IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., IČO: 60722690 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. Údaje byly staženy 19. 10. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 60722690. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60722690 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 11. 1994
Obchodní firma
od 1. 11. 1994

IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 21. 11. 2011 do 28. 11. 2016
Rosice, Brněnská 1027, PSČ 665 01
od 11. 6. 2003 do 21. 11. 2011
Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01
od 6. 9. 1996 do 11. 6. 2003
Brno, Výstaviště 1 , PSČ 648 33
od 1. 11. 1994 do 6. 9. 1996
Brno, Vavřinecká 14, PSČ 635 00
IČO
od 1. 11. 1994

60722690

DIČ

CZ60722690

Identifikátor datové schránky:pj54r3r
Právní forma
od 1. 11. 1994
Akciová společnost
Spisová značka1414 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 20. 10. 2008
- zámečnictví, nástrojářství
od 20. 10. 2008
- obráběčství
od 20. 10. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 9. 1996 do 20. 10. 2008
- zámečnictví
od 1. 11. 1994 do 20. 10. 2008
- povrchová úprava žárovým zinkováním
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2020
- Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ze dne 29.6.2020 - NZ 231/2020.
od 3. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 7. 2014 do 28. 11. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 22. 4. 2011 do 6. 5. 2011
- Základní kapitál společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. ve výši 100 500 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů pět set tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Nová výše základního kapitálu společnosti bud e po zvýšení činit 110 500 000,- Kč (slovy jedno sto deset milionů pět set tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je značná podkapitalizovanost společnosti a nutnost získat zdroje pro rozvíjející se obchodní aktivity. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) bude provedeno upsáním 10 ks (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Tyto akcie budo u v listinné podobě a budou znít na jméno. Emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tedy emisní ážio je nulové. Upisování nových akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že stávající akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upsání akcií, budou akcie nabídnuty předem určenému zájemci, a to: - Společnosti PALSONDO MANAGEMENT & CONSULTING LIMITED, se sídlem: Alkaiou 3, 1060, Nicosia, Kyperská republika, registrované podle kyperských zákonů pod reg.č. HE 284167 Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, nedohodne-li se upisovatel se společností jinak. Lhůta pro upisování akcie činí 15 (patnáct) dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15ti dnů začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl doručen určitému zájemci. Představenstvo doručí určitému zájemci návrh smlouvy o upsán í akcií zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Ve stanovené lhůtě je oprávněn akcionář na výše uvedeném místě upsat akcii každý pracovní den vždy od 10.00 hod. do 16.00 hod. a to tak, že uzavře smlouvu o up sání akcií. Upisovatel je povinen zaplatit 100 % emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15 (patnácti) dnů po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií formou uzavření dohody o započtení, jinak je jeho upsání neúčinné. Faktura č. Připouští se započtení následující peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu: - Peněžitá pohledávka společnosti PALSONDO MANAGEMENT & CONSULTING LIMITED, se sídlem: Alkaiou 3, 1060, Nicosia, Kyperská republika, registrované podle kyperských zákonů pod. reg. č. HE 284167 ve výši 10.000.000,- Kč vůči společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO , a.s., IČ: 607 22 690, se sídlem Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, z titulu Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 18.4.2011, kterou byla postoupena pohledávka vzniká na základě rámcové kupní smlouvy mezi společností Ferona, a.s., IČ 264 40 181, se sídlem Havlíčkova čp. 1043/11, 111 82 Praha Praha 1 a společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, č. 2010/140112 ze dne 1.4.2010 na základě níž bylo fakturováno těmito fakturami: Faktura č. 60 10844497, Dat.vystav. 9.7.2010, Splatnost 22.9.2010, Fakturováno 229 326,66 EUR, Postoupeno 229 326,66 EUR Faktura č. 60 10847963, Dat.vystav. 23.7.2010, Splatnost 6.10.2010, Fakturováno 231 846,30 EUR, Postoupeno 183 725,80 EUR, Fakturováno celkem 461 172,96 EUR, Postoupeno celkem 413 052,46 EUR Peněžitá pohledávka může být započtena na emisní kurs až do výše své nominální hodnoty. Smlouva o započtení musí být uzavřena po výzvě představenstva učiněné do tří dnů po ukončení lhůty k úpisu, a to nejpozději do čtrnácti dnů po uplynutí lhůty k upsání akcií. Předtavenstvo doručí upisovateli návrh dohody o započtení nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií.
od 20. 10. 2008 do 27. 11. 2008
- Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem dne 15.10.2008 takto: Zvyšuji základní kapitál obchodní společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., se sídlem Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ 607 22 690, o částku 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českých), a to z původní výše 58,500.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů pět set tisíc korun českých) na novou výši 100,500.000,- Kč (slovy: sto milionů pět set tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, obchodní společnosti Impact Immobilien, s.r.o., se sídlem Rosice, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ 257 60 653, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49975. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo dosavadního jediného akcionáře, obchodní společnosti Impact Holding AG k upsání nových akcií není dáno, neboť veškeré akcie budou upsány předem určeným zájemcem shora uvedeným a jejich emisní kurs bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českých), bude upsáno 42 ks (slovy: čtyřicet dva kusů) kmenových akci, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (s lovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, obchodní společností Impact Immobilien, s.r.o., se sídlem Rosice, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ 257 60 653. Místem upsání akcií bude sídlo advokátní kanceláře doc. JUDr. Karel Schelle & JUDr. Ilona Schelleová, Dr., na adrese Brno, Foltýnova 37, PSČ 635 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že počne běžet doručením návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty k upsání akcií bude předem určenému zájemci oznámen též vyvěšením v sídle společnosti. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii. Emisní ážio se rovná nule. Nepeněžitý vklad bude v plné výši splacen v sídle společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., na adrese Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, předáním písemného prohlášení vkladatele s jeho úředně ověřeným podpisem dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, sp olu s předáním nemovitostí, které tvoří předmět nepeněžitého vkladu, a to ve lhůtě 1 měsíc (slovy: jeden měsíc) ode dne upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií, před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluji a připouštím nepeněžitý vklad předem určeného zájemce, obchodní společnosti Impact Immobilien, s.r.o., se sídlem Rosice, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ 257 60 653, kterým jsou: nemovitosti v obci Šlapanice, katastrální území Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov, a to: - pozemek p.č. 3129/59, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek p.č. 3129/60, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek p.č. 3129/61, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek p.č. 3129/94, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek p.č. 3129/95, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek p.č. 3129/97, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek p.č. 3129/99, orná půda, zemědělský půdní fond, - pozemek p.č. 3129/101, orná půda, zemědělský půdní fond, včetně veškerých součástí a příslušenství, které jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na listu vlastnictví č. 3299, pro obec Šlapanice, katastrální území Šlapanice u Brna, okres Brno-město. Tento nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti, jeho hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost ho může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Představenstvo společnosti předložilo písemnou zprávu ve smyslu ust. § 204 odst. 3 ob ch. zák., ve které se uvádí důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodňuje se výše navrhovaného emisního kursu akcií. Na výše uvedených pozemcích v obci Šlapanice, katastrální území Šlapanice u Brna, popsaných shora bylo již v dubnu roku 2008 započato s výstavbou výrobního areálu, jehož stavebníkem je obchodní společnost IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. Následně budou tyto nem ovitosti využívány pro vlastní potřebu společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., a sice pro strojírenskou výrobu, jejíž hlavní součástí je práškovací a lakovací linka. Všechny výše uvedené pozemky tvoří jeden funkční celek. Cílem je sjednotit vlastnické vzt ahy k pozemku a stavbě. Hodnota předmětného nepeněžitého vkladu se stanoví na základě znaleckého posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, a to panem Ing. Tomášem Volkem, Rašelinová 4, 628 00 Brno, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.10.1999, č.j. Spr. 2895/99 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 727-81/08 znaleckého deníku . Znalec, pan Ing. Tomáš Volek byl jmenován pro účely ocenění tohoto nepeněžitého vkladu pravomocným usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5.8.2008, č.j. 50 Nc 6358/2008-23, které nabylo právní moci dne 27.8.2008. Hodnota nepeněžitého vkladu popsaného výše stanovená podle posudku znalce jako cena obvyklá činí 42,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony korun českých). Za výše popsaný nepeněžitý vklad se vydává: 42 ks (slovy: čtyřicet dva kusů) kmenových akci, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě.
od 26. 7. 2005 do 29. 8. 2005
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., přičemž tímto jediným akcionářem je obchodní společnost Impact Holding AG, se sídlem Itingen, Landstrasse 7, CH - 4452, Švýcarská konfederace, zapsáno v Obchodním r ejstříku kantonu Basel - Landschaft, pod číslem CH - 280.3.917.830-3. Obsahem rozhodnutí je zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. o částku 7,500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých) tj. na celkov ou novou výši základního kapitálu 58,500.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů pět set tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu se děje započtením následujících nepromlčených peněžitých pohledávek jediného akcionáře, obchodní společnosti Impact Ho lding AG, se sídlem Itingen, Landstrasse 7, CH - 4452, Švýcarská konfederace, za obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. se sídlem Rosice u Brna, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ: 60722690, a to: a) Pohledávky obchodní společnosti Impact Holding AG za obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., ve výši 1,429.400,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet devět tisíc čtyři sta korun českých) s příslušenstvím, z titulu Smlouvy o půjčce č. 2003/ 01, ze dne 22.5.2003, uzavřené mezi obchodní společností Impact Holding AG jako věřitelem a obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. jako dlužníkem; b) Pohledávky obchodní společnosti Impact Holding AG za obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., ve výši 3,144.450,- Kč (slovy: tři miliony sto čtyřicet čtyři tisíce čtyři sta padesát korun českých) s příslušenstvím, z titulu Smlouvy o půjčce č. 2 003/02, ze dne 31.8.2003, uzavřené mezi obchodní společností Impact Holding AG jako věřitelem a obchodní společností IMPACT INDRUSTRY BRNO, a.s. jako dlužníkem; c) Pohledávky obchodní společnosti Impact Holding AG za obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., ve výši 3,107.850,- Kč (slovy: tři miliony sto sedm tisíc osm set padesát korun českých) s příslušenstvím, z titulu Smlouvy o půjčce č. 2004/01, ze dn e 10.3.2004, uzavřené mezi obchodní společností Impact Holding AG jako věřitelem a obchodní společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s. jako dlužníkem. Jediný akcionář ve svém rozhodnutí stanoví, že zápočet bude proveden až do výše 7,500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých). Emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše uvedených pohledávek. Započtení peněži tých pohledávek akcionáře vůči společnosti oproti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu bude provedeno na základě smlouvy o započtení, uzavření mezi společností Impact Holding AG a společností IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., která bude uzavřena ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání všech akcií na zvýšení základního kapitálu. Návrh smlouvy o započtení vypracuje představenstvo společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., a bez zbytečného odkladu ho předloží jedinému akcionáři, obchodní společnosti Impac t Holding AG k akceptaci. Smlouva o započtení musí být uzavřena do jednoho měsíce od úpisu nových akcií, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál činit celkovou částku 58.500.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů pět set tisíc korun českých). Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o částku 7,500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set t isíc korun českých), bude upsáno 75 ks (slovy: sedmdesát pět kusů) kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie, tj. 75 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), v listinné podobě, budou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, místem upsání akcií bude sídlo advokátní kanceláře doc . JUDr. Karel Schelle & JUDr. Ilona Schelleová, Dr., na adrese Brno, Podpěrova 6, PSČ 621 00. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upsání nových akcií se stanoví na 30 dnů (slovy: třicet dnů) po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné h romady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že počne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty k upsání akcií bude akcionáři oznámen též vyvěšením v sídle společnosti. Splatnost 100% hodnoty emisního kursu upsaných akcií, tj. částka 7,500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých) je stanovena do jednoho měsíce od úpisu nových akcií, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obch odního rejstříku. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), připadne podíl na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100. 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), o velikosti 3/40. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), připadne podíl na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých ), o velikosti 75/820. Upisovány mohou být pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Emisní ážio se rovná nule.
od 18. 11. 2003 do 20. 12. 2003
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., přičemž tímto jediným akcionářem je společnost s obchodní firmou IMPACT HOLDING AG, sídlem Švýcarská konfederace, Landstrasse 7, 4452 Itingen. Obsahem rozhodnutí je zvýšení základního kapitálu společnosti IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., o částku 39,000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu se děje započtením pohledávek, které má jediný akcionář za společností IMPACT INDRUSTRY BRNO, a.s. z titulu poskytnutých podnikových úvěrů, s tím, že na zvýšení základního kapitálu se z pohledávek započítává jejich část v celkové výši 39,000.000,- Kč. Po zvýšení základního kapitálu po tuto částku má základní kapitál společnosti činit 51,000.000,- Kč a má být rozvržen na 1.000 kusů akcií ve jme novité hodnotě 10.000,- Kč a 820 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Všechny akcie budou znít na jméno, splaceno 100%.
od 22. 11. 1999 do 7. 1. 2000
- Jediný akcionář rozhodl dne 20.7.1999 o zvýšení základního jmění takto:
od 22. 11. 1999 do 7. 1. 2000
- a) základní jmění společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) se zvyšuje o částku 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých) na celkovou výši základního jmění 12.000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých) s tím, že úpis nových akcií nad tuto částku se nepřipouští
od 22. 11. 1999 do 7. 1. 2000
- b) základní jmění se zvyšuje upsáním 22 kusů (slovy dvacet dva kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy pětset tisíc korun českých)
od 22. 11. 1999 do 7. 1. 2000
- c) všech 22 kusů (slovy dvacetdva kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,- Kč (slovy pětset tisíc korun českých) bude upsáno nepeněžitým vkladem v nominální hodnotě vložených pohledávek ve výši 11.000.000,- Kč (slovy jedenáct milionů korun českých) předem vybraného zájemce a to jediného stávajícího akcionáře společnosti - společností Impact Holding AG, se sídlem CH-4452 Itingen, Landstr. 7, Švýcarsko
od 22. 11. 1999 do 7. 1. 2000
- d) emisní kurz každé nové akcie je 500.000,- Kč (slovy pětset tisíc korun českých)
od 22. 11. 1999 do 7. 1. 2000
- e) místem pro úpis nových akcií je Advokátní kancelář Pašková, Pištorová a Partneři, se sídlem Praha 1, Národní 10 v pracovní dny od 9.00 hod. do 15.00 hod., lhůta k úpisu je sedm dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku
od 22. 11. 1999 do 7. 1. 2000
- f) místem pro splacení emisního kursu nových akcií nepeněžitým vkladem v nominální hodnotě vložených pohledávek je Advokátní kancelář Pašková, Pištorová a Partneři, se sídlem Národní 10 v pracovní dny od 9.00 hod. do 15.00 hod., a tento nepeněžitý vklad bude splacen dnem úpisu nových akcií a to uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky
od 6. 9. 1996 do 29. 8. 2005
- Změna stanov čl.II a III valnou hromadou 17.12.1995.
Kapitál
od 1. 7. 2020
Základní kapitál 28 335 954 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 2. 2014 do 1. 7. 2020
Základní kapitál 115 140 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 5. 2011 do 8. 2. 2014
Základní kapitál 110 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 11. 2008 do 6. 5. 2011
Základní kapitál 100 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 8. 2005 do 27. 11. 2008
Základní kapitál 58 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 2003 do 29. 8. 2005
Základní kapitál 51 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 1. 2000 do 22. 12. 2003
Základní kapitál 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 11. 1999 do 7. 1. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 1. 11. 1994 do 22. 11. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 1. 7. 2020
Akcie na jméno 2 461, počet akcií: 11 514 v listinné podobě.
od 24. 6. 2020 do 1. 7. 2020
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 11 514 v listinné podobě.
od 8. 2. 2014 do 24. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 003 v listinné podobě.
od 8. 2. 2014 do 24. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 81 v listinné podobě.
od 8. 2. 2014 do 24. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 56 v listinné podobě.
od 6. 5. 2011 do 8. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 52 v listinné podobě.
od 22. 4. 2011 do 8. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 999 v listinné podobě.
od 22. 4. 2011 do 24. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 820 v listinné podobě.
od 22. 4. 2011 do 24. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 v listinné podobě.
od 27. 11. 2008 do 6. 5. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 42 v listinné podobě.
od 29. 8. 2005 do 8. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 75 v listinné podobě.
od 22. 12. 2003 do 22. 4. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 22. 12. 2003 do 22. 4. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 820.
od 7. 1. 2000 do 22. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 22.
od 1. 11. 1994 do 22. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 14. 1. 2019
RUDOLF BRUNO FREY - předseda představenstva
Itingen, Landstrasse 7, PSČ 445 2, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 25. 6. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2018
od 14. 1. 2019
OLDŘICH BAZALA - člen představenstva
Brno - Bystrc, K Jelenici, PSČ 635 00
den vzniku členství: 25. 6. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2018
od 16. 2. 2018 do 14. 1. 2019
OLDŘICH BAZALA - člen představenstva
Brno - Bystrc, K Jelenici, PSČ 635 00
den vzniku členství: 18. 1. 2013 - 18. 1. 2017
od 28. 11. 2016 do 14. 1. 2019
RUDOLF BRUNO FREY - předseda představenstva
Itingen, Landstrasse, PSČ 445 2, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 22. 7. 2009 - 19. 4. 2016
den vzniku funkce: 19. 4. 2011 - 19. 4. 2016
od 28. 11. 2016 do 14. 1. 2019
- bytem vČR Praha 4, Rilská
od 19. 3. 2013 do 19. 4. 2014
PAVEL ZÍMA - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Lidická, PSČ 323 00
den vzniku členství: 18. 1. 2013 - 27. 2. 2014
od 19. 3. 2013 do 16. 2. 2018
OLDŘICH BAZALA - člen představenstva
Brno - Nový Lískovec, Svážná, PSČ 634 00
den vzniku členství: 18. 1. 2013
od 29. 11. 2011 do 28. 11. 2016
Rudolf Bruno Frey - předseda představenstva
Itingen, Landstrasse, PSČ 445 2, Švýcarská konfederace
den vzniku členství: 22. 7. 2009
den vzniku funkce: 19. 4. 2011
od 29. 11. 2011 do 28. 11. 2016
- bytem v ČR Praha 4, Rilská
od 22. 4. 2011 do 22. 3. 2012
Mgr. Oldřich Bazala - člen představenstva
Brno - Nový Lískovec, Svážná, PSČ 634 00
den vzniku členství: 19. 4. 2011 - 19. 3. 2012
od 22. 4. 2011 do 19. 3. 2013
Tomáš Jelínek - místopředseda představenstva
Brno, Sušilova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 19. 4. 2011 - 18. 1. 2013
den vzniku funkce: 19. 4. 2011 - 18. 1. 2013
od 20. 10. 2008 do 22. 4. 2011
Mgr. Lenka Vágnerová - člen představenstva
Jedovnice, Na Větřáku 576, PSČ 679 06
den vzniku členství: 15. 10. 2008 - 19. 4. 2011
od 25. 5. 2006 do 20. 10. 2008
Mgr. Lenka Vágnerová - člen představenstva
Jedovnice, Na Větřáku 576, PSČ 679 06
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 4. 7. 2007
od 26. 7. 2005 do 20. 10. 2008
Ing. Martin Klaška - člen představenstva
Chropyně, Tovačovská 587, PSČ 768 11
den vzniku členství: 29. 6. 2005 - 15. 10. 2008
den vzniku funkce: 29. 6. 2005 - 15. 10. 2008
od 26. 7. 2005 do 22. 4. 2011
Roman Vejvoda - člen představenstva
Oslavany, Starohorská 33, PSČ 664 12
den vzniku členství: 29. 6. 2005 - 19. 4. 2011
den vzniku funkce: 29. 6. 2005 - 19. 4. 2011
od 11. 6. 2003 do 26. 7. 2005
Martin Motrinec - člen představenstva
Brno-Bohunice, Krymská 13, PSČ 625 00
den vzniku funkce: 4. 4. 2002 - 29. 6. 2005
od 11. 6. 2003 do 25. 5. 2006
Mgr. Lenka Šenkýřová - členka představenstva
Jedovnice, Jiráskova 461, PSČ 679 06
den vzniku funkce: 4. 4. 2002
od 22. 11. 1999 do 11. 6. 2003
Matej Janovjak - člen představenstva
Dorfstrasse 56, 8212 Nohl, Švýcarská konfederace
od 22. 11. 1999 do 11. 6. 2003
- bytem v ČR Praha 1, Soukenická 27
od 22. 11. 1999 do 27. 9. 2011
Rudolf Bruno Frey, nar. 9.3.1951 - předseda představenstva
Landstrasse 7, 4452 Itingen, Švýcarská konfederace
od 22. 11. 1999 do 27. 9. 2011
- bytem v ČR Praha 4, Rilská 2
od 1. 11. 1994 do 22. 11. 1999
Leoš Dočkal - člen představenstva
Brno, Okrouhlá 1
od 1. 11. 1994 do 22. 11. 1999
Ing. Leoš Čihák - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Ukrajinská 1482
od 1. 11. 1994 do 22. 11. 1999
Rudolf Bruno F r e y - člen představenstva
Švýcarsko, 4452 Itingen, Landstr. 7
od 3. 7. 2014
Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně.
od 19. 3. 2013 do 3. 7. 2014
Jménem společnosti navenek jednají kteříkoliv dva členové představenstva společně.
od 22. 3. 2012 do 19. 3. 2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 22. 4. 2011 do 22. 3. 2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají kteříkoliv dva členové představenstva společně.
od 20. 10. 2008 do 22. 4. 2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
od 11. 6. 2003 do 20. 10. 2008
Způsob jednání: Za společnost jednají všichni členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva nebo dva členové představenstva připojí k obchodní firmě společnosti své vlastnoruční podpisy.
od 1. 11. 1994 do 11. 6. 2003
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva nebo dva členové představenstva připojí k názvu společnosti své vlastnoruční podpisy.
Dozorčí rada
od 14. 1. 2019
PETR ČERNÝ - předseda dozorčí rady
Brno - Tuřany, Sokolnická, PSČ 620 00
den vzniku členství: 25. 6. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2018
od 14. 1. 2019
ANNA SUCHNOVÁ - člen dozorčí rady
Mohelno, , PSČ 675 75
den vzniku členství: 25. 6. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2018
od 14. 1. 2019
PETR BÁŇA - člen dozorčí rady
Brno - Bystrc, Rerychova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 25. 6. 2018
den vzniku funkce: 25. 6. 2018
od 19. 3. 2013 do 14. 1. 2019
ANNA SUCHNOVÁ - předseda dozorčí rady
Mohelno, , PSČ 675 75
den vzniku členství: 15. 10. 2008 - 30. 1. 2017
den vzniku funkce: 30. 1. 2013 - 30. 1. 2017
od 19. 3. 2013 do 14. 1. 2019
PETR ČERNÝ - člen dozorčí rady
Brno - Tuřany, Sokolnická, PSČ 620 00
den vzniku členství: 18. 1. 2013 - 18. 1. 2017
od 19. 3. 2013 do 14. 1. 2019
PETR BÁŇA - člen dozorčí rady
Brno - Bystrc, Rerychova, PSČ 635 00
den vzniku členství: 18. 1. 2013 - 18. 1. 2017
od 29. 11. 2011 do 19. 3. 2013
Ing. David Novák - předseda dozorčí rady
Brno, Dunajská, PSČ 625 00
den vzniku členství: 11. 10. 2011 - 18. 1. 2013
den vzniku funkce: 11. 10. 2011 - 18. 1. 2013
od 29. 11. 2011 do 19. 3. 2013
Tomáš Fišer - člen dozorčí rady
Brno, Bratří Žůrků, PSČ 617 00
den vzniku členství: 11. 10. 2011 - 18. 1. 2013
od 20. 10. 2008 do 19. 3. 2013
Ing. Anna Suchnová - člen dozorčí rady
Pavlov - Veselí, 29, PSČ 789 85
den vzniku členství: 15. 10. 2008
od 22. 11. 1999 do 20. 10. 2008
Richard Janovjak - člen
Grienstrasse 114, 4055 Basel, Švýcarská konfederace
od 22. 11. 1999 do 29. 11. 2011
Ludvig Kälin - předseda
Hasenbüelstrasse 22, 8625 Gossau, Švýcarská konfederace
od 22. 11. 1999 do 29. 11. 2011
Wilhelm Frey - člen
Landstrasse 7, 4452 Itingen, Švýcarská konfederace
od 1. 11. 1994 do 22. 11. 1999
Doc.Ing. Josef Chladil, CSc. - člen
Brno, Zeleného 36
od 1. 11. 1994 do 22. 11. 1999
RNDr. Jiří Kroupa - člen
Brno, Cihlářská 42
od 1. 11. 1994 do 22. 11. 1999
Ing. Jan Rubý - člen
Ostrava - Poruba, Jedlová 1912
Akcionáři
od 22. 11. 1999 do 27. 11. 2008
IMPACT HOLDING AG
CH - 5244 Itingen, Landstrasse 7, Švýcarská konfederace
Hodnocení firmy
+9
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+453

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+23

+
-
Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

-2

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-179

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-246

+
-
Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-284

+
-

A tohle už jste četli?

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Sociální pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Jak se platí zálohy na důchodové pojištění podnikatelů? Kolik dělá nemocenské pojištění? A co se mění pro rok 2023? Tady je přehled.

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Zdravotní pojištění OSVČ 2023. Minimální zálohy a pravidla

Novou výši minimální zálohy musí podnikatelé zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

„Někdy jen brečím bolestí a zoufalstvím.“ Nemoc typickou pro ženy po čtyřicítce medicína neřeší

„Někdy jen brečím bolestí a zoufalstvím.“ Nemoc typickou pro ženy po čtyřicítce medicína neřeší

Bolest přichází nečekaně a nesmyslně. Spouštěče mohou být naprosto nevinné – jídlo, dotek, únava, stres....

Partners Financial Services