 2015
Mgr. RENÉ NOVOTNÝ - Místopředseda dozorčí rady
Brno - Židenice, Dykova, PSČ 636 00
den vzniku členství: 2. 12. 2014
den vzniku funkce: 22. 12. 2014
od 18. 2. 2015
Doc. Ing. DALIBOR JANOUŠ, CSc - člen dozorčí rady
Rožná, , PSČ 592 52
den vzniku členství: 2. 12. 2014
od 18. 2. 2015 do 16. 1. 2017
Ing. ZUZANA ARTIMOVÁ - Předseda dozorčí rady
Brno - Ponava, Reissigova, PSČ 612 00
den vzniku členství: 2. 12. 2014
den vzniku funkce: 22. 12. 2014
od 19. 6. 2014 do 18. 2. 2015
Mgr. JAN LEVÍČEK - předseda dozorčí rady
Brno - Ořešín, Odlehlá, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 13. 12. 2010 - 1. 12. 2014
od 19. 6. 2014 do 18. 2. 2015
RNDr. MOJMÍR VLAŠÍN - místopředseda dozorčí rady
Brno - Ořešín, Drozdí, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 1. 12. 2014
den vzniku funkce: 13. 12. 2010 - 1. 12. 2014
od 19. 6. 2014 do 18. 2. 2015
PAVEL GREŇO - člen dozorčí rady
Brno - Bystrc, Opálkova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 1. 12. 2014
od 27. 3. 2014
Ing. MICHAL MAREČEK - člen dozorčí rady
Brno - Žabovřesky, Zemkova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 27. 1. 2014
od 30. 8. 2013
MIROSLAV PACHOLÍK - člen dozorčí rady
Hlína, , PSČ 664 91
den vzniku členství: 17. 6. 2013
od 10. 6. 2013 do 18. 2. 2015
Ing. STANISLAV MICHALÍK - člen dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Kunštátská, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010 - 1. 12. 2014
od 22. 12. 2010 do 10. 6. 2013
Ing. Stanislav Michalík - člen dozorčí rady
Brno, Kunštátská, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
od 22. 12. 2010 do 19. 6. 2014
Mgr. Jan Levíček - předseda dozorčí rady
Brno, Odlehlá, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
den vzniku funkce: 13. 12. 2010
od 22. 12. 2010 do 19. 6. 2014
RNDr. Mojmír Vlašín - místopředseda dozorčí rady
Brno, Drozdí, PSČ 621 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
den vzniku funkce: 13. 12. 2010
od 22. 12. 2010 do 19. 6. 2014
Pavel Greňo - člen dozorčí rady
Brno, Opálkova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 16. 11. 2010
od 8. 4. 2010 do 27. 3. 2014
Ing. Zdeněk Hradecký - člen dozorčí rady
Lelekovice, , PSČ 664 31
den vzniku členství: 18. 12. 2009 - 27. 1. 2014
od 17. 4. 2009 do 30. 8. 2013
Ing. Miroslav Pacholík - člen dozorčí rady
Hlína, 57, PSČ 664 91
den vzniku členství: 23. 3. 2009 - 17. 6. 2013
od 9. 9. 2008 do 8. 4. 2010
Ing. Radek Musil - člen dozorčí rady
Lažany, 8, PSČ 679 22
den vzniku členství: 17. 3. 2008 - 18. 12. 2009
od 9. 2. 2007 do 9. 9. 2008
Ing. Jiří Neshyba - člen dozorčí rady
Deblín, 148, PSČ 666 01
den vzniku členství: 4. 1. 2007 - 17. 3. 2008
od 9. 2. 2007 do 17. 4. 2009
Ing. Dalibor Šafařík - člen dozorčí rady
Kuřim, Brněnská 530, PSČ 664 34
den vzniku členství: 4. 1. 2007 - 31. 12. 2008
od 9. 2. 2007 do 22. 12. 2010
Ing. Miroslav Hošek - předseda dozorčí rady
Brno, Žarošická 17, PSČ 628 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 16. 11. 2010
den vzniku funkce: 23. 1. 2007 - 16. 11. 2010
od 9. 2. 2007 do 22. 12. 2010
Pavel Sázavský - místopředseda dozorčí rady
Brno, Jaselská 5, PSČ 602 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 16. 11. 2010
den vzniku funkce: 23. 1. 2007 - 16. 11. 2010
od 9. 2. 2007 do 22. 12. 2010
PaedDr. Roman Fabiánek - člen dozorčí rady
Brno, Sedlákova 19, PSČ 602 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 16. 11. 2010
od 9. 2. 2007 do 22. 12. 2010
JUDr. Helena Sýkorová - člen dozorčí rady
Brno, Voříškova 2, PSČ 623 00
den vzniku členství: 9. 1. 2007 - 16. 11. 2010
od 1. 9. 2006 do 9. 2. 2007
Jan Kočí - předseda
Brno, Dykova 37, PSČ 636 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 9. 1. 2007
den vzniku funkce: 1. 9. 2006 - 9. 1. 2007
od 1. 9. 2006 do 9. 2. 2007
Ing. Josef Veselý - člen
Brno, Skorkovského 73, PSČ 636 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 9. 1. 2007
od 1. 9. 2006 do 9. 2. 2007
Ing. Jiří Miča, CSc. - člen
Brno, Voříškova 29, PSČ 623 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 9. 1. 2007
od 1. 9. 2006 do 9. 2. 2007
Mgr. Květuše Doležalová - člen
Brno, Labská 11, PSČ 625 00
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 9. 1. 2007
od 1. 9. 2006 do 9. 2. 2007
Ing. Jiří Kohoutek - člen
Lipůvka, 109, PSČ 679 22
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 4. 1. 2007
od 1. 9. 2006 do 9. 2. 2007
Ing. Dalibor Šafařík - člen
Kuřim, Brněnská 530, PSČ 664 34
den vzniku členství: 1. 9. 2006 - 4. 1. 2007
od 20. 9. 2005 do 1. 9. 2006
Marie Stehlíková - předsedkyně
Brno - Tuřany, Glocova 9, PSČ 620 00
den vzniku členství: 26. 5. 2005 - 1. 9. 2006
den vzniku funkce: 8. 9. 2005 - 1. 9. 2006
od 20. 9. 2005 do 1. 9. 2006
Mgr. Květuše Doležalová - členka
Brno - Starý Lískovec, Labská 11, PSČ 625 00
den vzniku členství: 26. 5. 2005 - 1. 9. 2006
od 17. 2. 2004 do 1. 9. 2006
ing. Miroslav Hošek - člen
Brno, Žarošická 17
den vzniku funkce: 23. 10. 2003 - 1. 9. 2006
od 13. 6. 2003 do 17. 2. 2004
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. - člen
Brno, Jaselská 19
den vzniku funkce: 17. 2. 2003 - 23. 10. 2003
od 13. 6. 2003 do 20. 9. 2005
MUDr. Daniel Rychnovský - člen
Brno, Po vrškem 4
den vzniku členství: 17. 2. 2005 - 26. 5. 2005
den vzniku funkce: 17. 2. 2003 - 26. 5. 2005
od 13. 6. 2003 do 20. 9. 2005
ing. Milan Šimon - člen
Brno, Botanická 45
den vzniku funkce: 17. 2. 2003
od 13. 6. 2003 do 1. 9. 2006
Mgr. Jiří Janištin - člen
Brno, Kotlanova 6
den vzniku funkce: 17. 2. 2003 - 1. 9. 2006
od 13. 6. 2003 do 1. 9. 2006
Jan Kočí - člen
Brno, Dykova 37
den vzniku funkce: 17. 2. 2003 - 1. 9. 2006
od 13. 6. 2003 do 1. 9. 2006
JUDr. Helena Sýkorová - člen
Brno, Voříškova 2
den vzniku funkce: 17. 2. 2003 - 1. 9. 2006
od 27. 10. 2001 do 13. 6. 2003
Mgr. Eliška Kovářová - předseda:
Brno, Větrná 18b
od 14. 4. 1999 do 27. 10. 2001
ing. Stanislav Juránek - člen:
Brno, Bělohorská 95
od 14. 4. 1999 do 13. 6. 2003
ing. František Polách - člen
Brno, Zákoutí 17
od 14. 4. 1999 do 13. 6. 2003
MUDr. Bořek Semrád - člen:
Brno, Čápkova 40
od 14. 4. 1999 do 13. 6. 2003
MUDr. Jan Kopeček - člen:
Brno, Popelákova 2
od 14. 4. 1999 do 13. 6. 2003
ing. arch. Svatopluk Pavelka - člen:
Brno, Dubová 9
od 3. 12. 1998 do 13. 6. 2003
Lubomír Smutek - člen
Brno, Trávníky 79, PSČ 613 00
od 4. 3. 1998 do 3. 12. 1998
RNDr. Vladimír Vetchý - člen
Brno, Větrná 3, PSČ 635 00
od 7. 12. 1995 do 14. 4. 1999
ing. Olga Nováková - člen
Brno, Voroněžská 6
od 7. 12. 1995 do 14. 4. 1999
ing. Jan Sochor - člen
Brno, Haškova 10
od 7. 12. 1995 do 14. 4. 1999
ing. František Polách - člen
Brno, Zákoutí 17
od 30. 9. 1994 do 7. 12. 1995
ing. Zdeněk Pospíchal - člen
Brno, Kozinova 11
od 30. 9. 1994 do 14. 4. 1999
ing. Jana Červencová - člen
Brno, Svážná 25
od 1. 7. 1994 do 7. 12. 1995
MUDr. Jaroslav Továrek - člen
Brno, Sadovského 9
od 1. 7. 1994 do 7. 12. 1995
Jiří Čáslava - člen
Brno, Francouzská 76
od 1. 7. 1994 do 14. 4. 1999
ing. Igor Marša - člen
Brno, Mutěnická 17
Společníci s vkladem
od 14. 12. 2005 do 1. 9. 2006
Statutární město Brno, IČO: 44992785
Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00
Vklad: 195 091 000 Kč, splaceno 195 091 000 Kč. Obchodní podíl 100 %
od 4. 6. 2002 do 14. 12. 2005
Statutární město Brno
Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00
Vklad: 190 891 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100 %
od 17. 3. 2001 do 4. 6. 2002
Město Brno
Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00
Vklad: 187 559 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 3. 2000 do 17. 3. 2001
Město Brno
Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00
Vklad: 176 199 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 3. 1998 do 30. 3. 2000
Město Brno
Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00
Vklad: 7 281 000 Kč, splaceno 7 281 000 Kč.
od 9. 5. 1996 do 4. 3. 1998
Město Brno
Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00
Vklad: 5 188 000 Kč, splaceno 5 188 000 Kč.
od 1. 7. 1994 do 9. 5. 1996
Město Brno
Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00
Vklad: 429 000 Kč, splaceno 429 000 Kč.
Akcionáři
od 25. 8. 2013
Statutární město Brno, IČO: 44992785
Brno - Brno-město, Dominikánské náměstí, PSČ 602 00
od 1. 9. 2006 do 25. 8. 2013
Statutární město Brno, IČO: 44992785
Brno, Dominikánské nám. 1, PSČ 602 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Kolem AirBnB radši po špičkách

15. 6. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 18 komentářů

Kolem AirBnB radši po špičkách

AirBnB nejspíš není takovým požehnáním, jak ho maluje PR oddělení. Ale důkazů, že by astronomicky zvyšovalo nájmy, se nedostává.

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

15. 6. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

Finanční trhy nezažívají nejlepší období. Kde hledat atraktivní investiční příležitosti a jak se vyhnout průšvihu, který zamává s vaším portfoliem? Zeptali jsme se předních ekonomů, analytiků, investorů a potrfolio manažerů investičních společností.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

IQ mladých lidí od druhé světové války nepřetržitě rostlo. Od devadesátých let ale najednou klesá. Tvrdí to první průkazná studie na toto téma, kterou citoval minulý týden...více

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

Mezi lidmi, kteří o problematice HIV a AIDS vědí pouze z médií, převládají mylné představy o nakažlivosti a průběhu onemocnění. Je otázka, zda by nemocnému „běžně informovaný“...více

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Kdo si ještě pamatuje, na co byla ve fotbale potřebná žengle? Výraz vlastně znamená šněrovací jehlici. Ta sloužila po nafouknutí gumové duše míče k tomu, aby bylo možné koženým...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+355
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+56
+
-
3.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-162
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-205
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-212
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 579,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 641,00 Kč
Sberbank CZ 2 650,00 Kč
Expobank CZ 2 651,20 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 702,22 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 729,90 Kč
Raiffeisenbank 2 739,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

IQ mladých lidí od druhé světové války nepřetržitě rostlo. Od devadesátých let ale najednou...více

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

Mezi lidmi, kteří o problematice HIV a AIDS vědí pouze z médií, převládají mylné představy...více

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Kdo si ještě pamatuje, na co byla ve fotbale potřebná žengle? Výraz vlastně znamená šněrovací...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.