Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

BEL Sýry Česko a.s.
IČO: 60714603

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 1. 1995
Obchodní firma
od 13. 10. 2004

BEL Sýry Česko a.s.

od 1. 1. 1995 do 13. 10. 2004

Želetavská sýrárna, a.s.

Sídlo
od 6. 12. 2003 do 7. 10. 2013
Želetava, Pražská 218, PSČ 675 26
od 1. 1. 1995 do 6. 12. 2003
Želetava, Pražská 218
IČO
od 1. 1. 1995

60714603

DIČ

CZ60714603

Identifikátor datové schránky:mdjcyi6
Právní forma
od 1. 1. 1995
Akciová společnost
Spisová značka1375 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 15. 7. 2009
- mlékárenství
od 15. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 10. 1996 do 15. 7. 2009
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 1. 1. 1995 do 15. 7. 2009
- zprostředkovatelská činnost
od 1. 1. 1995 do 15. 7. 2009
- poradenská činnost
od 1. 1. 1995 do 15. 7. 2009
- výroba mléčných výrobků
od 1. 1. 1995 do 15. 7. 2009
- obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 27. 9. 2011 do 14. 10. 2011
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 30.8.2011 o snížení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. z jeho současné výše 226.050.000,- Kč (slovy dvě stě dvacet šest milionů padesát tisíc korun českých) na novou výši 152.000.000,- Kč (slovy jedno sto padesát dva milionů korun českých) tj. o částku 74.050.000,- Kč (slovy sedmdesát čtyři milionů padesát tisíc korun českých) a to vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí a kcií z oběhu a to konkrétně 74 (slovy sedmdesáti čtyř) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě á 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), série A čísel 003-076, které jsou v listinné podobě, emitovaných obchodní společností s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s., a 1 (slovy jednoho) kusu kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě á 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), série B číslo 001, která je v listinné podobě emitované obchodní společností s obchodní firmou BEL Sýry Če sko a.s. Důvodem tohoto snížení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. je úhrada ztráty společnosti. Jediný akcionář je povinen předložit obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. 74 (slovy sedmdes át čtyři) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě á 1.000.000,- (slovy jeden milion korun českých) série A čísel 003-076, které jsou v listinné podobě, emitovaných obchodní společností s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s., a 1 (slovy jeden) ku s kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě á 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), série B číslo 001, která je v listinné podobě, emitované obchodní společností s obchodního firmou BEL Sýry Česko a.s., ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. do obchodního rejstříku za účelem jejich zničení.
od 12. 5. 2011 do 22. 6. 2011
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 9.5.2011 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou BEL Sýry Česko a.s. z jeho současné výše 76.050.000,- Kč (slovy sedmdesát šest milionů padesát tisíc korun českých) na nov ou výši 226.050.000,- Kč (slovy dvě stě dvacet šest milionů padesát tisíc korun českých), tj. o částku 150.00.000,- Kč (slovy jedno sto padesát milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu , s využitím svého přednostního práva, a to za těchto podmínek: a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 150 (slovy jednoho sta padesáti) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). b) Emisních kurz nových akcií společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). c) Tento jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva všech těchto 150 (slovy jedno sto padesát) kusů nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií, dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro využití přednostního práv a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, nejdříve však dnem právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí uplynutím patnáctého dne od jej ího započetí, a to v sídle společnosti na adrese Želetava, Pražská 218, PSČ 675 26, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin s tím, že rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvý den této lhůty. Představenstvo je povinno zaslat návrh smlouvy o up sání akcií jedinému akcionáři ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. V tomto termínu je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení a zvýšení základního kapitálu do obchodního rej stříku. d) Tento jediný akcionář upíše nové akcie tak, že na jednu dosavadní akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) lze upsat celkem 1,9723866 (tj. 3.000/1.521 slovy tři tisíce lomeno j eden tisíc pět set dvacet jedna) kusu nové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na jednu dosavadní akcii na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy pa desát tisíc korun českých) lze upsat celkem 0,0986193 (tj. 150/1.521 slovy jedno sto padesát lomeno jeden tisíc pět set dvacet jedna) kusu nové akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun čes kých) a upisovat lze pouze celé akcie. e) Tento jediný akcionář bude povinen splatit 30 % (slovy třicet procent) emisního kursu všech 150 nových akcií, které upíše, tj. částku 45.000.000,- Kč (slovy čtyřicet pět milionů korun českých), ve lhůtě do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření předm ětné smlouvy o upsání všech 150 nových akcií, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu, a to na zvláštní účet společnosti IBAN CZ2926000000002049439806, BIC CITICZPX, vedený u banky Citibank Europe plc, organizační složka se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, PS Č 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288, a zbývající část ve výši 70 % (slovy sedmdesát procent) emisního kursu všech 150 nových akcií, které upíše, tj. částku 105.000.000,- Kč (slovy jedno sto pět milionů korun č eských) ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 150 nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti IBAN CZ2926000000002049439806, BIC CITICZPX, vedený u banky Citibank Europe plc, organizační složka se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 59288, popřípadě na jakýkoli jiný bankovní účet společnosti, který mu za tímto účelem sdělí představenstvo společnos ti.
od 6. 12. 2003 do 23. 5. 2011
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 20.02.2003.
od 27. 9. 2002 do 7. 11. 2002
- Jediný akcionář vykonávající ve smyslu § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 1.050.000,- Kč o částku 75.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a § 204 obchodního zákoníku následujícím způsobem: a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští; b) Upisované akcie: 7.500 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za každou akcii; c) Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a je splatný v českých korunách; d) Celou emisi nových akcií upíše jediný akcionář Společnosti ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; e) Představenstvo Společnosti po přijetí tohoto rozhodnutí bez zbytečného odkladu (i) podá návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně (ii) předá návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři Společnosti. Jediný akcionář Společnosti uzavře smlouvu o upsání akcií se Společností nejpozději do (15) patnácti dnů od převzetí návrhu smlouvy o upsání akcií, ale za žádných okolností ne dříve, než dne následujícího po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; f) Místem pro upisování akcií, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo advokátní kanceláře Procházka / Randl / Kubr, se sídlem Jáchymova 2, 110 00 Praha 1; g) Jediný akcionář Společnosti splatí emisní kurs upsaných akcií uzavřením Dohody o započtení, na základě které pohledávka Společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude započtena proti (i) pohledávce jediného akcionáře vůči Společnosti na splacení jistiny ve výši 60.000.000,- Kč z titulu poskytnutého úvěru dle První úvěrové smlouvy a (ii) části pohledávky jediného akcionáře vůči Společnosti na splacení jistiny ve výši 15.000.000,- Kč z titulu poskytnutého úvěru dle Druhé úvěrové smlouvy. Pro účely předchozí věty se "První úvěrovou smlouvou" rozumí úvěrová smlouva o poskytnutí úvěru až do výše 60.000.000,- Kč ze dne 29. května 2000 uzavřená mezi jediným akcionářem a Společností, na základě kterého jediný akcionář poskytl Společnosti úvěr ve výši 60.000.000,- Kč, a tento úvěr nebyl dosud splacen, a "Druhou úvěrovou smlouvou" se rozumí úvěrová smlouva o poskytnutí úvěru až do výše 1.000.000,- EURO (francouzsky "Convention d´avance en compte courant") ze dne 15. ledna 2002 uzavřená mezi jediným akcionářem a Společností, na základě které jediný akcionář poskytl Společnosti úvěr ve výši 800.000,- EURO a úvěr ve výši 6.046.000,- Kč, a tyto úvěry nebyly dosud splaceny. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě do (15) patnácti dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií se Společností.
od 18. 7. 2000 do 6. 12. 2003
- Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.5.2000.
od 6. 11. 1997 do 18. 7. 2000
- Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanou dne 27.6.1997.
od 30. 10. 1996 do 23. 12. 1997
- Akcie: jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva.
od 30. 10. 1996 do 18. 7. 2000
- Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady dne 24.6.1996.
Kapitál
od 14. 10. 2011
Základní kapitál 152 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 7. 2011 do 14. 10. 2011
Základní kapitál 226 050 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 6. 2011 do 8. 7. 2011
Základní kapitál 226 050 000 Kč, splaceno 121 050 000 Kč.
od 7. 11. 2002 do 22. 6. 2011
Základní kapitál 76 050 000 Kč, splaceno 76 050 000 Kč.
od 23. 12. 1997 do 7. 11. 2002
Základní kapitál 1 050 000 Kč, splaceno 1 050 000 Kč.
od 1. 1. 1995 do 23. 12. 1997
Základní kapitál 1 050 000 Kč
od 14. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 152.
od 22. 6. 2011 do 14. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 22. 6. 2011 do 14. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 226.
od 20. 2. 2003 do 22. 6. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 20. 2. 2003 do 22. 6. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 76.
od 7. 11. 2002 do 20. 2. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 130.
od 7. 11. 2002 do 20. 2. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 592.
od 18. 7. 2000 do 7. 11. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 130.
od 18. 7. 2000 do 7. 11. 2002
Převod akcií společnosti je omezen tak, že ke každému převodu musí dát představenstvo předem písemný souhlas.
od 6. 10. 1995 do 18. 7. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 130.
od 6. 10. 1995 do 18. 7. 2000
Převod akcií na jméno je omezen tak, že se ke každému převodu musí dát představenstvo společnosti písemný souhlas.
od 6. 10. 1995 do 7. 11. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 92.
od 1. 1. 1995 do 6. 10. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 97.
od 1. 1. 1995 do 6. 10. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 80.
Statutární orgán
od 31. 1. 2019
BOYAN NEYTCHEV - statutární ředitel
Vídeň, Sollingergasse 9 top 20, PSČ 119 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 28. 12. 2018
den vzniku funkce: 28. 12. 2018
od 14. 3. 2016 do 31. 1. 2019
ETIENNE LECOMTE - statutární ředitel
Paříž, Boulevard de Courcelles 112, PSČ 750 17, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 12. 2015 - 28. 12. 2018
den vzniku funkce: 30. 12. 2015 - 28. 12. 2018
od 7. 10. 2013 do 14. 3. 2016
MARK TETTELAAR - člen představenstva
GD Buren GLD, Erichemsekade 5, PSČ 411 6, Nizozemské království
den vzniku členství: 14. 5. 2013 - 30. 12. 2015
od 8. 8. 2013 do 8. 8. 2013
RUDOLPHE BOIVIN - místopředseda představenstva
Paříž, 10 rue Audubon, PSČ 750 12, Francouzská republika
den vzniku členství: 14. 5. 2013
den vzniku funkce: 5. 6. 2013
od 8. 8. 2013 do 14. 3. 2016
PHILIPPE CHAMPLONG - předseda představenstva
München, Güll Strasse 8, PSČ 803 36, Německá spolková republika
den vzniku členství: 14. 5. 2013 - 30. 12. 2015
den vzniku funkce: 5. 6. 2013 - 30. 12. 2015
od 8. 8. 2013 do 14. 3. 2016
RODOLPHE BOIVIN - místopředseda představenstva
Paříž, 10 rue Audubon, PSČ 750 12, Francouzská republika
den vzniku členství: 14. 5. 2013 - 30. 12. 2015
den vzniku funkce: 5. 6. 2013 - 30. 12. 2015
od 23. 5. 2011 do 8. 8. 2013
Bruno Schoch - člen představenstva
Suresnes, rue Paul Bert 39, 92150, Francouzská republika
den vzniku členství: 9. 5. 2011 - 14. 5. 2013
od 10. 1. 2011 do 8. 8. 2013
Olivier Miaux - předseda představenstva
Paříž, rue de clichy, PSČ 750 09, Francouzská republika
den vzniku členství: 3. 12. 2010 - 14. 5. 2013
den vzniku funkce: 6. 12. 2010 - 14. 5. 2013
od 26. 10. 2009 do 10. 1. 2011
Xavier Leroy - předseda představenstva
Mnichov, Kurzbauerstrasse 17, 81479, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 3. 12. 2010
den vzniku funkce: 22. 7. 2009 - 3. 12. 2010
od 26. 10. 2009 do 23. 5. 2011
Pascal Bigot - místopředseda představenstva
Praha 5, Podbělohorská 21, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 9. 5. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2009 - 9. 5. 2011
od 17. 7. 2009 do 26. 10. 2009
Xavier Leroy - člen představenstva
Mnichov, Kurzbauerstrasse 17, 81479, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2009
od 17. 7. 2009 do 26. 10. 2009
Pascal Bigot - člen představenstva
Praha 5, Podbělohorská 21, PSČ 150 00
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2009
od 17. 7. 2009 do 8. 8. 2013
Bernard Faurot - člen představenstva
Praha 10, Rybalkova 35, PSČ 101 00
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 14. 5. 2013
od 25. 8. 2006 do 17. 7. 2009
Bastiaan Alblas - předseda představenstva
CK Breda, Ruiterboslaan 62, 4837, Nizozemské království
den vzniku členství: 1. 6. 2006 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 1. 6. 2006 - 30. 6. 2009
od 2. 12. 2005 do 25. 8. 2006
Philippe Marie Bernard Vinay - předseda představenstva
Paříž, rue d´Alleray 51, 75015, Francouzská republika
den vzniku členství: 7. 1. 2003 - 1. 6. 2006
den vzniku funkce: 26. 10. 2005 - 1. 6. 2006
od 2. 12. 2005 do 25. 8. 2006
- pobyt v ČR: Želetava, Nám. Míru 227
od 2. 12. 2005 do 17. 7. 2009
Susheel Kumar Surpal - člen představenstva
Rueil Malmaison, rue du General de Miribel 07, 92500, Francouzská republika
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 30. 6. 2009
od 2. 12. 2005 do 17. 7. 2009
Francis Pierre Louis Le Cam - člen představenstva
Paříž 16, rue de Passy 51, 75016, Francouzská republika
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 30. 6. 2009
od 6. 12. 2003 do 2. 12. 2005
Philippe Marie Bernard Vinay - člen představenstva
51 rue d´Alleray, Paříž 75015, Francouzská republika, Pobyt v ČR: Želetava, Nám. Míru 227
den vzniku funkce: 7. 1. 2003
od 17. 1. 2001 do 27. 3. 2002
Gilbert Denyset - člen představenstva
7 rue du Mont-Valérien, 92210 Saint-Cloud, Francouzská republika
od 17. 1. 2001 do 27. 3. 2002
- Pobyt v ČR: Želetava, nám. Míru 227
od 17. 1. 2001 do 6. 12. 2003
Eric Cothenet - člen představenstva
58 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paříž, Francouzská republika
od 17. 1. 2001 do 6. 12. 2003
- Pobyt v ČR: Želetava, nám. Míru 227
od 17. 1. 2001 do 2. 12. 2005
Michel Troussier - člen představenstva
9 Square Saint-Charles, 75012 Paříž, Francouzská republika
od 17. 1. 2001 do 2. 12. 2005
- Pobyt v ČR: Želetava, nám. Míru 227
od 18. 7. 2000 do 2. 12. 2005
Radan Kubr - člen představenstva
Praha 6, Velvarská 51
od 11. 5. 1999 do 18. 7. 2000
Ing. Jaroslav Matúšů - člen představenstva
Horní Lhotice, 42
od 11. 5. 1999 do 18. 7. 2000
Vlastimil Fukal - člen představenstva
Třebíč, Týn, Uličného 271
od 6. 11. 1997 do 11. 5. 1999
Ing. Jaroslav Matúšů - člen představenstva
Horní Lhotice, 12
od 6. 11. 1997 do 11. 5. 1999
Vlastimil Fukal - člen představenstva
Třebíč, Čajkovského 537
od 6. 11. 1997 do 18. 7. 2000
Ing. Jan Hejátko, CSc. - člen představenstva
Ocmanice, 99
od 6. 11. 1997 do 18. 7. 2000
Ing. Miloslav Mandát - člen představenstva
Hrotovice, Lidická 390
od 30. 10. 1996 do 18. 7. 2000
Ing. Zdeněk Palát - místopředseda představenstva
Dolní Vilémovice, 121
od 30. 10. 1996 do 18. 7. 2000
- generální ředitel
od 30. 10. 1996 do 18. 7. 2000
Ing. Milan Malý - předseda představenstva
Kralice nad Oslavou, 276
od 30. 10. 1996 do 18. 7. 2000
Josef Novotný - člen představenstva
Lipník u Hrotovic 20,
od 1. 1. 1995 do 30. 10. 1996
Dr. František Dohnal - předseda představenstva
Třebíč, Čajkovského 549
od 1. 1. 1995 do 30. 10. 1996
Ing. Zdeněk Palát - místopředseda představenstva
Dolní Vilémovice, 121
od 1. 1. 1995 do 30. 10. 1996
- generální ředitel
od 1. 1. 1995 do 30. 10. 1996
Ing. Milan Malý - člen představenstva
Kralice nad Oslavou, 276
od 14. 3. 2016
Za společnost jedná statutární ředitel
od 18. 7. 2000 do 14. 3. 2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jedná navenek každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti.
od 6. 11. 1997 do 18. 7. 2000
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 30. 10. 1996 do 6. 11. 1997
Způsob jednání: Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva samostatně.
od 1. 1. 1995 do 30. 10. 1996
Způsob jednání: Za společnost se podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda představenstva a jeden člen představenstva. V době nepřítomnosti předsedy představenstva místopředseda předsta- venstva a jeden člen představenstva. V rámci oprávnění daném v organizačním řádu může za společnost podepisovat též generální ředitel.
Správní rada
od 31. 1. 2019
BOYAN NEYTCHEV - předseda správní rady
Vídeň, Sollingergasse 9 top 20, PSČ 119 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 27. 12. 2018
den vzniku funkce: 27. 12. 2018
od 31. 1. 2019
FRÉDÉRIC MÉDARD - člen správní rady
Paříž, Suresnes, Rue du Pas Saint Maurice 47, PSČ 921 50, Francouzská republika
den vzniku členství: 27. 12. 2018
od 19. 7. 2017
WILLIAM IAN LEDGER - člen správní rady
Neuilly-sur-Seine, Boulevard de la Saussaye 11, PSČ 922 00, Francouzská republika
den vzniku členství: 22. 6. 2017
od 14. 3. 2016
RODOLPHE BOIVIN
Paříž, 10 rue Audubon, PSČ 750 12, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 12. 2015
od 14. 3. 2016 do 31. 1. 2019
ETIENNE LECOMTE - předseda správní rady
Paříž, Boulevard de Courcelles 112, PSČ 750 17, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 12. 2015 - 27. 12. 2018
den vzniku funkce: 30. 12. 2015 - 27. 12. 2018
od 14. 3. 2016 do 31. 1. 2019
BRUNO SCHOCH - místopředseda správní rady
Suresnes, 39 rue Paul Bert, PSČ 921 50, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 12. 2015 - 27. 12. 2018
den vzniku funkce: 30. 12. 2015 - 27. 12. 2018
Prokura
od 9. 8. 2016 do 31. 1. 2019
BOYAN NEYTCHEV
Vídeň, Sollingergasse 9 top 20, PSČ 119 0, Rakouská republika
od 7. 10. 2013 do 9. 8. 2016
BOYAN NEYTCHEV
Vídeň, Rudolfinergasse 6/15, PSČ 119 0, Rakouská republika
od 31. 8. 2011 do 7. 10. 2013
Boyan Neytchev
Vídeň, Rudolfinergasse 6/15, PSČ 1190, Rakouská republika
od 30. 3. 2006 do 26. 10. 2009
Philippe Champlong
Praha 1, Martinská 4/418, PSČ 110 00
od 30. 3. 2006 do 31. 1. 2019
Prokurista podepisuje za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 7. 10. 2013 do 14. 3. 2016
MONIKA LEDECKÁ - člen dozorčí rady
Lesonice, , PSČ 675 44
den vzniku členství: 26. 6. 2012 - 30. 12. 2015
od 8. 8. 2013 do 14. 3. 2016
FRANCIS LE CAM - předseda dozorčí rady
Paříž, 51 rue de Passy, PSČ 750 16, Francouzská republika
den vzniku členství: 14. 5. 2013 - 30. 12. 2015
den vzniku funkce: 5. 6. 2013 - 30. 12. 2015
od 8. 8. 2013 do 14. 3. 2016
BRUNO SCHOCH - člen dozorčí rady
Suresnes, 39 rue Paul Bert, PSČ 921 50, Francouzská republika
den vzniku členství: 14. 5. 2013 - 30. 12. 2015
od 27. 8. 2012 do 7. 10. 2013
Monika Ledecká - člen dozorčí rady
Lesonice, Lesonice, PSČ 675 44
den vzniku členství: 26. 6. 2012
od 23. 5. 2011 do 8. 8. 2013
Antoine Fiévet
Paříž 17, Rue Saint Ferdinand 22, 75017, Francouzská republika
den vzniku členství: 9. 5. 2011 - 14. 5. 2013
od 26. 11. 2010 do 8. 8. 2013
Sylviane Bengué - člen dozorčí rady
Fontenay aux Roses, avenue Jeanne et Maurice Dolivet 9, 92260, Francouzská republika
den vzniku členství: 8. 11. 2010 - 14. 5. 2013
od 26. 10. 2009 do 23. 5. 2011
Bruno Schoch - předseda dozorčí rady
Suresnes, rue Paul Bert 39, 92150, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 9. 5. 2011
den vzniku funkce: 23. 6. 2009 - 9. 5. 2011
od 17. 7. 2009 do 26. 10. 2009
Bruno Schoch - člen dozorčí rady
Suresnes, rue Paul Bert 39, 92150, Francouzská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 30. 6. 2009
od 2. 12. 2005 do 17. 7. 2009
Gérard Boivin - člen dozorčí rady
Thiverval Grignon, rue de Rougemont 16, 78850, Francouzská republika
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 30. 6. 2009
od 2. 12. 2005 do 26. 11. 2010
Sylviane Bengué - člen dozorčí rady
Fontenay aux Roses, avenue Jeanne et Maurice Dolivet 9, 92260, Francouzská republika
den vzniku členství: 24. 10. 2005 - 8. 11. 2010
od 6. 12. 2003 do 27. 8. 2012
Ludmila Fantová - člen
Lesonice, 143, PSČ 675 44
den vzniku funkce: 23. 6. 2003 - 23. 9. 2008
od 17. 1. 2001 do 2. 12. 2005
Gérard Boivin - člen
16 rue de Rougement, 78850 Thiverval Grignon, Francouzská republika
od 17. 1. 2001 do 2. 12. 2005
Jean-Pierre Blanchard, dat.nar. 7.září 1946 - člen
1 avenue de Roland Garros, 95250 Beuachamp, Francouzská republika
od 1. 11. 1999 do 18. 7. 2000
Dr. František Dohnal - člen
Třebíč, Týn, Uličného 270
od 11. 5. 1999 do 1. 11. 1999
Dr. František Dohnal - člen
Třebíč, Týn, Uličného 271
od 6. 11. 1997 do 11. 5. 1999
Dr. František Dohnal - člen
Třebíč, Čajkovského 549
od 6. 11. 1997 do 18. 7. 2000
Ing. František Procházka - člen
Náměšť nad Oslavou, Smetanova 912
od 30. 10. 1996 do 18. 7. 2000
Ing. Lubomír Mejzlík - člen
Třebíč, C. Boudy 516
od 30. 10. 1996 do 18. 7. 2000
Ing. Jaroslav Hejátko - předseda
Náměšť nad Oslavou, Nad tratí 290
od 30. 10. 1996 do 6. 12. 2003
MVDr. Ludvík Štokr - člen
Želetava, Sadová 271
od 1. 1. 1995 do 30. 10. 1996
Josef Novotný - člen
Lipník u Hrotovic 20,
od 1. 1. 1995 do 30. 10. 1996
Ing. Lubomír Mejzlík - člen
Třebíč, C. Boudy 516
od 1. 1. 1995 do 30. 10. 1996
Ing. Jaroslav Hejátko - člen
Náměšť nad Oslavou, Nad tratí 290
Akcionáři
od 19. 7. 2017
SICOPA S.A.
Suresnes, Allée de Longchamp 2, PSČ 921 50, Francouzská republika
od 17. 7. 2009 do 19. 7. 2017
SICOPA S.A.
Paříž, Bld Malesherbes 16, 75008, Francouzská republika
od 17. 7. 2009 do 19. 7. 2017
- společnost zapsána do obchodního rejstříku a rejstříku (RCS) v Paříži pod číslem B 672 019 460
od 2. 12. 2005 do 17. 7. 2009
FROMAGERIES BEL, akciová společnost
Paříž, Bld Malesherbes 16, 75008, Francouzská republika
od 2. 12. 2005 do 17. 7. 2009
- zapsaná dne 18.11.1954 do obchodního rejstříku a rejstříku společností (RCS) pod R.C.S.Paříž B 542 088 067 (1954B08806).
od 17. 1. 2001 do 2. 12. 2005
FROMAGERIES BEL, akciová společnost
004 Rue d´Anjou, 75008 Paříž,, Francouzská republika
od 17. 1. 2001 do 2. 12. 2005
- zapsaná dne 18.11.1954 do obchodního rejstříku a rejstříku společností (RCS) pod R.C.S.Paříž B 542 088 067 (1954B08806).
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 622,00 Kč
Komerční banka 2 628,05 Kč
Expobank CZ 2 628,60 Kč
Sberbank CZ 2 641,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 681,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 234 607 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+109
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+32
+
-
3.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

+15
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-173
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-381
+
-

Články na Heroine.cz

Pouhý skvělý sex. Ženská touha v americké feministické literatuře

Pouhý skvělý sex. Ženská touha v americké feministické literatuře

Dvě americké autorky podávají precizně vystavěnou obžalobu nelítostného mechanismu, jehož...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Vít Samek Na vlastní otvor: Mamografie

Už zase. Už zase jsem byl povolán já – plešatá, vousatá, bývalá sestra – abych vám, ženám,...více

Pravda & láska & marketing

Pravda & láska & marketing

Když jsem chodila na základní školu, účastnila jsem se recitačních soutěží. Nikdy jsem...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příležitostný příjem
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Příležitostný příjem

Otázka: Dobrý den, jsem student, který je zaměstnaný na DPP, mám podepsáné růžové prohlášení a vydělávám pod 10 000 Kč měsíčně. Jako přivýdělek bych se chtěl účastnit experimentů (vyplňování dotazníků v rámci...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services