CDZ, a.s.
IČO: 60728256

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 12. 1994
Obchodní firma
od 11. 11. 1998

CDZ, a.s.

od 29. 12. 1994 do 11. 11. 1998

CDZ, akciová společnost

Sídlo
od 17. 9. 2007 do 14. 11. 2016
Ostrava, 28.října 438/219, PSČ 709 00
od 23. 8. 2001 do 17. 9. 2007
Zlín, Přílucká 360 , PSČ 760 01
od 29. 12. 1994 do 23. 8. 2001
Česká republika, Zlín, Přílucká 360
IČO
od 29. 12. 1994

60728256

DIČ

CZ60728256

Identifikátor datové schránky:qbsdcgn
Právní forma
od 29. 12. 1994
Akciová společnost
Spisová značka3333 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 19. 8. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 8. 2001 do 19. 8. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 23. 8. 2001 do 19. 8. 2009
- specializovaný maloobchod
od 23. 8. 2001 do 4. 5. 2017
- poskytování individuálních záruk podle úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím
od 23. 10. 1995 do 4. 5. 2017
- poskytování paušálních záruk podle zák.č. 13/1992, (celní zákon).
od 29. 12. 1994 do 23. 8. 2001
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 29. 12. 1994 do 23. 8. 2001
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 29. 12. 1994 do 23. 8. 2001
- zprostředkovatelská činnost k poskytování bankovní záruky k zajištění celního dluhu v celním režimu tranzitu
Ostatní skutečnosti
od 8. 9. 2005 do 19. 8. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti CDZ, a.s. se sídlem Zlín, Přílucká 360, IČ:60728256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 122, konaná v budově Fores na adrese Zlín, Přílucká 360 dne 26.srpna 2005 schválila tot o usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti CDZ, a.s. je společnost Printstop UK Limited, identifikační číslo 04140014, se sídlem Office 2, 16 New Street, Stourport on Severn, Worcestershire C DY 13 8UW zapsána v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales (dále jen "hlavn í akcionář"), jehož existence byla doložena předložením výpisu z rejstříku pro Anglii a Wales opatřeným apostilní doložkou a úředním překladem, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodno ta ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% (devadesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednict vím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníke m celkem 19.526 (devatenáct tisíc pět set dvacet šest) kusů akcií na majitele emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 97,63% (devadesát sedm celých šedesát tři set iny procenta), a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem celkem 19.526 (devatenáct tisíc pět set dvacet šest) akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 97 ,63% (devadesát sedm celých šedesát tři setiny procenta), a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře: Valná hromada společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře představujících 474 ks (čty ři sta sedmdesát čtyři kusy) akcií, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 264,- Kč (dvě stě šedesát čtyři korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m o dst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. UOM VŠB-TUO - 035/07/2005 vypracovaný Ústavem oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen "znalecký posudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Přiměřenou cenu jedné akcie obchodní společnosti CDZ, a.s., jako protiplnění za výkup v návaznosti na § 183 Obchodního zákoníku, která splňuje zákonné podmínky, stanovuji ve výši 264,00 Kč." Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě podniku CDZ, a.s., kterou znalec stanovil oceněním podniku pomocí substanční metody s využitím likvidační hodnoty. 4. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné o soby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře Printstop UK Limited 97,63% hlasů všech akcionářů společnosti CDZ, a.s.
od 11. 11. 1998 do 4. 5. 2017
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 19.8.1998.
od 30. 12. 1997 do 4. 5. 2017
- Předloženy stanovy v novém znění včetně dodatku schváleného valnou hromadou 6.8.1997.
od 17. 11. 1997 do 4. 5. 2017
- Zapisuje se nové znění stanov včetně dodatku přijatého valnou 2.4.1997.
od 13. 6. 1997 do 4. 5. 2017
- Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 18.12.1996.
od 22. 11. 1996 do 4. 5. 2017
- Změna stanov § 5 valnou hromadou 27.5.1996.
Kapitál
od 22. 11. 1996
Základní kapitál 100 000 000 Kč
od 29. 12. 1994 do 22. 11. 1996
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 4. 5. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 4. 5. 2017
K převodu akcií na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, a pro zastavení akcií je třeba souhlasu představenstva společnosti.
od 4. 5. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 19.
od 4. 5. 2017
K převodu akcií na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, a pro zastavení akcií je třeba souhlasu představenstva společnosti.
od 4. 5. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 4. 5. 2017
K převodu akcií na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, a pro zastavení akcií je třeba souhlasu představenstva společnosti.
od 6. 1. 2006 do 4. 5. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 6. 1. 2006 do 4. 5. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 19.
od 6. 1. 2006 do 4. 5. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 22. 11. 1996 do 6. 1. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 20 000.
od 29. 12. 1994 do 22. 11. 1996
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
Statutární orgán
od 4. 5. 2017
Ing. LENKA MAHOVSKÁ - člen představenstva
Zlín - Příluky, Přílucká, PSČ 760 01
den vzniku členství: 22. 3. 2017
od 14. 11. 2016 do 4. 5. 2017
Ing. PAVEL ŠINDLÁŘ - člen představenstva
Pustá Polom, Bartošková, PSČ 747 69
den vzniku členství: 4. 7. 2003 - 22. 3. 2017
od 14. 11. 2016 do 4. 5. 2017
Ing. OLGA KMÍNKOVÁ - člen představenstva
Vizovice - Chrastěšov, , PSČ 763 12
den vzniku členství: 10. 12. 2003 - 13. 3. 2008
od 5. 6. 2016 do 4. 5. 2017
Ing. LENKA MAHOVSKÁ - předsedkyně představenstva
Zlín - Příluky, Přílucká, PSČ 760 01
den vzniku funkce: 8. 4. 2003 - 22. 3. 2017
od 19. 8. 2009 do 14. 11. 2016
Ing. Olga Kmínková - člen představenstva
Vizovice - Chrastěšov, 65, PSČ 763 12
den vzniku členství: 10. 12. 2003
od 16. 3. 2005 do 14. 11. 2016
Ing. Pavel Šindlář - člen představenstva
Pustá Polom, Bartoškova 214, PSČ 747 69
den vzniku členství: 4. 7. 2003
od 1. 12. 2004 do 19. 8. 2009
Ivan Vašek - místopředseda představenstva
Orlová - Lutyně, Adamusova 1247, PSČ 735 14
den vzniku funkce: 13. 5. 2003 - 10. 12. 2003
od 22. 1. 2004 do 1. 12. 2004
Martin Záboj - místopředseda představenstva
Cheb, Přemysla Otakara 2044/6, PSČ 350 01
den vzniku funkce: 12. 3. 2003 - 13. 5. 2003
od 22. 1. 2004 do 5. 6. 2016
Ing. Lenka Mahovská - předsedkyně představenstva
Zlín, Přílucká 4120
den vzniku funkce: 8. 4. 2003
od 18. 9. 2003 do 22. 1. 2004
Martin Záboj - člen představenstva
Cheb, Přemysla Otakara 6, PSČ 350 01
den vzniku funkce: 28. 2. 2003
od 18. 9. 2003 do 16. 3. 2005
Ing. Jan Hromada - člen představenstva
Opava, Gorkého 1431/8, PSČ 746 01
den vzniku funkce: 20. 2. 2003 - 30. 6. 2003
od 13. 12. 2002 do 18. 9. 2003
Rostislav Krkoška - člen představenstva
Zlín, Luční 4586
den vzniku funkce: 4. 9. 2002 - 28. 2. 2003
od 17. 8. 2002 do 13. 12. 2002
JUDr. Jan Kunovský - člen představenstva
Zlín - Kostelec, Lešenská 499
od 17. 8. 2002 do 22. 1. 2004
Ing. Dobromila Perková - předsedkyně představenstva
Zlín, Křiby 4715
od 26. 4. 1999 do 17. 8. 2002
JUDr. Jan Kunovský - předseda představenstva
Zlín,Kostelec, Lešenská 499
od 26. 4. 1999 do 17. 8. 2002
Ing. Dobromila Perková - členka představenstva
Zlín, Křiby 4715
od 26. 4. 1999 do 12. 8. 2003
Ing. Miroslav Bradna - místopředseda představenstva
Ostrava 8-Poruba, Alšova 522/13
od 30. 12. 1997 do 26. 4. 1999
Ing. Jiří Babiš - předseda představenstva
Frýdek-Místek, Dr.M.Tyrše 3106
od 30. 12. 1997 do 26. 4. 1999
Ing. Eva Hrušková - místopředsedkyně představenstva
Horelica 467, PSČ 022 01 Čadca, Slovenská republika
od 30. 12. 1997 do 26. 4. 1999
- v ČR: Havířov, Studentská 24
od 30. 12. 1997 do 26. 4. 1999
Ing. Miroslav Solař - člen představenstva
Praha 4, U Děkanky 16
od 17. 11. 1997 do 30. 12. 1997
Ing. Miroslav Kučera - předseda představenstva
Praha, Chaplinovo náměstí 650
od 17. 11. 1997 do 30. 12. 1997
Ing. Vladimír Sláma - člen představenstva
Havířov-Bludov, Krásnohorská 15
od 17. 11. 1997 do 30. 12. 1997
Ing. Miroslav Solař - člen představenstva
Praha 4, U Děkanky 16
od 13. 6. 1997 do 17. 11. 1997
JUDr. Jan Kunovský - místopředseda představenstva
Zlín, bří Jaroňků 4063
od 13. 6. 1997 do 17. 11. 1997
ing. Miroslav Škrabal - předseda představenstva
Karolinka, 43
od 13. 6. 1997 do 17. 11. 1997
Ing. Ivan Domecký - člen představenstva
Liberec 6, Soukenická 739
od 13. 6. 1997 do 17. 11. 1997
RNDr. Jan Brázdil - člen představenstva
Zlín, Křiby 4721
od 13. 6. 1997 do 17. 11. 1997
Ing. Miroslav Solař - člen představenstva
Praha 4, U Děkanky 16
od 23. 10. 1995 do 13. 6. 1997
ing. Miroslav Bradna - místopředseda představenstva
Ostrava-Poruba, Alšova 13/522
od 23. 10. 1995 do 13. 6. 1997
ing. Jiří Liška - člen představenstva
Ústí nad Labem, Poslední cesta 9
od 23. 10. 1995 do 13. 6. 1997
ing. Antonín Prachař - člen představenstva
Přerov, Kozlovská 17
od 23. 10. 1995 do 13. 6. 1997
Martin Záboj - člen představenstva
Cheb, Přemysla Otakara 6
od 23. 10. 1995 do 13. 6. 1997
ing. Milan Štěpankevič - člen představenstva
Ostrava-Poruba, Podroužkova 1657
od 23. 10. 1995 do 13. 6. 1997
ing. Miroslav Škrabal - předseda představenstva
Karolinka, 43
od 29. 12. 1994 do 23. 10. 1995
Ing. Ivan Domecký - předseda představenstva
Liberec 6, Soukenická 739
od 29. 12. 1994 do 23. 10. 1995
Pavel Váňa - místopředseda představenstva
Velký Šenov, Smetanova 469
od 29. 12. 1994 do 23. 10. 1995
Ing. Miroslav Bradna - člen představenstva
Ostrava - Poruba, Alšova 522
od 29. 12. 1994 do 23. 10. 1995
Mojmír Karas - člen představenstva
Praha 10 - Hostivař, Rádiová 1
od 29. 12. 1994 do 13. 6. 1997
JUDr. Jan Kunovský - člen představenstva
Zlín, Kvítková 4123
od 4. 5. 2017
Za společnost jedná samostatně člen představenstva.
od 11. 11. 1998 do 4. 5. 2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a) dva členové představenstva společně.
od 29. 12. 1994 do 11. 11. 1998
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně v rozsahu plné moci udělené představenstvem. Za společnost jedná a podepisuje i ředitel společnosti v rozsahu uděleném představenstvem. Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za společnost podle § 17 stanov společnosti. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 4. 5. 2017
PETR SÉGL - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Alšovo náměstí, PSČ 708 00
den vzniku členství: 22. 3. 2017
od 14. 11. 2016 do 4. 5. 2017
Ing. JAROSLAV BURKART - předseda dozorčí rady
Vizovice, Polní, PSČ 763 12
den vzniku členství: 18. 7. 2003 - 13. 3. 2008
den vzniku funkce: 10. 12. 2003 - 13. 3. 2008
od 8. 11. 2013 do 14. 11. 2016
Ing. JAROSLAV BURKART - předseda dozorčí rady
Vizovice, Polní, PSČ 763 12
den vzniku členství: 18. 7. 2003
den vzniku funkce: 10. 12. 2003
od 19. 8. 2009 do 8. 11. 2013
Ing. Jaroslav Burkart - předseda dozorčí rady
Vizovice, Polní 1220, PSČ 763 12
den vzniku členství: 18. 7. 2003
den vzniku funkce: 10. 12. 2003
od 19. 8. 2009 do 4. 5. 2017
Luděk Kučera - místopředseda dozorčí rady
Calgary, 10 A Street NW 325, Kanada
den vzniku členství: 3. 12. 2003 - 13. 3. 2008
den vzniku funkce: 10. 12. 2003 - 13. 3. 2008
od 16. 3. 2005 do 19. 8. 2009
Martin Záboj - člen dozorčí rady
Cheb, Přemysla Otakara 6, PSČ 350 01
den vzniku členství: 13. 5. 2003 - 18. 7. 2003
od 21. 7. 2000 do 19. 8. 2009
Ing. Radomír Satinský - předseda
Ostrava 2, Poděbradova 60/2961
od 21. 7. 2000 do 19. 8. 2009
Ing. Daniel Kadlec - člen
Opava, Rolnická 34
od 26. 4. 1999 do 21. 7. 2000
Ing. Lenka Mahovská - předsedkyně
Zlín, Přílucká 4120
od 26. 4. 1999 do 21. 7. 2000
Ing. Radomír Satinský - člen
Ostrava 2, Poděbradova 60/2961
od 11. 11. 1998 do 26. 4. 1999
Ing. Lenka Machovská - členka
Zlín, Přílucká 4120
od 11. 11. 1998 do 26. 4. 1999
Pavel Váňa - předseda
Zlín, Mladcová 329
od 30. 12. 1997 do 11. 11. 1998
Ing. Miroslav Kučera - člen
Praha 5, Chaplinovo nám. 650
od 30. 12. 1997 do 11. 11. 1998
Pavel Váňa - člen
Zlín, Mladcová 329
od 30. 12. 1997 do 18. 9. 2003
Martin Záboj - člen
Cheb, Přemysla Otakara 6
od 17. 11. 1997 do 30. 12. 1997
Ing. Václav Procházka - předseda
Zlín, Lazy II/1382
od 17. 11. 1997 do 30. 12. 1997
Martin Záboj - člen
Cheb, Přemysla Otakara 6
od 17. 11. 1997 do 30. 12. 1997
RNDr. Jan Brázdil - člen
Zlín, Křiby 4721
od 13. 6. 1997 do 17. 11. 1997
Ing. Zdeněk Rybka, CSc. - předseda
Zlín, tř. 2. května 4098
od 13. 6. 1997 do 17. 11. 1997
Martin Záboj - člen
Cheb, Přemysla Otakara 6
od 13. 6. 1997 do 17. 11. 1997
Ing. Václav Procházka - člen
Zlín, Lazy II/1382
od 23. 10. 1995 do 13. 6. 1997
ing. Miloslav Březka - člen
Hradec Králové, K.H.Máchy 631
od 23. 10. 1995 do 13. 6. 1997
ing. Miroslav Mikula - člen
Mosty u Jablunkova, 566
od 29. 12. 1994 do 23. 10. 1995
Ing. Miroslav Solař - člen
Praha 4, U Děkanky 16
od 29. 12. 1994 do 23. 10. 1995
Ing. Jaroslav Hanák - člen
Prostějov, Moravská 18
od 29. 12. 1994 do 13. 6. 1997
Ing. Zdeněk Rybka, CSc. - předseda
Zlín, tř. 2. května 4098
Akcionáři
od 6. 1. 2006 do 28. 3. 2006
PRINTSTOP UK Ltd., identifikační číslo 414 00 14
Worchestershire, Stouport on Severn, New Street 16, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Chystá se: Vyšší rodičovský příspěvek, změny v čerpání a místo dovolené péče

20. 7. 2018 | Co se děje | Monika Veselíková | 1 komentářů

Chystá se: Vyšší rodičovský příspěvek, změny v čerpání a místo dovolené péče

Poslanci a ministerstvo práce chtějí změny v rodičovském příspěvku. Co konkrétně bude jinak, pokud jejich návrhy získají dostatečnou podporu?

Očima expertů: Co s deseti miliony?

20. 7. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Očima expertů: Co s deseti miliony?

Přistálo vám na účtu pohádkové dědictví od zapomenuté tety z Argentiny nebo tučná výhra v loterii? Naši experti vám poradí, jak s penězi naložit.

Přehled. Kdy lze sjednat cestovní pojistku ze zahraničí?

19. 7. 2018 | Co se děje | Monika Veselíková | 1 komentářů

Přehled. Kdy lze sjednat cestovní pojistku ze zahraničí?

Připravit pas, koupit plavky a vyměnit valuty. Před odjezdem na dovolenou se toho musí hodně stihnout, proto není divu, když člověk občas něco opomene. Co dělat, když kvůli cestovní horečce zapomenete na cestovní pojištění, prodloužíte si dovolenou nebo si pojistku omylem sjednáte na kratší dobu? Poradíme.

Srovnání termínovaných vkladů. V čele jsou kampeličky

19. 7. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Srovnání termínovaných vkladů. V čele jsou kampeličky

Přečtěte si, kdo vám dnes nejlépe zhodnotí peníze, když je necháte na rok nebo na dva spát na termínovaném vkladu.

Cashback. Vybrat si při placení nákupu peníze bude jednodušší

18. 7. 2018 | Když se řekne | Monika Veselíková | 3 komentáře

Cashback. Vybrat si při placení nákupu peníze bude jednodušší

Cashback funguje v Česku několik let, velké oblibě se ale netěší. Karetní společnosti proto přichystaly změny. Co konkrétně je od července jinak a kdy se může cashback hodit? Poradíme.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-46
+
-
2.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-68
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-226
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-290
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-326
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 721 397 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Broadway Change 2 600,00 Kč
Czech Exchange 2 605,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 666,00 Kč
Expobank CZ 2 667,70 Kč
Česká spořitelna 2 708,00 Kč
Sberbank CZ 2 721,00 Kč
ČSOB 2 711,40 Kč
Komerční banka 2 719,01 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 746,50 Kč
Raiffeisenbank 2 784,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Podvádějte svého partnera se svým partnerem, radí advokát

Podvádějte svého partnera se svým partnerem, radí advokát

Takové věci se ve slušné společnosti neříkají, ale já to přece zkusím. Podvádění partnera...více

Za technické diletantství se nestydím, občas s ním exhibuji, říká Michal Viewegh

Za technické diletantství se nestydím, občas s ním exhibuji, říká Michal Viewegh

Do Sázavy jsem vyrazila vlakem a jako italská Červená Karkulka: v košíku láhev červeného...více

Musíte na zprávy reagovat okamžitě? Soustředění na práci to neprospívá

Musíte na zprávy reagovat okamžitě? Soustředění na práci to neprospívá

Ve věku neustálého připojení existuje mýtus, že na každou textovku, e-mail, zprávu na...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rodičovský prispevek
Poradna > Sociální poradna > Rodičovská dovolená > Rodičovský prispevek

Otázka: Dobrý den. Dcera se narodila v prosinci 2016 nastavila jsem si nejvyšší rod.davku na 11500 protože chceme ještě druhé dítě mám mateřskou na 3 roky vyplácení mi končí 30.11.2018. jak to jde udělat abych...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.