Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

CDZ, a.s., Ostrava, IČO: 60728256 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti CDZ, a.s.. Údaje byly staženy 4. 5. 2024 z datové služby justice.cz
dle IČO 60728256. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 60728256 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES Registr dotací DPH
Datum vzniku a zápisu
29. 12. 1994
Obchodní firma
CDZ, akciová společnost
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 11. 11. 1998
CDZ, a.s.
zapsáno 11. 11. 1998
Firmy na stejné adrese
Přílucká 360, Česká republika, Zlín, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 23. 8. 2001
Přílucká 360, 760 01 Zlín
zapsáno 23. 8. 2001 vymazáno 17. 9. 2007
28.října 438/219, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
zapsáno 17. 9. 2007 vymazáno 14. 11. 2016
Sídlo Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava
Část obce: Mariánské Hory
Ulice: 28. října
Adresní místo: 28. října 438/219
IČO
60728256
zapsáno 29. 12. 1994
DIČ
Identifikátor datové schránky
qbsdcgn
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 29. 12. 1994
Spisová značka
B 1446/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 24. 10. 2007
B 3333/KSOS Krajský soud v Ostravě
zapsáno 24. 10. 2007
Zahájení řízení o zrušení společnosti
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 42 Cm 97/2023-4 ze dne 12.7.2023, které nabylo právní moci dne 28.7.2023, bylo zahájeno řízení o zrušení obchodní korporace ve smyslu § 105a odst. 3 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.
zapsáno 10. 8. 2023
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události - CDZ, a.s.

30. 7. 2021
Změna adresy: člen dozorčí rady Petr Ségl
8. 11. 2018
Zapsán člen statutárního orgánu JUDr. Milan Staněk, jako člen představenstva
12. 10. 2018
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Lenka Mahovská
4. 5. 2017
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Olga Kmínková
4. 5. 2017
Vymazán člen statutárního orgánu Ing. Pavel Šindlář

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - CDZ, a.s.
Více o vizualizacích

CDZ, a.s., IČO: 60728256: vizualizace vztahů osob a společností

CDZ, a.s., IČO: 60728256

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 23. 8. 2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 23. 8. 2001
Zprostředkovatelská činnost k poskytování bankovní záruky k zajištění celního dluhu v celním režimu tranzitu
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 23. 8. 2001
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 23. 8. 2001 vymazáno 19. 8. 2009
Specializovaný maloobchod
zapsáno 23. 8. 2001 vymazáno 19. 8. 2009
Poskytování paušálních záruk podle zák.č. 13/1992, (celní zákon).
zapsáno 23. 10. 1995 vymazáno 4. 5. 2017
Poskytování individuálních záruk podle úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím
zapsáno 23. 8. 2001 vymazáno 4. 5. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 19. 8. 2009
Základní kapitál
1 000 000 Kč
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 22. 11. 1996
100 000 000 Kč
zapsáno 22. 11. 1996
Akcie
200 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 22. 11. 1996
20000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 5 000 Kč
zapsáno 22. 11. 1996 vymazáno 6. 1. 2006
4 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 000 Kč
zapsáno 6. 1. 2006 vymazáno 4. 5. 2017
19 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč
zapsáno 6. 1. 2006 vymazáno 4. 5. 2017
10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
zapsáno 6. 1. 2006 vymazáno 4. 5. 2017
4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000 000 Kč K převodu akcií na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, a pro zastavení akcií je třeba souhlasu představenstva společnosti.
zapsáno 4. 5. 2017
19 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč K převodu akcií na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, a pro zastavení akcií je třeba souhlasu představenstva společnosti.
zapsáno 4. 5. 2017
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč K převodu akcií na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, a pro zastavení akcií je třeba souhlasu představenstva společnosti.
zapsáno 4. 5. 2017
Ostatní skutečnosti
Mimořádná valná hromada společnosti CDZ, a.s. se sídlem Zlín, Přílucká 360, IČ:60728256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 122, konaná v budově Fores na adrese Zlín, Přílucká 360 dne 26.srpna 2005 schválila toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti CDZ, a.s. je společnost Printstop UK Limited, identifikační číslo 04140014, se sídlem Office 2, 16 New Street, Stourport on Severn, Worcestershire C DY 13 8UW zapsána v obchodním rejstříku pro Anglii a Wales (dále jen \"hlavní akcionář\"), jehož existence byla doložena předložením výpisu z rejstříku pro Anglii a Wales opatřeným apostilní doložkou a úředním překladem, který tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% (devadesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 19.526 (devatenáct tisíc pět set dvacet šest) kusů akcií na majitele emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 97,63% (devadesát sedm celých šedesát tři setiny procenta), a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem celkem 19.526 (devatenáct tisíc pět set dvacet šest) akcií emitovaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 97,63% (devadesát sedm celých šedesát tři setiny procenta), a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře: Valná hromada společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře představujících 474 ks (čtyři sta sedmdesát čtyři kusy) akcií, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen \"den účinnosti přechodu akcií\"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 264,- Kč (dvě stě šedesát čtyři korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. UOM VŠB-TUO - 035/07/2005 vypracovaný Ústavem oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen \"znalecký posudek\"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: \"Přiměřenou cenu jedné akcie obchodní společnosti CDZ, a.s., jako protiplnění za výkup v návaznosti na § 183 Obchodního zákoníku, která splňuje zákonné podmínky, stanovuji ve výši 264,00 Kč.\" Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě podniku CDZ, a.s., kterou znalec stanovil oceněním podniku pomocí substanční metody s využitím likvidační hodnoty. 4. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů). Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře Printstop UK Limited 97,63% hlasů všech akcionářů společnosti CDZ, a.s.
zapsáno 8. 9. 2005 vymazáno 19. 8. 2009
Změna stanov § 5 valnou hromadou 27.5.1996.
zapsáno 22. 11. 1996 vymazáno 4. 5. 2017
Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 18.12.1996.
zapsáno 13. 6. 1997 vymazáno 4. 5. 2017
Zapisuje se nové znění stanov včetně dodatku přijatého valnou 2.4.1997.
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 4. 5. 2017
Předloženy stanovy v novém znění včetně dodatku schváleného valnou hromadou 6.8.1997.
zapsáno 30. 12. 1997 vymazáno 4. 5. 2017
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 19.8.1998.
zapsáno 11. 11. 1998 vymazáno 4. 5. 2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 4. 5. 2017

Statutární orgán - představenstvo - CDZ, a.s.

Předseda představenstva
Ing. Ivan Domecký
Soukenická 739, Liberec 6, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 23. 10. 1995
Místopředseda představenstva
Pavel Váňa
Smetanova, Velký Šenov, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 23. 10. 1995
Člen představenstva
Ing. Miroslav Bradna
Alšova 522, Ostrava - Poruba, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 23. 10. 1995
Člen představenstva
Mojmír Karas
Rádiová 1, Praha 10 - Hostivař, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 23. 10. 1995
Člen představenstva
JUDr. Jan Kunovský
Kvítková, Zlín, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 13. 6. 1997
Místopředseda představenstva
ing. Miroslav Bradna
Alšova, Ostrava-Poruba
zapsáno 23. 10. 1995 vymazáno 13. 6. 1997
Člen představenstva
ing. Jiří Liška
Poslední cesta, Ústí nad Labem
zapsáno 23. 10. 1995 vymazáno 13. 6. 1997
Člen představenstva
ing. Antonín Prachař
Kozlovská, Přerov
zapsáno 23. 10. 1995 vymazáno 13. 6. 1997
Člen představenstva
Martin Záboj
Přemysla Otakara, Cheb
zapsáno 23. 10. 1995 vymazáno 13. 6. 1997
Člen představenstva
ing. Milan Štěpankevič
Podroužkova, Ostrava-Poruba
zapsáno 23. 10. 1995 vymazáno 13. 6. 1997
Předseda představenstva
ing. Miroslav Škrabal
Karolinka, Karolinka
zapsáno 23. 10. 1995 vymazáno 13. 6. 1997
Místopředseda představenstva
JUDr. Jan Kunovský
bří Jaroňků, Zlín
zapsáno 13. 6. 1997 vymazáno 17. 11. 1997
Předseda představenstva
ing. Miroslav Škrabal
Karolinka, Karolinka
zapsáno 13. 6. 1997 vymazáno 17. 11. 1997
Člen představenstva
Ing. Ivan Domecký
Soukenická, Liberec 6
zapsáno 13. 6. 1997 vymazáno 17. 11. 1997
Člen představenstva
RNDr. Jan Brázdil
Křiby, Zlín
zapsáno 13. 6. 1997 vymazáno 17. 11. 1997
Člen představenstva
Ing. Miroslav Solař
U Děkanky, Praha 4
zapsáno 13. 6. 1997 vymazáno 17. 11. 1997
Předseda představenstva
Ing. Miroslav Kučera
Chaplinovo náměstí, Praha
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 30. 12. 1997
Člen představenstva
Ing. Vladimír Sláma
Krásnohorská, Havířov-Bludov
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 30. 12. 1997
Člen představenstva
Ing. Miroslav Solař
U Děkanky, Praha 4
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 30. 12. 1997
Předseda představenstva
Ing. Jiří Babiš
Dr.M.Tyrše, Frýdek-Místek
zapsáno 30. 12. 1997 vymazáno 26. 4. 1999
Místopředsedkyně představenstva
Ing. Eva Hrušková
Horelica 467, PSČ 022 01 Čadca, Slovenská republika
v ČR: Havířov, Studentská 24
zapsáno 30. 12. 1997 vymazáno 26. 4. 1999
Člen představenstva
Ing. Miroslav Solař
U Děkanky, Praha 4
zapsáno 30. 12. 1997 vymazáno 26. 4. 1999
Předseda představenstva
JUDr. Jan Kunovský
Lešenská, Zlín,Kostelec
zapsáno 26. 4. 1999 vymazáno 17. 8. 2002
Místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Bradna
Alšova, Ostrava 8-Poruba
Den zániku funkce: 29. 1. 2003
zapsáno 26. 4. 1999 vymazáno 12. 8. 2003
Členka představenstva
Ing. Dobromila Perková
Křiby, Zlín
zapsáno 26. 4. 1999 vymazáno 17. 8. 2002
Předsedkyně představenstva
Ing. Dobromila Perková
Křiby, Zlín
Den zániku funkce: 8. 4. 2003
zapsáno 17. 8. 2002 vymazáno 22. 1. 2004
Člen představenstva
JUDr. Jan Kunovský
Lešenská, Zlín - Kostelec
Den zániku funkce: 4. 9. 2002
zapsáno 17. 8. 2002 vymazáno 13. 12. 2002
Člen představenstva
Rostislav Krkoška
Luční, Zlín
Den vzniku funkce: 4. 9. 2002
Den zániku funkce: 28. 2. 2003
zapsáno 13. 12. 2002 vymazáno 18. 9. 2003
Člen představenstva
Ing. Jan Hromada
Gorkého, 746 01 Opava
Den vzniku funkce: 20. 2. 2003
Den zániku funkce: 30. 6. 2003
zapsáno 18. 9. 2003 vymazáno 16. 3. 2005
Člen představenstva
Martin Záboj
Přemysla Otakara, 350 01 Cheb
Den vzniku funkce: 28. 2. 2003
zapsáno 18. 9. 2003 vymazáno 22. 1. 2004
Předsedkyně představenstva
Ing. Lenka Mahovská
Přílucká, Zlín
Den vzniku funkce: 8. 4. 2003
zapsáno 22. 1. 2004 vymazáno 5. 6. 2016
Místopředseda představenstva
Martin Záboj
Přemysla Otakara, 350 01 Cheb
Den vzniku funkce: 12. 3. 2003
Den zániku funkce: 13. 5. 2003
zapsáno 22. 1. 2004 vymazáno 1. 12. 2004
Místopředseda představenstva
Ivan Vašek
Adamusova, 735 14 Orlová - Lutyně
Den vzniku funkce: 13. 5. 2003
Den zániku funkce: 10. 12. 2003
Den zániku členstvi: 10. 12. 2003
zapsáno 1. 12. 2004 vymazáno 19. 8. 2009
Člen představenstva
Ing. Pavel Šindlář
Bartoškova, 747 69 Pustá Polom
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2003
zapsáno 16. 3. 2005 vymazáno 14. 11. 2016
Člen představenstva
Ing. Olga Kmínková
Chrastěšov, 763 12 Vizovice - Chrastěšov
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2003
zapsáno 19. 8. 2009 vymazáno 14. 11. 2016
Předsedkyně představenstva
Ing. Lenka Mahovská
Přílucká, 760 01 Zlín - Příluky
Den vzniku funkce: 8. 4. 2003
Den zániku funkce: 22. 3. 2017
Den zániku členstvi: 22. 3. 2017
zapsáno 5. 6. 2016 vymazáno 4. 5. 2017
Člen představenstva
Ing. Pavel Šindlář
Bartošková, 747 69 Pustá Polom - Pustá Polom
Den vzniku členstvi: 4. 7. 2003
Den zániku členstvi: 22. 3. 2017
zapsáno 14. 11. 2016 vymazáno 4. 5. 2017
Člen představenstva
Ing. Olga Kmínková
Chrastěšov, 763 12 Vizovice - Chrastěšov
Den vzniku členstvi: 10. 12. 2003
Den zániku členstvi: 13. 3. 2008
zapsáno 14. 11. 2016 vymazáno 4. 5. 2017
Člen představenstva
Ing. Lenka Mahovská
Přílucká, 760 01 Zlín - Příluky
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2017
Den zániku členstvi: 31. 8. 2018
zapsáno 4. 5. 2017 vymazáno 12. 10. 2018
Člen představenstva
JUDr. Milan Staněk
Dlážděná, 641 00 Brno - Žebětín
Den vzniku členstvi: 12. 10. 2018
zapsáno 8. 11. 2018
Počet členů
1
zapsáno 4. 5. 2017
Způsob jednání
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně v rozsahu plné moci udělené představenstvem. Za společnost jedná a podepisuje i ředitel společnosti v rozsahu uděleném představenstvem. Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za společnost podle § 17 stanov společnosti. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 11. 11. 1998
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a) dva členové představenstva společně.
zapsáno 11. 11. 1998 vymazáno 4. 5. 2017
Za společnost jedná samostatně člen představenstva.
zapsáno 4. 5. 2017

Dozorčí rada - CDZ, a.s.

Člen
Ing. Miroslav Solař
U Děkanky, Praha 4
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 23. 10. 1995
Člen
Ing. Jaroslav Hanák
Moravská, Prostějov
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 23. 10. 1995
Předseda
Ing. Zdeněk Rybka, CSc.
tř. 2. května, Zlín, Česká republika - neztotožněno
zapsáno 29. 12. 1994 vymazáno 13. 6. 1997
Člen
ing. Miloslav Březka
K.H.Máchy, Hradec Králové
zapsáno 23. 10. 1995 vymazáno 13. 6. 1997
Člen
ing. Miroslav Mikula
Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova
zapsáno 23. 10. 1995 vymazáno 13. 6. 1997
Předseda
Ing. Zdeněk Rybka, CSc.
tř. 2. května, Zlín
zapsáno 13. 6. 1997 vymazáno 17. 11. 1997
Člen
Martin Záboj
Přemysla Otakara, Cheb
zapsáno 13. 6. 1997 vymazáno 17. 11. 1997
Člen
Ing. Václav Procházka
Lazy, Zlín
zapsáno 13. 6. 1997 vymazáno 17. 11. 1997
Předseda
Ing. Václav Procházka
Lazy, Zlín
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 30. 12. 1997
Člen
Martin Záboj
Přemysla Otakara, Cheb
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 30. 12. 1997
Člen
RNDr. Jan Brázdil
Křiby, Zlín
zapsáno 17. 11. 1997 vymazáno 30. 12. 1997
Člen
Ing. Miroslav Kučera
Chaplinovo nám., Praha 5
zapsáno 30. 12. 1997 vymazáno 11. 11. 1998
Člen
Pavel Váňa
Mladcová, Zlín
zapsáno 30. 12. 1997 vymazáno 11. 11. 1998
Člen
Martin Záboj
Přemysla Otakara, Cheb
Den zániku funkce: 27. 2. 2003
zapsáno 30. 12. 1997 vymazáno 18. 9. 2003
Členka
Ing. Lenka Machovská
Přílucká, Zlín
zapsáno 11. 11. 1998 vymazáno 26. 4. 1999
Předseda
Pavel Váňa
Mladcová, Zlín
zapsáno 11. 11. 1998 vymazáno 26. 4. 1999
Předsedkyně
Ing. Lenka Mahovská
Přílucká, Zlín
zapsáno 26. 4. 1999 vymazáno 21. 7. 2000
Člen
Ing. Radomír Satinský
Poděbradova, Ostrava 2
zapsáno 26. 4. 1999 vymazáno 21. 7. 2000
Předseda
Ing. Radomír Satinský
Poděbradova, Ostrava 2
Den zániku funkce: 18. 7. 2003
Den zániku členstvi: 18. 7. 2003
zapsáno 21. 7. 2000 vymazáno 19. 8. 2009
Člen
Ing. Daniel Kadlec
Rolnická, Opava
Den zániku členstvi: 3. 12. 2003
zapsáno 21. 7. 2000 vymazáno 19. 8. 2009
Člen dozorčí rady
Martin Záboj
Přemysla Otakara, 350 01 Cheb
Den vzniku členstvi: 13. 5. 2003
Den zániku členstvi: 18. 7. 2003
zapsáno 16. 3. 2005 vymazáno 19. 8. 2009
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Burkart
Polní, 763 12 Vizovice
Den vzniku funkce: 10. 12. 2003
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2003
zapsáno 19. 8. 2009 vymazáno 8. 11. 2013
Místopředseda dozorčí rady
Luděk Kučera
10 A Street NW, Calgary, Kanada
Den vzniku funkce: 10. 12. 2003
Den zániku funkce: 13. 3. 2008
Den vzniku členstvi: 3. 12. 2003
Den zániku členstvi: 13. 3. 2008
zapsáno 19. 8. 2009 vymazáno 4. 5. 2017
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Burkart
Polní, 763 12 Vizovice - Vizovice
Den vzniku funkce: 10. 12. 2003
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2003
zapsáno 8. 11. 2013 vymazáno 14. 11. 2016
Předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Burkart
Polní, 763 12 Vizovice - Vizovice
Den vzniku funkce: 10. 12. 2003
Den zániku funkce: 13. 3. 2008
Den vzniku členstvi: 18. 7. 2003
Den zániku členstvi: 13. 3. 2008
zapsáno 14. 11. 2016 vymazáno 4. 5. 2017
Člen dozorčí rady
Petr Ségl
Alšovo náměstí, 708 00 Ostrava - Poruba
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2017
zapsáno 4. 5. 2017 vymazáno 30. 7. 2021
Člen dozorčí rady
Petr Ségl
Pod Úbedřím, 747 64 Velká Polom - Velká Polom
Den vzniku členstvi: 22. 3. 2017
zapsáno 30. 7. 2021
Počet členů
1
zapsáno 4. 5. 2017

Jediný akcionář - CDZ, a.s.

Jediný akcionář
PRINTSTOP UK Ltd., identifikační číslo 414 00 14
Worchestershire, Stouport on Severn, New Street 16, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zapsáno 6. 1. 2006 vymazáno 28. 3. 2006

Hodnocení firmy - CDZ, a.s.

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě - CDZ, a.s.

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Andrej Babiš

Andrej Babiš

podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

13469
-
+
Ladislava Eichenmannová

Ladislava Eichenmannová

byla organizátorkou charitativních akcí a projektů, předsedkyně krasobruslařského klubu

-10
-
+
Roman Vaněk

Roman Vaněk

kuchař

2980
-
+
Ivo Lukačovič

Ivo Lukačovič

zakladatel Seznam.cz

-2390
-
+
Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

moderátor

-2501
-
+
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-2356
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.